Lectio er et vigtigt administrativt redskab på Allerød Gymnasium. Det bruges til skemaer, dokumenter, forsømmelser, karakterer, studieplan osv. For lærerne bliver der løbende givet information om brugen af systemet på den administrative konference på Skolekom. I øvrigt henvises til den grundige hjælpefunktion her til venstre.

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.