18.250

21/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.249

21/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.248

21/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.247

20/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.247

20/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.246

20/7-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturaoversigt, Kommunikationer: Siden kunne fejle for visse skoler.
Fejl rettet, Udstedelse af skolebevis: Der blev ikke fundet uddannelsesordningen angivet på elevens elevforløb.
Fejl rettet, Stamdata, Redigér elev: Indlæsning af uddannelsesaftale kunne fejl.
18.245

13/7-2021

Stamdata, Rediger Elev, Historik: Fikset en fejl der opstod når forløb startede og sluttede samme dag.
18.244

12/7-2021

Fejl rettet, Karaktergivning, Kombinationsfag: Tog ikke højde for hvis uddannelsesordning/bekendtgørelse var angivet specifikt på et elevforløb.
Stamdata, Rediger Elev, Historik: Uddannelsen tilhørende det studentID eleven har står nu altid øverst. Derudover ændret dato-format.
Stamdata, Voksenuddannelse.dk: En masse steder hvor der stod efteruddannelse.dk er nu udskiftet med voksenuddannelse.dk.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Vejleder note" til datakilden "Ansøgere".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "UPV Institution" til datakilden "Ansøgeren" under feltgruppen "UPV".
Fejl rettet, Ungedatabaseindberetning: Hændelsesstatus 401 "Ikke autoriseret" fra 10/5-2021 forhindrede dannelse af nye hændelser. Nu gensendes sådanne hændelser.
18.243

8/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.242

7/7-2021

Fejl rettet, Stamdata, Servicestatus: GYMstat servicetatus virkede ikke.
Fejl Rettet, VUC OBU-elever, Aktivitetsindberetning: Der blev inkluderet tilskudsrækker i aktivitetsindberetningen for indstillinger der lå efter indberetningsperioden.
18.241

7/7-2021

Stamdata, Rediger hold, VUDK: Det er nu muligt at opdatere et indberettet hold, så det ser ud som om at holdet aldrig har været eller er indberettet til VUDK. Funktionen opdaterer/sletter ikke noget i VUDK.
Stamdata, Amu, VUDK: Tilføjet funktion, som automatisk afkobler synkroniseringer mellem Lectio og VUDK for alle hold som er afsluttet for mere end 2 år siden.
Fejl rettet, Stamdata, AMU aktivitetsindberetning: Fejlede ved import af amu-udlån sendt via. EDUP.
18.240

6/7-2021

Stamdata, Rediger elev, Historik: Zoom er mere flydende og problemer med, at tekst i venstre sidde kunne blive afskåret er fikset. Derudover er knapper til zoom lavet mere responsive.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: For ÅV-hold bliver fakturaprisen nu justeret efter kursistens individuelle varighed og ikke kursets fulde pris.
18.239

5/7-2021

Stamdata, Rediger hold, AMU Breve: Man kan nu ikke længere uploade skabeloner som ikke er valide.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Edup kommunikation: Siden fejlede ved søgning på indberetningsperiode.
Stamdata, Beviser: AMU-bevislinier vises uden mange overflødige linieskift.
18.238

2/7-2021

Fejl rettet, Stamdata, Voksenuddannelse.dk: Hvis man kun ændrede i et holdudbuds undervisningsform, så blev det ikke detekteret at der skulle sendes en ændring til VUDK.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Kunne ikke udstede eud-bevis for Erhvervsrettet påbygning for præ-reform-elevforløb.
Fejl rettet, Fakturering: Faktureringsfanebladet på Rediger Hold kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU Breve: Der kunne opstå fejl ved udstedelse af breve.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Kunne ikke udstede eud-bevis for Erhvervsrettet påbygning for præ-reform-elevforløb.
18.237

1/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.236

1/7-2021

Fejl rettet, Skolehjem, Elev bookinger: Siden kunne fejle for visse elever.
Fakturering: Nye, simplificerede principper for udledning af debitor.
18.235

1/7-2021

Fejl rettet, Stamdata, Historikfane: Siden fejlede for visse elever.
Fejl rettet, Fakturering: Ved oprettelse af kreditnota i Navision Stat bliver feltet 'Udligningsbilagnr' nu udfyldt med Fakturanummeret som kreditnotaen refererer til.
EUD Skolebevis: Ved manuel udstedelse er det nu muligt at undlade at vælge faggruppering for protokollinjer der ikke er valgt.
Fejl rettet, 'EUD ny mesterlære'-bevis: Der gives nu ikke fejl om godskrevet merit for bevistypen.
Danskuddannelse: Bevistekst til modultest opdateret til at referere bek. 1766 isf. bek 779.
18.234

30/6-2021

Ingen versionsnoter.
18.233

30/6-2021

Stamdata, Voksenuddannelse.dk, Sync skoledagskalendere: Ved fejl vises nu den fejlende skoledagskalenders navn.
Stamdata, Skoledagskalendere: Man får nu fejl hvis man sletter en dato hvor der er amu fraværsregistreringer eller indsendte VUDK tilstededage.
Fejl rettet, Fakturering: Betalingsstatus blev i sjældne tilfælde opdateret forkert ved oprettelse af faktura.
Fejl rettet, Karakatergivning: For nogle eud-hold var siden meget langsom når man gav karakterer (og nogle gange fejlede siden).
18.232

29/6-2021

Inger versionsnoter.
18.231

29/6-2021

Aktivitetsforside: Ny funktionalitet til at udvælge tilfældig elev og danne tilfældige grupper. (Menu ved siden af printikonet)
18.230

28/6-2021

Inger versionsnoter.
18.229

28/6-2021

Inger versionsnoter.
18.228

28/6-2021

Stamdata, Hold, Amu: Ved modtagelse af nye tilmeldinger fra voksenuddannelse.dk skrives nu "Oprettet på voksenuddannelse.dk 23/6-2021 13:34" i fritekstfeltet.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Jobbet der automatisk henter nye bilag virkede ikke korrekt på skoler med underinstitutioner.
Stamdata, Hold, Breve: Brevfletfelt AMU_TILMELDING_ARB_P_NUMMER_ADRESSE har nu også postnummer med.
Stamdata, Hold, Breve: Alle lokationer-brevfletfelter viser nu hele lokationen.
Stamdata, Rediger elev: Visuel opdatering af historik fanen.
18.227

24/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, AMU-beviser: Ved udstedelse af bevis via holdstamdata blev rektor valgt som udsteder isf. at bruge udsteder fra afdelingsopsætningen af den afdeling som holdet tilhører.
18.226

23/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD grundforløb: Udvælgelse af uddannelse, samt protokollinjer virker nu bedre.
Stamdata, Rediger hold, Indberet til VUDK: Man kan nu ikke længere fjerne fluebenet hvis der er tilmeldinger på holdet.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU Tilmeldinger: Hvis man trykkede anvend flere gange, så kunne der opstå fejl og nogle gange kunne tilmeldinger bliver oprettet flere gange.
Hold, Brevskabelon: Holdelementer bliver nu sorteret på startdatoen.
Fejl rettet, bevis skabeloner: Bevis Skabelon for EUX 1. del følger nu UMO.
Fejl rettet, Bevisverifikation: For hf-beviser blev der givet fejl for elever med protokollinier for højere fagniveauer end krævet af studieretningen.
18.225

21/6-2021

Stamdata, LectioAPI, Billedupload: Tilføjet nu funktion UpdatePhotoById(long id, byte[] imageJpeg), hvor id kan være enten elevid, lærerid eller brugerid.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, 10. afgangsbevis: Kunne ikke udstede bevis for uddannelsen 332v1.
18.224

18/6-2021

Stamdata, Rapportering, Standard Hold-felter: Tilføjet HoldGuid samt fjernet holdidentifikator.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Afsluttet uddannelse har nu fået fjernet værdien "Andre uddannelser på videregående niveau", da denne ikke længere er relevant for VUDK. Tilmeldinger med værdien er blevet opdateret til "Videregående uddannelse".
10. klasses bevis: Flyttet underskrift så den ikke går over rektors navn. Flyttet på skole navn og adresse, så det ikke lægger over tekst.
Opret Faktura: Indført en knap der gør det muligt at påføre CPR-nummer på fakturaen. Desuden bliver CPR-numre nu automatisk påført fakturaen hvis rekvirenttypen ikke er UVM eller ISB.
18.223

17/6-2021

Fejl rettet: Nogle sider virkede ikke siden sidste release.
18.222

17/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, EUD Historik: Zoom funktionalitet virker igen.
Fejl rettet, Eksamen, Xprs ind-ud: Excel eksport af censorbeskikkelser virkede ikke korrekt.
Fejl rettet, AMU Hold, Fakturering: Elevers fulgte holdelementer blev fejlagtigt markeret som opkrævet på "Tilmeldinger"-fanen, ved oprettelse af samlet faktura.
18.221

17/6-2021

Stamdata, Hold, AMU: Oversigten over AMU hold viser nu antal tilmeldinger, samt antal tilmeldinger med breve (hvis der er udstedt mindst 1 brev).
Stamdata, Hold, Søgning: I oversigten over hold kan man nu søge på ansvarområde i fritekstsøgningen. Man kan også søge eksplicit på ansvarområde ved at skrive "ansv:xxxx".
Fejl rettet, Stamdata, Easy-import, Protokollinjer: Der kommer nu ikke længere fejl når man søger.
18.220

16/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: For eux-elever blev GF1 protokol ikke medtaget automatisk ved udstedelse af grundforløbsbeviser.
Faktureringsfane for AMU-hold: Tilføjet information om rekvirenttyper i "Betaler"-kolonnen.
fejl rettet, brevflet: AMU_TILMELDING_ARB_P_NUMMER_ADRESSE tager nu adressen rigtigt med.
18.219

15/6-2021

Stamdata, Rediger Hold, tilmeldinger: Fjernet felterne Reservation og UddannelseEfterSkolegang, som kun blev brugt i efteruddannelse.dk.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, 10 Klasse: Beviset er nu ikke grønt.
18.218

14/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker fejlede hvis InformationSendesTil var "Kursist og arbgiver".
18.217

14/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Er nu klar til fuld automatisk integration til voksenuddannelse.dk.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Ansøger: Siden kunne vise forkert afdeling for ansøgeren.
Fejl rettet, Elev karakterer: Siden kunne fejle for visse elever.
18.216

14/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker springer nu opdateringer til tilmeldinger over når Lectio ikke mener at tilmeldingen bør være indberettet.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Siden fejlede for visse elever.
18.215

14/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker håndterer nu bedre tilmeldinger hvor der ikke er angivet betalingsstatus.
18.214

13/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker springer nu opdateringer til tilmeldinger over når Lectio ikke kender noget til tilmeldingen.
18.213

13/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker fejler nu ikke allerede ved første fejl, men forsøger at indlæse så meget som muligt.
18.212

13/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Tilmeldingsdata er nu konverteret til voksenuddannelse.dk format.
Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indført et lille hack for at håndtere nogle dårlige data fra Voksenuddannelse.dk.
18.211

12/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Eud Historik: Zoom og slide funktioner er blevet opdateret, så de virker igen.
Stamdata, CVR: Postnr fremgår nu, når man klikker ind på et specifikt CVR nummer.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Skolebevis: De valgte faggrupperinger på protokollinjerne fulgte ikke med over på beviset.
18.210

10/6-2021

Stamdata, Bevis, EUD Uddannelsesbevis: Der kan nu påføres protokollinjer for afsluttende prøver.
18.209

9/6-2021

Fejl rettet, Beviser: Der kan udsteds EUD Uddannelsesbeviser uden opsætning af rektor-underskrift.
Stamdata, Bevis, EUD beviser: Det er nu muligt at udstede Skolebevis og Uddannelsesbevis for IEUD-elever.
Stamdata, Hold: Når man tilføjer en elev på tilmeldingssiden forbliver man på eleven når man trykker anvend.
Stamdata, Lektioner uden hold, lærer, lokale: Man ser ikke længere aflyste Lektioner.
18.208

7/6-2021

Fejl rettet, Prøvehold, Plagiatkontrol: Siden fejlede hvis den tog mere end 2 minutter at indlæse.
Fejl rettet, Beviser: COVID-19-nødbekendtgørelse blev vist forkert på beviser af typen "Merkantilt eux (fuldt) før aug 17".
18.207

4/6-2021

Fejl rettet, Print virkede ikke efter sidste release. Virker nu igen.
18.206

4/6-2021

Fejl rettet, Merkantilt EUX bevis (fuldt) aug. 17 - aug. 18, udskift af bekendtgørelse LBK nr. 961 til LBK nr. 927.
18.205

3/6-2021

Fejl rettet, Rediger elev, EUD HF, Uddannelsesinformation: Kunne i visse tilfælde ikke udlede uddannelsesordning.
Fejl rettet, EUD, Holdverifikation: Verificerede ikke prereform elever på holdet korrekt.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "UPV Prøveforekomst", "UPV HF-Optagelsessamtaledato", "UPV resultat samlet", "UPV resultat samlet", "UPV EUD optagelsessamtaledato" og "UPV EUD samlet" til datakilde "Ansøgere"
EUD Uddannelsesbevis: Det er nu muligt at lave et administrativt uddannelsesbevis som udstedes af det faglige udvalg for uddannelsen, men som kan indberettes af Lectio.
18.204

1/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: EUDK/VUDK fanebladet kunne fejle, hvis der var blevet slettet tilmeldinger som har været indberettet til EUDK.
Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning, Beviser: Der kan nu sættes flere rækker op med samme afdeling.
18.203

31/5-2021

Fejl rettet, EDUP AMU udlån: Visse beskeder kunne ikke modtages og modtagede indberetninger kunne ikke indlæses i aktivitetsindberetning.
Fejl rettet, Rediger Ansøger: Siden fejlede hvis ansøgeren kom fra en anden skole.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Siden fejlede når man forsøgte at generere ny indberetning.
Fejl rettet, Beviser, EUD skolebevis: Kunne ikke udstede bevis fordi der ikke kunne udledes bekendtgørelse.
Fejl rettet, Masseopdatering af prøvehold: Siden fejlede når man forsøgte at åbne den.
18.202

28/5-2021

Stamdata, Rapportskabelon: CPR-nummer kan nu vises med bindestreg.
18.201

27/5-2021

Fejl rettet, Eksamen, Udskrift, Eksamensaktivitetsoversigt: Søg-knappen giver resultater igen
18.200

26/5-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD AUB overblik: Siden viste ca. 30 tilfældige forslag. Nu vises op til 500 og listen er konsistent.
Fejl rettet, Stamdata, EUD AUB overblik: Siden er nu meget hurtigere.
Stamdata, Elev, Bevis: Viser nu resultatform på Skolebeviser, når der er flere end én protokollinje pr. fag.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Når der modtages nye tilmeldinger så sættes rekvirent til UVM og betalingsstatus=EjBetalt hvis UddannelseEfterSkolegang=Nej.
Stamdata, Beviser, EUD skolebevis: Det er nu muligt manuelt at angive faggruppering på protokollinjer.
Stamdata, Ansøger: For ansøgere med samme cpr-nr. som en elev, kan man nu på Redigér Elev, Ungedatabasen se hvilke dage den unge betragtes som værende studieaktiv i Ungedatabase-UPV-henseende.
Fejl rettet, Registrér fravær på dagsbasis: Den øverste elev flyttede sig med skærmen når man scollede, i stedet for tabelens header.
Stamdata, Rediger ansøger: Det er nu muligt at skifte afdeling for en ansøger.
Fejl rettet, Stamdata, EUD GF-bevis: Visse bekendtgørelser blev ikke udledt korrekt.
Fejl Rettet, Stamdata, BrevFlet: Når man har lister i sine skabeloner opstår der ikke længere fejl og nummeret lister tæller nu forfra ved hver elev.
Stamdata, Hold, Holdliste: hvis "Vis kun aktuelle" fluebenet er slået til, viser ikke længere hold som er aflyst.
Stamdata, Fotoupload: Der kan nu også uploades billeder af lærere.
Stamdata, Hold, Opret Hold, Opret Åu/Amu: Udbudsnavn og Afholdende afdeling institutionsnr bliver nu også flyttet med.
Stamdata, Hold, Opret Hold, Opret ÅU/AMU: "Perioder for fag på hold" kommer nu også med ved brug af Skabelonhold
Stamdata, Aktivitetsplan: Hvis man har fluebenet "Medtag aflyste hold(AMU)" slået til bliver de viste aflyste hold farvet røde.
Stamdata, Fakturering, ÅU: Nu opfører ÅU-fakturering sig lige som AMU-fakturering: Mht. udledning af takster, betaler og registrering af betaling.
Stamdata, Fakturering, ÅU: Til fakturering af ÅU kan nu bruges kontosæt, ligesom for amu. For ÅU er første del af nøglen "ÅU" isf. "AMU".
18.199

19/5-2021

Ingen versionsnoter.
18.198

19/5-2021

EUD, Holdverifikation: Elevers fag verificeres nu mod den uddannelsesordning eleven følger.
Stamdata, EUD, Rediger elev, Eksamen: Der undlades nu at udlede eksamener for GF1-, GF2- og HF-elever.
18.197

18/5-2021

Fejl rettet, Gruppe kviklinks, Opgaver: Siden fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Tilmeldinger: "Sidst ændret" datoen er nu ikke længere datoen for den dag man kigger på det.
Fejl rettet, Masseopdatering af prøvehold: Kunne ikke fremsøge HF eksamensprojekt-prøvehold.
EUD skolebevis: Der verificeres nu bundne fag ved udstedelse af skolebevis.
Ansøger: UPV-resultat for EUD-optagelsessamtaleresultat kan registreres med samme værdisæt som for gym/hf.
18.196

17/5-2021

Stamdata, Hold, Elever: CVR- og P-nr. er nu tydeliggjort.
18.195

12/5-2021

Lærer, Opgaver: Hold-filter huskes nu mellem sidevisninger.
EUD beviser: Ved manuel udstedelse af Skolebevis og Uddannelsesbevis bliver uddannelsesspecifik bekendtgørelse udledt automatisk.
Stamdata,Amu: Amu hold fagændringer er nu istand til at vise ændringer på hold.
18.194

11/5-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, AMU, Holdudbud: Der kan nu slettes rækker som er blevet tilføjet siden sidste gang der blev gemt.
Fejl rettet, Elev, Karakter: Problem løst med adgangsrettigheder der gjorde elever ikke kunne se deres karakterer.
Stamdata, Rediger hold, AMU: Under tilmeldinger kan der nu ses en dato for sidste fagændring fra VUDK/EUDK.
Stamdata, AMU: Ny side hvor AMU Bevisdatabase, MAB og Efteruddannelse nu er samlet.
18.193

10/5-2021

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Siden kunne fejle når der var indlejret en video.
Aktivitetsforside: Links bliver nu automatisk formatteret.
Ungedatabaseindberetning: Mulighed for at hente informationer om henvisningstilskud.
Fejl rettet, Karaktertype holdelement tilknytning: Siden fejlede når man forsøgte at flytte mere end 10 hold.
Stamdata, Hold AMU, Tilmeldinger: 2 nye felter for arbejdsgivers email og arbejdsgivers mobil, men kan først tages i brug når vi overgår til VoksenUddannelse.dk.
Fejl rettet, Ansøger: Fejlbeskeden "Der kan ikke både angives upv-prøve og hf-prøvedato." kom under forkerte omstændigheder.
18.192

6/5-2021

Ændret, Stamdata elevfaneblad omdøbt fra "Ungedatabasen 2020" til "Ungedatabasen"
Ansøger: Upv-resultat-dropdown har nyt valgtmulighed "Ej mødt". Beregnet til resultat af samtale uden prøve.
Ungedatabasen: Ansøger-upv-resultat bliver nu indberettet. Der bruges cøsa-formål 3000.
18.191

5/5-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD Statistik, Lærerstyret undervisning: Elever som havde været tilmeldt flere forløb med forskellige cøsa formål fik dubleret lærerstyret undervisning-posterne.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud månedsopgørelse, AMU ÅV og AMU SFI: Påbegyndelsestilskud blev fordelt over hele perioden - nu udløses hele tilskuddet på udløsningsdatoen.
Stamdata, Hold AMU, Tilmeldinger: Afsluttet uddannelse understøtter nu nye VoksenUddannelse.dk værdier.
Fejl Rettet, Stamdata, AMU-udlån: Indberetningen indeholdte ikke det rigtige institutionsnummer.
Ansøger: UPV-resultat "Bestået" hedder nu "Bestået og Optaget".
Ansøger: Nyt datofelt til at registrere dato for (hf-)samtale uden prøve, og nyt felt til registrering af om upv-resultat vedrører gym eller hf.
18.190

3/5-2021

Fejl rettet, Eksamen, Fordeling på dublerede skr. prøver: Husker nu scroll-position når ny række tilføjes.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Hovedinstitution" til datakilden "Taxameter AMU beregninger".
18.189

28/4-2021

Fejl rette, Redigér aktivitet m.fl.: Indsætning af indhold fra Word i editor fungerede ikke siden sidste release.
Ungedatabasen: Perioder hvori elever har registreret indlån, regnes ikke som studieaktive i Ungedatabasehenseende.
18.188

27/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD GF1: Der blev advaret om at grundfag ikke var lovlige på uddannelsen. Nu er alle grundfag (fag med kategorien Grundfag) lovlige på GF1 beviser.
Stamdata, Rapportering, Fravaer udspecificeret (fremmøde): Tilføjet nyt felt "Elevforløb (aktivitetsdato)", som viser hvilket elevforløb eleven er på på aktivitetens startdato.
Stamdata, Rapportering, Fravaer udspecificeret (fremmøde): Tilføjet nyt felt "Lærerstyret Undervisning", som pt viser om der er lærere på aktiviteten.
Stamdata, EUD statistik, Lærerstyret undervisning: Der medtages nu kun aktiviteter i lærerstyret undervisning hvor der er lærer med til aktiviteten.
Ansøger: UPV-resultat repræsenteres fra i år af med et værdisæt der passer med Ungedatabasens afbrudsårsagsværdisæt.
18.187

23/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Rapportering kunne fejle for fordelingsudvalget i Region H.
18.186

23/4-2021

Eksamen, Offentliggørelse: Udgående censur i Sommer 2021 AGYM og EGYM offentliggøres nu automatisk den 6/5-2021 kl 12.00 på alle skoler.
18.185

23/4-2021

Skolehjem: Der kan nu også automatisk udledes TMK på en ny booking, på baggrund af et elevforløb.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, OBU: Ved oprettelse af udredninger kunne man de senere uger ikke vælge dato og "Udløser bidrag" før man havde gemt den nye række.
18.184

22/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Skolebevis: UVMs bevisskabelon for EUD Skolebeviset giver ikke plads til logo.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Skolebevis: UVMs bevisskabelon for EUD uddannelsesbeviset giver ikke plads til logo.
Ansøger import: Tilføjet kolonnen "Ønske 1. startdato" under "Klar til indlæsning".
Ansøger import: Ved fremtidig import af ansøgere medtages nu kommentar om transport- og skolehjemforhold, på ansøgerens ønsker.
18.183

22/4-2021

EDUP: Modtagne anmodninger sendt til et tidligere inst. nr. eller et afdelingsinstitutionsnr. bliver nu til oprettede sager, men Lectio giver kun mulighed for at svare nej til anmodningen.
18.182

21/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD skolebevis: Uddannelsen afsluttet afspejler nu elevens udmeldelsesdato.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD skolebevis, Verifikation: Det er ikke længere et krav, at der er en protokollinje for afsluttende prøve..
Stamdata, Beviser, EUD skolebevis: Navn og cpr. nr. fremgår nu nederst på siderne, så det er muligt at printe til f.eks. eboks.
Ansøgere, Ønskestatistik: Grupperer nu rækker korrekt på uddannelsestypen.
Ansøgere, Karakterer: Det er nu muligt at printe og kopiere karakter-tabellens indhold.
Fejl rettet: GF+ elever blev ikke indberettet til SU-UUDB(5 påbegyndte ungdomsuddannelser).
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "Værge1 CPR" og "Værge2 CPR" til datakilden "Ansøgerklager".
Plagiatkontrol: For fundne opgaver på samme skole, vises der nu i sammenligningsvisningen holdelementnavn og opgavetitel.
18.181

20/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD grundforløbsbevis, Verifikation: Verifikation af gennemsnit på specielle fag gav ukendt fejl, hvis alle fagkaraktererne var enten merit, bestået eller gennemført.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterdatabasen, Beviser: Når man tilgik fanebladet Beviser, fik man fejl hvis der var udstedt beviser med Projekt evalueringsform. Nu vises beviserne bare med fejl og resten kan sendes afsted.
Ansøgere, Konverter ansøgere: Tilføjet studiestartdato-kolonne til Ansøgere-tabellen.
Stamdata, Rediger Hold, Amu: Tilføjet nyt faneblad ved navn "Breve". Breve giver mulighed for at lave Breve til elever afhængig af hvad data der er på holdet. Bruges fx til tilmeldingsbreve
Fejl rettet, EDUP: Enkelte sager havde ikke noget lectio-elevudlån.
18.180

19/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.179

19/4-2021

FDL Region Hovedstaden, Ansøgerklager: Det er nu muligt at hente en zipfil indeholdende ansøgers klagesagers bilag
Fejl rettet, Ansøgere, Søgning: Ansøger-rækkefølge blev ikke gemt når man sorterede på kolonner i tabellen.
Ansøgere, EUD UPV: Tilføjet feltet "Note".
Stamdata, Rapporter: Tilføjet feltet "UPV EUD note" til datakilden "Ansøgere"
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Der kunne ikke åbnes visse aktivitetsindberetninger.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, OBU: Ved oprettelse af ordblindetests kunne man de senere uger ikke vælge type før man havde gemt den nye række.
18.178

16/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.177

15/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.176

15/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Lærerstyret undervisning: Nu medtages kun information om lærerstyret undervisning for skoleperioder som er GF1 eller GF2.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Lærerstyret undervisning: Perioden der medtages for hver elev er nu 6 måneder tilbage i tid.
Ansøgere, Konverter: Studieretning er nu ikke længere en del af konverteringssiden.
Fejl rettet, Ansøger konvertering: Det var ikke muligt at konvertere ansøgere til Grønlandske elevtyper.
Ansøger konvertering: Tilføjet kolonnen "Status" til tabellen Ansøgere.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Spring over" for ansøgerønsker 1-5 i feltgruppen "Ønsker" til datakilden "Ansøgere".
Stamdata, EUD Statistik: Der kan nu også generes excelrapporter for EUD-fraværsstatistik.
Fejl rettet: AMU: Man kunne ikke lave samlet faktura hvis kursistrekvirent varierede.
Fakturering: For AMU-hold opdateres betalingsstatus ml. "Eleven har betalt" og "Ej betalt" når rekvirent er UVM, forudsat at betalingsstatus i forvejen er en af de to værdier, eller er tom.
18.175

14/4-2021

Fejl rettet, Import af ansgøere: "Vis kun aktuelle afdeling" check box virker nu til at se andre afdelingers "indlæses ikke" Importeringer.
Stamdata, Eksamensplanlægningsprogram: Eksamensprojekt 5774 kan nu bruges til AT-Kæde planlægning
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabaseindberetning: Efter "hård fejl" som svar fra Ungedatabasen, kunne der blive lavet en optaget-hændelse, der så også fik hård "Dublet"-fejl fra Ungedatabase.
18.174

13/4-2021

FDL Region Hovedstaden, Ansøgerklager: Tilføjet 3 flueben der indikerer hvem der skal modtage svar på klagen.
Stamdata, Rapporter: Tilføjet felter til datakilden Ansøgerklager
Fejl rettet, Stamdata, Rediger studieretning: Der kunne ikke slettes studieretninger.
Fejl rettet, Praktiksteder, Tildel adgangskoder: Opdatering af adgangskoder må nu tage mere end 1 minut.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU, Edup kommunikation: Tilføjet kolonner der viser hvilke insitutioner der kommunikerer med hinanden samt gruppering af kolonner.
18.173

12/4-2021

FDL Region Hovedstaden, Ikke fordelte ansøgere: Indført Rejseplansopslag for mulige henviser
18.172

9/4-2021

Eksamen, Offentliggørelse: Offentliggørelsestypen for AGYM/EGYM Sommer 2021 er nu ændret til "Standard offentliggørelse med tidlig offentliggørelse" (var før GYM Sommer offentliggørelse). Eksisterende opsætninger er blevet slettet, så alle institutioner skal opsætte datoer og tidspunkter for offentliggørelser.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Sortering på kolonnen Restbidrag gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: EUD Skolebevis før aug 15 kan nu have flere karakterer for samme fag.
18.171

8/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rediger lærer, Kompetencer: Siden fejlede når man forsøgte at tilføje censorkompetence.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Siden fejlede når man forsøgte at redigere et prøvehold.
Stamdata, Skolehjem: Nu er der også orange farve hvis man prøver at reservere et værelse med en studerende, som har ønsket spærring af eget værelse.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid/Skolepraktik (EUD): Man kan nu godt have start- og slut-tælleperioder som ikke starter på 1.
18.170

7/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, CVR register: Servicen har fejlet et par dage fordi der er begyndt at optræde virksomheder uden adresser.
Fejl rettet: Stamdata,Edup: For skoler som bruger Amu Udlån fejlede EDUP Elevudlåns siden
Navne ændring, Tildel/opdater elev-ID og –PNr: sidens titel er nu den samme som linkets titel
Fejl rettet, Skolehjem: spærring af værelser viser nu fejl i verifikationslisten når der bliver dobbelt booket.
18.169

6/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, CVR register: Servicen har fejlet et par dage.
18.168

6/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Grundforløbsbevis: Lidt ændringer til Bekendtgørelser på bagsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterer: Omdøbt "Gymnasiel standpunktskarakter afsl. xxx" til "Gymnasiel standpunktskarakter xxx".
Fejl rettet, Stamdata, Timefagfordeling applikation: Ved opstart af programmet blev det altid aktiveret med "Brug aktuel afdeling". Nu tages højde for fluebenet på siden.
18.167

1/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.166

31/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.165

30/3-2021

Ansøgere:Fejl rettet, pile-knapper navigerede ikke korrekt igennem listen af ansøgere.
Indberetning til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB): Kolonneoverskrift ændret fra "Slettet dato" til "Tilbagetrukket"
18.164

29/3-2021

Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "x. Studiestart" for ansøgerønske 1-5. til datakilden "Ansøgere".
Skolehjem: En booking kan nu spærre et helt værelse.
Stamdata, OBU: For OBU-indstillinger viser "Afholdt" nu antal modulers fravær isf. antal modulers fremmøde, og er dermed mere på linie med elevfraværssiden.
18.163

25/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, AMU Enkeltfag: Hvis man tilføjede en manuel linje med en uddannelse som ikke er lovlig på AMU enkeltfag, så fik man ukendt fejl. Nu vises fejlen pænt.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: Bekendtgørelses navn, nr og dato skrives nu med samme format.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: Det er nu muligt at udstede flere grundforløbsbeviser til samme elev - dog skal det være for forskellige uddannelser.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet Skolekalender for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Fejl rettet, Stamdata, Postnumre: Postnumre opdateret og nye tilføjet.
Ansøger: Tilføjet kolonnerne "Eftertilmelder", "Opfølgning" og "Opfølgning note" til rapportudtrækket "Eksportér Excel".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "Eftertilmelder", "Overligger til næste år" og "Overligger fra sidste år" til datakilden "Ansøgere".
Ansøger: Det er nu muligt at gemme værgeoplysninger uden at angive for- eller efternavn.
Stamdata, Rediger Elev, Værge: Det er nu muligt ikke at angive for- og efternavn på værger.
Fejl rettet, Ansøger, Importer: Kunne ikke importere ansøgere hvis værges for- eller efternavn ikke var udfyldt.
18.162

24/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: Mere plads til protokolinjer og bevisbemærkninger.
Fejl rettet, Ansøgere: Det er nu muligt at undlade at angive CPR-nummer som en værgeoplysning.
18.161

23/3-2021

Stamdata, Rapportering: Ny datakilde: "Skolehjem - Belægningsgrad".
Fejl rettet, Stamdata, Elev, SU: Elever der går på SOF-elevforløb indberettes nu ikke længere til SU-UUDB (5 påbegyndte ungdomsuddannelser)
18.160

22/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.159

22/3-2021

Stamdata, FDL Ikke fordelte ansøgere: Man nu kan filtrere listen pr fordelingsudvalg på Region Hovedstaden-skolen.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger FDL Ønskestatistik: Antal ønsker var ikke ens for rektor og for stamdataadmin.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamenslægningsprogram: Når der blev forsøgt vist en fejlbesked under hentning af eksamensplanen, blev den ikke vist, hvis fejlbeskeden var meget stor.
18.158

18/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.157

18/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.156

17/3-2021

18.155

16/3-2021

Fejl rettet, Fakturering: Efter udstedelse af kreditnota som Navision Stat afviste, forblev den afviste kreditnota i Lectio, fordi sletning af kreditnotaen fejlede.
18.154

15/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Tjekket for om skolen er godkendt til uddannelsen på tilskudsrækker er nu fjernet.
Fejl rettet, Stamdata, FDL: Man får ukendt fejl, når du Klikke på knappen ”Skift til TEST-fordelingen”.
18.153

12/3-2021

Stamdata, Eksamen, Udtræksregler: COVID-19 markering kører efter udtræksprioritet, mens COVID-19 udskiftninger i udtræk kører efter udtræksrækkefølge.
18.152

12/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning, AMU: For Plan og Split Påbegyndelsestilskud markeres perioden for tilskuddet nu kun til at være tælledatoen. Månedsopgørelsesrapportering vil dermed udløse hele påbegyndelsestilskuddet i den måned der er tælledag. Før blev påbegyndelsestilskuddet fordelt på holdets periode. Dette påvirker kun månedsopgørelsen - ikke det tilskud og aktivitetsindberetning.
Stamdata, Verifikation, Elev-studieverifikation: Indførsel af bestået-krav for EUD/EUX fra bekendtgørelse 531.
Stamdata, Eksamen, Verifikation-Elever: Ændringer i udtrækket når udtrækket ikke indeholder nok rigtige "Covid19" eksamener vises nu i udtræksinformation.
Skolehjem: Ved opretning af ny booking arves der nu TMK fra seneste booking.
Rapportfeltet Xprselevtype, EUX og Speciale i datakilden "Ansøgere"
Fejl rettet, Stamdata, Ansoger, Rapportering: Kan ikke gå til tidligere års fordelingsrapporter under Optag.dk
Stmadata, Fordeling Skole: Vestegnen HF & VUC instution nummer blev ændret.
18.151

10/3-2021

Fejl rettet, Eksamen, Prøvefagsudtræk: For HTX elever med 4 a-niveau eller flere blev udtrukket til en eksamen for meget.
18.150

10/3-2021

Stamdata, Eksamen: "Samlet vurdering" indgår nu også i puljen til mundtlige eksaminer ved COVID-19-udtræk.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturaoversigt, Fakturaforslag: Fejlede under søgning.
Stamdata, Fakturering, Forslag: Kolonnen "Hold-periode" er nu sorterbar.
Fejl rettet, Rediger elev, Bevis, Skolevejledning: Rettet "stavefejl" i bevis-teksten.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Ekstern ID" under datakilden "Ansøgere - Ansøgere"
Stamdata, Ansøgere: Tilføjet mulighed for at søge på "Ekstern ID" under avanceret søgning.
Fejl rettet, Skolehjem: Fejlede under indlæsning af indbakke.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: Tilføjet mulighed for at søge på Hold-periode.
Stamdata, EDUP: Indlæsning af elevdata med postnr. "DK-0000" eller kommunenr. "0000" gav fejlsiden.
Stamdata, Rediger elev: Fanebladet "Ungedatabasen (gammel før 2020)" er fjernet.
18.149

9/3-2021

Stamdata, Eksamen: Det er nu muligt automatisk at splitte mundtlige eksamenshold op i to prøvehold, når der både er covid19 elevforekomster og ikke-covid19 elevforekomster. Funktionen ligger under masseopdater prøvehold.
Skolehjem: Under oprettelse af bookninger bliver elevens postnr. nu vist under bookingsforslag.
Fakturering, Kontosæt: Rekvirenttypen SJOB blev ikke oversat til LEDIGE ifbm. kontostrengsberegning.
18.148

8/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis, Manuelt Beviser: Manglende evalueringsform på karakterer på EUD Skolevejledning.
18.147

8/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.146

8/3-2021

Stamdata, SU: CØSA-formål 2992 indberettes nu til SU til 5 ungdomsuddannelser.
18.145

5/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.144

5/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.143

5/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk indberetning: Hvis en elev havde et tomt cpr nummer, så fejlede afsendelsen af tilstededage.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, indlæsning: Ukendt uddannelse er ikke understøttet (3312 dansk tysk studentereksamen + 3313 DFB).
Eksamen, Eksamensudtræk: Indførsel af undtagelse for mundtlig matematik.
Eksamen, Eksamensudtræk: Indførsel af regelsæt ved for få udtrukne COVID-19 eksaminer.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Det er nu muligt at sende AMU-udlån-indberetninger via. EDUP
Skolehjem: Tilføjet flueben "Skolehjem ønsket" for elevforløb.
Skolehjem: Man kan nu søge via CPR-nummer under bookinger og opret booking.
18.142

4/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning, General: Nu man Kan aktivere cpr-integration på Region Hovedstaden skolen.
Stamdata, Ansøger: Gamle XML formater understøttes nu ikke længere. Det er nu kun optagelse.dk 2019 formatet der understøttes.
Stamdata, Ansøger: Emailadresse valideres nu.
Stamdata, Ungedatabasen: En skole fik ikke afsendt hændelser pga. fejl.
18.141

2/3-2021

Skolehjem: Bookingsøgningssiden har nu knap til rapportkørsel.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet rapportfeltet "Skolehjem ønsket" til datakilden Elev - Holdelement placeringer"
Fejl rettet, Stamdata, Fakturaoversigt, Konto: Tryk på "Tilføj"-knap gav fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, Skolevejledning: Overskrift rettet til at sige "Skolevejledning"
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, AMU-uddannelsesbevis: Der kom fejl ved udstedelse af bevis
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Listen over seneste hændelser kunne give fejlsiden.
Stamdata, Ungedatabasen: En skole fik ikke dannet hændelser pga. fejl.
18.140

1/3-2021

Stamdata, Elever, Beviser, Manuelt beviser: Ny design for EUD Skolevejledning bevis i henhold til UVM.
Fejl rettet, Skemalægning: Der opstod fejl når man forsøgte at gemme et skema.
Stamdata, EUD Fraværstatistik: Indberetninger i marts måned indeholder nu fraværsstatistik tilbage til 1/1-2020 på foranledning af STIL statistik.
Fejl rettet, Stamdata, Rapporter: Gymnasiel standpunktskarakter skal ikke være afsluttende til EUD Inberetning.
Stamdata, Eksamen: Ny Eksamensadministration information tilføjet til Principper for angivelse af merit.
18.139

24/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabase: "Vis kun aktuel afdeling"-checkbox opførte sig ikke som forventet.
Fejl rettet, Skemalægning: Hent skema kunne fejle for meget store skemaer.
Fejl rettet, AMU, Stamdata, Rediger hold, Tilmeldinger: Masseudfyld "Kont."-kolonnen virkede ikke.
Eksamen: Udtræk for HTX/STX/HHX/HF/EUX understøtter nu de seneste COVID-19-regler.
18.138

23/2-2021

Stamdata, Verifikation af stamdata: Udfasning af ældre bekendtgørelse.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af stamdata: Verifikation af studieretningsfag giver ikke længere C-niveau-fejl for fag med underfag.
Stamdata, Tilskud, OBU: Der kan nu beregnes tilskud for holdelementer der overlapper to finansår.
Stamdata, Tilskud, Åben Uddannelse: Der kan nu beregnes tilskud for holdelementer der overlapper to finansår.
18.137

18/2-2021

Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Taxameter skolepraktik beregninger"
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Taxameter AAU beregninger"
Ansøger, Søgning, Elev: CPR opslag på ansøgers adresse.
Stamdata, Tilskud: Tilskud for OBU-indstillinger opdeles nu ved finansårsskifte.
18.136

18/2-2021

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik, Udskrifter: Der kan nu laves kvitteringsskrivelser for Skolepraktik-aktivitetsindberetninger.
Stamdata, Tilskud: Tilskud for OBU-indstillinger opdeles nu ved finansårsskifte.
FDL, Ansøger: Bilag bliver automatisk hentet ved opdateringer.
18.135

17/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.134

17/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Opret faktura: Fejlede under oprettelse af faktura.
Fejl rettet, FDL, Ansøgere: Data i ansøger-søgning forsvandt og krævede nyt login før det blev vist igen.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Uddannelse: Autoudledelse af uddannelsesordning nogle gange fejlede for eleven har en annulleret uddannelsesaftale.
Stamdata, Rediger hold, AMU: Der vises nu ikke længere advarsler om forkerte AMU priser på afsluttede hold.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskrifter: Der medtages nu Resttakst og Restudgift i kvitteringsskrivelsen.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskrifter: Der medtages nu RKV-elever i kvitteringsskrivelsen
18.133

16/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Fejlede under søgning på CPR-nummer.
Fejl rettet, Eksamensadministration: Fejlede under generering af elever til prøve indberetning.
18.132

15/2-2021

Stamdata, Rapportering, Taxameter fuldtid beregninger: Det er nu muligt at udtrække takster.
Stamdata, rapportering, Tilskud: Datakilden navn nu ændres til Taxameter VUC enkeltfag beregninger.
Stamdata, Elev, Edit, Elev-Hold tilknytninger: Alfabetisk sortering af elever i enkeltfagstilskudsopsætning på hold.
Fejl rettet, EDUP: En håndfuld beskeder var aldrig blevet modtaget.
18.131

12/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Easy-import, Protokol: Kunne fejle hvis beviskommentarer havde mere end 50 tegn.
Ansøger, Ønsker: Studestartsdato bliver nu vist for ansøgerønsker.
Stamdata, Servicestatus: Tilføjet ny servicestatus for EUD Fravær statistikindberetning.
Eksamen, EUD GF udtræk: Grundforløbsudtræk understøtter nu hold med kombinationsfag.
Fejl rettet, Fakturering: Forespørgsler til Navision Stat, der tager for lang tid, gav fejlsiden.
18.130

10/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Sælgerkoder kommer nu igen med i Navision Stat.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid og Skolepraktik: Der kan nu udspecificeres taksttyper under "Summeringer"-fanen.
18.129

9/2-2021

Fejl rettet, Teknik: Deep link-PostBacks fejlede.
18.128

9/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Automatisk afhentning af nye EDUP beskeder fejlede siden i fredags.
Fejl rettet, Tilskud: Skolehjemselever fik deres cøsa-formål tjekket mod skolegodkendelser.
Fejl rettet, Tilskud: EUV1-elever uden praktik gav advarsler.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Uddannelse: Autoudledelse af uddannelsesordning kommer nu for for elever med EUD Hovedforløb gammel reform.
Fejl rettet, Studieplan, Undervisningsbeskrivelserne: Nogle stavemåder opdateret for "AT-forløb" titel.
Stamdata, Elevforløb: Lectio automatisk foreslår nyeste version af skoleperiode på listen.
18.127

7/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Lærer-lønposter: Budgetteret løntimer blev ofte beregnet forkert siden version 18.111.
18.126

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.125

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.124

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.123

5/2-2021

Generelt: Lectio husker nu sorteringer for alle tabeller forskellige steder i systemet.
18.122

5/2-2021

Stamdata, Beviser: For AMU-beviser kan der nu indføres bevislinjer hvor de ikke er udmeldt i UMO.
Stamdata, Verifikation, Studieverifikation: GF2-elever kan nu verficeres både som EUX og EUD.
Eksamen, Beviser, Masseudstedelse: Der kan masseudstedes EUD Grundforløbsbeviser.
Stamdata, Unilogin: Brugere med rettighed Stamdata-admin får indberettet rolen Ledelse til Unilogin.
Stamdata, Unilogin: Der medtages nu kun elever i indberetningen som bliver/er/har været aktive indenfor dagsdato +- 7 dage.
Stamdata, Elevforløb, Rediger, Unilogin: Nyt flueben hvor man kan markere om elever på forløbet skal medtages i UNILogin indberetninger.
18.121

5/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD EASY-P indberetning: Nogle gange fejlede indberetningen af en elev grundet forkert gruppering af data i xml'en.
EASY-P indberetning: Kvalifikationer til merkantil hovedforløb indberettes nu for HHX
EASY-P indberetning: Dobbeltkompetencer indberettes nu
EASY-P indberetning: Splitkomptence for EUX indberettes nu ved udstedelse af bevis for EUX 1. del
EASY-P indberetning: Kvalifikation for EUX på grundforløb indberettes nu allerede ved udstedelse af grundforløbsbevis
18.120

4/2-2021

Ingen versionsnoter.
Plagiatkontrol: Ved visning af fundne tekster fra andre skoler, vises teksten i anonymiseret form.
18.119

3/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Verifikation: Der verificeres ikke længere fag på FGU.
18.118

2/2-2021

Fejl rettet, Eksamen: Prøveholdsafleveringssiden viste ikke nogen afleveringer.
18.117

2/2-2021

Ansøgere: EUD Optagelsesprøveresultat for Dansk og Matematik har nu værdierne "Bestået", "Ikke bestået" og "Ej mødt".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Tælleperiode" for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Restbidrag" for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Rediger, Fællesfag: Nu man kan vælge underfag/fællesfag på hold og anvende nye ændringer.
Fejl rettet, Valgfagsønsker: Det var muligt for elever at gemme valgfagsønsker, selvom forudsætninger ikke var opfyldt.
18.116

27/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skolehjem: Der kunne opstå fejl ved forsøg på oprettelse af ny bookning.
18.115

27/1-2021

Fejl rettet, Skriftlig fravær: Afsluttet-markering virker igen.
AMU: Ved opdatering af tilmelding fra efteruddannelse.dk opdateres rekvirent og betalingsstatus nu iht. "afsluttet uddannelse", såfremt de ikke var udfyldt.
18.114

27/1-2021

Fagvalg: Hvis der er valgt mere end ét fag, gives der advarsel, hvis der blandt de valgte ikke er et studieretningsfag.
Fejl rettet, EDUP: Ved fejl under behandling af modtaget besked, blev ingen andre modtagne beskeder behandlet.
18.113

26/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.112

26/1-2021

Fejl rettet, Stamdata: Generalt problem ved oprettelse af ny data i systemet.
18.111

26/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Bevis: Fanen fungerer igen, for elever uden aktive protokollinjer til et bevis.
Fejl rettet, Eksamen, Afleveringer på prøveholdet: Siden kunne ofte fejle.
18.110

22/1-2021

Stamdata, Dataslet, Elev-værger: Ny datasletter, som sletter værge-information for elever som er fyldt 18 år.
Stamdata, Dataslet, Elev-fravær: Ny datasletter, som sletter fraværsregistreringer på aktiviteter mere end 10 år gamle.
Fakturering: Felterne Arbejdsadresse P-nr og Arbejdsadresse CVR-nr bruges igen til at bestemme betaler, ligesom før version 18.109.
18.109

22/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Person kolonnen viste ikke læreres navne.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Manuelt bevise, EUD Grundforløb: Kan bestemme xprsuddannelsen for elevforløbet "Inaktivt".
Felt Rettet, Samlet årsopgørelse: Sideskift virker nu ved udskrift af alle årsopgørelser.
Fejl rettet, Ungedatabasen: Ved tryk på Dan hændelser og de andre knapper, blev hændelseslisten ikke genopfrisket.
Fakturering: Pris-kolonnen har nu blot overskrift "Beløb" isf. "Beløb (DKK ex moms)".
Fakturering: Felterne Arbejdsadresse P-nr og Arbejdsadresse CVR-nr bruges nu aldrig til at bestemme betaler.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der blev ikke altid beregnet korrekt forløbsstatus for EUD-GF-elever, og følgeligt blev der ikke lavet korrekte hændelser.
18.108

18/1-2021

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Hvis et hold markeres til ikke længere at skulle være indberettet til efteruddannelse.dk, så kan sletningen nu gennemføres. Alle tilstededage og tilmeldinger slettes først.
Stamdata, Dataslet, Lærerlogon: Ny datasletter, som sletter logon (password) for lærere 30 dage efter fratrædelsesdato.
Fejl rettet, Adgangsrettigheder, Lærere: Adgangsrettigheder fanen kan nu vise lærere data.
Fakturering: Til brug for AMU-fakturering kan man nu oprette "kontosæt" og derved automatisere kontostrengsudledning.
18.107

15/1-2021

Stamdata, Elevplan: Da STIL elevplan ikke længere bruges, så er en masse skærmbilleder, felter og funktionalitet fjernet.
18.106

15/1-2021

Fejl rettet, Fakturering, AMU: Tilmeldinger med rekvirent UVM brugte afdelingens konto for ISB, og ikke den for UVM.
18.105

12/1-2021

Fejl rettet: Fejlsiden kom ofte.
18.104

12/1-2021

Ungedatabase: Der kan nu laves frafaldstruet-hændelse for elever, der har flere uafsluttede forløb.
18.103

11/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.102

08/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.101

07/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Ansøger: Ansøgerdatakilden kunne fejle på gamle skoleår.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering for rekvirenttype ISB udspecificeres nu ligesom for ledige.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Ingen afgift" foreslår nu eleven som betaler, eller cvr-nummeret på tilmeldingen, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Selvbetaler" foreslår nu tilmeldingens cvr-nummer som betaler, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, EUD statistik: STIL afviste indberetninger hvor der var angivet at en ansøger har været/skal til optagelsesprøve i dansk/matematik, men hvor der endnu ikke var registreret resultat. Nu indberettes der ikke optagelsesprøve, hvis der ikke foreligger et resultat.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, rediger, Tilmelding: Varighed og Holdelement periode kommer nu, når bruger tilføj faget til elever.
Stamdata, Fakturering: Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Stamdata, Fakturering: Søgning efter debitor kunne give fejlsiden.
18.100

29/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU Enkelfag: AMU Enkeltfags rækker Tidligere importeret ikke længere opdateret efter import af ny fil til Aktivitetindberetning.
18.099

22/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Værgers Postnr og byen kommer nu med ud i Elev-holdelementplaceringer rapport
Ønske, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: Tilføjet kolonnen 'Elevforløb/Hold' under fanen 'Detaljer'.
Stamdata, Elever, Beviser, EUD Grundforløb: dobbelt kompetencer på beviserne for gastronom og tjener uddannelsen.
Stamdata, Elever, Beviser, EUD Grundforløb: dobbelt kompetencer på uddannelserne industritekniker, støberitekniker og værktøjsuddannelsen.
Stamdata, Elever, Beviser, EUD Grundforløb: dobbelt kompetencer på uddannelserne vejgodstransport og lager- og terminaluddannelsen.
18.098

16/12-2020

Stamdata, Tilstededage: Slutdato skal følge startdato ved søgning i tilstededage.
18.097

15/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsinberetning, Beregnet Tilskud, Rediger: Nu bruger kan rediger Tilskd Elevforløb data.
18.096

15/12-2020

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Individuelle ændringer: Nu bruger kan kopiere data fra Individuelle ændringer til Excel i Skolehjem-indberetning.
Stamdata, Rapportering: Tilføjelse af datofelt til datakilden Elever-EASYP Aftaler.
18.095

15/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Udstedelse af kreditnota gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Ved registrering af betaling af faktura, blev tilmeldinger ikke registreret betalt, hvis en eller flere af fakturaens linier var blevet kreditnoteret.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, Skolehjem: Der kunne kome fejl om at eleven ikke havde en XPRSElevtype for prereform-uddannelser.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, Skolehjem: Forventet bidrag udfyldes nu når der er fejl på en række.
Stamdata, Tilskud, Generelt: Der er nu indført flere og bedre checks for at valgte tmk'er har korrekt opgørelsesmetode.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, Generelt: Tilføjet mere generelle checks for at varighed og bidrag er korrekte for tmk'ens opgørelsesmetode.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk, Hold med fejl: Listen viser højest 30 hold. Hvis der er flere, så vises nu en information om at der faktisk er flere.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, Hold med fejl: Det er nu muligt at resette listen.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD: For postreform hovedforløbselever var "EUD Skolebevis (udgået)" standardbevistypen. Nu er den "EUD Skolebevis".
18.094

11/12-2020

Stamdata, Rediger Hold, Efteruddannelse.dk: Tjek hold-data mod efteruddannelse.dk kan nu også rette problemer med slutdato på holdfagperioder.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning AMU: Advarslen "Skolen har ikke en udlånt godkendelse til faget 'xxxxx- xxxx'" blev ofte givet, idet der blev tjekket på periodens slutdato og ikke den enkelte linjes Startdato.
Stamdata, Rediger Hold, Efteruddannelse.dk: Tjek tilmeldinger mod efteruddannelse.dk kan nu også rette problemer.
18.093

10/12-2020

Ønske, Stamdata, Rediger hold, Aktivitetsindberetning: Tilføjet kolonnen TMK under øen "Beregnet tilskud".
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: EUD-elever uden passende bevis, men med afgangsårsag 14, blev ikke betragtede som gennemførte.
18.092

8/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold: Fikset fejl der fik siden til at fejle.
18.091

7/12-2020

Tilføjet, Font fallback for ø-overskrifter.
18.090

3/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Hvis kladden indeholdt mere end 2500 linjer fik man ofte fejl når man forsøgte at gemme. Der er nu indført paginering på tabellen, så der vises 1000 rækker af gangen. Derudover var siden meget langsom og kunne give ukendt fejl fordi den tog for lang tid at danne.
Stamdata, SU: Man kan nu hente de kommunikerede XML'er.
18.089

1/12-2020

Ingen versionsnoter.
18.088

27/11-2020

Fejl rettet, Forside, Lærer: Undervisning fanen kan nu vise fravær data.
18.088

27/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD, AMU Statistik: Kan igen danne statistik på udtræk der indeholder fiktive CPR-numre.
Fejl rettet, Hold, Karakaterer: Karakterer kan igen opdateres af lærere der har adgang som holdfavorit.
Ønske, Kontektskort: Der linkes nu til 'Tilstededage' for AMU-hold på kontekstkortet.
Ønske, Stamdata, Rapportering: Tilføjet datakilden 'AMU Tilstededage'
18.087

25/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Nye perioder for referencen til EUD-nødbekendtgørelse fra EUD beviser.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Nogle stavefejl rettet på EUD Skolebevis.
18.086

25/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.085

25/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.084

25/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.083

25/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.082

23/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Rediger, EUD, AUB: EUD-fanen tager ikke længere lang tid at indlæse.
Fejl rettet, Skolehjem bookinger: Der tillades nu at lave skolehjem-bookinger med fiktive cpr-numre.
18.081

23/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.080

23/11-2020

Fejl rettet, EDUP: Annulleringsanmodning kunne ikke besvares, hvis skolen selv havde sendt annulleringsanmodning inden modtagelsen.
Stamdata, Rapportering: Tilføjelse af datofelt til datakilden Elever-Elever.
18.079

20/11-2020

Ønske, Fravær, Masserediger: Der vises nu aktiviteter en måned tilbage fra dagsdato og som udangspunkt aktiviteter med fravær.
18.078

19/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, AMU-SFI: Der blev i mange tilfælde fejlagtigt lavet en fejl om at eleven har angivet alternativ varighed.
Fejl rettet, Stamdata, EUD: Siden var blevet meget langsom for skoler med AMU.
18.077

18/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.076

18/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Visning af synkroniseringsfejl for efteruddannelse.dk blev vist forkert.
18.075

18/11-2020

Stamdata, Tilskud, AMU Enkeltfag: Verifikationen af at et fag er lovlig på FKB'en bruger nu 'startdato' i stedet for udløsning-/tælledatoen.
Stamdata, EASY-integration, Opdater AMU kursist holdelement-tilknytninger: Hvis der ikke er nogle opdateringer eller fejl på en tilmelding, så vises rækkerne ikke. Dette betød dog at evt advarsler ikke blev vist. Nu vises hele tilmeldingen også hvis der er advarsler (som f.eks. ukendt rekvirent).
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk synkronisering: Sletning af skolefagpåholdpladser var ikke understøttet.
Stamdata, Rediger hold, Efteruddannelse.dk: Det er nu muligt at indlæse et fuldt billede af hvordan et hold ser ud i EUDK, således at der kan sendes de rigtige ændringer til EUDK.
18.074

16/11-2020

Fejl rettet, Opgaver, Lærer: Siden fejlede siden sidste release.
18.073

16/11-2020

Fejl rettet, Opgaver, Lærer: Hvis man ikke havde rettigheder til at se information om elevers besvarelser/karakterer for en opgave, så fik man en fejl med, at man ikke har adgang til holdet. Nu skjules elev besvarelses-ø'en istedet (samt log og plagiatkontrol).
18.072

15/11-2020

Rettigheder, Protokol: Lærere har nu kun adgang til protokol for elever som læreren aktuelt har en relation til.
Rettigheder, Fraværsbemærkninger: Lærere har nu kun adgang til fraværsbemærkninger for elever som læreren aktuelt har en relation til.
18.071

13/11-2020

Eksamensdatabasen: SingleGradeType.Examyear, Proevebevis.Examyear m.fl. sættes nu ud fra termin og ikke ud fra datoen på protokollinjen da eksamensdatabasen ellers kan fejle. F.eks. skal eksamen 10/12-19 indberettes med examyear=2020. (Efter aftale med STIL/eksamensdatabasen).
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis, Skolebevis: For EUD fag med fagkategori Afsluttende prøve, vises alle fagets evalueringsformer nu på EUD Skolebevis.
18.070

11/11-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser: Faget som har fagkategorien "Certikat" skal placere under på Grundforløbsfag af EUD Skolebeviset.
Fejl rettet, Hold, Rediger, AMU beviser: Man kan nu udstedt bevis hvis man har AMU Hold-tilmeldinger dobbeltoprettet i samme periode og ikke samme Kursistresultat.
Stamdata, Elever, EUD Beviser: Vi har opdateret teksten på EUD grundforløbsbeviser, så den afspejler den dobbelte kompetence for Social- og Sundhedsuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen.
18.069

10/11-2020

Fejl rettet, Rettigheder: Man anses nu som holdfavoritlærer/stamklassefavoritlærer indtil 28 dage efter holdet/stamklassen er slut (før mistede man adgangsretten dagen efter holdet/stamklassen sluttede).
Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: AMU Unavngivne elever indberettes ikke længere.
Fejl rettet, Generel skoleopsætning: Nyere version af Standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR-register information.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser: Faget som har fagkategorien "Certikat" skal placere under på Grundforløbsfag af EUD Skolebeviset.
Fejl rettet, Hold, Rediger, AMU beviser: Man kan nu udstedt bevis hvis man har AMU Hold-tilmeldinger dobbeltoprettet i samme periode og ikke samme Kursistresultat.
Stamdata, Elever, EUD Beviser: Vi nu have opdateret Bekendtgørelse beskrivelse titel på Social- og Sundhedsuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen på EUD grundforløbsbeviset.
18.068

10/11-2020

Fejl rettet, Opgaveaflevering, Elev: Siden kunne nogle gange fejle siden sidste release.
18.067

9/11-2020

Stamdata, Hold, Efteruddannelse.dk: Der kan nu findes- og rettes forskelle mellem Lectio og Efteruddannelse.dk på hold-pladser, hold-tillægspriser, hold-skolefag-perioder, hold-skolefag-pladser og hold-skolefag-tillægspriser.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Lærer" under datakilden FVU-tests
Fejl rettet, Stamdata, Integration, Easy, Opdater AMU kursist: Der sorteres nu på holdnavn og derfor burde fejl under opdatering af kursist ikke forekomme.
Fejl rettet, Stamdata, GYM-statistik: Nu bruges dags dato til opgørelse af stamklasse-dansk-hold.
Fejl rettet, Elever, Fravær, Fraværsårsager: Elever fik fejlside siden sidste release.
Fejl rettet, Lærer, Karakterer, Holdelement: Karaktergivningssiden fejlede siden sidste release for lærere.
18.066

6/11-2020

Rettigheder, Fraværsregistrering: Lærere har nu kun adgang til siden for aktiviteter indenfor det sidste år.
Rettigheder, Karaktergivning: Lærere har nu kun adgang til karaktergivningssiden for hold hvor læreren er aktuel holdfavoritlærer.
Stamdata, Elever, EUD Skolebevis: Faget med gennemført karakter er nu åbnet for EUD Skolebeviser.
18.065

5/11-2020

Ingen versionsnoter.
18.064

5/11-2020

Stamdata, Rediger lærer samme genvej var sat på to forskellige faneblade.
Stamdata, Elever, AUB: Tager nu højde for fraværsregistrering med godkendt/ikke godkendt.
Giv karakter for holdet: Lærere har nu kun adgang til siden, hvis man aktuelt har noget med holdet at gøre.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Mere end ét prokollinje er gylidt på indledende EUD Bevis data.
Bogdepot: Skjul lærerlån-valget er gemmes nu på session.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel, rapportering: Alle Karaktertype mangler information vises fra Kombineret Ungdomsuddannelse.
18.063

30/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU Enkeltfag: I Summeringer var bidraget nogle gange være forkert.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Åben uddannelse: I Summeringer var bidraget nogle gange være forkert.
Stamdata, Rapportering, Tilskudsdatakilder: Månedsopslitning opslitter nu også forventet bidrag.
18.062

28/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.061

27/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: Dannelsen af indberetning fejlede, hvis der var lærere i filen som ingen stamklasse-favoritter har i Lectio (siden release 18.059).
18.060

23/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.059

22/10-2020

Stamdata, UNILogin: Der bruges nu de nyeste webservices.
Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: Indberetningen kunne nogle gange indeholde hold på lærere selvom selve holdet ikke optrådte i filen.
18.058

21/10-2020

Stamdata, Studieretningsønsker: Elevtype-valget er gemmes nu på session til Studieretningsønsker.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Ansøger: Kan nu redigere ansøgerprofil, når samme CPR-nummer findes flere gange.
18.057

21/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Slet: Kan nu slette ubrugte elever der har haft AMU holddata tilnyttet.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk: Siden fejlede.
Stamdata, Eksamen, XPRS Censorkompetence indberetning: Kompetencen 4853 indberettes nu ikke længere i EGYM indberetninger.
Stamdata, Verifikation af stamdata: Brugerne kan nu se beregningsgrundlag under bevis-verifikation og studie-verifikation.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "Skoledagskalender" og "Skoledagskalender effektiv" under felt-datagruppen "Hold"
Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Indlæsning af elevdata fejlede for ikke-numeriske postnumre.
Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Indlæsning af resultater fejlede for elevflytningssager.
Fejl rettet, stamdata, SkoleLocationer: Fejlbesked er blevet handlet og skrives pænere.
18.056

17/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.055

17/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.054

17/10-2020

Stamdata, Aktivitetsindberetning: Alle aktivitetsindberetnings-siderne er blevet ensrettet.
Stamdata, Elever, Beviser: Nye titler på Merkantile GF2 beviser og EUD Praktisk oplæringbeviser med split kompetence 1952v6 og 1932v9.
18.053

13/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.052

12/10-2020

Stamdata, Beviser: Skolevejledningsbeviser kan vise lange navne i bevishoved.
Stamdata, Eksamen, XPRS Censorkompetence indberetning: Kompetencen 4846 indberettes nu ikke længere i EGYM indberetninger.
Fejl rettet, Stamdata, Lærer, Aktivitetsindberetning: Tilskud beregnet information vises nu under Aktivitetsindberetning.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, Manuelt: Delkarakter protokollinjer er ugyldig på beviser.
Fejl rettet, Skolehjem: Ved klik på uplaceret bookning blev der ikke vist farver i gantt-diagrammet.
Fejl rettet, EUD, AMU Statistik: AMU-statistik rapportering er dannet korrekt.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Mulighed for at printe data på "Data til UVM" fane.
18.051

7/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Verifikationen af om fag er lovlige brugte kun indberetningens startdato. Nu validereres det, om faget er lovligt på et eller andet tidspunkt i indberetningsperioden.
18.050

7/10-2020

Stamdata, EUD statistik: Hvis man har ansøgere dobbeltoprettet, så fjernes den ene ansøger nu fra filen og der gives en advarsel.
18.049

6/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.048

5/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Import af udlån: Import fejlede af udlån med antal elever, der ikke samme er fra importfilen.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Automatisk Bidrags-korrektion beregning for aktivitetsindberetning AMU.
18.047

5/10-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Redigering af aktivitetsindberetning korrektioner under hold det er nu muligt.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning Enkelfag, Fultid: aktivitetsindberetning oplysninger er nu indlæst korrekt.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning Enkelfag, Detaljer: AMU enkelfagsindberetning rapportering viser nu cpr nummmer.
18.046

2/10-2020

Stamdata, Beviser, AUD: Protokolinjer vises nu korrekt på bevis for finansuddannelsen.
18.045

02/10-2020

Stamdata, Beviser, AMU: Der kan nu udstedes manuelle beviser med fiktive cpr numre.
18.044

2/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.043

2/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.042

1/10-2020

Ingen versionsnoter.
18.041

1/10-2020

Stamdata, AMU Bevisdatabase: Beviser indsendes nu kun, hvis cpr nummeret på beviset er et normalt dansk cpr nummer (dvs beviser med fiktive cprnumre ikke indsendes).
18.040

29/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis, Manuelt beviser: Beviser udstedes nu med protokolijner, der indeholder Merittype Godskrevet AVU.
Stamdata, Uddannelsesmodel: Udledning af om fagkategori er nu synlig for brugerne på Uddannelsesmodel udvidet information.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Elever til prøve indberetning: Der kunne komme fejl på nogle elever som reelt ikke har noget med indberetningen at gøre.
18.039

25/9-2020

Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Prøvehold kunne ikke tilgås.
Stamdata, EUD, Praktikpladsen.dk fraværsindberetning: Der sendes nu ændringer ind for de sidste 3 måneders aktiviteter (var før 3 dage).
18.038

23/9-2020

Stamdata, EDUP hent beskeder: Timeout er nu sat op til 30 minutter og der vises progres.
Stamdata, Eksamen, XPRS Elever til prøve: Advarsler om fra dannelsen af "tidligere prøver" vises nu ikke længere.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, Tilmeldinger indberetning: Fagtilknytninger fik ikke sat deres ForegårUndervisningPåVirksomhed og Fjernundervisning korrekt. Nu tages værdien fra holdelementperioden.
Stamdata, EUD, Indberetning: Indberetningen medtager nu også ansøgere der ikke er blevet optaget.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Hjælpeteksten opdelt i aktivitetsindberetning (fuldtid) på hver fane.
18.037

23/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.036

22/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis, EUD: Ny Nødbekendtgørelse for EUD GF2, EUD Praktisk oplæringsbevis, EUD Skolebevis og EUD Uddannelsesbevis.
Fravær, Rettigheder: Som lærer har man nu kun adgang til at se fravær for ens egne aktuelle stamklasser (favoritklasser), samt ens egne aktuelle hold (favorithold). Derudover kan man kun se fraværsoplysninger om elever man har en aktuel relation til (enten hold- eller klassefavoritlærer).
Fejl rettet, Elevens Opgaver: Hvis man ikke har rettigheder til at se en elevs opgaver, så fik man fejlsiden. Nu vises besked om manglende adgang.
Fejl rettet, Stamdata, Edup: At EDUP afviste en besked pga. manglende autorisation, forhindrede at man kunne sende en ny, lignende besked.
Fakturering: Opdatering af betalingsstatus overlever nu at hente status for en faktura på 0 kr., der af gode grunde ikke er blevet betalt.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, Skolehjemsstamdata: I nogle tilfælde fejlede import af skolehjem perioder.
18.035

21/9-2020

Fejl rettet, Opgaver: Det nye rettighedschecksystem for karakterer kunne give fejl i forbindelse med opgaver.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Manuelt bevis: Vælg det første matching Protokolinje, når udstedelse af EUD Skolebevis.
18.034

21/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.033

21/9-2020

Karakterer, Rettigheder: Som lærer har man nu kun adgang til at se karakterer for ens egne aktuelle stamklasser (favoritklasser), samt ens egne aktuelle hold (favorithold). Derudover kan man kun se karakteroplysninger om elever man har en aktuel relation til (enten hold- eller klassefavoritlærer).
18.032

19/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.031

18/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.030

18/9-2020

Stamdata, Rapportering, Elev-Holdelement placeringer: Arbejdsadresse oplysninger kommer nu fra arbejdsadresse p-nr hvis dette er angivet. Alternativt for cvr nr.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, AMU Plan+Split: Der tages nu igen højde for betalingsstatus. Hvis der er angivet EjBetalt, så udløses bidrag ikke.
18.029

18/9-2020

Stamdata, AMU Bevisdatabaseindberetning: Det er nu muligt at genbehandle fejlede indberetninger.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Elev-studieverifikation: Verifikationsadvarsel om SSO kun for HF Enkeltfag
Stamdata, Elev: CPR-opdatering kan gennemføres med børn der endnu ikke har fået et navn i CPR-registeret.

Stamdata, Elev, Bevis: EUD Skolebevis 2020 viser nu tomme celler ved karakter 94 og 93.
Fejl rettet EDUP: Indlæsning af elevdata kunne blive afvist med beskeden "Modtagne elevdata er forældede, da der er senere udvekslinger i sagen.".
Ungedatabasen: Lectio har en ny indberetning til Ungedatabasen, der vil blive udrullet over de næste dage. Der er to nye faneblade til den nye indberetning: Et på elevstamdata, og et på ungedatabaseside.
18.028

17/9-2020

Fejl rettet, Fakturering: Nogle gange blev den samme fakturalinje foreslået mange gange i stedet for en enkelt.
Fejl rettet, Fravær, Dagsbaseret fraværsregistrering: Virkede ikke rigtigt hvis der var holdelementer indvolveret som løb over flere skoleår.
18.027

16/9-2020

Fakturering: Indsættelse af beskrivelseslinie baseret på skolehjemslinie, gav fejlsiden.
Stamdata, Hold, Opret: Betegnelse og kortbetegnelse bliver kopieret når man opretter ÅU/AMU hold via skabelonhold.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitet, Rediger: Problemer med at vælge materiale, når man bruger rediger aktivitet.
18.026

15/9-2020

Ingen versionsnoter.
18.025

15/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Vælg skoledagskalender: Listen er nu sorteret.
Stamdata, Holdet, Fakturering: Undervisningstaksten reduceres til 75% af normal UV-takst fra AMU Fjernudervisning.
18.024

14/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser: EUD Grundforløbsbeviser undlod at vise nogle fag med både prøvekarakter og eksamenskarakter.
Stamdata, Studieverifikation: HF-elever har korrekte timer for C-niveau-fag
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem, Detaljer: Intet XprsElevType-check for Skolehjemindberetning på uddanelser hvor det ikke er påkrævet.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU SPLIT: Tilskud udløses nu på den enkelte holdelementperiodes slutdato.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU PLAN+SPLIT: Påbegyndelsestilskud udløses nu på første dag.
Elev, Fravær, Masserediger: Indført checkbox til kun at vise aktiviteter med fravær.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Eud skolebevis 2020 udløste ikke FÆRTA.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Standard Elevdatafelter: Værge2 email var altid tom.
Eksamen, Offentliggørelse: Offentliggørelse af S21 AGYM og S21 EGYM er nu implementeret.
Fejl rettet, Fraværsregistrering: Bemærkninger blev ikke vist korrekt.
Stamdata, Private aftaler: Ændring af kommentar om private aftaler.
18.023

9/9-2020

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem, Detaljer: Information om elevens praktiksted tilføjet.
Fejl rettet, Rapportering, Tilskud-AMU: Månedsvisning kunne give ukendt fejl.
Stamdata, EUD statistik: Dublet sekvenser og elevenavn navn vises, når Skolepraktikophold information genereres.
18.022

8/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Tilskud ÅU hold: Der blev altid udløst ÅBNUD TMK. Nu kan dette overskrives ved at vælge alt. undervisnings tmk på holdet/holdelementperioder.
Stamdata, Tilskud ÅU hold: Der tjekkes ikke længere for tilstededage.
Stamdata, Tilskud AMU Plan hold: Der vises nu forventet bidrag i de fleste tilfælde - også i mange fejltilfælde.
Fejl rettet, Elev-kviklinks, Masserediger fraværsregistrering: "Masseudfyld" funktionen udfyldte alle rækker med nye værdier. Dette er nu igen kun de valgte rækker.
18.021

7/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, EUD Skolebevis 2020: EUD Skolebevis 2020 fejler ved generering af manuelt bevis.
Stamdata, Statistik, GYM Stat STIL: STIL har opdateret deres XSD og denne er nu indlæst i Lectio.
Stamdata, Tilskud, AMU: P-indberetningsprincip understøtter nu "skæve" varigheder.
18.020

3/9-2020

Internet Explorer er ikke længere understøttet.
Fejl rettet, Optag.dk: Optag.dk fejler ved klik på regionerne.
18.019

1/9-2020

Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Opret Elevudlån: EDUP tillader ikke udlån til anden uddannelse på trods af fri skiftekompetence.
Fejl rettet, Verifikation af valgfagsønsker: HHXv4 gav fejlen 'kunne ikke udlede en studieretningskategori'.
18.018

28/8-2020

Stamdata, Grades, Holdelement: Sortere på fag ved karaktergivning.
Fejl rettet, Skema: Tidskolonne var for sammenpresset for brugere på mac.
Beviser, EUD GF2 bevis: Bek. 419 og 475 tilføjet for detailhandelsuddannelse med specialer.
Beviser, HF enkeltfag: Indført verificering og mulighed for masseudstedelse.
Stamdata, Tilskud, Skolehjem: Der tjekkes ikke længere for om der er foretaget betaling (SHBET, SFBET og SPBET), før tilskuddet udløses.
Skema, Registrer fravær: Mulighed for at registrere fravær som ikke-godkendt (dog bruges informationen endnu ikke ifm AUB indberetninger).
Stamdata, Rapportering: Tilføjet to nye datakilder ”Elever - FVU Samtaler” og ”Elever - FVU Tests”
Stamdata, Opret faktura: viser nu en fejlbesked når debitornr er større en max-længden defineret i dbnavision.
Stamdata, Elever, Bevis, EUD praktisk oplæringsbevis: Forkerte bekendtgørelser på bagsiden af GF2 beviser.
Stamdata, SU, Indskrivningskontrol: Elevforløb med elevtypen "EUD HF" simuleres nu ikke til at udløse SU, selv om det har angivet skoleperiode.
Stamdata, Hold, AMU hold: Det er nu muligt at angive skæve varigheder på holdelementperioder. Tilskud tager dog pt ikke højde for det.
18.017

24/8-2020

Stamdata, Aktivitetsindberetning: Omgængere kan nu indberettes.
Stamdata, Elev, Rediger, Karakter: Alle karakter vises i øverste karakterblad for EUD-elever.
Stamdata, EUD Aktivitetsplan: Mulighed for at frasortere aflyste AMU-hold.
Stamdata, EUD Aktivitetsplan: Mulighed for at søge på flere ansvarsområder ved at adskille med komma.
Masseopdatering af prøvehold: Åbning for HFe EP fagkode 5774.
Stamdata, Uni-login indberetning: Fremtidige lærere medtages i indberetningen.
Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk: Siden er nu begrænset til maksimalt at vise 10.000 rækker (siden var blevet meget langsom - og i nogle tilfælde så stor at siden fejlede).
Fejl rettet, Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Fejl vist ved oprettelse af en individual og samlet faktura.
18.016

20/8-2020

Fraværsregistrering, Dagsbaseret fravær giver liste af hold som der ikke kan laves dagsbaseret fravær for.
Eksamen, Beviser: Der kommer nu bevisforslag for ikke-EUX-elever på uddannelserne 1912 og 1922. Stamdata, EUD Aktivitetsplan: Grundforløbshold medtages i aktivitetsplan.
Fagvalidering: Alle EUD-fag er tilladte på 336v1.
Stamdata, UU Brobygning: UV data havde et gammelt udløbet certifikat på deres webservice. De har nu installeret et nyt og der kan hentes brobygningshold igen.
18.015

19/8-2020

Stamdata, Rediger adgangsrettigheder: Siden er blevet omskrevet så GUI er mere standard Lectio.
18.014

19/8-2020

Stamdata, Rapportering: Tilføjet Lokale ID (LectioID) som felt under datakilden "Lokaler".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet CPR nummer med bindestreg-felt under datakilden ansøgere.
Fejl rettet, Opret, kreditnota: Fejl ved forsøg på delvis kreditering.
Fejl rettet, Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Justeret pris er blevet reduceret som følge af ændring vedr bygningstakst.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet elev-værge information under Elev-feltgruppen.
18.013

18/8-2020

Stamdata, Rapportering: Tilføjet dato-felter for datakilden "Fravær udspecificeret (fremmøde)" så man nu kan gruppere på dato, uge og måned.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet Holdelement feltgruppen under datakilden "Elevaflevering"
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Elever - Fravær (bemærkninger)" tilføjet
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "Studieretning ønsket" og "Studieretning ønsket alt." for feltgruppen "Elev".
Fejl rettet, Stamdata, Fagvægtning: HF Eksamensprojekt 5774- vægter nu 1.5.
Fejl rettet, Stamdata, beregning af tilskud: Tjek på om eleven er tilstede 1. og 2. dag fejlede.
Fraværsregistrering: Dagsbaseret fravær kan nu også bruges når der er mere end ét hold på en aktivitet.
Fejl rettet, Lærer, studieplan: Ukendt fejl ved tilgang til studieplan rettet.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltgruppen "Hold" for datakilden "Elever - Fravær (udspecificeret)"
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: HoldelementID navn ændret.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Ansøgningsdato" under datakilden "Ansøgere"
18.012

17/8-2020

Fejl rettet, Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Fejl vist ved oprettelse af en enkelt faktura.
Fejl rettet, Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Advarsel om forkert pris på AMU-hold med takster på køreteknik.
18.011

17/8-2020

Fejl rettet, Stamdata, Fagverifikation: Fag på EUD blev erklæret ugyldige ved en fejl. Nu verificeres også op imod fag_speciale-tabellen.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Rettet fejl i månedlig AMU taxameter beregning.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet P-nummer under datakilden "Elever, skoleforløbtilknytning".
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Elev-felter: Hvis man valgte felter fra eleven, fejlede det ofte siden sidste release.
Stamdata, Terminer: Tilføjet gamle vinterterminer, så der nu er vinterterminer fra 1996/97 og frem.
18.010

14/8-2020

Forside for praktiksteder: Praktikaftaler vises stadig ved udlån til anden institution.
Skolehjem: Indbakken viser nu også holdtilknytninger der har "Indkvartering ønskes" sat.
Stamdata, AMU, Priser: Kursus, der afholdes hos kunden, skal ikke medtage bygningstaxameter.
API, Rapportering: API'et er nu tilgængeligt igen (slået fra siden 18.007 pga performanceproblemer).
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: AMU Hold-tilmeldinger kan igen åbnes.
18.009

13/8-2020

Fejl rettet, rullemenuer: Viser igen brugerrelevante forslag.
18.008

13/8-2020

Klasser, Adgangskoder: Adgangskoder bliver først vist som udløbne efter 14 dage.
18.007

13/8-2020

Stamdata, Rapportering: Tilføjet 8 nye kolonner under datakilden EASY-P uddannelsesaftaler, samt tilføjet beskrivelse af Coesakode/uddannelseskode under datakilderne "Eksamen, protokollinier" og "Elever, EASY-P aftaler"
18.006

13/8-2020

Ingen versionsnoter.
18.005

12/8-2020

Stamdata, EASY-P indberetninger: Elever som har forkerte elevtyper registreret, får ikke længere forsøgt indberettet disse (da EASY-P fejler under indlæsningen).
Fejl rettet, Tilstededage: Hvis man trykkede på Masseangiv resultat, men ikke havde valgt noget i vælgeren, så fik man ukendt resultat.
Stamdata, Vælg Hold: Siden er nu begrænset til højest at vise 2000 hold i søgeresultatet (ellers blev siden urimeligt langsom at hente/vise).
18.004

11/8-2020

Skolehjem: Nyt faneblad ”Bookningsforslag”, der viser holdtilknytninger for hvilke der ikke findes bookninger, for elever der tidligere har brugt skolehjem.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Kan vælge GF ved oprettelse af nyt elevforløb med GF+ periode.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, Manuelt: Faget kommer på beviset med to linjer fra forskellige Uddannelser.
Stamdata, EUD Statistik: Indberetningen afleveres nu gennem IPUng.
Fejl rettet, Verifikation af valgfagsønsker: Gyldige studieretningskategorier af fejlen "Ugyldig studieretning".
Stamdata, AMU, priser: Holdelementspriser giver ikke verifikationsfejl for fremtidige finansår.
Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Ekstra prislinjer ved fag med køreteknisk anlæg.
Stamdata, Holdet, Fakturering, Opret: Varighed fra Holdelement til beregning af Taxameterpriserne.
18.003

6/8-2020

Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, AMU: Opdatering af AMU hold tillader nu holdperioder med skæv varighed for ikke ÅV hold, ved at opdele perioden i to dele.
18.002

6/8-2020

Eksamensdatabasen: Indførsel af karaktertypen 'Gymnasiets Standpunktskarakter'.
Stamdata, verifikation: Inført tjek på om den studerende har de obligatoriske studieretningsfag.
Fejl rettet, Beviser, Eksamensdatabasen: Indberetninger til eksamensdatabasen angiver udstedende person.
Fejl rettet, Stamdata, EUD: GST giver fejl i dannelse af EUD statistik.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, AMU: Varighed på bevis svarer ikke til tilmeldingens varighed.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, AMU: Opdatering af AMU hold tillader nu holdperioder med skæv varighed for ÅV hold.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-integration, AMU: Introduktion af fejl der ikke blokerer importering for studerende med fag der ikke er fra UMO.
18.001

5/8-2020

Stamdata, Hold, Verifikation: Advarsel om AMU priser vises nu ikke længere, hvis der ikke kan beregnes en pris i takstkataloget (f.eks. for næste finansår).
Stamdata, Rapportering: Man kan nu hente rapporter i JSON og CSV format.
Skolehjem: Nyt faneblad ”Indbakke”, der viser holdelementstilknytninger uden matchende, periodemæssigt delvist overlappende bookning for holdet.
18.000

4/8-2020

Ansøger, Import: Import fejlede ved ansøgere med ønsker til dansk-tysk studentereksamen.
Ansøger, Søgning: Avanceret søgning understøtter søgning på ansøger-id og ekstern-id via fritekst-feltet 'Ansøger'.
Fejl rettet, Elever, Bevis, Manuelt bevis: Rettelse af tekst på side 2 på GF2 bagside beviser.
17.242

27/7-2020

Easy-integration: Importering muligt for hold med lokale fag.
17.241

27/7-2020

EDUP: Ved modtagelse af svar-beskeder sættes sagens tilstand nu kun til "handling påkrævet", hvis det er svar på anmodning eller accept.
17.240

20/7-2020

Fejl rettet, ELever, Bevis, Manuelt bevis: Udd.specifikke fag nu kommer på i samme linje på beviset (eksamenskarakter og standpunktskarakter).
Ønske, Elever, Eksamen, Protokol: Tilføjre nu Merittype for AVU, FVU og EUD i protokolijne på beviser.
Ønske, Elever, Beviser: Nu EUD Praktiskoplaering beviser.
Skolehjem: Ved oprettelse af bookning med taxameter for elevforløbstilknytning, bruges nu elevforløbets skoleperiode.
Skolehjem: Ved oprettelse af bookning for holdtilknytning, respekteres en eventuel individuel tilknytningsperiode, samt skolehjemsønskeflueben.
Ønske, Aktivitetsindberetning, Detaljer, Andet: Eksport af AMU lån og Import af AMU udlån mellem Lectio skoler.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Holdtilknytning: Man kan nu tilknytte en IDV-studerende til et hold fra elevsiden.
17.239

10/7-2020

Fejl rettet, Ansøgerfordeling: Siden 'Ikke fordelte ansøgere' kunne ikke tilgås.
17.238

10/7-2020

Ingen versionsnoter.
17.237

9/7-2020

Eksamensbeviser: Opdatering af engelske betegnelser for uddannelser og specialer.
Eksamensdatabasen: Rettelse af indberetning af EUX Fulde merkantilbeviser.
17.236

7/7-2020

Ingen versionsnoter.
17.235

7/7-2020

Stamdata, Rapportering: Datakilder med holdfelter var blevet langsomme.
17.234

7/7-2020

Stamdata, Rapportering: Når der bruges AMU felter fra ElevHold, blev rapporter ofte langsomme - optimeret.
17.233

7/7-2020

Ønsker, Stamdata, Rapportering, Rapportskabelon: Antal kursister værdi tilføjre i Hold Udvidet gruppe på Elev-Holdelement placeringer datakilde.
17.232

7/7-2020

Ansøger, Ønsker: Elevtype EB kan vælges.
Fejl rettet, Ansøger import: Elevtype med Cøsaformål 2992 kommer ind som EB.
17.231

6/7-2020

Fejl rettet, Beviser, Bevisverifikation: Der verficieres at antallet af eksamensprotokololinjer er 10.
Stamdata, Elever, Beviser: Ny bekendtgørelse liste i Bevisgenerering for praktisk oplæring beviser.
Fejl rettet, Forside, Praktiksted: Praktikaftaler perioder er ikke synlige for nogle elever på Praktikstedsmedarbejderen forside.
17.230

3/7-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD: Grammatisk fejl i sætningen "Beviset er udstedt i henhold til lov om erhvervsuddannelser" på GF2 bevis, skolebevis 2020 og uddannelsesbevis 2020
Fejl rettet, Beviser: Verificering af studieretning gav aldrig fejlbeskeder.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, AMU Statistik: Feltet "Rekvirent" er gyldigt, når bruger dannelse af AMU indberetning fil.
Stamdata, Unilogin: Der medtages nu også personer med fiktive cpr numre (dog kun med numeriske cprnumre, da fiktive cpr med bogstaver ikke er understøttet af unilogin webservicen).
Elev, forside: Midlertidigt visning af bøger til aflevering 3 uger frem i stedet for 1 uge frem under 'Aktuelt' er sat tilbage til 1 uge (se version 17.197).
Stamdata, Hold, Opret AMU/ÅU: Informationer om kontostrenge kopieres, ved oprettelse af skabelonhold.
17.229

3/7-2020

Fejl rettet, Beviser: Der opstod fejl ved udstedelse af GYM beviser siden sidste release.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Stamklasse: Hvis man ikke havde adgangsrettigheder-rollen, så fik man ofte fejl på log fanebladet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Der kunne komme en advarsel om at et fag ikke var et AMU fag. Der blev tjekket på om faget havde fagkategorien "AMU mål". Nu tillades faget også hvis det har et AMU mål udmeldt.
Fejl rettet, Beviser: Feltet Cprno skal være ikke tomt ved tilbagetrækning af eksamensbevis på GF2 og EUD Skolebevis Beviser.
17.228

2/7-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD: Bekendtgørelse 447 manglede ved udstedelse af EUD skolebevis 2020.
Fejl rettet, Beviser, EUD: Skolebevis 2020 har angivet '*' ved fag der er taget på et højere niveau end det obligatoriske.
Fejl rettet, Beviser, EUD: GF2 bevis for EUX havde en sætning påført to gange i træk.
17.227

1/7-2020

Fejl rettet, Konverter skemadata: Der blev ikke set forskel på små og store bogstaver i navne på holdelementer.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Opret faktura fejlede ved svensk postnummer.
Fejl rettet, Beviser, STX: Hævninger blev ikke medtaget ved tjek for andet fremmedsprog.
Stamdata, Masseopdater protokollinier: Mulighed for at masseopdatere karaktertype på protokollinier.
17.226

29/6-2020

Stamdata, Eksamensdatabasen: Afhentning af status på protokollinjer er nu slået til igen.
17.225

29/6-2020

Stamdata, Eksamensdatabasen: Afhentning af status på protokollinjer er midlertidigt slået fra.
17.224

29/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, Dataeksport: Elev og lærer eksport kræver stamdatarettigheder.
Stamdata, beviser: Åbning for EUD uddannelsesbevis 2020.
17.223

26/6-2020

Stamdata, Beviser, EUD: Åbning for udstedelse af Eud skolebevis 2020
17.222

25/6-2020

Stamdata, Easyintegration, Protokol: "Dublet"-protokollinjer fik kun importeret den ene af linjerne. Nu forsøges alle linjerne importeret.
Stamdata, Easyintegration, Protokol: "DEL" karakterer importeres nu også.
Stamdata, Beviser, GYM: "Studieretning" teksten tilføjer nu ikke længere niveau selv, hvis niveaut allerede er en del af fagets betegnelse.
17.221

25/6-2020

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Ny sekundær titel for EUX Elever på GF2 Beviser.
Fejl rettet, Beviser: Startdato på GF Dokumentations-beviser er elevforløbets start.
Fejl rettet, Rediger, Elever, Eksamen, Beviser: Eksamen type navn "Gymnasiets standpunktskarakter" er gyldig, når man udstedelse af manuelt bevis.
Fejl rettet, Rediger, Elever, Eksamen, Beviser: Udsteder flere ÅU Enkelfagsbeviser med forskellige fag.
Fejl rettet, Beviser: Mangel i titler på Teknisk EUX-beviser.
17.220

24/6-2020

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Tilføjet funktion hvor man kan slå et HOPLGUID op i efteruddannelse.dk.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Lærer-datakilde: Kolonnerne fag, Holdelementer og Holdelementer (aktuel dato) kom ikke ud som lister i JSON api'et, men blev istedet sepereret med et specialtegn. Nu kommer de ud som pæne lister.
Fejl rettet, Beviser: Mangel i titler på EUX-beviser.
Fejl rettet, Elever, Bevis: Fag prøvetermin er nu udskrevet på ÅU enkeltfagsbevis.
Fejl rettet, Elever, Bevis: Full tekst ved karakteren gennemført på GF2 beviser.
17.219

24/6-2020

Fejl rettet, Elever, Studieplan, Valgfag, Valgfagstjek: Sammentælling af undervisningstid og Valgfagstjek på vores HF elever.
17.218

23/6-2020

Fejl rettet, Beviser, studenterkursus v2: Spansk 6627A validt fremmessprog.
Beviser, EUX: Covid-19 bekendsgørelse på EUX-beviser.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Intern prøve indberettes nu korrekt efter eksamenstype.
17.217

23/6-2020

Fejl rettet, Beviser, Bagside: Ny bagsidetekst til HF Enkeltfag med overbygning.
17.216

23/6-2020

Skolehjem: TMK udledes automatisk ved opretning af bookning for hold.
Beviser, Studenterkursus v2: Opdatering af bevis-verifikation.
Fejl rettet, Beviser, Studenterkursus v2: Beviser kan genereres.
Stamdata, Skolehjem: TMK udledes automatisk ved opretning af bookning for hold.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Man kan nu søge på løbenummer.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Indberetning af tilmeldinger checkes nu for standard fejlene HoldPlac-87 og HoldPlac-88 i Lectio inden de forsøges indsendt.
Fejl rettet, Bevises, IB: Prøvebevis(gymnasielt) kan udstedes for IB-elever.
Fejl rettet, Beviser, Masseudstedelse: Masseudstedelse af AVU prøvebevis fejlede.
17.215

22/6-2020

Ingen versionsnoter.
17.214

22/6-2020

Ingen versionsnoter.
17.213

22/6-2020

Stamdata, Elev, Bevis: Reference til bekendtgørelse for COVID-19 opdateret på bagside af STX-v1 bevis.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Hvis en tilmelding slettes i Lectio og der efterfølgende kommer en opdatering fra EUDK (før lectio sletningen er sendt af sted), kunne der opstå fejl, da tilmeldingen ikke findes i lectio mere. Nu accepteres sådanne opdateringer.
17.212

19/6-2020

Fejl rettet, beviser: EUX merkantile beviser har nu korrekt Engelsk oversættelse af Erhvervsområdeprojekt.
Fejl rettet, beviser: 10.klassesbeviser kunne ikke udstedes for eux elever på 20/20 ordning.
Fejl rettet, beviser: Ændring af bekendtkørelse på bagside på EUD GF2-beviser.
17.211

19/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD, Praktikpladsfravær indberetning: Hvis en elev havde fået en fraværspost på mellem 0 og ½ minut, så fejlede indberetningen.
Fejl rettet, beviser, EUD GF2 bevis: Karakterene GE/IG og BE/IB blev set som ugyldige.
17.210

19/6-2020

Fejl rettet, Beviser: Tekst på beviser omkring SSO er rettet til.
Fejl rettet, Beviser: Projektlinjer kunne komme dobbelt.
Fejl rettet, Beviser, EUX: Nogle beviser kunne ikke udstedes.
17.209

19/6-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD Skolebevis: Tom værdi kommer med beviset i stedet af Karakteren 94.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel: Nogle Eud-specialer gav fejl ved søgning.
Fejl rettet, Beviser, GF2-bevis: Tekst om adgang til hovedforløb følger speciale-betegnelsen.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Beviser, Information: Engelsk tillægfil til bevis er opdateret.
17.208

18/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD, AUB: Oversigtstallene medtog også ikke-godkendte rækker, hvorfor det så ud som om der var poster som ikke blev afsendt.
Fejl rettet, Beviser, GYM: Bestået skala evalueres ikke for at blive konverteret til en gyldig tolvklasse skala.
Fejl rettet, Beviser, GYM: Hvis studieretningsprojektet var 6647-, så kom "Specialised Study Project: xxx" linjen ikke med på den engelske version.
Eksamen, Beviser, EUX: Henvisning til et ny nødprøvebekendtgørelsen på EUX-bevisernes bagside på grund af Covid-19.
17.207

18/6-2020

Eksamen, Beviser, GYM: Nogle fag er udmeldt med niveauet i fagets navn. Dermed kommer niveaut til at stå dobbelt. Dette fjernes nu.
Eksamen, Beviser: Karaktermultiplikater sættes korrekt for HTX elever med 5 og 6 A-niveau fag.
Stamdata, Karakterer: Faget 6672- Almen sprogforståelse har nu kun én lovlig karakter, som enten skal være intern prøve MDT,SAM eller SKR.
Eksamen, Beviser, GYM: Faget 6672- Almen sprogforståelse fremgår nu ikke længere med evalueringsform.
17.206

18/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: STIL har skiftet certifikat og Lectio fejlede derfor ved indberetninger.
Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Hvis en tilmelding slettes i Lectio og eudk samtidigt, kunne der opstå fejl når Lectio modtager sletningen fra eudk, da tilmeldingen ikke findes i lectio mere. Nu accepteres sådanne sletninger.
17.205

17/6-2020

Fejl rettet, Login: Safari på MacOS kan nu autoudfylde password ved login.
Fejl rettet, Stamdata, EUD GF2 bevis: Sidste kolonne titel på GF2-bevis blev korrigeret til "særlige oplysninger".
17.204

17/6-2020

Fejl rettet, Beviser, EUD skolebevis: Karakteren Gennemført blev set som ugyldig.
Stamdata, Elev, Bevis-udstedelse: Fag-check har fået opdateret fagkoder for HHX og HTX
Stamdata, Elev, Bevis-udstedelse: Reference til bekendtgørelse for COVID-19 opdateret på bagside af bevis.
Ansøger, bilag: Hentning af bilag kan nu gennemføres for skoler der ikke er ansøgers 1. prioritet
Stamdata, Eksamen, Eksamensadministration, Beviser, Kriterier: Elever der mangler bevis for EUD Hovedforløb findes indenfor de kommende tre måneder og de foregående tre måneder.
17.203

16/6-2020

Fejl rettet, Ansøger, konverter: Henviste ansøgere medtages baseret på deres 1.-prioritets uddannelse.
Stamdata, Elevforløb, Opret: Startår listen indeholder år i forvejen, når du opretter data.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P indberetning: Elever som har første skoleforløb i fremtiden indberettes nu også.
Fejl rettet, Stamdata, Ludus light import: Hvis filen ikke indeholdt henviser.csv, så fik man en ukendt fejl. Nu vises en pæn fejlbesked.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Uddannelser-Skoleperioder: Tilføjet information om konteringsformål, samt fjernet nogle kolonner med info om TMK. TMK betegnelse og indberetningsprincip findes nu i tooltip.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Fag: For AMU mål vises nu beregnede takster.
Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk integration: Funktionen "Marker som behandlet" er nu skjult og kan kun anvendes af Lectio Support. Ligeledes har LectioSupport fået en mulighed for at markere rækker som Ubehandlet.
17.202

12/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Indberetning af prøvebeviser sker med udgangspunkt i prøvens afholdelsestermin.
Fejl rettet, Stamdata, AMU statistik: STIL har skiftet certifikater på serveren og derfor fejlede indberetninger. Lectio accepterer nu det nye certifikat.
Stamdata, AMU statistik: Tilføjet kolonne med info om indberetningsstatus.
Stamdata, AMU statistik: Hvis der er valideringsfejl ved indberetningen, så vises dette fra nu af i indberetningsstatus som fejl.
17.201

11/6-2020

Fejl rettet, Stamdata, Praktiksteder: Tilgang til praktiksteder fejlede ved ukendte postnumre.
Fejl rettet, Karakter-oversigter: Karakteren -3 blev ikke medtaget i gennemsnitsberegninger.
Eksamensmodul, afleveringer på prøvehold: Kopier afleveringer foreslår holdets nuværende lærer som default.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Når man henter og gemmer skemadata tager det nu noget kortere tid.
Fejl rettet, Ansøger, Søgning: Antal i quicksøgning stemte ikke overens med antal i søgeliste.
17.200

9/6-2020

Stamdata, Rediger, Hold, Vælg: Antal Elever kolonne ændret til en tal, Når man forsøger at kopier indhold over til excel.
17.199

9/6-2020

Ingen versionsnoter.
17.198

9/6-2020

Fejl rettet, Eksamen, Termin, Beviser, FVU Prøvebevis: Ændringer i FVU prøvebevis efter ny UVM skabelon i bagside (coronaspecial).
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Beviser, AVU bevis: Ændringer i AVU bevis efter ny UVM skabelon i bagside (coronaspecial).
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Beviser, AVU Prøvebevis: Ændringer i AVU prøvebevis efter ny UVM skabelon i bagside (coronaspecial).
Fejl rettet, Elever, Beviser, EUD: Prøvekarakter vises nu i kolonnen Prøvekarakter på eksamensbevis.
17.197

05/6-2020

Elev, forside: 'Aktuelt' viser midlertidigt bøger til aflevering 3 uger frem i stedet for 1 uge frem, af hensyn til den specielle eksamenssituation ifm Covid-19.
Fejl rettet, Hold, Lønfordeling, rapportering: Lønfordeling Beregning af Beløb.
17.196

4/6-2020

Fejl rettet, Ansøger import: Nye bilag til videresendte ansøgere blokerede for hentning af ansøgere.
Eksamen, Karakterer, Indtast: Listen over elever kan nu sorteres efter elevens navn.
17.195

3/6-2020

Fejl rettet, Ansøger søgning: Slutfordelings quicksøgning gav forkert resultat.
Stamdata, Rapportering, Datakilden Grupper: Hver gruppe optrådte én gang for hvert skoleår de var aktive i. Nu optræder hver gruppe præcist en gang.
Stamdata, Rapportering, Datakilden Grupper: Tilføjet kolonner med lærer og elevnavne, samt ID'er. Tilføjet start og slutdato for gruppen.
Stamdata, Rapportering, Feltgruppen Holdelement: Tilføjet kolonner med lærer og elevnavne, samt ID'er.
Fejl rettet: Ansøger, brevfletning: Fejlede ved manglende værger.
Stamdata, Ansøger, Region H: Det er nu muligt at angive hvilken institution ansøgeren skal til optagelsesprøve hos. Indberetningen til netprøver tager nu højde for dette felt.
17.194

2/6-2020

Stamdata, Elever, Rediger, Bevis, Manuelt: Der kan nu udstedes beviser for Studenerkursus v2.
Forside, Eksamen: Nu vises alle elevens/lærerens eksamener - også de aflyste. De aflyste vises med teksten "Aflyst". Herved kan eksamensaktive elever og lærere få adgang til deres rækkefølgeliste, selvom alle deres eksamener er aflyst.
Fraværsregistrering: Det er nu muligt for lærere at registrere fravær for alle lektioner på dagen. Før kunne der tidligst registreres fravær 60 minutter før aktivitetens starttidspunkt.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: I Større skriftlig opgaveterminer foreslås alle prøver nu oprettet som skriftlige (også selvom XPRS prøven er SAM/MDT). Bruges til oprettelse af SRP prøver til Netprøver.
Fejl Rettet, Ansøger konvertering, Region H: Fordelte ansøgere kan konverteres.
Stamdata, Hold verifikation, AMU: Der er indført advarsel, hvis ikke AMU priserne (fuld+justeret) stemmer overens med uddannelsesmodellen.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Der findes nu ny funktion til at rette AMU priser på holdene, hvis priserne ikke stemmer overens med uddannelsesmodellen.
Stamdata, Opret/rediger Hold, AMU: Fuld og Justeret pris udfyldes nu automatisk for nye holdelementer.
17.193

28/5-2020

Stamdata, Rediger Hold, AMU: Det er nu muligt at se og redigere KvikDSNr og KvikNr på holdudbud. (KvikNr udfyldes ved første kørsel af EUDK indberetning).
Stamdata, Easy-synk: Der importeres nu KvikDSNr og KvikNr på amu hold.
17.192

27/5-2020

Fejl rettet, Eleve, Karakterer: Karakterer side fejlede, når elever er logger på.
Stamdata, Rediger hold, Eudk: Mulighed for at tjekke skolefag på holdplaceringer i eudk.
Rapportering, Hold, Elev-Holdelement placering: Tilføje feltet 'Symbol' til datakilden rapportering.
Stamdataverifikation, Hold: Fejl rettet, Skolepraktik giver ikke advarsel om at termin skal angives.
Fejl rettet, Fakturering, AMU: Den nye brug af takstkataloget til at udspecificere fakturalinier tog ikke højde for holdets skoledagskalender.
17.191

24/5-2020

Ingen versionsnoter.
17.190

24/5-2020

Ingen versionsnoter.
17.189

24/5-2020

Fejl rettet: Diverse sider fejlede.
17.188

24/5-2020

Stamdata, Ansøger: Optagelsesprøver registreres ikke længere på prøveterminsniveau, men på skriftlige prøvekomster.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Indtastning af manuelle linier fejlede.
Stamdata, Karaktertyper: Der udledes nu ikke længere automatisk karaktertypen ÅRS når fag har udmeldt STA - nu bruges ministeriets resultatformfag mere.
Stamdata, Karaktertyper: Faget 4854C Idræt får nu fjernet sin skriftlige STA og GST dimension udmeldt fra ministeriet, så der nu kun er mundtlig - hvorved vægtning m.m. bliver korrekt.
Stamdata, Rediger hold, Holdudbud: Sortering af holdelementer på AMU hold efter XPRS fag.
Fejl rettet, ansøger import: Import af ansøgere fejlede for nogle uddannelser.
Fakturering, AMU: Takstkataloget bruges nu til at udspecificere fakturalinier. Fuld og justeret på holdelement bruges ikke længere.
17.187

19/5-2020

Stamdata, Eksamensdatabasen: Det er nu muligt at hente en fil med alle webservice-kommunikationerne.
Stamdata, Rediger hold: Ny eudk-fane til synkronisering med Efteruddannelse.dk.
Karakterer: Der er nu understøttelse for den nye karakter '95' på 7 og 13 skalaerne.
17.186

18/5-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: AMU Aktivitetsindberetninger til andre institutioner kan nu godkendes - før fik man ukendt fejl.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid, Detaljer: Der vises nu kolonne med konteringsformål.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid, Summeringer: Der vises nu kolonne med konteringsformål i rapporterne.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid, Summeringer: Ny rapport "Summering pr afdeling, konteringsformål og TMK".
Stamdata, Rapportering, Tilskudsberegning fuldtid: Tilføjet ny kolonne Konteringsformål.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Pakker modtagetfra efteruddannelse.dk som lå i fejl og derfor ikke var indlæst, kunne ikke matches til et hold mere hvis man havde skiftet holdidentifikator på holdet.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Tom værdi gyldig i Feltet til det gamle adgangsvej, når ved udstedelse af EUX Teknisk bevis.
17.185

14/5-2020

Fejl rettet, Stamdata, Navision stat integration, Hent kontodimensioner: Det tillades nu, at hent kontodimensioner tager op til 10 minutter.
Fejl rettet, Mange sider: Det var ikke muligt at vælge lærere/elever/hold/osv. i tekstfelter siden sidste release.
17.184

14/5-2020

Fejl rettet, Forside, Lærer: Der kunne opstå ukendt fejl, hvis en lærer var på et prøvehold uden elever.
Fejl rettet, Skemaer: Der kunne opstå ukendt fejl hvis der var prøvehold uden elever.
Eksamen, Termin, Beviser, FVU Prøvebevis: Ædringer i FVU prøvebevis efter ny UVM bagsideskabelon (coronaspecial).
Eksamen, Termin, Beviser, AVU: Ædringer i AVU bevis efter ny UVM bagsideskabelon (coronaspecial).
Stamdata, Easy synkronisering, AMU hold: Nye Amu hold får ikke længere sat Indberet til EUDK på hold der er sluttet før 1/1-2019.
Stamdataverifikation, Hold: Fejl rettet, Hovedforløb giver ikke advarsel om at termin skal angives.
17.183

14/5-2020

Skema, Eksamen: Eksamensbegivenheder markeret som Covid19 eksamener optræder nu som "aflyste" (rød gennemstregning).
Forside, Elever og lærere, Eksamen: Elevers eksamensbegivenheder markeret som Covid19 eksamener vises nu ikke i listen over eksamener.
Eksamen, Elev-rækkefølgeliste: Der markeres nu ud for Eksamenstype at eksamenen er "Aflyst Covid19" på begivenheder markeret med Covid19Eksamen.
Eksamen, Elev-rækkefølgeliste: Når elevrækkefølgelisten hentes fra elevens forside af en adminstrator, så vises rækkefølgelisten nu som eleven vil se den.
Eksamen, Hold-rækkefølgeliste: Der markeres nu under elevens navn, at eksamenen er "Aflyst Covid19" på elever markeret med Covid19Eksamen.
Skolehjem: Der kan nu masseoprettes bookninger for elevforløb.
Rediger Hold: Ny EUDK tab for hold der indberetter til Efteruddannelse.dk.
17.182

13/5-2020

Skolehjem: Ny felt "diæt" på bookninger.
Skolehjem: Ny datakilde "Skolehjemsbookning".
Fejl rettet, Ansøger, Import: Import af ansøgere på HTX fejlede.
Stamdata, Efteruddannelse.dk: Indberetning af medarbejdere og skolefagpåholdmedarbejdere er nu fjernet, idet efteruddannelse.dk alligevel ikke skal bruge disse data og udfaser funktionaliteten.
Eksamen, Offentliggørelse: Der kan nu laves fuld offentliggørelse af eksamener for GYM sommer 2020 ved at sætte Offentliggørelsestidspunkt 1. Restriktion om at dette tidspunkt tidligst måtte være 15/6 er nu fjernet.
17.181

11/5-2020

Stamdata, "Servicestatus": Tilføjet ny oversigt hvor diverse indberetninger m.m. vises, samt status for kørsler. F.eks. om der er dannet og indsendt statistik, samt hvornår. Funktionen findes som menupunkt: Stamdata -> Avanceret faneblad -> Servicestatus.
Offentliggørelse af protokol: Hvis en protokollinje har hold angivet, så bruges nu offentliggørelsesopsætning for holdets afdeling - før var det altid elevens afdelings offentliggørelsesopsætning.
Stamdata, Brevskabeloner: Betegnelse mergefield tilføjed til Elev-hold skabelone.
17.180

7/5-2020

Fejl rettet, Easy-synkronisering, Opdater AMU Aktivitet: Opdatering af ÅU-teams håndterer nu en meddelelse til ukendt aktivitetstype.
17.179

7/5-2020

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Bevistyperne "EUX Teknisk" og "EUX (pre-reform)" indberettes nu med uddannelsen 3311v2.
Anden aktivitetsliste: Tilføjet knap til masserederinger direkte fra oversigt.
Fejl rettet, Skolehjem: Masseoprettelse af bookninger for hold gav fejlsiden hvis holdet ikke havde tilskudsopsætningen iorden.
Skolehjem, Rediger hold, EUD: Ny kolonne der viser hvorvidt en elev har en skolehjemsbookning på holdet.
17.178

6/5-2020

Fejl rettet, EASY-synkronisering: Kan nu importere uddannelsesaftaler uden CVR-nummer.
Fejl rettet, Sammenlign tilskud AMU: Visning af værdier giver ikke længere fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: EOP prøvehold kan overføres til mundtlige prøvehold.
17.177

6/5-2020

Eksamen, Offentliggørelse: Udgående censur i Sommer 2020 AGYM og EGYM offentliggøres nu automatisk den 11/5-2020 kl 12.00 på alle skoler.
Eksamen, Verifikation-Elever: Prøvefagsudtræk fra UVM modificeres nu, så alle udtræk til 7967A, 6673A, 6688A og 6650A Dansk skriftlig automatisk får indført et udtræk til prøveforekomst 1 (dette fjerner advarsler om at elevens prøve ikke er i udtrækket).
Eksamen, Skriftlige prøveforekomster: Hvis der ikke er angivet en prøveforekomst for 7967A, 6673A, 6688A eller 6650A Dansk vælges prøveforekomst 1 nu automatisk.
Fejl rettet, Bogdepot, Masseudskriv kvitteringslister: Reservetionsperiode korrigeret ved søgning på relevante studerende på Bogdepot.
Fejl rettet, Ansøger, Import: HTX-ansøgere i Region H kunne ikke oprettes hvis de eksisterede som STX.
Fejl rettet, Stamdataverifikation: Studieretnings kunne ikke qudledes for HHX sprog når fort.spr.B kombineredes med beg.spr.A i Kinesisk, Italiens eller Russisk.
Fejl rettet, Rediger AMU Enkeltfagsindberetning: Ansvarsområdefilter fejlede.
Stamdata, Elever, Rediger, Bevis, Manuelt: Opdatering af bagsidetekst for bevistypen EUX Merkantilt (1. del) før august 2017.
Fejl rettet, Easy-synkronisering: Opdatering af ÅU hold håndterer nu smartere udledning af holdets udbuds-uddannelse.
Fejl rettet, Ansøger, Upload: Ansøger xml'er kan uploades.
Fejl rettet, Anøger, Upload: Ansøger xml'er kan uploades.
Stamdata, Hold, Rediger AMU/ÅU hold: Det er nu muligt at se og skifte Hold Identifikator (bruges til efteruddannelse.dk).
Stamdata, Hold, Efteruddannelse.dk indberetninger: Nu fuld log på EUDK Hold indberetningsrækker.
Skolehjem, Rediger elev, Holdtilknytninger: "Skolehjem"-fluebenskolonnen er nu redigerbar, og udtrykker en intention om indkvartering af eleven isf. at vise om der findes en bookning.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: I listen over foreslåede elever og hold vises der en ny kolonne "Skolehjem ønsket".
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved modtagelse af unavngivne tilmeldinger kunne der opstå fejl, hvis firmaets navn var mere end 50 tegn.
17.176

4/5-2020

Eksamen, Opret Prøvehold, Dansk uddannelsen: De skriftlige eksamener på dansk uddannelsen kunne ikke oprettes.
17.175

1/5-2020

Eksamen, Udskrift, Eksamensaktivitetsoversigt: Covid19 eksamener fremgår nu ikke længere som "afholdende" prøver. Dvs de dobbeltbooker ikke længere og farvemarkerer ikke cellerne.
Skolehjem, Rediger bookning: Der kan nu ændres hold.
Skolehjem, Rediger bookning: Der er nu link til side med bookninger for eleven.
Skolehjem, Gantt-side: Husker nu valgt hold/elev/elevforløb og "Kun uplacerede"-fluebenet.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: Ved tilføjelse af bookninger udledes og vises skoleperiode med det samme.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: Skoleperiodekolonnen er nu redigerbar.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: Ny fluebenskolonne til angivelse af om bookningen udløser taxameter.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: I øen "Bookningsforslag" kan man ikke længere vælge skoleperiode og TMK.
Skolehjem, Massebookning for hold: Der kan nu massebookes for et hold, ligesom for en elev.
17.174

30/4-2020

Fejl rettet, Easy-synkronisering, Gem Hold-stamdata: Der synkroniseres nu fuld skolefagpåhold-periode ind (før blev perioden afkortet til at passe i lectios skoleår).
Fejl rettet, Stamdata, Holdtilknytninger: Brugervenlig fejlbesked ver oprettelse af holdelmenter for AMU/ÅU.
Fejl rettet, Eksamen, Indberetning af Prøveplaner: For elever uden studieretningsfag (f.eks. HF elever) dannes en fiktiv studieretning i indberetningen. I nogle tilfælde blev der brugt fag som ikke er lovlige i sommer 2020 terminen, og man kunne derfor få en datafejl når den blev indberettet.
17.173

30/4-2020

Stamdata, Rediger Lærer: Det er nu muligt at tilføje information om udgiftskontering for en lærer. Ny funktionalitet primært til EUD skoler.
Stamdata, Rediger Hold: Det er nu muligt at tilføje information om udgiftskontering for et hold. Ny funktionalitet primært til EUD skoler.
17.172

30/4-2020

Ansøger, Klageformular: GDPR oplysninger tilføjet.
17.171

29/4-2020

Ansøger, Fordeling: Ansøgninger med samme eksterne id kan ikke oprettes to gange inden for Region H fordelingsområdet.
Ansøger, Upload: Fejlbeskeder fra xml-validering vises til brugeren.
Eksamen, Offentliggørelse af AGYM og EGYM Sommer 2020: Det er nu muligt at bruge særlig offentliggørelse som ligger før maj 2020.
Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Tilføjet "Opdater prøveholdelevers SpecialOpsætning", så man nu kan masseopdatere til Covid19eksamen.
17.170

28/4-2020

Eksamen, Covid19: Offentliggørelse er nu ændret. Se mere info på eksamensadministration forside.
17.169

28/4-2020

Fejl rettet, Rapportering, Ansøger: Felt til optagelsesprøve var forkert navngivet.
Eksamen, Prøvehold, Masseopdatering: Man bruger bliver muligt at kunne tilvælge SRP, SOP og EOP som søgefilter ved fremsøgning af prøvehold til masseopdatering.
Fejl rettet, EDUP: Afhentning af beskeder gav fejl.
17.168

24/4-2020

Eksamen, Covid19: Det er nu muligt at markere en elevs eksamensbegivenhed som Covid19Eksamen. Se mere info på eksamensadministration forside.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabase: Indberetning af nye beviser fejlede.
Fejl rettet, Hold, Lærerere-Elever: Siden kan nu vises for AMU-hold med flere elev-tilknytninger fra samme elev.
Fejl rettet, Hold, Rediger, sletning: Kan slette hold, når der ikke er aktive eksamensbeviser i forbindelse med det.
Stamdata, Brevskabeloner: Kort Betegnelse mergefield tilføjed til Elev-hold skabelone.
Fejl rettet, Stamdata, Lovlige karakterkombinationer: Fag hvor der er udmeldt karaktertyper med forskellige karakterskalaer blev før fjernet som mulighed. Nu medtages de med de forskellige karakterskalaer.
17.167

20/4-2020

Ingen versionsnoter.
17.166

17/4-2020

Rapportering, Ansøger, Ansøger: Feltet 'Uddannelse' omdøbt til 'Elevtype' og nyt felt 'Uddannelse' tilføjet, således at 'Elevtype' og 'Uddannelse' nu afspejler brugen af ordene under ansøgers stamdata.
Fejl rettet, Aktivitetsplan, EUD AMU Overblik: tabelheader låses, blive fixed til top ved scroll.
Fejl rettet, Easy-synkronisering, dagkalendere: Dagkalendere fejlede når de indeholdt perioder på kun én dag.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetning: Generering af SOP netprøve SX 2020 fejlede
Aktivitetsplan, EUD AMU Overblik: Aktivitetsplan indstillinger værdier kan huskes i bruger sessionen.
17.165

16/4-2020

Stamdata, Easy-integration, Opdater AMU hold: Ansvarsområde og skoledagskalender medtages nu i opdateringen.
Fejl rettet, Rapportering, Ansøger: Henviste ansøgere kom ikke med i rapporter.
Stamdata, Skema, SkemaNy: Det første starttidspunkt og det sidste sluttidspunkt for konsultationen vises i Skema Uge information.
Fejl rettet, Easy-synkronisering, Log: SkolefagPaaHoldplaceringer rapporter genereres i Excel.
17.164

15/4-2020

Karakterer: Karakterer af typen GST fra uddannelsesmodellen kan nu bruges i Lectio.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, ABU: Beregn Fravaer funktionalitet tager ikke-duplikerede elementer.
Fejl rettet, Stamdata, Indberetning, AMU Enkeltfag: CPR vises igen ved indberetningsdetaljer og korrektioner vises kun ved supplerende indberetninger.
LogFiler, Adgangslog: IP adressen der blev logget var forkert (var altid Lectios loadbalancer IP adresse).
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU enkeltfag: Det er nu muligt at tilføje manuelle linjer.
Stamdata, Easy-integration, Rapporter: Stamdatarapport medtager nu ansvarsområde.
Stamdata, Easy-integration, Opdater hovedforløbshold: Ansvarsområde og skoledagskalender medtages nu i opdateringen.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU import af easy tilskud: Startdato blev importeret forkert (måneden blev læst forkert).
Fejl rettet, Aktivitetsplan, skemavisning: Normal visning viser kun 1 uge af gangen.
Fejl rettet, Easy-synkronisering, Log: SkolefagPaaHoldplaceringer rapporter genereres med flere sheets, når indholdet overstiger de maksimale rækker, der er tilladt i Excel.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Realkompetencevurdering giver ikke fejl ved sletning.
Fejl rettet, Easy-synkronisering, Elever: Nu indeholder studerendes navn en gyldig pladsudskiller, der fjerner alle tabulære tegn.
17.163

7/4-2020

Eksamen: Laerere der ikke har kompetencer med relevans for det proeveomraade indberetningen genereres for, ligesom det goeres for kompetenceindberetningen.
Opret opgave: Fejlbesked fortæller hvilket forløb en allerede eksisterende opgave med samme titel findes på.
Stamdata, Aktivitetsindberetning AMU enkeltfag: GUI tilrettelser.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Beviser for Pre-IB elever kan udstedes med årskarakter.
17.162

2/4-2020

Stamdata, Unilogin indberetning: Læreres holdtilknytninger medtages i indberetning.
Stamdata, EP fagvalg: Angivelsen 'kun som bifag' fjernet da den var misvisende
Stamdata, Beviser: Prøvebevis (gymnasielt) åbnet for pre-IB.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Diverse: Visning af info om UMO2 version.
Stamdata, Eksamensplanlægningsprogrammet: Officielle prøver kan ikke lægges 22. maj 2020 (fredag efter kr. himmelfart).
EASY-Synkronisering: Ny "Dag kalender" internal synkronisering i Lectio.
EASY-Synkronisering: Nu kan dagskalendere synkroniseres ind i Lectio.
EASY-Synkronisering: Nu medtages ansvarsområde også i eksporten.
Fejl rettet, Ansøger, fordeling: Visning af ansøgere fordelt til en ikke-første-prioritet fejlde på modtagerskolen
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Aktivitetsinberetning, Tilskud beregnet: Handling ved 'rediger' på elevs tilskud rediger knappen.
Stamdata, EDUP: Ved forsøg på at annullere en sag efter periode er startet, bliver man nu spurgt om en annulleringsdato.
17.161

30/3-2020

Hold, Holdelement, Tilstededage: Masse-ændre Resultat selvom der allerede er en udfyldt værdi med confirmation meddelelse.
Ansøger: Rektorer kan kun se ønskestatistikker for fordelingsskoler i eget udvalg.
EUD aktivitetsplan: Afdelings Dropdown vises kun på skoler med afdelinger
Stamdata, Eksamensdatabasen: Indberetter overbygningsbeviser for HF og HF enkeltfag.
AMU, Beviser: Beviser før 1/1-2020 kan indberettes.
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Bevis: AVU elever med HFe- fag kan have bevis, ved udstedelse af Prøvebevis (Gymnasielt).
17.160

26/3-2020

Ingen versionsnoter.
17.159

25/3-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rediger, Hold, Skolepraktik: Der var fejl, da DS-afdelingens nummer i skolepraktik matchedes med EASY-P uddannelsesaftale-data.
17.158

25/3-2020

Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Valgfag på efterårssemestre der slutter i januar blev angivet som tagende tre semestre i stedet for et.
Eksamen, Indberetning af lærerfriholdelse: Ikke relevante anmærkninger om tidsforbrug fjernet.
LectioAPI: Demo til .net core kræver nu .net core 3.1 isf. 2.1. Eksisterende klientkode er upåvirket.
Stamdata, Bevistyper: Bevistypen "HF enkeltfag med overbygning v2" hedder nu "HF enkeltfag v2 med overbygning".
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, Hold: Der kunne nogle gange opstå ukendt fejl.
17.157

23/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs prøvefagsudtræk: GF2 elever kunne blokere for indlæsning af prøvefagsudtræk på EGYM.
Ansøger, Dubletter: Bedre info om årsag til at fletning ikke er muligt.
17.156

22/3-2020

Hold, Holdelement, Tilstededage: Masseudfyld Kursistresultat fra Tilstededage.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Datakilden "Taxameter fuldtid beregninger" medtog alle tilskudsberegninger. Nu medtages kun fuldtid.
Fejl rettet, Ansøger, Bilag: Filer blev ikke indlæst korrekt for ansøgere med uægte cpr-numre
Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Klik på opret sag fra elevstamdata gav fejlsiden.
Eksamen, Censorkompetenceindberetning: For Optagelse prøveområdet indberettes ikke længere censurinstillinger.
Fejl rettet, Ansøger: Ugyldigt afgangsår på ansøgning forhindrede visning af ansøger
Hold, Holdelement, Tilstededage: Det er ikke muligt at ændre kursusresultat efter udstedelse af bevis i Tilstededage.
Fejl rettet, Easyintegration: Knappen "Opret elevforløb" kunne give fejlsiden.
17.155

18/3-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Eksamen: Ekstra tom siden fjernes, når du udskriver protokollinjer.
Ansøger, importer: Fanen 'Indlæses ikke' tilføjet.
Ansøger, importer: Info om tidligere slettede ansøgere tilføjet
Fejl rettet, Ansøger, Region H Fordelingsudvalg: Automatisk fordeling var blevet alt for langsom og gav timeout.
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Udtræk: HTX elever får udtrækket nye teknikfagsfagkoder.
17.154

17/3-2020

Ingen versionnoter.
17.153

17/3-2020

Easyintegration: EUD GF1 og GF2 aktiviteter foreslåes nu som kombinationsfag-hold i stedet for individuelle hold pr. fag.
Fejl rettet, Asøger, dubletter: Fejl ved merge af dubletter
17.152

14/3-2020

Fejl rettet, Upload af filer: Hvis upload af en fil tog mere end 60 sekunder, så fik man fejlsiden. Dette er nu generelt ændret til 3 minutter.
Fejl rettet, Filer: Forbedret håndtering af filer, når der er mange brugere der samtidigt henter filer.
Eksamen, Udtræk: Fjernet anmærkninger på elever der ikke har nogen eksamener.
17.151

13/3-2020

Stamdata, Løn, Masseoprettelse: Fejler ikke længere ved støre oprettelser.
Fejl rettet, Bevisudstedelse: EUDGF2 og EUDHF-beviser kan udstedes med årskarakter.
Stamdata, Hold, Rediger, Vælg Fag: Nyt kolonne hedder "Lokation" tilføjes på Rediger hold siden, kun for hold kategorierne AMU og ÅU.
17.150

12/3-2020

Fejl rettet, Ansøger: Ansøger-prikker på kort vises.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetning: Man kunne modtage datafejl om at Læreren XXX ikke er tilknyttet et prøvehold, hvis et prøvehold var filtreret fra i indberetningen f.eks. fordi prøveholdet ikke var planlagt, og det var lærerens eneste prøvehold.
Fejl rettet, EDUP: Elevdatabeskeder der besvares af EASY med fejlkode "EASYA-033" betragtes nu ikke som fejlede.
Fejl rettet, EDUP: Afsendelse af beskeder fejlede.
Ungedatabasen: Visning af adviseringer fra ungedatabasen fjernet, da det aldrig er blevet brugt.
17.149

11/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Afleveringsprogram: Forsøg på løsning af opstartsproblem.
Fejl rettet, Eksamen, Udtræk: EUX udtræk inkluderer ikke længere EOP som en del af de 6 udtrukne fag.
Fejl rettet, Ansøger: Vejledernoter og præsentation indlæses på ansøgere.
17.148

11/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Termin, Udtræk: EUX udtræk inkluderer ikke længere EOP som en del af de 6 udtrukne fag.
17.147

11/3-2020

Fejl rettet, Hold, Fravær: Nyt format i modulær kolonne, når du kopierer til Excel, og man undgår månedskonvertering.
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Udtræk: HTX elever får udtrækket nye teknikfagsfagkoder korrekt.
17.146

10/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Termin, Udtræk: 2.g'er fik ikke udtrukket C-niveau-fag efter rgl. 3.
Fejl rettet, Integration, Easy, Opdater, Hold Tilskud: Der vises en fejlmeddelelse, når skoleforløb indeholder mere end 1 periode.
17.145

10/3-2020

Stamdata, Hold, Rediger, Tilmedinger: "G1 Gennemført kursistresultat" felt er ikke pr-udfyldt længere, når man tilføjer ny fag på AMU Hold.
Eksamen, Termin, Udtræk: Fejl om at en elev er tilmeldt en prøve flere gange i aktuelle termin, kommer nu ikke længere for fag som ikke har noget med prøveområdet at gøre (primært at FVU fag gav fejl ved AGYM elever til prøver).
17.144

10/3-2020

Eksamen, Termin, Udtræk: A-niveau fag for Skilteteknikker er angivet korrekt.
17.143

10/3-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Hvis der blev udløst bidrag med fag på tilskudsmærker der ikke tillader fag angivet, kunne man ikke danne en kladde - og man fik ikke en fejlbesked om hvor problemet lå. Nu gives fejlbesked allerede i tilskudsmotoren - og der kan derfor dannes kladde.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Information om Data til UVM er nu flyttet til eget faneblad.
Fejl rettet, Easy-eksport: Man kunne få fejl i easy-eksport ved upload til Lectio hvis filen var for stor. Nu er grænsen hævet.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensoversigt: Enkelfag titel for Prøvebevis bevistype, når man masseudskrift af beviser for Elevtypen HF SOF beviser v1.
Eksamen, Termin, Udtræk: EUX-elevers EOP er angivet som obligatorisk.
17.142

10/3-2020

Stamdata, Rapportering, EASYP aftaler: Information om lærerstedet hentes nu fra eget praktiksted. Før blev informationen hentet fra EASYP aftalen.
Stamdata, Rapportering, Elev-holdelement: Optimeret for AMU kursist-tilmeldinger.
Ansøger, import: Importerede ansøgere manglede under fanen 'Klar til indlæsning'.
17.141

9/3-2020

Eksamen, Termin, Udtræk: Understøttelse af 2017-reform for udtræk til sidste termin for EUX-elever.
17.140

9/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensoversigt: Siden fejlede for elever elever med ny type udtræk.
Fejl rettet, Eksamen, Mulige prøver, HF Enkeltfag: Elever får nu alle afsluttede hold som prøve - før blev fag der hæves fjernet.
Ansøger, Dublethåndtering: Ekstra infotekst indsat.
Fejl rettet, EDUP: Når besked blev afvist af EDUP, blev fejlen ikke vist til brugeren.
17.139

5/3-2020

Fejl rettet, Performance: Webserveren begyndte at hænge.
Fejl rettet, Eksamen: Hentning af skabelon til opgaveformulering fejlede.
17.138

4/3-2020

Eksamen, Termin, Beviser, AVU Prøvebevis: Ædringer i AVU prøvebevis efter ny UVM skabelon.
Fejl rettet, Ansøger: Ønskestatistikker kan igen tilgås.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elever, Manuelt Bevis: HF EnkelfagV2 Engelsk beviser skulle ikke have Erhvervsområdeprojekt felt.
Eksamen, Termin, Beviser, Bevisforlag: Mulighed for at filtrere på en periode når man masseudskriver beviser.
Eksamen, Termin, Beviser, FVU Prøvebevis: Ædringer i FVU prøvebevis efter ny UVM skabelon.
17.137

3/3-2020

Fejl rettet, Fordeling, rejsetidsopslag: Stopklods lagt ind for antal opslag til Google.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Optælling af timer på stx fejlberegnedes ved hævning til Kemi A eller Fysik A.
Ansøger, adresseopslag: Information om manglende land på ansøgere tilføjet ved forsøg på adresseopslag
Stamdata, EUD, EASY-P indberetninger, Svendeprøvehold: Indberetning af svendeprøvehold medtager fuldt holdnavn (tekst 12 tegn).
17.136

2/3-2020

Stamdata, Hold: Søgning: Man kunne ikke søge efter hold med mellemrum i f.eks. betegnelse.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elever, Manuelt Bevis: HF Enkelfagv2 beviser format ændreing at udsted det med 4 sider.
Fejl rettet, Ansøger, Rediger Ansøger, Optagelsesprøve: Det er nu muligt at vælge optagelsesprøvetermin.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Hvis ansøgeren havde angivet et ugyldigt postnr, så fejlede integrationen. Nu sættes postnr til tom.
Stamdata, EUD, EASY-P indberetninger: Nyt kolonne hedder "Hold" tilføjes til Indberetninger-gruppen med Svendeprøvehold navn.
Eksamen, Termin, Udtræk: Understøttelse af 2017-reform for udtræk til sidste termin.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Ansøgere med karakteren '85' fejlede.
Stamdata, EUD, EASY-P indberetninger: Ny kolonne, som hedder "Hold" er tilføjet til Indberetninger-gruppen og holdnavnet vises hvis type er lig med Svendeprøvehold.
Stamdata, Rediger lærer: Det er nu muligt at give censurkompetencer til optagelsesprøver 2020 terminerne.
17.135

27/2-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elever, Manuelt Bevis: HF EnkelfagV2 beviser skulle ikke have et eksamensprojekt og Erhvervsområdeprojekt felt.
Eksamen, Termin, Udskrift, Prøvehold, Oversigit: Dokumentation for mundtlig censur ved tilrettelse af udskriftsfilen 'oversigt' har et nyt format.
17.134

26/2-2020

Fejl rettet, Ansøger: Adgang til siden 'Ikke sendt til fordeling' fejlede.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere kan indlæses selv om der mangler navne på værger.
17.133

25/2-2020

Fejl rettet, Ansøger: Overliggere oprettes uden extern id.
Fejl rettet, Ansøger: OutofSchool-ansøgere kan sendes til fordeling fra flere skoler.
17.132

25/2-2020

Fejl rettet, Performance: Webserveren begyndte at hænge.
17.131

24/2-2020

Fejl rettet, Ansøger: Hvis hentning af ansøger bilag fejlede pga ukendt ansøger hos optagelse.dk, så blev der ikke hentet bilag for flere ansøgere.
Fejl rettet, Ansøger: Når der blev hentet ansøgninger fra optagelse.dk, så blev alle ansøgninger for samme person (cpr) markeret til at skulle have hentet bilag. Nu markeres kun den ansøgning som har samme eksternid til at få opdateret bilag.
Fejl rettet, Tekstudtræk: Tekstudtræk til fritekstsøgning virkede ikke siden sidste release.
17.130

24/2-2020

Eksamen, Beviser: Når man har masseudstedt beviser får man nu mulighed for at hente de udstedte beviser.
Eksamen, Prøver, Digitale Prøver: Elever står nu i alfabetisk rækkefølge under digitale prøver.
Fejl rettet, Ansøger: Xml-valideringsadvarsel ved load af ansøger rettet.
Ansøger: Automatisk hentning af bilag sker nu også for tidligere års ansøgere.
17.129

20/2-2020

Stamdata, EUD Aktivitetsplan: Mulighed for overblik over skemastatus.
Eksamen, Automatisk framelding på eksamenprøvehold: Efter Stamdata->Udmeld elev, vil der automatisk blive undersøgt om eleven skal frameldes nogle af sine prøvehold.
Eksamen, Elever til prøve-indberetning: Fejl om at en elev er tilmeldt en prøve flere gange i aktuelle termin, kommer nu ikke længere for fag som ikke har noget med prøveområdet at gøre (primært at FVU fag gav fejl ved AGYM elever til prøver).
Stamdata, Hold: Nogle kolonner er nu fjernet fra oversigten for at gøre skærmbilledet mere simpelt, men kan vises igen ved markering af checkbox "Udvidet".
Stamdata, Hold: Søgning: Man kan nu søge med dato og periode. Hvis der er angivet dato (ddmmyyyy) eller periode (ddmmyyyy-ddmmyyyy) så medtages kun hold som er aktiver der.
Stamdata, EDUP: Der kan nu oprettes sager for elever uden adresse angivet i Lectio, hvis de til gengæld er slået op i CPR-registeret.
Stamdata, Fakturering: Fanebladet "Udstedte fakturaer" viser nu også NS-debitor-nr. i "Betaler"-kolonnen.
17.128

19/2-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold: Eksamensfanebladet på hold med forslag til underfag kunne fejle, hvis en elev havde været tilmeldt flere f.eks. EP hold.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Ansøger: Siden gav fejl, hvis seneste ansøger-xml ikke var helt valid.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold EUD: Ved tilføjelse af ny række i Svendeprøvedatoer opstod fejl.
Eksamen, Beviser: Åbning for gymnasielle prøvebeviser til elevtype HF SOC.
Stamdata, Rediger hold AMU, beviser: Når man udsteder beviser indeholder filnavnet på PDF'en nu holdets navn.
Ansøger: Ansøger har nu fået nyt felt med Ekstern ID, som indeholder ansøgningsid fra optagelse.dk.
Ansøger: Det er nu muligt at samme cpr nummer kan have flere ansøgninger i samme skoleår. Sammenkoblingen til optagelse.dk foregår nu på eksternid og ikke på cpr nummer.
Fejl rettet, Valgfag: Totalt timeantal medtæller ikke længere fag der er indeholdt i overfag.
17.127

11/2-2020

Stamdata, Dataslet, Dokumenter: Ny datasletter, som fjerner gamle holds dokument-tilnytninger (hold der er afsluttet for mere end 5 år siden).
Stamdata, Dataslet, Beskeder: Ny datasletter, som fjerner gamle holds besked-tilnytninger (hold der er afsluttet for mere end 5 år siden).
Fejl rettet, Fakturering: Tillægspriser på flere holdelementer fik tillægspris på hold til at blive gentaget for hver holdelementtilknytning.
Fejl rettet, Fakturering: For IDV-hold blev der på holdstamdatafaktureringsfanebladet vist to linier pr. elev, og faktureringssiden gav fejlsiden.
17.126

10/2-2020

AMU, Beviser: Kursistresultattekster opdateret.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Fejlede nogle gange.
Stamdata, Dataslet, Dokumenter: Ny datasletter, som sletter gamle elevers dokumenter (dokumenter som ikke er delt med andre).
17.125

7/2-2020

Ingen versionsnoter.
17.124

7/2-2020

Ansøger: Opdateret til optagelse.dk 2019 format.
Stamdata, Hold, Tilmeldinger AMU: Elever oprettet fra efteruddannelse.dk får nu en note om at de er oprettet fra efteruddannelse.dk.
17.123

5/2-2020

Applikationer: Der kræves nu at .NET 4.8 er installeret lokalt på maskinen.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Fag: Der vises nu information om Evegrupper og evegruppetakster.
Stamdata, Ansøger, Fordeling: Opdateret ændrede institutionsnumre.
Forside, Eksamener og Terminsprøver: Information om offentliggørelse vises nu på afdelingsniveau (dvs elever og lærere ser kun offentliggørelsesinfo fra egen/egne afdelinger).
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Viser forskelle ml. indberetning, samt oversigt over indberettede rækker.
Kontekstkort: Lidt forbedret placering af kontekstkortet.
Tekstbokse, MAC-browsere: Paste af punktopstillinger o.l. ind i tekstbokse gav ofte fejlsiden.
Stamdata, Fravaer, Indtastskriftling: Fejlbesked, Da ved angivelse af fritekst -karakterer på opgave.
Fejl rettet, ansøger: Nyeste ansøger fra optagelse.dk vises ved ansøger import
Stamdata, Elever, Obu: Nu Kan ændre dato for OBU undervisningsplan.
Eksamen, Offentligt tilgængelige undervisningsbeskrivelser: For sommerhold vises undervisningbeskrivelser nu fra 1/5-1/10. For vinterhold vises de fra 10/11-1/4.
Stamdata, Statistik AMU: Indberetning opdateret til nyt format: FKBMaal.GodkendtInstitution tilføjet.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Elever som kan tilmeldes et prøvehold for et hold i en given termin, eksklusive dem, der blev droppet efter prøvehold dato.
17.122

29/1-2020

Fejl rettet, Karakter, Karaktertypers: Titlen i karaktertyper har altid beskrivelse ved klik på Anvend.
Fejl rettet, Prøve, Edit, Udskriv: Titlen i karakterliste (FVU) have altid overskriften "Bedømelsesliste, FVU".
Fejl rettet, ansøgere der er overliggere fra sidste år kan sendes til fordeling.
Stamdata, Brevskabeloner, Skabelon: Ved brevflet for ansøgere har feltkoder for værge.
Fejl rettet, Fakturering, IDV: Holdstamdatafaktureringsfanebladet viste elever to gange, og faktureringssiden kunne give fejlsiden.
Stamdata, Hold, Edit: Verifikation på om holdets og holdelementet start/slutdato er ikke gyldig i forhold til skoledagskalenderen.
17.121

27/1-2020

Ingen versionsnoter.
17.120

27/1-2020

Beviser, Prøvebevis gymnasielt: Side 2 indeholder nu også cpr og navn.
Skemaimport, Tabulex: Understøtter nu 14 dage skemaer (dag 1-5 er man-fre uge1, men dag 6-10 er man-fre i uge2).
EDUP: Ved afsende af accept-besked sendes nu ikke længere automatisk elevdata.
Fejl rettet, Ansøger: Rediger ansøger kunne fejle, hvis personen var modtaget fra eller sendt til andre skoler i region H.
17.119

27/1-2020

EASY-Synkronisering, Elev-uddannelse: Tilføjet nyt filter: "Vis ikke elever med hovedforløbshistorik i Lectio".
EASY-Synkronisering, Opdater AMU tilmeldinger: Optimeret - Siden var blevet langsom.
Fejl rettet, Eksamen: Masseopdatering af periode på prøvehold var ikke muligt for skriftlige SAM prøvehold.
Eksamen, Generer elever til prøve: Hvis en lærer har ugyldigt cpr nummer, så vises det nu også på hvilket prøvehold/hold hvor læreren bliver brugt.
17.118

27/1-2020

Ingen versionsnoter.
17.117

24/1-2020

Fejl rettet, Fagvalg: Krav for studieretningsfag er udgået.
17.116

24/1-2020

Fejl rettet, Verifikation af Stamdata: IDV-100003 Fag ikke-verificerede på mangel afsluttende termin.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamenadministration, Prøvehold, Masseopdatering: Titelmeddelelse ændret til "Information" i info-boksen, når updatering Synopsis-prøvehold.
Fejl rettet, Bevisudstedelse: GF2-beviser udstedes med korrekt bekendtgørelse.
17.115

23/1-2020

Fejl rettet, Amu Bevis 2020: "kursusresultattyper U2" vil returnere "der var tilknyttet uddannelsen en" beskrivelse af bevis amu 2020.
Stamdata, Rappporter: Få tilføjet feltgruppen 'værge' til datakilden "Hold – Elev holdelement placeringer".
EDUP: Der kan nu ikke længere sendes annulleringsanmodning for sager hvor ens skole modtager eleven.
Fejl rettet, EDUP: Der sendes nu ikke automatisk svar på modtaget "accept af plads"-besked, hvis der er en annullering igang.
Uddannelsesmodel: UMO2 integration opgraderet fra version 1.4 til 1.5.
Fejl rettet, Fraværsbrev: CPR-nummer for værge printes i korrekt format.
Fejl rettet: Manglende tekst på EUX Merkantil-beviser
17.114

21/1-2020

Fejl rettet, Valgfag: Ikke medtagne protokollinjer indgår nu korrekt i undervisningstid under studieverifikation.
Fejl rettet, Valgfag: Ved valgfagstjek bliver brugeren oplyst om Latin-undtagelse for naturvidenskabelige fag.
Fejl rettet, Lærer, Opgaver: Alle tidligere prøvehold til bedømmelse vises når "Vis kun aktuelle" ikke er slået til.
Fejl rettet, Hold: AMU-hold med RKV-fag kræver ikke længere FKB.
Fejl rettet: Praktikpladser kan kun se deres elever for den skole de er logget ind som
Ekstra filtreringsmuligheder på EUD AUB indberetninger
Stamdata, Elev, OBU, Indstilling: Datafix - OBU undervisningsplan opdateret til indstilling i henhold til undervisningsplaner data.
17.113

20/1-2020

Eksamen: Alle prøvehold i større skriftlig opgave-terminer planlægges nu som skriftlige prøvehold (også selvom det er mundtlige/sam prøver).
Eksamen: SRP m.fl. hvor der er SAM eksamen, men hvor holdene er oprettet i SSO termin, håndteres nu som skriftlige eksamener og der kan derfor bruges elektronisk aflevering og opgaveformulering.
Stamdata, Elev, Bevis: Elevernes 'EOP fagvalg' er fremgå af EUX-elevernes eksamensbeviser.
Fejl rettet: SRP fagvalg for elever på studenterkursus.
Fejl rettet: Vægt af EOP, SOP og SRP blev ændret til 2 i uddannelsemodel.
Stamdata, Rediger hold: Tilføj elev kan nu også gøres ud fra CPR nummer (vælgeren indeholder nu cpr nummer).
Fejl rettet, Eksamen, Rediger eksamensbelastning: Annuller og Gem sendte ikke brugeren korrekt tilbage til læreroversigten når man havde brugt navigationspilene på Rediger eksamensbelastning.
17.112

17/1-2020

Stamdata, Studieverifikation, EUX: EOP kan erstatte SSO og EP for EUX elever.
Stamdata, Tilskud, SOF: SOF elever udløser nu tilskud efter GSK modellen.
Stamdata, Eksamen, Eksamensadministration, Beviser, Kriterier: Kan vælge EUD GF2 til at udstede eksamensbeviser inden for en bestemt termin.
Stamdata, Elevforløb, Opret Elevforløb: Intet forslag angivet i feltet "Lectio-Elevtype", når du opretter "Elevforløb".
Stamdata, EUD, beviser: Der kan nu udstedes gymnasielle prøvebeviser til EUX-elever.
Stamdata, Klasse, Adgangskoder: CPR-nummer fra studerendes adgangskodefil fjernet.
Fejl rettet, Fakturering: Fakturaoversigt gav fejlsiden, hvis en elev var tilknyttet elementer på et hold, med forskellige rekvirenter.
Fakturering: Faktureringsfanebladet på holdstamdata viser nu en række pr. tilmelding til holdet, isf. en pr. elev.
Fejl rettet, CVR-integration: Opslag af CVR- og p-nummerdata blev ikke foretaget for alle relevante skoler.
Ansøger: Åbnet for tilgang af ansøgere til 2020
Stamdata, Elev, OBU, Indstilling: Nyt felt hedder 'Undervisningsplan' tilføjes til Indstillinger-gruppen.
17.111

13/1-2020

Fejl rettet, Dokumentvælger: Gav fejlsiden.
17.110

13/1-2020

Ingen versionsnoter.
17.109

10/1-2020

Fejl rettet, Forløbsdeling: Visning af skabelonforløb fra anden skole gav fejlsiden.
17.108

10/1-2020

Stamdata, Hold, Beviser, AMU2020: Nogle tekstkorrektioner.
17.107

9/1-2020

EDUP: Efter modtagelse af uventet svarbeskedtype på annullerings-besked, kan man nu sende en ny annulleringsbesked.
17.106

9/1-2020

Stamdata, Hold: Evalueringsform for svendeprøver er obligatorisk.
Eksamen, Prøvehold, Automatisk framelding: Det er nu muligt at markere på eksamens-prøvehold, at elever automatisk skal frameldes, hvis de udmeldes af holdet (hele prøveholdet synkroniseres automatisk, når der sker elev-tilknytningsændringer på holdet).
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P indberetninger: Igangværende elever som var startet for mere end 1 år siden og som aldrig har været indberettet til Easy-P fra Lectio, blev ikke indberettet. Nu oprettes/indberettes alle elever som har været aktive inden for det sidste år.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved indlæsning af opdatering, hvor opdateringen var et skift af startdato på en fag-tilmelding opstod ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturaforslag: Fakturaforslag vises konsistent på tværs af billederne fakturaoversigt og fakturering.
Stamdata, Rapportering: Unikt navn brugt til at opbygge nye rapporter-filer.
Stamdata, Hold, Beviser, AMU2020: Sidefod indeholder fuldt navn, cpr nummer og sidetal.
17.105

8/1-2020

Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Rektors navn underskriver på AMU-bevis 2020.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, SOF VUC holdtilskud: SOF elever udløser nu bidrag som uddannelse 2995 i stedet for hfe 3015.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Man kunne ikke fravælge protokollinier på bevis for AVU elev.
Stamdata, Karakterer: 6699- vægter nu 2.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Elever kan nu have flere beviser til AMU-bevis 2020.
17.104

7/1-2020

Fejl rettet, Ansøger, Kort: Kortet virkede ikke.
17.103

7/1-2020

Ansøger, Indlæs ansøger fra optagelse.dk: Eventkoordinator uddannelsen kan nu indlæses.
Karaktertyper: Eksamenstype projekt tilføjet.
Fejl rettet, uddannelsesmodel: 5774 tilføjet som valid fagkode for HF enkeltfag eksamensprojekt.
Fakturering, Opret faktura: Feltet "Beskrivelse 2" er fjernet: Det blev hverken rigtigt brugt af Lectio eller udfyldt.
Fakturering: Samlet fakturering fungerer nu også for IDV-hold: Elever der har samme cvr- eller p-nummer angivet på holdtilknytningen, kommer på samme faktura.
EDUP: Svar på elevdata og resultater sendes automatisk idet de indlæses.
EDUP: Svar på accept af anmodning sendes automatisk idet accepten modtages.
Forløb, Kopiering: Nu kan der kopieres aktivitetsindhold til forløb der har flere tilknyttede hold: Der bliver vist en hold-vælger, og materialer bliver oprettet på det valgte hold.
Fejl rettet, Spørgeskema, Rediger: Ved tryk på knap til sletning af spørgeskema skete der nogle gange ikke noget.
EDUP: Listen over aktuelle sager viser nu ikke sager der er afsluttet hårdknude style.
Stamdata, Beviser: Ny AMU bevis 2020 tilføjet.
Stamdata, Hold, Rediger, Beviser: Ny AMU bevis 2020 fra Bevisforslag og manuelt type.
Fejl rettet, Fakturering: Ved opdatering af betalingsstatus fik man fejlsiden, hvis holdet havde ikke-bøgførte fakturaer, eller hvis Lectio ikke havde opdaget bogføringen.
17.102

18/12-2019

Eksamen, Beviser: Det er nu muligt at udstede "Bevis for overbygning til højere forberedelseseksamen" for både hf og hfe.
Uddannelsesmodel, EUD: Tilføjet engelske oversættelser til enkelte specifikke uddannelser der manglede disse.
Fejl rettet: En ansøger betragtes som ny hvis der ikke ligger en tidligere ansøgning fra indeværende år
17.101

16/12-2019

Fejl rettet, Uddannelsesmodel: Cøsa 1411 Bygningssnedker er nu markeret som EUD teknisk uddannelse.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Slet: Hvis der var udstedt bevis hvor en af protokollinjerne kom fra holdet, kunne holdet ikke slettes.
Stamdata, Rapportering, Linjer på bevis: Hold information er fjernet, da det nu ikke længere ligger på bevislinjerne i databasen.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning, AMU: Ved lån af fag fik man oftest tilskudsfejlen "Der eksisterer ikke et udlån af faget". Tjekket var forkert.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamenadministration, AVU Prøvebevis: AVU elev med protokol dukker op ved udstedelse af AVU prøvebeviser.
Fejl rettet, Stamdata, Opret Hold: Kopiering af hold giver nu holdelementnavn på trods af eksisterende holdelementnavn.
Stamdata, Eksamen, Indberetning EleverTilPrøve: Fejlen med at der er elever som ikke har valgt underfag i flerfaglige prøver (SRP etc) er nu lavet om til en advarsel. Prøven indberettes så ikke.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Ansøger: Link til ansøger fejlede ofte for "gamle" ansøgere.
Fejl rettet, Stamdata, Overfør protokol: Overførsel af SKR EKS var ikke muligt.
Stamdata, Rapportering, EASY-P-aftaler: Tilføjet rapportfelt til med emailadresser på virksomhedens medarbejdere.
17.100

11/12-2019

Fejl rettet, Fagvalg giver ikke længere advarsel ved hævede studieretningsfag.
Fejl rettet, FVU-prøvebeviser rettet til at henvise til bekendtgørelse nr. 1796 af 27. december 2018.
Fejl rettet, Valg af idræt B på stx giver ikke længere verifikationsfejl pga Idræt C.
17.099

09/12-2019

Stamdata, Hold: Tilføjet verifikation af, at uddannelsesmodel er indlæst i Lectio for skolepraktik skoleperioder, diverse tilskudsskoleperioder, samt AMU FKB'er.
Stamdata, Elevforløb, Opret Elevforløb: øb: Tilføjet verifikation af, at uddannelsesmodel er indlæst for uddannelser på elevforløbet.
Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt: Nu er kun protokollinjer fra det indtastede punkt inkluderet på listen protokollinjer.
Stamdata, Rapportering, Rapportskabelon, Felter: nye felt "Is Released" omdøbes til "Opgjort" om Fraværsdata.
Stamdata, GYM-statistik: Omgængere fik ikke altid indberettet deres nye klassetrin.
Stamdata, AMU: Nye værdier indført for kursistresultater.
Stamdata, Eksamenadministration, AVU Prøvebevis: Kan nu indeholde flere fag.
Stamdata, Eksamenadministration, GYM prøvebevis: Inaktive protokolliner filtreres fra.
Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt, GYM prøvebevis: Der vises nu kun elever med et prøvebevis klar til udstedelse , når der filtreres på "som mangler bevisudstedelse".
Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt, GYM prøvebevis: Der medtages nu kun protokol for indeværende termin.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Siden gav fejl hvis der var mange rækker.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt: HFv2 blev ikke altid fremsøgt korrekt.
17.098

5/12-2019

Stamdata, Rapportering, Datakilder: Tilføjet ny datakilde "Elever - Beregnet SU".
17.097

5/12-2019

Fejl rettet, Eksamenadministration, Eksamen afleveringsprogram: Afleveringswebserveren virkede ikke pga konfigurationsfejl.
17.096

5/12-2019

Fejl rettet, EASY integration sync: Kunne give fejl, hvis hold betegnelse sluttede med et mellemrum.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis: Nu kan der udstedes bevis for medborgerskab til DU-studerende.
Stamdata, Rediger Elever, FVU, Samtale: Tilføjet kolonne med "Grundlag for test".
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensadministration, Bevisoversigt: information prikker emner korrigeret ved at ændre farve på kugler.
Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt: Tilføjet kontekstkort på eleverne.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensadministration, Bevisoversigt: Udvælgelseskriterier dropdown havde nogle engelske tekster.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel, AMU fag: Om et fag er AMU bestemmes nu ud fra om der er udmeldt AmuMål i den nye uddannelsesmodel.
Fejl rettet, Fagvalg: Fag der er hævede fra et studieretningsfag giver ikke længere en fejlmeddelelse når de vælges som studieretningsfag til SRP.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt: Kombinationen "som mangler bevisudstedelse" og Prøvebevis viser nu kun de elever, der mangler at få udstedt et prøvebevis i terminen (VUC og GSK elever).
17.095

2/12-2019

Fejl rettet, Hold Kviklinks, Holdets lærere og elever: Uddannelsesaftaler blev ikke vist når der lå annullerede aftaler.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Bedre standardsortering.
Fejl rettet, Stamdata, EUDK indberetning Tilmeldinger: Hvis en elev ikke havde nogle fagtilknytninger, så blev tilmeldingen altid indberettet som Opkrævet. Nu indberettes den som ikke-opkrævet.
Fejl rettet, LectioAPI: Adgangsbegrænsninger har nu brugervenlige fejlbeskeder.
Stamdata, EDUP: Der vises nu den interne lectio-tilstand af sagen.
Fejl rettet, Stamdata, Faktura, Fakturaoversigt: Ved fakturaer med flere elever, blev kun den første vist - nu vises alle navnene.
Fejl rettet, Elev Kviklinks, Fravaer Oversigt: Ikke hele grafen kom med på udskrifter.
Stamdata, Uddannelsesmodel, EUD: elever med XPRSElevtype med mesterlærer må nu følge faget 38062 Praktisk opgave.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af stamdata, Elev-Studieverifikation: For VUC elever blev alle holdtilknytninger medtaget - så hvis eleven var HFE elev, så kom der en masse verifikationsadvarsler på elevens AVU hold.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Oversigt, Print: 'Antal' kolonnen kommer nu ordentligt med på print.
Fejl rettet, Eksamensudtræk, Grundforløb: Eksamensudtræk kan nu foretages 2 måneder inden.
17.094

26/11-2019

Administration, Eksporter data, Lærertillæg: Smallere default kolonne 'bemærkning' ved udtræk af 'lærertillæg'.
Administration, Importer skema, Anden aktivitet: Yderligere oplysninger inkluderet i fejlmeddelelse ved import af data der indeholder nogle ugyldige tegn.
Stamdata, Bevis, EUD GF2: 1932v9 med bek 348 har nu igen egen uddannelses titel, samt fået tilføjet ekstra tekst om at det giver adgang til hovedforløb på detailhandelseuddannelser med specialer.
Stamdata, Bevis, EUD GF2: 1952v6 med bek 475 har nu igen egen uddannelses titel, samt fået tilføjet ekstra tekst om at det giver adgang til hovedforløb på handelseuddannelser med specialer.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud AMU: Check af godkendelser på AMU FKB'er kiggede kun efter GODK. Nu medtages GODA godkendelser også.
Stamdata, Rediger Elev, Aktivitetsindberetning, Tilskud beregnet: Fjerne advarsel om XPRS elevtype for periode, hvor eleven ikke er aktiv.
17.093

25/11-2019

Ingen versionsnoter.
17.092

24/11-2019

Fejl rettet, Stamdata, CPR-integration: Feltet "Stednavn" blev ikke opdateret.
Stamdata, Samlet faktura: Break line format tilføjet på elevlisten i øen Oplysninger.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Opret faktura: Forsøg på oprettelse af faktura med hundrede eller flere linier gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Opret faktura: Søgning efter debitor via. CPR-nummer med fiktivt CPR-nummer eller lignende, gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Holdfaktureringsfaneblad: Kunne give fejlsiden.
17.091

21/11-2019

Stamdata, Ansøger: Tilføjet mulighed under 'Importer - Klar til indlæsning' for at vise alle ansøgere fra optagelse.dk uanset status samt vælge om man vil se alle afdelinger eller kun den aktuelle.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Udstedelse af samlet fakturering gav fejlsiden, hvis der ikke kunne bestemmes en debitor for den valgte elev.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Visning af fordelte ansøgeres prioriteter.
Stamdata, EDUP: Man kan nu sende annulleringsanmodningsbesked når som helst.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: Viser nu én række pr. hold isf. en række pr. forslag.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: Viser betalerinfo i "Oplysninger"-øen.
Stamdata, Fakturering, Kreditnota: Man kan nu kreditnotere dele af fakturaer.
Stamdata, Fakturering: Holdstamdatafaktureringsfanebladet har ny kolonne med betalerinfo.
Stamdata, Fakturering: Forfaldsdato for fakturaer kræves nu ikke udfyldt, og der foreslås ikke en dato. Hvis den ikke udfyldes, beregner Navision Stat en forfaldsdato ud fra opsætningen af debitoren.
Stamdata, VUC statistik: Der vises nu mere advarsel om protokol som filtreres fra pga manglende resultatformfag. STIL er blevet gjort opmærksomme på, at der i CØSA er registreret, at der ikke gives karakterer i FVU fag.
Stamdata, Bevis, GYM Prøvebevis: De default valgte protokollinjer medtager nu ikke længere linjer som allerede er udstedt på et bevis.
Stamdata, Bevis, AVU Prøvebevis: De default valgte protokollinjer medtager nu ikke længere linjer som allerede er udstedt på et bevis.
Stamdata, Eksamensadministration, Bevisoversigt: Hvis man i bevistype vælger GYM Prøvebevis, vises nu forslag til prøvebeviser for VUC og GSK elever.
17.090

14/11-2019

Stamdata, Rediger Elev, OBU Indstillinger: Ny funktion til at automatisk at beregne slutdato for indstilling.
Stamdata, Verifikation, Hold: Ny filtreringsmulighed på Afsluttende termin.
Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: Indberetninger kunne gå i fejl, hvis der var elever/lærere med fiktive cpr numre. Nu medtages kun elever/lærere med danske cprnumre.
Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: Når man indberettede fik man ikke eventuelle ukendte fejl vist.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Søg: Erhvervsskolernes ansøgere filtreres efter uddannelse og ikke efter om det er EUD_GF1 eller EUD_GF2.
Stamdata, Rediger Elev, FVU Test: Tilføjelse af en Rekvirent kolonne i øen FVU-tests; med en drop down menu med vores standard rekvirent værdier.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Linkene fra forside tager tager højde for uddannelsesretninger og ikke kun elev-type.
Stamdata, Rediger Elev, FVU: Tilføjet samtale-ø.
Stamdata, Ansøger, Søg: Tilføjet checkbox "vis kun aktuelle afdeling" til advanceret søg.
Fejl rettet, Fakturering: Tilføjelse af tillægspriser til hold uden opsætning af NS-dimensioner gav fejlsiden.
Stamdata, Ansøger, Rediger Ansøger: Tilføjelse af stamdata til ansøgerside indholdende den ejende skoles navn (kan være en anden end skolen selv i forbindelse med Region H fordeling), samt ejende afdeling.
Stamdata, Rediger, Eleve, Obu Odblindetests: Resultat feltet er nu en tekststreng.
Fejl rettet, Fakturering: Tilføjelse af fakturalinier med "Tilføj"-knappen gav fejl. Knappen er nu fjernet: Tilføj linier vha. knap i de eksisterende fakturalinier.
17.089

12/11-2019

Ingen versionsnoter.
17.088

12/11-2019

Ingen versionsnoter.
17.087

12/11-2019

Ansøger: Tilføjet søgning på elevtype og uddannelse til avanceret søg.
17.086

12/11-2019

Fejl rettet, Ansøger: Skolens ansøgertal rettet til kun at medtage indeværende års ansøgere.
17.085

11/11-2019

Rapportering: Hold-felter indeholder nu også hold notat.
Kosmetik, Stamdata, Rediger Elev, FVU: Advarsel ved forsøg på at oprette to test af samme type.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Siden kunne fejle.
Kosmetik, Stamdata, Elev, FVU: Ændring af betegnelse nr. 3 i Resultat- kolonnen i FVU-testøen.
Fejl rettet, Diverse integrationer: Lectio kunne ikke snakke med den anden ende efter uventet skift af certifikat.
17.084

8/11-2019

Stamdata, Rediger Elev, VUC FVU: Ny ø med elevens FVU-protokol.
Fakturering: Det er nu muligt at lave samlet fakturering, hvilket giver een faktura for elever på et hold med samme debitor.
Adgangskoder: Midlertidige adgangskoder udkøber nu først efter 14 dage (før var det 4 dage).
Stamdata, Verifikation, Hold: Tillad slutdato før holdelement startdato til VUC Uddannelse Gruppe.
Stamdata, Student, OBU samtale: Grundlag er nu en dropdown.
Stamdata, Verifikation, Hold: Der advares ikke længere for VUC elever som har start/slutdato uden for holdelementets periode.
17.083

7/11-2019

Stamdata, Rediger elev, VUC OBU: Evalueringer har nu både en Administrativ note (som er den eksisterende note), samt en note (som holdlærere kan se).
Hold kviklinks, Studieplan, Obu Evaluering: Holdlærere har nu adgang til OBU evalueringssiden.
Hold kviklinks, Studieplan, Obu Evaluering: Det er nu muligt at markere en evaluering som gennemført.
Fakturering, Opret faktura: Finder nu NS-debitor der ikke har angivet P-nummer, selv om der søges med P-nummer.
Fejl rettet, Fakturering: En del fakturaer blev vist som "har ikke NS-id".
17.082

4/11-2019

Fejl rettet, Ansøger, Forside: Det er nu muligt kun at få en ansøgerliste, hvis de har ønsker.
Fejl rettet, Stamdata, Hold/Elev, AUB: Ved oprettelse/redigering af AUB poster blev alle elevens poster valideret. I specielle tilfælde var en af elevens tidligere uddannelsesaftaler slettet fra easy-p og derfor fejlede valideringen. Nu valideres kun den nye/ændrede række.
Stamdata, Student, OBU: Lidt GUI ændringer.
Fejl rettet, Eksamen, Udtræk af grundforløbsprøver, Logning: Information om udtrækket (f.eks. den prioriterede udtræksrækkefølge) blev skrevet til en log, som man ikke kan hente under logfiler. Nu skrives den i prøveholdsloggen.
Stamdata, Student, OBU: Ny grundlag dropdown, der tillader nullværdier.
Hold, Studieplan, OBU Evaluering: Sorteringsfunktionalitet tilføjet til tabellen.
Stamdata, Student, Aktivitetsidberetning: Udløsning af tilskud på baggrund af FVU test.
Stamdata, Rediger hold, Tilmeldinger: Efter tryk på anvend-knappen vises den samme elev, isf. at hoppe til den første elev i listen.
Fejl rettet, Stamdata, Unilogin indberetning: Elever som aldrig var aktive i Lectio, blev altid medtaget i indberetningen.
Eksamen, Eksamensapplikation: Fagene 6743, 6744, 6680, 6699 og 6647 kan nu også planlægges som "AT".
Stamdata, Rediger hold, Eksamen, Mulige underfag: Mulige underfag vises nu for mange flere fag. Blandt andet 6647.
17.081

30/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der kunne opstå ukendt fejl i forbindelse med skoledagskalender.
Fejl rettet, Eksamen, EUD Grundforløbseksamen udtræk: Det var kun elever som havde gået i klassen indenfor de sidste 2 måneder som blev medtaget i udtrækket. Det er nu ændret, så der også medtages elever som starter i klassen indenfor de næste 2 måneder. Dermed kan man lave eksamensudtræk for elever/hold som ikke er startet endnu.
Fejl rettet, Ansogere, Konverter: Siden fejlede ofte.
Stamdata, Hold AMU: Tilføjet verifikationsadvarsel, når betalingsstatus og rekvirent-kombinationer ikke er lovlige.
Stamdata, Hold AMU, Holdudbud: Det er nu muligt at angive holdplads.antal til 0 (efteruddannelse.dk har nu åbnet for muligheden for at indberette dette).
Fejl rettet, Kviklinks, Opgaver, Opret kopi: Man kunne få ukendt fejl, når man forsøgte at kopiere en opgave.
17.080

25/10-2019

Fejl rettet, Eksamens, Overfør årskarakterer: Karakterer på hold hvor den afsluttende karakter var givet på et holdelement som lå i et andet år end den afsluttende termins år, blev ikke foreslået til overførsel.
Fejl rettet, Import Skema, Anden aktivitet: Hvis notefeltet indeholdt linjeskift fik man fejl.
Stamdata, hold: Tilmelding fra EUDK med videregående uddannelse sætter nu default rekvirenttype til ISB og betalingsstatus "0".
Fejl rettet, Kviklinks elev, fravaer: Hvis en administratorkommentar er tom, gemmes den nu.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der kunne opstå ukendt fejl i forbindelse med skoledagskalender.
17.079

24/10-2019

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Der vises nu ø'en Data til UVM når en indberetning er afsendt.
Fejl rettet, Fraværsregistrering: Tabeloverskriften følger nu med når man scroller på IE11.
Fejl rettet, XPRSStamdataRapporter, Uddannelsesmodel: Stavefejl i uddannelse 11036v1 er nu rettet.
Stamdata: Kontekstkort på dagkalenders med link til stamdata.
Holdelement: afkort holdelementnavn til 20 tegn, når du kopierer hold.
Fejl rettet, Fakturering, Opret debitor: Kunne fejle.
Fejl rettet, Fakturering, Opret kreditnota: Fejlede for fakturaer udstedt samme dag.
Stamdata, EDUP: Anmodning om annullering kan nu besvares efter afslutning af udlån/deling/skolehjem.
Fejl rettet, Kviklinks Hold, AMU, Tilstededage: Oversigten sorteres nu sekundært på kursistnavn ved datosortering.
Fejl rettet, Kviklinks elev, fravaer: Hvis en administratorkommentar er for lang, vises nu en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Ændring tilbagerullet, Elev. studieplan, valgfag: Timeantallet for Almen Sprogforståelse på 15 timer medtæller i valgfagstjek.
17.078

19/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.077

17/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.076

17/10-2019

Fakturering, Opret faktura, Opret kreditor: Der kan anvendes en særskilt debitorskabelon ved oprettelse af debitor, når der angives EAN-nummer.
17.075

17/10-2019

Fejl rettet, Fakturering, Opret kreditnota: Fejlede for fakturaer der kun indeholdt een dimension.
17.074

16/10-2019

Stamdata, DU indberetning: Tilføjet 4 år før 2017 for at udtrække DU-oplysninger.
Stamdata: Ny side "Fotoupload", hvor man kan uploade billederfiler og opdatere elevers billeder med dem.
Stamdata, Hold: advarselsperiode besked fjernet, når Åben uddannelse.
Stamdata, Hold: vi ved SFI ikke advare om varighed kontra antal skoledage.
Fejl rettet, Elev. studieplan, valgfag: Timeantallet for Almen Sprogforståelse på 15 timer medtæller i valgfagstjek.
17.073

15/10-2019

Kviklinks, Holdelement, Tilstededage (AMU): Der bliver nu sekundært sorteret på dato.
Stamdata, Eksamensdatabase: Nu muligt at se alle kommunikationer med eksamensdatabasen for et bevis/en protokollinie.
Stamdata, Eksamensdatabase: Der vises nu bevis type i oversigten.
Stamdata, Elevplan: Når der opstår ukendt serverfejl (fejl 500) i kommunikationen med elevplan vedrørende skoleophold, så håndteres det nu som om det er gået godt (jvfr retningslinie fra STIL).
Stamdata, Rediger Elev, VUC-FVU: Der er nu test-typerne "Faelles" "Individuel" og "IngenTilskud".
Fejl rettet, Fakturering: Ved forsøg på udstedelse af faktura uden linier med beløb, fik man fejlsiden isf. brugbar besked.
17.072

11/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.071

11/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.070

11/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.069

11/10-2019

Fejl rettet, Eksamen: Prøverne i de nye skriftlige opgaver 6743, 6744, 6680, 6699 og 6647 stod som mulige eksamener for EUX elever og blev derfor ikke altid trukket ud. EUX Eksamener i disse fag er nu altid obligatoriske.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Studievejleder fejl ukendt fejl hvis de forsøgte at oprette en UU indberetning post.
Stamdata, MacomAdmin, Personfølsominfo: slet nu skoleopsætningsinfo, når kopieres skole..
Fejl rettet, Konverter skemadata: Nu er Tabulex konvertering tilgængelig.
CPR-integration: Viser nu mere informativ fejlbesked når opslag fejler pga. fejl fra datafordeler.dk.
17.068

10/10-2019

Fejl rettet, Fakturering, Opret faktura: Ved oprettelse af faktura hvor lectio kun foreslog kommentarlinier, fik man fejlsiden.
17.067

10/10-2019

Fejl rettet, Opgaver, Upload af rettelser: Gav fejlsiden.
17.066

10/10-2019

Stamdata, eksamensdatabase: Eksporter info til xml-fil og mulighed for at se eksamenstype på gitter.
Fejl rettet, Dropdowns: Virkede ikke i Internet Explorer.
17.065

10/10-2019

Stamdata, EUD, EasyP indberetninger: Afsluttede GF2 1952v6/1932v9 giver nu begge kvalifikationerne 1952v6 og 1932v9.
Stamdata, Eksamensbevis EUD GF2: Uddannelserne 1952v6 og 1932v9 får nu begge skrevet uddannelsen som "Handelsuddannelse med specialer".
Ansøger, Indlæs ansøger fra optagelse.dk: GF2 uddannelserne kan nu indlæses.
Ansøger, Verifikation: Der køres nu fuld verifikation af alle ansøgere på skolen.
Fejl rettet, Login: Hvis man stod i hovedmenuen og klikkede login, så blev man sendt til hovedmenuen igen efter login. Nu sendes man til sin personlige forside.
Fejl rettet, EDUP: Oprettelse af elevdeling gav besked om at elevdeling ikke kunne oprettes.
Fejl rettet, Stamdata, Brevskabeloner: Der gives nu fejl, hvis en word-skabelonen ikke er en "lovlig" docx.
Fejl rettet, Lectio Print: Ændret for at undgå ekstra blanke sider.
Stamdata, Konsultationer: Man kan nu redigere konsultationer som er igang/afsluttet.
Fejl rettet, Fraværsregistrering: Tabeloverskriften følger nu med når man scroller.
Stamdata, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Det er nu muligt at angive en opgørelsesdato, således at man kan holdbesætte fremtidige stamklasser.
Fejl rettet, Eksamen: 6673A SKR Dansk er nu obligatorisk for EUX elever.
17.064

7/10-2019

Fejl rettet, Eksamen: Prøverne i de nye skriftlige opgaver 6743, 6744, 6680, 6699 og 6647 stod som mulige eksamener og blev derfor ikke altid trukket ud. Eksamener i disse fag er nu altid obligatoriske.
Fakturering, Opret faktura: Ved udstedelse af faktura med rekvirent med anden type end UVM eller ISB, vises der nu en tom linie, der kan opdeles eller tilrettes.
Stamdata, Brevskabeloner: Der gives nu fejl, hvis en word-skabelonen ikke er en "lovlig" docx.
Fejl rettet, EDUP: Overførte ikke EASY-P-uddannelsesaftalenummer.
Fejl rettet, Stamdata, DU, Ankestyrelse-indberetning Alm DU: Undervisning indberettes nu altid i lektioner af 45 minutter.
Fejl rettet, Stamdata, UNI-Login indberetning: Hvis en person (elev) havde en elev som ikke havde nogen aktiv periode, så blev det denne elevs info der blev brugt (adresse, stamklasse m.m.).
Fejl rettet, Fakturering: Hvis man slettede alle foreslåede fakturalinier, og derefter oprettede manuelle linier, fik man fejlsiden.
17.063

2/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, ÅbenUdd hold: Man fik fejl, hvis man forsøgte at tilføje mere end én tilmelding for en elev.
17.062

2/10-2019

Stamdata, Easysynkronisering: Lidt forbedringer til AMU flet hold.
17.061

2/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD Efteruddannelse.dk: Der kunne opstå ukendt fejl ved indlæsning af modtagne tilmeldinger, hvis kundeordrenr/kundepersonref indeholdt mellemrum i starten eller slutningen.
17.060

2/10-2019

Klassen/holdets adganskoder: Der vises nu højest 500 elever i listen.
Stamdata, Vælg elev: Der vises nu højest 2000 elever i listen.
Fejl rettet, Fakturerering: Ved manuelt tilføjelse af fakturalinier fik man fejlsiden ved udstedelse af faktura.
17.059

1/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD - Efteruddannelse.dk: Varighed på de enkelte tilmeldinger til fag blev ikke indberettet.
17.058

1/10-2019

Fejl rettet, EDUP: Afsendelse af resultater kunne give fejl.
Fejl rettet: Stamdata, Elever, VUC Obu og FVU: Obu Test og Obu Test Dropdown viser felter afhængigt af den valgte type.
Navision Stat: Flyttet opsaetningsfaneblad fra skoleopsaetning til fakturaoversigt.
Fejl rettet, Fakturering: Ved oprettelse af faktura med kontostreng med formatfejl, fik man fejlsiden.
17.057

27/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Synk tilmeldinger gav fejlbesked på hold hvor man havde fjernet fluebenet "Indberet til efteruddanelse.dk".
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Der medtages nu eksaminationstid (fra prøvehold) i lærerstyret undervisning.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Afhentning af det plagierede dokument virkede ikke længere, hvis ikke afleveringen var på egen skole.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Manuelt bevis, EUD Skolebevis prereform: Hvis eleven var tilmeldt et elevforløb uden uddannelse/inaktivt, så kunne man i nogle tilfælde få fejlen "Kan ikke bestemme xprsuddannelse...." og man kunne ikke fortsætte manuelt bevis.
Fejl rettet, Stamdata, Unilogin indberetning: Indberetningen fejlede, hvis man havde brugt visningsnavn på elever uden at de også har CPR navnebeskyttelse. Nu sendes visningsnavn kun til Unilogin, hvis der er CPR navnebeskyttelse.
Fejl rettet, Stamdata, Holdverifikation: For AMU hold verificeres nu, at holdelementets fag er gyldigt i hele holdelementets periode.
Stamdata, Rediger Elev, VUC-FVU: Der er nu test-typerne "MatematikTest" og "LæseTest".
17.056

26/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.055

26/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.054

26/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD Elevplan: På grund af en masse ukendte fejl i elevplan, er det aftalt med STIL at der ikke oprettes "gamle" skoleforløb for eleverne mere - Elevplan bruger ikke informationen.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Synk tilstededage gav fejl på hold hvor man havde fjernet fluebenet "Indberet til efteruddanelse.dk".
17.053

25/9-2019

Fejl rettet, Navision Stat: Opdatering af betalingstatus fejlede for faktuaer der havde fået tildelt nyt nr. i Navision Stat ifbm. bogføring.
Fakturering, Opret faktura: Siden er simplificeret ved at flyttet valg og oprettelse af debitor til dialoger.
17.052

24/9-2019

Fejl rettet, Elever, Karakterer: Siden gav fejl hvis ikke der var defineret skoleår for dags dato (gamle skoler).
Fejl rettet, Stamdata, Hold-logger: Der manglede log på HoldTillaegspris og HoldudbudTillaegspris.
Felt rettet, Stamdata, Bevis, EUX preform: Hvis karaktermultiplikator ikke kunne udledes automatisk, kunne man ikke få lov til at udstede et manuelt bevis.
Fagvalg: Den gamle type SRP er nu omdøbt til SRP (gammel).
Fagvalg: Den nye type "SRP 6647" er er nu omdøbt til SRP/EOP.
Fagvalg: Der er nu understøttelse for EOP (erhvervsområdeprojekt merk/tek eux). Der skal bruges fagvalgtypen SRP/EOP.
Eksamen, SRP til netprøver m.fl.: Verifikationer vedrørende at der kun må ligge større skriftlige opgaver i større skriftlige opgave terminer er nu fjernet, da SRP skal indberettes som SAM i SSO terminer.
Eksamen, SRP til netprøver m.fl.: Udledning af hvilke prøver der er lovlige for en given termin er nu ændret, så alle prøver foreslåes for skriftlige opgave terminer (før var det kun større skriftlige opgaver).
Eksamen, SRP til netprøver m.fl.: Udledning af hvilke prøver der er lovlige for en given termin er nu ændret, så der også foreslås eksamener selvom det ikke er holdets eksamenstermin.
Stamdata, Elever, VUC Obu: Obu Test har fået nye resultat muligheder.
17.051

23/9-2019

Stamdata, Gym-statistik: For 1.g. elever der endnu ikke er lagt på dansk-hold, bruges stamklassens navn nu som stamhold indtil 30/10.
Stamdata, Gym-statistik: STIL fejlede på flerårige hold. Holdene splittes nu igen over i skoleår.
Stamdata, Elever: ny kolonne tilføjet til studentFvuTest-tabel for vedvarende Bemærkning data.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Praktiksted: Tildeling af brugernavn/password virkede ikke.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Siden kunne fejle for gamle elever som havde valgt den gamle ansøger-afgangsklasse værdi "10. skoleår".
17.050

19/9-2019

Stamdata, Elever: Første version af ny testtype, der kaldes FVU ved at oprette en ny CRUD-operation og databasetabel også..
EDUP: Der vises nu kolonner med start- og slutdato i EDUP-sagslister.
EDUP, Redigér og Opret sag: Sagsnummer indgår nu i sidetitlen.
Stamdata, Gym-statistik: Indberetningen er nu ændret, så der dannes 1 post pr hold i tabellen ElevensFag. Førhen blev der dannet 1 post pr skoleår.
17.049

19/9-2019

Ansoeger, Ansøgning: Ny dropdown-type med året forlænget fra 1985 til indeværende år.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Der blev oprettet dubletlinjer. Der blev fejlagtigt grupperet på hold.
17.048

18/9-2019

Stamdata, Eksamensbeviser, Gymnasielt prøvebevis: Titlen på Gymnasielt prøvebevis ændret efter ny reform.
Stamdata, AMU/ÅU elevforløb: Hvis der er flere AMU/ÅU elevforløb, så vælges nu det forløb med navnet ÅU.
17.047

18/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.046

18/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Kvitteringsskrivelser kunne fejle, da udledning af takster brugte indberetningperiodens startdato til at udlede taksten. Nu bruges (mere korrekt) indberetningperiodens slutdato.
17.045

17/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Dataslet, Ansøgere: Ansøgere der er markeret som overliggere i det sidste ansøgerår der slettes, slettes ikke.
Fejl rettet, Fakturering: Faktura-fanebladet under holdstamdata viste fakturaer flere gange.
Fejl rettet, Fakturering: Opdatering af betalingsstatus fra Navision Stat kunne fejle.
17.044

17/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD, Elevplan indberetning: Kunne fejle hvis elevens adresse var over 50 tegn.
17.043

17/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Tilmeldinger: Ny advarselsmeddelelse, når holdelement perioden er uden for hold perioden.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: I detaljer vises nu kolonne med betalingsstatus.
17.042

16/9-2019

Fejl rettet, Fagvalg, SRP: Tilføjet ny Fagvalgtype "SRP 6647", som bruges til STX SRP 6647.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk, tilstededage: Der kunne opstå fejl, .
17.041

16/9-2019

Stamdata, Uddannelsesmodel, Uddannelser: Der vises nu også information om de tilknyttede regelgrundlag.
Fejl rettet, Fagvalg, SOP HHX/HTX: Der kunne opstå ukendt fejl under verifikation af elevs fagvalg.
Fejl rettet, Tilskudsberegning, Skolehjem: Tilskudsberegning var kun aktiveret i test-systemer.
17.040

16/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Tilskud: Siden kunne fejle på UNord pga sammenlægning (der er nu flere aktivitetsindberetningsspor pr indberetning i gamle terminer).
17.039

12/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, holdtilknytninger: Udskrift-knappen virkede ikke korrekt.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, GF2 bevis: Det er nu muligt at vælge bekendtgørelsen BEK nr 449 af 7. maj 2018.
17.038

12/9-2019

Fejl rettet, Lectio Webservice, Fejlbeskeder: Almindelige fejlbeskeder returneres nu. Før fik man bare altid Internal error.
Fejl rettet, Manuelt bevis: Dato indenfor rammen på FVU beviser.
Skolesammenlægningsscript opdateret.
17.037

11/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elevforløb: Siden fejlede, hvis man åbnede det inaktive forløb.
17.036

11/9-2019

Fejl rettet, Fakturerering: Fakturaoversigtssiden kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Fakturerering: Der kunne udstedes fakturaer på 0 kroner.
17.035

10/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.034

10/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.033

9/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.032

9/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: For skoler med skolehjem fejlede siden for studievejledere.
Fejl rettet, Rapportering, Grupper: Datakilden medtog kun stamklassegrupper. Nu medtages alle grupper.
Fejl rettet, Bogdepot, Kvitteringslister, Print: Overskriften blev vist med meget lille skrift.
Fejl rettet, Fagvalg, SOP: Det var muligt at angive et 3 fagønske. Det er nu ændret til 2 obligatoriske.
17.031

8/9-2019

Fagvalg: Det er nu muligt at oprette SOP HHX og SOP HTX fagvalg.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Der kunne opstå fejl ved indberetning, hvis en elev havde en for lang adresse.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved afhentning af timeldinger kunne der opstå fejl, hvis diverse tekstfelter (f.eks. kunde ordre nr) startede med mellemrum.
Skolehjem: Gantt-visning viser nu hold- eller elevforløbsnavn isf. elevid.
Skolehjem: Ny side, der viser og foreslår bookninger for en elev.
Skolehjem: Kontekstkort for elev har nu link til eleven skolehjemsside.
Skolehjem: Rediger elev har ikke laengere skolehjemskolonne med dropdown; istedet har den et readonly skolehjems-flueben.
Stamdata, Timeldinger: Advarsel hvis kursist tilmeldes flere gange til samme fag i samme periode.
Fejl rettet, Importer aktiviteter: Validerer nu at tekst i note kolonnen ikke er ulovlig.
17.030

5/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: På enkelte elever opstod der stadig en fejl, som gjorde at indberetningen ikke kørte for hele institutionen. Nu springes disse elever indtil videre over.
Stamdata, Oversigt: Tilføjet link til Lectio webservices siden.
Lectio Webservice, Photo: Der er nu tilføjet funktionen GetPhotoByCpr. Funktionerne UpdateStudentPhotoByCpr og GetStudentPhotoByCpr er nu obsolete og vil blive fjernet i nær fremtid.
17.029

4/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.028

4/9-2019

Fejl rettet, Fakturering: Udstedelse af fakturaer med manuelt tilføjede linier gav fejl.
Fejl rettet, Fakturering: Udstedelse af kreditnota fejlede.
Fejl rettet, Lectio Webservice, Security: UpdateStudentCredentials_XXX funktionerne kunne give fejl hvis cpr nummeret havde flere elev-forekomster.
Lectio Webservice, Security: Ny funktion UpdateCredentialsByCpr_Password(cpr,password), som både sætter elev og lærer passwords.
Stamdata, GymStat: Begreberne Marts, Oktober og November indberetninger fjernet. Der dannes nu altid en dagsdato indberetning, som indeholder alle data.
17.027

30/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.026

30/8-2019

Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.025

30/8-2019

Fejl rettet, CVR integration: Integrationen kørte ikke, da den fejlede på at der var nogle adresser som indeholdt ugyldige tegn.
17.024

30/8-2019

Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.023

29/8-2019

Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Man kan nu filtrere listen på xprsfag.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.022

29/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.021

29/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.020

29/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der opstod nogle gange fejl under dannelsen af poster, hvorved der ikke blev indberettet data til ungedatabasen for institutionen.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.019

28/8-2019

Fejl rettet, Opgaver, Rediger opgave: Siden fejlede, hvis opgavens karakterskala ikke var enten 7-trin eller IB.
Fejl rettet, Opgaver, Rediger opgave: Man kan nu vælge mellem alle karakterskalaer og ikke kun 7-trin og IB.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.018

28/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.017

28/8-2019

GUI: Standard udskriv og excel ikoner på ø'er er flyttet til menu i ø'en.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.016

27/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.015

27/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.014

27/8-2019

Fejl rettet, Hold - Fakturering: Liste over studerende bestilt efter cpr-nummer.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Lokaler.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Stamklasser.
17.013

27/8-2019

Fejl rettet, Rapportering: Eksamensbevislinjer datakilden fejlede.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Indberetningsdatoerne for skolehjem var forkerte.
Aktivitetsindberetning, ÅU Enkeltfag: Når en indberetning er sendt til UVM, så vises nu "Data til UVM".
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Verifikationen af om en skoleperiode og tmk er lovlige i indberetningen brugte startdato i stedet for slutdato for indberetningsperioden. Derudover var advarselsteksten svær at gennemskue, da der kun blev vist uddannelsen og ikke speciale/skoleperiode.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Udskriv beviser virkede ikke altid efter hensigten - og efter skoleåret var skiftet, blev der ikke medtaget beviser udstedt sidste skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Ankestyrelsen Indberetning - Alm. DU: Karakteren -3 blev indberettet som 03.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Skema-Bemærkninger.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: AMU bevis siden gav ukendt fejl, hvis der var elever med tilknytninger til fag, men hvor tilknytningen lå i en ikke lovlig periode.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Aktiviteter med mange elever (f.eks. 1000) kunne i nogle tilfælde ikke åbnes - siden hang bare.
Fejl rettet, Lærerinitialliste i bunden af lærer-skemaer m.fl.: AA sorteres nu som AA og ikke Å.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P indberetninger: Der forsøges nu ikke længere indberettet personer, som har ugyldigt CPR nummer (easy-p fejler alligevel på disse elever).
Fejl rettet, Eksamen, Genindlæs udg. skriftlig censur: Siden kunne give ukendt fejl, hvis der var meldt censur ud vedrørende optagelsesprøver.
Fejl rettet, Eksamen, Hent erstatningscensor: Hvis der skulle vises en fejlbesked, så fik man fejlsiden i stedet.
Login: Kravet om at administratorer skal skifte deres password hver 90 dage er nu fjernet.
17.012

21/8-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk tilstededage: Opdateringer sendes nu afsted inden oprettelser.
Efteruddannelse.dk tilstededage: Indsendelse af ændringer i tilstededage sendes nu også selvom der er tilmelder som er gået i fejl.
17.011

21/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.010

21/8-2019

Stamdata, Rediger lærer: Man kan nu angive at en lærer skal indberettes til elevplan (kun EUD institutioner).
LectioAPI: Billedupload kan nu også opdatere lærer-billeder.
LectioAPI: Det er nu muligt at opdatere brugernavn for elever uden at opdatere password.
LectioAPI: Det er nu muligt at opdatere password for elever uden at opdatere brugernavn.
Eksamen, Offentliggørelse: Der er nu implementeret regler for GYM Vinter19/20, samt GYM Sommer20 offentliggørelse.
Stamdata, Overfør lærer XPRS-prøvetermincensurkompetencer: Der er nu implementeret overførsel fra 2018/19 til 2019/20.
17.009

19/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Der modtages nogle gange Pnumre med værdien 0. Dette er en fejl og det håndteres nu som ikke noget pnummer.
17.008

19/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Afgangsårstal er nu et skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Afgangsårstal er nu et skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Skift afdeling: Siden fejlede hvis blot én ansøger havde ugyldig ansøger XML.
Fejl rettet, Tilstededage: Ved indtastning af tilstededage blev der altid foreslået holdets timetal og ikke hvad man evt tidligere havde korrigeret det til.
Fejl rettet, Tilstededage: Man kunne ikke ændre Resultat på forslagslinier, foruden man samtidig angav et tal i fravær eller tekst i noten.
17.007

16/8-2019

Fejl rettet, Ungedatabasen: Der kunne opstå fejl ved afhentning af svar, idet uu forløbs id'er er blevet længere nu end ventet.
Rapportering, elev-hold tilknytninger AMU: Fakturering navn, adresse og postnr/by findes nu som felter.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Der opstod ukendt fejl ved indlæsning af pakker, hvis der var en person med post nr "Ukendt postnr".
17.006

15/8-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Der opstod ofte ukendt fejl i flet amu-aktiviteter.
17.005

15/8-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser: For GF2 beviser der nu vælges bekendtgørelsen af 7. maj 2018.
Generelt, Beskedbokse: Hvis en beskedboks indeholder mange linjer, kommer der nu en knap til at kopiere al teksten.
Fejl rettet, Eksporter skemadata: Der kunne komme en ukendt fejl, hvis man havde holdelementer der forløber over flere år.
Fejl rettet, Konverter skemadata: GPUntis konvertering fejlede, hvis filen indeholdet moduler større end 5.
Fejl rettet, Forloeb vis: Når man inkluderer lektier / andet indhold om aktivitet.
Fejl rettet, Stamdata, Fag: Ved sletning af lokalt xprsfag kunne man ofte få ukendt fejl hvis faget blev brugt forskellige steder. Nu fås i stedet en beskrivelse af hvor faget bliver brugt.
17.004

12/8-2019

Stamdata, Kommuner: Kommunetabel opdateret med navne og aktiv information fra CPR grunddata.
Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved indberetning af lokationer håndteres det nu, hvis eudk allerede kender lokationen.
17.003

9/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD indlæs uddannelsaftale: Ved oprettelse af praktiksted kunne man få ukendt fejl, hvis easy-p aftalens information om praktikstedet indeholdt mellemrum til sidst i adressen.
Fejl rettet, Stamdata: Cøsaformål 1412 er nu markeret som teknisk eud uddannelse.
Fejl rettet, Ansøger, Upload af ansøger-xml: Hvis filen indeholdt flere ansøgere (ListOfFtuEducationPlanResponse) fejlede verifikationen af xml'en.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetninger: Der tages nu højde for at der på nogle fags tilknytninger til uddannelser står, at faget ikke skal indberettes (f.eks. 4476C på HHX).
Fejl rettet, Stamdata, Dataslet: Siden kunne ofte ikke åbnes siden 17.000.
Stamdata, Dataslet: Ny datasletter "XPRS eksamen kommunikation", der sletter gamle eksamensindberetning filer.
Stamdata, Dataslet: Ny datasletter "Beskeder personlige", der sletter gamle beskeder (mere end 15 måneder gamle).
Konvert skemadata: gpUntis kan igen vælges under Konverter skemadata.
17.002

7/8-2019

Fejl rettet, Ansøger: Hent ansøgere fra optagelse.dk fejlede siden 17.000.
Fejl rettet, Ansøger, Konverter: Ved konvertering af ansøgere blev vist forløb som havde startdato i skoleåret der koverteres til. Nu medtages også elevforløb som har startår sat til skoleåret.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensbevis: Der opstod fejl ved udstedelse af gymnasielt prøvebevis, hvis elven havde en studieretning angivet.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensbevis: Linket til uvm's side om engelsk tillæg virkede ikke.
Stamdata, Rediger elev: CPR-opdatering af enkelte elever kan nu ogsaa foretages for elever der ikke er aktive.
17.001

5/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Lokale fag: Sletning af lokalt fag fejlede.
Fejl rettet, Stamdata: Menupunktet til Rediger stamklasse var forsvundet siden version 17.000.
17.000

5/8-2019

Konverter skemadata: Fjernet en del af de gamle formater.
Fejl rettet, Rapportering, Eksamensbeviser: Flere af de nye gym-bevistyper havde angivet eksamens- og årskaraktergennemsnit i databasen. Eksamens- og årskaraktergennemsnit er nu blanke for disse beviser, da det ikke er værdier som står på beviserne.
Skolekopiering: X skoler har nu en standard udløbstid på 3 måneder.
Stamdata, EASY-P indberetning: Der indberettes nu også HHX og HTX elever.
Fejl rettet, Ansøger: Hvis der ikke var angivet nogle underskriftdatoer i xml-import fil, så fik man fejl ved manuel upload af 2018 format. Nu sættes ansøgningsdato til 1/1-2000.
Rapportering, elev-hold tilknytninger AMU: Arbejdsgivers navn, adresse og postnr/by findes nu som felter.
Eksamen: Engelsk tillæg til bevis viste en gammel version. Nu linkes i stedet til UVM's hjemmeside.
Brevflet, Elever: Tilføjet mere information om værger.
16.263

11/7-2019

Fejl rettet, EDUP: Ved bekræftelse af om anmodning om annullering af sag, blev sagen afsluttet automatisk, men lectioelevudlånet blev ikke slettet.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Dannede ikke lovlige importfiler.
16.262

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Fejlede stadig.
16.261

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Hvis et holdelement ikke var aktivt på lektionens dato, eller holdelementet ikke eksiterede, så fik man ukendt fejl.
Stamdata, AMU statistik: Lidt tilretninger og test mod STIL. Indberetninger fejler dog når man forsøger at indberette, da STILs systemer ikke virker.
16.260

9/7-2019

Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Understøtter nu import af skema over flere skoleår, samt holdelementer som løber over flere skoleår.
Fejl rettet, Eksamensdatabase-indberetning: Genbehandl virkede ikke (man fik ukendt fejl).
Fejl ved skemaimport: Kan ikke finde holdlelement i Lectio for aktiviteten.
16.259

8/7-2019

Fejl rettet, Ved opret af tillægspriser fakturering, blankes Beskrivelse efter valg af Gebyrtype.
Fejl rettet, Engelsk HTX bevis har dansk dato.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: STA SAM indberettes nu igen som STA MDT (eksamensdatabasen har igen fjernet STA SAM som mulighed).
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elever: Verifikation af at udmeldelsesdato ikke ligger for langt ude i fremtiden er nu ændret fra 4 år til 5 år, for at håndtere EUD elever på lange aftaler.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Understøtter nu holdelementer som kører over flere skoleår.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Datoformatkolonnen følger nu lectios standard datoformat.
16.258

4/7-2019

Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU: Fejlede.
16.257

4/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.256

3/7-2019

Fejl rettet, Eksamen: Faget 5134B Historie bliver nu vægtet 1,5.
Aktivitetsindberetning, AMU: Det er nu muligt at importere linjer i CSV format fra EASY.
16.255

2/7-2019

Fejl rettet, Hold: Perioden for holdelementer blev ikke altid sat korrekt.
Hold, Tilstededage: Kolonnesortering forbedret.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Protokollinjer for elever på GIFv3 blev ikke indberettet.
16.254

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.253

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.252

1/7-2019

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For SFI hold udløses nu TMK IGPÅ for påbegyndelse.
16.251

1/7-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Rapportfeltet rekvirent skal vise typen og ikke navnet.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HTX: I nogle tilfælde blev teknikfag ikke medtaget.
16.250

28/6-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser: Diverse nye bekendtgørelser er mulige for EUD.
16.249

28/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Elev-aktivperiode: AMU/ÅU elever fik ikke altid vedligeholdt deres aktiv-periode, når man havde brugt "Udskift elev" funktionen på AMU tilmelding siden.
Eksamen, Bevis, HTX: Teknikfag hvor der ikke er hardkodet en visningstekst på dansk og engelsk gav fejl. Nu bruges fagets beskrivelse i stedet, samt fagets almindelige engelske oversættelse.
16.248

27/6-2019

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For udlånte godkendelser udløses nu bidrag hvis der findes en udlånt godkendelse på mindst én dato af tilskudslinjens periode.
16.247

27/6-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser, HF: Hvis eleven følger de nye fag NF/KS med intern prøve, så vises nu også årskarakter-kolonne på hfv1 beviser.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HFv2, Verifikation: Tilføjet tjek af at eleven har SSO, samt NF og KS intern prøve, samt en eksamen i hvert af underfagene for NF og KS.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk: Ændringer i Informationskanal og Informationsendestil medførte ikke automatisk at ændringen blev indsendt til EUDK.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen, Indberetning: Der kunne opstå en fejl for eux elever med prøvebeviser med "Gennemført" karakterer.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, EUD GF2: Beviset kan nu genereres med bekendtgørelse nr. 434.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Der blev i nogle tilfælde givet forkerte advarsler om manglende udlån.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU/ÅU: Kolonnen "Tælledato" er nu benævnt "Udløsende dato".
16.246

27/6-2019

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU: Gav en fejl.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HFv2, Verifikation: Tilføjet tjek af minimum Dansk A, Engelsk B og Matematik C.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, EUX del 1 2017/18: Engelsk overskrift ændret til "Diploma for eux part one".
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Påbegyndelsestilskud blev udløst for ÅU selvom eleven ikke var tilstede.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Bidrag for rækker med ISB-rekvirent vises nu.
Fejl rettet, Hold, AMU: Faget "25000- RKV før erhvervsuddannelse" er nu gyldigt for uddannelsen 396v1.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, GIFv3: Beviset kunne ikke genereres.
16.245

26/6-2019

Stamdata, Eksamensbeviser: Hvis der ikke er opsat nogen rektor i bevisopsætning, så tages rektors navn nu fra afdelings-/skoleopsætning.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, Gym: Den engelske udgave af beviser indeholder nu gennemsnit og fagpakke beskrivelse.
16.244

26/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: I nogle specielle tilfælde kunne indberetningen fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Hvis værge cpr nr ikke var lovligt, fik man en ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Easy-P aftaler: Det automatiske job til at opdatere alle elevers easy-P aftaler hver nat fejlede, da easy-P nogle gange sendte dubletter af aftaler i xml'erne.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HTX: Fagene 6719A og 6630A bruges nu også til at bestemme teksten i Teknikfag linien.
16.243

26/6-2019

Stamdata, Efteruddannelse.dk, Synkroniser alt: Kan nu også fortsætte selvom der sker fejl i synkronisering af tilstededage på et enkelt hold.
16.242

26/6-2019

Stamdata, Efteruddannelse.dk, HentOpsamledeData: Indlæsningnen kan nu også fortsætte selvom verifikationen af tilmeldinger til et hold giver fejl.
16.241

25/6-2019

Fejl rettet, Eksamen, Bevis: På HTX og HHX beviser stod niveau for studieretning dobbelt på den engelske udgave.
Fejl rettet, Elev, EUD Diverse: Der opstod ukendt fejl i nogle tilfælde.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, HentOpsamledeData: Hvis der i en tilmelding refereres et fag som ikke er på holdet gives nu en pæn fejlbesked.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, Tilmeldinger: Hvis der er ændringer i elevens periodetilknytninger, så slettes først alle tilstededage i EUDK inden tilmeldingen indberettes. Herefter indberettes tilstededagene igen. Dette for at undgå diverse fejl i efteruddannelse.dk.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, HentOpsamledeData: Der indlæses nu rækker pr hold, således at hvis der er fejl på ét hold, så kan resten af synkroniseringen fortsætte.
16.240

25/6-2019

Ingen versionsinfo.
16.239

25/6-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis, Danskuddannelse: Der kunne opstå fejl ved udstedelse.
Fejl rettet, Stamdata, Navision Stat: Det er nu igen muligt at opdatere betalingsstatus.
Fejl rettet, Elev, Verifikation: For EUD elever var ÅU faget ikke lovligt.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For SFI hold advares ikke om at kursisten ikke er tilmeldt i hele perioden.
Fejl rettet, Eksporter/importer skemadata: Datoformatet blev sat forkert i excel eksporten, hvorved gem som csv også ofte blev forkert.
Fejl rettet, Eksamen, Karakteroverførsel: For ÅU hold kunne karakterer ikke overføres.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For hold med indberetningsprincip P vises nu for hver elev mere information om deres tilstedeværelse i undervisningen.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Der vises nu sideinddeling i toppen af skærmbilledet.
16.238

24/6-2019

Tilstededag: Indført visning af fagets navn i det enkelte holdelement og samlet Elev navn og cpr.nr. i én søjle.
Aktivitetsindberetning, Verifikation: Der gives nu fejl hvis en elev har påbegyndelsestaxameter mere end én gang på faget "Individuel kompetencevurdering i AMU - (40080-)".
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, EUD Merkantil eux 1. del: Lidt tekstuelle ændringer i overskift og bagsidetekst.
Stamdata, Efteruddannelse.dk: Modtagelse af nye elever, hvor navnet sluttede på et mellemrum gav ukendt fejl.
Elev-Kviklinks, Karakterer: For HF elever vises nu også årskarakterkolonne, hvis der er karakterer i NF eller KS.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU Enkeltfag: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Hold, ÅU: Der opstod fejl ved angivelse af undervisnings-TMK FJERN.
Fejl rettet, Hold, AMU/ÅU: Betalingsstatus 2 kan ikke længere benyttes.
Fejl rettet, Elev, Karakterer: På engelsk stod niveau dobbelt.
Ansøger: Indlæsning af ansøger filer er nu ændret. Der kan nu indlæses nye ansøgere, samt opdatere UPV+Karakterer. Dvs navne, ønsker, adresser m.m. indlæses kun ved nye ansøgere og ikke ved opdateringer.
16.237

19/6-2019

Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HF: Bevisoversigten foreslog ikke HFv2, HFv2 med overbygning, HFv2 enkeltfag og HFv2 enkeltfag med overbygning.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HF: Bevisverifikation af hfv2 overbygning og hfv2 enkeltfag overbyg sagde at elevtyperne hfv2 og hfv2 enkeltfag ikke var lovlige.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HF: Karakterer i KS og NV fremgår i ny kolonne Årskarakterer.
Label print: Eksisterende label-templates tilpasset samt indført to nye.
Stamdata, Fakturaoversigt - Udstedte fakturaer: Print og excel virkede ikke.
Rapportering: Omdøbt datakilde Holdtilmeldinger til VUC-holdtilmeldinger.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindbereting, ÅU: For betalingsstatus "3 - GVU" udløses nu bidrag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU+ÅU: Nu vises betalingsstatus under detaljer.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Ændret opførsel for udledning af tilstedeværelse vha. tilstededage.
Hold: Det tillades nu at holdelementer ligger udenfor perioden for deres skoleår.
Fejl rettet, Print, Stamdata-red-elev, SU: Farver forsvandt ved print af beregnet timetal.
CPR validering: Listen over datoer som har personer med cprnumre som ikke overholder modulus-11 check er nu opdateret med seneste liste fra CPR.dk.
16.236

17/6-2019

Stamdata, Rediger Hold, AMU beviser: Det er nu muligt at tilbagetrække beviser direkte i listen, hvis en elev alligevel ikke skal have bevis.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Ved anvend af løsning hang programmet.
16.235

13/6-2019

Rapportering: Elev-Holdelementtilknytninger har nu fået Elev-Holdelement-AMU felter.
Rapportering: Elev-Holdelementtilknytninger har nu fået Elev-Hold-AMU felter (tilmeldingen).
Private aftaler: Kommentar felt på private aftaler gjort større.
Efteruddannelse.dk, Tilstededage: Ved oprettelse af tilstededage hvor man får fejlen "Tilstede-12 tilstededagen eksisterer allerede", udføres nu bare en opdatering i stedet.
16.234

13/6-2019

Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Ved tilføjelse af unavngivne kursister, sættes tilmeldingstype og beskæftiget nu til Virksomhed og Ja.
16.233

12/6-2019

Fejl rettet, AMU, Beviser: Uddannelsens nr. er nu igen angivet på beviset.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskriver: Takster på kvitteringsskrivelser var ikke altid korrekte.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk: Fagnumre er nu altid 5 cifrede.
16.232

11/6-2019

Fejl rettet, AMU, Beviser: Det er nu muligt at lave beviser både i A4 og A6 format.
Fejl rettet, AMU, Beviser: Uddannelsens nr. er ikke længere angivet på beviset.
16.231

11/6-2019

Fejl rettet, Fakturering, Kreditnotaer: Kunne fejle, hvis der på fakturaen var flere rækker med samme dimensioner.
Fejl rettet, EDUP: Ved afslutning af ikke-annulleret edup-sag med tilhørende lectioelevudlån blev koblingen fra edup-sag til lectioelevudlån droppet.
Fejl rettet, EDUP: Ved afslutning af edup-sag ved afvisning af anmodning eller ikke-accept af godkendt anmodning, blev lectioelevudlån ikke slettet.
Fejl rettet, EDUP: Ved verifikation af elev forventede lectio at der fandtes lectioelevudlån for edup-sager afsluttet efter afvisning af anmodning eller ikke-accept af godkendt anmodning.
16.230

7/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold: EUD fanebladet kunne fejle.
Fejl rettet, Excel export: Send til Excel export med titel og afstand imellem tabeller.
Fejl rettet, Print: Print-ikonet krævede at man var loggetg ind.
Fejl rettet, Rapportering, Ansøger: Feltet UPV Vurdering EUD endelig blev fejlagtigt udfyldt med værdien UPV vurdering EUD initiel.
Fejl rettet, Rapportering, Holdelement standard felter: Tilføjet ny Holdelement Udvidet gruppe, med felter vedrørende amu.
Fejl rettet, Fakturering, Kreditnotaer: Dimensioner blev ikke medtaget på kreditnotaer.
16.229

5/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: Rekvirent kan nu masseudfyldes.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Det er nu muligt at søge efter hold.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Ved klik på fag blev siden istedet genindlæst.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Man fik fejl, hvis man forsøgte at gemme resultat af optagelsesprøve.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Matematik+Dansk-Karaktergennemsnit vises nu ikke længere, da det ikke længere er det snit der skal bruges i forbindelse med optagelse.
Hold, Åben uddannelse: Det er nu muligt at give karakterer for ÅU hold.
16.228

3/6-2019

Stamdata, Rediger hold, AMU/ÅU/IDV: Det tillades nu, at holdelementer kan løbe over flere skoleår.
Stamdata, Rediger hold, AMU: ÅV holdelementer kan nu have flere perioder.
Stamdata, Rediger hold, AMU: Der verificeres nu, om cvr/pnr/ean passer overens.
Stamdata, Rediger hold: Tilføjet 4 notefelter (100 tegn).
Stamdata, Rapportering: Standardfelterne for hold har fået tilføjet de 4 hold-notefelter.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, AMU tilmeldinger: Ved tilføj af fag for ÅV hold bliver kursistresultat ikke længere udfyldt.
Fejl rettet, Bevis: Nogle tekster på beviser indeholdte forkerte tegn.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgninger: Hvis der blev sendt en fejlbesked tilbage fra optagelse.dk, så fik man fejlsiden. Nu vises fejlen pænt.
16.227

31/5-2019

Fejl rettet, Eksamen: Faget 5746- Erhvervscase har nu vægt 1,5.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Når der tilføjes en ny elev, så udfyldes holdelementtilknytningerne nu automatisk med information fra holdelementperioderne.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Feltet "Tilskuds-institutionsnr" er nu benævnt "Afholdende afdeling".
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Siden kunne fejle, hvis XML'en ikke var lovlig jvfr de nye xml-valideringer.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøgerimport, Indlæses ikke: Siden kunne fejle, hvis XML'en ikke var lovlig jvfr de nye xml-valideringer.
Fejl rettet, Diplom verifikation, EUD/EUDfinans: Fjernet uhensigtsmæssig og unødvendig check for om udlært dato ligger efter bevisdato samt om udlært dato ligger indenfor 2 uger af nuværende dato.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at masse-udfylde betalingssstatus.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU beviser: Beviser foreslås nu også hvis kursistresultat ikke er angivet.
Fejl rettet, Excel export: Udkommenteret ny feature der fejler.
16.226

28/5-2019

Fejl rettet, Stamklasse, Elever: Der opstod ukendt fejl siden sidste release.
16.225

28/5-2019

Ansøger: Håndteringen af Ansøger-XML filer er nu meget mere striks og kræver generelt at filerne overholder XML skemaerne.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration personer: Forsøg på håndtering af nogle Internal Error fra efteruddannelse.dk.
16.224

27/5-2019

Export til Excel: Nu generelt implementeret med overskrift og indsatte rækker aht Ctrl-L i excel.
Holdets elever: InfoText i bunden viser nu også holdets periode.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration tilstededage: Tilstededage som forsøges slettet hos eudk, men som ikke findes i eudk gav fejl (dette kan ske idet tilstededagene fra Easy ikke altid har været i synk med efteruddannelse.dk). Nu håndteres Tilstede-08 fejlen også.
16.223

27/5-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration personer: Håndterer nu personer som efteruddannelse.dk ikke kender, men som fandtes i Easy.
16.222

27/5-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration tilstededage: Tilstededage som forsøges slettet hos eudk, men som ikke findes i eudk gav fejl (dette kan ske idet tilstededagene fra Easy ikke altid har været i synk med efteruddannelse.dk).
Fejl rettet, Navision Stat integration: Funktionen til at teste om adgangen til navision svarer pænt er nu fjernet igen, da en del at testen var at lave en fejl. Men så optræder der mærkelige ligegyldige import fejl i navision.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Hent ansøgere kunne fejle, da der var nogle optagelse.dk 2018 skemafejl. Der er nu lavet et par workarounds.
Fejl rettet, Kviklinks, Hold, Tilstededage: Der vises nu også tilstededage link på ÅU hold.
Fejl rettet, Fakturering, Navision stat: Fakturering til kunder med EAN nummer virkede ikke.
16.221

26/5-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration: Bedre håndtering af modtagne pakker som indeholder fejl.
16.220

24/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Hent ansøgere kunne fejle, da optagelse.dk igen sender ansøgere ud, som ikke overholder XML-definitionen. Der er nu lavet et par workarounds.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Eksporter ansøger: Der valideres nu, at den genererede XML overholder xml-definitionen.
16.219

23/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.218

23/5-2019

Fejl rettet, EFteruddannelse.dk: Der er nu lavet workaround for en internal error i efteruddannelse.dk når man forsøger at slette tilstededage (take 2).
Stamdata, Hold, AMU, Beviser: Der vises nu CPR for hver linje.
Fejl rettet, Hold, AMU, Tilstededage: Fjernet automatisk udfyldning af manglende timer fravær ved sat fraværsårsag. Sat som fejlmeddellelse istedet.
16.217

23/5-2019

Fejl rettet, Editor: Ved paste af nummeret liste fra Word blev det første ord i hvert listeelement fjernet.
Fejl rettet, SU: Ved godkendelse af SU-perioder i parkeringslisten blev elevers holdtilmeldinger medregnet i deres aktive periode.
Fejl rettet, EFteruddannelse.dk: Der er nu lavet workaround for en internal error i efteruddannelse.dk når man forsøger at slette tilstededage.
Uddannelsesmodel UMF (STIL): Nyt forsøg på at hente modellen, hvor det nu tillades at det tager op til 30 minutter at hente den (det tager pt meget lang tid for STIL at danne modellen).
Stamdata, Hold, AMU, Beviser: Der kan nu filtreres på en periode.
Stamdata, EFteruddannelse.dk: Der kan nu aktiveres automatisk synkronisering (der synkroniseres automatisk hvert 10. minut).
Hold, AMU, Tilstededage: Der kan nu filtreres på en periode.
16.216

22/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.215

22/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Fakturering: Der vises nu kolonne med om fakturaen en krediteret.
Fejl rettet, Stamdata, Vis faktura: Hvis fakturaen er krediteret, så vises dette nu i betalingsstatus.
Fejl rettet, Stamdata, Faktura oversigt: Der vises nu også information om kreditering.
16.214

21/5-2019

Fejl rettet, Easy Synk AMU hold: HoldIdentifikator blev ikke indlæst korrekt. Nu sættes holdidentifikator til aktivitet-navn.
16.213

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.212

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.211

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.210

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.209

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.208

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.207

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Siden fejlede for det meste siden sidste release.
16.206

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.205

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.204

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.203

21/5-2019

Fejl rettet, EDUP: Indlæsning af elevdata fejlede, hvis elevdatabeskeden ikke indeholdt elevens navn.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: Der var mange EUX hold som ikke blev vist i den offentlige oversigt over undervisningsbeskrivelser.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: "&"-tegn i lektietitler blev vist som "&".
Fejl rettet, Ansøger: Nogle gange fik man fejlsiden på en ansøger, hvis ansøger XML/bilag ikke havde xml som kan valideres.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.202

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Integrationen til Navision Stat kører nu med dansk opsætning.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationerne.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet knap hvor man kan verificere om forbindelsen til navision er i orden.
16.201

20/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.200

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Kreditnotaer: Udstedelse af kreditnotaer fejlede, hvis fakturaen var blevet bogført.
16.199

20/5-2019

Stamdata, Fakturering: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationer med navision stat.
16.198

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, ÅU: Der gives ikke længere advarsel om manglende angivelse af TimerPerDag.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Det er nu muligt at udstede kreditnotaer.
Stamdata, Fakturering: Mange ændringer og fejlretninger.
Stamdata, Rediger Hold, AMU: Holdudbud tillægspriser har nu fået sin egen ø og er nu uafhængigt af fakturerings-tillægspriser.
Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Varighed udfyldes nu automatisk når man tilføjer et fag på ÅV.
16.197

16/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.196

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.195

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.194

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.193

15/5-2019

Fejl rettet, AMU: Ved søgning efter P-numre vises nu også CPR og EAN numre i resultat-feltet.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata: For AMU og HF hold vises ikke længere fejl ang. manglende angivelse af afsluttende termin.
Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Der vises nu en Anvend-knap.
Stamdata, Hold, AMU, Tilmeldinger: Det er nu muligt at udskifte en elev med en anden.
16.192

13/5-2019

Fraværsopgørelse: Der vises nu maksimalt 1000 rækker i Fravær søgeresultat.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Ledig er nu fjernet. I indberetninger udledes Ledig nu ud fra kursiststatus.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Felterne Informationskanal og "information sendes til" er nu obligatoriske og udfyldes med default værdier.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Kursiststatus er nu fjernet fra de enkelte holdtilknytninger og findes nu kun på tilmeldingsniveau.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet jobrettet uddannelse er nu fjernet.
16.191

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive vist utilsigtet advarsel.
16.190

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive udløst for meget påbegyndelsestaxameter.
Kviklinks, Hold, Amu tilstededage: Underviser kan nu registrere AMU målets resultat på kursistens sidste undervisningsdag.
16.189

7/5-2019

Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: På skoler med flere afdelinger, var det altid den ene afdelings undervisningsbeksrivelser der blev vist, når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Skoleophold: Undervisningsenheder fik sat undervisningssted=UVMAfdeling. Nu sættes undervisningssted=dsafdeling for holdbaserede skoleforløb.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Undervisningsenheder: Undervisningsenheder fik altid sat undervisningssted=hovedinstitutionsnummer.
Stamdata, Rapportering, Skema-Aktiviteter: Webservice kald returnerer nu holdelement, lærere, lokaler og ressourcer som arrays i stedet for kommasepareret tekst.
Stamdata, Rapportering, Skema-Aktiviteter: Tilføjet aktivitetstype (AA/lekt).
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Holdverifikation kunne give ukendt fejl på AMU hold.
16.188

5/5-2019

Stamdata, Holdoversigt: For AMU hold vises nu indberetningsprincip og antal holdelementer.
16.187

5/5-2019

Fejl rettet, Editor: Indsættelse af links kunne fejle, f.eks. links til arcgis.com.
Rediger aktivitet, Redigere flere: Det er nu muligt at tilføje/fjerne elever.
Fejl rettet, Elev, Bevis: For STX beviser stod niveauet dobbelt.
Fejl rettet, Elev, Bevis: For erhvervsrettet påbygning kunne der opstå fejl ang. startdato.
Fejl rettet, Elev, Bevis: Erhvervsrettet påbygning kunne ikke udstedes for pre-reform uddannelser.
Fejl rettet, EDUP: Der opstod ukendt fejl ved oprettelse.
Kviklinks, Spørgeskema: Nu muligt at sortere på kolonner.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: Der blev ikke vist en advarsel, hvis et fag kun var del af FKB'en i en del af fagets periode.
Ændring, Stamdata hold. Betegnelse omdøbt til Holdårsnavn
Ændring, Stamdata stamklasse. Betegnelse omdøbt til Stamklassedårsnavn
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: Der blev ikke vist en advarsel, hvis et fag kun var del af FKB'en i en del af fagets periode.
Stamdata, Rediger hold, AMU Beviser: Der vises nu en kolonne med dato for beviset.
Stamdata, Tildel ElevID: Elever i ÅU/AMU stamklasser tildeles ikke længere elevid.
Stamdata, Hold, Eksamen: I tilfælde af underfag kunne det samme fag blive vist flere gange.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: For STX fremgår 6647 SRP nu som fast prøve.
16.186

2/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.185

2/5-2019

Undervisningsbeskrivelser, AT: Oversigten over AT elever kunne indeholde samme elev flere gange.
Undervisningsbeskrivelser, HOLD: Nu vises kun hold hvor faget er gym-fag.
16.184

2/5-2019

Undervisningsbeskrivelser: Første udkast til offentlige undervisningsbeskrivelser vises nu i hovedmenuen.
16.183

2/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, AMU Udbud: Vælgeren "Godkendt inst" medtog kun hovedinstitutioner. Nu kan der vælges mellem både hovedinstitutioner og institutioner uden enheder.
Eksamen, Indlæsning af censurplan: Hvis felter i filen indeholdte "ugyldige" tekststrenge i f.eks. telefon nr/email, så kunne censurplanen ikke indlæses.
16.182

2/5-2019

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: For indberetninger for andre hoved-institutioner er det nu muligt at genere supplerende indberetninger.
Fejl rettet, Bevis, Prøvebevis: For SSO fremgår nu fagets niveau.
Ændring, Holdstamdata. Felterne Betegnelse og Kort betegnelse er flyttet længere op på siden.
Eksamen, Prøveholdsoversigt: Der vises nu kolonne med lokaler.
Eksamen, Prøveholdsoversigt: XPRS prøvekolonnen omdøbt til "Fag/XPRS prøve" og viser nu prøveholdets fag eller XPRS prøve.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: "Vis kun aktuelle afdeling" brugte brugerens standardafdeling i stedet for den afdeling man faktisk var logget ind på.
Fejl rettet, Eksamensdatabase: For prøvebeviser opstod der fejl.
Fejl rettet, Bevis, FVU prøvebevis: Underskrift for rektor er nu mere centreret.
Fejl rettet, Lærer, Årsopgørelse: Specialtegn blev ikke vist korrekt.
Fejl rettet, Elev, Forside: Punktet "Øvrige uddannelser" blev vist uhensigtmæssigt.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Den valgte slutdato blev ikke inkluderet i filen.
Rapportering: Det verificeres nu, at man kun kan bruge '=' operator for 'Aktuel dato'.
Rapportering: Elev rapporteringsfelter startede med stamklassefelter. Disse er nu flyttet lidt længere ned, så det igen er Navn, cpr etc der ligger øverst.
16.181

29/4-2019

Fejl rettet, Forside, Lærer: AMU undervisere kunne få fejl på forsiden, hvis der var opsætningsfejl på et af deres aktuelle AMU hold.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der blev i nogle tilfælde ikke vist dobbeltbooking af lærere.
Elev, Stamdata, Bevis: For finansuddannelsen medtages nu den engelske version af beviset.
16.180

26/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: For ISB elever bruges nu ISB konto dimension.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygning integration: Adressefelter med mærkelige tegn håndteres nu pænt.
Aktivitetsindberetning, AMU: Der kan nu genereres indberetninger for andre institutioner end ens egen hoved-institution.
16.179

23/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Efter svar på anmodning blev der vist en "Accept modtaget"-knap.
Ansøger: Der tages nu generelt ikke højde for instilling og resultat. Dvs ansøgere kan konverteres til elever uanfægtet den registrerede indstillingsstatus på ansøgeren.
Fejl rettet, Ansøger: Eksport af ansøgere til XML blev eksporteret i sidste års format. Nu bruges 2018/19 formatet.
Fejl rettet, EASY udtræk: Der opstod fejl ved gem.
Fejl rettet, Brevskabeloner: Det var ikke muligt at uploade en standard ansøger brevskabelon.
Fejl rettet, Ansøger, Indlæsning af ansøger: Hvis tekststrenge i XML'en indeholdt ugyldige tegn, kunne importen ikke altid gennemføres.
16.178

16/4-2019

Stamdata, Aktivitetsindberetning enkeltfag: Import af driftoverenskomster med formatet LudusWeb, understøtter nu også fagene Digital og Engelsk.
Stamdata, Hold, AMU, Beviser: Der blev i nogle tilfælde skrevet forkert periode på beviset.
Stamdata, EDUP: Ved afslutning af annulleret elevudlån eller elevdeling, slettes elevudlaansposten for eleven.
Stamdata, EDUP: Ved indlæsning af elevdata fik man en fejlbesked.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: For IDV opstod der fejl ved tilføjelse af elev.
Ansøger: Ved oprettelse af ny ansøger ud fra optagelse.dk ansøger fil, indlæses nu også eventuelle karakterer i filen.
Fejl rettet, Fakturering: Den fulde oversigt og alle udestående faktureringer var blevet meget langsom (når der var mange AMU hold på skolen).
16.177

12/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, Stamklasseoversigt: Siden var blevet langsom, når der skulle vises mange stamklasser.
Eksamen, XPRS Lærerbindinger: Der er nu udmeldt noget mundtligt censur i lærerbindinger-filen, så derfor er udmeldingen ubrugelig og indholdet bruges derfor ikke mere i Lectio.
16.176

11/4-2019

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Videresendte ansøgere modtaget udenfor region H, kan nu sendes til fordeling, hvis 1. øsnket er markeret som "spring over".
16.175

11/4-2019

Fejl rettet: Lectio har været lidt nede.
16.174

11/4-2019

Fejl rettet, Ansøger, Rediger: Tabrækkefølge var forkert.
Fejl rettet, Ansøger, Region H fordelingsudvalg: Ikke fordelte ansøgere kunne fejle.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Man kan nu hente en Excel version af indberetningen, med udvalgte data.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der medtages nu kun lærerstyret undervisning for de sidste 3 måneder (dog medtages alt stadig indtil 20/5-19 for at få opdateret forkert indberettede periodetyper).
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der medtages nu kun "elever" (dvs cpr+uddannelse), hvis de har været aktive indenfor de sidste 3 måneder. Før blev alle elevens uddannelser medtaget hvis cpr nummeret var aktivt.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der skal nu ikke længere vælges "måned" ved indberetning. Det er dog muligt at angive en aktueldato, hvis ikke dags dato skal bruges.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Automatisk indberetning virker nu. Hvis funktionen er aktiveret, vil der automatisk dannes og indberettes, hvis der ikke er dannet en indberetning for måneden.
Fejl rettet, Stamdata, Navision Stat - Hent kontodimensioner: Hvis navnet på en dimension i navision stat indeholdt linjeskift, så fejlede indlæsningen.
Stamdata, Navision stat dimensioner: Visningsteksten er nu "værdi (navn)".
Fejl rettet, Importer/Eksporter data, Elev eksport: Gav ukendt fejl.
Stamdata, EUD, Elevplan: Elevplan fejler, hvis emailadresser er over 50 tegn. Derfor indberettes for lange emailadresser ikke mere.
16.173

9/4-2019

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Automatisk fordeling forsøger nu at tildele henvisere til den skole de var henvist til, foruden de kan få en plads på et af deres ønsker.
16.172

9/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Udlån: Indlæs elevdata gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: Der blev i nogle tilfælde ikke givet advarsel om overlappende skoleforløb.
Fejl rettet, Hold, AMU, Beviser: Bevisets periode afspejler nu fagets periode på holdet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag, Driftsoverenskomst import: Undersøtter nu FVU individuel screening.
Karakterer: Ny karaktertype 'Lokal prøve - sproglig'.
Fejl rettet, Stamdata, Navision Stat - Hent kontodimensioner: Hvis navnet på en dimension i navision stat sluttede med et mellemrum, så fejlede indlæsningen.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Rapporten Afgansklasser medtog kun ansøgere der var markeret som egnet. Dette felt bruges ikke mere og der kigges derfor ikke længere på feltet i rapporten.
Stamdata: Stamdata siden har nu fået faneblade. Funktioner som næsten aldrig skal bruges er flyttet til eget faneblad.
Stamdata, Dataslet: Nyt menupunkt til sletning af data. Der vil løbende indføres funktioner til at slette data.
Stamdata, Dataslet, Ansøger: Tilføjet datasletter der sletter gamle ansøgere.
Stamdata, Dataslet, Elev årsagsnoter: Tilføjet datasletter der sletter/blanker elevers årsagsnoter i tidligere skoleår.
Stamdata, Dataslet, Billeder: Tilføjet datasletter der sletter elevers billeder 3 måneder efter de sidst har været aktive.
Stamdata, Dataslet, Elevlogon: Tilføjet datasletter der sletter elevers logon 3 måneder efter de sidst har været aktive.
16.171

4/4-2019

Region H fordeling: På fordelingsskærmbilledet er det nu muligt for alle elever i listen at få opdateret deres rejseafstande inklusiv afstande til henviserskoler.
Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Udlån: Indlæs elevdata gav ukendt fejl, hvis der ikke var kontaktoplysninger i xml'en.
Forside, Praktiksted: Der er nu ikke længere adgang til information om elever når deres praktikperiode er slut.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Finansuddannelsen: Formand og næstformand navne og underskrifter er hardkodet.
16.170

4/4-2019

Stamdata, Skoleopsætning, Bevisopsætning: Det er nu muligt at angive information om skoleleder2 (til brug på beviser som har flere skoleledere angivet - f.eks. finansuddannelsebeviser).
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Finansuddannelsen: Ud fra Skoleopsætning-bevisopsætning hentes nu for formand og næstformand: titel, navn og underskrift.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Finansuddannelsen: Småjusteringer af tekst.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis: Det er nu muligt at udstede flere beviser af typen EUD uddannelsesbevis merkantil og EUD uddannelsesbevis (pre-reform). Dog skal man "tillad fejl" for at udstede dem.
16.169

3/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - EDUP elevudlån: Indlæs elevdata kunne give ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - Ansøger: Link til ansøger blev ikke vist.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: EUD beviser viste ikke fags navn, hvis fagets niveau var 0.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold - Tilmeldinger AMU: Siden var blevet meget langsom.
Fejl rettet, Rapportering, Bevisdatakilde: Kunne fejle hvis der var udstedt bevis uden afgangstermin angivet.
16.168

2/4-2019

Fejl rettet, Danskuddannelsen, Ankestyrelseindberetning: Der blev i nogle tilfælde opgjort forkert lektionslængde.
Fejl rettet, Danskuddannelsen, Bevis: Der kunne opstå fejl ved generering af bevis.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift: Som standard er den valgte periode nu den mundtlige periode.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Der kan nu filtreres på ansvarsområde.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Der vises nu eksport til Excel og udskrift knapper.
Fakturaoversigt: Det er ny muligt at filtere på hold og ansvarsområde.
Ansøger, Region H: Eftertilmeldere medtages ikke længere i den automatiske fordeling.
Ansøger, Region H: Der laves nu afstandsopslag til en lang række skoler for ansøgere markeret som henvisere.
Fejl rettet, Hold, Opret faktura: Knapperne under auto-udfyld er fjernet da de ikke længere er nødvendige.
16.167

1/4-2019

Ingen versionsnoter.
16.166

1/4-2019

Stamdata, CVR: Man kan nu søge på cvr- og p-numre, og oprette dem fra listesiden.
Stamdata, CVR: Man kan nu lave fritekstsøgning.
Fejl rettet, Stamdata, CVR: Indtastning af ean-nummer gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, SU: Parkeringslisten m.m. kunne fejle, hvis der var en elev med indmeldelsesdato efter 2047.
Fejl rettet, Ansøger, Opret: Siden fejlede ofte.
Fejl rettet, Beviser, Verifikation: Der kunne nogle gange optræde fejlen "Fandt 2 eksamensprotokollinier men der må kun være en...." for faget 6630A m.fl. også selvom eleven kun havde en eksamen/protokol.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AUB: Siden kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Ungedatabasen: Ved oprettelse af ny "Risiko for afbrud" blev noten ikke gemt.
Elev, Bevis, EUD, Finansuddannelsen: Det er nu muligt at lave uddannelsesbeviser for finansuddannelsen.
Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: Der gives nu ikke længere information om alternativ varighed for en elev i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der blev givet fejl ang. dobbeltbooking af lærere.
16.165

29/3-2019

Rapportering, Eksamen, Prøvehold: Der er tilføjet lidt flere felter vedrørende noter, censorfag, samt fag.
Eksamen, XPRS Ind-Ud: Prøveplaner har nu fået en excel visning.
Fejl rettet, Ansøger, Søgning: Eksport til excel kunne fejle.
16.164

29/3-2019

Ansøger, Verifikation, Bilag: Listen viser nu alle ansøgere, hvor status på afhentning af bilag fra optagelse.dk ikke er OK.
Ansøger, Verifikation, Bilag: Man kan nu forsøge at genhente alle eller enkelte ansøgeres bilag.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EDUP: Siden fejlede, hvis en EDUP sag ikke hvade nogle kommunikationer.
16.163

28/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.162

28/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: FVU screening på fagkoder 6747 og 6748 udløser nu tilskud.
Fejl rettet, Ansøger: Beregning af om en optagelse.dk ansøgning var ændret virkede ikke korrekt, da feltet ModifiedDate altid bliver ændret når man downloader ansøgningen.
Ansøger: Når henter ansøgninger, så lægges de ikke længere i kø til download, men downloades med det samme. Man får til sidst info om hvor mange ændringer der er.
Fejl rettet, Rapportering, Elev-holdelementtilknytninger datakilde: Filtreringsfeltet Skoleår virkede ikke hvis man brugte andre operatorer en lig. Feltet er nu fjernet fra datakilden og i stedet skal man bruge feltet Holdelement år.
16.161

28/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Skolehjemsbookning: Lectio kommunikerede altid at eleven var skolehjemsberettiget.
Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Skolehjemsbookning: Gav fejlsiden hvis man ikke huskede at udfylde afsenderinstitution og periode.
Stamdata, CVR-integration: P-nummer-listen har nu også kolonner til EAN-nummer og postnr og -distrikt.
16.160

27/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: EDUP-fanebladet kunne give fejlsiden.
16.159

27/3-2019

Ansøger optagelsesprøver: Der kan nu dannes prøveplansindberetninger (i eksamensmodulet) ud fra ansøgere der er markeret til at skulle op til optagelsesprøve.
AMU tilstededage: Det er nu muligt at markere alle poster med timer fravær=0 ved tryk på knap (kan kun bruges på dagsniveau).
AMU tilstededage: Ved angivelse af fraværsårsag, vil fraværstimer automatisk sættes til samme antal timer som timer-feltet, hvis der ikke er angivet noget i fravær timer feltet.
AMU tilstededage: Der vises nu kolonne med de første 6 cifre af cpr nummer.
AMU tilstededage: Siden kan nu printes.
Print: Tabel-kolonner til slet/rediger/kopier skjules nu automatisk i prints.
Fejl rettet, Fakturering: Forfaldsdato sættes nu som standard igen til 10 dage.
Fejl rettet, Fakturering, Manuel fakturering: Hvis Forfaldsdato feltet ikke var udfyldt, så fik man en ukendt fejl.
Fejl rettet, Konsultation, Beregn: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Elev, Bevis, Danskuddannelsen: Der kunne opstå ukendt fejl ved udskrivning af modultest-bevis.
Fejl rettet, Elev, Bevis: For gymnasielle prøvebeviser blev der i nogle tilfælde givet fejl om manglende afslutningstermin.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: I nogle tilfælde blev der ikke vist fejl om lærer-dobbeltbooking.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Ved filtreret visning blev nogle brikker fejlagtigt ikke medtaget.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere satte ansøgningsdato til tidspunktet for oprettelsen af ansøgeren i Lectio. Nu sættes ansøgningsdatoen til den seneste underskriftdato i xml'en for enten eleven eller værgerne).
Ansøger, Ansøgerverifikation - Fejldata-faneblad: Kan nu fikse problemer med forkert ansøgningsdato.
16.158

25/3-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af AMU bevis.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Der kunne opstå ukendt fejl ved gem.
Fejl rettet, VUC statistik: Der blev i nogle tilfælde fejlagtigt givet advarsel om manglende institutionsnummer.
Fejl rettet, Hold, Brevflet: I nogle tilfælde vises nu om eleven er aktiv på holdet dd.
16.157

22/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Der forsøges nu ikke medtaget ugyldige protokollinier (dem som ikke findes i resultatformfag).
Stamdata, Eksamen, UVM XPRS-Uddannelsesmodel: Der hentes nu også information om OPT prøveområdet (optagelsesprøver).
Optagelsesprøve-eksamensterminer: Det er nu muligt at angive optagelsesprøve-kompetencerne 6752 og 6754 på lærerkompetencer. Der behøves ikke angivelse af skriftlig censur.
Optagelsesprøve-eksamensterminer: Der kan nu dannes censorkompetenceindberetning for optagelsesprøveterminerne. (Vælg OPT i prøvefagsområde).
16.156

21/3-2019

Stamdata, AMU: På tilmeldingsfanebladet for hold opdateres nu CVR-, P- og EAN-numre når der angives fakturerings-p-nummer.
Stamdata, AMU: På tilmeldingsfanebladet for hold hentes der nu data fra cpr-registeret ved oprettelse af ny elev ud fra cpr-nummer.
Fejl rettet, Importer, Fil-encodning: Der forsøges nu gæt på hvordan en fil er encodet (UTF8/7/ISO8859-1), så flere forskellige filencodings kan bruges.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Det verificeres nu flere steder hvornår rest-bidrag må anvendes.
16.155

20/3-2019

Fejl rettet, Beviser, AMU: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af AMU beviser.
Fejl rettet, Beviser, AMU: Institutionsnavn anvender nu institutionens officielle navn (før blev afdelingens officielle navn brugt).
Kviklinks, Hold, AMU Tilstededage: Der vises nu som standard tilstededage for dags dato.
Forside, Lærer, AMU: Der vises nu, hvis en lærer mangler at registrere tilstededage indenfor de sidste 7 dage.
Fejl rettet, Stamdata, Generer fiktivt cpr nr: Der blev ikke dannet fiktive cpr numre, men rigtige.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Kunne fejle for OBU hold.
16.154

19/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Der kunne opstå ukendt fejl.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Der tages nu højde for tilstededage ved beregning af tilskud.
Stamdata, Rediger hold AMU: Ved tilføjelse af nye tilmeldinger til fag, sættes kursistresultat automatisk til gennemført med bevis.
Stamdata, Rediger hold AMU: Ved tilføjelse af nye tilmeldinger til fag, sættes Kursiststatus og betalingsstatus automatisk ud fra foregående linje.
Stamdata, Rediger hold AMU, Beviser: Der tjekkes nu ikke længere på at eleven sidste dato på et fag ligger før dags dato. Herved kan der udstedes beviser inden eleven er færdig.
16.153

19/3-2019

Fejl rettet, Opgaver: Ændringer blev ikke gemt (siden sidste release).
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fejl: Der opstod ukendt fejl.
16.152

18/3-2019

Fejl rettet, optag.dk fordelingsrapporter: Fordelingstallene så forkerte ud, da der blev taget højde for om ansøgeren var egnet (hvilket er et felt som ikke bruges mere).
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: I nogle tilfælde blev der fejlagtigt givet advarsel om overlappende skoleforløb på erhvervsrettetpåbygning.
Fakturering, Manuel fakturering, AMU: Der overføres nu information om betaler fra AMU tilmelding (kunde ref, kunde ordre nr, ean etc).
16.151

18/3-2019

Rapportering, Tilskud AMU beregninger: Nye kolonner 'Antal skoledage', 'Periode'.
Rapportering, Hold udvidet: Nye kolonner 'NSFormål', 'NSAnsvar', 'NSProjekt'.
Rapportering, Holdelement felter: Tilføjet kolonner med AMU xprsfag, fagkategori, samt holdelementperioder start- og slutdato.
Fejl rettet, Beviser: Hvis man havde opsat flere regler med samme afdeling, uddannelse og bevistype, så kunne man få ukendt fejl under udstedelse af beviser.
CVR: Under stamdata er der et link til cvr-stamdata, hvor man kan angive EAN-numre på de P-numre der er hentet for skolen.
Stamdata, Hold, AMU Tilmeldinger: Der er nu en knap der sætter EAN-nummer ud fra CVR- eller P-nummer.
Fejl rettet, Elev, Bevis, AMU-uddannelsesbevis: Det er nu muligt at angive varighed på beviset.
Fejl rettet, EDUP: Det var i nogle tilfælde ikke muligt at annullere en anmodning.
Fejl rettet, Hold, AMU: Der kan nu kun angives én kontrostreng for formål, ansvar og projekt.
Fejl rettet, SU indskrivningskontrol: Ved gem af indskrivningskontrol kunne man få ukendt fejl, hvis retningsbetegnelsen indeholdt foranstillede blanktegn.
Fejl rettet, SU Parkeringsliste: For skoler med AMU kunne siden fejle.
Adgangskoder, Tildel: Hvis man er stamdataadministrator, så fås nu også en kolonne med CPR nr til brug for brevflet til f.eks. eboks.
16.150

14/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.149

14/3-2019

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs prøvefagsudtræk: Kunne give ukendt fejl.
Rapportering, Ansøger-datakilde: Felterne for UPV blev vist med de interne optagelse.dk koder (XYZ). Nu vises de som Egnet etc.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Der kunne nogle gange komme en fejl med "Teksten indeholder ugyldige tegn".
Stamdata, Hold, AMU Tilmeldinger: Det er nu muligt at vælge om der skal udløses tilskud for påbegyndelse og undervisning.
Rapportering, AMU: Ny datakilde 'Taxameter AMU beregninger'.
Rapportering, Taxameter-datakilder: Datakilder flyttet til ny datakildegruppe 'Tilskud'.
Visnings-log: Det logges nu når der downloades en elevsagsfil.
Eksamensadministration, Eksamensaktivitetsoversigt: Der er nu som standard valgt en periode.
16.148

12/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.147

12/3-2019

Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at tilføje elev ud fra cpr nummer. Hvis CPR nummeret ikke findes i forvejen, så oprettes en ny elev. (CPR integration vil efterfølgende hente navn m.m.).
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at tilføje unavngivne elever.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at angive PNummer på virksomhed ved tilføjelse af nye tilmeldinger. Hvis PNummer er angivet, så udfyldes virksomhedsfelter automatisk.
16.146

11/3-2019

API, Rapportering: Felter der indeholder flere værdier kommer nu ud som json-arrays isf. én tekststreng.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD, EDUP: Ved indlæsning af elevdata for elevudlån kunne der opstå verifikationsfejl.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Fejlede i nogle tilfælde.
16.145

9/3-2019

Fejl rettet, Ansøger: Den automatiske afhentning af bilag fra optagelse.dk fejlede.
16.144

9/3-2019

Fejl rettet, Ansøger: Den automatiske afhentning af bilag fra optagelse.dk fejlede.
Fejl rettet, Eksamen XPRS: Når UVM XPRS serveren fejler, fik man en Ukendt fejl. Nu vises en kommunikationsfejl i stedet.
16.143

8/3-2019

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs prøvefagsudtræk: Der kunne opstå ukendt fejl hvis der er udmeldt prøver med faste underfag, men hvor UVM ikke har udmeldt censorfag. Nu vises en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Hold, Tilskud, AMU: Der udløses ikke længere tilskud for rækker med rekvirent af typen ISB.
16.142

7/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, AMU: Der foreslås nu ikke længere fakturering for AMU fag hvor der på elevens tilmelding står at faget er faktureret.
Rapportering, Datakilde Aktiviteter: Tilføjet felter fra skemabrik: Ændret, Aflyst, Note, AktivitetID.
Rapportering, Datakilde Skemabrikker: Tilføjet felter fra skemabrik: Ændret, Aflyst, Note, AktivitetID.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, EDUP: Siden kunne give ukendt fejl ved EASY-A afvisning af elevflytning.
Stamdata, Elev, Opret: AMU/ÅU elever får nu ikke automatisk tildelt et elev-id ved oprettelse.
16.141

5/3-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Fejlede ved udtræk.
16.140

5/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af stamdata, Elever: Kunne give ukendt fejl.
16.139

4/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.138

4/3-2019

Stamdata, Fakturering: Det er nu muligt at aktivere fakturering på testskoler (faktureringsfanebladet på hold) ved at oprette en Navision Stat række under skoleopsætning->Eksterne systemer. Det er ikke lovligt at angive brugernavn.
Stamdata, Skoleopsætning: Fanebladet Eksterne systemer vises nu også på testskoler. Det er pt kun muligt at tilføje Navision Stat integration-række på test-skoler.
Hold, Kviklinks, AMU: Lærere kan nu registrere tilstededage.
Stamdata, Hold, AMU: Tilstededage-faneblaad fjernet (flyttet til hold kviklinks).
Rapportering, Ansøgere: Felter for UPV tilføjet.
16.137

1/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.136

1/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.135

1/3-2019

Hold, Tilmeldinger: Kursister sorteres nu efter CPR-nr.
Hold, Tilmeldinger: En kursists fag-tilknytninger sorteres nu efter periode.
Hold, Holdudbud: Holdelementer sorteres nu efter de tilnyttede perioder.
Hold, Holdudbud: Holdets periode vises.
Hold, Tilmeldinger: Holdets periode vises.
Fejl rettet, Hold, Tilmeldinger: Ved tilknytning af fag til kursist udfyldes nu periode og varighed for plan og split hold.
Hold, Holdudbud: Der vises nu link til holdets udbud på efteruddannelse.dk (hvis holdet har været indberettet til efteruddannelse.dk).
Fejl rettet, Hold, Tilmeldinger: Der kan nu kun vælges blandt AMU elever.
Hold, Tilmeldinger: Nyt felt "Fritekst".
16.134

28/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.133

28/2-2019

Fejl rettet, Uddannelsesplan: Gav fejlsiden for elever med uddannelsesaftaler med kunstige cvr-numre.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved automatisk skemalægning med en delmængde af brikker vises nu kun statistik for de valgte brikker.
Fejl rettet, Ansøger: Hentning af videresendte ansøgere gav fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elevimport: Ved opdatering af elevbrugernavn kunne der i specielle tilfælde opstå en ukendt fejl.
Fejl rettet, Ansøger: Enkelte ansøgere kunne ikke indlæses pga. ønsker til institutioner, som Lectio ikke kendte til.
16.132

25/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Karakter-vægtning: 6647- Studieretningsprojekt vægter nu 2.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Hvis der var skemabrikker som ikke kan masseredigeres (f.eks. fordi de er låst pga godkendt), så fik man fejlsiden.
16.131

25/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der kunne opstå ukendt fejl ved slet af AMU-hold.
16.130

22/2-2019

Fejl rettet, Ansøger-upload: overliggeransøgere uploadet fra xml fra sidste år, blev forsøgt indlæst på sidste ansøger-år.
Fejl rettet, Stamdata, Redigér Hold: AMU-fanen gav fejlsiden, hvis der ikke var tilknyttet elever til holdet.
16.129

22/2-2019

Fejl rettet, Ansøgerverifikation: UPV oplysninger fra overlagte ansøgere blev markeret som forkert indlæst.
Fejl rettet, Elev, Bevis, EUD GF1: Startdato blev udfyldt forkert.
Eksamen, Skriftlige prøveforekomster: Der gives nu fejl, hvis man har brugt nogle af de prøveforekomster, som er blevet slettet af UVM.
16.128

20/2-2019

Fejl rettet, Rediger aktivitet: Information ved Gem om, at der er ændringer i dobbeltbookningslisten vises nu som advarsel og med information om, at ændringerne ikke er gemt.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Når man har fremsøgt aktiviteter, så udfyldes "tilføj" kolonnerne nu igen med søgekriteriet.
Masserediger aktiviteter: Når man trykker "fjern" et hold/lokale/lærer/resource fra Tilføj kolonnen, flyttes entiteten nu over i Fjern-kolonnen.
16.127

19/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.126

19/2-2019

Spørgeskema, Rediger: Tjekbokse til angivelse af korrekte valgmuligheder kan nu toggles med mellemrumstasten.
Fejl rettet, EUD skolebevis: Der verificeres ikke længere mht. EUX.
Fejl rettet, Hold, Opret: Der kunne opstå fejl pga. udledning af karakterer til kombinationsfag.
16.125

15/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: overfør ansøger til næste skoleår virkede stadig ikke.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af værgeoplysninger med fiktivt cprnummer kan nu lade sig gøre.
16.124

15/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Gav fejlsiden for uddannelsesaftaler med cvr-nummer "00000000".
Fejl rettet, Editor, Matematik: Brug af "align"-miljøet gav fejl ved visning, men virkede i editoren. Foretræk at bruge "aligned" istedet. Mere info
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Ny version af indberetningen.
16.123

14/2-2019

Fejl rettet: Det var ikke muligt at skrive '?' eller '/' i inputfelter.
16.122

14/2-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Udtræk fejlede.
16.121

14/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.120

12/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.119

12/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, SU-indberetning, Ungdomsuddannelse: Ved valg af elevforløb vises kun elever for det elevforløb.
Brevskabeloner, Elev-hold: Nye felter: AFTALE_VIRKSOMHED_NAME og AFTALE_VIRKSOMHED_CVR.
Fejl rettet, Masseredigér lønposter og løntillæg: Der gives nu advarsel hvis der påsættes tomme poster på hold.
Ansøger: Tilføjet status "Reserveret".
16.118

12/2-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Udtræk fejlede.
16.117

11/2-2019

Fejl rettet, Studieverifikation, HTX: Der blev talt for mange timer på enkelte Teknikfag A.
Fejl rettet, Easyintegration: Der medtages nu flere AMU-relaterede data.
16.116

11/2-2019

Fejl rettet, EDUP: Det var ikke muligt at sende en 'Accept modtaget'-besked.
Fakturering, Faktureringsoversigt: Fjernet fanerne 'Manglende udstedelse' og 'Manglende kreditnotaer' og i stedet indbygget dem som søgefiltre i 'Fakturaforslag'.
Fejl rettet, skemavisning for gruppen 'Alle lærere'. Kunne give fejlsiden, hvis gruppen indeholder mere end et par hundrede lærere.
Fejl rettet, Easyintegration: Fejl siden sidste release.
16.115

8/2-2019

Fejl rettet, Bevis: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af GF1 bevis.
16.114

7/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: Albertslund Gymnasium blev ikke set som del af Region Hovedstadens fordelingsområde.
Fejl rettet, Bevis, Skolebevis: Finansuddannelsens afsluttende prøve rettet tekst til bedømmelse af projekt hhv. bedømmelse af kunderådgivning.
Fejl rettet, Bevis, EUD: Niveau 0 bliver ikke længere vist.
16.113

7/2-2019

Fejl rettet, Udskriv til Excel-knap blev ved en fejl vist på skemaugevisning.
Fejl rettet, Fagvalg: HF-Enkeltfags SSO-fagvalg viste ikke nogen forslag.
Fejl rettet, Easyintegration: Fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af karakter fra optagelse.dk virkede ikke.
16.112

6/2-2019

Eksamensdatabasen: Der indberettes nu igen automatisk. Det kræver en tilslutningsaftale igennem IPung.
Fejl rettet, Hold, Karakterer, Karakterliste: Listen sorteres nu efter elevnavne.
Fejl rettet, Ansøgerupload: Gav en fejl om ulovlig xml.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Send til fordeling virkede ikke uden uddannelsesparathedsvurdering.
16.111

5/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere, Modtaget prøveforb. undervisning i fransk blev indlæst fra den tilsvarende angivelse i tysk.
Beviser: Tilføjet bevistyperne EUX Merkantil 1.del 2017/18 og EUX Merkantil Fuldt 2017/18.
Ansøger: UPV-oplysninger flyttet til fanebladet UPV.
Ansøger, UPV: Tilføjet evalueringsfelter til optagelsesprøve.
Ansøger, UPV: Genindlæsning af UPV-oplysninger i verifikationer.
16.110

4/2-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis: Til perioden på EUD GF1 beviser bruges nu elevens startdato på GF1 elevforløbet.
16.109

4/2-2019

Fejl rettet, Fagvalg, Tildel favoritlærere: Ved underfag blev der ikke tildelt nogen lærer.
16.108

4/2-2019

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Der vises nu tal for hold uge-ubalance mens algoritmen kører.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Advarsel om manglene kæder vises ikke længere i popup.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ny algoritme til at finde forbedringsforslag findes nu også under menuen "Automatisk skemalægning".
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Der kan nu vælges om tidlige moduler foretrækkes.
Fejl rettet, API, Rapportering: null-vaerdier gav ugyldig json.
Fejl rettet, AVU-beviser: underskriften blev placeret lidt for langt til venstre.
16.107

1/2-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Udtræk fejlede siden sidste release.
16.106

1/2-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Udtræk fejlede siden sidste release.
16.105

31/1-2019

Beviser, AMU-Uddannelsesbevis, Verifikation: Tillader udstedelse af AMU-Uddannelsesbevis for EUD HF elever.
16.104

30/1-2019

Stamdata, Vælg hold: For AMU hold vises ikke længere holdelemnter og årsholdnavne i oversigten (da nogle hold kan have 100 holdelementer).
Stamdata, AMU, Red. hold: For ÅV er det nu lovligt ikke at angive "Antal dage" på en periode for et fag.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Ved lange lærer-navne var "Fjern" knappen skjult.
16.103

30/1-2019

API: Kan hente rapportdefinition i rapportdesigneren, og køre den vha. nyt api-kald.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Ved flere tilknytninger til et fag for en elev opstod der fejl.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Der er nu kun muligt at vælge AMU/ÅU for AMU-skoler.
Stamdata, AMU, Red. hold: Tilføjet ny oversigt for ÅV, hvor man kan se deltagerantal og antal pladser.
Stamdata, AMU, Opret hold: Man skal nu angive indberetningsprincip ved oprettelsen.
Stamdata, AMU, Red. hold: For ÅV kan man nu angive antal pladser for forskellige perioder.
Stamdata, Elev, Eksamensverifikation: Standardtermin for eksamensverifikation er nu skiftet fra Vinter 18/19 til Sommer 2019.
Fejl rettet, Stamdata, Slet elev: Fejlede siden forrige release.
16.102

29/1-2019

Fejl rettet, Stamdata, Opret AMU hold: Siden fejlede.
Fejl rettet, Elev, Studieplan, Valgfag: "Å" blev vist som ?.
16.101

28/1-2019

Login: Der skal nu logges ind på næsten alle sider.
Skoleårsvælger: Elever og praktikstedmedarbejdere kan nu kun vælge de skoleår, hvor eleven er aktiv.
Visnings-log: Der logges nu, når en bruger tilgår fraværs- og karaktersider, samt elevstamdata.
Hold: Der må nu findes optil 150 holdelementer på et hold.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Ved mere end 45 ugers tilskud, vises nu det faktiske antal uger.
16.100

25/1-2019

Beviser: Understøttelse af AMU-Uddannelsesbevis.
Rediger Hold: Masseudstedelse af AMU-Uddannelsesbevis.
16.099

25/1-2019

Skema, Skemauger-visning: Perioden huskes nu, når man kommer tilbage til siden.
Fejl rettet, Bogdepot: Udstedelse af rykker2/3/regning kunne fejle, hvis rykker1 havde priser med mere end 2 decimaler (det var tidligere muligt at registrere bogpriser med mere end 2 decimaler). Nu afrundes tidligere rykkeres værdier til 2 decimaler.
Fejl rettet, AMU kursisttilmelding markering af fag til sletning var ikke synlig.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Evaluér skema: Ved tryk på en skemaposition opstod der ukendt fejl.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå fejl ved foréning af kæder.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved oprettelse af kæder blev brikkerne ikke markeret som værende kædede.
16.098

24/1-2019

EASY-integration: Udtræk fejlede.
16.097

24/1-2019

EASY-integration: Fejlede siden sidste release.
16.096

23/1-2019

Eksamen, Verifikation af prøvehold: Verifikation af skr. netprøvehold i terminsprøve-terminer fejlede for fagene 6673A, 6688A og 7967A. Fejlen opstod, fordi UVM har udmeldt at hele holdet skal trækkes ud, hvis en elev skal trækkes ud.
Fejl rettet, Lokale Fag: Ved oprettelse af lokale fag er det nu påkrævet at angive Elevtype for de EUD-uddannelser de lokale fag er lovlige for.
16.095

21/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.094

21/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.093

21/1-2019

Skemalægningsapplikation: Ny algoritme der kan finde forbedringsforslag til valgte skemabrikker.
Fejl rettet, Eksamensmodul: Masseudskrift af eksisterende GF2-beviser gav fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Indlæsning af XPRS prøvekalender: Fejlede ved forsøg på slet prøveforekomst.
Fejl rettet, EUD Beviser: merittede/godskrevne protokollinjer uden note blev vist med et ekstra komme.
EASY-integration, EASY-Synkronisering: Mulighed for at importere lokationer.
Beviser, EUD Uddannelsesbevis: Ny næstformand for 1912 Kontoruddannelse med specialer.
Stamdata, Rediger Hold, Tilstededage: Forslag genereres nu udfra kursistens tilknytningsperiode til faget.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel: Specialet 1932v8-10 blev ikke indlæst.
Fejl rettet, Forside, Konsultation: Der kunne opstå ukendt fejl.
Stamdata, Rediger Hold, Tilstededage: Vis/skjul fremtidige.
16.092

16/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.091

15/1-2019

Fejl rettet, EDUP: opret skolehjembooking gemte ikke tilstrækkeligt med oplysninger om eleven til at elevdataoverførsel kunne lade sig gøre.
16.090

15/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.089

14/1-2019

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Der opstod ukendt fejl ved slet af AMU og ÅU indberetning.
16.088

11/1-2019

Fejl rettet, Edup: Send Elevdata kunne fejle med besked om manglende Værgeliste.
16.087

11/1-2019

Fejl rettet, EUD Statistik. Fik en fejl ved generering af EUD-Statistik.
Fejl rettet, Studieverifikation, EUX: Erhvervsjura C kan nu erstatte Erhvervsret C.
Fejl rettet, Bevis, Manuel udstedelse: Siden fejlede ved protokollinjer med karaktertypen DEL.
Ansøger: Understøttelse af optagelse.dk's format for ansøgere uden retskrav på plads. Ny fane på ansøger.
16.086

9/1-2019

Easyintegration, rapporter: Stamdatarapport medtager nu information om lokationer.
Stamdata, Rediger Elev, Eksamen: Siden fejlede ved protokollinjer med karaktertypen DEL.
Stamdata og eksamen, Elev-vælgere: Man kan nu også "søge" på cpr nummer.
Fejl rettet, Beviser, EUD Skolebevis, Tillæg til skolebevis: Erhvervsuddannelsen blev ikke udfyldt korrekt.
Fejl rettet, Studierverifikation: Verifikation af VUC-elever gav lidt vel mange fejl af type "faget er ulovligt på uddannelsen".
16.085

8/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.084

4/1-2019

Fejl rettet, Skolepraktik: Pauser blev ikke altid håndteret korrekt.
Ansøger: Der er åbnet for at oprette og overføre ansøgere til ansøgeråret 2018 (med optag sommer 2019).
Ansøger: Ansøgere hentet fra optagelse.dk bliver nu autmatisk placeret i det rigtige ansøgerår afhængigt af ansøgningens skoleår.
16.083

3/1-2019

Stamdata, Uddannelsesmodel: Det er nu muligt at udtrække hvilke fag Lectio-uddannelsesmodel anser for lovlige for en given uddannelse.
Stamdata, Rediger Elev, Aktivitetsindberetning: Tilføjet tilskudsoversigt, som viser summering af alt beregnet tilskud på skoleperiode/tmk niveau (gælder for fuldtid og skolepraktik tilskud).
Beviser, EUD Uddannelsesbevis: Justeringer foretaget iht. udmelding fra uddannelsesnævnet. Stamdata, Uddannelsesmodel, Karakterer: For lokale fag er karakterskalaen BE/IB nu også tilladt.
Fejl rettet, EASY-P uddannelsesaftaler indlæsning: Datoerne i Pause-teksten har nu fået fjernet tidspunktet 00:00:00.
Stamdata, Karakterfristsæt: Det er nu igen muligt at angive frigivelsestidspunkter langt ude i fremtiden.
Fejl rettet, FVU-beviser: Verifikationen tillod ikke karakteren 'Ikke bestået'.
Eksamen, Indlæs udgående skriftlig censur: Hvis der fandtes censurposter som var oprettet dobbelt, så fik man en fejlbesked. Nu foreslås dubletposterne slettet.
16.082

28/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, EUD, EDUP-fanen: Gav fejlsiden ved edup-udvekslinger med Elevdata-fejl.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere fra optagelse.dk kunne have ugyldige xml og gav fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Formler blev ikke vist korrekt.
16.081

21/12-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Elever på teknisk EUX udløser nu FÆRTA på GF2.
Rapportering, Hold: Gruppen "Hold udvidet" medtager nu felter fra hold-udbud.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det er nu muligt at bruge karakterer med typen DEL for lokale fag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Det var ikke muligt kun at lave korrektion på rest-bidrag.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift: Hvis der ikke vælges en periode bruges nu som udgangspunkt terminens periode.
Fejl rettet, Beviser, HF Enkeltfag (3015v2): Beviset kunne ikke udstedes.
16.080

20/12-2018

Fejl rettet, Skema, Liste-visning: Der vises nu et link til normal skema-visning.
Opgaver, Rediger opgave: For hver elev vises nu Note-ikon, hvis der er nogle noter på elevens aflevering. Noten kan ses i tooltip.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der opstod ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, elev-protokol: For merit-protokol tjekkes nu ikke længere at faget er gyldigt i den angivne termin. I stedet tjekkes kun på protokoldatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Tildel elev id: De elever som får tildelt id'er er ikke længere kun dem som er aktive nu, men alle dem som er aktive nu eller i fremtiden i stamklassen.
Forløb: Opgave-faneblad har nu knap til at kopiere forløbets opgaver til andet forløb.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved lektiegivning i forløbsmateriale af holdmateriale markeret som offentlig lektie, fik man fejl.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Karakterer af typen "Delkarakter - general" kan nu overføres.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Kvitteringsskrivelse: Der medtages ikke længere regionaliseringsfaktor for skolepraktik.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Der advares ikke længere om flere påbegyndelsestaxameter-linjer for FVU screening.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Driftsoverenskomst import understøtter nu FVU Start.
16.079

17/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, Indlæs uddannelsesaftale: Del-aftaler indlæses nu med slutdatoen ForventetUdlært.
Fejl rettet: Rediger aktivitet: Multivælgerens udseende var blevet væsentligt forringet siden sidste release.
16.078

17/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, Opret hold: Karaktertyper-opsætning for fag med IPR-karaktertype fik nogle gange forkert vægt.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der blev givet advarsel om pågyndelsestaxameter der blev udløst mere end én gang.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Ved kopiering af hold medtages nu ansvarsområde og skoledagskalender.
Fejl rettet, Stamdata, Vælg elev: Fritekstsøgning efter elev søger nu også i rigtigt navn for elever med cprnavnebeskyttelse/visningsnavn.
Fejl rettet, DU: Indberetning til alm. DU udfylder nu feltet UModTestDato.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §25 stk 1 nr 14: Geovidenskab A fra ældre bekendtgørelser blev ikke genkendt.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: Bioteknologi A blev ikke genkendt som forudsætning for Kemi A eller Biologi A.
Fejl rettet, Easy-synkronisering: Hvis den resulterende export oversteg 2.1GB fejlede eksporten.
Fejl rettet, Redigér hold: HF hold til SSO viste ikke underfag for naturvidenskabelig faggruppe.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Det autogenererede elev id kun blive for langt hvs stamklasseårsnavnet var langt.
16.077

14/12-2018

Bevis, EUD Beviser: 7-trinsskalakarakteren '94' håndteres.
Stamdata, SU: Børneadresseadvarselslisten på parkeringslistefanebladet viser nu ikke advarsler for inaktive elevers børn.
Fejl rettet, Editor: Ved navigering nedad til afsnit vha. indholdsfortegnelse, hoppede editoren tilbage til det afsnit der blev vist før.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Advarsler: For erhvervsrettetpåbygning blev der givet advarsler om dublet-linjer.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt 'EUD uddannelsesbevis merkantil' fremgik ikke af listen.
Fejl rettet, Ansøger: Import. Enkelte ansøgere stod med fejlen at XML ikke kunne fortolkes.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der kunne blive smidt fejl om ER opsætning for elever der var blevet afmeldt holdet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Ved korrektion af række med rest-bidrag kunne der opstå fejl.
16.076

13/12-2018

Fejl rettet, Ansøger: Fejlsiden ved klik på ansøgere.
Forløbsmateriale og lektier: Visning af indhold med mange formler går hurtigere. Nogle formler vises lidt anderledes, idet den nye visning lader browseren lave linieskift.
Fejl rettet, Stamdata, Slet hold: Man fik ukendt fejl, hvis der på et tidspunkt havde været oprettet manuelle tilskudskorrektioner.
Stamdata, Brobygningsintegration: Det er nu muligt at hente indholdet af den sidst hentede udmelding.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger lærer, Aktivitetsindberetning: Der var fejlagtigt kommet et link til rediger aktivitetsindberetning. Denne funktionalitet er kun tilgængelig for elev tilskud.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Knapper i dialog til redigering af titel og note reagerede ikke ved tryk på enter.
Fejl rettet, Rediger Elev, EUD Historik: Tekniske EUX elever fik ikke vist deres kvalifikationer.
Stamdata, Rediger Hold, Fakturering: Mulighed for at angive en fælles fakturabeskrivelse.
Opret Navision Stat Faktura: Mulighed for at oprette fakturalinjer kun med beskrivelse.
Opret Navision Stat Faktura: Autoudleder fakturalinjer med beskrivelse af hold og kursist.
16.075

10/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Elever blev indberettet som Afbrudt på et hold, hvis eleven ikke var tilmeldt et holdelement på undervisningsperiodens slutdato. Nu undersøges det i stedet om eleven er aktiv på sidste dag der er et aktivt holdelement.
Rapportering, Skr. fravær: Tilføjet kolonne "Fravær elevtid", som gør det lettere at beregne fraværsprocent på aggregerede niveauer (f.eks. elev, klasse).
Fejl rettet, Skema, Ugevisning: Der blev vist redigeringsknapper/vælgere, selvom man ikke havde rettigheder til masserediger (funktionerne virkede ikke hvis man forsøgte at bruge dem).
Fejl rettet, Skema, Ugevisning, Masseopret: Hvis der var valgt rigtigt mange moduler, så virkede "opret" linket ikke. Man fik ofte bare en tom side.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Information om lærerstyret undervisning medtog alle elevens aktiviteter på hver uddannelse. Nu fordeles aktiviteterne på enkelte uddannelser.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygningsintegration: De modtagne data indeholder nogle gange ugyldige tegn i elevens navn. Dette gjorde at eleverne ikke kunne oprettes. Nu fjernes de ugyldige tegn.
Stamdata: Tilføjet oversigt over Navision Stat fakturaer.
Fejl rettet, Praktikstedmedarbejder, Forside: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.074

5/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: Der manglede validering af, at faget er åbent på tjekdatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: Fag for uddannelsen EGU (1059) er nu altid lovlige.
Fejl rettet, Ansøger: Hentning af EUD ansøgere til løbende optag fejlede.
16.073

4/12-2018

Fejl rettet, Print: Ved forsøg på print af meget store filer gives nu pænere fejl.
Fejl rettet, EASY-Integration, Easyeksport: Eksporten fejlede hvis man ikke havde valgt at medtage karakterer.
EASY-Integration, Easyeksport: Karakterer, noter, SUUU og eksamenskarakterer medtages nu altid i eksporten - flueben er nu fjernet.
Fejl rettet, Hold, Karakterer, Overfør karakterer: Siden kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: VUC enkeltfag kunne give fejl for hold med fag der havde slut-dato på perioden sidste dag.
16.072

28/11-2018

Ingen versionsnoter.
16.071

28/11-2018

Fejl rettet, kontekstkort: Kontekstkort kunne åbnes så langt nede på siden, at bunden af dem ikke kunne ses.
Fejl rettet, Redigér prøvehold: Sortering på individuel eksamen sorterer nu på eksamensstart.
Fejl rettet, Beviser, AVU-beviser: Opdateret med bekendtgørelse nr. 487.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel, Udledning af gyldige fag: Merkantile EUX elever må nu følge fag knyttet til 3315v1. Tekniske EUX elever må følge fag knyttet til 3311v2.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel, Udledning af gyldige fag: Fag knyttet til et speciale med typen VALGFRI er nu lovlige for alle specialer på uddannelsen.
Stamdata, Rekvirenter: Det er nu muligt at oprette rekvirenter af typen "Andet". Rekvirenter af denne type udløser ikke tilskud.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygningsintegration: Kunne fejle, hvis "indhold" var meget stort.
Fejl rettet, Karakterdatabaseindberetning: Indberetninger fejlede.
Fejl rettet, EUX-udtræk: Udledning af første eskamenstermin fejlede i visse tilfælde.
16.070

23/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Elevverifikation: Man fik advarsler på meget gamle protokollinier om, at der ikke kunne udledes protokolliniekombination. Grunden er at uddannelsesmodellen ikke understøtter så gamle fag/uddannelser. Nu advares ikke længere hvis eksamensdatoen er fra før 2008.
Fejl rettet, Stamdata, Elevverifikation: For EUD EUV elever, gives nu ikke længere advarsel, hvis de mangler Angivelse af xprselevtype på første dag i deres forløb.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Easy-P uddannelsesaftaler: Behandlet status blev beregnet forkert.
Fejl rettet, decimaltal: Mange steder blev decimaltal vist med 7 decimaler.
Stamdata, Rediger Hold, Skolepraktik: Under aktivitetsindberetning er det nu muligt at tilføje alle specialer med SKP for en uddannelse på en gang.
Rapportering, Elev-felter: Felterne Fornavn og Efternavn omdøbt til henholdsvis "Fornavn (visning)" og "Efternavn (visning)".
Rapportering, Elev-felter: Tilføjet felterne Fornavn, Efternavn, NavnebeskyttelseCPR og "Har Visningsnavn".
Fejl rettet, Easy-integration: Eksporten fejlede stadig.
16.069

22/11-2018

Fejl rettet, Easy-integration: Eksporten fejlede stadig.
16.068

21/11-2018

Fejl rettet, Skemalægning: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.067

21/11-2018

Fejl rettet, Indlæs uddannelsesaftale, Ny mesterlære: Skift af speciale efter grundforløb blev ikke indlæst.
Fejl rettet, Easy-integration: Eksporten fejlede siden sidste release.
16.066

21/11-2018

Easy-Integration: Eksport-format ændret, så filen nu bliver langt mindre. Dette betyder, at der skal laves nye udtræk før der kan easy-integreres igen.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Søge-boksen blev ikke vist.
Fejl rettet, praktikstedmedarbejder: Visning af elevers skema og fravær kunne ske med en anden afdelings ringetider og modullængder.
Fejl rettet, læsning af Brobygningsfiler fejlede.
16.065

20/11-2018

Stamdata, Elev: Det er nu muligt at vælge en elev direkte i en dropdown.
Fejl rettet, Stamdata, Elev-verifikation: Advarsel om at "protokol er ikke tilknyttet et regelgrundlag" er nu fjernet.
Fejl rettet, Stamdata, Elev-verifikation: Der blev fejlagtigt vist advarsel om at en elev ikke havde nogen gyldige fag på et hold, hvis holdet ikke havde xprsfag angivet.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Konvertering af gym-ansøgere til indeværende skoleår viste ingen stamklasser.
16.064

19/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Siden kunne fejle.
Fejl rettet, Edup: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Bevis, FVU Prøvebevis: Underskriften kom ikke med på beviset.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Ved tryk på "Søg" tilføjes de valgte aktiviteter ikke længere til "Tilføjes".
Stamdata, Dagskalender: Antallet af undervisningsdage i den valgte periode vises nu.
16.063

16/11-2018

Fejl rettet, Rapportering, Udspecificeret fravær: Hvis feltet Aktuel Dato var udfyldt, så returneredes ikke nogle rækker.
Navision Stat Faktura: Tilføjet mulighed for at oprette kreditnota.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger Prøvehold: Elev-listen havde mistet sin sortering. Nu sorteres igen default på elevnavn.
Eksamen, Rediger Prøvehold: Elev-listen kan nu sorteres på tid (der sorteres på elevens første tidspunkt).
Stamdata, Rediger Elev: Eventuelle fejl/advarsler i elevverifikation vises nu når man åbner en elev i rediger elev.
Stamdata, Verificer elev, Eud: Tjekket på om en elev har overlappende skoleforløb er nu også udvidet til at tjekke skolepraktik.
16.062

14/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Opret hold kunne fejle for kombinationsfag med underfag med flere karakterskalaer.
Fejl rettet, XPRS, indgående mundtlig censurplan: Indlæsning fejlede i nogle tilfælde.
Opret Navision Stat Faktura: Tilføjet søgning efter Navision Stat debitorer.
Opret Navision Stat Faktura: Tilføjet oprettelse af Navision Stat debitorer.
Fejl rettet, Bogdepot: Prisen på en bog kunne angives meget arbitrært. Nu skal prisen være mellem 0 og 99.999 kr, samt maksimalt have 2 decimaler.
Fejl rettet, Bogdepot: Datafix: Alle bøger med priser over 100.000 kr har fået slettet prisen. Priser med mere end 2 decimaler er blevet afrundet til 2 decimaler.
Fejl rettet, Studieverifikation, HF: Verifikation af omgængere kiggede også på gamle hold.
Fejl rettet, Redigér elev: SU time-kontrol kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, CPR integration: Hentning af data fra CPR fejlede.
Generel Skoleopsætning, Eksamen: Mulighed for at vælge seperat underskriver pr. bevistype.
16.061

13/11-2018

EASY integration, Karakter-rapport: Der er nu også faneblad med fritagelser.
Frie Lokaler: Oversigten er nu mere en bookningsoversigt. Der vises information om aktiviteterne i tooltip på modulerne.
Frie Lokaler: Viser nu også overbookningsinformation, hvis der er angivet kapacitet på lokalet.
Stamdata, Rediger Hold: Link til holdets side blev kun vist hvis der var holdelementer i det valgte skoleår. Nu vises det altid.
Eksamen, Karakterliste: CØSA formål blev udledt ud fra studieretning. Nu er det elevens uddannelseshistoriks cøsa formål der vises.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Det er nu muligt filtrere på holds ansvarsområde.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Elever: Det er nu muligt filtrere på elevforløbs ansvarsområde.
Studieplan, Stamklasse: Undersiderne Kompetencer og Arbejdsformer er nu fjernet.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning: Erhvervsrettetpåbygning på hold-niveau udløses nu på korrekte tælledatoer.
Stamdata, EUD, Easy-P aftaler: Der vises nu kun den senest ændrede post for hver elev.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Karaktertyper: Der vises ikke længere forslag ang. karaktertyper fra hold med samme XPRS-fag.
Fejl rettet, EASY-integration, Verifikation af hold tilskud: "Vis fejl" og "Vis ok-linjer" påvirker nu de enkelte linjer og ikke kun på hold-niveau.
Stamdata, Elev: Der vises nu aktuel rekvirent.
Stamdata, Elev: Feltet "Standard rekvirent" vises ikke længere.
Rapportering: Elevfelter udvidet med "Aktiv fra" og "Aktiv til".
EASY-integration, EASY-Synkronisering - HF-Skolepraktik: Tilføjet sortering på information.
Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Tilføjet knap til Indlæs uddannelsesaftale.
Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Uddannelsesaftaler sorteres nu efter startdato i faldende rækkefølge.
Stamdata, EUD Skolepraktik: Tilknytninger til skolepraktikhold vedligeholdes nu automatisk (når der ændres i elevens holdtilknytninger til skoleforløb og når der kommer nye/ændrede EASY-P aftaler). Dog rettes ikke tilbage i tid.
Stamdata, EUD Skolepraktik: Hvis et skolepraktikhold stopper og et andet starter umiddelbart efter, så understøtter indlæsning af skolepraktik nu at eleven først er på det ene hold og så det andet efterfølgende.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Uddannelsesaftaler sorteres nu efter startdato i faldende rækkefølge.
Fejl rettet, Indlæs uddannelsesaftale: Indlæs uddannelsesaftale fejlede i visse tilfælde.
16.060

8/11-2018

Stamdata, Elever, EUD: Information om adgangsvej vises nu kun, hvis eleven faktisk har en adgangsvej (pre-reform elever).
Kontekstkort, Elever: Der vises nu information om speciale/uddannelse og XPRSElevtype hvis relevant.
Praktiksteder, Opret nyt: Mulighed for at oprette praktiksted selvom information om lærestedet ikke kan hentes fra EASY-P.
Studieretningspræsentation: HFv2 kategorier manglede baggrundsfarve.
Fejl rettet, EUD beviser: Meritten godskrevet blev ikke vist på beviset for eksamenskarakterer.
Stamdata, SU: Parkeringslistefanebladet har ny tabel der viser børn der ikke har samme adresse som eleven.
Fejl rettet, Stamdata, Lærer: Slet lærer fejlede.
Fejl rettet, Brevflet: Ved sammensætning af brevflet dokumenter til et dokument virker nu med headere/footere.
16.059

6/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Fag: EUX fag kunne have forkert vægt.
Rapportering, Datakilde "Elev-holdelement placeringer": Det er nu ikke længere et krav at man angiver skoleår som filter.
Rapportering, Generelt: Hvis en rapport indeholder mere end 2.000.000 celler, så gives nu en fejl om at rapporten er for stor.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Karakterskala angives nu på karaktertype-tilknytningen, og ikke direkte på holdelementet.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Karaktertyper: Gyldigheden af karakterer verificeres nu også ift. karakterskala.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Det vises nu om en karaktertype er gyldigt jf. uddannelsesmodellen.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Bedre validering af lovlige underfag ved kombinationsfag og fællesfag.
Importer/Eksporter data: Ved import af hold skal der ikke længere angives karakterskala i filen.
16.058

5/11-2018

Ingen versionsnoter.
16.057

2/11-2018

EUD: indlæsning af uddannelsesaftale kan nu tage højde for elever som er til låns fra en anden skole.
Bevis, Verifikation: EUD Skolebeviser tillader nu protokollinjer med merittypen "Godskrevet".
Fejl rettet, Opret ny beskedtråd: Kunne i nogle tilfælde fejle ved send.
16.056

2/11-2018

Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det var ikke muligt at angive karakterer for lokale fag.
Fejl rettet, Editor: Indsætning af indhold fra Word-dokument gav fejl i Edge-browseren.
Editor: Knapper til indsætning af udklipsholderindhold fjernet, da de kun virkede i Internet Explorer.
Fejl rettet, Stamdata, EUD elevplan indberetning: Indberetningen fejlede på skoleforløb, hvis navnet var over 50 tegn.
Fejl rettet, Aktivitetsliste for forløb: Ved indsættelse af præsentation blev listen ikke opdateret.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Indlæs uddannelsesaftale via CPR: Oprettelse af elev med data fra Det Centrale Personregister fejlede.
Fejl rettet, Lærer, Forside: Der vises igen info om karakterindtastningsfrister for hold med kombinationsfag.
Fejl rettet, Aktvitetsforside, Ny besked: Fejlede ved for mange modtagere.
16.055

31/10-2018

Fejl rettet, Skemalægning: Filter "Elev" sorteres nu efter elevers afdelinger.
Fejl rettet, Skemalægning: Elever og lærere fra andre afdelinger medtages ikke længere i "Evaluer skema" og i automatisk skemalægning.
Fejl rettet, Rapportering: Der kunne opstå ukendt fejl for datakilde "Taxameter fuldtid beregninger".
Spørgeskema, Redigering: Der vises nu en advarsel, hvis der tegnes et hotspot med krydsende linier.
Hold, Karakterer, Giv karakterer: Ved skift af underfag for en elev på fællesfag vises nu info herom.
Brugernavne: Når der forsøges sat et brugernavn (f.eks. via import), så virker det nu selvom det er en af identitetens andre brugere som pt står registreret med brugernavnet.
Fejl rettet, Lærer, Karakterer: Hold med kombinationsfag blev ikke vist.
Fejl rettet, Konsultation: Elever kunne ikke gemme ønsker for konsultationer med flere perioder på samme dato.
EDUP: STILs Elevdataudvekslingspunkt er nu understøttet i Lectio for EUD-elever.
16.054

29/10-2018

Stamdata, Hold/elever: Verifikation af om eleverne på et hold er "lovlige" er omskrevet.
Stamdata, Hold/elever, EUD: Verifikation af om eleverne på et hold er "lovlige" tillader nu at alle grundfag er lovlige for alle EUD elever, ligesom at hævninger heraf er lovlige.
Fejl rettet, Stamdata, Karaktertyper: Det var ikke muligt at tilføje karaktertyper hvis der ikke fandtes nogen i forvejen.
16.053

25/10-2018

Stamdata, Hold, Karaktertyper: Der kan ikke længere angives "Alle fag" for kombinationsfag og fællesfag.
16.052

25/10-2018

Praktiksteder, Masseopret adgangskoder: Praktikstedets adresse og postnummer/by adskilles.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: I nogle tilfælde blev utilsigtet information vist.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, UU: Hvis man prøvede at tilføje en "Risiko for afbrud" på en elev som ikke har nogen aktuel UU post indberettet, fik man en ukendt fejl. Nu vises en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det var i nogle tilfælde ikke muligt at give karakterer hvis holdets fag havde underfag.
16.051

25/10-2018

Fejl rettet, Hold, Karakterer: I nogle tilfælde kunne en karakter ikke redigeres.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Nyt layout.
Fejl rettet, Elever til prøve: Kunne generere indberetninger med lokale fag.
16.050

24/10-2018

Hold, Karakterer: For kombinationsfag skal der nu kun gives karakterer i de fag der er gældende for elevens uddannelser.
Hold, Karakterer: Ny kolonne "Info" der viser evt. bemærkninger til karaktergivningen.
Generel Skoleopsætning, Navision Stat: Tilføjet mulighed for at skjule spærrede konto-dimensioner.
Fejl rettet, Stamdata, GYM statistik: Der advares ikke længere om manglende studieretning for 1. årgangselever HFv2 i oktober og november indberetnigner.
16.049

23/10-2018

Navision Stat: Opsætningsskærmbillede under Generel Skoleopsætning.
16.048

23/10-2018

Stamdata, Rediger studieretning: Man kan nu skifte elevtype.
Stamdata, Rediger studieretning: Når man åbner en studieretning udføres nu verifikation af studieretningen, og eventuelle fejl og advarsler vises.
Fejl rettet, Editor: Ved indsætning af link til facebook-side blev sidens titel ikke hentet.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved valg af lokalegruppe "ingen" kunne der ikke vælges nogle lokaler.
16.047

22/10-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå ukendt fejl ved valg af lokalegruppe.
16.046

22/10-2018

Ingen versionsnoter.
16.045

19/10-2018

Fejl rettet, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Ved stor spredning af skoledage i skoledagskalenderen blev der er i nogle tilfælde ikke udløst tilskud.
Fejl rettet, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: I nogle tilfælde blev der ikke vist fejl ang. beregning af tælledatoer.
Fejl rettet, VUC statistik indberetninger: Ny adresse på server hos STIL bruges nu.
16.044

18/10-2018

Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Ved placering af kun valgte brikker blev nogle brikker ikke altid medtaget.
Skemalægning, Automatisk skemalægning: Det er nu muligt at placere kun valgte brikker selvom der er valgt mindre end 10 brikker.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Opsætning af skoledagskalender er flyttet til fanebladet "Aktivitetsindberetning".
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Undervisnings XPRS TMK og Rekvirent kan nu angives på hold-niveau.
Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af hold tilskud: Nyt filter "Vis kun linjer med elever aktive i EASY per dato".
16.043

17/10-2018

Integration, EASY-synkronisering, Flet HF hold: Nyt filter "Vis kun skoleforløb med elever aktive per dato".
16.042

17/10-2018

Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Ved rediger af aktiviteter blev hold/lærere/lokaler/ressourcer vist som om de skulle tilføjes.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Der opstod ukendt fejl ved karakterer med sproglig evalueringsform.
Fejl rettet, Skema: Konsultationer vises nu kun på de dage hvor konsultationen har angivet tidspunker.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Der kunne opstå fejl mht. kombinationsfag-hold.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Opdater hold tilskud: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Holdtilmeldinger: Ved tilføjelse af ny holdtilmelding blev ugenorm ikke gemt.
Fejl rettet, Forløb, Undervisningsbeskrivelse: Ved klik på link til noget indhold scrolles nu til det indhold der klikkes på.
16.041

12/10-2018

Rapportering: For hold findes nu felterne "Betegnelse" og "Kort betegnelse".
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, enkeltfag: Der kunne opstå fejl ved manuelle korrektioner af indberetninger.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der kunne opstå fejl ved tryk på EUD fanebladet.
Rapportering: Dato-restriktionen "dd" kan nu også have et antal dage der skal tilføjes/fjernes: f.eks. "dd-12".
Rapportering: Ny datakilde Skemabrikker.
16.040

11/10-2018

Ingen versionsnoter.
16.039

11/10-2018

Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Ekstra ER varighed angives ikke længere per dag, men i alt for hele holdets periode.
16.038

11/10-2018

Integration, CPR: Der er kommet en ny login-type til CPR-integration under Skoleopsætning, Andre systemer.
16.037

10/10-2018

Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: Dato filter havde ikke effekt.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Opdater hold tilskud: Der tillades nu opdatering selvom det ikke var muligt entydigt at bestemme ER opsætningen.
16.036

10/10-2018

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning: Der kunne opstå fejl ang. varighed ved erhvervsrettet påbygning.
16.035

10/10-2018

Fejl rettet, EASY-synkronisering, Opret fag: Nogle fag blev udeladt.
16.034

10/10-2018

CPR-integration: Radioknap til at hente log for CPR-integration.
Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning: Genvejstast til fanebladet "Andre systemer" var den samme som for "Gem"-knappen, så den kunne ikke bruges.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: Siden fejlede siden sidste release.
Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: Der vises nu overordnede tal på antal linjer.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, AUB-oversigt: Viser nu ikke længere fejlende kommunikationer, hvis der efterfølgende er sendt en ikke-fejlende.
HF studieretninger: Tilføjet studieretningskategorierne HF fagpakke og HF fagpakke med overbygning.
Gymstat-indberetning: Indberetning af HFv2 benytter studieretningskategori til at angive hf fagpakke med hhv. uden overbygning.
16.033

9/10-2018

Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering: GVU blev foreslået som en del af kombinationsdag.
Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: Nu medtages rekvirenttype i sammenligningen.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering: Ved flet af tilskud hold var det i nogle tilfælde ikke muligt at vælge hold der skulle flettes til.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: For ER linjer verificeres ikke længere tælleperiode nummer.
16.032

9/10-2018

Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering: Ved opret af hold bruges nu kun EASY aktiviteten som holdets navn.
16.031

9/10-2018

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Skolepraktik: Hvis eleven havde DEL/VFU med en anden institution som arrangerende skole, så forsøgtes DEL/VFU'en alligevel indlæst.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Skolepraktik: Beregnede perioder som ikke indeholder skoledage (f.eks. lør-søn), foreslås ikke længere oprette (f.eks. hvis man har VFU indtil fredag, og starter ny VFU mandag).
16.030

8/10-2018

Bevis, validering: Beviser tillader nu protokollinjer med vægt 0.25.
Bevis, EUD Beviser: Niveauerne 1-4 bliver skrevet som "Begynder", "Rutineret", "Avanceret" og "Ekspert" på beviserne.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Ansøgerfaneblad: Siden fejlede ofte.
16.029

5/10-2018

Stamdata, GYMStat indberetning: Indberetning i version 1.3 er nu understøttet.
Stamdata, GYMStat indberetning: Fejlbeskeder fra STIL indeholder nu flere detaljer (cpr nummer m.m.).
Fejl rettet, SU, Timebaseret: Beregning af om en elev var SU berettiget i sommerferien virkede ikke altid korrekt. Og derudover galdt reglen hele året - ikke kun for om eleven skulle have SU i juli.
Easy-synkronisering, Elev-skoleforløbshistorik: Rækker med Erhversrettet påbygning importeres nu ikke, hvis der samtidigt er almindelig skoleperiode.
Easy-synkronisering, Elev-skoleforløbshistorik: Der vises nu info om periodeoverlap, og info om forløb/hold ved allerede flettede rækker.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Driftsoverenskomster: Ludus-web import understøtter nu også OBU rækker.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Driftsoverenskomster: Ludus-web import understøtter nu også "tomme" obu rækker.
Fejl rettet, karaktergivning på hold: Knappen "Alle gennemført" virker nu også hvis man bruger Bestået/Ikke bestået skalaen.
Eksamen, Beviser: Elever på en teknisk EUD der skal have udstedt EUD Skolebevis fremgår nu af listen.
Fejl rettet, Stamdata, SU Timebaseret, Barn: Det var ikke muligt at tilføje nye rækker. Man fik fejl om cpr nummeret var tomt.
Fejl rettet, Stamdata, SU Timebaseret, Barn: Det var ikke muligt at ændre cpr nummeret.
16.028

3/10-2018

Fejl rettet, Praktikforside: Der vises nu holdbetegnelse i stedet for holdelement navne under "Skoleperioder".
16.027

2/10-2018

Ingen versionsnoter.
16.026

2/10-2018

Forside, Praktikstedsmedarbejder: Det er nu muligt at se praktikantens uddannelse inden uddannelsesaftalens start.
Stamdata, SU: Der medtælles nu FVU timer indtil første 30/6 efter eleven er fyldt 20 år ($21 stk 4).
Fejl rettet, Easy-Synkronisering - Holdelementer: Der blev i nogle tilfælde knyttet forkerte karaktertyper til holdelementer.
16.025

2/10-2018

Fejl rettet, Praktikforside: Der vises nu holdelement navne i stedet for hold navne under "Skoleperioder".
Konsultationer, Elev: Siden kunne fejle.
Konsultationer, Rediger: Bedre verifikation når konsultationens tidspunkter ændres efter elever har afgivet ønsker.
Stamdata, Rekvirenter: Det kan nu sorteres på kolonner.
Stamdata, Rekvirenter: Layout justeret.
Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Der kan nu angives ekstra erhvervsrettet påbygning varighed per dag for EUD hold.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Når man åbner en indberetning, så verificeres indberetningen, og eventuelle advarsler vises.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Driftsoverenskomster: Der kan nu importeres ludus-web tilskud fra driftsoverenskomstparter (kun FVU er implementeret indtil videre).
16.024

28/9-2018

Konsultationer, Elev: Siden kunne fejle.
16.023

27/9-2018

Praktiksteder: Mulighed for at masseoprette adgangskoder til praktikstedsmedarbejdere.
Eksamen, Beviser: Udvælgelseskriteriet afgangklasse gav ikke nogle afgangselever for gamle eksamensterminer.
Fejl rettet, Ungedatabasen: Der blev ikke hentet svar på afdelingsskoler. Aktivitetsindberetning, Fuldtid/Skolepraktik: Nyt faneblad "Udskrifter" hvor det er muligt at danne kvitteringsskrivelser.
Fejl rettet, Stamklasse, karakterer: Siden fejlede.
16.022

26/9-2018

Elev, Kviklinks, Fravær: Tilføjet ny side for studievejledere og stamdataadministratorer med mulighed for at masseredigere elevens fravær. Det kan også gøres for fremtidige aktiviteter.
Aktivitetsindberetning, Skolepraktik, Summeringer: Der vises nu takster for skolepraktik.
Spørgeskema og Quiz. Tilføjet print knap for spørgeskemabesvarelser og quizresultater.
Fejl rettet, Stamdata, Rekvirenter: Ved tilføj blev scrollposition ikke husket.
Fejl rettet, Stamdata, Rekvirenter: Nye rækker er som udgangspunkt aktive.
Fejl rettet, Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Barns cprnummer fik indført en ekstra -, hvilket gjorde at cprnummeret gav en valideringsfejl.
Stamdata, SU: Timer fra OBU hold medtages ikke længere i SU beregningen.
Stamdata, SU: Timer fra FVU hold medtages nu kun, hvis eleven har AVU hold samtidigt og er 18-19 år.
Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Timeoversigten viser nu ikke længere hold som ikke kan være SU udløsende (f.eks. OBU hold, hold med ugenorm 0 etc).
Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Timekontrol oversigten viser nu også kilderne til beregningen.
Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Timekontrol medtager nu ikke længere holdtilmeldinger hvor tilmeldingen har status Slettet.
Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Timekontrol medtager nu ikke længere holdtilmeldinger hvor der eksisterer mindst 1 holdelement tilknytning for eleven.
Fejl rettet, Easy-synkronisering: Upload af nye easyeksporter fejlede hvis filen var for stor (problemet opstod typisk, når man medtog protokol).
Hold, Karakterer: Der kan nu udskrives karakterlister fra siden.
16.021

20/9-2018

Fejl rettet, Stamdata, Brobygning integration: Eksport af brobygningshold fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Elever som kun har 6 tal i deres cpr nummer gav fejlsiden.
Stamdata, Vælg lokale/ressource: Kolonnen "Aktive skoleår" er nu fjernet i oversigten.
Fejl rettet, Studiekort applikation: Kunne fejle under opstart.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterfristsæts tilknytning til hold: Hvis et karaktersæt ikke havde nogle hold tilknyttet, så kunne tabellen rent grafisk blive ødelagt.
16.020

19/9-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der tillades ikke længere restårselev-bidrag for diverse gymnasielle uddannelser.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der gives nu mere information ved problemer ang. opsætning af undervisningsdage.
Eksamen, XPRS, Indberetning af realiserede prøveplaner: Alle elever på et prøvehold indberettes nu - uanset om der ligger protokol for prøven på eleven.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Uddannelser: Der er nu tilføjet print-ikon til Skoleperioder-information.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Detaljer: Der vises nu en kolonne med ansvarsområde.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Detaljer: Der kan nu fremsøges linjer på ansvarsområde.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Håndterer nu elever der skifter XPRS-elevtype.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Summeringer: Der vises nu restbidrag.
Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: "Summeringer" fanebladet fejlede.
Fejl rettet, Fagvalg: Enkelte fag blev vist dobbelt.
16.019

14/9-2018

Fejl rettet, Elevfravær: For EUD elever fik man ofte fejlsiden.
16.018

14/9-2018

Hold, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Elevopsætning: Det er nu lettere at opsætte erhvervsrettet påbygning.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Elevfravær: Man fik fejlsiden hvis man skiftede skoleår.
Layout rettet, Uddannelsesmodel udtræk på regelgrundlag, man kunne ikke se hvilket regelgrundlag man valgte.
Fejl rettet, Taxameter, Fuldtid: Der kunne opstå nogle 0-varighed og 0-bidrag rækker. De dannes nu ikke mere.
16.017

12/9-2018

Hold, Opgaver: Det er nu muligt at se en udspecificeret oversigt over holdets opgaver.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der tillades ikke længere restårselev-bidrag for almengymnasielle uddannelser.
16.016

12/9-2018

Hold, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Elevopsætning: Erhvervsrettet påbygning (ER) angives nu ved at skrive antal tælleperioder hvor der udløses normalt tilskud inden der udløses ER.
Fejl rettet, Fraværsregistrering på månedsbasis: Ændringer blev ikke altid gemt siden sidste release.
16.015

11/9-2018

Fejl rettet, EUD-historik visualisering viste dubletter af forløb, uddannelsesaftaler hvis der blev zoomet.
Fejl rettet, Elevforløbsverifikation: Forløb af varighed længere end 5 år (f.eks. EUD Hovedforløb) kunne ikke danne uu/su på baggrund af forløbet. Stamdata, Beviser: Stamdata, Beviser: EUD Hovedforløbsbeviser har nu automatisk flueben sat i Tilskud.
Stamdata, Karakterfristsæt: Når man oprettede/ændrede/slettede et karakterfristsæt, så verificerede den alle karakterfristsæt i skoleåret.
Fejl rettet, Ansøger: nogle ansøgere til skoleåret 2016/17 kunne ikke vises.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Det er nu muligt at opdatere grundforløbshistorik for alle typer af elever.
Fejl rettet, Forløb, Forløbsbeskrivelse: Der blev vist for meget information om en quiz når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Der kunne opstå ukendt fejl ved gem.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fultid: Hvis man havde angivet en korrektionsvarighed med mere end 1 decimal, så fejlede dannelsen af tilskudskladde.
16.014

6/9-2018

Fejl rettet, Elev, Studieplan, Kalender: Praktikstedsmedarbejdere havde ikke adgang til praktikanters kalender.
Fejl rettet, Eksamen: Karakterer på faget "8054- Kultur- og samfundsgruppe" og underfag har vægt 1.
Skemalægningsapplikation, Evaluer skema: Der vises nu mere information.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Kopier til Excel og print virkede ikke for beregnet tilskud.
Fejl rettet, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Kolonneoverskrifter fuldte ikke med ved scroll.
Fejl rettet, Hold, Studieplan: OBU evaluering var ikke synlig for stamdata administratorer.
Fejl rettet, Forside, Praktikstedmedarbejder: I nogle tilfælde blev praktikaftaler vist flere gange.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Der vises nu også rekvirent under detaljer.
Stamdata, Aktivitetsindberetning enkeltfag: Der vises nu også rekvirent under detaljer.
16.013

4/9-2018

Fejl rettet, Ungedatabasen: Der var nogle indberetninger, som ikke blev genindberettet efter fejl.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der var i nogle tilfælde inkonsistens mellem bidrag og restbidrag i en indberetning.
16.012

29/8-2018

Fejl rettet, .NET framework: Links til installation fejlede.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Der kunne opstå fejl ved anvend af løsning.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Under installation/opstart fik mange fejlen "Programmet kræver assemblyen System.Memory".
Stamdata, Vælg elev, Søgning: Der søges nu også i PNr.
Stamdata, Vælg elev, Søgning: Søgninger i PNr og post nr. sker nu kun på hele værdien - dvs at et søgning på 286 ikke finder 2860.
Rapportering, VUC posteringer: Tilføjet ny kolonne "Balance".
Masserediger anden aktivitet: Hvis man vælger opret aktivitet, så genbruges den fremsøgte aktivitets titel.
Fejl rettet, Eksamen, Indlæs karakterer fra netprøver.dk: Fejlede på EGYM Syge Sommer 2018.
Fejl rettet, Tilskud, Private kostskole: Hvis der ikke var angivet en slutdato for tilskudet, så fik man fejl frem til år 2050. Nu bruges beregnes kun tilskudsinfo i elevens aktive perioder.
Fejl rettet, Stamdata, Red. Elev, VUC Regnskab: Der vises nu hold på regnskabslinjerne.
Fejl rettet, Stamdata, Red. Hold, VUC Regnskab: Der vises nu elev på regnskabslinjerne.
16.011

28/8-2018

Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Der vises nu Lectio rekvirent for hver linje.
Rapportering, OBU: Tilføjet ny datakilde til VUC OBU. Den gamle datakilde vil blive udfaset.
Fejl rettet, Tilskud, Ny OBU tilskudsmodel: Fraværsprocent blev vist med alt for mange decimaler og var ikke altid vist korrekt.
Tilskud, Ny OBU tilskudsmodel: Der gives nu fejl, hvis eleven er tilmeldt hold med gammel VUC OBU tilskud. Eleven kan markeres som ikke tilskudsudløsende på de gamle hold, hvorved det ny tilskud får effekt.
Stamdata, Red. elev, OBU: Evaluering: Tilføjet flueben Foretaget, samt notefelt.
Stamdata, Red. elev, OBU: Indstilling: Tilføjet notefelt.
Kviklinks, OBU hold: Tilføjet nyt faneblad OBU Evaluering, som vises på OBU hold for holdets lærere. Siden viser de aktuelle elevers OBU evalueringer.
16.010

24/8-2018

Stamdata, Red. elev, VUC OBU: Der vises nu for hver indstilling hvor mange afholdte lektioner der har været, samt fremmøde.
Forløbsdeling, Søgning: Gav fejlsiden.
16.009

23/8-2018

Fejl rettet, Holdets/klassens/gruppens medlemmer: Billederne blev ofte indlæst meget langsomt. Hvis der var rigtigt mange, så kunne der opstå fejl og man kunne blive smidt af Lectio.
Fejl rettet, Eksamensudtræk EUD: Alle EUD hold i eksamensterminen blev verificeret. Nu er det kun hold der er relevante for stamklasserne der verificeres.
Fejl rettet, Afleveringsprogram: Virkede fortsat ikke.
16.008

22/8-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: I nogle tilfælde blev der udløst forkert varighed (f.eks. i tilfælde af fejl-linjer).
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Korrektion af tælleperiode gøres nu på skoleperiode niveau.
Fejl rettet, Afleveringsprogram: Virkede ikke efter opdatering af nogle komponenter.
16.007

22/8-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Det var muligt at lave korrektioner på fejl-rækker uden de nødvendige felter.
Fejl rettet, spørgseskemaer: Muligheden "Flere svar" krævede angivelse af korrekte svarmuligheder.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: Det kan nu korrigeres på flere felter.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: Der rapporteres nu flere fejl på korrigerede linjer.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P uddannelsesaftaler: EASY-P har været nede, hvilket gav fejlsider og fejlbeskeder. Færre sider fejler nu, når EASY-P er nede.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Der blev i nogle tilfælde vist for mange linjer.
Fejl rettet, Editor: Ved klik paa editor kunne siden finde på at scrolle til toppen.
16.006

20/8-2018

Fejl rettet, Kopier til forløb: Navnet på holdelementerne i dropdownen var ikke altid forløbets aktuelle periodes holdelement, men kunne være et andet af holdets holdelementnavne.
Fejl rettet, Kopier til forløb: Nu vises også skabelonforløb som destination.
Fejl rettet, Studierverifikation, HHX v3: Erhvervsret kan byttes med Erhvervsjura fra den nye bekendtgørelse.
Fejl rettet, Studierverifikation, STXv1: Latin C efter den nye bekendtgørelse blev ikke genkendt i §28-checket.
Fejl rettet, Studierverifikation, HTXv3: Teknikfag fra den nye bekendtgørelse blev ikke regnet med i §9.
Fejl rettet, Aktivitetsforside indhold. Tabeller blev vist i venstre margin.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Som udgangspunkt blev editoren kun vist frem til aktivitetens start, nu vises den frem til aktivitetens slutningen.
Fejl rettet, Skema, Ugevisning: I nogle tilfælde blev aktiviteter ikke vist.
Fejl rettet, Eksamen: Karakterer på fagene "5699- Naturvidenskabelig faggruppe" og "8054- Kultur- og samfundsgruppe" og underfag har vægt 0,75.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Opdatering af time/fag fordeling gav fejl hvis der eksisterede fælleslektioner. Fælleslektioner opdateres nu ikke af denne funktion.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: "Antal elever" benævnes nu "Antal".
Stamdata, Skift afdelinger på entiteter: Det er nu muligt at skifte afdeling på skemalægnings-skemaer.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterfristsæt: Datoerne skulle ligge i afdelingens fuldtidsskoleår. Det er nu ændret til bare at skulle ligge i skoleåret.
Eksamen: Offentliggørelse af AGYM/EGYM vinter- og sommereksamen implementeret for skoleåret 2018/19.
Fejl rettet, Ansøger: Visning for ansøgere fra til 2016/17 kunne give fejlsiden.
16.005

14/8-2018

Fejl rettet, Holdet/gruppens quiz-resultater: Hvis et hold ikke var aktivt, så blev der ikke vist nogle quiz-resultater. Nu vises samme elever som der vises på holdets/gruppens medlemmer.
16.004

14/8-2018

Fejl rettet, ansøgere: Indlæsning af karakterer fra ansøgning kunne fejle pga. dubletter i filen fra optagelse.dk.
Fejl rettet, redigér flere: Det var ikke muligt at kopiere aktiviteter der ikke havde hold tilknyttet.
Fejl rettet, Brobygning.net: Fejl ved hentning af brobyggere grundet et certifikat-skifte.
16.003

9/8-2018

Rapportering: Tilføjet ny datakilde Stamklasse år.
Fejl rettet, Rapportering, Datakilde Lærerløn: Der manglede mulighed for at kunne angive aktueldato.
Stamdata, EUD, EASY-P aftaler: Listen viser nu aftaler op til 6 måneder gamle.
Stamdata, Lokationer: Nyt skærmbillede til at oprette/ændre lokationer.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, OBU: Der opstod ukendt fejl når man forsøgte at indsætte en ny indstilling.
16.002

7/8-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: I nogle tilfælde blev der givet advarsel om manglende fraværsregistering for skolepraktik hold uden fraværsangivelse.
Stamdata, Rediger stamklasse: Tilføjet nye felter: Note1 og Note2.
Rapportering: Tilføjet ny datakilde Stamklasser.
16.001

2/8-2018

Aktivitet, Rediger flere: Det er nu muligt at redigere titler på aktiviteter.
16.000

1/8-2018

Fejl rettet, Forside, praktiksted: "Vis kun aktuelle" viser nu også fremtidige aftaler.
Lectioapplikationer som skemalægning, timefagfordeling etc. er opgraderet til .Net 4.7.2.
15.233

30/7-2018

Fejl rettet, Ungedatabaseindberetning for GF2: GF2-elever som ikke fortsætter på hovedforløbet blev indberettet som Gennemført men skal være Afbrudt.
Fejl rettet, Ungedatabaseindberetning for Pre-IB: Der blev ikke indberettet en Gennemført-hændelse ved skift til IB.
Fejl rettet, Uddannelsesplan: Fik fejlsiden siden sidste release.
15.232

30/7-2018

Stamdata, Beviser, EUD: Tilføjet ny bevistype 'EUD Skolevejledning'.
Stamdata, Beviser, EUD: Tilføjet ny bevistype 'EUD Grundfagsbevis'.
Stamdata, Beviser, EUD: Tilføjet ny bevistype 'EUD GF Dokumentation'.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå ukendt fejl ved automatisk skemalægning.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Summeringer: Der vises nu takst for TMK PROEU.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Det er nu muligt at filtere linjer uden bidrag væk.
Stamdata, EUD historik visualisering: Tilføjet pauser.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Det er nu muligt at lave korrektion af bidrag på enkelte rækker.
Aktivitetsindberetning, Verifikation: Der vises nu fejl hvis en skolepraktik elev har mere end 45 ugers tilskud på et år.
Aktivitetsindberetning: For hold, elevforløb, m.fl. er det nu muligt kun at vise aktuelle linjer.
15.231

18/7-2018

Stamdata, Tilskud, VUC: Det er nu ikke længere nødvendigt at overføre det valgte fællesfag til enkeltfagstaxameteropsætning.
Aktivitetsforside, Materialevælger: Det er nu muligt at vælge og indsætte præsentationer.
Materialevælger: Er nu lidt mere keyboardvenlig: ESC lukker vælgeren, TAB sætter fokus på første tekstfelt.
Fejl rettet, Tilskud, Skolepraktik: Periodevis rekvirent angivet på eleven blev ikke respekteret.
Stamdata, EUD, EASY-P aftaler: Tilføjet mulighed for kun at se udbehandlede EASY-P aftaler.
EASY-Synkronisering, Protokollinjer: Protokollinjer uden meritinstitution kan nu importeres som godskrevne med beviskommentar.
EASY-Synkronisering, Protokollinjer: Tjekker nu også for dubletter med forskellig karakter på tværs af karakterskalaer.
Fejl rettet, Karakterdatabasen: Nu fremsøges alle beviser og karakterer som bør sendes til karakterdatabasen. Før blev der ikke vist nogle, hvis forløbene var afsluttet.
15.230

12/7-2018

Forløbsmateriale: Ved kopiering af aktivitetsindhold fra forløbets Beskrivelse-faneblad kopieres aktivitetsquizzer og holdmaterialer nu også.
Stamdata, Rediger elev, Regnskab: Der er nu mulighed for at oprette og redigere manuelle posteringer.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Knapperne annuller og udfør har nu tastaturgenveje.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud: Holdtilskud til brobygnings-/præsentations-tilskudsberegninger, hvor holdet havde flere holdelementer, men hvor en elev ikke var tilmeldt alle holdelementerne, kunne fraværsopgørelsen til tilskud sige at der manglede fraværsregistreringer.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: For EUS-elever er dropdown-menuerne under grundførløb nu tomme som standard.
Fejl rettet, Stamdata, Udmeld elev: Valget af hvilke holdtilknytninger der skulle slettes/opdateres virkede ikke korrekt i forbindelse med korte hold der ikke var startet endnu i aktuelle skoleår.
Quiz: IB-karakterskalaen er nu understøttet.
Fejl rettet, Forløbsdeling: Kopiering af forløb med forløbsquiz fra anden skole gav fejlsiden.
Quiz, Redigering: Ved gem af quizzer med spørgsmål af typen "Flere svar", hvor kun 0 eller 1 muligheder er markeret som værende korrekt, vises nu bekræftelsesdialog.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Præsentationsikon på indholdsfanebladet blev vist gentaget horisontalt på hele linien.
Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Verifikationen af fritagelse for fag bruger nu elevforløbets skoleperiode i stedet for elevtypen.
Bevisverifikation, EUD GF2: Tilføjet verifikation af at eleven har en elevtype med GYM hvis elevforløbet har skoleperiode HX eller GY.
Rapportering: Tilføjet ny datakilde: "VUC Posteringer".
15.229

5/7-2018

Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Elever med elevtype indeholdende GYM fritages for Dansk D og Engelsk D.
Fejl rettet, Elev, Studieplan, Valgfag: Valgfagsønskerne blev i nogle tilfælde verificeret på en forkert uddannelsesversion.
Fejl rettet, Karakterdatabasen, Beviser: For beviser indberettes nu kun de officielle fag.
Fejl rettet, Stamdata, Opdater indbyggede grupper: Alle lærere gruppen opdateres nu også med lærere der er aktive i fremtiden.
Stamdata, Terminer: Der er nu tilføjet terminsprøveterminer frem til og med skoleåret 2025/26.
Eksamen, Indberetning af realiserede prøveplaner: Der er nu ikke længere et krak at eleverne har fået karakterer på prøveholdene. Det er kun hvis en elev har fået f.eks. IM eller SYG at eleven ikke medtages i indberetningen.
15.228

4/7-2018

Fejl rettet, Karakterdatabasen: Forslag-Beviser kunne give fejlside, på grund af valgfrie fag. Nu fejler siden ikke mere, men der mangler stadig håndtering af disse fag.
Fejl rettet, Fagvalg: Nyt fag 6770- tilføjet som muligt SSO fagvalg.
Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Elever med elevtypen indeholdende GYM fritages Afsætning C, Erhvervsøkonomi C og Informationsteknologi C.
Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Verifikation af uddannelsesspecifikt fag virkede ikke altid efter hensigten.
Fejl rettet, Bevisudstedelse, EUD beviser: Godskrivning af eksamenskarakterer kom ikke med på beviset.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Hvis beviser blev trukket tilbage hurtigt efter udstedelse (indenfor 30-90 minutter), så kan der optræde tilbagetrækningsfejl i eksamensdatabaseloggen, da beviset aldrig er blevet indsendt. Nu forsøges beviset ikke tilbagetrukket, hvis det ikke er indsendt. Fejlen betyder dog ikke noget.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Verifikation af overlappende skoleforløb viste ikke alle overlap.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Hvis protokol blev slettet hurtigt efter udstedelse (indenfor 30-90 minutter), så kan der optræde tilbagetrækningsfejl i eksamensdatabaseloggen, da protokollen aldrig er blevet indsendt. Nu forsøges protokollinien ikke tilbagetrukket, hvis den ikke er indsendt. Fejlen betyder dog ikke noget.
Fejl rettet, Stamklasse, Karakterer, Udspecificeret: Printikonet ud for elevens navn printede altid den første elevs karakterer og karakternoter.
Stamdata, Terminer: Der er nu tilføjet vinter og skr opg terminer frem til og med skoleåret 2025/26.
Fejl rettet, Rediger aktivitet, Rediger flere: Ved oprettelse blev den originale aktivitets titel kopieret til noten på den nye aktivitet.
Aktivitetsforside: Ved indsættelse af forløbs- og aktivitetsquizzer og holdmaterialelektier, bliver der nu gjort opmærksom på at disse ikke bliver kopieret med.
Spørgeskema: Pointberegning af fluebens-spørgsmål i spørgeskema med negativt points slået fra er modificeret lidt. Eksisterende spørgeskemaer påvirkes ikke.
15.227

2/7-2018

Stamdata, Rediger elev, Beviser: Der vises nu information om eksamensdatabasen for hvert bevis.
Stamdata, Eksamensdatabasen: Det er nu muligt at få vist alle rækker for en enkelt elev.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Prøvebeviser (GYM) for ny ordning blev ikke indberettet.
15.226

30/6-2018

Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Eksamensdatabasen kunne ikke modtage beviser, hvor der for et fag var både Samlet vurdering STA og samlet vurdering EKS. Fejlede beviser skal genbehandles.
15.225

29/6-2018

Obu: Tilføjet dato for undervisningsplan.
15.224

29/6-2018

Fejl rettet, prøvebevis: Udstedelse af prøvebeviser for HTXv4 og HHXv4 meldte fejl om manglende bevisoverskrift.
15.223

28/6-2018

Fejl rettet, studieverifikation, HTX gl. Ordning: Forkert tekst ved verifikation af studieretning med Kemi.
Fejl rettet, studieverifikation, HTX, gl.ordning: Tog ikke højde for hævning af Biologi B, Informationsteknologi B, Idehistorie B og Design B.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Gav fejl om manglende protokollinjer selvom disse er oprettet.
15.222

28/6-2018

SU, Indskrivningsindberetning: Indskrivningsrettehændelser vises nu med suffiks ", rettelse" når indberetningstransaktionen vises, ligesom det gør på SU-fanebladet under elevstamdata.
15.221

27/6-2018

Bevisverifikation, EUD GF2. Meldte om fejl for fag taget på GF1.
15.220

26/6-2018

Fejl rettet, eksamensdatabaseindberetning: Kombinationen af Afsluttende Standpunktskarakter og evalueringsform SAM kunne ikke indberettes.
Fejl rettet, bevisudstedelse, GSK: Udstedte beviser blev ikke vist på oversigten.
15.219

26/6-2018

Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Karaktergennemsnittet blev ikke udregnet korrekt.
Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Verifikation af om der findes protokollinjer for Valgfag (14588-) og Overgangskrav fjernet.
15.218

25/6-2018

Fejl rettet, Skemalæningsprogram: Var meget langsom når der blev valgt mange brikker.
15.217

25/6-2018

Fejl rettet, Beviser, EUX postreform: C-niveauer fra GF2-delen gav verifikationsfejl i studieverifikationen.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: HF enkeltfags v1 elever der kun har haft v2 fag i løbet af skoleåret blev ikke identificeret som afgangselever.
Fejl rettet, bevisgenerering, HTX: Mere end en protokollinje til generering af underfag for teknikfag.
15.216

25/6-2018

Fejl rettet, Bevisgenerering: Gav fejl for GF2-beviser.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: I nogle tilfælde blev kun STX-ansøgere vist til konvertering.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Gav fejlsiden i visse tilfælde.
15.215

22/6-2018

Ingen versionsnoter.
15.214

22/6-2018

Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Konvertering til studieretning, kunne ikke finde valgfag.
Fejl rettet, karakterdatabaseindberetning: Kunne fejle på indberetning ved brug af Lectio karaktertypen "Afluttende Standpunkt, skriftlig".
15.213

22/6-2018

Fejl rettet, Udg. censur, studieplan: Man fik fejlsiden.
Fejl rettet, Automatisk udstedelse af prøvebeviser: Det var ikke muligt at få automatisk udstedt mere end ét prøvebevis pr. termin.
15.212

21/6-2018

Ingen versionsnoter.
15.211

21/6-2018

Fejl rettet, Eksamensdatabaseindberetning: Indberetning af GSK-prøvebeviser på 3007v2 virkede ikke.
15.210

21/6-2018

Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Hvis to uddannelsesaftaler bliver afbrudt af en RKV betragtes de som én aftale.
Eksamer, Beviser: Lokale fag medtages ikke længere på EUX-beviser som standard.
Fejl rettet, Bevisverifikation, HHX: Verifikationen gav fejl for afsl. standpunktskarakter for Erhvervscase 4939.
Karakterdatabasen: Afgangskarakterer i dansk og matematik for EUD-ansøgere indlæst.
15.209

20/6-2018

Fejl rettet, Skemalægning: Automatisk skemalægningsvinduet viste forkert antal uplacerede brikker.
Fejl rettet, Materialevælger: Kunne ikke vælge forløbsmaterialeindhold i Internet Explorer.
15.208

18/6-2018

Fejl rettet, Karakterdatabase: Karaktertyperne Afsluttende Standpunkt Mdt. og - Skr. kan nu også indberettes.
15.207

18/6-2018

Fejl rettet, Forløb, Forløbsmaterialeeditor: Ved indsættelse af indhold kopieret fra anden editor blev overskriftstypen ("Aktivitet", "Lektie") ikke vist.
Editor: Ny genvejstast til at indsætte vedhæftet fil: Ctrl+Alt+F.
Editor: Ny genvejstast til at indsætte matriale: Ctrl+Alt+M.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Hold som løb over 2 indberetningsperioder, ville for elever som havde fravær i hele den ene indberetningsperiode udløse bidrag 0.
15.206

15/6-2018

Ingen versionsnoter.
15.205

15/6-2018

Fejl rettet, Forløb, Forløbsmaterialeeditor: Popop-værktøjslinie for aktivititets- og ressource-overskrifter blev vist lidt højere oppe på siden end de burde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Genvejstasten ctrl+alt+o til at slå "Offentlig"-fluebenet til og fra, virkede ikke.
Fejl rettet, Materialevælger: Udfoldning af forløbsmaterialeindholdsfortegnelse virkede ikke i Internet Explorer 11.
Fejl rettet, Materialevælger: Sammendfoldning af aktivitetsindholdsfortegnelse virkede ikke.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: AUB fanebladet kunne fejle under fraværsberegning.
Fejl rettet, Stamdata, Elev - Hent uddannelsesaftaler: Kunne fejle siden release sidste release.
15.204

14/6-2018

Fejl rettet, Karakterdatabaseindberetning: Fejlkommunikationenr blev forsøgt gensendt.
15.203

14/6-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindhold: Link til præsentation blev vist med efterfølgende link-ikon.
Fejl rettet, Editor: Ved klik på links i indholdfortegnelse hoppede editoren til overskriften skjult af editorens værktøjslinie.
Fejl rettet, Forløb, Aktivitetsliste: Elevfeedback blev ikke vist sammen med lektier og øvrigt indhold.
Fejl rettet, Forløb, Forløbsmaterialeeditor: Ikoner til ventstre for letier, øvrigt indhold og præsentationer blev ikke altid vist.
Fejl rettet, Karakterdatabaseindberetning: Ikke-afsluttende årskarakter samt eksamenskarakterer i Dansk/Matematik/Engelsk kan nu også indsendes til Karakterdatabasen.
15.202

13/6-2018

Fejl rettet, Ansøger konvertering: Kunne ikke finde stamklasser til 3-årig HF BGK samt STKv2.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: I nogle tilfælde blev eleven ikke sat på den oprindelige stamklasse efter endt grundforløb.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Brobygning/præsentationskurser: I nogle tilfælde blev fraværet ikke udregnet korrekt, hvis der var aflyste aktiviteter.
Fejl rettet, Oversigten over frie lokaler meldte om fejl for sidste uge i skoleåret.
Fejl rettet, Bevisverifikation, HTX: Verifikationen tillod ikke teknikfagene fra den nye bekendtgørelse.
Fejl rettet, Udskrift af karakterliste, FVU: Gav fejlsiden.
15.201

8/6-2018

Ingen versionsnoter.
15.200

7/6-2018

Fejl rettet, Karakter-kombinationer: For faget 4206-3 er der fejlagtigt udmeldt dobbelt (STA,-) fra STIL. Det betød desværre at den helt blev fjernet i Lectio.
Fejl rettet, Studieplan: Visning af studieplan kunne hænge.
Fejl rettet, Beskeder: Filer vedhæftet beskeder kunne ikke gemmes i Lectio-mappe.
Fejl rettet, Editor: Ved paste af indhold fra et Google Docs-dokument, blev teksten fed, og denne formatering kunne ikke fjernes.
15.201

x/6-2018

Fejl rettet, Tabeller: Tabelkolonneoverskrifter der låser sig til toppen af siden når siden scrolles, blev ikke vist siden sidst release.
15.199

5/6-2018

Elev, Studieplan, Målpinde: Viser nu også målpinde for underfag på kombinationsfag.
15.198

5/6-2018

Praktiksteder: Praktiksteder opdateres automatisk med data fra lærerstedet i EASY-P.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Brobygning/præsentationskurser: I nogle tilfælde blev fraværet ikke udregnet korrekt, hvis der var aktiviteter hvor krediteringsminutter var 0.
Stamdata, Uddannelsesmodel: Tilføjet ny rapport Målpinde, hvor man kan hente et excelark med alle målpinde.
Fejl rettet, Ansøger: Konvertering af ansøgere i Region Hovedstaden kunne give nogle fejl.
Fejl rettet, Skemalægning: Hold-,klasse- og læreropsætning i 2-ugersskemaer. Knapperne til spærring af hele dagen virkede ikke efter hensigten for dagene i skemaets anden uge.
15.197

30/5-2018

Fejl rettet, Ansøger: Efter sletning af en ansøger fik man fejlsiden.
Fejl rettet, Elev, Stamdata: Linket til ansøger var blevet skjult.
Fejl rettet, Ansøger: Konvertering til 10.klasse krævede egnethed markering af enten Gymnasie eller EUD.
Planlægningsapplikationer: Kan nu startes fra Chrome ved brug af "Windows Remix ClickOnce Helper"-extension og Firefox ved brug af "Breez ClickOnce"-addon.
Fejl rettet, Karakterblade: Nogle gange optrådte afsluttende årskarakterer i både afsluttende årskarakterer og årskarakterer kolonnerne.
Fejl rettet, Karakterblade: Ændret rækkefølge på kolonnerne, så årskarakterer nu kommer før afsl. årskarakterer, samt at DEL karakterer kommer lige efter årskarakterer.
Fejl rettet, Bevisverifikation: HHX-Beviser gav fejl for DIO standpunktskarakterer.
EASY-integration: Tilføjet mulighed for at bruge flere eksterne ID'er på stamklasser.
Fejl rettet, Udgående censur: Ved udgående censur-information blev der vist fejlbeskeden "Institutionen XXX bruger ikke Lectio til eksamen", hvis der var angivet forkert institutionsnummer eller der manglede prøveholdid.
Fejl rettet, Udgående censur: Ved udgående censur-information viser fejlbeskeden "Institutionen XXX bruger ikke Lectio til eksamen" nu også institutionsnummer.
15.196

24/5-2018

Fejl rettet, Bogdepot: Det var muligt at få ændret bognummer til ugyldige talværdier. Dette gav nogle fejl i bogdepotet.
15.195

18/5-2018

Fejl rettet, Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Udledningen af stamklasser gav i nogle tilfælde to stamklasser med samme startdato.
15.194

17/5-2018

Fejl rettet, Indberetning til Netprøver: Kunne fejle pga. mundtlige prøvehold med ulovlige uddannelse/fagkode-kombinationer.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Rediger Prøvehold: Tildel tider gav i nogle tilfælde for lang tid til lang forberedelse.
15.193

16/5-2018

Rediger elev: Ordblinde-udredning har fået en opdatering.
15.192

16/5-2018

Fejl rettet, EASY-Synkronisering, Indlæs AUB: Fejlede ved manglende telefonnummer og/eller lokalnummer.
15.191

14/5-2018

Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af skolepraktik: Siden fejlede.
15.190

14/5-2018

Fejl rettet, Studieverifikation: v2-uddannelser talte ikke sprogfag fra den forrige reform med.
15.189

9/5-2018

Fejl rettet, Rapportering, Ansøgere: Filtrering på afdeling virkede ikke.
Forløb, Opgaver: Tilføjet mulighed for at oprette en inaktiv opgave på et forløb.
Rediger praktiksted: Det er nu muligt at hente information på baggrund af CVR eller P-nummer.
Fejl rettet, Studieretning, Verifikation: For Studenterkursus var nogle fag-timetal forkerte.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Rediger Prøvehold: Tildel tider gav i nogle tilfælde ikke lang nok tid til lang forberedelse.
Stamdata, Indlæs EUD skolepraktik: Hvis uddannelsesaftalen har angivet en DS-afdeling, foreslås der kun hold på samme DS-afdeling.
Fejl rettet, ansøger, konvertering: Kunne ikke finde stamklasser til 3-årige HF-uddannelser.
Aktivitetsindberetning: Enkeltfagshold kan have angivet en fjernundervisningsprocent, og derved udløse FJENK.
Aktivitetsindberetning: Ny udløsningstype der udløser tilskud for hele perioden, selvom eleven kun er tilknyttet en del af perioden.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: I nogle tilfælde blev brikker placeret uhensigtmæssigt.
15.188

4/5-2018

Forløb: Knappen "Kopiér til forløb" på forløbssiden fjernet.
Aktivitetsforside, Editor: Radioknappen "I aktuelle afsnit" respekteres nu for forløbsmaterialeindhold, aktiviteter, lektier og quizzer.
Lønposter: Ændret måde midlertidig lærer udvælges.
Fejl rettet, Rediger Elev, Holdtilknytninger: Dobbeltbookninger blev ikke detekteret korrekt.
Fejl rettet, Studieplan: Der stod ??? i titlen.
Eksamensdatabase: Det er nu muligt at genindberette fejlede protokollinjer.
Fejl rettet, Konverter ansøgere: Æ, ø, og å vises nu korrekt.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: Der vises kun fejl om manglende fraværsregistrering hvis holdet er sat op til at skulle anvende fravær.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensaktivitetoversigt: Kun offentliggjort udgående censur blev vist. Nu medtages alt udgående censur.
15.187

25/4-2018

Fejl rettet, Ansøger: Opret ny ansøger gav fejlsiden.
Ansøger, Brevfletning: Der er lavet en brevflettekilde til ansøgere. Link fra søgelisten samt individuelle ansøgere.
15.186

25/4-2018

Elevnavne: Det er nu muligt at give elever et "visningsnavn" hvis de f.eks. har navnebeskyttelse eller meget lange navne.
Fejl rettet, Eksamensaktivitetsoversigt: Lærere blev vist som dobbeltbooked selvom de ikke var det.
Stamdata, Indlæs EUD skolepraktik: Der er nu understøttelse for, at der kan være flere skolepraktikhold. I indlæs uddannelsesaftale kan man nu vælge hvilket hold eleven skal på.
Ansøger: Kortvisningen opgraderet med mulighed for at vise placering for uddannelsesønsker.
15.185

23/4-2018

Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: Det er nu muligt at lave korrektioner på række-niveau.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Introduktionskurser: Elever der var fraværende på alle tælledatoer udløste bidrag.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Ved indlæsning af grundforløb blev eleven ikke sat på hovedforløbet efter grundforløbet var slut.
Fejl rettet, Ansøger: Konvertering af Pre-IB/IB ansøgere kunne ikke finde stamklasser.
15.184

18/4-2018

Ingen versionsnoter.
15.183

18/4-2018

Fejl rettet, Hold, Karakterer, Quiz-resultater: Siden gav fejl ved overlappende forløb med quizzer i overlapningsperioden.
Fejl rettet, formler i forløbsmateriale editoren virkede ikke.
Brevskabeloner, det er nu muligt at generere dokumenter med elevfotos.
Vis Quiz: Sortering tilføjet på besvarelserne.
Timefagfordeling, Timefagfordelingsrapporter: Felterne UV, Aftalt timetal og Adm.belast. angives nu med to decimaler.
Fejl rettet, Kopiér forløb: Fejlede ved forsøg på kopiering af forløb med speciel Safari-html.
Fejl rettet, ansøger: Upload af export fra anden Lectio-skole fejlede.
15.182

17/4-2018

Fejl rettet, optag.dk: Ansøger-rapporterne kunne ikke hentes.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Introduktionskurser: Elever blev i nogle tilfælde ikke medtaget hvis der ikke var angivet fravær på holdet.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Tilføjet automatisk opdatering af stamklassen.
15.181

13/4-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: Der gives ikke advarsel om manglende fraværsregistrering for fremtidige tælledatoer.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå fejl ved Gem.
15.180

11/4-2018

Aktivitetsforside, Materialevaelger: Ved indsættelse af præsentationsindhold fra forløbsmateriale medtages overskriften ikke mere.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Bevis: Der kunne opstå fejl for elever med merit-protokolinjer uden institutionsnummer.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Det er nu muligt at trykke Udfør, selvom der ikke kunne findes et EUS elevforløb.
Eksamen, Beviser: GF1 elever der var flyttet over på GF2 elevforløbet fremgik ikke af listen over afgangselever.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der opstod fejl ved slet af skemabrik.
15.179

6/4-2018

Fejl rettet, Stamdata, Rediger fag: Man fik ukendt fejl ved forsøg på skift af fagnummer på lokale fag.
15.178

5/4-2018

Fejl rettet, Hovedmenu: Linket til avanceret skema virkede ikke siden release 15.176.
15.177

5/4-2018

Fejl rettet, Hovedmenu: Linket til grupper virkede ikke. Man blev i stedet sendt til hold siden.
Fejl rettet, Afleveringsservice: Kunne fejle, hvis der var mange prøvehold at hente.
15.176

5/4-2018

Fejl rettet, Ansøgerrapport: Kunne være tom for enkelte afdelinger.
Fejl rettet, Studieverifikation: HTXv4 gav en advarsel om manglende B-niveau for Teknikfag A.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Lektienoter i editoren blev ikke udtrukket.
Forløbsdeling: Funktionalitet til salg er fjernet. Funktionalitet til deling er uændret.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Lektienoter i editoren blev ikke udtrukket.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Fejlede ofte siden sidste release når man trykkede Udfør.
15.175

3/4-2018

Fejl rettet, Ansøger, Import: Hvis kommunekoden var ugyldig, så fik man ukendt fejl ved import. Nu får man at vide, at kommunekoden er ugyldig.
Fejl rettet, Rediger Flere: Rettet fejl for skoler med flere afdelinger.
Indlæs uddannelsesaftale: Det er nu valgfrit om eleven skal tilknyttes et grundforløb.
15.174

26/3-2018

Ingen versionsnoter.
15.173

23/3-2018

Ingen versionsnoter.
15.172

23/3-2018

Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Den første lærer/lokale tilføjes nu uden klik på tilføj.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Materialevælger: Radioknapperne "Lektie" og "Øvrigt indhold" havde ikke nogen effekt for forløbsmaterialeindhold.
Aktivitetsforside, Materialevælger: Der er nu en ny radioknap "Auto", der indsætter det valgte indhold som den type det har.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ryd filtre virkede ikke efter kopiering af skemabrik.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Det var ikke muligt at fremsøge KS / NF prøvehold.
15.171

21/3-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå fejl ved opret af nyt skema.
Stamdata, Rediger elev: Tilføjet integration til DocuNote.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér til forløb: Der vises nu års-specifike navne på hold.
Konsultationer: Mulighed for automatisk tildeling af lokaler.
Brevskabeloner: Nye Lectio skabeloner som eliminerer kompatibilitets problemer.
15.170

20/3-2018

Eksamen, Eksamenskarakterer: Tilføjet mulighed for at hente karakterer fra Netprøver.dk for flere prøvehold samtidig.
Stamdata, Karakterer: Nye karaktertyper "Lokal prøve - mundtlig" og "Lokale prøve - skriftlig" der kan bruges til ikke-XPRS karakterer.
Fejl rettet, Bevis: Der tillades nu merit for "Udd. specifikt fag" på EUD GF2 beviser.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Opsætning: Det var ikke muligt fjerne alle spæring-flueben ved brug af "A"-knappen.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Planlæg AT kæder: Der opstod ved hvis en elev havde tildelt dag men ikke tidspunkt.
Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Aktive OBU elever blev meldt som "indberettes ikke". Nu kigges på de aktive hold hvis der ikke er overført endelig varighed og fremmøde til elevens hold tilknytning.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: I nogle tilfælde blev uplacerede brikker ikke vist.
15.169

19/3-2018

Skema, Ugevisning: Mulighed for at vælge hele kolonner ved at trykke på den øverste uge celle.
Skema, Ugevisning: Mulighed for at vælge hele rækker ved at trykke på den venstre modul celle.
Skema, Ugevisning: Mulighed for at navigere og vælge moduler/aktiviteter med tastaturet.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Der blev i nogle tilfælde givet forkert advarsel ang. elevs slutdato på elevforløbet.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Der vises nu slutdato for hvert skoleår.
Fejl rettet, Konsultation, Lokaler: Det er nu muligt at redigere lokaler selvom konsultationen er startet.
15.168

19/3-2018

Fejl rettet, Forløb: Ved sletning af forløb med inaktive opgaver, slettes opgaven også.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Realkompetencevurdering: Der vises nu også fag for HF enkeltfag v2.
Fejl rettet, Skemalægning: Der kunne opstå ukendt fejl pga. forkert .NET version (version 4.7.1 er påkrævet).
Fejl rettet, Verifikation, Valgfag: Der blev i nogle tilfælde givet forkert fejl ang. HTX teknikfag.
Stamdata, Lærer, Kompetencer: Forslag til kompetencer skrives nu under listen af lærerens kompetencer.
15.167

16/3-2018

Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Indberetningen gruppere kursisterne på uddannelsesniveau. De samles nu på cøsaformålsniveau med angivelse af seneste kursus' uddannelse.
Fejl rettet, Stamdata, Opret Fag: I nogle tilfælde blev det foreslåede fagnummer et globalt fagnummer.
Stamdata, Rediger elev, EUD: Listen med Foreslåede hold viser nu forslag for hold ud fra det aktuelle og fremtidige elevforløb. Før var det kun det aktuelle, hvilket betød at hvis eleven ikke var startet på et elevforløb, så var listen tom.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Lærer: Der kunne opstå ukendt fejl.
Eksamen, Opret Prøvehold: For HF NF/NV etc. foreslåes nu også faget selv som forslag til årsprøver.
15.166

16/3-2018

Ingen versionsnoter.
15.165

16/3-2018

Eksamen, Opret prøvehold: Nu vises alle elever som er/har været tilknyttet til holdet. Som standard er det de elever der forventes at skulle på prøveholdet som markeres.
Fejl rettet, Skemalægning: Hurtigere opstart af programmet.
Fejl rettet, Skemalægning: "Ryd filtre" virkede ikke altid.
15.164

15/3-2018

Skema, Ugevisning: Mulighed for at redigere valgte skemabrikker.
15.163

15/3-2018

Fejl rettet, Eksamen, Prøveholdsoversigt: Sortering på lærer virkede ikke.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: For realkompetencevurdering for HF enkeltfag kunne der blive vist fejl ang. ugyldig TMK.
15.162

14/3-2018

Stamdata, Elev, Bevis: Det er nu muligt at angive om et bevis skal inkluderes i aktivitetsindberetning.
Stamdata, Elev, Bevis: Ved udstedelse af bevis sættes nu automatisk om beviset skal udløse tilskud udfra elevens elevforløb.
Fejl rettet, Skema, Ugevisning: Aktiviteter som lå over flere moduler/dage blev ikke vist ordentligt.
Fejl rettet, Rediger flere: Ved redigering af anden aktivitet blev der ikke oplyst om forkert format ved ændring af tidspunkt.
Fejl rettet, Rediger Flere: Der bruges nu holdets skoledagskalender til udledning af skoledage.
Fejl rettet, Eksamensindberetning: GSKv2 fejlede med besked om manglende ExamQualifiers.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgerskærmbilledet fejlede for visse ansøgere fra 2016.
Fejl rettet, Ansøger-upload: Upload af ansøgere kunne fejle.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Det var ikke muligt at oprette prøvehold til nye NV og KS fagkoder.
15.161

12/3-2018

Skema: Ny uge-visning for stamdataadministratorer med mulighed for masseopret.
Aktivitet, Rediger Flere: Det er nu muligt at se resultatet af de valgte redigeringer.
Aktivitet, Rediger Flere: Nyt layout.
Easy-Synkronisering, Opret Fag: Det er nu muligt at oprette kombinationsfag automatisk.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvefagsudtræk: Der opstod ukendt fejl hvis man havde HFv1 elever på HFv2 NV og KS fagkoder.
Easy-Synkronisering, Holdelementer: Gymfag foreslås ikke længere som underfag på kombinationsfag.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Der kunne blive vist fejl for elever med faget 5743A Bioteknologi.
15.160

7/3-2018

Fejl rettet, redigér elev: Fejlede siden sidste release.
15.159

7/3-2018

Studieverifikation: Verfikation af STK-elever, som af tilskusårsager er tvunget på ny-reform (STKv2), bliver nu verificeret efter den gamle reform.
Fejl rettet, Ansøger: Export af ansøgere kunne fejl for ansøgere indlæst fra optagelse.dk's gamle format. (f.eks. overliggere)
Forløbsmateriale, Editor: Lektie- og aktivitetsnote kan nu indsættes med genvejstasten ctrl+alt+n, og lektie kan skiftes mellem at være offentlig eller ej med genvejstasten ctrl+alt+o.
15.158

6/3-2018

Fejl rettet, Skemalægning, Udrul: I nogle tilfælde blev der givet forkerte advarsler.
Fejl rettet, Skemalægning, Udrul: Der anvendes nu skoledags-kalender for de hold der er involveret i skemalægning, og ikke skolens standard skoledagskalender.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Lærer: Der udløses nu som udgangspunkt fuldt bidrag for pædagogikum lærere.
Fejl rettet, Stamklasse, Studieplan: Siden fejlede ved forløb med opgaver uden afleveringsfrist.
Stamdata, Rediger hold: Tilføjet en funtion til at flette holdelementer for skoleforløb.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Hold: For introkurser udløses nu tilskud for hele perioden selvom eleven har fravær på nogle dage i tilskudsperioden.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Det var ikke muligt at oprette aktiviteter siden sidste release.
Ansøgerimport: Import af STX-ønsker uden niveau-angivelse på valgfag nu muligt. Indlæses med højest muligt niveau.
15.157

5/3-2018

Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: Det opstod ukendt fejl ved flytning af møde.
Hovedmenu, Lærer: Der er nu adgang til redigering af konsultationer for lærere.
15.156

1/3-2018

Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: Ved rediger blev optagede tider ikke vist.
15.155

1/3-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For tælleperiode 2 for gymnasielle uddannelser kunne der blive udløst forkert bidrag siden release 15.150.
Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: Elevens ønskede tider blev ikke markeret rigtigt.
15.154

28/2-2018

Aktivitetsforside, Indsættelse af indhold fra forløbsmateriale: Hvis den første afsnitsoverskrift i et valgt aktivitetsafsnit er en "Overskrift 3", vises der nu advarsel om at dette afsnit ikke indsættes på aktiviteten.
Fejl rettet, Materialevælger, filer: Ved valg af fil i ældre versioner af Safari-browseren, gjorde materialevælgeren intet.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsentation: Fuldskærmsvisning viste alle slides på én gang isf. én slide ad gangen.
15.153

28/2-2018

Fejl rettet, Modulregnskab: Gav stadig fejlsiden for elever.
15.152

28/2-2018

Foto/Studiekort applikation: Tilføjet mulighed for at vælge kamera, samt at "genstarte" kameraet, hvis det går i sort.
15.151

28/2-2018

Konsultationer: Det er nu muligt at en konsultation har flere tids-intervaller på samme dag.
15.150

28/2-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For gymnasielle uddannelser kan tælleperiode 2 ikke starte før 1/1.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For gymnasielle uddannelser udløses nu altid fuldt bidrag for tælleperioden.
Fejl rettet, Importer tillæg: Hvis den nye kolonne "Midlertidig" ikke var i filen eller værdien var tom, så fik man en ukendt fejl.
Fejl rettet, Masserediger lønposter: Overfør til midligertidige lønposter fejlede.
Fejl rettet, Hold, Modulregnskab: Fejlede hvis man ikke var stamdataadministrator.
15.149

27/2-2018

Fejl rettet, Stamdata, Verificer hold: Verifikationen af at karaktertyper er lovlige for fag med underfag viser nu det konkrete underfag i fejlbeskeder.
Fejl rettet, Stamdata, Eksporter lærertillæg: Fejlede siden 15.144.
Fejl rettet, Årsopgørelse: Fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Ansøger, Opret: Fejl ved gem af ny manuelt oprettet ansøger.
Fejl rettet, Ansøger: Fejl ved tilgang af ansøgere fra tidligere år.
Fejl rettet, Editor, Materialevælger: Fungerede ikke siden 15.145.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lektieafsnit med formateringen "Normal" blev vist med for stor indrykning.
Fejl rettet, Ansøger, import fra Ludus: Import af ansøgere fra Ludus virkede ikke, da de er i sidste års optagelse.dk-format.
Fejl rettet, Stamdata, Studieretning, Elevønsker: Nogle ønsker blev ikke vist korrekt.
15.148

26/2-2018

Ansøger: Tilføjet verifikationsside til at rette op på ansøgere indlæst før d.22/2, hvor afgangsår samt oplysninger op tysk/fransk prøveforberedende undervisning mangler.
Fejl rettet, Ansøger: Der var fortsat problemer med indlæsning af karaktererne 91 og 92 fra optagelse.dk.
15.147

26/2-2018

Fejl rettet, Send til Excel: Kører nu noget hurtigere for store tabeller.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve: HF elever som kun har et af fagene med udtræk blev ikke medtaget i udtrækket.
Fejl rettet, Konsultationer: Beregn linket virkede ikke siden version 15.144.
15.146

23/2-2018

Forløbsdeling, kopier forløb: Opgaver kopieres nu med forløbet.
Forløbsdeling: Mulighed for inaktive opgaver ved at fjerne afleveringsfristen.
Vis Forløb: Ny fane med oversigt over opgaver.
Fejl rettet, Send til Excel: Meget store tabeller kunne give fejl i Chrome.
Fejl rettet, Send til Excel: Kører nu noget hurtigere for store tabeller.
Fejl rettet, Lærerårsopgørelse: Fejlede stadigvæk.
15.145

22/2-2018

Fejl rettet, Lærerårsopgørelse: Fejlede siden sidste release.
15.144

22/2-2018

Timefagfordeling: Der benyttes nu udelukkende midlertidige hold-lønposter til timefagfordelingen.
Timefagfordeling: Mulighed for at masse-opdatere hold-lønposter med faktisk->midlertidig, for at kunne bruge timefagfordelingsprogrammet.
Timefagfordeling: Mulighed for at oprette midlertidige lærertillæg, mhb. timefagfordeling.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: Udledning af karakter-typer virkede ikke for AMU fag.
Editor: Genvejstaster til formatering af Overskrift 1-3 er nu Ctrl-Alt-1, Ctrl-Alt-2 og Ctrl-Alt-3.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved tryk på "Ryd filtre" var filtre stadig markeret.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, DU: Det var ikke muligt at tilføje et nyt forsøg på en given uddannelse i samme skoleår.
Fejl rettet, Vejledningskonsultationer: Ved opret blev der i nogle tilfælde uhensigtmæssigt oprettet ønsker uden lærere.
Fejl rettet, Vejledningskonsultationer: Ved beregn tages der nu hensyn til at lærergruppers møde skal ligge i forlængelse af hinanden.
Fejl rettet, Editor: Rød linie der vises automatisk til indsættelse af indhold kunne få hele dokumentindholdet til at rykker sig lidt nedad.
Fejl rettet, Dialogboks: Dialogboksen kunne nogle tilfælde blive placeret uden for skærmbilledet.
Fejl rettet, Rapportering: Kolonner og kolonnegrupper havde mistet deres sortering.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: På EUD forløb er Hold fanen nu fjernet.
Skema, Opret lektion/anden aktivitet fra kontekstmenu i skemaer: Man er nu ikke længere selv som standard tilføjet som deltager - kun hvis man gør det fra sit eget skema.
Stamdata, SU-indberetning: Tabellen "Elever med for få timer i perioden" viser nu også evt dispensationsnote.
Stamdata, Rediger elev - SU-timekontrol: Tabellen "Timekontrol" viser nu også evt dispensationsnote.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af karaktererne 91 og 92 fra optagelse.dk nu muligt.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af "Prøveforberedende undervisning i Fransk/Tysk" virkede ikke.
15.143

19/2-2018

Fejl rettet, SRO-fagvalg: Studieretningsfag på B- eller C-niveau kunne ikke vælges, hvis der forelå valgfrie hævninger på 3.år.
Fejl rettet, studieretningsvalgfag, verifikation af ønsker: Kopiér til Excel virkede ikke.
Ansøger, hent fra optagelse.dk: Bedre fejlmeddelelse når optagelse.dk ikke er tilgængelig.
15.142

16/2-2018

Forløbsdeling: Der kan nu angives typer på indhold i forløbsmateriale. Typer: Aktivitet, Lektie, Øvrigt indhold, Præsentation, Elevfeedback(lærerafsnit)
Forløbsdeling, kopier forløb: Lektienoter kopieres også med til forløbsmaterialet.
Forløbsdeling, kopier forløb: Noter til øvrigt indhold kopieres også med til forløbsmaterialet.
Forløbsdeling, kopier forløb: Aktivitetsnoter kopieres også med til forløbsmaterialet.
Forløbsdeling, kopier forløb: Elevfeedback (Lærerafsnit) kopieres også med til forløbsmaterialet.
Forløbsdeling, kopier forløb: Holdmaterialer kopieres også med til holdet på det kopierede forløb.
15.141

14/2-2018

Stamdata, Rediger Elev: Viser nu advarsel ved overlappende skoleforløb.
Fejl rettet, AUB godkendelser: Godkendelser blev ikke indregnet rigtigt i fraværsopgørelsen.
15.140

13/2-2018

Fejl rettet, Valgfagsønsker: Nu kan ønsker ikke gemmes, hvis der er forudsætningsfejl på valgfag.
Fejl rettet, Editor: Ved indsættelse af videoer med citationstegn i titlen blev citationstegn vist uhensigtmæssigt.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Summeringer: Der anvendes nu periodens slutdato til at udlede finansår.
Fejl rettet, Forside, Praktikstedmedarbejder: Listen over praktikanter indeholdt i nogle tilfælde forkert information.
Forside, Elev: Besked om karakterer vises kun hvis der angivet et karakterfristsæt på holdelementet.
Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning: Ved ændring af fuldtid start og slutdato, forsøgtes validering af alle hold. Nu valideres kun hold der er aktive i skoleåret.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Skolepraktik-elever kan ikke udløse FÆRTA.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve: Indberetningen kunne ikke genereres for HF elever med udtræksfag.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: 6770- Større skriftlig opgave vægter nu 1.5.
15.139

8/2-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Specialfiltre virkede ikke.
Skemalægningsapplikation: Der gives kun advarsel ved luk hvis der er ændringer der ikke er gemt.
Skemalægningsapplikation: Ved åbn skema vises nu tidspunkt for sidst ændret for hvert skema.
Skemalægningsapplikation: Afstsanden mellem skemabrikkerne er blevet mindre.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved fælleslektioner blev kun et hold vist på skemabrikken.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Lange lokalenavne overlappede med lærere på skemabrikken.
Skemalægningsapplikation: Overskrifter i aktive filtre vises ikke længere.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Checkbox ved fællesmængde var spejlvendt.
Skemalægningsapplikation, Opsætning: Det er nu muligt at angive spærrede positioner på holdniveau.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der opstod fejl ved tilføjelse af ny skemabrik.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der opstod fejl flytning af låst skemabrikker vha. miniskema.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Scroll i uplacerede brikker gav problemer.
15.138

7/2-2018

Skemalægningsapplikation: Ugebalance for lærere tilføjet til algoritmen.
Skemalægningsapplikation, Evaluer skema: Tilføjet "Opdater"-knap.
Skemalægningsapplikation, Evaluer skema: Tilføjet link til visning af skema for pågældende entitet.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Efter anvend løsning minimeres vindue ikke.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Ved opsætningsfejl vises nu alle fejl.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: I skemabrikkers højreklik-menu er tildeling af lokale mm. flyttet ud af undermenu.
Skemalægningsapplikation: I skemabrikkers højreklik-menu er det nu muligt at gå til filtreret visning for brikkens entiteter.
Fejl rettet, Ansøger: Overførsel af overliggere fra sidste skoleår fejlede for Region H ansøgere som var fordelt til sekundær prioritet.
15.137

6/2-2018

Rediger hold, Elever: "Udskrifter"-øen har fået et link til brevfletning.
15.136

6/2-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Indenfor en kæde markeres lokaler nu som værende dobbeltbooket.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Der opstod fejl for IPR mundtlige og skriftlige karakterer.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Kunne ikke startes.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Summeringer: Der anvendes nu periodens slutdato til at udlede finansår.
15.135

5/2-2018

Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Der kunne opstå fejl.
15.134

5/2-2018

Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Der kunne opstå fejl ved manglende underfag - nu gives en advarsel.
15.133

5/2-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Fortsat mulighed for fejl ved start.
15.132

5/2-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Det kunne opstå fejl ved start.
15.131

2/2-2018

Eksamen, Beviser: Forbedret udledning af bekendtgørelse til GF2 beviser.
Fejl rettet, Ansøgerindlæsning: Ansøgere blev ikke vist i "Klar til indlæsning".
Eksamen, Beviser: Tilføjet verifikation af bedømmelser for udd.specifikt fag til GF2 beviser.
15.130

31/1-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå problemer med at placere skemabrikker i sene moduler.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: I nogle tilfælde kunne uplacerede brikker ikke ses.
15.129

30/1-2018

Skemalægningsapplikation: Ny visning af brikker hvor der vises flere detaljer.
Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Det er nu muligt at tildele alle brikker et givent valgfags BlokID.
15.128

30/1-2018

Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt EUD GF2 bevis fremgår nu af listen.
15.127

29/1-2018

Easyintegration, Flet elever: Der foreslås ikke længere fletning af Easy elever for HHX enkeltfag og HTX enkeltfag, da disse oftest er del af EUX uddannelse.
Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt EUD GF1 bevis fremgår nu af listen.
Eksamen, Elev-Eksamen verifikation: Tilføjet links og kontekstkort på prøvehold/hold.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: Ny kolonne "Ændringer" der vises ændringer i forhold til sidste indberetning.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: Det er nu muligt at angive korrektioner til restbidrag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Summeringer: For linjer hvor der ikke kan udledes takst skrives nu "Ukendt" i stedet for "Fejl".
Fejl rettet, Eksamen, Udtræk EUX: Opsplitning af protokol i EUX og GF protokol er nu bedre.
Fejl rettet, Eksamen, Fordeling på dublerede skr. prøver: Kunne i nogle tilfælde give ukendt fejl på EUD elever.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Vis/ret hold med fejl viser nu op til 200 hold.
Stamdata, Brobygning integration: Understøtter nu at et holdelement kan have flere eksternID (kommasepareret).
Fejl rettet, Eksamen: XPRSFag 5699 og 8054 betragtes nu som havende faste underfag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Ved fejl ved udledning af skoleårs-start gives nu bedre fejlbesked.
15.126

23/1-2018

Aktivitetsforside og forløbsmaterialeredigering, Editor: Ny version, er fx. bedre til at medtage formatering når der pastes fra Word og Excel.
Fejl rettet, Eksamen, Overførsel af årskarakterer: For hold med flere holdelementer i afslutningsåret, kunne der komme fejlbesked med teksten "Der er ikke netop én karakterfrist for xxxx".
Bevisudstedelse, EUX: Teknikfag Design og Produktion B (1282B) fik ikke genereret en teknikfag-linje.
Fejl rettet, Studieverifikation, HHX: Sproglige studieretninger med Spansk, Italiensk, Russisk eller Kinesisk kunne ikke udledes.
Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Prøvekode udfyldes nu mere korrekt, jfr. beskrivelsen i afsnit 3.8 i "Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH".
AUB, Fraværsopgørelse: Hold-siden tager nu hensyn til alle elevers fravær på alle hold.
AUB, Fraværsopgørelse: Angivelse af 100% dagsfravær på både elever og holds AUB-opgørelser.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokol: Der importeres nu fritagelser for en elev.
Fejl rettet, Prøvefagsudtræk: Der udtrækkes nu prøves for HFv2 elever.
Fejl rettet, Eksamen, Karakterer: For XPRSfag med karakterer med både SS og SKR-evalueringformer foretrækkes nu SS evalueringsform.
15.125

19/1-2018

Fejl rettet, Eksamen, Årskarakterer: Siden kunne fejle hvis der var hold som brugte forskellige karakterfristsæt i afslutningsåret.
Bevisudstedelse, EUX: Protokollinjer med XPRSFagkategorierne "Overgangskrav" og "Grundforløbsprøve" bliver nu filtreret fra.
Ansøger-import: Hent af ansøgere fra optagelse.dk kan nu ikke gøres pr. hoved-institutionsnummer.
15.124

18/1-2018

Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Verifikationen af gennemsnittet kiggede ikke på hævede fag.
15.123

18/1-2018

Ansøger: Åbent for indlæsning af ansøgere fra optagelse.dk.
15.122

17/1-2018

Ansøger: Manuel oprettelse af ansøger fejlede.
15.121

17/1-2018

Fejl rettet, Bevisudstedelse: EUD GF1-beviser meldte om fejl ved løftede fag.
Fejl rettet, Opret elevforløb: Det var ikke muligt at oprette elevforløb af typen EUD Andre fra 2018/19 og frem.
Fejl rettet, Eksamen, overførsel af årskarakterer: Fik fejl hvis der var kombinationshold.
15.120

16/1-2018

Fejl rettet, Karakterfristsæt: For skoleår fra og med 2017/18 tilknyttes nu afsluttende standpunktskarakterer som standard.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: I undersider til valg af hold, lærere, lokaler vises der nu tooltip i skemaer.
Fejl rettet, Popup-beskeder: "Ok"-knappen nu fokus.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Godkendelser: Kolonnen XPRS-fag vises ikke længere.
15.119

11/1-2018

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Bevis: Siden fejlede i nogle tilfælde siden sidste release.
Fejl rettet, Elev, Karakterer: Siden fejlede i nogle tilfælde siden sidste release.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, Brobygning: Skoledagskalender bliver overholdt hvis tilskudsperioden starter efter d. 16/12-2017.
Fejl rettet, Bevis, Prøvebevis (gymnasielt): Udstedelse for HFv2-enkeltfagselever gav flere fejl.
Fejl rettet, Bevisudstedelse: Udstedelse af FVU-prøvebeviser fejlede.
15.118

9/1-2018

Fejl rettet, Lærer, Forside: I nogle tilfælde blev der fejlagtigt vist et link til rækkefølgelisten.
Fejl rettet, Bevisgenerering, EUX: Karaktermultiplikatoren blev sat til 1.03 ved kun et A-fag.
15.117

5/1-2018

Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: For brobygningshold udløses ikke længere tilskud på dage der ikke er skoledage for tælledatoer efter 16/12-2017.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokol: Der understøttes nu IPR karakterer.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokol: For ikke-afsluttende karakterer vises ikke længere en fejl.
Fejl rettet, Studieplan, Forløbsvisning: Kunne give fejlsiden.
15.116

3/1-2018

Ingen versionnoter.
15.115

29/12-2017

Ingen versionnoter.
15.114

22/12-2017

Fejl rettet, Editor: Ved indsættelse af indhold i Internet Explorer, skete der sommetider intet efter valg af indhold.
Fejl rettet, Hjælpeartikler: Ved afspilning af screencast blev der vist to videoafspillere.
Karakterdatabase: Links til at downloade svar fra karakterdatabasen.
Karakterdatabase: Filter til ikke-relevante forslag.
15.113

21/12-2017

Ændret, noteikon ensrettet og opdateret.
15.112

21/12-2017

Fejl rettet, Studieverifikation, HF: Løft af fagene fra KS- og NF-faggrupper talte for mange timer.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: I nogle tilfælde blev der vist forkerte kolonner.
Fejl rettet, Aktivitetsplan: Der blev ikke vist nogen skoleforløb.
Fejl rettet, Karakterdatabasen: Indlæsning af svar fra karakterdatabasen fejlede i visse tilfælde.
15.111

21/12-2017

EASY-integration, Protokollinjer: Der tilbydes nu at oprette manglende lokale fag.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Der gives nu bedre advarsel for karakterer med typen GST.
Fejl rettet, Stamdataverifikation: Gav advarsler for hævninger, hvor faget ikke eksplicit fremgår af uddannelsesmodellen.
Ansøger: Understøttelse af optagelse.dks nye format - herunder Pre-IB-ønsker.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterer: For 4819 studieretningsprojekt var det muligt at give STA karakterer.
15.110

20/12-2017

Dokumenter: Alle uploadede dokumenter, opgaver og vedhæftninger bliver nu scannet for virus/malware.
Fejl rettet, Karakterdatabase: Indberetninger havnede altid i "Indberettet med Fejl"-status.
15.109

20/12-2017

Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der understøttes nu produktionsskolebaseret EUD.
Hold, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der kan nu sættes erhvervsrettet påbygning op på elevniveau.
Rediger elev, Eksamen, Protokol: Tilføjet mulighed for at tilføje en kommentar, der skrives på beviset, ved merittypen "godskrevet".
Beviser, Manuel-bevisgenerering: Gav ukendt fejl på sidste side.
Fejl rettet, Lærerrækkefølgeliste: Viste ikke SRPer hvis de var påbegyndt mere end 20 dage før dags dato.
15.108

19/12-2017

Ingen versionsnoter.
15.107

19/12-2017

Fejl rettet, Karaktermerddelelse: Uddannelse blev ikke udfyldt for EUD-elever.
Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt at benytte bogstaver i "Ansvarsområde".
Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt at benytte bogstaver i "Ansvarsområde".
Stamdata, Elev, EUD diverse, RKV: Det er nu muligt at benytte bogstaver i "Ansvarsområde".
Stamdata, Lærer, Aktivitetsindberetning: Ny kolonne "Ansvarsområde".
15.106

18/12-2017

Fejl rettet: Kunne ikke tilgå spørgeskemaer siden sidste release.
15.105

18/12-2017

Quiz: Rapportering viser billede og smileys for hotspotspørgsmål.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Der kan nu bruges særlig offentliggørelse for HFv2 prøvehold, medmindre prøveholdets XPRSFag er et underfag til XPRSFag 5699 eller 8054.
Fejl rettet, Quiz, Besvar: Sidens titel blev ikke vist.
Oprettelse af elevforløb: Oprettelse af tekniske pre-reform forløb med EUX har fået en hjælpende hånd.
Fejl rettet, sletning af hold: Man fik en ved sletning af hold.
15.104

13/12-2017

Elevverifikation: Giver advarsel hvis eleven er tilknyttet skoleforløb med periodeoverlap.
Rediger elev: Siden viser nu advarsler fra elevverifikationen ved indlæsning og tryk på anvend/gem.
Fejl rettet, Studieretningsverifikation: Timeout ved studieretninger med rigtig mange mulige valgfagskombinationer.
15.103

13/12-2017

Manuel bevisudstedelse: Tilføjet muligheden for at skifte afdeling på beviset.
Fejl rettet, Kopiér til Excel: Optimeret, så den nu virker bedre ved meget store tabeller.
Fejl rettet, Verifikation af hold: Karaktertype til holdelement på kombinationsfag/fællesfag gav fejl ved valg af (Alle).
Fejl rettet, Studieretnignsverifikation: Antal fejl var sat lig "antal testet" hvis der ikke var nogen fejl.
15.102

12/12-2017

Karakterdatabase: Indberetningsforslag viser nu også karakterer som ikke er endeligt frigivet til elever.
15.101

12/12-2017

Fejl rettet, Materialevælger, Nylige aktiviteter: I Internet Explorer blev flueben ud for lektier ikke vist, hvis man navigerede direkte til mappen.
Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter, Materialevælger: Typen "Lektie" var ikke valgt som standard.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For pædagogikum lærere opstod der i nogle tilfælde ukendt fejl.
Fejl rettet: 7-trinsskalaen var benævnt "7-skala" flere steder.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Elever: Listen af tilknyttede perioder for hver holdelement sorteres nu.
Fejl rettet, Spørgeskema, Hotspot-spørgsmål: Det var muligt at lave hotspots bestående af ét punkt.
Quiz: Lærer kan nu genåbne evaluerede besvarelser.
Fejl rettet, Prøvebevis (gymnasielt): Bevisoverskrift tilføjet for elevtypen GSKv2.
Login-siden: Tryk på tab i internet explorer satte fokus i adressefeltet i stedet for Adgangskodefeltet.
15.100

8/12-2017

Fejl rettet, Dokumenter: Søgning virkede ikke siden sidste release.
15.099

8/12-2017

Fejl rettet, Dokumenter, Opret dokument: Mapperne "Aktiviteter" viste alt indhold på aktiviteter, og ikke blot en liste af filer.
Hold, Lærere-Elever, Uddannelsesaftale: Kolonne med periode tilføjet.
Rediger fravær på dagsbasis: Gemmer nu altid fravær for hele dagen.
EUD, EASY-P aftaler: Kolonne med XPRS-uddannelse tilføjet.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Elever: Mulighed for at filtrere på elevforløb tilføjet.
15.098

6/12-2017

Nu åbnet for Karakterdatabaseindberetning for 10.klasser.
Optag.dk: Viser nu studieretninger for året 2018/19.
15.097

5/12-2017

Bevisverifikation, Praktisk oplæringsbevis: Protokollnjer med karakteren "Ikke bestået" giver ikke længere en fatal fejl.
Stamdata, EUD, Statistik: Indberetningen medtager nu alle elever som er/eller har været aktive indenfor de seneste 2 måneder og frem i tid.
Bevisudstedelse: Udleder nu XPRS-elevtype for EUX beviser.
Bevisudstedelse: Kunne i nogle tilfælde ikke udlede uddannelse på 10. klasse beviser.
Ændret, Spørgeskema/Quiz. Rediger spørgsmål labeltekst: "Spørgsmålstype" ændret til "Type".
15.096

4/12-2017

Ingen versionsnoter.
15.095

4/12-2017

Fejl rettet, Skemalægning, Rediger brikker: Valgfags-blokid blev ikke husket.
Fejl rettet, Lærer, Opgaver: I nogle tilfælde blev der vist ikke-aktuelle prøvehold selvom der var hak i "Vis kun aktuelle".
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Der kunne opstå ukendt fejl hvis forløbet indeholdet en quiz.
Fejl rettet, Praktikstedmedarbejder: Verifikationen af adgang til tilknyttede praktiksteders data var forkert.
15.094

1/12-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, EUD: For hovedforløbshold fik man i nogle tilfælde besked om "Ingen fraværsregistreringer på tælledatoen."
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, EUD: Tekniske EUX elever udløser nu også tilskud på EUX skoleperioden.
15.093

30/11-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elever: Standard eleveksporten indeholder nu ikke længere alle kolonner fra elev-datakilden, da eksporten ofte kan blive meget stor.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Videoer kunne ikke afspilles.
15.092

29/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.091

29/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.090

29/11-2017

Fejl rettet, Stamdata EUD, fanen "AUB overblik": Kunne give fejlsiden.
15.089

29/11-2017

Fejl rettet, eksamensplanlægning: Fejl ved gruppeeksamen med individuel eksaminering og forberedelsestid.
Fejl rettet, skema: Mouseover på skema viste ikke extra informationer om lektioner.

15.088

28/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.087

28/11-2017

Fejl rettet, Eksamensdatabasen: En del post-reform AGYM-uddannelser blev ikke håndteret for protokolinjer.
Fejl rettet, Eksamensrækkefølgeliste, Lærer: Ikke offentliggjort udgående censur blev vist i alle lærerrækkefølgelister, hvis man havde Eksamens-admin rollen.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der blev ikke udløst restbidrag for gymnasielle uddannelser.
Fejl rettet, Elev, EUD, Skolepraktik: Der blev i nogle tilfælde udledt forkert skoleperiode hvis en elev havde flere tilknytninger til et skolepraktik hold.
15.086

24/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.085

24/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.084

24/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.083

24/11-2017

Fejl rettet, Holdets/klassens elever: Siden kunne fejle for administratorer, hvis en af eleverne ikke har et cpr nummer.
15.082

24/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.081

24/11-2017

Fejl rettet, Frie lokaler: Der blev nogle gange vist dobbeltbookninger selvom der ikke var det (i nogle tilfælde hvor der var aktiviteter som stødte op til hinanden midt i modulet).
Fejl rettet, Frie lokaler: Siden var blevet langsom hvis der var dobbeltbookninger.
15.080

23/11-2017

Fejl rettet, Holdets/klassens lærere og elever: Siden fejlede for brugere som har studievejlederrettigheder, men ikke stamdataadmin rettigheder.
Fejl rettet, Materialevælger, indsæt link: Fejlede ofte siden sidste release.
15.079

22/11-2017

Fejl rettet, Lectio-applikationer: Nu mulighed for at logge ind på ny, hvis password var ændret midt i en skemalægnings-/eksamensplanlægningsseance.
Fejl rettet, Lærerforside: Hvis en lærer udelukkende havde Skriftlige opgave-eksamener, blev der ikke vist link til rækkefølgeliste på forsiden.
Fejl rettet, Eksamensplanlægning: Kombinationen af gruppeeksamen uden individuel eksaminering og lang forberedelsestid virkede ikke.
Fejl rettet, Bogdepot: Søgning kunne give en ukendt fejl.
Frie lokaler: Viser nu også dobbeltbookninger.
Frie ressourcer: Viser nu også dobbeltbookninger.
Frie lærere: Viser nu også dobbeltbookninger.
Fejl rettet, Bogdepot: Hjemkaldelse ved elevudmelding håndterede ikke individuel afleveringsfrist rigtigt.
Fejl rettet, Gymstat-indberetning: Advarede om manglende studieretningsangivelse på udgåede elever.
Fejl rettet, Eksamen: Dansk A (7967) skriftlig er nu en obligatorisk prøve for STX.
EUD Beviser: Protokollinjer med valgfag som prøvefagskategori bliver ikke længere fjernet fra beviset.
Fejl rettet, Prøvefagsudtræk: Der udtrækkes nu en ekstra prøve for STX, HTX og HHX jf. UVM's regler.
Fejl rettet, Dato-interval-vælger: Hvis man rettede i fra-dato, blev til-dato overskrevet med denne værdi.
Beviser, EUD Skolebevis, Merkantile uddannelser: Verifikation af at eleven mindst har opnået 2.0 som gennemsnit af karakterer i uddannelsesspecifikke fag.
Beviser, EUD Skolebevis, Merkantile uddannelser: Verifikation af at eleven har opnået beståkarakter i den afsluttende fagprøve.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Aktiviteter under dobbeltbookninger havde mistet deres tooltip.
Fejl rettet, Performance: Der er lavet nogle generelle optimeringer af Lectio.
15.078

20/11-2017

Fejl rettet, studieretningsverifikation: Verifikationsfanen håndterede ikke "valgfrie" valgfagsgrupper rigtigt.
15.077

20/11-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Verifikation: I nogle tilfælde stod en elev i fejl ang. overlappende perioder, hvilket ikke stemte.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: En del post-reform AGYM-uddannelser blev ikke håndteret for protokolinjer.
Stamdata, Lokaleudnyttelse: Viser nu kun lokaler og moduler for den aktuelle afdeling.
Fejl rettet, Konsultationer: Elever blev i nogle tilfælde tilføjet vejledningskonsultationer selvom de ikke var aktive på det valgte hold.
Fejl rettet, studieverifikation, STX: Verifikation på private gymnasier tog ikke hensyn til lovens §25, stk 7.
Fejl rettet, Elev, Indlæs uddannelsesaftale: "Opdater" checkbokse vises ikke hvis der ikke er noget at opdatere.
Fejl rettet, Elev, Indlæs uddannelsesaftale: Aftaler hvor eleven havde anden elevtype på en anden arrangerende skole kan nu indlæses.
15.076

17/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.075

15/11-2017

Rediger elev, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Bedre understøttelse af uddannelsesaftaler som har flere arrangerende skoler.
Beviser, Gymnasiale prøvebeviser: Skabelonen er opdateret iht. udmelding fra UVM.
Fejl rettet, Rediger elev, EUD Historik: Siden fejlede i nogle tilfælde siden sidste release.
15.074

14/11-2017

Rediger elev, Eksamen, Protokol: Eksamensterminen er ikke længere påkrævet for EUD elever.
Fejl rettet, Eksamen, Offentliggørelse: Hvis man havde offentliggjorte AVU eksamener i vinterterminen, så kunne det fejle.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Sidens scrollposition huskes nu ved tryk på knapper.
Fejl rettet, Eksamensdatabase: Fejlede indberetninger for protokollinjer med IPR karakterer genindberettes.
Rediger elev, EUD Historik: Øer med elev- og praktikstedsinfo tilføjet.
15.073

9/11-2017

Fejl rettet, Datovælgere: Valg med musehjul fungerede ikke.
15.072

8/11-2017

Fejl rettet, Performance: Der var indsneget sig en memory fejl, som har gjort Lectio ustabil i dag.
15.071

8/11-2017

Fejl rettet, Javascriptfejl.
15.070

8/11-2017

Modaldialog: Tilføjet håndtering af fejl i iOS 11.x på mobil-enheder, hvor cursoren flyttede sig ud af input-feltet.
Fejl rettet, Gymstatindberetning: Studieretning blev ikke indberettet for 1.G.
Fejl rettet, Performance: Lidt performance forbedringer.
15.069

8/11-2017

Fejl rettet, Skema: Siden forrige release opførte ugevælgeren sig uhensigtsmæssigt.
15.068

8/11-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Virkede ikke siden sidste release.
15.067

8/11-2017

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabase: Karaktertypen "Intern prøve" understøttes nu.
Fejl rettet, Stamdata, Indlæs uddannelsesaftale/opdater skolepraktik (EUD): Der er nu understøttelse for skolepraktik-delaftaler.
15.066

6/11-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det var ikke muligt at gemme i Firefox.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der opstod fejl ved klik på "Summeringer".
15.065

3/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.064

3/11-2017

Bevisverifikation: For bevisertyper opdelt i pre- og postreform verificeres om uddannelsen hører til samme reform.
Beviser: Tilføjet engelske oversættelser af XPRS-specialer.
15.063

2/11-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: For "Individuelle ændringer" vises restbidrag nu i sin egen kolonne.
15.062

30/10-2017

Fejl rettet, Studieretningsønsker, Elever til stamklasseoverførsel: Det er nu muligt at se hvilke elever der har valgt en given studieretning.
Årsplansvejledningen opdateret.
Fejl rettet, Eksamen, XPRS: Det var ikke muligt at genere prøveplan indberetning for HF Enkeltfag v2 elever.
15.061

30/10-2017

Rediger prøvehold, Censorer: Ændringer i felterne Manuelle løntimer, Godkendt og Bemærkninger overføres ikke længere til de øvrige prøvehold i kæden.
Fejl rettet, Eksamen, Karakterer: Sproglige karakterer grupperes ikke længere sammen med de mundtlige.
Stamdata, Masseopdater protokollinjer: Det er nu muligt at opdatere vægt.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Det forsøges nu at sætte den rigtige vægt på protokollinjerne.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: For HF Enkeltfag v2 elever blev der i nogle tilfælde givet fejlagtig besked om ulovligt fag.
15.060

26/10-2017

GymStat-indberetning: IBer bliver nu antaget Bestået Gym-eksamen ved endt uddannelsesforløb. Før blev de antaget Ikke-bestået.
Eksamen, Beviser: Hold tilføjet i udvælgelseskriterierne.
Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt EUD skolebevis fremgår nu af listen.
Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt EUD uddannelsesbevis fremgår nu af listen.
Eksamen, Beviser: Understøtter masseudstedelse af EUD uddannelsesbeviser.
Rediger Hold, Eksamen: Link til udstedelse af beviser for EUD Hovedforløbshold.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der vises nu takster for flere EUD uddannelser.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der vises nu takster for flere XPRS fag.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplaner: Der var ikke et check af, at de indberettede prøvehold var lovlige for elevens uddannelse (man fik datafejl fra UVM).
Spørgeskema, Rapportering: For ikke-anonyme spørgeskemaer vises navne på "ej besvaret" i tooltip.
15.059

25/10-2017

Fejl rettet, DU, Indberetning: Der indberettes nu i version 2.0 af formattet.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Brobygning: Der tages nu højde for fraværsangivelser på holdet, således at der kun udløses tilskud hvis en elev er tilstede på tælledatoen.
Rediger elev, Eksamen: Siden gav ukendt fejl ved protokollinjer med karaktertypen "Intern prøve".
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der vises nu den udløste taksttype samt takst-beløb i kroner under "Summeringer".
Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der vises nu den udløste taksttype samt takst-beløb i kroner under "Summeringer".
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Feltet "Aktivitetsindberetning udløsning type" medtages i hold-datakilden.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Restbidrag vises nu i sin egen kolonne.
15.058

23/10-2017

Stamdata, Karakterer: Mange karaktertyper har fået deres navn ændret så det indeholder karaktertype og evalueringsform.
15.057

19/10-2017

Stamdata: Karaktertypen "Intern prøve (IPR)" findes nu i Lectio.
Stamdata, Hold: Nye grundforløbs- og AP hold har fået deres karaktertype ændret til IPR aht. det udmeldte fra UVM.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Der kan nu udledes karakterskale og vægt for prøvehold med karaktertypen IPR.
Opgaver: Opgaver kan nu have afleveringsdato efter holdets slutdato.
15.056

19/10-2017

Stamdata, Karakterer: Der bruges nu som udgangspunkt de udmeldte resultatformer fra XPRS til at udlede karakterer for et XPRSFag.
Stamdata, Hold, Karakterer: Der tilknyttes ikke længere automatisk 2. standpunktskarakter til hold pga. den nye reform.
Stamdata, EUD, EASY-P aftaler: Tilføjet mulighed for at filtrere på egne institutionsnumre.
15.055

18/10-2017

Ingen versionsnoter.
15.054

17/10-2017

Fejl rettet, Fagvalg, EUX Eksamensprojekt: Ingen forslag i første drop-down.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Rediger: Ved ændring af slutdato kunne der opstå fejl ang. undervisningsperiode for aktivitetsindberetning.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Der kan nu opsættes EUX elevforløb for prereform EUD uddannelse med FK/EX kombination af skoleperioder.
Rediger praktiksted: Tilføjet muligheden for at angive et hovedpraktiksted, så flere praktiksteder kan tilknyttes hinanden.
Rediger praktiksted: Tilføjet muligheden for at angive om en medarbejder må se tilknyttede praktiksteder.
Praktikstedsmedarbejder, Praktikstedsadministration: Tilføjet muligheden for at administrere medarbejdere på et tilknyttet praktiksted for praktikstedsmedarbejdere med rettigheder hertil.
Elev, Holdtilknytninger, Foreslåede hold: Knappen "Tilføj valgte" er rykket op over tabellen.
EUD, AUB: Tilføjet mulighed for at filtrere OK-rækker fra.
Fejl rettet, Elev-studieverifikation, HF: Bek. 735 §6 fejlede på praktisk/musisk fag ved brug af de nye XPRS-fagkoder.
Rediger Hold, EUD: Viser nu antallet af elever i bunden af listen over forslag. Fejl rettet, Eksamen, Indlæsning af prøvefagsudtræk: Tekniske EUXer på lange elevforløb gav stadig lidt problemer.
15.053

12/10-2017

Fejl rettet, Indlæs prøvefagsudtræk, EGYM: Kunne ikke udlede sidste eksamenstermin for tekniske EUXer.
Fejl rettet, Studieverifikation: EUD 20/20 elever fik verifikationsfejl på 10.klassesfag.
Praktikmedarbejder, Praktikstedadministration: Administratorer kan nu oprette, slette og redigere medarbejdere.
Praktikmedarbejder, Indstillinger: Praktikmedarbejdere kan nu skifte adgangskode.
Elev, Studieplan, Uddannelsesplan: Karakterer der ikke tilhører nuværende uddannelsesforløb, bliver filtreret fra.
15.052

11/10-2017

Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Lærerstyret undervisning blev indberettet uden decimaler. Nu indberettes med 2 decimaler.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Lærerstyret undervisning blev beregnet ud fra aktiviteternes længde. Nu bruger holdelementernes krediteringsinformation på aktiviteterne.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P aftaler: Kun aftaler med skolens hovedinstitutionsnummer blev fortolket som aftaler for skolen. Nu fortolkes en aftale som tilhørende skolen, hvis arrangerende skole er et af de institutionsnumre som er angivet under skoleopsætning.
Stamdata, EUD, AUB: Ny kolonne viser AUB-fejltekst.
Rediger Hold, EUD: Tabellerne har nu farveskfit på hveranden linje.
Rediger Hold, EUD: Tabellerne er nu sorteret på elevnavn.
Fejl rettet, Gym-stat: Generering af indberetning gav fejl for visse skoler.
Fejl rettet, Gym-stat: Pre-IBer blev afsluttet som "Ej bestået" ved overgang til IB.
15.051

10/10-2017

Rediger elev, Indlæs uddannelsesaftale: Ved oprettelse af nyt praktiksted føres man til en side der viser logon oplysningerne for praktikstedsmedarbejderen.
Stamdata, Rediger dagskalender: Listen over steder, hvor dagskalenderen bliver brugt, er nu sideinddelt.
Elev, Studieplan: Målpinde vises nu også for tekniske EUD elever.
Fejl rettet, Beviser: Noten "*** Se særskilt dokumentation" kom ikke med på EUD beviser.
Fejl rettet, Studieretningsønsker, Elevønsker, Kopiér til excel: Fjernet overskydende mellemrum i slutningen af elev navn.
Fejl rettet, Stamdata, GYM statistik: For erhvervsskoler med EUD GF1/GF2/HF elever kunne dannelsen af indberetninger give ukendt fejl.
15.050

9/10-2017

Fejl rettet, Brevskabelon, Praktikerklæring: Stavefejl rettet.
Fejl rettet, Eksamen, XPRS: Indlæsning af "Udmelding - Udtræk af prøvefag" kunne fejle for EGYM.
Fejl rettet, Nøgletal: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, EASY-integration: Der opstod fejl ved synkronisering af holdelementer i nogle tilfælde.
15.049

6/10-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: "Afholdelsessted" var påkrævet ved indtastning af rækker.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Ved redigering af rækker verificeres data nu med det samme, og ikke først når der indberettes.
15.048

6/10-2017

Stamdata, EUD, EASY-P aftaler: Ny kolonne med CPR-nr. og link til indlæsuddannelsesaftale.
Stamdata, Rediger elev: Ny knap til indlæsning af uddannelsesaftale fra CPR-nr.
Rediger elev, Holdtilknytninger: Foreslåede hold har nu checkboxe i stedet for tilføj knapper i hver række.
Rediger elev, Holdtilknytninger: Foreslåede hold viser nu prøvefagskategori.
Rediger elev, Holdtilknytninger: Foreslåede hold viser nu om eleven allerede er tilknyttet holdet.
Fejl rettet, Eksamen: Grundforløbsprøver for STX, HHX og HTX vægtes nu med 0,25.
Fejl rettet, Fagvalg, EUX Eksamensprojekt: Fejl ved gem.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Der var kommet nogle lidt for hårde krav til start og slutdatoer i verifikationen.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Verifikation af elevforløb tillod ikke alternativt SU CØSA formål for HF enkeltfag v2.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der kunne opstå fejl for HF enkeltfag v2.
15.047

3/10-2017

Fejl rettet, Studieverifikation, HHX: Beskeden "6627 - Fejloprettet er obligatorisk fag på uddannelsen" skyldtes forkert fagkode udmeldt på "studieområdet".
15.046

2/10-2017

Fejl rettet, Studieretningsønsker: Der blev i nogle tilfælde medtaget elever fra andre afdelinger, selvom "Vis kun aktuel afdeling" var sat.
Fejl rettet, Knapper: Tooltips på knapper blev ikke altid vist.
Fejl rettet, EASY-integration, Flet elever: I nogle tilfælde fik man fejl ang. manglende auto-sf stamklasse ved tryk på "Søg". Nu gives istedet en advarsel på eleverne.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve: Kunne fejle hvis der var hovedforløbs-elevforløb for merkantile EUX elever.
15.045

2/10-2017

Ingen versionsnoter.
15.044

29/9-2017

Aktivitetforside, rediger: Man kan nu tilføjer flere sideintervaller til et materiale.
15.043

28/9-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der blev ikke udløst privat kostskole taxameter for skoleår fra og med 2017/18.
Fejl rettet, Stamdata, Elev EUD, Opdater skolepraktik: Hvis der var flere uddannelsesforløb for en elev, så var det kun skolepraktikinformation om nyeste forløb som blev medtaget i opdateringen - hvorved alle ældre skolepraktik poster blev slettet. Nu slettes der ikke skolepraktik fra gamle uddannelsesforløb.
Stamdata, Elev EUD, Opdater skolepraktik: Man bliver nu advaret, hvis opdateringen ændrer på historiske skolepraktik poster (hvis opdateringen ligge mere end en uge tilbage i tid).
Hold, EUD, Skolepraktik: Der understøttes nu skolepraktik hold af typen "DEL".
Elev, Fravær oversigt: For EUD elever er det nu muligt at vælge hvilket forløb der ønskes opgørelse for. Hermed kan man f.eks. se opgørelsen for elevens GF1, GF2 eller hovedforløb.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve (m.fl.): Man kunne ikke generere indberetning hvis der var GSKv2 elever (man fik fejlen: Kan ikke udlede eksamensinformation for elevtypen GSKv2).
15.042

26/9-2017

Studieretning, Rediger: Der kan ikke længere tilføjes fag fra skabelon.
Eksamen, Eksamensudtræk: HF, GIF m.fl. ny GYM reform uddannelser har nu angivet udtrækstype Udtræk alt.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: For AVU fag gælder nye 2017 regler ang. udregning af tælledato.
15.041

25/9-2017

Fejl rettet, Forløb, Quiz: Når et forløb kopieres skrives der ikke længere "Kopi af" foran quiz navne.
Tilføjet mulighed for at vælge Eux SSO samt Eux Eks.proj under fagvalg.
Fejl rettet, Fagvalg, STX SRP: Hævninger af C-niveau studieretningsfag til A, blev ikke regnet med som lovligt valg til SRP.
Fejl rettet, Studieverifikation HF: Der blev ikke medregnet 70 timer til Projekt- og praktikforløb.
Fejl rettet, Hold, Lærer-Elever, Uddannelsesaftale: Der vises nu PNummer og CVR nummer for evt. lærested.
Tilføjet mulighed for synopsisoverførsel på EUX Eksamensprojekt (8043) prøver.
Eksamen, Eksamensudtræk: De nye GYM reform uddannelser har nu angivet udtrækstype GYM 2012.
15.040

25/9-2017

Fejl rettet, Stamdata, Flet dublerede elever: Elever med ens navne kunne ikke altid fremsøges.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: Indlæs uddannelsesaftale virkede ikke i nogen tilfælde for uddannelsesaftaler hvor arrangerende skole var en anden skole.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Nyt faneblad "Advarsler".
15.039

22/9-2017

Filvælger: Dropbox- og Google-integrationerne har fået knap til at logge ud.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger: Dobbeltbookninger blev ikke vist, hvis aktiviteten lå på holdets slutdato.
Easy-integration: Man kan nu også flette GSK elever (Cøsaformål 3007).
Fejl rettet, Eksamen, XPRS: Elever til prøver kunne fejle for tekniske EUX elever.
15.038

21/9-2017

Hold: Der kan nu laves dagsbaseret fravær for skolepraktik hold.
Fejl rettet, Elev, EUD, Uddannelsesforløb: Udledningen af uddannelsesforløb ud fra EASY-P aftaler virkede ikke altid korrekt når der var VFU eller delaftaler.
Fejl rettet, Elev, EUD, Indlæs uddannelsesaftale: I nogle tilfælde blev skolepraktik ikke indlæst korrekt.
Fejl rettet, dokumenter, beskeder, dokumentvælger: Træet foldes nu ud ved tryk på mapper.
Forløb, Rediger: Skabelonsforløb kan nu knyttes til flere faggrupper.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Kontekstmenu på billeder kunne ikke vises, hvis billedet var centreret.
Fejl rettet, Rediger elev, Bevis: Gav ukendt fejl hvis EUD-bevistypen ikke kunne bestemmes.
Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Efter ca. 60 sekunder fejlede siden når man forsøgte at danne ny indberetning (timeout).
Eksamen: Status på XPRS ind- og udmeldinger opdateres nu automatisk hver 5. minut.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Lærer: Der blev ikke altid udløst korrekt bidrag for tilskudsrækker for skoleår før 2017/18.
15.037

18/9-2017

Fejl rettet, Dokumenter, beskeder og dokument-upload virkede ikke i Internet Explorer.
15.036

16/9-2017

Fejl rettet, Hold, Lærere og elever: Der sorteres nu korrekt på Lærersted.
Fejl rettet, Lectio Foto-/Studiekortsprogram: Kunne crashe efter opgradering til 4.7, hvis der ikke er et webcam tilsluttet.
Fejl rettet, Dokumenter, Layout: Træstrukturen med mapper blev ikke vist ud for de øverste dokumenter.
15.035

15/9-2017

Fejl rettet: Karakterfristsættilknytning til holdelementer gav nogle gange en fejl.
Karakterfristsættilknytning til holdelementer: Tilføjet afdelingsfilter.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX/STK: Sproglig med Latin C i stedet for et naturvidenskabeligt fag behøver ikke hæve til B.
15.034

15/9-2017

Fejl rettet, DU-indberetning: "Ikke mødt" og "Syg" blev indberettet som "Gennemført".
Fejl rettet, Dokumenter: Ved tryk på "Gem"-knappen på dialogen der vises ved brug af "Flyt"-knappen, skete der intet.
15.033

13/9-2017

Fejl rettet, Link til ansøger fra elevstamdata gav fejlsiden.
Fejl rettet, rediger aktivitet: Dropdowns til tidsvælger virkede ikke.
Fejl rettet, Dokumenter: Vedhæftede filer kunne ikke gemmes.
15.032

12/9-2017

Stamdata, Elev: Der kan ikke længere angives standard-rekvirent. Brug i stedet elevens tilskudsregler.
Fejl rettet, Rapportering: Der kunne opstå ukendt fejl for bogdepot administratorer.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der blev ikke altid vist ansvarsnummer for FÆRTA rækker.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Der kunne opstå fejl ved klik på "EUD Diverse".
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Der blev tilbudt at oprette dublet lektioner.
Fejl rettet, Studieverifikation: STX Engelsk A blev talt som 325 timer, skulle være 335.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: ikke-naturvidenskabelige studieretninger med 3 sprogfag uden naturvidenskabelige meldte fejl.
Studieverifikation: Er nu en smule hurtigere.
15.031

8/9-2017

Fejl rettet, Studieverifikation: Studieretninger med Bioteknologi A blev fejlagtigt regnet til 325 timers undervisning.
Fejl rettet, Studieverifikation: Kemi A som løft af Bioteknologi A talte for mange timer.
Fejl rettet, opret forløb: Valgte forkert afsluttende termin for forløb med initiel varighed på 1 år.
Fejl rettet, fraværsoversigt, stamklasse: Vis kun aktive virkede modsat.
15.030

8/9-2017

Ingen versionsnoter.
15.029

7/9-2017

Stamdata, Studieverifikation: Studieverifikation efter bekendtgørelse 497 implementeret for HTXv4, HHXv4, STXv2, STKv2 og HFv2.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning, EUD Mesterlære opstart MESTP: Nu udløses ikke MESTP hvis GF2-elevforløbet er sat til ikke at være tilskudsudløsende.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elevforløb, Tilskudsberegning: MESTP bidrag blev ikke vist.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, Indlæs uddannelsesaftale: I nogle tilfælde opstod der ukendt fejl ved indlæsning af ny elevhistorik.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, EUD, Opdater skolepraktik: Knappen havde ikke altid samme effekt som indlæs uddannelsesaftale.
15.028

6/9-2017

Stamdata, Rediger elev, Indlæs uddannelsesaftale EUD: Mesterlærerelever med talentspor indlæses nu med elevtype uden talentspor i GF2 perioden.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, EASY-P indberetning: Nogle gange blev alle indberetninger sendt igen.
Stamdata, Tilskudsberegning, EUD Mesterlære opstart MESTP: Det er nu ikke længere uddannelsesaftalen der udløser tilskudet, men det at en elev starter på et GF2 forløb og har xprselevtype med mesterlære.
15.027

5/9-2017

Stamdata, EUD, EASY-P indberetninger: Man kan nu aktiverer, at der automatisk skal dannes og indsendes poster. Aktuelt vil dette blive gjort sent hver eftermiddag.
Fejl rettet, Ungedatabasen: Nu muligt at markere poster med status "IndberettetOKBlackHole" til genbehandling.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning, færdiggørelsestaxameter: GYM færdiggørelsestaxameter udløste ikke tilskud mere.
15.026

4/9-2017

Fejl rettet, Eksamen, EUD grundforløbseksamen: HG Eksamen er nu omdøbt til EUD grundforløbseksamen.
Fejl rettet, Eksamen, EUD grundforløbseksamen: Udtræksmotor virkede ikke korrekt med EUD GF1/GF2 elevtyperne.
Aktivitetsforside, Opret lektie: Indsætter nu lektier umiddelbart efter den lektie der har fokus.
Stamdata, Rediger elev: Viser nu en liste af kvalifikationer under EUD Historik-fanen.
15.025

1/9-2017

Fejl rettet, Stamdata, EUD kvalifikationer: Udledning af kvalifikationer medtog tilbagetrukne beviser.
Fejl rettet, Stamdata, EUD EASY-P indberetninger: Der kunne opstå problem med at samme kvalifikation blev indberettet dubleret. Der afsendes automatisk ny poster som retter problemet i EASY-P.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Statistik: Der kunne opstå problem med at samme kvalifikation blev indberettet dubleret. Der afsendes automatisk ny indberetning som retter problemet i STIL statistik.
15.024

1/9-2017

Fejl rettet, Stamdata, EUD kvalifikationer: Merkantile EUX elever opnår nu først hovedforløbskvalifikation når de har fået EUX beviset. Tidligere udløste fejl vil automatisk blive indberettet til EASY-P og EUD statistik.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Knappen "Afsnit" indsatte ikke det nye afsnit efter det aktuelle afsnit.
15.023

31/8-2017

Forløb, Beskrivelse: Iøvrigt indhold på lektioner blev vist før lektier.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Ungedatabase-fanebladet fejlede ofte siden i går.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Fejlede ofte siden i går.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: "Individuelle ændringer" brugte ikke filtreringsmulighederne.
Stamdata, EUD, STIL Statistik: Alle elever som har været aktive op til 2 måneder inden indberetningsperioden medtages nu også.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Filtret "Medtag OK-status" virkede ikke.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning: Kunne fejle hvis en elev havde manuelle tilskud, hvor der ikke var angivet en slutdato og hvor startdatoen var efter 1/6-2020.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Materialevælger: Efter valg af hovedafsnit i forløbsmateriale blev aktivitetsforsiden ikke altid opdateret.
15.022

30/8-2017

Forløb, Kopiering: Ved kopiering af forløb kopieres aktivitetsquizzer med som forløbsquizzer.
Forløb, Oprettelse: Ved oprettelse af forløb til hold foreslås nu også kopiering af forløb fra faglærergruppen.
Forløb, Oprettelse: Ved oprettelse af forløb til faglærergruppe foreslås kopiering af forløb fra faglærergruppen, samt fra hold med dette fag.
Forløb, Oprettelse: Tekniske EUX-forløb udleder nu selv XPRS-Skoleperiode for Eux.
Forløb, Oprettelse: EUD GF1/GF2 forløb oprettelse er nu en del mere smidig.
15.021

29/8-2017

Aktivitetsforside, Opret lektier: Forløbsmapper i indholdsvælgeren har fået nyt udseende.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensbelastning: Siden kunne fejle, hvis man havde skriftlig udgående censur, hvor der ikke var angivet XPRS Prøve.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: For Lærer-tilskud (f.eks. pædagogikum) vises der nu en advarsel i tilskudsberegningen, hvis ikke hele varigheden af en tælleperiode bruges.
Stamdata, Rediger lærer/elev/hold/..., Tilskud: Der vises nu periode i tooltip.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensplanlægningsprogram: Hvis der kun var prøvehold til allersidst i planen, så kunne kalenderen i toppen være forskubbet indtil man brugte scrollbaren.
Fejl rettet, Beviser: EUD uddannelsesbevis merkantil gav ukendt fejl når der var flere aktuelle uddannelsesaftaler for bevisdatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Redigér Hold: EUD-fanen kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Ungedatabase: Der blev fejlagtigt genereret afbrudshændelser under visse omstændigheder.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Gav nogle gange ukendt fejl.
Aktivitetsforside, Editor: Tastaturgenveje til tekstformatering ændret, da de konfliktede med genvejen til '@'.
15.020

25/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Opret lektie, Tilføj fil: Viste tilføj materiale. Nu åbnes det rigtige upload fil mappe.
15.019

25/8-2017

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af fuldtid indberetning.
Stamdata, Aktuelle eksamenstermin: Aktuelle eksamenstermin er nu Vinter 2017/18.
Fejl rettet, Stamdata/Eksamen, EUD GF2: Elevtypen EUD GF2 var ikke angivet til at kunne være XPRS eksamensrelevant.
Stamdata, EUD EASY-P indberetninger: Klargjort til indberetninger til EASY-P drift.
Aktivitetsforside, Opret lektie, Materialevælger: Indholdsfortegnelse for forløbsmateriale vises nu udfoldet.
15.018

24/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Indsæt link viste ikke materialevælgeren.
Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter-faneblad: Tilføjelse af lektier vha. knappen "Materiale" gav fejlsiden.
Fejl rettet, Spørgeskema: Kunne give fejl ved indsendelse af besvarelse.
15.017

23/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Der blev ikke altid udløst alle rækker (siden sidste release).
15.016

23/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Der kunne optræde duplet rækker under "Summeringer".
15.015

23/8-2017

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Der bruges nu igen WS1 format til indberetning.
Fejl rettet, Elev, Aktivitetsindberetning: Der kunne komme utilsigtede fejl på linjer til privat kostskole.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning: Der blev ikke vist fejl hvis holdet var sat forkert op.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Der blev ikke altid vist ansvarsområde for FÆRTA linjer.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elevforløb: Hvis afsluttende termin var andet end tom, sommer- eller vintertermin, så fik man ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elevforløb: Verifikationsfejl vedrørende sammenhængene mellem start- og slutdato, afsluttende termin, samt startår er nu kun advarsler for gamle forløb.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Der skal ikke længere vælges afdeling som udvælgelseskriterie.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af prøvehold: Gamle eksamensprøvehold (før 2010) for f.eks. 4841- gav ukendt fejl under validering, da det verificeredes at sådanne prøvehold har prøveholdsid angivet (hvilket der ikke var dengang). Nu laves dette tjek ikke på gamle prøvehold.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Kvalifikationer for GF2 beviser blev ikke medtaget i statistikindberetningen.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Indsæt fil: Virkede ikke - der sketet intet efter valg af fil.
15.014

18/8-2017

Ændret, Quiz. Hotspot billede maksstørrelse ændret til 600x600 pixels.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Poster for Risiko for afbrud fejlede ved indsendelse.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elever: Kunne fejle for VUC elever.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold for større skr opgave: Virkede ikke for de nye EUD GF2 elevtyper (merkantil EUX forløb).
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Siden kunne fejle, hvis der var fejl/advarsler i elevens beregnede tilskud.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elevforløb: Der er nu strammet op på verifikationen af antal skoleår, startår, periode og afsluttende termin.
15.013

16/8-2017

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabase-indberetning: Det automatiske job til afsendelse af poster til ungedatabasen stoppede efter at have kørt gennem få skoler.
15.012

15/8-2017

Aktivitetsforside, Opret lektier: Knapper til at indsætte fil og link viser nu indholdsvælgeren.
Stamdata, Rediger elev - Ungedatabasen: Fanebladet har skiftet navn fra UU til Ungedatabasen.
Stamdata, Rediger elev - Ungedatabasen: Tabellen med poster er nu den samme som på Ungedatabase-indberetningssiden.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger dagskalender: Kolonnen med dagsbemærkninger viste alle afdelingers dagsbemærkninger. Nu vises kun aktuel afdelings dagsbemærkninger.
Fejl rettet, Stamdata, Slet elev: Fejlede nogle gange med ukendt fejl, hvis der havde været angivet egenskaber for en elev på et hold (f.eks. prøvefagskategori, tilskudsinformation m.m.).
15.011

14/8-2017

Stamdata, Tilskud, Elevforløbstilskud: Dubletter af generelle informationer på en tilskudklump er nu fjernet.
Stamdata, Tilskud, Elevforløbstilskud: Hvis en elev ikke var aktiv på et forløb på en tælledato, så var det markeret som en fejl. Nu kommer der bare en bemærkning.
Fejl rettet, Stamdata, Holdverifikation: Hold hvor faget ikke er knyttet til en uddannelse som bruger XPRS kræver nu ikke længere angivelse af prøvefagskategori (f.eks. brobygningshold, EUD hold etc).
Praktikplads adgang: Der vises nu en grafisk præsentation af virksomhedens elevers kommende aktiviteter.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning VUC enkeltfag: Summeringer fejlede for indberetninger af typen 'alle afdelinger'.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning VUC enkeltfag: På samlæste hold (f.eks. med HF og HFenk elever), stod HF eleverne med fejl-tilskudsrækker. Nu står der bare en generel kommentar om, at eleven ikke udløser tilskud, fordi uddannelsen ikke er enkeltfagsudløsende.
Stamdata, Indberetning til UU-centrene: Har nu skiftet navn til "Ungedatabase-indberetning".
Stamdata, Ungedatabase-indberetning: Der er nu tilføjet en tilstandskolonne, som beskriver den aktuelle rækkes indberetnings-tilstand.
Stamdata, Ungedatabase-indberetning: Alle kommunikerede 'filer' vises nu ud for hver række.
Fejl rettet, Eksamen, Bevisoversigt: GSK elever blev ikke altid medtaget i oversigten. Nu medtages alle GSK elever, som har en eksamensbegivenhed i terminen.
15.010

9/8-2017

Ingen versionsnoter.
15.009

9/8-2017

Ingen versionsnoter.
15.008

9/8-2017

Stamdata, Elev, EUD: Verifikation af elev advarer nu hvis xprselevtypen ikke er lovlig på skoleperioden.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Opret lektier: Kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der opstod en certifikatfejl ved forsøg på indsendelse af poster. Alle poster der er fejlet vil nu blive forsøgt genindsendt.
15.007

9/8-2017

Ingen versionsnoter.
15.006

9/8-2017

Eksamen, Offentliggørelse 2017/18: Der er nu implementeret regler for offentliggørelse af eksamener for GYM 2017/18.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Knap til at indsætte materiale indsætter nu link og filer i editoren, hvis editoren har fokus. Ellers opretter den stadig en ny lektie.
Praktikplads, Elevens praktikpladsside: Fravær-ø'en er nu omdøbt til skoleperioder og viser alle elevens skoleperioder og information om elevens fravær.
Praktikplads, Praktikpladsmedarbejderforside: Der vises nu en samlet liste med alle elever knyttet til praktikstedet.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, Aktivitetsindberetning: Der opstod ofte fejl når man forsøgte at tilføje enkeltfagsbidrag.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Knap til at indsætte materiale giver nu mulighed for at vælge om materialet skal indsættes som lektie, øvrigt indhold eller i den aktive editor.
15.005

4/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Beskeder, mm.: Der kunne ikke uploades filer siden sidste release.
15.004

4/8-2017

Fejl rettet, Registrer fravær på månedsbasis: Kolonne med elevnavn følger nu med scroll.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Knapper i indholdsfortegnelsen til at oprette lektier er nu at finde i editoren.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Forsiden i indholdsvælgeren har fået nyt udseende.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Mappevisning i indholdsvælgeren husker nu fra gang til gang om den var synlig eller ej.
15.003

3/8-2017

Fejl rettet, Elev, Praktikforside: Fraværslisten vises nu rigtigt for perioden.
Fejl rettet, Elever, Adresseliste: Adresselisten var tom.
Fejl rettet, Login: Efter tildeling af ny adgangskode oplevede nogle bruger fejl ved login.
15.002

3/8-2017

Fejl rettet, Lærer, Aktivitetsindberetning: Der blev ikke altid udløst korrekt bidrag.
15.001

2/8-2017

Elevforløb, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der understøttes nu aktivitetsindberetning for de nye gym-uddannelser.
Fejl rettet, Rapportering: Siden virkede ikke siden sidste release.
15.000

1/8-2017

Ingen versionsnoter.
14.269

31/7-2017

Praktiksteder, Rediger praktiksted: Det er nu muligt at tilføje et telefonnummer.
Fejl rettet, Stamdata, Importer data: "Slet skemadata" fik ikke altid slettet alt data.
14.268

26/7-2017

Stamdata, Hold, Elever: Det er nu muligt at prøvefagskategori på elev-niveau.
Fejl rettet, Hold, Aktiviter: Siden fejlede.
14.267

26/7-2017

Fejl rettet, EASY integration, Opret elevforløb: Enkeltfag og GVU elevforløb blev i nogle tilfælde foreslået oprettet selvom de fandtes.
EASY integration: Ny rapport "Elev UddannelsesForløb".
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Indholdsvælger: Forløb blev også vist i venstre side i dokumentmapper.
14.266

24/7-2017

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: I nogle tilfælde blev de sidste moduler ikke vist.
14.265

24/7-2017

Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter: Gav fejlsiden.
14.264

21/7-2017

Fejl rettet, EASY integration: Virkede ikke siden sidste release.
14.263

21/7-2017

Fejl rettet, EASY integration, Elever: Elever uden tilknytninger til skoleforløb og hold vises nu.
Stamdata, Avanceret: Nyt menupunkt "Masseopdatér hold fagtilknytninger".
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Tilføjelse af lektier til lektion uden forløb gav fejlsiden.
Aktivitetsforside, Tilføj indhold: Under indbyggede grupper vises der nu skabelonforløb.
14.262

17/7-2017

Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der anvendes nu som udgangspunkt den nye webservice fra STIL til indberetning.
14.261

17/7-2017

Applikationer: Der kræves nu at .NET 4.7 er installeret lokalt på maskinen.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Det er nu muligt at se det beregnede tilskud for hold og elever.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: På hold- og elevopsætning vises nu beregnet tilskud.
Fejl rettet, Elevens karakterside: Tabellen med Linier på bevis kunne fejle for EUD elever.
Fejl rettet, Masserediger lønposter: Der gives nu ikke længere advarsel, hvis der ikke er opsat en 1. tælledato for elevopgørelse.
Fejl rettet, Rediger hold: Der gives nu ikke længere advarsel, hvis der ikke er opsat en 1. tælledato for elevopgørelse.
Stamdata, EUD, Easy-P: Der vises nu en liste med de sidst hentede poster.
14.260

11/7-2017

Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Som udgangspunkt udledes der nu rekvirent fra elevers tilskudsregler.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, Manuel udstedelse: GYM beviser fejlede ofte med ukendt fejl (siden release 14.259).
14.259

7/7-2017

Fejl rettet, Forløb, Opret: Fejlede ofte på Lectioskoler med flere afdelinger (siden release 14.255).
Stamdata, udskrifter: Det er nu muligt at markere elever fra et hold.
Fejl rettet, bevisgenerering: EUD uddannelsesbevis merkantil krævede XPRS-elevtype for prereform elever.
14.258

5/7-2017

Quiz: Ny spørgsmålstype "hotspot", hvor eleverne skal identificere områder af billedet.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, AUB: Siden kunne være langsom.
Fejl rettet, Rediger studiebog, Lærer: Siden valgte nogen gange den forkerte skabelon, hvilket gav uønskede sideeffekter.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved ændring af filter kunne der være markerede brikker der ikke var synlige.
Fejl rettet, Easy import, Protokol: Hvis karakterer bliver skippet på grund af ukendt karaktertype, så vises der nu en info om det under "Vis mere info".
Fejl rettet, Stamdata, Indlæs uddannelsesaftale: Hvis aftalen er Ny mesterlære og der optrådte forskellige specialer i aftalen, så fik man en ukendt fejl.
Stamdata, Elev, DU: Nye henvisningskategorier er implementeret.
Stamdata, Praktiksteder, Opret: Der skal nu angives Lærersted-id, hvorefter information om praktikstedet hentes fra Easy-P.
Stamdata, Praktiksteder, Rediger: Der kan nu hentes information om praktikpladsen ud fra lærerstedid'et. Felter som er tomme vil blive udfyldt.
Fejl rettet, Stamdata, Elev - Hent uddannelsesaftaler fra EASY-P: Der opstod ofte en ukendt fejl.
Fejl rettet, Bevis, Manuelt bevis: Merkantile EUD GF2 elever fik som standard foreslået prereform beviser. Nu vælges Merkantil GF2 bevis.
Fejl rettet, Bevis, Manuelt bevis: Merkantile EUD GF2 beviser: Feltet til xprselevtype var ikke altid redigerbart.
Aktivitetsforside, Indholdsvælger: Indsættelse af link har nu fået egen mappe.
14.257

30/6-2017

Aktivitetsindberetning: Der understøttes nu ny STX type (3009v2).
14.256

30/6-2017

Fejl rettet, AUB: Indberetninger blev i enkelte tilfælde ikke registreret sendt, og blev forsøgt gensendt.
Ungedatabasen: Indberetning til ungedatabasen er nu aktiv.
14.255

30/6-2017

Hold og gruppe kviklinks: Siden "Links" er nu fjernet.
Opret forløb: Der foreslås nu også skabelonforløb for holdets fag (skabelonforløb er forløb oprettet i lærer-fag-gruppen - f.eks. alle dansklærere).
Fejl rettet, Skemalægning: "Evaluér skema" fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Beviser: EUD uddannelses bevis merkantil krævede XPRS elevtype for prereform elever.
EASY integration: Ny rapport med alle karakterer.
Fejl rettet, Beviser, HTX enkeltfag: Udstedelse af bevis gav ukendt fejl.
14.254

28/6-2017

Fejl rettet, Stamdata, Praktikpladser: Opslag af navn, adresse m.m. i uddannelsesaftaler virkede ikke altid korrekt.
Postnummer: 5602 Avernakø tilføjet.
Fejl rettet, Eksamensadministration, Beviser: Hent bevisoversigt i excel gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Eksamensadministration, Beviser: Eksporter alle beviser til excel gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Afsluttende årskarakter gav fejl på EUX bevis.
Elevforløb, Aktivitetsindberetning: For gymnasielle uddannelser fra og med skoleåret 2017/18 udregnes tælledatoer for tælleperiode 2 udfra tælleperiode 1.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Tallene for manglende konvertering var forkerte, hvis ansøger havde været aktiv på skolen før (f.eks. som brobygger).
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Kunne ikke finde ud af at "genbruge" elever fra gammel version af uddannelsen.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Stamklassevælgeren blev ikke populeret ved skift af uddannelse til konvertering.
14.253

26/6-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: "Individuelle ændringer" blev ikke vist korrekt.
Fejl rettet, Bevis, HTX-enkeltfag: Ukendt fejl rettet.
Bevis: Uddannelsesbevis for merkantile EUD kan nu udstedes.
14.252

23/6-2017

Fejl rettet, Bevis-verifikation, STX, GEOVidenskab: Hvis eleven havde hævet f.eks. KEMI som valgfag, så fik man en verifikationsfejl.
14.251

23/6-2017

Fejl rettet, Bevis-verifikation, DGU: Gav advarsel om DGU-elevtypen ikke var tilladt på STX bevis.
Fejl rettet, Bevis-verifikation, DGU: Kunne ikke generere overskrift for STX-bevis til DGU-elevtypen.
Fejl rettet, Bevis-verifikation, HTX enkeltfag: Man fik advarsel om, at HTX enkeltfagsbevis ikke var gyldigt for HTX enkeltfagselever.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Karakterer med typen STA mdt/skr, kunne ikke indberettes. Beviserne skal genbehandles.
14.250

22/6-2017

Ingen versionsnoter.
14.249

22/6-2017

Fejl rettet, Bevis-verifikation, HF: Bek 735 §12 stk 1 kun give fejl om at eleven ikke har valgfag nok, hvis elevens ene valgfag var 4802B design.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Hvis man forsøger at danne en supplerende WS1 indberetning, og der nu er stilskud med XPRS Elevtype på, så får man nu elevens navn der udløser problemer.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Hvis der er udstedt EUD GF1/2 beviser, så kunne siden fejle.
14.248

22/6-2017

Fejl rettet, Bevis-verifikation, GIF: Der blev explicit tjekket at eleverne havde 4880B Engelsk. Nu tillades også ækvivalente fag.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen, EUX: Elever oprettet med de nye EUX elevtyper fejlede under indberetning til eksamensdatabasen.
14.247

21/6-2017

Beviser: Det er nu muligt at udstede EUD GF2 beviser med protokollinjer hvor karakteren er "Ikke bestået".
Stamdata, Easyintegration, Flet eleverhistorik: Auto-sf stamklasse bruges nu kun på hovedforløbselever. For grundforløb, hhx, htx etx kræves det nu, at der findes en stamklasse.
Fejl rettet, Bevis-verifikation: Der opstod ofte advarsler om at eleven ikke opfyldte studieretnings-niveau krav, når eleven havde hævet et studieretningsfag som valgfag.
Stamdata, EASY-P uddannelsesaftaler: Ny WS xsd implementeret.
Stamdata, Praktiksteder, Opret: Information om praktiksted hentes ny fra uddannelsesaftalerne, som med ny STIL WS nu også giver navn og adresse.
Fejl rettet, Eksamensbelastning: Rettetid for faget "5698A SKR Kemi, netadgang" slog ikke igennem i alle steder.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For supplerende indberetninger blev "Individuelle ændringer" ikke vist før indberetningen var indsendt.
Fejl rettet, Bevis-verifikation: Der opstod advarsler om at eleven ikke opfyldte studieretnings-niveau krav, når eleven havde hævet et 3. fremmedsprog på A-niveau.
14.246

20/6-2017

Eksamensadministration, Beviser: Det er nu muligt at vælge EUX bevistypen igen.
Stamdata, Easyintegration, Flet elever: Elever i EASY som kun har skolepraktik kan nu synkroniseres.
Stamdata, Easyintegration, Flet elever: Der kan nu angives aktueldato, samt cpr nr filter.
14.245

20/6-2017

Stamdata, Fag: Det er nu muligt på fag at se/angive skriftlig rettegodtgørelse til censorer i GYM censorudligning.
Eksamensbelastning: Faget "5698A SKR Kemi, netadgang" har nu angivet 30 minutter som rettetid.
14.244

20/6-2017

SU, Indskrivningskontrol: Ny kolonne der viser simuleret resultat, når elevers elevforloeb saettes til at udløse SU.
Fejl rettet, Spørgeskema, Besvar: I nogle tilfælde fik man fejl ved indsendelse af spørgeskema.
Fejl rettet, Eksamensadministration, Bevisoversigt: Der vises nu evt. fejl i Excel rapporten.
Fejl rettet, Eksamen, Dagsrapport: Der kan nu sorteres på start- og sluttid.
Fejl rettet, Tildel elev-ID: "Opdater udmeldte elever" er omdøbt til "Opdater inaktive elever".
Fejl rettet, Studieretninger, præsentation: Nogle kategorier have mistet baggrundsfarven.
Fejl rettet, Spørgeskema, Rapportering: Spørgsmål af typerne Ét svar og Flere svar blev ikke opsummeret.
Fejl rettet, Beviser: Tysk, fortsættersprog, netadgang blev ikke taget med som 2. fremmedsprog.
Fejl rettet, Beviser: EUD støttefag er ikke længere et krav ved GF2 Merkantil beviser.
14.243

16/6-2017

Fejl rettet, Rediger Quiz og spørgeskema: Efter tilføjelse af spørgsmål sagde siden at der fandtes besvarelser, og spørgsmålet derfor ikke kunne redigeres.
Easy-Integration, Flet elever: Det er nu muligt at udlade allerede associeserede elever fra "Udeladte elever".
Fejl rettet, Eksamen, Indlæs karakterer fra netprøver.dk: Karaktererne 00 og 02 gav lidt forvirring ved indlæsning.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning skolepraktik: Man fik fejlbesked om at man ikke måtte indberette.
14.242

15/6-2017

Stamdata, Rapportering: Elevfelter har nu fået tilføjet feltet std. rekvirent.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Kunne give fejlsiden hvis man masseredigerede med en gruppe.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Opdatering af skolepraktik medtog al skolepraktik for eleven - også det som var på andre institutioner.
Fejl rettet, Tilskud, Skolepraktik: Skolepraktik markeres nu som udløst af skolepraktik-holdet.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Elevplan indberetning: Poster markeret som "Skal slettes" blev ikke ændret tilbage til skal opdateres hvis eleven igen blev aktiv.
14.241

15/6-2017

Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsopsætning for elever på hold: Kunne give fejlsiden.
14.240

15/6-2017

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs karakterer fra netprøver: Hvis man havde ændret prøveholdsnavn, så fik man at vide, at der ikke fandtes karakterer i udtrækket til eleverne.
Stamdata, Praktiksteder: Nye passwords til praktiksteder er nu ikke længere midlertidige - dvs udløber ikke og skal ikke skiftes ved første login.
Fejl rettet, Bevisgenerering: 10. klasse bevis gav ukendt fejl ved flere ens protokollinjer.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: For FÆRTA linjer vises nu ansvarsområde fra det tilhørende elevforløb.
Easy-Integration, Opret elevforløb: Der kan nu filtreres på UVM institutionsnummer.
Easy-Integration, Opret elevforløb: Det er nu muligt at vælge hvilken afdeling forløb skal oprettes på.
Easy-Integration, Holdelement synkronisering: Der kan nu filtreres på UVM institutionsnummer.
Easy-Integration, Holdelement synkronisering: Det er nu muligt at vælge hvilken afdeling forløb skal oprettes på.
14.239

15/6-2017

Stamdata, Elev, Indlæs uddannelsesmodel: Nyt layout.
Stamdata, Elev, Indlæs uddannelsesmodel: Understøtter nu elever som skifter speciale undervejs.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Historik fanebladet kunne give fejl.
14.238

14/6-2017

Fejl rettet, Genveje til skemanavigering virkede ikke.
Fejl rettet, Easy synkronisering: Flet af skolefag hvor der er mange aktiviteter pr. hold kunne fejle.
Fejl rettet, Easy-Integration, Tilskud HF-elever: Det var ikke muligt at opdatere linjerne.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For EUD preform elever blev der ikke udløst FÆRTA for skolebeviser.
14.237

14/6-2017

Stamdata verifikation: Tilføjet periodeafgræsning på hold-verifikation.
Fejl rettet, Indlæs uddannelsesaftale: Kunne fejle ved opdatér historik.
Fejl rettet, Easy-Integration, Tilskud HF-elever: Der gives nu fejl hvis den påsatte TMK i EASY ikke er gyldig for skoleperioden.
Fejl rettet, Marker alle flueben virkede ikke på nogle sider.
14.236

14/6-2017

Fejl rettet, indlæsning af netprøver.dk karakterer: Karakter blev ikke gemt.
14.235

13/6-2017

Fejl rettet, Easy-Integration: Brugerens afdeling bruges ikke længere til at filtere på indholdet på de fleste undersider.
14.234

13/6-2017

Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der udløses nu tilskud for EUD10 forløb.
14.233

13/6-2017

Stamdata, Rapportering: Elev-felter er nu udvidet med: XPRS elevtype, Uddannelse, Skoleperiode, Speciale.
Stamdata, Rapportering: Hold-felter er nu udvidet med: Ansvarsområde.
14.232

13/6-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For EUD elever blev FÆRTA nogle gange forsøgt udløst vha. forkerte elevforløb.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der er nu adgang til at indberette EUD statistik til STIL.
Stamdata, Skoleopsætning, Eksterne systemer: For kommunikationerne EASY-P uddannelsesaftaler og Elevplan er det nu muligt at angive, at der automatisk skal dannes poster og at de automatisk skal sendes.
Fejl rettet, Easy-Integration, Flet-elever, opdater historik, m.fl.: Brugerens afdeling bruges ikke længere til at finde elevforløb og stamklasser.
Fejl rettet, EASY-Synkronisering, Tilskud HF-elever: Checkboksene forsvandt nogle gange fra nogle linier.
AUB: Nogle ting er blevet mindre klik-intensive.
14.231

12/6-2017

Fejl rettet, Easy-Integration, Flet-elever: Det er nu muligt at flette for cøsaformål 3516 hhx enkeltfag.
Fejl rettet, Stamdata Elev, Indlæs uddannelsesmodel EUD: EASY-P Ny Mesterlære aftaler tillader nu indlæsning selvom der ikke kan findes et grundforløb, hvis grundforløbet ligger langt tilbage i tid.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Fanebladet kunne være meget langsomt for skolepraktik hold.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Nyt faneblad "Verifikation fuldtid".
14.230

12/6-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: I nogle tilfælde manglede der linjer i oversigten.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Der vises nu ansvarsområde for RKV rækker.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Der er nu kontekstkort på elev- og lærernavne.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: I nogle tilfælde var der linjer for udmeldte elever.
14.229

9/6-2017

Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: For prøvehold med variable underfag opstod der verifikationsfejl for elever med GF2 elevtype.
14.228

8/6-2017

Fejl rettet, Lektioner/Aktiviteter, Tilføj indhold: Hvis der ikke var et forløb tilknyttet aktiviteten, så fejlede Tilføj indhold.
Fejl rettet, Easy-Integration, Protokollinjer: Protokollinjer med uoverensstemmelser i underfag håndteres nu bedre.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Det går nu hurtigere ved generering af ny indberetning.
Stamdata, Praktiksteder: Tilføjet link til praktikstedmedarbejderes forsider (så administrationen kan se hvordan forsiden for en praktikplads ser ud).
EASY-integration, Opdater Elev-uddannelse: Tilføjet filtreringsmulighed, så man kan vælge ikke at få vist rækker som allerede er korrekte.
14.227

8/6-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Der vises nu en kolonne med rekvirent.
Fejl rettet, Spørgeskemaer, Rapportering: Valgte svarmuligheder blev ikke vist.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For mesterlære elever blev der i nogle tilfælde fejlagtigt udløst opstartstaxameter (MESTP).
14.226

7/6-2017

Fejl rettet, Easyintegration: Indlæs AUB fejlede.
Fejl rettet, Skemalægning: Det var ikke muligt at fjerne valgfagsblokke under "Placer valgfagsblokke".
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Ved udmeld kunne man få ukendt fejl.
14.225

7/6-2017

Fejl rettet, Tilskudsberegning, Skolepraktik: Nogle gange var tilskudsrækkerne ikke sorteret.
Aktiviteter: Det er nu muligt at tilføje quizzer til aktiviteter som lektier eller som anden aktivitet.
Rediger aktivitet, Rediger flere: Der foreslåes nu oftere at oprette nye skemabrikker.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For EUD elever udløses ikke længere tilskudsmærket FÆRTA hvis et bevis er sat til ikke at udløse tilskud.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Tælledatoen for FÆRTA for EUD elever er nu bevisdatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Rækkerne i "Fuldtid beregnet tilskud" sorteres nu efter første tælledato.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Der vises ikke længere tælleperiode for skolepraktik rækker.
Netprøver.dk, karakterer: Kan nu hente karakterer fra netprøver.dk. Kræver indtastning af login-oplysninger under skoleopsætning (STIL fremsender disse).
Easyintegration: Indlæsning af AUB-poster fra Easy-udtræk.
Fejl rettet, redigér elev: Beregnede datoer på elevs holdtilknytninger viste holdets beregnede periode – ikke elevens beregnede tilknytning til holdet.
14.224

6/6-2017

Ingen versionsnoter.
14.223

2/6-2017

Fejl rettet, Stamdata, rediger elev: Fejl ved navigering væk fra EUD-diverse fanen.
14.222

2/6-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD Diverse: Siden kunne fejle, hvis EASYP lærerstedsID ikke fandtes i Lectio.
Quiz: For nye quizzer beregnes point for spørgsmålstyperne "Ét svar" og "Flere svar" points på en måde der ikke straffer forkerte og delvist forkerte svar så hårdt.
Fejl rettet, opret skoleforløb: Fejl ved valg af Skoleperiode for EUD-forløb.
14.221

1/6-2017

Stamdata, Praktiksteder: Tilføjet e-mail på prakiksted.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der opstod fejl ved indberetning hvis der fandtes realkompetencevurdering rækker med forkert TMK.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD Diverse: Det var muligt at vælge forkerte skoleperioder ift. realkompetencevurdering.
Fejl rettet, Easy-Integration, Protokollinjer: Der kunne opstå ukendt fejl i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Easy-Integration, Protokollinjer: Linjer med merittypen "Særskilt dokumentation" kan nu importeres.
14.220

31/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.219

31/5-2017

Fejl rettet, Ansøger: Fejl ved indlæsning af ansøgere, hvis værge-oplysninger manglede postnr.
Fejl rettet, Ansøger: Søgning på sprog tog ikke højde for spring-over-ønsker.
Redigér elev, holdtilknytninger: I tabellen Tilknytning til holdelementer vises nu beregnede datoer for hvert holdelement.
Fejl rettet, Under lærers karaktergivning er sorteringen efter karaktertype nu konsekvent skriftlig før mundtlig.
Fejl rettet, Easy-Integration, Protokollinjer: For eksamenskarakterer matcher en linje med evalueringsform "-" i EASY nu linjer med evalueringsform mundtlig i Lectio.
Fejl rettet, Vis udgående censur: Ukendt opsætningsfejl ved prøvehold med evalueringsform SAM.
14.218

30/5-2017

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: EUD mesterlære elever udløsesr nu som udgangspunkt tilskudsmærke MESTU.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, EUD: Der udløses nu færdiggørelsestaxameter for beviser af typen "Praktisk oplæring".
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der opstod fejl ved indberetning.
EUD, fravær kan nu registereres på dagsbasis.
Easysynkronisering, Holdelementer: Aktivitetstype for aktiviteter uden elever, kigger nu på lignende aktiviteter i Easy for at bestemme aktivitetstype.
Easysynkronisering, Eksport af aktiviteter: Nu medtages også alle aktiviteter som er aktive fra dd-200 dage og frem.
14.217

29/5-2017

Fejl rettet, Easy-Integration, Opret Elevforløb: For EUD-enkeltfag elevforløb udledes nu UVM-institutionsnummer mere hensigtsmæssigt.
14.216

29/5-2017

Stamdata, EUD historik. Tilføjet knap til at opdatere tilknytninger til skolepraktik.
14.215

24/5-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: For EUD grundforløb manglede i nogle tilfælde tilskud.
Ændret, EASY-Synkronisering. Navngivning justeret på EASY-Synkroniseringsskærmbilleder.
Fejl rettet, Ansøger: Upload af ansøgerfil med mange ansøgere vil nu uploade dem som kan. Allerede eksisterende ansøgere springes over med en advarsel.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Eksamen, skriftlig censur udmelding: Ændring af Antal elever blev ikke registreret som en ændring.
Stamdata, Foreslåede hold. Tilføjet kolonne med elevtal.
14.214

23/5-2017

Stamdata, Aktivitetsindberetning: Fuldtidsindberetninger bruger nu den nye WS2 indberetningsstruktur (indberetning for hele institutionen i stedet for afdelingsvis).
Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: I nogle tilfælde virkede den automatiske opsætning ikke for EUD grundforløb.
Studieplan, Uddannelsesplan EUD: Der vises nu en grafisk oversigt over elevens EUD studie og skoleforløb. Oversigten kan ses af eleven og praktikstedet.
Fejl rettet, EUD integration, Elevplan: Integrationen bruger nu drift-elevplan serveren.
14.213

22/5-2017

Fejl rettet, Easy-Integration, Flet skolefag: Ved "Opret nyt på holdet" vises nu kun hold for den aktive afdeling.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, EUD: I nogle tilfælde fik man fejl pga. ulovlig TMK på en skoleperiode.
Stamdata, Elev EUD, Indlæs uddannelsesaftale: Tabellen med EASY-P aftaler er nu flettet sammen med side 2, så der nu kun er en side.
14.212

19/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.211

19/5-2017

Stamdata, Rediger Hold: Det er nu muligt at angive et ansvarsområde til brug ved aktivitetsindberetning.
Stamdata, Rediger Elevforløb: Det er nu muligt at angive et ansvarsområde til brug ved aktivitetsindberetning.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Tilskud udløst via hold/elevforløb får nu vist holdets/elevforløbets ansvarsområde.
Stamdata, Elev, Indlæs uddannelsesaftale (EUD): Foreslår nu automatisk oprettelse af praktiksted, hvis dette ikke findes i Lectio i forvejen.
Stamdata, Elev, EUD: Viser nu manuelle praktikaftaler i Lectio.
Stamdata, Praktiksteder: Der kan nu angives adresse og postnr på praktiksteder.
Easy-Integration, Flet skolefag: Tillader nu mere end 10 skolefagpåhold i EASY ved hovedforløbshold.
14.210

17/5-2017

Fejl rettet, Ansøger, Konvertering: Konvertering til de nye gym-uddannelser virkede ikke.
Fejl rettet, Skema: Fejl ved åbning af visse skemaaktiviteter.
Fejl rettet, optag.dk: Fordelingstal-siden fejlede.
14.209

17/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.208

17/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.207

16/5-2017

Ansøger: Der åbnet for klagefasen d.17/5 i Region Hovedstanden.
14.206

16/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.205

16/5-2017

Stamdata, Kopiér hold: Kopierer nu også karakterfristsæt.
Fejl rettet, Easyintegration, Flet elever: Hvis eksporten indeholdt personer som både var Enkeltfagselever og EUD elever, så kunne siden nogle gange fejle.
Fejl rettet, Easyintegration, Flet undervisningshold: Oprettelse af holdelementer på eksisterende hold gav ofte fejlen "Enten skal alle eller ingen af holdets holdelementer have karakterfristsæt angivet".
14.204

16/5-2017

Stamdata, Fag: Forsøgsfaget 4418C FyMa har nu vægten 1.5
Quiz: Mulighed for at vise spørgsmål ét ad gangen og i tilfældig rækkefølge.
14.203

11/5-2017

Fejl rettet, Easyintegration, Flot skolefag/undervisningshold: Aktiviteter med studieretningsprojekt blev bortfiltreret. Nu medtages de igen - dog uden studieretningsprojektet.
14.202

11/5-2017

Stamdata, Opret hold: Diverse GUI ændringer.
Stamdata, Opret hold: For EUD institutioner er der nu tilføjet ny opret hold for hovedforløb.
14.201

10/5-2017

Easy-integration, Elevhistorik: For GVU elever bruges nu kun de holdtilknytninger der er flettede til Lectio hold til at udlede periode.
Fejl rettet, Easy-integration, Flet skolefag: Flet til nye flerårige hold virkede ikke.
Fejl rettet, Easy-integration, Opdater Elev-Holdelement tilknytninger: CØSA formål kriterie virker nu for EUD enkeltfag elever.
14.200

9/5-2017

Easy-integration: Smårettelser til hent af AUB-indberetninger.
14.199

8/5-2017

Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Lidt GUI rettelser.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid, Detaljer: Der kan nu sorteres på de fleste kolonner.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Nyt faneblad "Advarsler".
Fejl rettet, Hold, Giv karakterer: For fællesfag blev nogen linjer vist flere gange.
14.198

5/5-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Der opstod ukendt fejl ved oprettelse af nogen typer af elevforløb.
14.197

5/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.196

5/5-2017

Fejl rettet, Easyintegration, Flet skolefag: Aktiviteter der løber over flere skoleår kan nu flettes.
Easyintegration: Layout justeret.
Easyintegration, Ny rapport: Uddannelse-info.
Easyintegration, Flet skolefag: Ser nu bort fra skolefagpåhold med faget 10911- Eud enkeltfag (Ej GVU).
Fejl rettet, Excel-rapporter: Rapporter med mere end ca. 1 million rækker er ikke lovlige i Excel, og Excel sagde at filen var ulovlig. Nu gives en fejl, hvis en rapport indeholder mere end ca. 1 million rækker.
Fejl rettet, Excel-rapporter: Hvis en celle indeholdt mere end ca. 32700 tegn, sagde Excel at filen var korrupt. Nu trunkeres celler til maks at indeholde 32700 tegn.
Fejl rettet, Easyintegration, Rapport Elever og aktiviteter: Der medtages nu kun holdplaceringer fra 2012 og frem.
Fejl rettet, Easyintegration, Flet skolefag: Type-filter virkede ikke.
Easyintegration, Flet skolefag: Viser nu en liste med allerede tilknyttede skolefag i bunden.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For EUD hovedforløb udløses ikke længere advarsler hvis en elev udløser den samme TMK flere gange i samme skoleperiode og tælleperiode.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Der vises nu en kolonne med tælleperiode.
14.195

2/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.194

2/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.193

1/5-2017

Easyintegration: Elevforløbs ekstern id kan nu være 1000 tegn.
14.192

1/5-2017

Fejl rettet, Forløb: Der kunne opstå fejl ved slet af forløb.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der gives ikke længere advarsler om at lokale fag ikke er gyldige for uddannelsen jf. uddannelsesmodelen.
Fejl rettet, Elev, Bevis, Manuelt bevis: XPRS-elevtype er nu påkrævet for GF2 beviser.
Fejl rettet, Ansøger: Elever exporteret til XML kunne ikke indlæses i LUDUS.
Fejl rettet, Easy-integration: Flet skolefag kan nu igen oprette nye holdelementer på eksisterende hold.
14.191

28/4-2017

Fejl rettet, Hold, Karakterer: Der vises nu kun karakterer for de fag som det er muligt at give karakterer i på holdelementet.
14.190

28/4-2017

Stamdata, Hold, Karaktertyper: Det er nu igen muligt at redigere karakterfristsæt, karakterskala, mm.
14.189

28/4-2017

Stamdata, Hold: Fejlede ved Gem siden sidste release i nogen tilfælde.
14.188

28/4-2017

Stamdata, Hold: Det er nu muligt for kombinationsfag at angive hvilket fag og karaktertype der skal gives for hvert holdelement.
14.187

27/4-2017

Ingen versionsnoter.
14.186

21/4-2017

Easy-integration: Ny rapport "Aktiviteter".
Fejl rettet, Eksamensoffentliggørelse: Der stod fejlagtigt "Offentliggørelse af eksamener før 27/5" på forsider. Dette er nu rettet til "23/5".
14.185

21/4-2017

Ingen versionsnoter.
14.184

21/4-2017

Quiz: Mulighed for at bruge editor til at indsætte billeder, tabeller, videoer mv.
Quiz: Mulighed for at låse besvarelser op.
Rediger stamklasse: Sletning af stamklasse viste to slet-knapper.
Fejl rettet, Easy-integration, Skolepraktik: I nogen tilfælde blev der foreslået at oprette og slette den samme række.
Fejl rettet, Easy-integration, Skolepraktik: Det er nu muligt at oprette rækker selvom dagskalendere ikke stemmer overens. I så fald vil der efter oprettelse vises en fejl på rækken.
14.183

20/4-2017

Fejl rettet, Easy-integration - Eksport: Eksport kunne fejle under udtræk af EaBidrag.
Fejl rettet, Easy-integration, Flet skolefag: Kunne fejle pga. ukendt fagtilknytning.
14.182

19/4-2017

Ingen versionsnoter.
14.181

19/4-2017

Fejl rettet, Easy-integration - Eksport: Eksport kunne fejle under udtræk af aktiviteter.
14.180

19/4-2017

Quiz, Forløb: Det er nu muligt at angive procentsatser til brug ifbm. konvertering til karakterer.
Fejl rettet, Easy-integrationen: Flet af skolefag håndterer nu kombinationsfag ved hovedsagligt at kigge på UVM xprsfag.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD: Skolepraktik opdateringer forkortes ikke længere mht. skoledagskalender.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD, Skolepraktik: Afslutningstekst vises nu.
14.179

12/4-2017

Ingen versionsnoter.
14.178

10/4-2017

Fejl rettet, Easy-integrationen: Fejl siden sidste release.
14.177

10/4-2017

Fejl rettet, Easy-integrationen: Fejlede siden sidste release.
14.176

7/4-2017

Fejl rettet, EASY-integration, Opdater skolepraktik: Der gives nu fejl hvis Lectio holdets dagskalender ikke indeholder de nødvendige skoledage.
EASY-integration, Flet skoleforløb: Der kan nu sorteres på kolonner.
EASY-integration, Flet skoleforløb: Navnet på skoleforløbets aktivitet vises nu.
Eksamen: EUD elever som ikke er på EUX forløb gav fejl ved indberetning af prøverplaner. Nu indberettes de som HHX enkeltfagselever.
EASY-integration, Flet elevforløb: Allerede flettede grundforløbs-elevforløb verificeres nu om de har korrekt elevtype, periode, skoledage og skoleperioder.
EASY-integration, Flet skoleforløb: Sidens layout er ændret, og det er nu muligt at se flere detaljer om allerede flettede skoleforløb.
EASY-integration, Opdater skoleforløb stamdata (HF): Ny side hvor man kan se de foreslåede opdateringer.
14.175

4/4-2017

Fejl rettet, Ansøger, Import: Fejl ved upload/indlæsning af ansøgere på skoler i Grønland.
14.174

4/4-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: Skolepraktik fejl blev ikke vist.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater skolepraktik: Der understøttes nu TMK'er PRA14, PRA15, VFU13, m.fl.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Skolepraktik fejl blev ikke vist.
14.173

3/4-2017

EASY-integration, Flet skoleforløb: Skoleforløb der kan flettes til et Lectio hold vises nu øverst.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater skolepraktik: Kunne give fejlsiden.
14.172

30/3-2017

EASY-integration, Flet skoleforløb: Ny knap "Vælg alle med mulig fletning".
Fejl rettet, EASY-integration: Der opstod ukendt fejl ved udtræk.
14.171

29/3-2017

Fejl rettet, EASY-Integration, Flet elever og Opdater elevhistorik: Understøtter nu hovedforløbs-historik for merkantile EUX elever.
14.170

29/3-2017

Fejl rettet, Forløb: Sletning af forløb med quiz gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Skemaplanlægningsprogram: Åbning af udlagt skema gav fejl ved lektioner med tilknyttede grupper.
Fejl rettet, EASY-Integration, Skolepraktik: Opdater skolepraktik gav fejlsiden.
14.169

24/3-2017

Fejl rettet, Digital aflevering: Sygemeldte elever kunne se link til opgaveformuleringen.
Fejl rettet, EASY-Integration, Opdater elev-historik: Der kunne opstå fejl ved overlap mellem stamklasse tilknytninger.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Viste dobbeltbookning for lærere der optrådte i flere kæder på samme dag.
14.168

24/3-2017

Fejl rettet, Eksamen: Søgning på elevverifikation kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, EASY-Integration, Flet skoleforløb: Der kunne opstå ukendt fejl.
14.167

23/3-2017

Stamdata, EUD: Diverse rettelser.
14.166

23/3-2017

Fejl rettet, EASY-eksport: Kunne hænge og give fejl hvis der var mange elever i eksporten.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Tilføj hold til kæde virkede ikke.
14.165

23/3-2017

Fejl rettet, EASY-Integration: Flet tilskudshold er omdøbt til "Flet skoleforløb", og det understøttes nu at flette flere skoleforløb til samme Lectio hold.
Fejl rettet, Stamdata Hold, Aktivitetsindberetning: "Elevopsætning" for EUD hold kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Diverse ændringer af kæder kunne give fejl. Også i forbindelse med gem.
14.164

22/3-2017

Fejl rettet, problemer med aflevering af opgaver siden sidste release.
14.163

22/3-2017

Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: For EUD hold er det nu muligt at definere flere tilskudsudløsende skoleperioder.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Ændring i kædenavn kunne give mærkelige fejl.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram, AT Eksamensplanlægning: Felterne med eksamens varighed og pauser var forsvundet.
Fejl rettet, Udskrift: Udskrift i Chrome v57 virkede ikke.
14.162

21/3-2017

VUC Statistik Indberetninger: Linjer der ikke har tilladt resultatformfag bliver taget ud af indberetningen.
14.161

20/3-2017

Fejl rettet, Ansøger: Søgeresultat til excel indeholdt stadig de gamle afstandsparametre.
14.160

20/3-2017

EASY-Integration-Eksport: Diverse GUI ændringer. Log over hvad udtrækket foretager sig vises nu løbende.
Stamdata, Rediger elev, EUD - EASY-P: EASY-P aftaler kan nu hentes fra EASY-P drift.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Fejl ved upload af ansøgere i visse formatter.
14.159

17/3-2017

Fejl rettet, Ansøgere: Kolonnen afstand i bil viste afstanden på cykel.
Fejl rettet, Eksamen, EUX udtræk: EUX udtræk talte registrerede protokollinjer fra GF1/GF2 med i udtrækket. EUX elevforløb hvor der kræves angivelse af GF2/HF markering, er nu ændret således at man skal angive at det er et EUX forløb.
14.158

16/3-2017

Fejl rettet, EASY-synk: Kunne fejle i forbindelse med fulde udtræk.
14.157

16/3-2017

Stamdata, Skoleperiode-vælger: Vælgeren har nu speciale nr med. (F.eks. '1410v9-1:G2').
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Ansøgerdublet rapport fejlede, hvis en ansøger ikke var tildelt en fordelingsskole.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Ansøgerdublet-ønsker viste ikke altid alle de mulige skoler.
14.156

14/3-2017

Ansøgere, Rapportering: Tilføjet ansøgerafstande på fod, cykel og bil.
14.155

14/3-2017

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der kunne opstå ukendt fejl ved gem.
Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Det er nu muligt at tildele lokalegrupper fra en skemabrik til alle andre brikker.
Skemalægningsapplikation: Det er nu muligt at låse en lokaletildeling ved højreklik på skemabrikken.
14.154

10/3-2017

Ingen versionsnoter
14.153

10/3-2017

Ansøgere: Gav i nogle tilfælde ukendt fejl.
14.152

10/3-2017

Ingen versionsnoter.
14.151

9/3-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: EUD RKV rækker blev ikke medtaget.
14.150

9/3-2017

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Dubletter-siden fejlede (pga en ansøger uden ønsker).
14.149

7/3-2017

EASY-eksport: Eksporten er nu forsøgt optimeret, så fulde udtræk burde kører væsentligt hurtigere.
Fejl rettet, EASY-Integration: Kunne fejle ved fulde udtræk, da der findes uddannelser i EASY, som ikke udmeldes af UVM i uddannelsesmodellen.
Fejl rettet, Eksamen, AVU-Prøveplansindberetning: Kunne fejle, hvis der var prøver uden periode angivet.
14.148

6/3-2017

Eksamen, Indlæsning af prøvefagsudtræk: Reglen om at fag med variable underfag skal være i en kæde er blevet fjernet, da UVM i flere tilfælde har meldt eksamener ud uden. Der gives nu bare en info om problemet.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af eleveksamener: For EUD/EUX elever blev der ofte ikke vist information om faste og mulige prøver, samt det prioriterede udtræk fra UVM.
14.147

6/3-2017

Ingen versionsnoter.
14.146

3/3-2017

Dagens quiz: Link tilføjet ved siden af versionsinfo.
Fejl rettet, spørgeskemaer: Man kunne ikke hente globale skabeloner siden release 14.141.
Ansøger, Region Hovedstaden: Verifikationssiden til "Sendt til fordeling" auto-vælger nu de ansøgere, der har UPV "Egnet".
14.145

3/3-2017

Fejl rettet, sidefod. Var blevet en smule klemt i release 14.144 i Internet Explorer og Edge.
14.144

3/3-2017

Ingen versionsnoter.
14.143

2/3-2017

Stamdata, Rediger Elev: Nyt faneblad til registrering af EUD Realkompetencevurdering.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der udløses automatisk tilskud ud fra EUD Realkompetencevurdering-elev poster.
Stamdata, EASY-Integration, Opdater RKV: Ny funktion til at synkronisere EUD Realkompetencevurderinger fra EASY.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-Integration, Flet elevforløb: Understøtter nu tekniske EUX.
Fejl rettet, Ansøger: kunne ikke indlæse eksporterede ansøgere.
14.142

1/3-2017

Fejl rettet, Ansøgerverifikation: Knapperne til hentning af bilag gav en (forkert) fejlmeddelelse.
Fejl rettet, Ansøger: Adresse-opslag på postnr 9999 (udland/ukendt) gav nogle ikke helt retvisende resultater.
Fejl rettet, indlæsning af ansøgere kunne fejle.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved brug af tastaturgenvejene til "gem" og "læs" blev det nye indhold gemt dobbelt i Internet Explorer.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af Hold: Advarsler om at faget ikke er tilknyttet uddannelse+xprselevtype tog ikke højde for, at xprselevtypen angives på eleven på de nye EUD elevtyper.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af Hold: Advarsler om at faget ikke er tilknyttet uddannelse+xprselevtype viser nu også elevnavne på dem som er årsagen til advarslen.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Elever: Nu muligt at filtrere på CØSA formål.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Elever: Diverse GUI ændringer.
Stamdata, EASY-Integration, Opdater tilskudshold: Der gemmes nu flere oplysninger ang. aktivitetsindberetning.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Elevforløb: Nu muligt at filtrere på CØSA formål.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Stamklasser: Nu muligt at filtrere på CØSA formål.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Stamklasser: Der vises nu kun aktiviteter som har elever der i aktivitetens periode er grundforløb/SF elever.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Stamklasser: For hvert stamklasseforslag vises hvilke uddannelser eleverne på aktiviteten har.
Ansøger: Ønskestatistikken rettet til i forhold til de nye retningslinjer for studieretninger.
Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: For EUD tilskudshold er det nu muligt at opsætte TMK og rekvirent på elevniveau.
Ansøger, import: Ansøgere uden adresse kunne ikke indlæses.
14.141

28/2-2017

Forløbsdeling: Det er nu muligt at oprette en forløbsskabelon tilknyttet en indbygget faggruppe.
14.140

27/2-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Man fik ukendt fejl hvis eleven havde skolepraktik der overlappede med et årsskift.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Der kunne opstå ukendt fejl i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere med ikke-gyldige land/postnr- kombinationer kunne ikke indlæses. Disse indlæses nu med postnr 9999 (Ukendt).
14.139

23/2-2017

Uddannelsesmodel, Fag: Der vises nu flere informationer om XPRS-Prøverne for et fag.
14.138

22/2-2017

Fejl rettet, hold-oprettelse fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Rediger spørgeskema: Checkboxen til anonym undersøgelse var forsvundet for nogle brugere.
14.137

22/2-2017

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensplanlægningsprogram: Automatisk tildeling af tider kan nu håndtere at forberedelseslængde ikke er et multiplum af eleveksamenslængden.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Ansøgere klar til indlæsning fulgte valget af institutionsnummer fra "Hent ansøgere"-fanen.
Stamdata, Opret hold: Nu muligt at angive en periode på holdet. Hvis denne vælges under 2 måneders varighed knyttes ikke et fristsæt til holdelementerne.
Stamdata, Redigér elev: Viser nu adgangsvej for EUD-elever.
Fejl rettet, DIO underfag: Tillader nu også International Økonomi A (4422/4419).
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Navnet på prøveholdet viser nu mere tydeligt evalueringsformen og holdets navn.
14.136

20/2-2017

Fejl rettet, Holdpakning, Beregn: I nogle tilfælde når et hold havde låste elever blev der beregnet en løsning med få opfyldte elevønsker.
Stamdata, Rediger elev: For EUD elever vises nu et nyt faneblad med EUD historik.
Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt på test-skoler at danne de nye tilskudsindberetninger (hele institutionen, samt restårselevbidrag).
14.135

20/2-2017

Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Afgangselever blev ikke vist for Sommer 2017-verifikation.
Fejl rettet, Holdpakning, Opdater: I nogle tilfælde fik man ikke relevante opdateringer mht. elevers holdtilmeldinger.
14.134

17/2-2017

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Hvis man trykkede på faneblade efter Historik, opstod der mærkelige fejl (siden sidste release).
14.133

16/2-2017

Fejl rettet, Bevisoversigt: Fejlede på alle ikke-aktuelle terminer siden sidste release.
Forløb: Der kan oprettes quizzer tilknyttet et forløb.
14.132

14/2-2017

Fejl rettet, Stamdata, Easy-integration: Flet elever kunne fejle, hvis udtrækket indeholdt meget gamle uddannelser (som ikke findes i uddannelsesmodellen).
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Verifikationerne antog ofte at eleven havde fået oprettet sine eksamener (der var lavet prøvefagsudtræk). Dette skete hvis der fandtes bare et prøvehold oprettet i terminen. Nu gætter den meget bedre, samt skriver i informationen under hver elev, om verifikationerne er dannet ud fra antagelse om, at prøvehold burde være oprettet, eller om verifikationen er ud fra mulige prøver.
Fejl rettet, Rediger karakterfristsæt: Der gives nu advarsel i stedet for fejl hvis frigivelsestidspunktet ligger udenfor skoleåret.
Verifikation af stamdata: Nyt faneblad 'Elev-Studieverifikation'.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Elevgrundlaget medtog alle elever som var aktive på et tidspunkt i terminen. Nu bruges dags dato mere offensivt, så eleverne skal være aktive dags dato eller senere.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata, Hold: Hold der ikke XPRS-indberettes medtages ikke i verifikationen.
Fejl rettet, Ansøger: Kunne ikke indlæse ansøgere med Spansk Fortsætter som 2.fremmedsprogsønske.
14.131

10/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: IB-ansøgere blev indlæst som Pre-IB.
Fejl rettet, Ansøger: optagelse.dk kunne levere landekode "ZZ".
14.130

9/2-2017

Fejl rettet, Easy-integration: Eksporter uden CØSA-formålsfilter kunne ikke gemmes.
14.129

9/2-2017

Fejl rettet, Spørgeskema: Spørgeskemaer kunne ikke indsendes i nogen tilfælde.
14.128

8/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: Manuel indtastning af 10.klasses-ønsker viste ikke Uddannelsesdropdown.
Fejl rettet, Spørgeskema: Det var ikke muligt at kopiere globale spørgeskemaer.
14.127

8/2-2017

Fejl rettet, Spørgeskemaer: Besvarelse af spørgeskemaer gav fejl siden sidste release.
14.126

8/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: Import af ansøgere med ønske til 10.klasse fejlede.
Fejl rettet, Ansøger: Avanceret søgning gav 0 resultater.
Fejl rettet, optag.dk: Avanceret søgning fejlede.
Stamdata, rediger elevforløb: Advarsel om at UU-indberetning ikke kan lade sig gøre for en elevtype fjernet.
14.125

7/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: Der var stadig et problem med UPV-indlæsning fra optagelse.dk.
14.124

6/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: Upload af overligger-ansøgere fejlede.
Fejl rettet, rapporter: Fejl ved rapportering siden sidste release.
Fagvalg: Note udvidet fra 500 til 2000 tegn.
Fejl rettet, Ansøger: Import af ansøgere indlæste UPV som "ikke vurderet" i alle tilfælde.
14.123

3/2-2017

Spørgeskema: Diverse layout justeringer.
Studieretninger: Nye studieretningskategorier til gymnasiereformen indført. De nu gamle kategorier er skjult som ikke-aktuelle.
Stamdata, Fagvalg: Foreslåede DIO-fag medtager nu også 5253A Tysk fortsætter med netadgang.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygnings-integration: Der opstod nogle gange problemer med at identificere brobygningsstamklassen.
Fejl rettet, Ansøger: Søgesiden fremkaldte fejlsiden.
14.122

31/1-2017

Spørgeskema: Spørgeskemaikoner opdateret.
14.121

31/1-2017

Fejl rettet, Ansøger: Adresseopslag på ansøgere udenfor Region Hovedstaden virkede ikke.
14.120

30/1-2017

Ansøger: Tilføjet mulighed for at overføre en overliggeransøger til næste skoleår.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af overligger-ansøgerxml virkede ikke.
Ansøger: EUD-ansøgerønsker bliver nu indlæst på de korrekte EUD GF1/GF2 uddannelsestyper med Cøsaformål og evt. speciale på et nye felter.
Ansøger: Verifikation af EUD ønsker: Tilføjet knap til genindlæsning af EUD-ønsker med forkert uddannelsestype på verifikationssiden.
Stamdata, Elevforløb: Der vises nu færrere felter for EUD forløb.
Stamdata, Elevforløb, Opret: Der vises nu færrere felter, afhængig af den valgte elevtype.
Fejl rettet, optag.dk: zip-filen over rapporter fra 2013/14 indeholdt rapporterne fra året efter.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det er nu muligt at give karakterer for hold uden karakterfristsæt i hele holdets periode.
14.119

26/1-2017

Stamdata, Elevforløb: Siden er nu opdelt i flere ø'er.
Stamdata, Elevforløb: Der kan nu opsættes en skoledagskalender til aktivitetsindberetning.
Fejl rettet, Ansøger, Region Hovedstaden: Adresse- og rejseafstandsopslag virkede ikke.
Ansøger: Tilføjet felter til EUD UVP.
14.118

24/1-2017

Fejl rettet, Download af zip filer: Flere browsere på Mac fik downloadet zip filer der ikke kunne udpakkes med Apples standard komprimeringsværktøj.
Aktivitetsindberetning: Der anvendes nu 7 decimaler (istedet for 5) på rålinjer.
Fejl rettet, studieretningsverifikation, HHX. §21 genkendte ikke fortsættersprog med netadgang.
Ansøger, Import: Ansøgere med ændringer optrådte flere gange i import-oversigten.
Fejl rettet, Ansøger: Forsiden gav en advarsel om manglende studieretninger til næste år.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere fra optagelse.dk indeholder en dummy-studieretning (Musik A - Engelsk A), som blev indlæst sammen med ansøgerdata.
14.117

18/1-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Der kunne opstå fejl ved supplerende indberetninger.
14.116

17/1-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Indsættelse fra clipboard fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Kunne ikke hente titlen på links, hvis denne indeholdt enkelt citationstegn.
14.115

16/1-2017

Stamdata, Uddannelsesgodkendelser: Der indlæses nu godkendelser fra både UFM og UMO. Dette betyder, EUD godkendelser nu også indlæses.
Fejl rettet, Censormodul: Bedømmelsessiden gav fejlsiden.
14.114

12/1-2017

Fejl rettet, Censormodul: Vis anden bedømmers karakter virkede ikke.
14.113

10/1-2017

Ansøger: Avanceret søgning uden udfyldt uddannelsestype gav fejlsiden.
14.112

10/1-2017

Ansøger: Bedre håndtering af fejltilstande hos optagelse.dk.
14.111

10/1-2017

Stamdata, Dagskalendere: Det vises nu for hvilke afdelinger dagskalenderen anvendes som dagskalender.
Aktivitetsforside, Elevfeedback: Nyt faneblad hvor elever kan give feedback.
Ansøger: Bedre håndtering af fejltilstande hos optagelse.dk.
14.110

9/1-2017

Fejl rettet, ansøger: Fejlede ved hentning af ansøgere siden sidste release.
14.109

9/1-2017

Stamdata, Dagskalendere: Det er nu muligt at oprette en kopi af en dagskalender.
Stamdata, Dagskalendere: Det er nu muligt at slette en dagskalender.
Ansøger: Løbende afhentning af EUD-ansøgere var ikke understøttet.
14.108

6/1-2017

Fejl rettet, Stamdata, Lærer: Man fik ukendt fejl ved klik på "Aktivitetsindberetning".
14.107

5/1-2017

Stamdata: Nyt menupunkt "Dagskalendere" hvor der kan oprettes og redigeres flere dagskalendere.
Stamdata, Skoleopsætning: Det er nu muligt at opsætte en standard dagskalender for både skole og afdelinger.
Easyintegration: Opdater elevstamdata virker nu også for Lectio-elever der er flettet til flere Easy-elever.
Stamdata: Tilføjet elevtyper til de nye STX/HHX/HTX/HF/STK uddannelser fra 2017.
14.106

3/1-2017

Aktivitetsforside: Fejlede i nogen tilfælde siden sidste release.
14.105

3/1-2017

EUD, Elever i skolepraktik: Der vises nu det udløste tilskud mht. fuldtid aktivitetsindberetningen.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Ny indberetningstype: "Skolepraktik".
14.104

30/12-2016

Stamdata, EUD: Nyt menupunkt "Elever i skolepraktik".
Easyintegration: Der kan nu flettes elev i skolepraktik rækker til Lectio.
Fejl rettet, EasyIntegration: Opdatering af historik fejlede for visse elever.
optag.dk: Åbnet for ansøgeråret 16/17.
14.103

28/12-2016

Easyintegration: Elevfletning af elever med flere uddannelser virkede ikke.
14.102

23/12-2016

Ingen versionsnoter.
14.101

23/12-2016

Ingen versionsnoter.
14.100

21/12-2016

Fejl rettet, Indlæsning af zip-filer fra Mac gav stadig lidt problemer.
Fejl rettet, Easysynkronisering, protokollinjer: STA-karakterer blev indlæst som ÅRS.
14.099

20/12-2016

Konverter skemadata, Flex: Hvis der er flere poster til samme dato+modul+aktivitet+fag, så lægges de nu sammen til en skemabrik, som indeholder summen af lærere og lokaler.
Easyintegration: Import af protokollinjer tilbyder nu et lidt bedre overblik over, hvad der bliver importeret.
Easyintegration, Eksport: Medtager nu også information om praktik.
14.098

20/12-2016

Fejl rettet, Stamdata, Vælg elev: Hvis eleven kun havde fremtidig elevforløbshistorik (dvs fra start og indtil nu var på det inaktive forløb), så blev elevens afdeling vist som det inaktive forløbs afdeling. Nu vises så det første forløbs afdeling, samt det første forløb.
Fejl rettet, EasyIntegration, Eksport: Ikke al historik på eleverne blev udtrukket.
14.097

19/12-2016

EasyIntegration, Flet elever: Indført "Medtag kun aktuelle elever", som fjerner ikke-aktive elever fra forslagene.
EasyIntegration, Opret/Flet stamklasser: Indført "Medtag kun aktuelle elever", som fjerner ikke aktuelle aktiviteter fra stamklasse-match.
EUD, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der understøttes nu rest-bidrag for indberetninger efter 1/1-2018.
Fejl rettet, EasyIntegration, Eksport: Eksport af karakterer fejlede.
14.096

16/12-2016

Fejl rettet, EasyIntegration: Udtrækket fejlede i nogle tilfælde.
14.095

16/12-2016

Ingen versionsnoter.
14.094

17/12-2016

Fejl rettet, Print-funktionen virkede ikke siden forrige release.
14.093

16/12-2016

Ingen versionsnoter.
14.092

15/12-2016

Fejl rettet, EasyIntegration: Udtrækket udtrak ikke nok data.
14.091

15/12-2016

EasyIntegration: Formatændring af eksporten fra easyintegrationen, samt udtræk af information om alle easy personer relateret til de angivne CØSA formål.
14.090

14/12-2016

Fejl rettet, Opdatering af elev-id’er kunne foreslå elev-id’er som oversteg 20 tegns længde.
Fejl rettet, Redigér prøvehold: Kunne give advarslet om at elever ikke var eksamensaktuelle for ikke-XPRS eksamener.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, Brobygning: Brobygnings elever udløste tilskud per tilknytning til holdelement på holdet.
14.089

13/12-2016

Fejl rettet, EASY-integration, Flet skoleforløb: Kunne fejle hvis udtrækket indeholdt uddannelser som ikke er understøttet af lectio.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, opret link: Links til sider, hvis titel indeholdt linjeskift kunne ikke slås op.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Tilføj indhold: Scrollede ikke til det nye indholds position.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: scroll til en overskrift vha. Indholdsfortegnelsen virkede ikke rigtigt.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Beviser importeret fra andre systemer kunne give hård fejl ved annulering. Nu gives en pænere fejlbesked.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Opret link: Link til systime kunne ikke oprettes.
Fejl rettet, Stamdata, Fagvalg: Eksport til Excel kunne fejle, hvis der fandtes en elev som havde valgt mere end 3 fagvalg.
Hold, Aktivitetsindberetning: Der understøttes nu EUD-tilskudshold.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning: I nogle tilfælde blev der ikke udløst tilskud for brobygningshold.
14.088

11/12-2016

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold: Når man tilføjer elever fra et andet hold, så blev ikke aktive elever filtreret fra. Nu medtages alle elever som er aktive på holdet, uanset om de er udmeldte eller ej.
Fejl rettet, Rediger forløb: Cursoren kunne i nogle tilfælde springe til overskriften under, når man klikkede for enden af en linje.
EASY-integration: Flere nye tiltag i forbindelse med nye EUD elevtyper og fletning/oprettelse af elever.
14.087

8/12-2016

Fejl rettet, Opgaveaflevering, gruppedannelse: Ukendt Fejl nu erstattet med mere sigende fejlmeddelelser.
Fejl rettet, Rapportering: Ukendt fejl ved personer uden CPR-nummer.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, præsentation: Indsættelse af elementer uden at have placeret cursoren først gav fejl.
Fejl rettet, Studiekortsapp: Hvis der opstod en fejl under hentning af elever, så var listen bare tom. Nu vises en fejlbesked.
14.086

7/12-2016

Fejl rettet, CPR-numre: Fiktive CPR-numre gav i nogle tilfælde fejl.
Stamdata, Generér fiktivt CPR-nummer: Implementeret en generator, der ud fra en fødselsdato kan generere et fiktivt CPR-nummer, hvor der lægges 6 til første ciffer.
14.085

7/12-2016

Aktivitetsforside, indholdsvælger: Mulighed for at markere flere afsnit af et forløbsmateriale.
EasyIntegration: Ændringer i indlæsningsprocedure.
14.084

5/12-2016

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Hvis man havde dannet indberetninger af WS2-typen, så fik man fejlsiden.
EUD uddannelsesplan: Alle EUD elever har nu Uddannelsesplan som underpunkt i deres studieplan.
Fejl rettet, Elev, Stamdata: Der gives nu bedre fejl-besked hvis elev-id er for langt.
CPR-numre: Understøtter nu fiktive CPR-numre, hvor der er lagt 6 til det første ciffer.
EasyIntegration: Integrerer nu med ny Lectio EUD model.
14.083

29/11-2016

Ingen releasenote.
14.082

29/11-2016

EasyIntegration: Trækker nu lidt mere information om uddannelser til brug for dannelse af Elevforløb.
14.081

29/11-2016

Fejl rettet, Easyintegration: Kunne ikke gemme udtræk i Lectio.
14.080

28/11-2016

Fejl rettet, Easyintegration: Rettet fejl introduceret i release 14.079.
14.079

28/11-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Hvis man ikke var logget ind optrådte der nogle gange HTML-tegn i overskrifter.
14.078

24/11-2016

Fejl rettet, Download af ZIP filer: Der angives nu mere korrekt MIME type i headeren. Dette løser forhåbentligt problem med Firefox på MAC, hvor zip filer ikke efterfølgende let kunne udpakkes.
Stamdata, Aktivitetsindberetning enkeltfag: I Summeringer "Alle rækker" vises nu information om rækken (ny række, ændret række, hvilken indberetning den sidst blev indberettet i).
Stamdata, Ny EUD uddannelsesmodel: Implementeret ny EUD model til elevforløb. Den nye model kan ikke bruges på driftskoler endnu.
Fejl rettet, aktivitetsforside, indholdsvælger: I nogle tilfælde kunne træet ikke finde ud af at genindlæse en folder, der var valgt tidligere.
EasyIntegration: Understøttelse af XPRSElevtyper på hovedforløb.
14.077

21/11-2016

Fejl rettet, Eksamen, XPRS: Ved genindlæsning af skriftlig censur medtages nu prøveholds censor XPRS fag.
Fejl rettet, Skema, Konsultationer: I nogle tilfælde blev konsultationer vist inden de var frigivet.
Easysynkronisering: Endnu en forbedring til elevtypegenkendelse.
14.076

21/11-2016

Easysynkronisering: Forbedret udledning af elevtyper.
14.075

18/11-2016

Fejl rettet, Opgaver, Upload rettelser via zip-fil: Ved lange elevnavne eller oprindelige filnavne, så kunne man få fejl om, at filnavnet var for langt. Dette opstod, fordi elevens navn ikke blev fjernet fra filnavnet inden filen blev gemt.
Fejl rettet, Eksamen, HentCensor funktion: Funktionen understøttede ikke, at EUX elever skal indberettes med specielle CØSA formål (andet end elevens faktiske EUD uddannelse).
14.074

17/11-2016

Fejl rettet, Login: Hvis en elev var aktiv på flere uddannelser samtidig blev man i nogle tilfælde logget ind på den forkerte bruger.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev - UU: Når man tilføjede en manuel post på elever som var over 30 år, så fik man ikke nogen besked om at posten ikke blev oprettet. Nu får man en pæn fejlbesked.
Aktivitetsforside, Tilføj indhold: For aktiviteter med flere forløb vises en forside for hvert forløb.
14.073

14/11-2016

Fejl rettet, Bogdepot, Elev, Boglån: Ved tryk på "Annuller" kom man ikke tilbage til den side man kom fra.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Der blev i nogle tilfælde givet besked om at karaktertypen ikke var tilladt ved merit.
Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: Sidens scroll-position huskes nu ved tryk på knapper.
14.072

11/11-2016

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning fuldtid: Der gives ikke længere advarsel hvis en elev udløser flere TISTX.
Fejl rettet, EASY integration: Der kunne opstå ukendt fejl hvis databasen indeholdt mange bidragsperioder.
14.071

9/11-2016

Fejl rettet, Forløbsdeling, Udgiverprofil: Siden har nu en titel.
Fejl rettet, Forløb: Det var ikke muligt at slette et forløb hvis det var delt med andre skoler.
Rapportering, Elever: Nye kolonner der viser CPR-numre for værger med bindestreg.
Fejl rettet, VUC statistikindberetning: Hvis indberetningen er tom gives nu en fejlbesked i stedet for at der dannes en tom indberetning som fejler ved indberetning.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved indsættelse af fil fra holds aktivitetsliste fik man ukendt fejl.
Fejlbeskeder: Teknikken bag beskeder til brugeren er ændret.
Notifikationer: Ved brug af Anvend knap, vises nu en simpel notifikation om at ændringerne er gemt, hvis operationen lykkes.
14.070

5/11-2016

Teknik: Forbedringer til fritekstindeksering.
14.069

5/11-2016

Teknik: Forbedringer til fritekstindeksering.
14.068

5/11-2016

Fejl rettet, Lærer, Opgaver: Tooltip på "Uafsluttede", "Ikke afleveret", og "Afventer lærer" virkede ikke.
14.067

3/11-2016

Fejl rettet, Konsultationer, Beregn: Beregningen er nu væsentlig hurtigere.
14.066

2/11-2016

Applikationer: Lectio-applikationer (eksamens afleveringsprogram, skemalægning, m.fl.) kræver nu version 4.6.1 af .NET framework.
Fejl rettet, Afleveringsprogram: Autoopdateringsfunktionen på vagtskærmbilledet virkede ikke.
Fejl rettet, Afleveirngsprogram: Sortering på vagtskærmbilledet virkede ikke.
14.065

1/11-2016

Ingen versionsnoter.
14.064

31/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.063

27/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.062

27/10-2016

Fejl rettet, Stamdata, Tildel Elev-ID: Elever skal som udgangspunkt være aktive indenfor de næste 60 dage for at blive medtaget i opdateringen.
Eksamensadministration, Verifikation-elever: Det er nu muligt kun at angive stamklasse som søgekriterie.
Eksamensadministration, Verifikation-elever: Ved søgning på elevtype, blev første dag i eksamensperioden brugt til at udpege elevernes elevtype. Nu bruges den dato i eksamensperioden som ligger tættest på dags dato.
14.061

25/10-2016

Fejl rettet, Eksamen, Beviser, EUD: Faget "Støttefag" medtages ikke længere på beviser.
14.060

24/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.059

24/10-2016

Fejl rettet, Rediger studieretning: Siden virkede ikke siden release 14.057.
14.058

21/10-2016

Fejl rettet, Forløb: Præsentationers link i indholdsfortegnelsen scroller nu hen til præsentationen.
Fejl rettet, Vis forløb: Nogle forløb gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensudskrifter: Virkede ikke siden sidste release.
14.057

21/10-2016

Forløbssøgning: Scroller ned til det forløb man lige har været inde på når tilbage-knappen bruges.
Forløbssøgning: Viser tooltip med forløbsbeskrivelse og lærerkommentar på søgeresultater.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Forløbsmateriale: Diverse genveje vises i tooltip.
14.056

18/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.055

18/10-2016

Eksamen, Censurtimer: Tilføjet 3465A Fransk begyndersprog med 30 minutter pr. opgave.
14.054

17/10-2016

Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af eksamen, EUX: kolonnen "Tidligere eksamener" viste ikke de samme eksamener som der blev taget højde for i udtræk.
14.053

17/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.052

17/10-2016

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensudledning, EUX: Tidligere eksamener for EUX elever frafiltrerer nu ikke-gymnasielle fag (f.eks. grundforløbsprøve m.fl.).
14.051

17/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.050

17/10-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Tilføjelse af links, hvis titel indeholdt citationstegn virkede ikke.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Gav besked om at materiale er tilgængeligt digitalt i Lectio, selvom lektien kun indeholdt en overskrift.
14.049

13/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.048

12/10-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Overskrifter med mere end ét link var ikke klikbare i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det var ikke muligt at kopiere hold-materialer hvis der var mere end ét hold tilknyttet aktiviteten.
Fejl rettet, VUC statistik-kursistindberetning: Terminsnavne brugte ikke altid prøveterminsnavne udmeldt i prøvekalenderen.
Fejl rettet, Rediger prøvehold: Prøvehold i planlagte kæder kunne ikke slettes.
14.047

6/10-2016

Fejl rettet: Plagiatchecket viste i visse tilfælde ikke markeringer af de ens tekster.
14.046

5/10-2016

Forløbsdeling: Tilføjet mulighed for at kopiere forløbsmateriale helt eller delvist til andre forløbsmaterialer.
Masseskift elevforløb og stamklasse: Man kan nu fremsøge elever på stamklasse.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Notefeltet kunne snydes til at modtage formatteret tekst og formler.
Fejl rettet, Fagvalg: Bioteknologi kan nu vælges som enkeltstående til SRP.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Oprettelse af UU-indberetninger gav fejlsiden.
14.045

4/10-2016

Fejl rettet, Klasselister: Safari 10 indsatte tomme celler, når man kopierede tabeller til MS Excel.
14.044

4/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.043

3/10-2016

Fejl rettet, Rapportering: Der kunne opstå ukendt fejl for rapporter der brugte en bogdepot datakilde.
Stamdata, Rediger elev: UU-tilbagemelding viser nu også institutions nr.
Stamdata, UU-indberetning: Viser nu også institutions nr.
Stamdata, UU-indberetning: Hvis der ligger poster klar til afsendelse på en gammel afdeling (som der ikke længere findes login for), så fortsætter indberetningen nu med eventuelle poster for andre afdelinger.
14.042

3/10-2016

Stamdata, VUC statistik: Ny version 2.1 grænseflade af STILs kursistindberetning til DVH understøttes nu.
Fejl rettet, Rediger elev, Historik: Ved sletning af stamklasse tilknytning kunne der opstå fejl hvis eleven havde mere end én tilknytning til samme holdelement.
Fejl rettet, Rediger elev, Holdtilmeldinger: Der kunne opstå ukendt fejl hvis eleven var tilknyttet flere holdelementer for samme hold.
14.041

29/9-2016

Brobygning-integration: På afdelingsskoler vælges stamklasse til overførsel nu pr. afdeling.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved indsættelse af fil tilføjes der nu også et mellemrum efter filnavnet.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Giver nu pænere fejlmeddelelse ved noter større end 1100 tegn.
Fejl rettet, Aktiviteter og forløb: Aktiviteter med referencer til youtube kunne i sjældne tilfælde give fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Der kunne optræde tomme lektier efter tryk på Gem.
Fejl rettet, Eksamen, EUX: Der gives nu fejl hvis en karaktermultiplikator ikke er det samme som den beregnede.
Fejl rettet, Forløb: "Vis aflyste" og "Vis uplacerede" virkede ikke.
Eksamen, Indberetninger: Lectio support har nu mulighed for at lukke for indberetninger efter en bestemt dato.
14.040

26/9-2016

Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Understøttelse af automatisk opsætning af EUD grundforløb.
14.039

26/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lektier med formler i overskriften blev ikke vist korrekt hvis der ikke var andet indhold i lektien.
14.038

22/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.037

22/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Overskrifter med formler blev ikke vist korrekt flere steder.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Efter kopier bliver man nu sendt til forløbsmaterialet for det nye forløb.
Fejl rettet, Lærer, Aktivitetsindberetning: Feltet "Afdeling" er nu påkrævet.
Lærer, Studieplan: Det er nu muligt at se en oversigt over ens egne forløb.
Fejl rettet, Rediger karakterfristsæt: Fik uventet fejl, hvis der manglede datoer.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: På det nye forløb optræder indholdet af lektioner nu først i forløbsmaterialet.
14.036

14/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.035

14/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.034

14/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.033

14/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Der vises nu en liste over forløb hvis der er flere forløb tilknyttet aktiviteten.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der kunne ikke genereres ny indberetning i nogle tilfælde siden sidste release.
14.032

13/9-2016

Forløb, Kopiér: Indhold kopieres nu altid til forløbsmaterialet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der blev fejlagtig givet fejl vedrørende FÆRTA tilskud ved udløsning af TISTX tilskud.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Overskrifter med formel indhold vises nu pænere i tooltips på skemabrikker.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der kunne optræde fejl fra andre afdelinger end den valgte.
Fejl rettet, Beskeder: Når et hold/gruppe blev fjernet som modtager af en besked, blev det ikke skrevet i loggen.
Aktivitetsindberetning, Fultid: Der bruges nu den nye indberetningssnitflade hos CØSA/UVM. Dette betyder at indberetninger nu dannes på institutionsniveau og ikke på afdelingsniveau.
14.031

9/9-2016

Beviser, HG Kontor, handel og forrentningsservice: Det er nu muligt at udstede mere end et bevis til en elev.
XPRS Eksamensindberetning Prøveplaner: Størreskriftlige opgave-, mundtlige-, SAM-eksamener m.fl.: Hvis alle eleverne på et prøvehold har angivet periode for deres eksamener, så bruges disse perioder for prøveholdets start og sluttidspunkter. Før blev der altid indberettet 8:00-18 for disse prøvehold.
14.030

9/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Der kunne opstå ukendt fejl ved tilføj af indhold.
Fejl rettet, Fagvalg HHX DIO: Fagene 4827A og 4827B International økonomi blev ikke foreslået fag.
Plagiatkontrol: Der understøttes nu også .ODT format.
14.029

8/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.028

8/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der gives nu en advarsel hvis en elev ikke udløser FÆRTA/TISTX tilskud hvis eleven er inaktiv.
Fejl rettet, Ansøger, karakter: Hentning af karakterer for ansøgere fra 10.klasse kunne sætte 9.klasses afgangskarakterer til '--'.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsentation: "Vis fuld skærm" viser nu indhold i "slide-mode" som standard.
Fejl rettet, stamdata: Lectio tillod ikke cpr-numre som ikke overholdt modulo 11-checket.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: indlejrede youtube-videoer kunne få aktivitetsforsiden til at fejle.
14.027

6/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det var ikke muligt at redigere indhold på aktiviteter, hvis der var givet lektier/øvrigt indhold for i forløbsmaterialet, og dette efterfølgende er blevet ændret.
Samlet holdrapport: Tilføjet kolonne med lærerinitialer.
14.026

2/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.025

2/9-2016

Fejl rettet, Log ind: Der blev ikke vist advarsel hvis man anvende Internet Explorer version 8 eller tidligere.
14.024

1/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.023

1/9-2016

Fejl rettet, Forløbsmateriale: Klik på overskrifter scrollede for langt.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Præsentationer blev ikke medtaget i forløbsmaterialet, som det ellers stod i version 14.014.
14.022

31/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.021

31/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.020

30/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.019

30/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.018

29/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.017

29/8-2016

Fejl rettet, forløbsdeling: Køb af forløb kunne give problemer, hvis man angav et datointerval, der overlappede flere skoleår.
Rettet, Aktivitetsforside indholdsvælger. Dele af titler på afsnit i Forløbsmateriale kunne ikke ses hvis de var meget lange.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Der gives nu en advarsel hvis der ikke angives en periode.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Autobackup-funktionen blev ikke skjult efter gem.
14.016

24/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.015

23/8-2016

Eksamen, Rettegodtgørelse: Tilføjet rettegodtgørelse for 9599A SKR Geovidenskab.
Fagvalg, Redigér fagvalg for elev: Nu muligt at ændre lærer og fag uden at skulle trykke anvend flere gange.
14.014

23/8-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Indholdsfortegnelse noter: Forbedret tekstombrydning ved flere linjers tekst.
Forløb, Kopiér: Ved kopiering af lektionsindhold ind i forløbs materialet, medtages nu også præsentationer.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Ved kopiering af lektionsindhold ind i forløbs materialet, korrigeres headingniveauerne nu mere korrekt, så strukturen bliver pænere.
Aktivitetsforside, Tilføj indhold: Det er nu muligt at indsætte en præsentation fra forløbsmaterialet.
Browsere: Internet Explorer 9 og 10 understøttes ikke længere i Lectio.
Fagvalg: Læreroversigten viser nu også hvor mange og hvilke elever hver lærere er vejleder for.
Fejl rettet, Filvælger: Hvis man klikkede OK uden at have valgt en fil, så fik man en fejlside.
14.013

18/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.012

18/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.011

18/8-2016

Fejl rettet, Forløbssøgning: Kunne fejle i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Tilføj indhold var delvist skjult på iPad.
Fejl rettet, Forløb, Forløbsmateriale: Overskrifter i indholdsfortegnelsen blev vist uhensigtsmæssigt.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Indikator i indholdsfortegnelsen der viste hvor man befandt sig i indholdet blev ikke altid vist.
14.010

17/8-2016

Fejl rettet, Forløbssøgning: Lærer initialer blev ikke altid vist.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lydklip blev ikke vist i Læs-tilstand.
14.009

17/8-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved tilføjelse af nyt indhold blev ændringer ikke gemt.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Formler kunne blive vist ovenpå indholdsfortegnelsen.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Opret indhold -> Link fejlede for nogle specialtegn.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsentation: Slet-knappen vises nu under præsentationens indhold i rediger-tilstand.
Fejl rettet, Forløbssøgning: I nogle tilfælde blev forløbsbeskrivelsen ikke vist.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, mm.: Man fik ikke besked om at der ikke var adgang til digitalt materiale når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Lærer, Opgaver: "Vis kun aktive" og "Vis kun for indeværende skoleår" påvirkede ikke hvilke opgaver der kunne filtreres på.
14.008

15/8-2016

Fejl rettet, Forløbbeskrivelse: Indholdsfortegnelsen og indholdet faldt ind i hinanden siden release 14.007
14.007

15/8-2016

Fejl rettet, Afleveringsprogram: Viste en forkert besked om at man skal slå cookies til.
14.006

11/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.005

11/8-2016

Fejl rettet, Ukendt fejl i mange tilfælde efter release 14.004.
14.004

11/8-2016

Fejl rettet, Stamdata, Slet lærer: Funktionen kunne give ukendt fejl, hvis læreren har midlertidige sikekrhedskopier liggende af lektions-/forløbsindhold. Nu slettes de midlertidige sikkerhedskopier.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Feltet elvtalskorrektion gav en valideringsfejl, hvis man angav et negativt tal.
Fejl rettet, SU, 5 uddannelser: indberetning kunne i nogle tilfælde ikke genereres.
Fejl rettet, stamdata, elev: Problemer med at tilgå visse ansøgere på skoler, med flere afdelinger.
14.003

8/8-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Forløbsmateriale: Lange linjer tekst opførte sig uhensigtmæssigt i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved oprettelse af ny lektie ved at kopiere et materiale fra et andet hold blev materialet i nogle tilfælde ikke kopieret til aktivitetens hold.
Forløb og aktiviteter: Materiale-lektier er nu lektier til alle hold på en lektion.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Man fik ofte ukendt fejl, når man forsøgte at tilføje et holdelement til et hold, hvor der ikke var nogle holdelementer i forvejen.
14.002

5/8-2016

Fejl rettet, Find vikar: Viste ikke skema for den valgte vikar-kandidat.
Fejl rettet, Aktivitet Rediger m.fl.: Valg af tidspunkt fungerede ikke.
Fejl rettet, Aktivitet Rediger: Ved valg af hold, lærere, eller lokaler blev der ikke vist skema for den pågældende entitet.
14.001

4/8-2016

Forløb, Beskrivelse: Indholdsfortegnelsen indeholder nu en liste over lektier.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Navigeringsknapper i toppen af siden giver nu advarsel hvis man har ændringer i editoren som ikke er gemt.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Formler skrives nu med størrere skrift.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det er nu muligt at afspille videoer i redigeringstilstand.
Eksamen, Offentliggørelse: Offentliggørelsesregler for AGYM+EGYM Vinter 2016/17 og Somer 2017 er nu implementeret.
Fejl rettet, Kopiér til Excel virkede ikke i diverse browsere.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Lærere med lange navne blev vist uhensigtmæssigt.
14.000

1/8-2016

Forløb, Forløbsmateriale: Der vises nu indholdsfortegnelse.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Der kunne opstå fejl ved indlejret fil.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Hvis aktiviteten kun indeholdt en præsentation kunne man ikke redigere lektier.
13.233

29/7-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Klik på lektier af typen "Link" håndteres nu bedre.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: I nogle tilfælde fik man fejlagtigt at vide at der var ikke-gemt indhold op siden hvis man navigerede væk.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Automatisk backup fungerede ikke.
13.232

28/7-2016

Fejl rettet, Stamdata, Elev, SU timekontrol: Gule, grønne og røde elementer blev alle vist som sorte.
Aktivitetsforside: Det vises nu i værktøjslinjen hvornår indholdet af editoren sidst er blevet gemt.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det er nu muligt at åbne links når man er i "Rediger"-tilstand.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lektier/indhold som kun bestod af et video-link blev vist som en overskrift.
13.231

27/7-2016

Fejl rettet, Stamdata, Rediger læreres stamklassefavoritter: I nogle tilfælde blev der ikke tilføjet lærere når man trykkede på "Tilføj alle som favoritlærere".
Fejl rettet, Stamdata, Slet holdelement: Hvis der var favoritlærere på et holdelement, så fik man en ukendt fejl når det blev forsøgt slettet.
Fejl rettet, ansøger, hent karakterer: Ansøgere med særlige cprnumre (f.eks. sluttende med abc1) fik checket til at fejle.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Genvejen "ALT+s" virkede ikke.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Præsentation: Der blev vist to "Gem"-knapper.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Navigering mellem lektier virkede ikke når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Aktivitetforside: "Lektiedetaljer" blev vist selvom der ikke var nogen lektier.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Efter Gem kunne man få en 403-fejlside.
13.230

13/7-2016

Fejl rettet, Aktivitetforside: Ved klik på links i indholdsfortegnelsen indsættes rediger-markøren i lektien.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Præsentation: Genvejen "ALT+s" gemmer indholdet af præsentationen.
Fejl rettet, Forløb, Forløbsmaterialet: Genvejen "ALT+s" gemmer indholdet af forløbsmaterialet.
13.229

8/7-2016

Forløb, Forløbsmaterialet: Editoren anvender nu nyt forbedret layout.
13.228

5/7-2016

Ingen versionsnoter.
13.227

1/7-2016

Ingen versionsnoter.
13.226

1/7-2016

Aktivitetsforside: Nyt layout.
13.225

30/6-2016

Ingen versionsnoter.
13.224

30/6-2016

Ingen versionsnoter.
13.223

29/6-2016

Fejl rettet, Dokumenter, Nyt dokument: Ved tryk på Anvend-knappen blev filvælgeren vist igen.
Eksamen, Verificer prøvehold: Der gives nu en advarsel på censor-cprnumre, som ikke overholder modulus 11 test.
Eksamen, XPRS indberetninger: Der testes nu ikke længere for om lærer-cpr numre overholder modulus 11 test. Disse advarsler findes nu på prøveholds-verifikation.
13.222

27/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Bevis: På EUD GF2 beviser blev standpunktkarakterer ikke vist som værende overført til prøvekarakterer.
13.221

24/6-2016

Ingen versionsnoter.
13.220

24/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Bevischeck, HF: Der opstod ofte verifikationsfejl i forbindelse med HF idræt-check.
Eksamen, Rettegodtgørelse: Tilføjet "1269B Skr Engelsk NET".
13.219

23/6-2016

Dokumenter, Nyt dokument: Dokumentvælgerdialogen åbnes automatisk.
Dokumentvælger: Efter upload af fil er det ikke nødvendigt at trykker Ok.
Fejl rettet, Eksamen, Bevis: En del EUD beviser tillod ikke at udstede beviser med mindre fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Bevis, Merkantil: Gav fejl om at fag manglede, når de var blevet hævet.
13.218

23/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Verifikation af STX-beviser påpegede ikke mangel af protokollinie for idræt.
13.217

23/6-2016

Fejl rettet, Rediger Hold: Ved tilføjelse af nyt holdelement forsøges det at sætte dets karakter-type vægt udfra vægten fra de eksisterende holdelementer.
Eksamen, Beviser: Manuelt GYM bevis viser nu prøvefagskategori på protokollinierne.
Stamdata, XPRSfag vælgere: Der er nu indført favoritbegreb, så de xprsfag der bruges på skolen altid står øverst.
13.216

21/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Der vises nu besked om evt. manglende indtastning af eksamenskarakter for diverse EUD beviser.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §28-check virkede ikke med Engelsk A – net.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Der opstod fejl hvis der var protokollinjer med merit for EUX beviser.
Fejl rettet, Eksamen, Bevis: Bagside-teksten til FVU beviser er opdateret med nyeste version fra UVM.
Fejl rettet, Eksamensudskrifter: Udskrift af karakterliste for årsprøvehold fejlede.
13.215

16/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Bevisverifikation: Når bevistypen EUX er valgt, blev EUD- og GF2-elever også vist.
Fejl rettet, Eksamen, Karakterlister GYM: 7trins skala sammentælling tabellen blev altid vist - nu vises den kun hvis der skal gives karakter efter 7trins skalaen.
Stamdata, Rediger Hold: Karaktertyper viser nu i parentes hvordan de overføres til protokol. Hvis der ikke står noget, så er det fordi karaktertypen ikke kan overføres.
Fejl rettet, Eksamen, Lokaledagsrapport: For eksamener hvor eleverne var oppe flere dage, kunne der på nogle af dagene stå 0 elever og ikke noget tidsinterval.
Fejl rettet, Eksamen, Bevisverifikation: For EUD GF2 beviser er faget 10794X Erhvervsintroduktion ikke længere påkrævet.
Fejl rettet, Eksamen, Dagsrapport: Generering af rækkefølgeliste for censor kunne fejle hvis censoreren var en del af et prøvehold hvor kæde-id indeholdte tegnet "+".
13.214

16/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Bevisverifikation: Protokollinier for 6958B Virksomhedsøkonomi og 4821B Afsætning i 2015 gav verifikationsfejl.
13.213

16/6-2016

Ingen versionsnoter.
13.212

15/6-2016

Eksamen, Beviser: HF2 og HFE bagsidetekster opdateret med nye bekendtgørelser (ud fra aktuelle skabeloner fra ministeriet).
Eksamen, Beviser: AVU bevis- og AVU prøvebevis-bagsidetekster opdateret med nye tekster (ud fra aktuelle skabeloner fra ministeriet).
Eksamen, Eksamensbelastning for lærer: Det er nu muligt at bladre mellem lærere.
Fejl rettet, Bogdepot, Boglån for elev: Stregkodescanneren markerede ikke bog som afleveret, hvis man først havde brugt mus eller keyboard på boglisten.
Skemalægningsapplikation, Placér valgfagsblokke: For hver position huskes nu de valgte valgfagsblokke.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Beviset for den merkantile EUX har nu korrekt engelsk titel.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §9 check havde en fejl ved manglende Oldtidskundskab for elever der har Græsk A.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: 3467 -Spansk A blev ikke medregnet i §28-checket.
Fejl rettet, Bevis-verifikation, STX: Der opstod ofte advarsler om at eleven ikke opfyldte studieretnings-niveau krav (Bek 776 §9), når eleven havde hævet et studieretningsfag som valgfag.
Eksamen, Rettegodtgørelse: Tilføjet "3467A Skr Spansk NET".
Grupper, Indbyggede årgangsgrupper: Start og slutdato blev sat til de administrative start og slutdatoer for skoleårene. Nu bruges stamklassernes elevforløbs aktive perioder. Dette resulterer normalt i at det bliver fuldtidsskoleårets perioder der afgøre gruppens periode.
Eksamen, Gymnasielle beviser: Bagsidetekster er opdateret til at henvise til bek. 343 isf. 930.
Fejl rettet, Eksamen, Bevisverifikation: Når bevistypen EUX er valgt, blev EUD- og GF2-elever også vist.
13.211

8/6-2016

Ansøgermodul: Adgang til ansøgerdata nu udvidet til også at omfatte elevstamdata-administratorer.
Fejl rettet, Beviser, AVU: Bagsideteksten indeholdt nogle overflødige orddelings-bindestreger.
Fejl rettet, Bogdepot: Scanning af stregkoder med Lectio-stregkoder på, kunne ikke genkendes, hvis CAPS LOCK var slået til.
Import af skemadata: Indført grænse på antal skemabrikker der kan indlæses ad gangen (25.000).
Import af skemadata: Indført progress-indikator på indlæsningen af skemabrikker samt mulighed for at afbryde indlæsningen.
Dokumenter: Det er nu muligt at søge i dokumenter.
Fejl rettet, Ansøger, konvertering: Opslag på valgfag virkede ikke i mange tilfælde.
13.210

7/6-2016

Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere til merkantile EUX fejlede.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Hvis en elev på et prøvehold kun havde tildelt gruppeeksamen, så fik man advarsel om at eleven ikke var tildelt en dag/tid.
Fejl rettet, Eksamen, Rækkefølgelister: Ved gruppeeksamen kunne der optræde forkert datointerval for prøvehold.
Fejl rettet, Eksamen: Overførsel af synopsis til SRO prøvehold blev ikke slået til.
Fejl rettet, Kviklink til elevers studieretning: Gav fejlsiden for elever på det inaktive forløb.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Fransk 3465A Begyndersprog blev ikke fundet.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Pre-IB ansøgere konverteres nu uden opslag på valgfag.
Eksamen, Bevisverifikation: Protokollinier for EUX-fag med xprs-prøve og resultatformfag for karaktertypen STA evalueringsformen "-", tillades nu at have denne kombination af karaktertype og evalueringsform.
Fejl rettet, Rediger undervisningsbeskrivelseindhold: Hvis man markerede en holdmateriale-lektie som offentlig, så fik man en fejlside. Nu vises fluebensmuligheden ikke længere for holdmateriale-lektier.
Fejl rettet, Bevis, Uddannelsesverifikation: Faget 4898C Informationsteknologi er nu tilføjet så det opfylder HTX bek 778 §9 stk. 1.
Fejl rettet, Bevis, Uddannelsesverifikation: Fejl vedr. HTX bek 778 §14 stk. 1. kunne komme uberettiget.
Fejl rettet, Beskeder, Søgning: Søgning i mappen "Alle med flag" fandt ikke beskeder sendt til grupper man tidligere år var medlem af.
Fejl rettet, Eksamensbelastning, Lærer: Feltet "Bemærkninger" kunne ikke redigeres.
Fejl rettet, Eksamen, Lærerrækkefølgeliste: Prøvehold hvor læreren ikke er prøvedeltagende medtages nu hvis prøveholdet ikke er fuldt offentliggjort.
Fejl rettet, Rediger elev, Holdtilknytninger: Det var ikke muligt at slette holdtilknytninger hvis eleven var tilknyttet det samme holdelement mere end én gang.
Fejl rettet, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Teksten til "Prøvefagskategori"-kriterie var misledende.
Fejl rettet, Karakterfristsæts tilknytning til hold: Siden har nu en "Anvend"-knap.
Fejl rettet, Vælg holdelementer til karakteren: Siden har nu en "Anvend"-knap.
Fejl rettet, Bogdepot, Direkte udlån: Ved søg efter bog var det ikke muligt at scrolle hvis der var mange søgeresultater.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Det var ikke muligt at tilføje links hvor der ikke automatiske kunne udledes en titel.
Fejl rettet, Rediger Karakterfristsæt: Det verificeres nu at de valgte datoer ligger indenfor skoleåret.
Fejl rettet, Lærer, Forløbsdeling, Udgiverprofil: Det var ikke muligt at redigere.
13.209

30/5-2016

Fejl rettet, Forløbsmateriale, mm.: Værktøjslinjen blev ikke vist hvis man var scrollet i siden i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Dokumentsøgning: Kunne give fejlsiden.
Censormodul, Afleveringsprogram: Tilføjet mulighed for at angive et link til opgaveformulering, som dukker op når eksamen starter.
Fejl rettet, Forside, Lærer: For nogle typer af eksamener vises nu popup menu ved klik.
Lærer, Prøvehold til bedømmelse: Listen sortes nu så nyeste prøvehold optræder først.
Fejl rettet, Forløb, Beskrivelse: Offentlige lektier blev ikke altid vist korrekt.
13.208

27/5-2016

Censormodul, Afleveringsprogram: Understøtter nu aflevering på prøver som strækker sig over flere dage.
Skema, Avanceret skema: Tilføjet standard-skema "Igangværende lokale-aktiviteter", som viser en liste med alle igangværende aktiviteter i lokaler (til brug ved for f.eks. brand).
Skema, Avanceret skema: Layoutændringer på overskrifter i listevisning.
Fejl rettet, Skema, Avanceret skema: "Medtag kun ændringer"-fluebenet virkede ikke.
Fejl rettet, Skema, Avanceret skema: "Inkluder dagsbemærkninger"-fluebenet virkede ikke.
Eksamen, Eksamensudskrifter censor: Hvis man kun vælger én censor, så vil filnavnet på rapporten blive censors navn.
Fejl rettet, Beviser, EUD: Beviser med karakterer med evalueringsformerne "praktisk prøve" og "projekt" gav fejl.
Fejl rettet, Dokumenter: "Lektioner"-mapper på holds dokumentside hedder nu "Aktiviteter".
Eksamen, Digitale afleveringer: Når man henter afleveringer i en zip-fil, fremgår afleveringstidspunktet ikke længere i zip-filen.
Fejl rettet, Studieplan for elev: "Valgfag" og "Fagvalg" gav fejlsiden for elever på det inaktive forløb.
Fejl rettet, Forløb, Rediger undervisningsbeskrivelseindhold: Indhold fra lektioner som var ekskluderet fra forløbet blev vist.
Forløb, Rediger undervisningsbeskrivelseindhold: Det er nu muligt at ændre fluebenet "Vis offentligt" for hver enkelt lektie/øvrigt indhold.
13.207

25/5-2016

Fejl rettet, Ansøgerforside: "Ukendt Uddannelse" - Søgningen der blev linket til, viste ikke det samme antal ansøgere.
13.206

24/5-2016

Overførsel af protokollinjer: Nu mulighed for at til/fravælge hvilke års-/eksamenskarakterer der skal overføres.
Logfiler: Det er nu muligt at se log for bogdepot rykkere.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Lektier: For nogle lektietyper logges det nu hvornår indholdet sidst er ændret.
Fejl rettet, Skemalægning: Datovælger/Kalender - kun øverste halvdel af månedsnavn/år/årti blev vist.
13.205

23/5-2016

Fejl rettet, Opgaver, lærer zip-upload: I forbindelse med indførslen af muligheden for at uploade zipfil, hentet via skriftlig eksamen, til opgave var der blevet indført nogle lidt strenge krav til filnavnet. Disse krav er nu fjernet igen.
Fejl rettet, Bogdepot, Kvitteringsliste: Værdierne i "Bogdepot modtaget" og "Note" blev ikke gemt i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt at sætte fraværsårsag.
13.204

20/5-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: I nogle tilfælde manglede "Tilbage" knappen.
Fejl rettet, Udgående censur: Det var ikke muligt at tilgå forløb på andre skoler hvis disse havde skabelonbrikker tilknyttet.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelse: Forløb med forskellige hold kunne i nogle tilfælde medtage lektier fra lektioner med det ene hold i det andet holds undervisningsbeskrivelse.
Fejl rettet, Editor: Knap til at indsætte og fjerne link var et spørgsmålstegn.
Forløbsliste: Det er nu muligt at se mere information om forløbet, samt at redigere i periode og estimat.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsenstation: Ved tryk på "Gem & luk" blev præsentationen gemt, men ikke vist.
Fejl rettet, Studieplan: Hvis der ikke var blevet angivet sider for en lektie i et holdmateriale så blev der vist "sider: 0".
Fejl rettet, Studieplan, Undervisningsbeskrivelse: De hold som en lærer fik præsenteret i holdvælgeren, kunne nogle gange indeholde dubletter.
Fejl rettet, Studieplan, Undervisningsbeskrivelse, Holdvælger: Listen er nu sorteret pænere, samt viser holdelementnavne hvis navnet ikke er det samme som årsbetegnelsen.
13.203

18/5-2016

Fejl rettet, Rediger undervisningsbeskrivelse: Der kunne opstå ukendt fejl.
13.202

18/5-2016

Fejl rettet, Bevisverifikation: Faget 3467A Spansk blev ikke genkendt som værende 2. fremmedsprog for gymnasielle uddannelser.
Bevisverifikation: Nu udskrives bekendtgørelsesnumre i en del fejltyper.
Fejl rettet, Studieplan: Elevtids kolonne blev ikke altid positioneret rigtigt.
Bevisverifikation: HHX-enkeltfagsbeviser får nu også foretaget studieverifikation.
13.201

17/5-2016

Fejl rettet, Eksamen, Offentliggørelse af udgående censur: Mundtlig censur der skal offentliggøres tidligt, blev ikke offentliggjort korrekt, hvis der der var eksamensdatoer efter 26/5.
Stamdata, Hold, Slet hold: Det er nu blevet lettere at slette et hold. Man behøver f.eks. ikke længere selv at slette alle holdelemenet, holdbetegnelser, lønposter m.m.
Fejl rettet, eksamen, beviser: Udskrift af foreløbige og fremskrevne beviser tog kun den første elev med.
Fejl rettet, rapportering: Ansøgerdatakilde krævede afdelingsfilter på afdelingsskoler.
13.200

17/5-2016

Fejl rettet, import af ansøgere fra Region H: Kunne ikke indlæse ansøgere videresendt fra Region Hovedstaden.
Fejl rettet, Bogdepot: Overskrifter var ikke konsekvente.
13.199

13/5-2016

Uddannelsesplan: Erhvervsfag, støttefag o.l. vises nu ikke i faglisten.
Fejl rettet, Uddannelsesplan: Det valgte speciale blev ikke husket.
Fejl rettet, Rediger undervisningsbeskrivelse: Nogle lektier blev vist med html-koder.
Stamdata, Rediger hold, Elever: Nytilføjede elever står nederst i listen.
Fejl rettet, Eksamen, Offentliggørelse: Udgående skriftlig censur blev offentliggjort efter reglerne for mundtlig censur. Nu frigives alt skriftlig censur på tidlig offentliggørelsestidspunkt.
13.198

11/5-2016

Praktik: Praktikstedsmedarbejdere kan nu sende og modtage beskeder.
Fejl rettet, Forside: Links til digitale prøver virkede ikke siden sidste release.
13.197

11/5-2016

Fejl rettet, Ansøger upload: Enkelte ansøger-filer kunne ikke indlæses pga. format-fejl.
Fejl rettet, Ansøger, Tilgang-/Afgangsstatistik: Viste ikke alle ansøgere.
Fejl rettet, Bogdepot, rykker-datakilde: Cprnummer nu med bindestreg.
Elevforløb: Navnet kan nu indeholde op til 70 tegn.
Fejl rettet, Prøvehold, Digitale afleveringer: Det var ikke muligt at fjerne flueben i "Færdigbedømt" som lærer.
Ændring: Aktivitetsforside. For aktiviteter uden indhold er gem knap flyttet neden under felt til inline oprettelse af ny fritekstlektie.
Fejl rettet, Bogdepot, Rykkere: Der understøttes nu flettefelter i sidehoved og sidefod.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold, Hent censor: For prøvehold med gruppeeksamen kunne der opstå fejl ang. prøveholdets tidsramme.
13.196

10/5-2016

Eksamen, XPRS HentCensor: Funktionen virker nu hos STIL og kan nu bruges i Lectio.
Fejl rettet, Rediger hold, Elever: Der blev vist forkert indmeldelsesperiode.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Hvis et hold har angivet ugenorm afspejles det nu mere korrekt i antal skemabrikker der genereres.
Fejl rettet, Eksamen, Lærerrækkefølgeliste: Censorfag blev vist for prøvehold der kun var delvist offentliggjorte.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Ved indsætning af indhold vises ikke længere tomme aktiviteter under "Nylige aktiviteter" og "Kommende aktiviteter".
Fejl rettet, Aktivitetforside: Det er ikke længere påkrævet at skrive sidetal ved oprettelse/redigering af lektie i almindelig materiale.
Eksamen, Rediger udgående censur: Det er nu muligt at kopiere rækker.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, Elever: Den første elev man tilknyttet holdet blev først vist efter man havde trykket anvende.
13.195

4/5-2016

Opgaver og Digital eksamen: Det er nu muligt på en opgave at uploade den zip-fil som er blevet hentet fra et prøvehold.
Studieplan: Linket "Uge" omdøbt til "Kalender", "Gantt visning" omdøbt til "Horisontal".
Stamdata, Hold og elever: Det er nu muligt for en elev at have flere tilknytninger til et holdelement.
Eksamen, Hent Censor: Den nye Hent Censor funktion i XPRS er nu tilgængelig i Lectio. Man får dog en fejlbesked når man forsøger at hente de nye censorer fra XPRS, da der er fejl i servicen hos STIL (STIL er ved at fejlrettet problemet).
Fejl rettet, Studieplan for hold: Hvis man skiftede til et skoleår hvor holdet ikke var aktivt, så fik man fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitet, Find Vikar: De foreslåede holdlærere medtager ikke længere lærere som ikke er ansat på aktivitetens dato.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger: De foreslåede holdlærere medtager ikke længere lærere som ikke er ansat på aktivitetens dato.
Fejl rettet, Studieplan for hold: Det er nu muligt at få vist studieplan i horisontal visning.
Studieplan, Kopiér forløb: Præsentationer indsættes ikke længere i forløbsmaterialet ved kopier.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der gives nu en advarsel hvis en elev eller lærer udlæser det samme tilskud for en tælleperiode.
Fejl rettet, DU indberetning: Der kunne ikke indberettes for år efter 2015.
13.194

2/5-2016

Fejl rettet, Eksamen, Afleveringer på prøvehold: Hent zip-fil kunne fejle med ukendt fejl.
Studieplan, Gantt visning: Det er nu muligt at vælge den viste periode.
Fejl rettet, Studieplan, Lærer: Hvis en lærer havde et holdelement som favorit, som blev alle holdelementer for holdet vist. Nu vises kun de holdelementer som læreren faktisk har som favoritter.
13.193

2/5-2016

Fejl rettet, Studieplan: Opgaver i opgave-visning blev ikke vist i den rigtige kolonne.
Fejl rettet, Bogdepot, Bogbyttebørs: Antal-feltet var forkert. Nu vises Total + estimat over ledige bøger.
Fejl rettet, Eksamen, opret prøvehold: Nu muligt at oprette Ikke-XPRS eksamener for EUD-fag på C-niveau.
Fejl rettet, Stamklasse, Studieplan: Tooltip for elevtid viser nu elevtid for alle stamklassens elever.
Fejl rettet, Studieplan: Markeringer af "Kun aktuelle hold" og "Gantt visning" huskes nu så længe man er logget ind.
Ansøger, karakterer: Tilføjet fane til ansøger til karakter fra folkeskolen.
Ansøger, Ansøgerverifikation: Fane tilføjet til at genindlæse alle ansøgeres folkeskolekarakterer.
Fejl rettet, Elevforside og elevspørgeskemaoversigt: Hvis en elev var tilknyttet et spørgeskema gennem flere hold/grupper, så optrådte spørgeskemaet flere gange i listen med Besvar spørgeskema.
Stamdata, VUC statistik: "Faglig dokumentation" udfyldes nu med JA, hvis der er registreret AVU deltagerbevis (Bestået protokol).
Fejl rettet, Stamdata, Karaktertyper for AVU-fag: Der udledes nu ikke længere årskarakterer for AVU fag med niveau G og D.
Fejl rettet, Dokumenter: Efter at have oprettet et dokument, blev man ikke altid ført tilbage til mappen man stod i.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: For HG/Merkantil elever blev der altid vist en fejl "Ikke aktiv i denne prøvetermin". Dette er nu fjernet.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Der opstod fejl ved oprettelse af prøvehold for indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven.
Fejl rettet, Eksamen, Udgående censur, Eksporter udgående censur: Eksporten medtog alle rækker fra terminen. Nu bruges de valgte filtre (kun aktuelle afdeling og prøvetermin).
Fejl rettet, Eksamen, Udgående censur, Eksporter udgående censur: Eksporten har nu fået kolonner med Afdeling og prøvetermin.
13.192

26/4-2016

Stamdata, Brevskabeloner: Ny datakilde 'Protokol beståede linier'. Indført for at kunne danne deltagerbeviser for AVU.
Stamdata, Rediger Hold, Udskrifter: Tilføjet brevskabeloner fra datakilden 'Protokol beståede linier'. Ved udskrift dannes et brev pr. protokollinie som er tilknyttet holdet og som har karakteren Bestået (indført for at kunne danne deltagerbeviser for AVU).
Karakterer: Protokollinier med sproglig evalueringsform offentliggøres nu sammen med skriftlig protokollinier isf. sammen med mundtlige.
13.191

25/4-2016

Karakterer: Ny karaktertype "Intern prøve – sproglig".
Fejl rettet, Forløb, Rediger: Kalenderen blev ikke vist for "Periode" felter.
13.190

21/4-2016

Fejl rettet, Aktvitetsforside. Ikoner til flyt lektie op/ned samt slet lektie blev ikke vist.
Studieplan: Det er nu muligt at få vist studieplan i en Gantt version.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Ansøgere med HF-ønsker uden valgfag kunne ikke indlæses.
Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: For synopsisfag vises nu en kolonne med antal filer på prøveholdet.
13.189

20/4-2016

Rediger lønposter: Mulighed for at markere alle poster aktive med ét klik.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Der blev vist nogle interne Lectio-support knapper, hvilket ikke var meningen.
13.188

19/4-2016

Fejl rettet, Ansøger: Verifikation af valgfag: Ansøgerønsker med Dans og/eller Kinesisk som valgfag, blev vist som mulige fejl.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Gav fejlsiden.
13.187

18/4-2016

Stamdata, Importer data: Der er nu indført eksporter/print ikoner ved "Log for importen".
Eksamen, Udled eksamener for elev: For fremtidige eksamener gives nu ikke længere fejlbesked om, at eleven er tilmeldt den samme eksamen 2 gange (dog kun hvis de to hold eleven er tilmeldt med samme eksamen ligger i samme termin).
Censormodul: Zip-fil med afleveringer indeholder nu karakterliste i pdf-format.
13.186

15/4-2016

Stamklasse, Studieplan: I uge-visning vises der nu minimum og maximum elevtid.
Fejl rettet, brobygningintegration: Tilknytning til brobygningshold for allerede oprettede brobygningselever virkede ikke.
Fejl rettet, Rediger gruppe: Hvis der opstod fejl under deaktivering af et skoleår, så blev fejlen ikke vist.
13.185

13/4-2016

Aktivitetsforside, lærervisning: Oprydning i knapper til tilføjelse af lektier. Fjernet gammel "redigér lektier".
13.184

13/4-2016

Fejl rettet, Importer lærertillæg: Kolonnen "gia-kode" er ikke længere påkrævet.
Elev, Bevis, Manuelt bevis: Der skal ikke længere vælges en afslutningstermin. Afslutningstermin beregnes udfra de valgte protokollinjer.
Fejl rettet, Ansøger: Søgning på cprnummer virker nu også uden bindestreg.
13.183

8/4-2016

Fagvalg, Valgfag: Det er nu muligt at tillade 4 valgfag.
Studieplan: Opgaver der ligger i samme uge vises nu grupperet.
Fejl rettet, Forside, Elev: Hvis en elev var på flere ens prøvehold (samme hold, type og periode), så fejlede forsiden.
13.182

5/4-2016

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Skemalægningsapplikation, m.fl.: Det er nu muligt at starte disse via Chrome, hvis der installeres det plugin som der linkes til fra applikationens startside.
Fejl rettet, Stamdata, Elevudskrifter: "Vælg alle" og "Vælg kun aktive" for stamklasses elever er nu fjernet, og erstattet af en "Vælg" knap der vælger stamklassens elever i listen. Inaktive elever kan filtreres fra vha. "Vis kun aktuelle" fluebenet. Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Det er nu muligt at benytte funktionen "Planlæg AT kæder" for EUX eksamensprojekter.
Stamdata, VUC statistik: Tilføjet ny statistik til VUC lederforening.
Fejl rettet, Eksamen: Overførsel af Synopsis-afleveringer til mundtlige prøvehold: Virkede ikke for tilfældene, hvor der er lavet ét prøvehold pr. elev til den skriftlige aflevering.
13.181

4/4-2016

Fejl rettet, Forløb, Rediger undervisningsbeskrivelsesindhold: Siden viste uplacerede aktiviteter.
Fejl rettet, Aktivitetsliste: Rediger titel/note m.m. fejlede siden release 13.179.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lektier i forløbsmaterialet blev altid oprettet som øvrigt indhold.
Fejl rettet, Rediger elev, Eksamen: Der opstod ukendt fejl hvis eleven havde protokollinjer med evalueringsform "Praktisk prøve" eller "Projekt".
Fejl rettet, Eksamen, Karakterindtastning: Der opstod ukendt fejl i nogle tilfælde.
13.180

3/4-2016

Fejl rettet, Filvælger: Efter valg af fil skete der intet.
13.179

1/4-2016

Fejl rettet, Censormodul, Karakterer: Det var ikke muligt for en lærer at opdatere fraværsårsag, vagtnote eller besked til bedømmer.
Fejl rettet, Dokumentvælger: Efter tryk på fil på Safari skete der sommetider intet.
Stamdata, VUC statistik indberetning: Der medtages nu også AVU beviser i indberetningen.
13.178

31/3-2016

Aktivitet, Tilføj Lektie: Det er nu muligt at vælge fra forløbsmaterialet under holds forløb.
Fejl rettet, VUC statistik indberetning: Der manglede indberetningsperiode for Marts 2016 i dan ny indberetnings-vælgeren.
Fejl rettet, Generelt, Dropdownvælgere: Tomme, påkrævede felter viste fejlbesked når man blot tabbede igennem feltet.
Fejl rettet, Generelt, Manglende feltværdier: Når man forsøgte at skifte faneblad mens der var felter der manglede værdier, fremgik det ikke at det var problemet.
Stamdata, Aflyste aktiviteter: Søgefelternes værdier huskes nu, så de er præudfyldt når man kommer tilbage til siden.
Fejl rettet, Brobygning-integration: Brobyggere på mere end ét brobygningsforløb men indlæst i omvendt rækkefølge opdatereres nu rigtigt.
13.177

29/3-2016

Fejl rettet, Ansøgerverifikation: Bilagssiden gav fejlsiden.
VUC statistik: Vi har nu fået brugernavn/password fra STIL, så der nu kan indberettes VUC statistik.
Fejl rettet, Eksamen, Elevverifikation: EUX-elever fik fejl om manglende prøve på 1.hg.
Fejl rettet, Eksamen, Elevverifikation: EUX-elever fik fejl om ikke eksisterende prøver for grundfag.
Fejl rettet, Dokumentvælger: Upload af filer fra harddisk krævede to forsøg før det virkede.
Kviklinks, Studierapport: Nu vises studierapport-linket for alle elever med uddannelsesgruppen STX eller Studenterkursus. Før var det kun hvis elevernes aktuelle/seneste forløb var STX eller studenterkursus. Hvis eleverne var tilmeldt et elevforløb med f.eks. elevtypen Andet, så blev linket ikke vist.
Fejl rettet, lektier: Materialer til aktiviteter med flere hold gav en fejl om at materialet ikke kunne kopieres.
13.176

23/3-2016

Fejl rettet, Eksamen, opret prøvehold: Der tilbydes nu oprettelse af eksamener i alle prøveterminer.
13.175

22/3-2016

Fejl rettet, Ansøger: Tilgangs-/Afgangsrapporten gav fejlsiden.
13.174

21/3-2016

Aktivitet, tilføj lektie: Dokumenter m.m. er gjort lidt større og udvidet til også at kunne vælge materialer, samt forløbsmaterialer.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensoversigt m.fl.: På institutioner som både har AGYM og EGYM, blev der ofte vist dobbelt-lærer-bindinger, idet læreren optræder i både udmeldingen for AGYM og EGYM. Nu fjernes dubletten når der hentes data fra udmeldinger på flere prøveområder.
Fejl rettet, Stamdata, Masseredigér lønposter og løntillæg: Opdateringen "Lønposter hvis undervisningsnorm ikke matcher holdelementets holdnorm" fejlede, hvis man forsøgte at opdatere lønposter af typen "Uden faktorer".
Fejl rettet, ansøgerrapporter: Fremmedsprog og kunstnerisk sprog nu med niveau-angivelse.
Fejl rettet, optag.dk: Rapporterne over søgetal fordelt på tilvalgte fremmedsprog/kunstnerisk fag viste forkerte tal, da fagniveauer blev lagt sammen.
Fejl rettet, Ansøger: Hastigheden på afhentning af bilag fra optagelse.dk er sat noget i vejret.
13.173

18/3-2016

Fejl rettet, Ansøger: sletning af ansøgere kunne fejle.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgerbilag kunne ikke hentes.
Fejl rettet, Forside, Beskeder: Linket til beskeder på forsiden åbner nu beskedmappen Nyeste beskeder.
Forside, Dokumenter: Linket til dokumenter på forsiden åbner nu dokumentmappen Nyeste dokumenter.
13.172

17/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.171

17/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.170

17/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.169

17/3-2016

Fejl rettet, Ansøger: Opret ny ansøger gav fejlsiden siden sidste release.
13.168

17/3-2016

Ansøger, bilag. Nu muligt at uploade flere filer til ansøgeren.
13.167

17/3-2016

Fejl rettet, Studieplan, Elev, ugevisning: Aktuel filteret virkede ikke korrekt, og fik ikke frafiltreret de hold som eleverne ikke længere går på.
Uddannelsesmodel: Uddannelse 2560v3 "Introduktionskurser" vises nu som "Introduktionskurser (FEJLOPRETTET)".
Fejl rettet, Beskeder: I mapper med mere end 1000 beskeder blev de nyeste ikke altid vist.
13.166

16/3-2016

Fejl rettet, Masseskift elevforløb og stamklasse: Kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Studieplan, Klasse, ugevisning: Aktuel filteret virkede ikke korrekt, og fik ikke frafiltreret de hold som eleverne ikke længere går på.
13.165

16/3-2016

Stamdata, GYM-stat: Det var krævet at man var adgangsrettighedsadmin for at lave og indsende GYM-stat. Nu kræver det kun stamdata-admin rettigheder.
Udskriv, Generelt: Udskrifter viser adresse for den udskrevne side isf. "print.aspx".
13.164

15/3-2016

Elev, Beviser: Det er nu muligt at udstede EUD GF1 beviser.
Fejl rettet, Studieplan ugevisning lærer: Hold som er afsluttet (administrativt har en slutdato før dags dato), vises ikke længere for lærere når "Vis kun aktuelle" er angivet.
Eksamen, Masseopdatér prøvehold: Tilføjet mulighed for at masseopdatere prøvedeltagelse til "Nej".
13.163

15/3-2016

Fejl rettet, Fagvalg: Valgfag, der hæver C-niveau studieretningsfag kunne ikke vælges i fagvalg.
Ansøger: Hent ansøgere fra optagelse.dk: Bedre besked, til når optagelse.dk er midlertidigt ude af drift.
13.162

15/3-2016

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Rediger prøvehold: Skift af lokale fejlede siden sidste release.
13.161

14/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.160

14/3-2016

Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt at indtaste karakter, note, mm. som ekstern censor.
13.159

14/3-2016

Fejl rettet, Forløb, Kopiér: "Kopiér alt indhold" navngav aktiviteter uhensigtmæssigt i det nye forløbsmateriale.
Fejl rettet, Ansøger: Der kunne ikke manuelt oprettes ansøgere siden sidste release.
Fejl rettet, Forløb, Beskrivelse: Indhold af præsentationer kunne optræde for andre aktiviteter end dem de hørte til.
Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter: Der blev ikke vist link til præsentationer for uplaceret indhold.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift: "Rækkefølgelister lokaler" og "Dagsrapport lokale" medtog kun den første side.
13.158

11/3-2016

Fejl rettet, Censormodul, afleveringsprogrammet: Datoer og tidspunkter fulgte computerens regionale indstillinger i stedet for dansk.
Stamdata: Tilføjet link til Uddannelsesmodellen.
13.157

10/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.156

10/3-2016

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Det var ikke muligt at bruge den automatiske skemalægning siden sidste release.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere der er hentet flere gange fra optagelse.dk bliver nu lagt i "indlæses ikke" ved indlæsning.
13.155

9/3-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Overskriften for uplacerede brikker var ofte ikke korrekt.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Hvis der på sidste side i wizarden kom en fejl eller blev vist en dialogboks, så blev fluebenet "Opret en prøve pr. elev" altid udfyldt.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Hvis filteret var sat til en af værdierne som laver udtræk af skriftlige afleveringer, så kunne der opstå en ukendt fejl, hvis der var et prøvehold uden elever i søgeresultatet.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - Holdtilmeldinger (VUC m.fl.): "Vis kun aktuelle" virkede ikke altid.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt at færdigbedømme årsprøvehold.
13.154

8/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.153

7/3-2016

Ansøger, import: import af HF-ansøgere fra LUDUS fejlede, hvis der ikke var angivet niveau på Kunstfag.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt at se privat note og karakter for årsprøvehold.
Ændret: Kopiér forløb. Ledetekster opdateret i forhold til kopier forløbets indhold og indholdsstruktur eller kun indhold.
13.152

7/3-2016

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensudskrifter: Kæderækkefølgelister medtog kun første valgte kæde.
Fejl rettet, Ansøger, rapporter: Afdelingsnavn var forker.
Ansøger-import, Eksport fra LUDUS: Håndterer nu tilfælde med ulovlige status-værdier.
13.151

7/3-2016

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Det kunne være besværligt at ændre perioden på både et hold og dets holdelement (man fik ofte verifikationsfejl).
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift, Eksamensaktivitetsoversigt: Lærere optræder nu i sorteret rækkefølge.
Fejl rettet, Indlæsning af prøvefagsudtræk, EUX: Talte Eksamensprojektforsvar med mod de 6 prøver.
Fejl rettet, Ansøger, indlæsning af ansøgere fra LUDUS: Ansøgere eksporteret fra LUDUS kunne ikke indlæses.
13.150

7/3-2016

Fejl rettet, Eksamen: Prøvefagsudtræk blev ikke håndteret korrekt for pre-reform EUX elever.
Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt for lærere at se afleveringer på årsprøvehold.
13.149

4/3-2016

Fejl rettet, Elev, Udskriv brev: Der kunne opstå fejl vedrørende protokollinjer.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabaseindberetning: Der opstod fejl ved indberetning af "EUX Prøvebevis".
13.148

2/3-2016

Fejl rettet, Skema, Lærer: Der blev fejlagtigt vist eksamen-skemabrikker for lærere selvom de var markeret som ikke prøveholdsdeltagere på prøveholdet (siden release 13.143).
13.147

2/3-2016

Fejl rettet, Censormodul, Karakterer: Det var muligt at indtaste karakterer på årsprøvehold. Nu er det kun muligt på eksamens-prøvehold.
13.146

2/3-2016

Fejl rettet, Ansøger, Import: Det blev forsøgt at indlæse ansøgere der allerede var oprettet på skolen.
13.145

1/3-2016

Fejl rettet, Ansøger-verifikation: Genindlæsning af værger kunne fejle, hvis værgers Cprnumre fejlede modulo 11-checket.
13.144

1/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.143

1/3-2016

Fejl rettet, Eksamen, Lærere, Eksamensudskrifter: Lærere uden prøvedeltagelse blev medtaget som aktive.
13.142

29/2-2016

Fejl rettet, Konsultationer, Beregn: Siden fejlede siden sidste release.
Aktivitetsforside, Lektier: Rediger 'Kernestof', 'Supplerende stof' og 'Vis ikke' er fjernet fra Rediger lektie/øvrigt indhold. Det kan nu rettes nu rettes via forløbets Undervisningsbeskrivelse "Rediger indhold".
13.141

29/2-2016

Fejl rettet, Forløb, Kopiér: "Kopiér lektieindhold til forløbsmateriale" fejlede for delte forløb på andre skoler.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af prøvehold: Verifikationen af prøvehold verificerer at der kan udledes hvilken eksamenskaraktertype, vægt m.m. prøveholdet skal bruge. Dette blev dog også tjekket for årsprøvehold (fra version 13.140). Dette er nu kun gældende for eksamen-prøvehold.
13.140

26/2-2016

Fejl rettet, Opret prøvehold: Udmeldte elever bliver nu ikke længere automatisk tilvalgt.
Fejl rettet, Holdpakning: Generelt var holdpakning blevet meget database-tungt. Dette er nu optimeret for de fleste operationer.
Stamdata, Protokol: Understøttelse af evalueringsformerne "Projekt" og "Praktisk prøve".
Eksamen: Bedre understøttelse af prøvehold for EUD hold som afslutter med karaktertypen STA i stedet for Eksamen.
Fejl rettet, Skema, Eksamen: For prøvehold med variable underfag blev alle lærere ikke vist på skemabrikken.
Stamdata, Skoleopsætning, Eks.offentliggørelse: Det er muligt at angive tidlig offentliggørelse for terminer af typen "Større skriftlig".
Fejl rettet, Ansøger: Enkelte adresseopslag gav ingen resultater.
Fejl rettet, Forside: Optællingen over manglende karaktergivninger kunne fejle for lærere på prøvehold uden elever tilknyttet.
13.139

24/2-2016

Forløb, Kopiér: Det skal nu angives hvilken type kopiering der skal anvendes mht. indholdet på forløbet.
Forløb, Kopiér: Det er nu muligt at angive navn og periode på det nye forløb.
Fejl rettet, Lærer, Opgaver: Tooltip for elevlister blev vist uhensigtsmæssigt.
Fejl rettet, Aktivitet rediger: "Opret ny på baggrund af" fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Tooltips: Ordelingen kunne være uhensigtsmæssig.
13.138

23/2-2016

Eksamen, Prøveplaner-indberetning: Skriftlige prøvehold indberettes nu med de korrekt angivne tider for eleverne (forlænget tid). Dette var tidligere slået fra, da XPRS ikke kunne håndtere andre tidspunkter end de officielle standard tider.
13.137

23/2-2016

Fejl rettet, Beskeder, Søgning: Man kunne få fejlsiden ved søgning i mapperne Egne beskeder og Sendte beskeder.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Import af ansøgere, hvis værgers cpr-numre var ugyldige fejlede.
Fejl rettet, indlæsning af EUD-ansøgere: Uddannelsesparathedsvurderingen forkert indlæst.
Eksamen, Digitale prøver: Lærer/censors oversigt over prøvehold til bedømmelse har fået mere overskuelige status-beskeder.
Fejl rettet, Beskeder: Ny besked via link gav fejlsiden.
13.136

23/2-2016

Ingen versionsnoter.
13.135

22/2-2016

Fejl rettet, Elevens karakterside: I nogle tilfælde blev eksamenskarakteren vist ud for et andet holdelement på holdet end der hvor årskarakteren var blevet givet.
Fejl rettet, Ansøger: Adresseopslag virkede ikke for adresser med stednavne.
Fejl rettet, Ansøgerverifikation, Værgers cprnumre: Man fik fejlsiden hvis der optræder ulovlige cprnumre i optagelse.dk-filen.
Beskeder, Søgning: Efter at have vist besked fra søgeresultat, kunne man ikke gå tilbage til søgningen.
13.134

22/2-2016

Fejl rettet, Giv lektier: Siden fejlede ofte siden sidste release.
13.133

22/2-2016

Fejl rettet, Eksamen, Karakterliste: Feltet Udd/Bek. viste alle uddannelser som lovligt kunne følge faget (og det kunne være mange uddannelser). Nu vises i stedet bekendtgørelse.
Fejl rettet, Eksamen, XPRS-indberetninger: Uddannelsen 93 Lastvognsmekaniker indberettes nu som 3311 Teknisk EUX.
Fejl rettet, Holdpakning, Beregn: Der kunne opstå fejl vedrørende antallet af blokke, da beregningen prøver forskellige antal blokke.
Ansøger: Ansøgers værger indlæses nu med cprnummer.
Fejl rettet, Ansøgersøgning: Avanceret søgning tillader nu søgning på overligger fra sidste år samt overligger til næste år.
Fejl rettet, ansøgersøgning: Søgning på 2.fremmedsprog gav fejlsiden.
Fejl rettet, Forside: Lektier blev ikke vist hensigtsmæssigt.
13.132

19/2-2016

Ingen versionsnoter.
13.131

19/2-2016

Ingen versionsnoter.
13.130

19/2-2016

Ingen versionsnoter.
13.129

17/2-2016

Opret prøvehold: Tillader nu at oprette Str. Skriftlige opgaver for alle fag i Str. Skriftlig Opgave-terminen.
13.128

17/2-2016

Fejl rettet, Karakterbemærkninger: Lærerlisten manglede sortering, og siden scrollede op til toppen ved tryk på "indsæt ny række".
13.127

17/2-2016

Fejl rettet, bogdepot: Estimat over ledige bøger tog ikke fremtidige reservationer i betragtning.
Fejl rettet, Aktivitetsforside. Oversigt Lektier og øvrigt indhold. Lange overskrifter wrappede ikke ned på næste linje.
Fejl rettet, Vis forløb, Lektier, mm.: Der vises nu links til aktivitetsforsiden for flere typer af lektier.
Fejl rettet, Elev: Det er nu muligt for lærere at se fanebladet "Lektier" for elever.
Fejl rettet, Afleveringsserveren: Vagtskærmbilledet husker nu den valgte sortering når elevlisten genopfriskes.
Fejl rettet, Ansøgerverifikation: Fix af valgfag tildelete Kinesisk B til HF-ansøgerønsker.
13.126

15/2-2016

Rapportmotor: Tilføjet "Cpr-nummer (med bindestreg)" til elev-rapporter.
Fejl rettet, Fagvalg, Oversigt, Eksportér til Excel: Kunne finde på at medtage elever fra andre fagvalg.
Fejl rettet, Ansøger ønskestatistik på 2.fremmedsprog samt kunstnerisk fag virkede ikke rigtigt siden sidste release.
13.125

15/2-2016

Forløbsdeling, Søgning: Søgninger fra kopiskoler søger nu også blandt driftsskoler.
Fejl rettet, opret ansøger: Kunne ikke vælge 2015/16 som afgangsår.
Fejl rettet, ansøgerverifikation: Massefix af 2.fremmedsprog virkede ikke i nogle tilfælde.
Fejl rettet, ansøgerverifikation: Mange verifikationer brokkede sig over forkert ansøgerår.
Fejl rettet, indlæstning af Ansøger: Enkelte ansøgere kunne ikke indlæses med begrundelsen "ønske til forkert skoleår".
13.124

15/2-2016

Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Når man forsøgte at slette en censor, som havde afgivet karakter via censormodulet, så skete der ikke noget ved gem. Nu vises en fejlbesked.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Man kan nu slette en censor som har givet karakterer, hvis karakteren er tom eller --.
Danskuddannelse, Beviser: Beviser benytter nu logo for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
Ansøger, indlæsning af ønskers 2.fremmedsprog og kunstfag gemmer nu også niveau-angivelsen. Allerede indlæste ansøgere kan masse-opdateres under Ansøger->Verifikation->Valgfag.
13.123

11/2-2016

Eksamen, Indberetning Elever til prøve: Fremtidige og tidligere prøver medtages nu ikke, hvis UVM's uddannelsesmodel ikke indeholder fagtilknytning til uddannelsen (primært for at løse problemer hvor uddannelsesmodellen endnu ikke tillader fag på EUX).
13.122

10/2-2016

Forløbsdeling: Ny, forbedret forløbssøgningsfunktion. Søger nu også i lektier, og viser udklip fra de fundne forløb.
13.121

10/2-2016

Fejl rettet, Elev/Hold verifikation mod UVM uddannelsesmodel: EUD elever efter gammel reform verificeres igen ikke mod uddannelsesmodellen i forbindelse med lovlige fag (uddannelsesmodellen er ofte ikke korrekt udfyldt med fag/fagspeciale-tilknytninger for disse uddannelser).
Fejl rettet, Ansøger: Ukendt fejl på ansøgerskærmbilledet.
13.120

10/2-2016

Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: "Rediger" knappen blev vist ved lokale-synsvinkel visning.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Der vises ikke længere mundtlige prøver for FVU terminer.
Verifikation af elev og hold: Nu verificeres det også for ikke-UVM fag, at elever går på uddannelser der er tilknyttet faget.
Fejl rettet, kopier til Excel: Virkede ikke i Edge, og der var udfordringer i Firefox ved større tabeller.
Fejl rettet, Ansøger: Tidligere års ansøgere åbnet gennem Elev-stamdata kunne ikke skifte faneblad.
Fejl rettet, Fagvalg, DIO: Fransk Begynder 3508A var ikke et muligt valg.
Fejl rettet, Stamdata, Opret lokalfag: Fagtypen "Standard" og "Ingen" er nu slået sammen til fagtypen "Ingen".
Fejl rettet, Eksamen, Eks. karak.: I nogen tilfælde blev det fejlagtigt vist at karakterer for digitale prøvehold var klar til overførsel, selvom der ikke var indsendt karakterer fra censorskolen.
13.119

8/2-2016

Fejl rettet, Ansøger: Ansøger: Påkrævet ansøgningstidspunkt nu kun for 2016/17-ansøgere og senere.
Fejl rettet, indlæsning af ansøgere til 2016/17 fra optagelse.dk kunne ikke gemme ansøgere.
13.118

5/2-2016

Ansøger: Der er nu åbnet for at man kan hente ansøgere fra optagelse.dk.
Fejl rettet, Hold/eksamen: Når man ændrede på underfag for en elev, så blev det verificeret at underfaget var lovligt for eleven jvf uddannelsesmodellen. Der blev dog ikke tjekket mod den nye EUD model. Tjekket er nu fjernet, da det kommer som en advarsel ved verifikation af holdet.
13.117

3/2-2016

Fejl rettet, Holdpakning: Efter man har redigeret mellem 4 og 7 hold, så fik man en 404 File not found.
13.116

3/2-2016

Fejl rettet, Holdpakning, Rediger: Der kunne opstå ukendt fejl for nogle holdpakninger.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel-verifikation: Verifikationen for elever og hold har nu fået meget bedre understøttelse af den nye EUD-model. Ligeledes er der flere verifikationer af STX m.m.
Elevens- og Klassens studieplan, ugevisning: Det er nu muligt at vælge kun at få vist opgaver/elevtid.
Elevens- og Klassens studieplan, ugevisning: Det er nu muligt at vælge kun at få vist aktuelle hold, hvilket nu også er standard-visningen. Dette bevirker, at der efter elevers klasseskift ikke bliver vist gamle hold som eleverne ikke længere går på.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Kunne ikke oprette individuelle prøver for faget "SRO u. underfag".
Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Årsprøver med XPRSPrøve (Netprøver) gav ukendt fejl hvis man forsøgte at angive Særligt offentliggørelse.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev - Holdtilmeldinger: Fluebenet "Vis kun aktuelle" virkede ikke.
13.115

1/2-2016

Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Der opstod ukendt fejl ved oprettelse af prøvehold for mundtlig studieretningsopgave (XPRSFaget 3464).
Eksamen, Skriftlig prøveforekomst-fordeling: Det er nu muligt at vælge kun at lave fordeling for de elever som går på egen afdelings hold.
Eksamen: Aktuel eksamens-termin er nu sat til Sommer 2016.
Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter: Der vises nu ikoner for links/dokumenter.
Fejl rettet, Lærer, Årsopgørelse, Eks. belastning, Udgående censur: "Bemærkninger" blev ikke vist.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: Elever som opfylder §28 af STX-bekendtgørelsen blev ikke verificeret korrekt.
13.114

29/1-2016

Fejl rettet, Eksamen, Udskrifter: Udskrifter for censorer og elever gav kun udskrift for første censor/elev.
Fejl rettet, Lektier/øvrigt indhold: Lektier og øvrigt indhold var i midten af november sat til som standard at være offentlige. Alle lektier på aktiviteter i perioden 9/11 - 27/11-2015 er nu blevet markeret som ikke offentlige.
Bogdepot, opsætning: Nu muligt at vælge standard afleveringsfrist.
13.113

27/1-2016

Ingen versionsnoter.
13.112

27/1-2016

Bogdepot, reservationer: Tilføjet et notefelt.
13.111

27/1-2016

Bogdepot: Funktioner, tilføjet en oversigt over reservationer hvor reservationsstørrelse ikke passer med antal elever på holdet.
Elev, Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt at tilføje tilskudsregler for tmk'er KE18O og KE18U (til private kostskoler).
13.110

27/1-2016

Eksamen: Verifikation af prøvehold gav fejl på prøvehold hvis en elev ikke måtte følge faget jvfr uddannelsesmodellen. Dette er nu lavet om til en advarsel.
13.109

26/1-2016

Eksamen: Nu muligt at indberette terminsprøver til Netprøver.dk.
Fejl rettet, Opret prøvehold: Str. Skr. Opgaver viste ikke altid nogen prøvemuligheder.
Fejl rettet, Elever til prøve: Elever til prøve for Merkantile EUX-elever gav en ukendt fejl.
Fejl rettet, STX studieverifikation: §7-checket for niveau-kombinationer tillader nu igen ét B-niveau fag.
13.108

25/1-2016

Fejl rettet, Beskedsøgning: Søgninger er nu langt hurtigere.
Fejl rettet, Generel søgning: Søgninger er nu langt hurtigere.
13.107

25/1-2016

Fejl rettet, Lærer, Forløbssøgning: Virkede ikke siden release 13.105.
13.106

25/1-2016

Opret forløb: Fejlede siden sidste release.
13.105

25/1-2016

Fejl rettet, Opret prøvehold: FVU XPRS-prøvehold blev ikke tilbudt.
Fejl rettet, Opret prøvehold: Str. skriftlige opgaver blev ikke tilbudt i Str.Skr.Opgave-terminen.
Fejl rettet, Fagvalg, Valgfag: Det var ikke muligt at vælge fag hvis der var tilknyttet en gruppe til fagvalget.
Fejl rettet, Skema, Dagsbemærkninger: Dagsbemærkninger i skemaer sorteres nu efter deres beskrivelse.
Fejl rettet, XPRS, AVU: Udmeldingen "Skriftlig løn for godkendte censorer" kunne ikke vises i Excel.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: "Øvrigt indhold detaljer" blev ikke vist i nogen tilfælde.
Fejl rettet, Forløb, Beskrivelse: "Produktform" og "Evalueringsform" vises nu kun for AT forløb.
13.104

22/1-2016

Ingen versionsnoter.
13.103

22/1-2016

Fejl rettet, Eksamensudskrifter lærere: Der blev kun udskrevet for den første valgte lærer.
Fejl rettet, Aktiviteter, Rediger flere: Redigering af anden aktivitet bestående udelukkene af lærere fra forskellige afdelinger gav fejlsiden.
13.102

20/1-2016

Eksamen, Ny side til opret prøvehold.
13.101

20/1-2016

Aktivitetsforside: Detaljerne for lektier og øvrigt indhold er nu klarere delt op.
Fejl rettet, Stamdata: Opret ny elev gav fejlsiden efter valg af stamklasse.
13.100

19/1-2016

Fejl rettet, Skærmtips: Screencasts kunne ikke vises fuldskærm.
Fejl rettet, Fagvalg, DIO: Det var ikke muligt at vælge Spansk A for nogle elever.
Fejl rettet, "Vis skema for elev" og elev-vælger: På afdelingsskoler blev elever der er aktuelle/aktive på andre afdelinger vist som aktuelle på alle de afdelinger de har været tilknyttet.
Fejl rettet, Rækkefølge af dagsbemærkninger optræder nu i den rækkefølge de bliver oprettet.
Fejl rettet, Fagvalg til DIO: Nu muligt at vælge International Økonomi 6047A.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Man fik fejl når man prøvede at tilgå "Opsætning".
Fejl rettet, Ansøger: Nyoprettet ansøger gav fejlsiden ved skift til ønske-skærmbilledet.
13.099

15/1-2016

Ingen versionsnoter.
13.098

14/1-2016

Fejl rettet, Bogdepot og Holdes materialer: Ved oprettelsen af en bog-reservation i bogdepotet, blev materialet først automatisk tildelt holdet når man havde været inde på Holdets materialer eller lektiesiden.
Fejl rettet, Eksamensudledning: EUD merkantil-elever (ikke EUX) kunne fejle, hvis de gik på hold hvor der også var EUX elever.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Gem fejlede ofte siden sidste release.
13.097

14/1-2016

PDF: Man får nu PDF-filer isf. XPS-filer.
Eksamen, EUX-elever: Eleverne indberettes nu med de nye CØSA formål 3315 og 3311.
Stamdata, Centrale afgangsårsager: UVMs uddannelsesmodel indeholder nu også de nye afgangsårsager 32 og 33 og er blevet indlæst i Lectio.
Fejl rettet, Eksamen, Tilføj elev: Hvis digital aflevering var aktiveret på prøveholdet, så fik man fejl ved tilføjelse af elev.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelse for hold: I afsnittet "Elevers tilknytning til forløb", blev der nogle gange vist forkerte forløb (forløb hvor eleven faktisk ikke gik på holdet).
Undervisningsbeskrivelse for hold: I afsnittet "Elevers tilknytning til forløb" vises nu forløbets holds navn i parentes, hvis forløbet er på et andet hold end det man aktuelt viser.
Fejl rettet, Lærerløn, Aktiviteter: Beregning af realiseret timer blev altid 0 på aktiviteter, hvis holdets lønpost var af typen "Kun totaltimer".
Fejl rettet, Elev, Karakterer: Evalueringsformen "Samlet vurdering" blev ikke oversat til engelsk.
13.096

6/1-2016

Fejl rettet, Aktivitet, Opret hurtig fritekst-lektie: Friteksten oprettes nu som Kernestof-lektie (før blev den oprettet som supplerende).
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af prøvehold: Nu bruges prøveholdets startdato til at undersøge om eleven går på en lovlig uddannelse i forbindelse med verifikation af underfag.
13.095

6/1-2016

Fejl rettet, Lærer, Opgaver, Eksamen: Der gives nu en pæn fejlbesked hvis man ikke har adgang til en anden læreres afleveringer på prøveholdet.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold - elev-underfag: Nu bruges holdets slutdato til at undersøge om eleven går på en lovlig uddannelse i forbindelse med verifikation af underfag.
Fejl rettet, Eksamensplanlægning-applikation: Der opstod ofte en ukendt fejl når man gemte, hvis man havde ændret på en eleveksamen, men ikke ikke havde lavet ændringer på prøveholdet.
13.094

4/1-2016

Editor: Det er nu muligt at indsætte lydklip, Youtube-videoer og lignende.
Fejl rettet, Masseskift elevforløb og stamklasse: Man fik fejlsiden hvis man prøvede at tilføje et elevforløb skifte.
Fejl rettet, afleveringsprogram: Kunne ikke logge på Lectio siden sidste release.
13.093

29/12-2015

Bogdepot, bogaflevering: Tilføjet muligheden "Afskrevet".
Fejl rettet, Konsultationer: Hvis man ændrede en konsultation til at starte tidligere på en dag og der allerede var tildelinger på konsultationen i slutningen af dagens konsultationsperiode, så kunne man få en ukendt fejl.
Fejl rettet, Forløbsdeling: Forløb kunne ikke vises hvis det var en kopi af et andet forløb.
13.092

22/12-2015

Ingen versionsnoter.
13.091

22/12-2015

Aktivitetsforside: Lektier i forløbsmateriale kan nu kopieres mellem aktiviteter i samme forløb.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Værktøjslinien blev meget høj og smal efter ændring af vinduesstørrelsen.
Stamdata, Elevopgørelse: Det er nu muligt at vise oversigten for en enkelt afdeling.
Stamdata, Skift elevforløb: Det er nu også også muligt at lave stamklasseskift. Siden er omdøbt til "Skift elevforløb og stamklasse".
Ændret, Editor. Ikoner til indsæt fil, indsæt link og fjern link opdateret.
Fejl rettet, Rapportering, Prøvehold: Tal for digitale afleveringer var altid 0.
13.090

15/12-2015

Fejl rettet, karakteroversigt: Udskrift på engelsk oversatte ikke fagnavnene.
Fejl rettet, fagvalg: SSO Fagvalg for EUX-elever på førreform-ordningen gav ikke eleverne nogen valgmuligheder.
13.089

14/12-2015

Fejl rettet, Eksamen, Udgående censorer: Det var ikke muligt at oprette nye rækker siden release 13.086.
Fejl rettet, Konsultationer, Opret: Det var ikke muligt at oprette konsultationer siden release 13.086.
Fejl rettet, Elev, DU: Det var ikke muligt at tilføje nye protokollinjer.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Der opstod ukendt fejl ved tilføjelse af elev til prøveholdet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Ved generering af ny fuldtidsindberetning opstod der ukendt fejl i sjældne tilfælde.
Fejl rettet, Beviser, HG: Der blev i nogle tilfælde medtaget for mange specialer på beviset.
13.088

11/12-2015

Fejl rettet, Dokumenter, Opret dokument: Fejlede siden forrige release (løsning i sidste release virkede ikke altid korrekt).
13.087

11/12-2015

Lærer, Forløbsdeling: Link til "Udgiverprofil", hvor det er muligt at redigere oplysninger mht. forløbsudgivelser.
Fejl rettet, Dokumenter, Tilføj modtager: Fejlede siden sidste release.
13.086

11/12-2015

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Meldte ukendt fejl ved login siden sidste release.
Fejl rettet, Konsultation, Lærere med ønsker: Siden fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Editor: Ved redigering af formler på Mac blev man logget af.
Opgaver, Opgaveliste for lærer: Fluebenet "Vis kun for indeværende skoleår" er nu som standard sat.
Fejl rettet, Forløbsdeling oversigt: "Mine delte forløb" og "Skolens delte forløb" har nu links til at vise de delte forløb.
Forløb, Beskrivelse: Det vises nu information om forløbets deling status, dvs. om skolen allerede har indkøbt forløbet til nogle skoleår, mm.
Fejl rettet, Lærerforside, Digitale prøver til bedømmelse: Tallet "Manglende bedømmelser" var ikke i overensstemmelse med siden man får vist når man åbner linket. Problemet var, at der var forskel i beregningen af hvornår en opgave som ikke er bedømt bliver uaktuel.
13.085

9/12-2015

Verifikation af stamdata, studieretninger: TIlføjet "Vis kun aktuelle" filtrering.
Fejl rettet, Forløb, Beskrivelse: Indhold vises nu med modul angivelser.
Forløb, Beskrivelse: Der vises nu uplacerede skemabrikker for lærere.
Fejl rettet, aktivitetslisten: Flytning af indhold mellem lektioner kunne give fejlsiden.
Beviser, Gym: kladdebeviser viser nu altid det ikke-afrundende gennemsnit.
Lærer-kviklinks, Opgaver: Når fluebenet "Vis kun for indeværende år" ikke er markeret, så vises nu kun opgaver for aktuelle hold. Dvs. opgaver fra hold der er afsluttet for flere år siden ikke vises.
Lærer- og hold-kviklinks, Opgaver: Når man vælger et hold i hold-filteret og "Vis kun for indeværende år" ikke er valgt, så vises nu opgaver for holdelementets spor (normalt hele holdet, men f.eks. for KS så vil filteret "2a ks-re" vise opgaver fra både "1a ks-re" (året før) og "2a ks-re".
Fejl rettet, valgfagstilmelding: Autoudledning af valgfag medtog afmeldte hold.
13.084

7/12-2015

Forløb: Det er nu muligt at dele forløb med lærere på andre skoler i Lectio, samt at se og kopiere andre skolers delte forløb.
Forløbsdeling: Der medtages nu delte forløb fra andre skoler i søgeresultaterne.
Fejl rettet, Beviser, HG: Der medtages nu generelt specialer på beviset hvis ikke alle specialer for indgangen er opnået.
Fejl rettet, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Det er ikke længere påkrævet at indtaste start- og slutdato for tælleperioder.
Elev, Bevis: Det er nu muligt at se protokollinjers tilhørende uddannelse.
13.083

7/12-2015

Fejl rettet, Højreklikmenu på skemabrik blev ikke vist siden release 13.081.
Fejl rettet, Eksamen, Opgaveformulering: Prøveholdslærere kan nu igen ikke se opgaveformuleringen hvis den er låst.
13.082

7/12-2015

Fejl rettet, Rediger dagsbemærkning: Siden fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Hold, Giv karakter: Det var ikke muligt at gemme siden sidste release.
13.081

7/12-2015

Eksamen, Opgaveformulering: Prøveholdslærere kan nu altid se opgaveformuleringen.
Studieplan, Uge-oversigt: Oversigten er skrevet om. Hver kolonne er nu igen et holdelement. Der vises nu altid både forløb og opgaver. Opgave-ikoner er nu links.
Studieplan, Grafisk-oversigt: Oversigten er fjernet.
Studieplan, Hold - Forløbsliste: For hold med flere holdelementspor (f.eks. KS hold) er det nu muligt at vælge om man kun vil se det enkelte holdelements spors data (f.eks. 1a ks-re, 2a ks-re) eller hele holdets data.
13.080

2/12-2015

Fejl rettet, Eksamen, Elevrækkefølgeliste: Elever kunne se censorfaget.
Fejl rettet, Elev, Fravær: Det var ikke muligt at masse-godskrive fravær.
13.079

2/12-2015

Fejl rettet, Aktivitetsforside: I nogle tilfælde blev "Lektiedetaljer" ikke vist.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Link til aktivitetens præsentationen blev vist selvom aktiviteten ikke havde en præsentation.
13.078

1/12-2015

Fejl rettet, Stabilitet: Siden sidste release har der været lidt udfordringer med at noget tekst blev vist som kinesiske tegn m.m.
13.077

1/12-2015

Fejl rettet, Stabilitet: Siden sidste release har der været lidt stabilitetsproblemer.
Fejl rettet, Studieretningspræsentation: linket til studieretningen var et år for langt fremme.
13.076

1/12-2015

Fejl rettet, opret hold og grupper fejlede siden sidste release.
13.075

1/12-2015

Stamdata: Nyt skærmbillede til at skifte elevforløb for mange elever ad gangen.
Fejl rettet, brevfletning til Opgaveformulering (SRP/SSO). Lærer-/fagrækkefølge følger nu opsætningen fra holdets eksamensoverblik (stamdata).
13.074

27/11-2015

Kviklinks, Hold: For hold med flere spor (flere holdelementer i hvert skoleår - f.eks. KS), er der nu indført mulighed for at vælge om man kun vil se det enkelte holdelements spors data (f.eks. 1a ks-re, 2a ks-re) eller hele holdets data. Dette gælder på skema-sider, Lærer-Elever, aktiviteter.
Bogdepot: Reservationsinformation viser nu oversigt over udskrevne kvitteringslister, og giver mulighed for at skrive en note samt markere en liste som afleveret.
Bogdepot/Rapportering: Tilføjet en datakilde til kvitteringslister.
Bogdepot: Tilføjet mulighed for at opdatere rykkere i forhold til afleveringer/afskrivninger.
Elev, Bevis: Beviser af typen "HG Kontor, handel og forretningsservice" verificeres nu mod de bundne fag på grundforløbet.
Eksamen, Beviser: Der er nu muligt at masseudstede beviser af typen "HG Kontor, handel og forretningsservice".
Fejl rettet, Holdpakningsopsætning: Der opstod fejl ved tilføjelse af fagbegrænsning.
13.073

26/11-2015

Fejl rettet, Bogdepot, reservationer: Viste reservationsopretters navn i stedet for holdets læreres.
Fejl rettet, Beviser, HG: Der medtages nu kun specialer på beviset hvis ikke alle specialer for indgangen er opnået.
Fejl rettet, Elev, Karakterer: Det er nu igen muligt at vælge at få dele af siden oversat til engelsk.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Ved flere holdelementer fra samme hold på en aktivitet, vistes at aktiviteten var knyttet til flere forløb.
Brevfletning, Større Skriftlig Opgave: Tilføjet elevs studieretning som flettefelt (STUDENT_STUDIERETNING).
Fejl rettet, Editor: Kunne give fejlsiden efter indsættelse af liste fra udklipsholder.
13.072

24/11-2015

Bogdepot, Opret reservation: Der kommer nu en advarsel på reservationer, hvis størrelse overskrider estimatet over ledige eksemplarer.
Bogdepot, Reservationslister: Der vises nu initialer på lærer der oprettede reservationen i søgning samt på boginformationssiden.
Bogdepot, Besked ved afleveringer: Markeres nu som "kan ikke besvares".
Fejl rettet, Brevskabeloner: Der kunne opstå ukendt fejl for nogen typer af dokumenter. Bl.a. under prøveholds opgaveformuleringer.
Fagvalg - SRO: Tilføjet faget 3464- som muligt SRO fag.
Fejl rettet, Holdpakning: Ved holdpakning til forårssemestre, blev datoen for skoleårets sidste dag brugt til at identificere hvilke elever der skal medtages, samt hvilke eksisterende hold de går på. Denne dato ligger normalt midt i sommerferien, hvorfor 3.g. elever typisk ikke kom med og 1.G/2.G elever ikke så ud til at være tilmeldt eksisterende hold.
13.071

23/11-2015

Fejl rettet, Valgfagscheck, STX: §35 – check for mindst Matematik B var ikke implementeret for Samfundsfag 6045A.
Fejl rettet, Beskeder, Udskrift: Ved udskrift af længere diskussioner, var den første side tom.
Bogdepot, automatiske rykkere: Nu muligt at fremsøge på udmeldte elever samt at overskrive den foreslåede rykkertype.
Bogdepot, bogsøgning: Søgeresultat nu inkl. placering.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Fransk A net (3465) genkendes nu som et gyldigt 2. fremmedsprog.
Fejl rettet, Fagvalg, Rediger: Der opstod en ukendt fejl ved tilføjelse af det samme fag flere gang. Nu gives en pæn fejl.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Siden fejlede hvis der var givet lektier i E-Bøger.
Fejl rettet, Studieretningspræsentationer: Der blev ikke vist de rigtige studieretninger til det valgte skoleår.
13.070

20/11-2015

Fejl rettet, Elev, Dokumenter: Der kunne opstå ukendt fejl i mapper af typen "Lektioner" for hold.
Fejl rettet, Elev, valgfagsønsker: Automatisk udfyldning af valgfagsønsker fra holdtilmeldinger ser nu også på afsluttede hold.
Filvælger: "Lektioner"-mapper hedder nu "Aktiviteter".
Fejl rettet, Beskeder: Det var ikke muligt at gemme vedhæftede filer direkte i en dokumentmappe i Lectio.
Aktivitetsforside: Det er nu mulig at indsætte lektier fra andre lektioner.
13.069

17/11-2015

Fejl rettet, Vis forløb: Fejlede siden sidste release.
13.068

17/11-2015

Fejl rettet, emailupload af filer til Lectio: Indsendte filer dukkede ikke op i listen.
13.067

16/11-2015

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Siden fejlede ved bladring i holdets aktiviteter hvis aktiviteten havde mere end ét hold.
Fejl rettet, Fagvalg, Rediger: Det var ikke muligt at slette fag der var blevet tilføjet flere gange.
Fejl rettet, Lærerrækkefølgeliste: I nogen tilfælde blev det samme prøvehold vist flere gange.
13.066

13/11-2015

Fejl rettet, valgfagsverifikation, HHX: Spansk A – 3510 blev accepteret som gyldigt 2.fremmedsprog.
optag.dk: optag.dk viser nu studieretningsudbud for optag til skoleåret 2016/17.
Fejl rettet, stamdata, elevudskrift: Elevadminstratorer kunne ikke benytte funktionen til udskrift af elev-stamdata.
Fejl rettet, brevskabeloner: Kunne give fejlsiden når der var uorden i feltkoderne.
Fejl rettet, Dokument-upload: Træk og slip af fil gav fejlsiden.
Fejl rettet, Upload dokument via email: Nogle gange kom mailsne ikke ind til Lectio indenfor kort tid.
13.065

11/11-2015

Forløb, Aktivitetsliste: Aktiviteters øvrigt indhold og link til deres præsentation vises nu i listen.
Fejl rettet, Forløb, Beskrivelse: Hvis en af forløbets aktiviteter indeholdt en præsentation var siden ikke tilgængelig når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Fagvalg, Overfør til holdeksamen: Manglede information om hvilken elev der fejlede, hvis der opstod en overførselsfejl.
Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Det er nu muligt at opdatere offentliggørelse af prøvehold til "Offentliggør ikke".
Fejl rettet, Opgave: Der opstod fejl ved tilknytning af opgavebeskrivelse hvis filen blev valgt fra et holds "Lektioner" mappe.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Rediger prøvehold: Der scrolles nu i øen med elevtider mens man flytter en elev, hvis man fører musen tæt på øens top eller bund.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Links til dokumenter i lektiedetaljer fejlede.
Fejl rettet, Elev, Opret: Der blev foreslået ikke-aktuelle stamklasser.
Fejl rettet, Digital aflevering: Tidligt offentliggjorte prøvehold blev ikke synkroniseret til afleveringsserveren.
13.064

5/11-2015

Fejl rettet, E-værker, Udgivelse: Gav fejlsiden.
Tilføjet "Forløbsdeling" til Studieplan: Gør det muligt at søge i forløb på skolen.
13.063

5/11-2015

Fejl rettet, Karakterer, Protokoloverførsel: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Fejlsiden: På skoler med flere afdelinger kunne fejlsiden sende en over på en anden afdeling.
Fejl rettet, Rediger aktivitet, opret på baggrund af fejlede i mange tilfælde.
Fejl rettet, vis dobbeltbookede lokaler: Fejlede siden sidste release.
13.062

4/11-2015

Fejl rettet, Studierapport: Siden fejlede ofte siden sidste release.
Fejl rettet, Bogdepot: Bog-søgning fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Stamdata - Rediger lærer: Faggruppe-fanebladet fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Konsultationer - Vis tildelinger: Kunne fejle i nogle specielle tilfælde ved dobbeltbookede lokaler.
13.061

4/11-2015

Fejl rettet, Lektier: På elevens forside og på lektiesiden blev der også vist indhold som var markeret som ikke at være en lektie.
Fejl rettet, Lektier: På elevens forside og på lektiesiden blev der nogle gange vist skemabrikker som ikke havde noget indhold.
Fejl rettet, Eksamen - Eksamensaktivitetoversigt: Siden kunne fejle, hvis alle lærerne vedrørende det valgte hold havde en lang fritagelse.
Fejl rettet, Stamdata - SU: Ved dannelse af indberetninger af typen "UngdomsUddannelse" vises nu ikke længere advarsler om elevers tilknytning til elevforløb uden uvm institutions nr., hvis tilknytningen sluttede for mere end 2 år siden.
Forløb, Rediger: Fanebladet "Andet" omdøbt til "Arbejdsformer".
Fejl rettet, Eksamen, Lærerfriholdelser: Ved dannelse af ny lærerfriholdelse fik man i anmærkninger en liste af lærernavnene i indberegningen. Nu vises lærernavnene kun hvis der faktisk er en anmærkning vedrørende personen.
Studieplan, Grafisk visning: Tooltippet på opgaver viser nu også elevtid.
Fejl rettet, Stamdata - Opret elev på baggrund af eksisterende elev: Hvis der var værger uden CPR nummer, så kunne man få en fejlbesked om at cpr nummeret var ugyldigt.
Rediger Aktivitet, Opret ny aktivitet på baggrund af eksisterende kopierer nu også lektier, dokumenter og links.
Forløb: De tilknyttede aktiviteter til et forløb redigeres ikke længere fra rediger forløb, men istedet fra forløbets eller holdets aktivitetsliste.
Fejl rettet, Forløb, Beskrivelse: Nogle aktiviteter der ikke var en del af forløbet blev vist i nogle tilfælde.
Brevskabeloner, opgaveformulering: Understøtter nu at flette med læreres initialer.
Fejl rettet, Brevskabeloner, hjælpetekst: Viste ikke felterne til TEACHER2.
13.060

30/10-2015

Fejl rettet, Stamdata, Eksporter og "Vis kun aktuelle"-flueben: Ved eksporter blev der siden 13.058 ikke altid brugt filtret "Vis kun aktuelle" når fluebenet var sat.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetning: Elever der starter midt i eksamensperioden blev i nogle tilfælde ikke genkendt som XPRS elever. Nu bruges første eksamensdato i indberetningen som dato for bestemmelse af elevens elevtype m.m.
13.059

30/10-2015

Aktivitetsforside: Hvis der er en præsentation tilknyttet aktiviteten optræder der nu et link til denne under "Øvrigt indhold".
Fejl rettet, Dokumenter - Holdets aktiviteters dokumenter: Listen var altid tom siden sidste release.
Fejl rettet, Forløb, Forløbsmateriale: Efter redigering af forløbsmateriale ved tryk på "Gem og luk" blev man advaret om at man kunne miste indholdet.
Fejl rettet, Prøvehold: Hentning af prøveholdopgaveformuleringsskabelon kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Matematiske formler blev ikke altid vist korrekt i Safari.
13.058

29/10-2015

Stamdata, VUC statistik: Ny menupunkt til at lave VUC statistik indberetning.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Lav løsningsforslag: Prøvehold i sygeterminer medtages ikke.
Fejl rettet, Standardfluebenet "Vis kun aktuelle": I nogle tilfælde, hvor man fjernede fluebenet, så fik man stadig kun vist aktuelle.
Fejl rettet, Fagvalg: Automatisk tildeling af favoritlærere vælger nu den lærer med flest undervisningstimer (lønpost norm).
Fejl rettet, Avanceret skema: Man fik en fejlbesked hvis man havde valgt mere end 10 og mindre end 30 entiteter og man var logget ind.
Fejl rettet, Sessionsforlænger: Sessionsforlængeren blev ikke vist.
Rapportering, Tilskud fuldtid: Det er nu muligt at få tilskud opgjort på månedsbasis.
Aktivitetsforside, Nye fritekst-lektier: Indsat indhold med billeder gav fejl ved gem.
13.057

27/10-2015

Fejl rettet, Studieverifikation, STX: Bekendtgørelsens §7 stk. 2 fejlede for elever der også opfylder betingelsene i §28 stk. 1.
Fejl rettet, studiebøger: Ændrede overskrifter på afsnit slog ikke igennem på besvarelsessiden.
Fejl rettet, aktivitetsforside: Pileknapper til at skifte mellem forrige og næste skemaaktivitet eller holdaktivitet, bibeholder nu deres position ved klik.
13.056

27/10-2015

Fejl rettet, Prøvehold: Der kunne opstå fejl ved tilføjelse af elev til prøvehold for hold med fællesfag.
Brevskabeloner, opgaveformulering: Understøtter nu feltet STUDENT_OMRAADE som tager område-teksten fra et korresponderende fagvalg, hvis et sådant findes.
Fejl rettet, Elev, Karakterer: Siden kunne fejle for EUX elever.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Det var ikke muligt at oprette prøvehold for statsborgerskabsprøven.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsentation: Det var i nogen tilfælde ikke muligt at hente indlejrede filer.
Hold: Kontekstkort viser nu afsluttende termin (kun for stamdataadministratorer).
Censormodul, Digitale prøver: SRP/SSO opgaveformuleringer kan nu hentes samlet.
Fejl rettet, Censormudul, kopiering til opgaver: Filerne blev kopieret ind i tilfældig rækkefølge, hvilket gjorde funktionen til at hente alle opgaver mindre anvendelig.
Fejl rettet, Indlæsning af brobyggere fejlede ved elever uden adresse-oplysninger siden sidste release.
13.055

23/10-2015

Fejl rettet, Aktivitetforside og Forløbsmaterialet: Der kunne opstå fejl ved gem af dokumenter med tabeller i.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Elever kunne ikke altid se billeder og downloade filer fra lektier i forløbsmaterialet.
Fejl rettet, Elev, Lektier: Der blev i nogen tilfælde vist ugyldige links.
13.054

23/10-2015

Fejl rettet, Stamdata: Der opstod en del fejlsider siden sidste release.
Fejl rettet, Avanceret skema: Man fik fejl hvis perioden var over 31 timer. Nu er det ændret til 31 dage.
Fejl rettet, Aktivitetsforside og lektier: Lektiedetaljer havde ikke altid samme sortering som i oversigten (øvrigt indhold kunne komme før lektier).
13.053

23/10-2015

Fejl rettet, Skolekopiering: Skolekopiering virker nu igen.
13.052

23/10-2015

Fejl rettet, E-værker: E-værker kunne ikke åbnes.
Fejl rettet, Udvidet forløbsbeskrivelse: Matematiske formler blev ikke vist korrekt.
Aktivitetsforside, Lektiedetaljer: Dokumenter og links bliver nu vist ligesom i oversigten.
13.051

20/10-2015

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Dokumenter og links under øvrigt indhold bliver nu tilføjet som supplerende ift. undervisningsbeskrivelsen.
Fejl rettet, forløbsmaterialer: Kopierede forløb med indlejrede filer kunne have problemer med elev-adgang.
13.050

19/10-2015

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Tekniske EUX-elever på uddannelser fra før EUD-reformen kunne ikke vælge gymnasielle underfag.
13.049

19/10-2015

Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: Siden understøtter nu prøvehold med mere end to bedømmere. Det er dog ikke muligt at overføre karakterer til prøveafholdende skole hvis der er mere end to bedømmere.
Fejl rettet, Forside: Øvrigt indhold på aktiviteter blev vist som lektier.
Fejl rettet, Elev, Lektier: Øvrigt indhold på aktiviteter blev vist.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Dokumenter: Download af dokumenter efter udløbet session gav fejlsiden.
Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: Flueben i "Del karakterer" blev ikke gemt i nogen tilfælde.
Forløb: Ny side "Udvidet forløbsbeskrivelse".
13.048

16/10-2015

Fejl rettet, Dokumenter: Anvendelse af dokumenter i dokumentvælgeren af dokumenter fra aktivitetsforsiden kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: EUX-elever på uddannelser fra før EUD-reformen kunne ikke vælge gymnasielle underfag.
13.047

15/10-2015

Fejl rettet, Login: Kunne give fejlsiden.
13.046

15/10-2015

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensaktivitetsoversigt: Kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Rediger Fuldtidsindberetning: Gav fejlsiden ved gem.
Aktivitetforside: Det er nu muligt at vælge om indhold er en lektie eller øvrigt indhold.
Aktivitetforside: Nogen typer af indhold kan nu markeres som offentligt.
Fejl rettet, Login: Kunne give fejlsiden.
13.045

14/10-2015

Aktivitetsforside: På aktiviteter uden lektier vises der nu en tom editor.
Aktivietsforside: Det er nu muligt at vælge at lektier ikke skal vises i undervisningsbeskrivelse.
13.044

14/10-2015

Ingen versionsnoter.
13.043

14/10-2015

Fejl rettet, konsultation, lokale-tildeling: Lokaler uden ”navn”, blev vist som en blank tekst. Nu vises lokalets symbol + navn.
Afdelinger, generelt: Alle links indholder nu afdelingsinformation.
13.042

13/10-2015

Fejl rettet, Fagvalg, "Tildel favoritlærere": Der tildeles nu kun lærere fra elevens afdeling.
13.041

12/10-2015

Aktivitetsforside: Det er nu muligt at anvende svg-grafikfiler.
Fejl rettet, Verifikation af elever og hold: I version 13.037 blev indført at alle elever og verificeres op imod om holds fag er lovlige for elevernes uddannelse jvfr UVMs uddannelsesmodel. Dette tjek er fjernet for EUD/EUX elever før reformen, da UVMs uddannelsesmodel ikke er korrekt for disse uddannelser.
Fejl rettet, indlæsning af prøvefagsudtræk: Prøvefagsudtrækket kunne ikke indlæses, hvis der indgik prøver i de nye EUX C-niveau fag.
13.040

9/10-2015

Aktivitetsforside: Links og dokumenter i overskrifter bliver nu genkendt.
Stamdata, SU-Indberetning: Default vises nu kun de sidste 20 indberetninger.
Aktivitetsforside: Præsentation har nu fået reduceret antallet af standardslides til kun en slide.
Aktivitetsforside: Dialog til oprettelse af ny lektie fra materiale har nu fået links til forløbsmateriale og til holdets materialer.
13.039

8/10-2015

Ingen versionsnoter.
13.038

6/10-2015

Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: I nogle tilfælde fik man en fejl ved tryk på Gem.
Fejl rettet, Aktivitet forside, Editor: Ved brug af browser addon "AdBlock Plus" kunne Gem operationen fejle.
EASY-integration: De angivne CØSA formål huskes nu til næste gang applikationen startes på samme maskine.
Fejl rettet, HG-beviser: Meldte om fejl, at de ny post-EUD-reform GF2-elevtyper ikke var tilladte.
13.037

5/10-2015

Stamdata, Verifikation af elever: Der er nu tilføjet advarsler, hvis en elevs uddannelse ikke tilknyttet en elevs holds fag (UVM fag).
Beviser: FVU- og AVU-beviser får nu vedhæftet bemærkning om hvilke fag, beviset er udstedt for.
Hold, Dokumenter: Dokumenter indsat som lektier på aktivitetsforsiden optræder nu i holdets liste over dokumenter, og i dokument vælgeren.
Fejl rettet, Hold, Dokumenter: Der vises ikke længere dato for dokumenter i mapper af typen "Lektioner". Fejl rettet, Dokumentvælger: For mapper af typen "Lektioner" vises nu en kolonne med information om aktiviteten.
Aktivitetsforside, Editor: Det er nu muligt at sætte og fjerne overskriftsformatering med genvejstaster. Genvejene er næsten ligesom i Word: Control-Alt-1 for overskrift 1, Control-Alt-2 for overskrift 2, Control-Alt-3 for overskrift 3 og Control-Alt-n for at fjerne overskriftsformatering.
Aktivitetsforside, Editor: Skærmtip for editorknapperne viser nu genvejstaster.
Fejl rettet, Eksamen, elevverifikation: Fik fejlsiden under særlige omstændigheder.
Aktivitetsforside, Editor: Ved brug af musehjul i editor, scroller resten af siden ikke længere, når man er nået til starten eller slutningen af indholdet.
Fejl rettet, Filvælger: Google Drive-mapper viste slettede filer.
13.036

30/9-2015

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elevforløb: Det er nu muligt at starte et elevforløb 2 måneder før skoleåret (til brug ved IB-elever der skal have SU i sommerferien).
Fagvalg, oversigt: Tilføjet "vis kun aktuelle".
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Siden sidste release kunne der opstå fejl ved valg af en skemabrik.
Aktivitetsforside, genvejstaster til at gemme/annullere ved redigering af titel/note/lektier virker nu.
13.035

30/9-2015

Fejl rettet, Rediger karakterfristsæt: Det var ikke muligt at markere en aktiv karaktertype som inaktiv medmindre der var angivet indtastningsperiode og frigivelsestidspunkt.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Filteret "Ingen" under lokalegruppe virkede ikke, og er blevet erstattet af specialfiltreret "Ingen Lokalegruppe".
Stamdata, Hold: Der er nu kommet en holdvælger i toppen, så man hurtigt kan fremfinde et hold ud fra navn.
Stamdata, Fag: Vis "kun aktuelle" og "kun aktuelle afdeling" virker nu mere hensigtsmæssig.
Fejl rettet, Studieverifikation: Spansk A (net-adgang) var ikke tilladt som 2. fremmedsprog.
13.034

28/9-2015

Fejl rettet, Eksamen, Digitale prøver: For eksamensadministrator opstod der fejl ved klik på et prøvehold.
13.033

28/9-2015

Fejl rettet, Eksamen, Samlet dagsrapport: Kunne i nogle tilfælde give fejlsiden.
Fejl rettet, Opret Lærer: I sjældne tilfælde fik man fejlsiden hvis lærerens navn var for langt.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Efter at have vist historik-fanebladet, fik man fejlsiden.
Fejl rettet, Elever til prøve: Kunne ikke udlede eksamensinformation for visse EUX-elevtyper.
13.032

28/9-2015

Fejl rettet, EUX-udtræk: Tilpasset nye retningslinjer for EUX-eksamen.
Hentning af filer i lektier, forløbsmateriale m.fl.: På f.eks. mobiltelefoner får man nu login-skærmbilledet hvis man prøver at åbne et dokument fra en browser hvor sessionen er blevet lukket (f.eks. fordi telefonen har været slukket).
Fejl rettet, Elever til prøve: Fejlede for nogle EUX-elever.
13.031

25/9-2015

Fejl rettet, Skema, Tooltips: Specialtegn i tooltips blev nogle gange vist forkert.
Fejl rettet, Skema: Titel på skemabrik vises nu før deltagere for alle andre typer skemabrikker end lektioner.
EASY-integration: Der kan nu trækkes nogle oversigter over indhold i ekporter.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Elever kunne se linket til at overføre link/dokument til lektie.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Nye fritekstlektier uden overskrift gav besked om ukendt fejl.
Fejl rettet, Redigér lektier: Ukendt fejl ved lektiegivning i eværker.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: I specielle tilfælde var det muligt at få oprettet en elev med samme cpr nummer i samme uddannelsesgruppe.
Eksamen: Det er nu muligt for censor og lærere at indtaste karakterer for SRP-prøvehold. Firefox: Genvejstaster for Gem og Anvend virkede ikke.
Fejl rettet, Fagvalg: EUX-elever var ikke understøttet.
Valgfagscheck: STX §38-checket for niveau-forudsætninger blokerer ikke længere for at gemme valgfagsønsker.
13.030

21/9-2015

Fejl rettet, HG-udtræk: Udvalg af HG-klasser medtog ikke alle HG-elevtyper efter EUD-reformen.
Fejl rettet, E-værker: Lektier i underafsnit kunne ikke vises.
Fejl rettet, Rediger lektier: Kunne ikke oprette E-værkslektier.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Tomme overskrifter i forløbsmateriale optrådte i lektieafsnitsvælgeren.
Aktivitetsforside: Der kan nu gives lektier for i E-værker på aktivitetsforsiden.
Fejl rettet, EASY-integration, Flet elever: Der blev i visse tilfælde ikke fundet de elevforløb der burde blive fundet.
13.029

17/9-2015

Fejl rettet, Spørgeskemaer: Besvarelse af spørgeskemaer kunne give fejlsiden.
13.028

17/9-2015

Fejl rettet, elevstamdata, eksamener: Skriftlige opgaver optrådte under fremtidige eksamener under særlige omstændigheder.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsentation: I Chrome og Safari kunne man ikke indsætte en fil umiddelbart efter oprettelse af ny præsentation.
Fejl rettet, Redigér lektie: Paste fra word fjernede overskrifter.
Fejl rettet, Afleveringsprogram: Afleveringswebsitet fejlede.
13.027

16/9-2015

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Lærertilskud: Upræcis og for lang angivelse af periode for tilskudsmærke kunne forårsage at tilskud ikke blev udløst.
13.026

15/9-2015

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Formler: Formler i afsnit med formatteringen "Formateret" blev ikke vist korrekt.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Filer: Filer med og- eller procent-tegn i filnavnet kunne ikke downloades.
Fejl rettet, HG-bevisudstedelse: Funktion til at opdatere hovedforløb/specialer gav fejlsiden.
13.025

11/9-2015

Fejl rettet, HG-elever POST EUD-reform blev ikke taget med ved udtræk af HG-eksamener.
13.024

11/9-2015

Fejl rettet, Rediger lektier: "Vælg kapitel"-dialogen gav fejlsiden, hvis man trykkede på annullér-knappen.
Fejl rettet, studieplan: Kalendervisningen viste forløb, selvom disse var fravalgt.
Fejl rettet, overfør til protokol: Årskarakterer til hold som løber over sommeren kunne ikke overføres.
13.023

10/9-2015

Fejl rettet, HG-beviser: Bestået-skala blev konverteret til Gennemført-skala.
13.022

10/9-2015

Filupload: Det er nu muligt at hente filer fra Google Drive.
13.021

9/9-2015

Fejl rettet, Easysynkronisering: Viser nu en sigende fejlmeddelelse, hvis der er fejl ved elever.
13.020

8/9-2015

Fejl rettet, Fritekstlektier, forløbsmateriale, præsentation: Tilføj fil gav fejlsiden, hvis filnavnet var længere end 100 tegn.
Beviser, EUD: Det er nu muligt at udstede HG-grundforløbsbeviser til elever der er startet efter EUD-reformen.
13.019

4/9-2015

Aktivitetsforside, Printikon tilføjet.
Fejl rettet, Opret besked: Visning- og hjælp-vinduerne blev vist i øverste venstre hjørne.
Fejl rettet, Forløb - Vis: Undervisningsfanebladet viser nu også holdnavne.
Studieretningspræsentationer: Linket fra stamklassens kviklinks indeholder nu også afdelingsnummer, således at man kan kopiere adressen til brug ved deeplinks (kun relevant for afdelingsskoler).
Forløb, Rediger: Når man ændrede startdatoen i en periode, så blev slutdatoen automatisk sat til startdatoen. Slutdatoen ændres nu ikke automatisk længere.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Rediger titel/note: Hvis der opstod en fejl når man gemte, så blev fejlbeskeden ikke vist (f.eks. hvis teksten var for lang).
Fejl rettet, Aktivitetforside, Rediger lektie - bog: Felter til sidetal blev ikke vist.
Fejl rettet, Rediger Forløb, Arbejdsformer: Hvis man fjernede et flueben i en arbejdsform, så blev ændringen ikke gemt.
Fejl rettet, Skema-Opret anden aktivitet for gruppe: Tilføjede også ikke-aktuelle gruppe-elementer til aktiviteten.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelse: I nogle meget specielle tilfælde på gamle forløb hvor der var brugt en ugyldig kompetence (root), kunne siden fejle.
Fejl rettet, Rapporter: Rapport-dropdown (f.eks. under stamdata-rediger elev), sendte rapporterne ud i det gamle excel-html format. Nu dannes de i XLSX-formatet.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløbs-oversigt: Vis kun aktuelle virkede ikke altid korrekt, når elevforløbet var tilknyttet flere afdelinger (problemet var generelt for vælgere, hvor entiteten er tilknyttet flere afdelinger).
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Advarsel om ulovlig sidetalsangivelse blev gemt bag vinduet til at redigere lektien.
13.018

1/9-2015

Aktivitetsforside, Lektier: Giv lektie for i dokument eller link har fået dokument og link ikoner.
Aktivitetsforside, "Ny fil" og "Nyt link": Editoren bliver nu ikke vist.
Aktivitetsforside, Lektier: Lektier som blot er dokumenter eller links, linker nu direkte i stedet for ned til lektiedetaljerne.
Aktivitetsforside, Opret Lektie: Man kan nu fra siden tilføje alm. materiale-lektier.
Aktivitetsforside, Rediger lektie: Redigering af fritekstlektier (nye type fritekst) og forløbsmateriale-lektier foregår nu i en popup i stedet for inline.
Skema, Skemabrikker: Hvis der er mange lærere, hold eller lokaler, så vises de ikke længere, men i stedet vises "..." (informationen findes stadig i tooltippet).
Fejl rettet, Holdets/klassens Forløbsliste: Siden krævede at man var logget ind.
Holdets/klassens Forløbsliste: Viser nu også perioden for forløbet.
Rediger forløb: Brugerinterface vedrørende hold/klasser forbedret.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelse: Forløb uden perioder blev ikke vist i undervisningsbeskrivelsen.
Fejl rettet, Eksport af skemadata: Tog ikke ressourcer med.
Aktivitetsforside, Oversigt, Lektier: Ny knap til at flytte lektier op ad listen.
Fejl rettet, Rediger aktivitet, Krediteringsnote: Feltet var meget lavt.
13.017

21/8-2015

Fejl rettet, Generelt, Kopiér til Excel: Tekstindhold i links blev ikke kopieret med.
Fejl rettet, Karakterblad: STA-protokollinjer blev vist i eksamens/årsprøve-kolonnen.
UU, Indberetningsoversigt: Kan nu nøjes med at vise rækker for den aktuelle afdeling.
Rapportering, Fravær (fremmøde): Felterne Cøsa Formål,-Betegnelse, Udd.version og Adgangsvej er flyttet ind under overskriften "Elev udvidet".
13.016

21/8-2015

Fejl rettet, Rediger lektier: Tilføjelse af eværkslektier gav fejlsiden.
Aktivitetsforside, Rediger enkelt-lektie: Man kan nu også rediger kernestof-flueben, samt sidetal for almindelige materiale-lektier.
Aktivitetsforside, Rediger enkelt-lektie: Sidetal-felterne er ikke længere obligatoriske i den nye rediger enkelt-lektie.
Aktivitetsforside, Præsentation: Der er nu tilføjet en hjælpetekst: "Præsentationen er kun tilgængelig for aktivitetens elever og først 15 minutter før aktiviteten starter".
Vis forløb: Tilføjet nyt faneblad hvor man får vist undervisningsbeskrivelsen for forløbet.
Lektier, Nye fritekst-lektier: Der gemmes nu op til 250 tegn af overskriften på lektien (for at undervisningsbeskrivelsen får tekst nok med).
Fejl rettet, aktivitetsforsiden: Fejlede ved lektier i e-bøger.
Fejl rettet, advarsel ved scroll: IE 10 på windows 8 producerede en popup om at 'debug' ikke var understøttet.
Rediger lektier: Tilføj materialevælger er nu flyttet længere op på siden.
Fejl rettet, Rediger lektier: Alle-materialevælgeren var ikke sorteret korrekt (materialerne var ikke sorteret under kopier fra andre hold).
Fejl rettet, Rediger lektier: På lektioner uden eksisterende lektier, vises nu igen automatisk én ny række med en simpel fritekstlektie.
Elev kviklinks, Studieplan: Studieplan-linket viser nu som standard uge-visningen.
Studieplan, Hold og klasser: Ny side som viser alle forløb tilknyttet holdet/klassen (også dem som er markeret som ikke at blive vist i undervisningsbeskrivelsen).
Fejl rettet, Prøvehold-Undervisningsbeskrivelse: Holdets undervisningsbeskrivelse blev ikke altid vist.
Fejl rettet, Prøvehold-Undervisningsbeskrivelse: Ved visning af elevers tilknytning til forløb, blev alle holdets elever vist. Nu vises kun prøveholdets elever.
Udgående censur: nu muligt at redigere prøveinstitution.
13.015

19/8-2015

Fejl rettet, Studieplan: Viste hold og forløb for elever, der tidligere har været tilmeldt dem.
Fejl rettet, Filer, Dropbox-integration: Efter login fik man på nogle skoler Lectio-forsiden isf. filvælger.
Elev, Lektier, De kommende 14 dages lektier: Ændringer til GUI, samt tilføjet links på lektier som er tilgængelige online.
Fejl rettet, HG Eksamensudtræk: Dato for check elevaktivitet blev sat for langt ud i fremtiden.
Fejl rettet, Studieplan, Undervisningsbeskrivelse: De nye typer lektier (forløbsmateriale- og lektionsfritekst-lektier) blev ikke vist pænt i undervisningsbeskrivelser.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Download af filer kunne give en fejlside.
13.014

18/8-2015

Ingen versionsnoter.
13.013

18/8-2015

Fejl rettet, Aktivitet, Rediger lektier: Vælgeren med alle materialer viste alle lærerens favoritholds materialer. Nu vises kun materialer for hold med samme fag.
Fejl rettet, Holdets lærere/elever. Hvis en lærer var tilknyttet flere holdelementer på samme hold, dukkede læreren op flere gange på listen.
Stamdata, SU: Det er nu muligt at angive et "Alternativt SU-institutionsnr" på elev-forløb. Ved SU indberetninger vil dette inst. nr. blive brugt i stedet for det normale inst. nr. på forløbet, hvis det er udfyldt. Indført for at undgå, at elever der skifter mellem to afdelinger på institutionen skal ansøge om ny SU.
Fejl rettet, Skema, opret aktivitet: Opret aktivitet tilknyttede automatisk alle holdets elementer til lektionen.
Fejl rettet, opgaver: Filtrering på hold virkede først, når et af de andre filtre blev ændret.
Fejl rettet, overførsel af prøvetermincensurkompetencer: Det var ikke muligt at overføre censurkompetencer for Sommer- og Syge 2015-terminerne.
Fejl rettet, Lærerskema: Anden Aktivtet oprettet på en gruppe blev ikke altid vist.
Skemabrikker: Generelt vises deltagere nu før titel på skemabrikker.
Fejl rettet, Ny Editor: Ved indsæt dokument var skoleåret 2014/15 altid valgt (til grupper/hold). Nu bruges årsvælgeren.
13.012

14/8-2015

Lektier: For lektier givet i forløbsmateriale eller direkte-lektier blev kun gemt de første 50 tegn til skemabrikker m.m.. Nu gemmes de første 100 tegn.
Lektier: Hvis lektieoverskriften er mere end 100 tegn, så vises det nu, at den er trunkeret med "...".
Skemabrik, Tooltip: Skemabrikker for aktiviteter viser nu igen dokumentnavne og fulde links.
Studieplan, Opret Forløb: Det er nu igen muligt at vælge at kopiere fra et eksisterende forløb.
Fejl rettet, Udskrifter: Kasse labels A5x2 virkede ikke.
13.011

14/8-2015

Fejl rettet, Lærers undervisningsbeskrivelse: Fejlede ofte siden sidste release.
Lærers kviklinks, Studieplan: Studieplan-linket viser nu som standard uge-visningen.
13.010

14/8-2015

Fejl rettet, Forløbsmateriale: Kunne ofte lave mærkelig orddeling.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Lektier: Kunne ofte lave mærkelig orddeling.
Stamdata, Læreres favoritter, Stamklassefavoritter: Som standard vises ny synsvinklen "Stamklassers favoritlærere".
Fejl rettet, Stamdata, Læreres favoritter: Tilbage-knappen virkede ofte ikke.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Ændring af titel på lektion markerede lektionen som ændret.
Rediger aktivitet: Ændring af titel på anden aktivitet markerer nu ikke lektionen som ændret.
EASY-integration, Opdatér holdstamdata: Tillader nu ikke kun korte hold at ligge uden for afdelingens fuldtidsskoleår.
Studieplan, Kopiér forløb: Ny side til kopier forløb, som er meget mere simpel end den gamle.
Studieplan, Lærer, Opret forløb: Ny side til opret forløb, som er meget mere simpel end den gamle.
Studieplan, Klasse og hold, Opret forløb: Nu oprettes der med det samme et tomt forløb og man sendes direkte til redigering af det nye forløb.
Studieplan, Undervisningsbeskrivelse, Klasse: Det er nu muligt at vælge "Fokus" og få vist en undervisningsbeskrivelse for klassens forløb.
Fejl rettet, Login: Tryk på enter medførte ikke tryk på login-knappen.
13.009

12/8-2015

Fejl rettet, Bogdepot: Stregkodescanner virkede ikke.
Fejl rettet, kontextkort for grupper virkede ikke.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Feltet note kunne ofte lave mærkelig orddeling.
13.008

12/8-2015

Fejl rettet, diverse planlægningsprogrammer: Edge-browseren på Windows 10 annoncerer ikke hvilke .Net-versioner der er installeret, så programmerne ville ikke starte.
Eksamen: Offentliggørelses-regler for 2015/16 er implementeret. Det er nu muligt at opsætte offentliggørelse for prøveterminer.
Aktivitetsforside: Rediger note/titel linkikon er nu flyttet over til rækkeoverskriften.
Skema, Skemabrik - Ikoner: Dokument-ikonet vises nu, hvis der er et dokument, et link eller en lektie på skemabrikken.
Skema, Skemabrik - Ikoner: Note-ikonet vises nu kun, hvis der er en note på skemabrikken.
Skema, Skemabrik: Tooltip viser nu også information om lektionspræsentation hvis der er en sådan oprettet på lektionen.
13.007

11/8-2015

Fejl rettet, Rediger lektier: "Alle materialer"-vælgeren tilbød kun holdets materialer. Nu kan man igen få adgang til at kopiere materialer fra sine andre favorit-hold (materialer fra favorithold i indeværende og sidste skoleår).
Fejl rettet, Lektie- /Forløbsmaterialeeditor: Tabeller med rowspan- eller colspanattributter gav fejlsiden.
EASY-integration, Flet elever: Der kan nu vises information om elever der springes over af fletningen.
Fejl rettet, Dobbeltbookninger: Gav fejlsiden.
13.006

11/8-2015

Skemabrik: For administratorer og indholdsadministratorer vises nu et rediger-ikon på lektioner og anden aktiviteter, som ved klik sender brugeren direkte til rediger aktivitet.
Fejl rettet, sletning af forløb: Sletning af forløb kan nu lade sig gøre, hvis der kun er lektier oprettet på uplacerede skemabrikker.
13.005

10/8-2015

Fejl rettet, Lektier, De kommende 14 dages lektier: Kunne give fejlsiden.
13.004

7/8-2015

Fejl rettet, Lektier: Der kan nu oprettes Lectio-lektier på lektioner/aktiviteter uden at have forløb tilknyttet. Nye Lectio-lektier placeres ikke længere automatisk i forløbets materialekasse, men direkte på lektien.
Fejl rettet, Lærer studieplan - grafisk visning: I nogle tilfælde blev flerårige hold vist som flere dublerede rækker.
Lærer studieplan - grafisk visning: Nu er hver række et hold og ikke holdelementer.
Fejl rettet, Labels-print: Der manglede ofte linieskift.
Fejl rettet, Skemabrik: Tooltippet indeholdt ikke information om at der var tilknyttet dokumenter.
Fejl rettet, Offentliggørelse af udgående censur og anden eksamensaktivitet: På afdelingsskoler var det ikke altid at aktiviteten blev offentliggjort, da det var første standard-offentliggørelsessæt der blev brugt. Nu bruges standard-offentliggørelsessættet for lærerens primære afdeling.
13.003

6/8-2015

Fejl rettet, Aktivitetsliste: Ved kopiering til Excel kom knapper og lignende med.
Fejl rettet, Filvælger: Dropbox-integrationen gav fejlsiden.
13.002

5/8-2015

Fejl rettet, rediger flere aktiveter: Hvis man slettede den aktivitet, man brugte som skabelon, blev man sendt videre til fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Efter brug af knapperne "Nyt afsnit", "Nyt link" og "Nyt dokument" scrollede siden ikke ned til editoren med det nye indhold.
Aktivitetsforside: Knappen "Nyt afsnit" satte teksten "Dokument " foran dokumentnavnet i afsnitsoverskriften.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det var muligt at indsætte slides i forløbsmaterialet.
Holdets studieplan: Grafisk visning fjernet. Ugevisning er nu standardvisning for holdets studieplan.
Studieplan, ugevisning: Forløbsnavnene har nu fået kontekstkort (giver hurtig adgang til rediger forløb m.m.).
Studieplan, ugevisning: Tooltippet viser nu mere relevant information.
13.001

4/8-2015

Aktivitetsforside, "Nyt link"-knap: Forsøger nu at skaffe en titel, når man har indtastet/indsat linket.
Aktivitetsforside, "Nyt link"-knap: "Tekst"-feltet omdøbt til "Titel".
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lektiekommentarer med mange blanktegn kunne give fejlsiden.
13.000

3/8-2015

Fejl rettet, Opret/rediger aktivitet: Fejlede hvis brugerens navn var mere end 20 tegn.
12.267

31/7-2015

Aktivitetsforside: Aktivitetsinformation indeholder nu information om hvornår aktiviteten sidst blev ændret. Ændringerne der påvirker dette felt er aktivitetens tidspunkt, status, hold, lærere, lokaler og elever.
Fejl rettet, Slet forløb: Når man forsøgte at slette et forløb, så fik man fejlsiden hvis der var givet lektier for i forløbs-materialet. Nu vises en pæn fejlbesked.
Fejl rettet: www.optag.dk sider, samt kontaktformular m.fl. på www.lectio.dk fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Titel-feltet accepterede stadig kun 20 tegn. Nu tillades 30 tegn.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Layoutændringer.
Aktivitetsforside: Det er nu muligt at slette en præsentation.
12.266

30/7-2015

ingen versionsnoter.
12.265

30/7-2015

Holdets aktivitetsliste: Tilføjet Rediger Titel/Note knap, så man direkte på siden kan redigere titel og note for lektionen/aktiviteten.
Aktivitetsforside: Layout justeret.
Aktivitetsforside: Aktivitetsinformation indeholder nu information om hvornår aktiviteten blev oprettet.
Aktivitetsforside: Mulighed for at redigere lektienote.
Fejl rettet, Eksamensbelastning: Censurtimer er nu kun udfyldt for udgående censur på XPRS prøver. Censurtimer er kun til brug for GYM censorudligning, og det var derfor ikke retvisende at der blev beregnet en værdi for egne prøver.
Terminer: Der er nu tilføjet terminsprøve-terminer for 15/16, 16/17 og 17/18.
Lektioner/Anden aktivitet: Titlens længde er nu hævet fra 20 til 30 tegn.
Importer skemadata, Importer lektioner: Importen af dagsbemærkninger blev altid oprettet som skole-globale dagsbemærkninger. Nu importeres de som afdelingsspecifikke.
Fejl rettet, Aktivitetsliste: Efter bytning af indhold mellem to aktiviteter, forblev den ene brik markeret.
12.264

24/7-2015

Ingen versionsnoter.
12.263

24/7-2015

Ingen versionsnoter.
12.262

23/7-2015

Ingen versionsnoter.
12.261

23/7-2015

Ingen versionsnoter.
12.260

21/7-2015

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Lektier: Ved tilføjelse af lektie vha. editor, blev indholdet ikke gemt.
12.259

21/7-2015

Ingen versionsnoter.
12.258

21/7-2015

Aktivitetsforside: Lectio tager nu sikkerhedskopier af indhold skrevet i lektier, aktivitetens præsentation, samt forløbsmaterialet, og giver mulighed for hente indhold fra sikkerhedskopier hvis man tidligere har skrevet indhold som man ikke gemte.
12.257

14/7-2015

Fejl rettet, Aktivitetforside: Ved klik på tilføjelse af lektie-dokument skete der intet.
Fejl rettet, Undervisningsforløb: Sletning af forløb kunne give fejlsiden.
12.256

14/7-2015

Fejl rettet, Aktivitetforside: Tilføjelse af lektie-tekst/link/dokument/forløbsmateriale slettede indhold der ikke var gemt for andre lektier - nu gives en fejlbesked i stedet.
Aktivitetforside: Det er nu muligt at ændre rækkefølge på lektierne.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Der tillades nu op til 50 tegn i lektie-overskrifter.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Undervisningspræsentation: Slides vises nu med korrekt (større) font.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Undervisningspræsentation: Punktopstillinger blev vist uden punkter.
12.255

13/7-2015

Fejl rettet, Forløb: Forløbets materialekasse benævnes nu "forløbsmaterialet".
Fejl rettet, Lærer, Rediger Dokument: I nogen tilfælde fik man en ukendt fejl.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Opret skema: Den valgte kildedato slog ikke igennem.
12.254

10/7-2015

Aktivitetforside, Undervisningspræsentation: Man kan nu markere og flytte hele slides.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Undervisningspræsentation: Det var problematisk at placere cursor i slides med mus in Internet Explorer.
Fejl rettet, E-Værk, Redigering: Indsættelse af billeder kunne give fejlsiden.
12.253

9/7-2015

Fejl rettet, Dokumenter: Opret dokument gav fejlsiden.
12.252

9/7-2015

Fejl rettet, Stamdata, Keyboardnavigering: For at tabbe hen til første link på siden, skulle man tabbe sig igennem alle links i sidehovedet.
12.251

9/7-2015

Ingen versionsnoter.
12.250

8/7-2015

Filupload: Det er nu muligt at hente filer fra Dropbox.
12.249

8/7-2015

Fejl rettet, EASY-integration: Generering af udtræk kunne give fejl.
12.248

7/7-2015

Fejl rettet, Stamdata, Flet hold: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Elever, De kommende 14 dages lektier: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Hvis en elev har søgt og er blevet oprettet på flere afdelinger på samme skole, fik man fejlsiden. Nu dukker der en advarsel op.
Holdets aktiviteter: Misvisende ordlyd "fortryd" på knappen til at vælge skemabrik til bytning ændret til "afmarker".
12.247

7/7-2015

Ingen versionsnoter.
12.246

6/7-2015

Fejl rettet, Slet forløb: Hvis der var oprettet forløbsmaterialer fik man fejl når man forsøgte at slette forløbet.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Rediger knappen for lektier var synlig for elever.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Navigering i holdets aktiviteter kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Hvis en skemabriks lokale var dobbeltbooket, så blev lokalet ikke markeret som dobbeltbooket under skemabrikkens opsætning.
Ansøger, EUX: EUD-ansøgere med EUX-kan nu indlæses og konverteres. Verifikationen kan korrigere allerede indlæste ansøgere.
Fejl rettet, Skemalægingsapplikation, Evaluer skema: I sjældne tilfælde fik man en ukendt fejl.
12.245

3/7-2015

Skemabrikker: Visningen af ikoner er ændret lidt, således at Note-ikonet vises hvis der noget ekstra information på skemabrikken som kan ses i tooltippet. Dokumentikonet viser nu, om der er noget der kan læses direkte på aktiviteten (f.eks. Links på lektionen, dokumenter på lektionen, lektier i eværk, ebøger eller i forløbs-materialesamlingen).
Skemabrikker: Tilføjet mange flere genveje i kontekstmenuen for skemabrik: Rediger flere, Opret ny på baggrund af, Find vikar, Fravær, Vis log.
Fejl rettet, Aktivitetsliste: Kunne give fejlsiden.
12.244

2/7-2015

Eksamen, Offentliggørelse: I sygeterminerne kan man nu bruge speciel/tidlig offentliggørelse selvom der er elever som ikke har udtrækstype ALT.
12.243

2/7-2015

Ansøger, tilføjet elevtyper: EUD-ansøgere (2015-reform) kan nu indlæses og konverteres.
Fejl rettet, Studieplan, Ugevisning: Kunne give fejlsiden.
12.242

1/7-2015

Ingen versionsnoter.
12.241

1/7-2015

Opret forløb: Ny side til opret forløb. På siden er det nu muligt at masse-kopiere eksisterende forløb.
Fejl rettet, Lærer-kviklinks: Linket til opret forløb er nu tilbage.
12.240

30/6-2015

Fejl rettet, opdatering af elev-id’er: Der var ikke nogen elever foreslået til opdatering under visse omstændigheder.
Eksamensdatabase: Eksamensdatabasen har i øjeblikket problemer med at modtage indberetning, så lectio kan ikke indberette til den.
12.239

30/6-2015

Fejl rettet, find vikar: Piletast-navigering mellem hold hoppede 2 hold ad gangen.
Fejl rettet, importer hold: Import af flere holdelementer til et hold virkede ikke.
12.238

30/6-2015

Ingen versionsnoter.
12.237

29/6-2015

Fejl rettet, Eksamensdatabase: Som standard er perioden nu inklusiv dags dato.
Fejl rettet, Slet aktivitet: Hvis man på aktivitetsforsiden valgte Rediger aktivitet og derefter slettede aktiviteten, så blev man forsøgt sendt tilbage til aktivitetens forside - som ikke findes mere. Nu sendes man et niveau længere tilbage.
Fejl rettet, Elev, Karakterer: Siden fejlede for elever med karakterer af typerne "Afsluttende mundtlig standpunktskarakter (STA)" og "Afsluttende skriftlig standpunktskarakter (STA)".
12.236

29/6-2015

Ny vejledning: "Introduktion til forløbsdeling og aktivitetsforside".
Aktivitetforside: Ny side som erstatter aktivitetsinformation.
Aktivitetforside: Man kan nu skrive lektier direkte på aktivitetsforsiden. Teksten gemmes i forløbets materialekasse.
Aktivitetforside: Undervisningspræsentation: Man kan nu til hver lektion/anden aktivitet lave en præsentation/dokument. Dette dokument kan indeholde slides som kan vises i fuldskærm (f.eks. på projektor), samt dokumenter, links, m.m. (f.eks. materiale der skal bruges i undervisningen). Præsentationen/dokumentet bliver tilgængelig for eleverne kort før aktiviteten starter.
Holdets aktiviteter: Siden er omskrevet en del. Der vises nu også hver enkelt aktivitets forløb.
Holdets aktiviteter: Det er nu muligt at bytte indhold (title, note, lektier, dokumenter og links) på to skemaaktiviteter - til brug ved f.eks. aflysninger.
Forløb: Forløb har nu fået en materialekasse (et sted hvor man kan placere dokumenter og links, samt skrive tekst). På skemabrikker kan man Forløb: Når man kopierer forløb, så kopieres alle skemabrikker nu også. Disse skemabrikker placeres på forløbet som uplacerede skemabrikker.
Holdets aktiviteter: Man kan tildele uplacerede skemabrikker til rigtige skemabrikker.
Lektioner: Lektioner kan nu have en titel.
Rediger aktivitet: Funktionalitet til lektier, links og dokumenter er fjernet - disse funktionaliteter er nu på aktivitets-forsiden.
12.235

26/6-2015

Fejl rettet, Beviser, Layout: Karakteren "Fritaget" blev blev knækket over på gymnasielle beviser.
Fejl rettet, Hold, Opret materiale: Gav fejlsiden.
Terminer: Tilføjet terminerne Sommer 2026 til Sommer 2030.
Fejl rettet, Beviser, Masseudskriv: Hvis den samlede størrelse af beviserne var over 30 MB, så kunne man ikke masseudskrive beviserne. Dette kan opstå hvis logo og/eller underskrift-billeder fylder meget.
Fejl rettet, Eksamensdatabase-indberetninger: Manuelle kørsler af indberetninger virkede ikke på en del institutioner (primært institutioner med eksamensnummer større end 420).
Fejl rettet, Eksamensdatabasen, Studenterkursus: UVM har i deres uddannelsesmodel udmeldt, at studenterkursus-beviser ikke skal indberettes - hvilket selvfølgelig er en fejl. De har rettet fejlen, men kan først sende ændringen ud midt i næste uge. Der er nu indført et hack.
12.234

25/6-2015

Fejl rettet, Eksamen, Prøveholdsliste for eksamenskarakterindtastning og -overførsel: Bladring blandt prøveholdene respekterede ikke den valgte prøveholdssortering.
Fejl rettet, Bevis, 10.klasse: Syg, Ikke-mødt og Fritaget for prøve kommer nu med på beviser.
Fejl rettet, Beviser, HHX beviser: Elever af typen HHX SP kunne ikke få udstedt HHX bevis.
12.233

23/6-2015

Fejl rettet, Beviser, Gymnasielle beviser: På den engelske version stod der "Dato". Dette er nu rettet til "Date".
Fejl rettet, Beviser, HHX beviser: Elever af typen HHX SP kunne ikke få udstedt HHX bevis.
12.232

23/6-2015

Fejl rettet, bevischeck, htx: Studieretninger med Matematik A tillader nu også Geovidenskab A (forsøgsordning).
Eksamensdatabasen: Protokol med evalueringsformen ”-” (bruges på EUX) kan ikke modtages af eksamensdatabasen og de har endnu ikke kunnet finde en løsning. Derfor indberettes ”-” evalueringsformen nu som mundtlig protokol indtil der findes en løsning.
Beviser: Det tillades nu på EUX beviser og prøvebeviser at der bruges evalueringsformen ”-”.
Eksamensdatabasen: Lectios meritinstitution "996000 Anden merit-institution" oversættes nu til eksamensdatabasens interne institutionskode 961100.
12.231

23/6-2015

Fejl rettet, karakteropgørelse: Udregningen af gennemsnit benyttede i visse tilfælde forkert vægtning.
Fejl rettet, Labeludskrift, 8x2: udskriften placeret rigtigt på label-ark (Avery No. L7182).
Fejl rettet, Beviser, 10.klasse: For skoler med flere afdelinger blev hovedskolens adresse anvendt i stedet for afdelingernes.
12.230

23/6-2015

Fejl rettet, Eksamen: Opret prøvehold gav fejlsiden siden sidste release.
Fejl rettet, Beviser: Nu muligt at lave prøvebeviser til EUX-uddannelser.
12.229

23/6-2015

Hold, Karakterindtastning: Nu kan man bruge pil og ned samt enter til at rykke mellem elever.
Stamdata, Terminer: Der er nu tilføjet vinter-terminer og skriftlige opgave-terminer frem til og med skoleråret 2020/21.
Rediger forløb: Siden er blevet reimplementeret.
Rediger forløb: Tillader nu at man har forløb uden en periode. Dette kan bruges til de forløb man forventer et hold skal have, men som ikke er tidsmæssigt planlagt endnu.
Kopiér/Rediger forløb: Tillader nu at man kan vælge hold for andre skoleår (til brug når man vil oprette forløb for næste skoleår).
Fejl rettet, Indtast eksamenskarakterer: Det var i nogen tilfælde ikke muligt at gemme hvis man manuelt indtastede sammentælling af karakterer.
Fejl rettet, HTX studieverifikation: Ordlyden af §18 rettet til jf. bilag 3 til bekendtgørelsen.
Fejl rettet, Indtast eksamenskarakterer: Bladretasterne navigerer nu mellem de fremsøgte hold under "Eks. karak." fanebladet.
Fejl rettet, Elev, Eksamen: Ved rediger af protokollinje blev det fejlagtig vist at det var påkrævet at angive et hold.
Forløb: Generelt er der nu tilføjet kontekstkort på forløbsnavne.
Fejl rettet, ansøger: Det var ikke muligt at se tidligere ansøgere, hvis skoleåret var valgt til 2015/16 eller senere.
12.228

18/6-2015

Stamdata, Protokollinieopdatering: Det er nu muligt at opdatere medtæller-fluebenet.
Fejl rettet, Importer Anden aktivitet: Lærere der indgik flere gange på samme brik, gav fejlsiden.
12.227

18/6-2015

Fejl rettet, Forløb: Opret forløb fejlede.
Fejl rettet, Eksporter skemadata: Kunne give fejlsiden.
12.226

17/6-2015

Indtastning, Generelt: Det er nu mulig at benytte pil op og pil ned til at flytte indtastningsfokus en række nedad/opad.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: I nogen tilfælde blev der medtaget linjer fra skolens andre afdelinger end for indberetningens afdeling.
Fejl rettet, Lærer, Årsopgørelse: Ved tryk på "Ej hold" fik man fejlsiden.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå en ukendt fejl ved opsætning af lokalekrav for fælleslektioner.
Fejl rettet, Bevisgenerering: Der vises nu tilhørende uddannelse i oversigten over bevistyper.
Fejl rettet, Protokollinieopdatering: "Aktiv opdateres til" gav fejl.
Skemaeksport: Der gives nu en fejlbesked hvis et lokale, en resource, lærerinitialer eller holdelementnavne indeholder tegn som bruges som seperatorer i eksporten (komma og semikolon).
Fejl rettet, Indtast Eksamenskarakterer: Sammentælling af "Syg" og "Ikke mødt" virkede ikke altid.
12.225

16/6-2015

Eksamen, Karakterindtastning: Det er nu muligt at bruge enter-tasten til at skifte til næste elev.
12.224

16/6-2015

Fejl rettet, Skriftlig censurbedømmelse: Hvis der opstod en fejl på siden, så fik man ofte en ukendt fejl. Nu får man en almindelig pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Digital eksamen, Karakterer: I nogle tilfælde kunne man som censor ikke markere et prøvehold som færdigbedømt.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Verifikation af prøvehold for fællesfag, checkede at alle eleverne på holdet havde samme fællesfag. Det er nu alle eleverne der faktisk er på prøveholdet der checkes.
Eksamen, Beviser: AVU-bevisers bagsidetekster opdateret.
12.223

15/6-2015

Release 12.222 blev tilbagetrukket 13/6 om morgenen grundet ustabilitet.
Fejl rettet, Kontekstkort: Generelt virkede kontekstkort ikke siden sidste release, pånær lærer- og elev-kontekstkort.
Fejl rettet, Eksamen, Protokoloverførsel: Hvis der opstod en "pæn" fejl under dannelsen af siden, så fik man fejlsiden. Nu vises fejlen pænt.
12.222

12/6-2015

Eksamen, Beviser: EUX-bevisers bagsidetekster opdateret.
Eksamen, Karakterindtastning: Der er nu sammentællingsfelter til karakterangivelserne "sy" og "im".
Fejl rettet, Skema, Dagsændringer: Aktiviteter over flere dage blev kun vist på startdatoen.
Stamdata, Masseopdatering af protokollinier: Det er nu muligt at sætte "Er aktiv" og prøvefagskategori.
Stamdata, Masseopdatering af protokollinier: Listen viser ikke længere protokollinier, der allerede har de ønskede egenskaber.
Elevens karakterer og karakternoter: Holdelementnavne har nu fået kontekstkort.
Fejl rettet, Elevens karakterer: Hvis der er forskel i vægt på en given karakter mellem karaktermodulet og protokollinien, så lægges de ikke længere sammen som en karakter, men vises nu begge.
Fejl rettet, Slet prøvehold: Hvis man kom til rediger prøveholdssiden fra en side som viste prøveholdet, så blev man sendt tilbage til den side efter sletning af prøveholdet og fik der fejlsiden. Nu sendes man et par sider tilbage, indtil man er på en side som ikke vedrører prøveholdet.
12.221

10/6-2015

Fejl rettet, Links: Nogle links i Lectio virkede ikke mere. Specielt virkede links til windows-applikationer ikke.
12.220

10/6-2015

Rapportering, Generelt i datakilder: Nyt felt for elev: Afdeling (aktuel dato).
Fejl rettet, Rediger aktivitet m.fl.: I vælgere hvor man kan vælge en gruppe, kunne der ved oprettelse af en ny gruppe gå et stykke tid før den optrådte i vælgeren.
Fejl rettet, Censormodul: Overførsel af skiftligt arbejde til synopsisprøver kopierer nu kun fra det seneste prøvehold, hvis der er flere at vælge i mellem.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af STK-ønsker fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Masserediger lønposter: Overførsel af midlertidige lønpostlærere kunne give en mærkelig fejlbesked, hvis den midlertidige lærer ikke var aktiv i skoleåret.
Fejl rettet, Eksamen, Censurminutter: 1257A SKR Dansk udløste ikke censurtid. Nu udløses 30 minutter.
Fejl rettet, Rapporter, m.fl.: På sider hvor man genererede en fil (f.eks. et print) og hvor ventedialogen blev vist inden filen fremkom, så virkede knappen ikke igen efter filen var blevet hentet.
12.219

8/6-2015

Fejl rettet, Beskeder, Opret: Der er nu kontekstkort på modtagere.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Fanebladet "Eksamen" gav fejlsiden siden sidste release.
12.218

8/6-2015

Fejl rettet, Bevisverifikation: HF-elever med protokol for HF-dansk fik fejl om manglende dansk-protokol.
Fejl rettet, optag.dk: Fordelingstallene blev som standard vist for ansøgeråret 2014/15.
Fejl rettet, Elevens karakterside m.fl.: Administrators side kunne markere at en årskarakterprotokol ikke var synlig for eleven. Men på elevens side så eleven alligevel karakteren, da eleven kunne se karakteren fra karaktermodulet. Nu vises karakteren ikke længere som "ikke-frigivet" for administrator.
Elevens karakterside: Der vises nu altid fag og niveau for alle linier i karaktertabellen.
Elevens karakterside: Hvis der er uoverensstemmelse mellem karakterer i karaktermodul og protokol så vises begge karakterer.
Elevens karakterside: Administrator får nu i tooltippet flere informationer om den enkelte karakter (XPRSFag og om karakteren kommer fra protokol eller karaktermodul).
Fejl rettet, Skemaer, Eksamen: I visse tilfælde blev selve eksamens-aktivitet-brikken ikke vist for eleven når eleven har lang forberedelse - kun den lange forberedelse-skemabrik blev vist.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Det var ikke muligt at udrulle til skemaets skoleår hvis skemaets kildedato var sat til efter 1/7.
Fejl rettet, Elev, Eksamen: DU protokollinjer blev vist med forkert evalueringsform.
Lærer, Opgaver: Ved mouseover på kolonnerne "Uafsluttede", "Ikke afleveret" og "Afventer lærer" vises nu de pågældende elever.
Fejl rettet, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: I nogen tilfælde blev der vist forkert uddannelse for tilskudslinjer hvis der blev benyttet manuel tilskudsopsætning.
Fejl rettet, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: "Overfør til manuel opsætning" gav fejlsiden.
12.217

3/6-2015

Fejl rettet, Skema, Eksamen: 'Anden eksamensaktivitet' blev nogle gange ikke vist i skemaet, hvis der var bare et fristsæt som ikke var fuldt offentliggjort i prøveterminen. Nu offentliggøres 'Anden eksamensaktivitet' sammen med standard fristsættet.
12.216

2/6-2015

Fejl rettet, skema: Virkede ikke i forrige release.
12.215

2/6-2015

Fejl rettet, Hold, Timeregnskab: Siden kunne fejle for lærere med fødselsdag d. 29/2.
Fejl rettet, Eksamen, Lærerrækkefølgeliste: Lærerækkefølgelisten (link fra lærerens forside) viste ikke udgående skriftlig censur.
Fejl rettet, E-værker: Elever havde ikke adgang til E-værker anvendt tidligere skoleår.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensaktivitetsoversigt: Lange friholdelser gjorde at skærmbilledet valgte at vise lange perioder.
Karaktertyper: Indført 'Afsluttende mundtlig standpunktskarakter (STA)' og 'Afsluttende skriftlig standpunktskarakter (STA)' som karaktertyper.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Geovidenskab A i samspil med begynder-2.fremmedsprog på B-niveau gav nogle verifikationsfejl.
12.214

1/6-2015

Fejl rettet, Lærer, Prøvehold til bedømmelse: Fjern af flueben i "Færdigbedømt" fejlede hvis lærerens skole var den samme som prøveholdets skole.
12.213

28/5-2015

Fejl rettet, Skemalægning, Opsætning, Udrulning: Der kan nu scrolles i vinduet hvis det er nødvendigt pga. mange aktiviteter.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Søgefilteret "Prøvehold på særlig offentliggørelsesdato" viser ikke længere prøvehold med alm. offentliggørese men hvor det er muligt at opsætte særlig offentliggørelse.
Timefagfordelingsapplikation: Ved "Genindlæs data fra Lectio" vises nu antallet af ændringer som advarsel.
Fejl rettet, EASY-integration: Fletning af elever kunne give fejlsiden.
12.213

28/5-2015

Fejl rettet, Skemalægning, Opsætning, Udrulning: Der kan nu scrolles i vinduet hvis det er nødvendigt pga. mange aktiviteter.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Søgefilteret "Prøvehold på særlig offentliggørelsesdato" viser ikke længere prøvehold med alm. offentliggørese men hvor det er muligt at opsætte særlig offentliggørelse.
Timefagfordelingsapplikation: Ved "Genindlæs data fra Lectio" vises nu antallet af ændringer som advarsel.
Fejl rettet, EASY-integration: Fletning af elever kunne give fejlsiden.
12.212

27/5-2015

Fejl rettet, Dobbeltbookninger: Udgående censur bliver altid reserveret fra kl. 8.00-18.00, men dobbeltbookninger i Rediger Aktivitet brugte de faktiske tidspunkter på den udgående censur-post til at finde dobbeltbookninger. Nu bruges 8.00-18.00.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Der kunne opstå en fejl ved tilgang til fordelte ansøgere på afdelingsskoler.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Man fik fejlsiden hvis der blev tilføjet en elev til et prøvehold for et hold med fællesfag.
Tildel adgangskoder: Der gives nu en advarsel hvis der tildeles adgangskoder til mere end 10 lærere.
Fejl rettet, Skema: Det er ikke længere muligt at få vist kontekstkort og højreklik menu samtidig.
12.211

27/5-2015

Fejl rettet, Eksamen, Bedømmere: Man fik fejlsiden ved tryk på en censor uden cprnummer.
12.210

26/5-2015

Rapportering: Ny datakilde "Taxameter fuldtid beregninger".
12.209

26/5-2015

Stamdata, Elevforløb: Det er nu muligt at angive XPRS-elevtype på elevforløb.
Fejl rettet, Censormodul, Afleveringsprogram: Kunne ikke uploade til Lectio i særligt tilfælde, hvor der har været skiftet mellem SRP og Afleveringsprogram.
12.208

26/5-2015

Ingen versionsnoter.
12.207

26/5-2015

Ingen versionsnoter.
12.206

26/5-2015

Fejl rettet, Eksamen, Digitale prøver, Masse-send til bedømmelse: Det var ikke alle advarsler om at censoren ikke findes på en Lectio-skole der blev vist.
Fejl rettet, Institutionsregister: Den specielle institution "996000 Anden merit-institution" var markeret som nedlagt.
Eksamen, Udgående censur: Ved indlæsning af udgående censur på enten AGYM eller EGYM termin indlæses nu både AGYM OG EGYM termin censuren.
Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt at opsætte fuldtid-tilskuds linjer for andre uddannelser end elevforløbets uddannelse.
Fejl rettet, Censormodul: Elever med flere afleveringer; download for enkelt downloads gav hele prøveholdets afleveringer.
12.205

24/5-2015

Fejl rettet, Eksamen, Offentliggørelse: Det var muligt at angive en tidlig offentliggørelsesdato som lå efter fuld offentliggørelse. Alle prøvehold bliver dog offentliggjort ved fuld offentliggørelse. Derfor er det nu ikke længere muligt at angive et tidligt offentliggørelsestidspunkt som ligger efter fuld offentliggørelse.
Fejl rettet, Eksamen, Censur udskrifter: Dato-kolonnen viste ikke altid den første eksamen i terminen for censoren.
Fejl rettet, Eksamen, Censur udskrifter: "Eksporter indgående censorer til Excel" indeholder nu også censors initialer.
Fejl rettet, Rapportering, Indgående censur: Indeholder nu også censors initialer.
Eksamen, Rapportering: Datakilden Prøvehold har nu felter med antal afleveringer, syge og ikke mødte.
Fejl rettet, Eksamen, Censormodul: Verifikation af mundtlige prøvehold med skriftlig vedhæftning (synopsis) gav ikke en advarsel om at censor ikke fandtes på en Lectioskole - dette virkede kun for skriftlige eksamener.
12.204

19/5-2015

Eksamen, Dagsrapport, Digitale prøver, Prøveholdselever: Knappen "Opdatér liste" er tilføjet, som kan bruges til at opdatere listen over elevernes afleveringer.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensaktivitetsoversigt: Gav fejlbesked for hold og grupper uden lærere.
Fejl rettet, Eksamen, Kasselabels: Dato for prøve vises nu igen.
Fejl rettet, karakterer: Årsprøver dukkede op i rubrikken "linjer på bevis".
Fejl rettet, Censormodul, afleveringsprogram: Vagt skærmbilledet - filtrering på afleveringsstatus medførte en fejl.
12.203

18/5-2015

Fejl rettet, Offentliggørelse af eksamen i GYM prøveterminer: Skriftlige prøvehold brugte altid normal offentliggørelse. Nu kan man bruge Speciel offentliggørelsestidspunkt.
Foto og studiekort applikation: Det er nu muligt at fravælge elevens stamklasse på studiekortet.
Fejl rettet, Lærer, Skema: I sjældne tilfælde fik man fejlsiden.
12.202

18/5-2015

Fejl rettet, Stamdata, Opret hold: Oprettelse af hold vha. kopi fra andet hold medtog ikke altid faget.
Fejl rettet, Aktivitet, Slet: Fejlede siden sidste release.
12.201

13/5-2015

Fejl rettet, Eksamen, Karakterliste: Elevrækker kunne blive delt af sideskift.
Eksamen, Eksamensaktivitetsoversigt: Viser nu al eksamensaktivitet i terminen for de valgte deltagere.
Eksamen, Kasselabels: Tidspunkt for prøve vises nu ikke.
Fejl rettet, Eksamen, Lærerrækkefølgeliste: Der blev vist prøvehold uden for den viste periode.
12.200

13/5-2015

Fejl rettet, Ansøger, Region Hovedstaden: Ansøgere fordelt til 2.-5.prioriteer vistes i søgning med regjsetid til 1.prioritetsønsket.
Eksamen, Udskrifter: Datakilde for indgående censur har nu felter for censor-kontaktinformation.
Eksamen, Udskrifter: Excel-eksport af indgående censur har nu felter for censor-kontaktinformation.
Fejl rettet, Forside: Gav fejlsiden for personer med flere ens eksamener samtidigt.
12.199

12/5-2015

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Prøvehold: Ved flytning af tider mellem elever kunne der opstå en ukendt fejl.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der kan nu automatisk beregnes tilskudsperioder for AVU FE fag.
Fejl rettet, Skema: Elevers eksamensbrikker grupperes nu også på tværs af prøvehold for ikke-xprseksamener (f.eks. enkeltmands terminsprøvehold til skriftlige opgaver).
Fejl rettet, Censormodul, afleveringsprogram: Vagtoversigten over afleverede viste ikke de elever, hvis aflevering var registreret direkte i Lectio.
Fejl rettet, klassens karakterer, udspecificeret: Blev ikke vist for afsluttede klasser, hvis forløb afsluttes tidligere end valgte skoleårs aktive periode.
12.198

8/5-2015

Fejl rettet, Brevskabeloner: Opdatering af fraværsbrevskabelon gav fejlsiden.
Fejl rettet, Skema: I Firefox og IE10 var det ikke muligt at oprette lektioner mm. ved at højreklikke.
12.197

7/5-2015

Fejl rettet, Ansøger, Ny ansøger: Det angives nu tydeligere at feltet "Klasse" skal udfyldes.
Fejl rettet, Elev, Historik, Historik rækker: Det er nu muligt at få kontekstkort ved højreklik på elevforløb/stamklasse.
Login: Man bliver ikke længere tilbudt at få gemt password.
Fejl rettet, Eksamen, Lokaledagsrapport: Medtog ikke altid alle lokaler.
12.196

30/4-2015

Fejl rettet, Eksamen: Når man oprettede årsprøve til et hold i holdets eksamenstermin, og holdet var markeret som "Indberet ikke", så foreslog den ingen elever.
Fejl rettet, Eksamensbelastning - censurtimer: I nogle specielle tilfælde (nogle skriftlige ikke-xprs prøver) blev censurtimer regnet forkert ud (eksamenstid*antalelever*antalelever).
Censormodul, Karakterliste: Kommer nu også i html-format.
Eksamen, beviser: Nu muligt at udstede beviser for 10.klasse.
Censormodul, Afleveringsprogram: Vagtskærmbilledet kunne ikke vises siden sidste release.
Eksamen, Dagsrapport for lokaler: Medtager nu også lokaler fra andre afdelinger, hvor lokalet har tilknytning til den aktuelle afdeling.
12.195

29/4-2015

Fejl rettet, Forside - Elev: Kunne fejle for elever med eksamener i dag.
12.194

29/4-2015

Fejl rettet, Spørgeskema - Opret: Fejlede siden sidste release.
Skemabrikker: Ved højreklik på de fleste skemabrikker vises nu en kontekstmenu med links.
Fejl rettet, Skema, Eksamener: "Større skriftlige opgave" elev-eksamensbrikker grupperes nu også på tværs af prøvehold. For de grupperede eksamensbrikker vil der være en kontekstmenu med links til de enkelte prøvehold.
12.193

28/4-2015

Fejl rettet, forside: links fra forside fejlede siden sidste release.
12.192

28/4-2015

Fejl rettet, Spørgeskema - Rediger: Hvis ikke det første spørgsmål i et spørgeskema var en overskrift, så startede spørgeskemaet med afsnit 0.1 i Rediger spørgeskema. Alle andre steder hvor spørgeskemaer vises, så startes altid med afsnit 1 - også selvom det første spørgsmål ikke var en overskrift.
Fejl rettet, Lærer, Afleveringer på prøvehold: Det var ikke muligt at markere "Færdigbedømt".
Fejl rettet, Bevis, Statsborgerskabsprøve: Beviset passer nu bedre til den fysiske skabelon.
Fejl rettet, Rediger gruppe: Ved slet af et gruppemedlem scrolles ikke længere til toppen af siden.
Fejl rettet, Masseredigering af lønposter: Det er nu muligt at få information om holdelementet ved højreklik på holdelementnavnet.
Fejl rettet, Forside - Læreres udgående censur: Der blev kun vist "Udg. Censur". Nu vises også institutionens navn og prøveholdets navn.
Eksamen, AVU, Prøveholdskarakterliste: Der vises underskriftsfelt til eksamenator ved mundtlige eksaminer.
Fejl rettet, Eksamen - Offentliggørelse: I Sommer-Gym-Offentliggørelse blev skriftlige årsprøver og skriftlige ikke-XPRS-prøver offentliggjort som mundlige prøver. Nu følger de samme regler som XPRS skriftlige prøver.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrifter: Skærmbilleder til rækkefølgeliste og eksamensbelasning medtager nu også lærere fra andre afdelinger, der har eksamensaktivitet på den aktuelle afdeling.
Fejl rettet, Forside, Eksamen - Offentliggørelse: Teksten i forbindelse med offentliggørelse er nu pænere.
12.191

24/4-2015

Fejl rettet, Bevis, Statsborgerskabsprøve: Beviset indeholder ikke længere blå ramme og UVM logo.
Fejl rettet, Fagvalg, HHX SRO: Det var ikke muligt for elever at vælge imellem fremmedsprog der var sat op som valgfag på studieretningen.
Fejl rettet, SU, Indskrivningskontrol: Lectioindskrivningsperiode afspejlede ikke ændringer foretaget samme dag.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere til Grønlands STX/HHX/HTX fik forkert uddannelsestype.
Fejl rettet, Elever, Karakterblad: Viste ikke altid nyeste karakter i alle fag.
Fejl rettet, Stamdata - Hold: XPRS Elevdata-ø'en havde mistet sin sortering. Nu sorteres listen på navn.
12.190

21/4-2015

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Link til rejseplanen virkede ikke for skoler med særlige tegn i navnet.
Fejl rettet, EASY integration, Flet elever: I nogen tilfælde fik man ukendt fejl ved tryk på "Søg".
12.189

20/4-2015

Fejl rettet, Institutionsvælger: Skoler i Grønland og på Færøerne krævede et tryk på "udvid".
Fejl rettet, Fravær, fastholdelsestiltag: Kunne give en ikke-relateret fejlbesked .
Fejl rettet, Ansøger, Upload: Kunne give fejlsiden.
12.188

17/4-2015

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Rejsetidsopslag mod Høje Taastrup Gymnasium virkede ikke.
12.187

16/4-2015

Fejl rettet, Eksamen, Prøveholdslærer: Karakterindtastningsskærmbilledet gav fejlsiden.
12.186

16/4-2015

Eksamen, Digitale eksamener, Eksterne censorer: Det er nu muligt at sende karakterer til den prøveafholdende skole.
Fejl rettet, Beskeder: Hold, som elever var afmeldt, eller som ikke var påbegyndt endnu, blev ikke vist i besked-træet.
Fejl rettet, Elev, DU: Det var ikke muligt at indsætte et ophør på en uddannelse.
Fejl rettet, ansøger export: Ansøgerår kom stadig ikke med i enkelte tilfælde.
12.185

13/4-2015

Fejl rettet, Ansøger konvertering: Konvertering af omgængere virkede ikke.
Eksamen, Prøveholdscensor: Der skal ikke længere angives censurfag på censoren. I stedet bruges prøveholdets censurfag.
Fejl rettet, Fagvalg - SRO: SRO for HHX elever medtog ikke obligatoriske fag.
Fejl rettet, Stamdata - Studie-verifikation: STX §21 stk 1 kunne give fejl på at Græsk A ikke var lovligt som studieretningsfag.
12.184

10/4-2015

Fejl rettet, Ansøger export: Export af manuelt indtastede ansøgere kom ud uden skole-år.
Fejl rettet, Eksamen – Udledning af prøver: Udledningen tog ikke længere højde for hold som havde markeret at de ikke var eksamenshold.
Fejl rettet, Stamdata - Vælg hold: Listen med indeværende års holdelement-navne stod ud i en lang køre. Nu står elementnavnene på hver sin linie.
Fejl rettet, Ansøger import: Import af Ludus-ansøgere fra LUDUS kunne fejle, grundet ulovlige data.
12.183

7/4-2015

Fejl rettet, Ansøger, Region Hovedstaden. Ikke-fordelte ansøgere-skærmbilledet fejlede i visse tilfælde.
12.182

7/4-2015

Ingen versionsnoter.
12.181

6/4-2015

Ingen versionsnoter.
12.180

1/4-2015

Ingen versionsnoter.
12.179

1/4-2015

Fejl rettet, Elever, Karaktermeddelelser: Listen fjernede ikke hævede fag.
Fejl rettet, Timefagfordeling: Man kunne ikke bruge musehjulet til at scrolle i de fleste lister.
12.178

1/4-2015

Fejl rettet, Studiebøger, Rediger: Tilføjelse af faglærere kunne give fejlsiden.
12.177

1/4-2015

Ingen versionsnoter.
12.176

31/3-2015

Eksamensplanlægningsapplikation, Planvisning: Man kan nu scrolle med musehjul.
Eksamensplanlægningsapplikation, Planvisning: Man kan nu nulstille zoom med ctrl-0.
Fejl rettet, Ansøger – ønskestatistik kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, institutionsvælger. Grønlandske institutioner blev markeret som nedlagte.
Eksamen, Offentliggørelse af eksamen: AGYM og EGYM 2015 tillader nu tidlig offentliggørelse af eksamen allerede fra 1/4.
Fejl rettet, Rediger dokument: "Tilføj dokument til aktivitet" viste de første 150 aktiviteter på et holdelement i hele skoleåret - og dette er ikke altid nok. Nu vises aktiviteter ældre end 14 før dags dato ikke.
Indbyggede grupper: GIF elever fik automatisk en gruppe "Alle 1. årgangselever". Denne gruppe tildeles nu ikke længere til GIF elever.
Fejl rettet, Eksamen: Når man oprettede eksamenshold for et kort hold, så kunne det nogle gange ske, at man fik en besked om at der ikke var nogle aktive elever på holdet.
Fejl rettet, Studieverifikation: Kunne melde at 2.fremmedsprog ikke fundet.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatér: Fremsøgning af SRO-prøvehold gav ingen resultater.
12.175

26/3-2015

Holdpakning, Split holdpakke: Der kan nu sorteres på stamklasse og elevforløb.
Fejl rettet, Ansøgerimport: import af ansøgere fra LUDUS gav fejlsiden.
Fejl rettet, Eksamen, Automatisk fordeling af skriftlige prøver: Elever som ikke var aktive på den skriftlige eksamensdato (f.eks. GSK elever) blev ikke taget med i den automatiske fordeling af skriftlige eksamener (XPRS).
Eksamensplanlægningsapplikation, Funktioner, Evaluér eksamensplan: Nyt vindue hvor der vises forskellige informationer om eksamensplanen.
Fejl rettet, Ansøgerimport: import af ansøgere med optagelse.dk's nyeste schema'er kunne fejle.
12.174

26/3-2015

Ansøgerrapport: Tilføjet overligger til rapport-skabelonen.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af prøvehold: Kædede prøvehold hvor der endnu ikke var angivet censorer på, gav advarsel om at der var forskellige censorer på prøveholdene (siden release 12.172).
Fejl rettet, Ansøger: Avanceret søgning, institutions-filtrering virkede ikke.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensaktivitet for lærer: Oprettelse af anden eksamensaktivitet gav fejlsiden.
Fejl rettet, Skema, Lokale: Det var ikke muligt at få listevisning for lokaleskema.
12.173

25/3-2015

Eksamen, Beviser: Det er nu muligt at udstede beviser for statsborgerskabsprøven.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Ved start af applikationen blev placeringen af prøvehold vist forkert.
Fejl rettet, Eksamen, Generering af prøveplansindberetning: I tilfælde af at en elev ikke skulle indberettes, fordi eleven tilhørte at andet prøveområde, kunne man få en ukendt fejl.
12.172

25/3-2015

Fejl rettet, Eksamen, Rapporter - indgående censur til Excel: Rapporten brugte det gamle HTML-excel format. Nu er rapporten ændret, så det er standard rapportdatakilden "Eksamen Indgående censur" der bruges i rigtigt XLSX format.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af prøvehold: Verifikationen kunne give ukendt fejl for prøvehold i kæde, hvor der ikke var angivet cpr nr på censor.
12.171

24/3-2015

Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Man fik fejlsiden for HG-elevtyper.
Fejl rettet, Timefagfordelingsapplikation, Holdlønpostliste: Sortering på "Timetal" virkede ikke.
Fejl rettet, Stamklasse, Elever: Selvom der var hak i "Vis kun aktuelle" så blev der også genereret adresselabels for elever der havde skiftet stamklasse.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der ændres nu langt sjældnere på hvor de enkelte eksamener er placeret layout-mæssigt.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Ved start af applikationen vises nu som udgangspunkt tidspunktet hvor de tidligste eksamener er placeret.
Fejl rettet, Rediger prøvehold: Det var ikke muligt at tilføje en censor hvis prøveholdet var kædet, og der var et andet prøvehold i kæden med et andet censor XPRS fag.
Fejl rettet, Opgaver, Eksamen, Prøvehold ej til bedømmelse: Det er nu muligt at hente filer for flere prøvehold ad gangen.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, Afgangselever: HF-Enkeltfag elever som ikke forventes at få et eksamensbevis i den valgte termin vises ikke længere i listen.
Fejl rettet, Karakterindtastning: Hvis man opdaterede en eksisterende karakter-række, så kunne man få en ukendt fejl, hvis den eksisterende kommentar indeholdt ugyldige tegn.
12.170

20/3-2015

Fejl rettet, Skema dataindsamling: Periode og note kan nu opdateres fra holdoverblikket.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Det var muligt at vælge "Planlæg AT-kæder" for ikke AT-prøvehold med én elev.
Fejl rettet, Holdpakning, Udrul: Der kan ikke længere udrulles valghold uden elever.
Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: Det var i nogen tilfælde ikke muligt at kopiere afleveringer til opgave.
Fejl rettet, Gymstat: Lange forløb blev ikke indberettet.
Fejl rettet, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Det var ikke muligt at angive tælleperioder for HG-elevforløb.
Bogdepot, Afskrevne udlån: I loggen vises afskrivning nu som "Afskrevet".
Fejl rettet, Eksamen, Merkantil eksamensudtræk: Ikke alle stamklasser blev vist.
12.169

18/3-2015

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Opsætning: Advarselsopsætning af antal dage mellem eksaminer blev ikke gemt.
Fejl rettet, Eksamensdatabaseindberetning, EUX: EUX-beviser blev indberettet som HTX i alle indberetningsuddannelsesfelterne.
12.168

17/3-2015

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Hvis man ikke havde eksamensadministratorrolle, så var der mange "simple" ændringer som gav fejl på eksamensaktuelle hold (fordi eksamenstjekket fortalte at der kunne være ikkeoffentliggjorte eksamener på holdet). Nu er der mange flere ændringer man kan lave uden at man får en fejl.
Fejl rettet, Skema dataindsamling: Antallet af lektioner i alt for et holdelement blev vist forkert ved visse typer af periodespæring-begrænsninger.
12.167

16/3-2015

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Elevforløb: Der vises ikke længere fejl på hver enkelt tilskudslinje hvis eleven ikke er aktiv på elevforløbet.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Rediger prøvehold: Det var ikke muligt at markere tekst ud for hver elev med musen.
Fejl rettet, LudusLight import - Tilskud - Ordblindeundervisning: FremmødeVarighed blev i Lectio gemt med decimal. Dette kunne i specielle tilfælde betyde, at det beregnede fravær kunne afvige en lille smule og derfor give misvisende tilskudsberegning omkring 25% fravær.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Statsborgerskabsprøven blev vist som en mundtlig eksamen, men det er egentlig en skriftlig eksamen.
12.166

16/3-2015

Fejl rettet, LudusLight import - Eksamen: Der kan nu importeres eksamenshold, som refererer et undervisningsmodul som ikke er i importfilen.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Planlægt AT kæder: Tildeling af tider gav i nogen tilfælde en uhensigtmæssig fejl.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Prøvehold, Tildel tider: Der kunne blive tildelt for lang en pause hvis opsætningen indeholdt mere end én pause.
12.165

16/3-2015

Aktivitetsindberetning, Fuldtid:
  • Det er nu muligt at se det beregnede tilskud for elever, lærere, elevforløb og hold.
  • Elevforløb: Der kan nu angives manuel opsætning for hvordan der skal udløses tilskud for elever på elevforløbet.
12.164

14/3-2015

Fejl rettet, LudusLight import - Eksamen: Hvis et eksamenshold refererer et undervisningsmodul som ikke er i importfilen, så gives nu en pæn fejlbesked.
12.163

12/3-2015

Fejl rettet, Gymstat: Lærere med oplysninger i skoleåret 2013/14 bliver nu ikke indberettet i marts-indberetningen.
12.162

12/3-2015

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensapplikation: AT kæde planlægning gav ukendt fejl, hvis der på datoen fandtes AT prøvehold som ikke var i kæde.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Enkeltfagskursister fik vist et mærkeligt aktuelt termins nr. Nu vises 'n/a'.
Fejl rettet, Eksamen, XPRS-indberetning prøveplaner: UVM/STIL gav mærkelig fejl, hvis der ikke var angivet aktuelle eksamens-termin nr. for enkeltfagsstuderende. Nu udfyldes indberetningen med termin=0.
Fejl rettet, Studieretningsvælger: Vælger understøtter nu aktuel-begrebet (så gamle studieretninger nu vises under udvid).
Fejl rettet, Eksamen, Udg. censur: Når man indsatte en ny række, så opførte institutionsvælgeren sig underligt.
Fejl rettet, Gymstat: Lange forløb blev indberettet.
12.161

10/3-2015

Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Der opstod ukendt fejl i nogle tilfælde.
Stamdata, Lærer: Fanebladet "Andet" er omdøbt til "Aktivitetsindberetning".
Fejl rettet, ansøger: Enkelte ansøgere blev ikke hentet fra optagelse.dk, fordi de i optagelse.dk-systemet ikke har en ansøgningsdato.
12.160

9/3-2015

Fejl rettet, Ansøger: Rejsetidsberegner i Region Hovedstaden kunne ikke finde ud af cykel til/fra bus og tog.
Fejl rettet, Elev, DU: Der kunne ikke opsættes flere forsøg på samme DU uddannelse indenfor samme skoleår.
12.159

9/3-2015

Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Fejlede siden sidste release i nogen tilfælde.
12.158

9/3-2015

Redigering af lister: Lectio er nu bedre til at holde scrollpositionen.
Fejl rettet, Overfør lærer kompetencer: Der medtages nu kun XPRS-prøveterminscensurkompetencer hvor læreren har censor kompetence.
Fejl rettet, Rediger elev: Som elevstamdataadministrator fik man fejl hvis man prøvede at tilgå fanebladet "Log". Nu er fanebladet skjult for elevstamdataadministratorer.
Fejl rettet, Rediger elev: Fanebladet "SU" var ikke synligt for elevstamdataadministratorer.
Fejl rettet, Eksamen: Der blev vist forkert prøvetype for DU prøvehold.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Siden fejlede i sjældne tilfælde.
12.157

7/3-2015

Fejl rettet, Ansøger: Region Hovedstadens ansøgere, rejsetid med offentlig transport regner nu med cykel til og fra stationer.
12.156

6/3-2015

Fejl rettet, Censormodul: Afleveringsprogrammet tillod aflevering for sygemeldte/fraværende elever.
Fejl rettet, Eksamen, prøvefagsudtræk: Ved indlæsning af EGYM prøvefagsudtræk kunne der opstå fejl hvis der var merkantil grundforløbselever med gymnasielle eksamener.
12.155

6/3-2015

Fejl rettet, Eksamen, prøvefagsudtræk: Ved indlæsning af EGYM prøvefagsudtræk kunne der opstå fejlen "Kan ikke udlede udtrækstype" for institutioner med merkantil eller EUX elever.
Fejl rettet, Eksamen, prøvefagsudtræk: Ved indlæsning af AGYM prøvefagsudtræk kunne der opstå fejl for VUC elever som både følger HFe fag og AVU fag og som er tilknyttet en AVU-elevtype i eksamensperioden.
Eksamen, Masseopdater prøvehold: Det er nu muligt at hente FVU censorer for prøvehold.
Eksamensplanlægningsapplikation: Ny visning hvor det er muligt at se alle elev-eksamener for alle prøvehold i en kæde.
Eksamensplanlægningsapplikation: Layoutjusteringer på prøveholdsbrikker.
Beviser, ÅU Enkeltfagsbevis: Layouttilpasning.
12.154

4/3-2015

Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Det er nu muligt at opdatere prøveholdskonfiguration.
Eksamen, Udgående censur: Der er indført institutionsvælger.
Fejl rettet, Ansøger: Ønskestatistik for sprogfag talte forkert.
Fejl rettet, Eksamen, Lærerrækkefølgeliste: Der blev kun vist eksamener for den nuværende eksamenstermin. Nu vises alle eksamener for alle nuværende terminer.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere til CPH West - Albertslund HF kunne ikke indlæses.
12.153

4/3-2015

Fejl rettet, Ansøger: Geografisk visning viste for enkelte skoler ingen ansøgere, fordi opslag mod rejseplanen gik galt.
Stamdata, Andre, Overfør lærer kompetencer: Ny side der gør det muligt at overføre XPRS-prøveterminscensurkompetencer fra tidligere skoleår.
Skema, Lærerskema: Eksamens-skemabrikker for større skr. opgaver vises ikke længere i læreres skemaer.
Fejl rettet, HG Eksamensudtræk Vinter 2014/15: Dato for udregning af "eksamensaktuelle" elever var forkert.
12.152

3/3-2015

Ansøger: Understøtter også indlæsning af ansøgere fra Fyns fordelingssystem.
Beviser, gymnasielle: Engelsk kladdebevisoverskrift blev ikke vist.
Fejl rettet, Beviser, gymnasielle: Underskrift blev vist for højt oppe for skoler med fler-linies skolenavn.
Fejl rettet, Censormodul: Lærer kunne ikke uploade opgaveformuleringer.
Fejl rettet, Eksamen: Det var muligt at skifte en Digital SRP/SRO prøve om til Digital stedprøve efter at have tilvalgt opgaveformulering.
Eksamen, Hent erstatningscensor: Når man henter erstatningscensor for et prøvehold i en kæde, så vil censoren nu blive erstattet på alle prøveholdene i kæden.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve-indberetning: Indberetningen tog ikke højde for elevforløb som var markeret som ikke at skulle medtages i eksamensindberetning.
12.151

2/3-2015

Fejl rettet, Ansøger: "Se Xml ønske" virkede ikke.
Eksamen: indlæsning af prøvefagsudtræk for EUX implementeret.
Fejl rettet, Holdpakning: Det var ikke muligt at fjerne låsning af blok-ids.
Fejl rettet, Logging-fejl: Valideringen af at tekststrenge ikke indeholder ugyldige karakterer kunne resultere i at opdatering af ekstisterende data fejlede hvis log-posten havde ugyldige karakterer i de gamle data.
Fejl rettet, Censormodul: Download af opgaveformulering gav fejlsiden.
12.150

2/3-2015

Fejl rettet, Skemaer: Som standard blev skemaet vist i listevisning. Nu er det almindelige skema igen standard.
12.149

27/2-2015

Fejl rettet, Udskrifter: Flere udskrifter fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Eksporter til excel gav fejlsiden.
Mobilvisning: Mobil-ikon er nu fjernet og erstattet af et mere generelt automatisk tilpassende layout ved små skærme.
Fejl rettet, Censormodul: Udskrifter gav fejlsiden.
12.148

27/2-2015

Fejl rettet, Stamdata, Slet lærer: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdataverifikation hold: Udtrak kun aktive elever i verifikationen - hvilket kunne give nogle forkerte advarsler, hvis alle eleverne var inaktive på holdets sidste dag.
Fejl rettet, Ansøger - Søgeresultat til Excel: Fejlede.
Ansøger: Automatisk hentning af bilag: Forsøger at sætte hastigheden lidt op.
12.147

26/2-2015

Fejl rettet, Ansøgerimport: udledning af studieretning havde det lidt svært, hvis der var flere studieretninger med de samme fag.
Fejl rettet, Beskeder, Skriv besked: Kunne give fejlsiden.
12.146

26/2-2015

Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Der vises ikke længere eksamenslærer udfor hvert fag.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Træk-og-slip af et prøvehold medfører nu færre visuelle flytninger af andre prøvehold.
Eksamensplanlægningsapplikation: Der bruges nu et mere kompakt layout der gør det muligt at se flere prøvehold samtidigt.
12.145

25/2-2015

Fejl rettet, Ansøger: kunne ikke ændre adresse på ansøger.
Fejl rettet, Censormodul: Fik fejlsiden fra bedømmelsesoversigten ved hentning af opgaver til bedømmelse.
Eksamensplanlægningsapplikation: Det er nu muligt at se lokaledobbelbookinger mht. andre skemaaktiviteter.
Fejl rettet, Rapportering: Hvis en tekststreng indeholdte "ulovlige" karakterer (såsom mærkelige kontroltegn), så fejlede excel-generering. Nu udskiftes tegnene med ?.
Fejl rettet, Database-tekststrenge: Hvis en tekststreng indeholder "ulovlige" karakterer (såsom mærkelige kontroltegn), så gives nu en fejlbesked når teksten forsøges gemt i databasen.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold - Eksamen: For EUD Merkantil hold blev vist en speciel eksamens-ø. Nu vises den normale eksamens-ø. (i den specielle merkantil eksamens-ø manglede der nogle af de normale felter).
12.144

24/2-2015

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Lav løsningsforslag: Der laves nu løsninger hvor der er mindre chance for at elev-dobbeltbookinger udgøres af låste prøvehold.
Fejl rettet, ansøger: hent bilag – der blev ikke hentet bilag ned for indlæste ansøgere.
Fejl rettet, Eksamen, Eksporter engangskoder til digitale eksamener: Rapporten fejlede.
Fejl rettet, Eksamen, HG eksamensudtræk: Udtrækket fejlede med ukendt fejl.
12.143

20/2-2015

Fejl rettet, Fagvalg, Fagvalg oversigt: Fejlede siden sidste release, hvis man ikke var stamdataadministrator.
Fejl rettet, Eksamen, Eksporter totalcensurplan til excel: Fejlede siden 12.140.
12.142

20/2-2015

Fejl rettet, Fagvalg, Fagvalg oversigt: Den samme elev kunne blive vist som flere forskellige linjer.
Fejl rettet, Ansøger: Ønske- og valgfagsstatistikker var tomme.
Fejl rettet, Fagvalg, Tildel favoritlærere: I tilfælde af speciel opsætning af lønposter kunne der blive tildelt en forkert lærer til et fagvalg ønske.
Fejl rettet, Udgående censur: "Eksporter til Excel" fejlede.
Plagiakontrol: Afleveringer tjekkes ikke op mod afleveringer fra samme elev.
Fejl rettet, HG eksamensudtræk: Det opstod ukendt fejl ved udtræk for terminen V14/15.
Fejl rettet, Elev fravær: Den nye anvend knap fik virkede ikke helt korrekt.
12.141

19/2-2015

Fejl rettet, Ansøgerimport: optagelse.dk-opdatering natten til d.19. introducerede en ekstra fejl udover den, der blev taget højde for i 12.140.
12.140

19/2-2015

Fejl rettet, Overfør årskarakter: Siden kunne være meget længe om at blive indlæst.
Beviser: Ny bevistype: "EUD Praktisk oplæringsbevis."
Fejl rettet, Ansøgerimport: Ansøgere med adresse-landekode 'ZZ - Andet' kunne ikke indlæses.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Optagelse.dk-opdatering natten til d.19 introducerede en ny fejl.
12.139

17/2-2015

Fejl rettet, Ansøgerimport: Indlæsning af EUD-ønsker fejlede stadig.
12.138

16/2-2015

Fejl rettet, ansøger: Kortvisningen viste ingen ansøgere, der var adresser som ikke kunne slås op.
Beviser: Ny bevistype "ÅU Enkeltfagsbevis".
Fejl rettet, Ansøger: Der var en ekstra fejl ved indlæsning af ansøgere fra optagelse.dk.
Fejl rettet, Ansøger: Import af ansøgere med EUD-ønsker fejlede.
Fejl rettet, Ansøgerverifikation: Verifikationssiden fejlede på enkelte faner for tidligere ansøgerår.
Censormodul, Bedømmelse: Det er nu muligt for en lærer at hente filer for alle prøvehold på én gang.
Fejl rettet, Stamdata, Elevadministrator: Elevstamdata for en elevstamdataadministrator gav fejlsiden.
12.137

13/2-2015

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Rediger prøvehold: Der gives nu en mere detaljeret fejl ved forsøg på ombytning af to elever.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Lokaletildelinger blev i nogen tilfælde ændret selvom algoritmen ikke tildelte lokaler.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Lav løsningsforslag: Algoritmen er nu bedre til ikke at tildele prøvehold til tider der ligger uden for den gyldige eksamensperiode.
Rapporter, ansøgerkilden: Tilføjet HF-valgfagsfelter.
Fagvalg: Tilføjet fagvalgmuligheden HF Eksamensprojekt (HF enkeltfag).
Fejl rettet, ansøger-import: Optagelse.dk -ansøgere kan indeholde ugyldige værdier - disse tolereres nu og bremser ikke indlæsning af ansøgere.
Ansøgerer: Forsiden viser nu er kort over ansøgeres bopæl i forhold til skolen.
Fejl rettet, Rapportering - Skr fravær udspecificeret: Rapporten kører nu noget hurtigere.
Fejl rettet, Stamdataverifikation - Verificer elever: Siden kører nu en del hurtigere.
12.136

9/2-2015

Fejl rettet, Fagvalg, Rediger elev: Gav fejlsiden.
12.135

9/2-2015

Ansøger: Mulighed for at søge på 1.ønske og Særlig profil.
Fejl rettet, Aflyste aktiviter, Kopiér til Excel: Celleindhold havnede i forkerte celler.
Fejl rettet, Masseslet aktiviter: Søgning kunne give fejlsiden.
Eksamen, Verifikation af prøvehold: Advarslen om at læreren på et prøvehold ikke var favoritlærer er nu ændret, så checket er om læreren er favoritlærer i skoleåret for prøveholdet.
Rapportering, Hold-datakilde:
  • "Aktiv (aktuel dato)" er nu ikke længere obligatorisk at udfylde som rapportfilter.
  • Ved opret ny rapport, så er "Aktiv (aktuel dato)"-filtret som standard udfyldt med værdien "ja".
  • Ved opret ny rapport, så er Holdnavn nu default valgt i Rapportfelter.
Fejl rettet, Rapportering, Holdelement-datakilde: "Norm elevtid" feltet virkede ikke.
Administration, Rediger Adgangsrettigheder: Der vises nu også lærerinitialer.
Fejl rettet, Eværk: "Læs lærereksemplar" fejlede siden release 12.132.
Fejl rettet, Fagvalg oversigt: Elever med verifikationsfejl vises nu altid øverst.
Fejl rettet, Elev, Bøger: I nogen tilfælde blev bøger med overskreden afleveringsfrist ikke markeret med rød.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Det er nu muligt at anvende SRO prøvehold som søgefilter.
12.134

4/2-2015

Fejl rettet, redigér aktivitet: "Opret på baggrund af" virkede ikke siden forrige release.
12.133

4/2-2015

Ingen versionsnoter.
12.132

4/2-2015

Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Der kunne opstå en ukendt fejl der fik applikationen til at lukke ned.
Fejl rettet, Fagvalg, Opdater elevers fagvalg: Siden viste en dropdown til at vælge hold for fagvalgtyper hvor det ikke var relevant.
Fejl rettet, studieverifikation: Hold, som var blevet afmeldt tidligt talte med i studieverifikationen.
Ansøgere til 2015: Der er nu åbnet for at hente ansøgere til næste skole-år fra optagelse.dk.
Elevstamdata, SU: SU-fanebladet viser nu også kommende SU-hændelser.
Fejl rettet, Elev, DU: Det var ikke muligt at tilknytte den samme elev flere gange til samme uddannelse.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: For elever vises der ikke længere lærer udfor hvert fag når eleven skal vælge fag.
Fejl rettet, HG eksamen: Udtræk for HG-eksamen foreslog ikke nogen hold.
Fejl rettet, Eksamen, Karakterlister m.fl.: Udskrifterne kunne fejle for årsprøvehold.
Fejl rettet, Lærer, Eksamen, Prøvehold: Upload af filer til opgaveformulering fejlede.
Fejl rettet, Fagvalg oversigt: Sortering på elev-navn og elev-id virkede ikke korrekt.
Fejl rettet, Brobygning integration: Brobyggere med midlertidige cpr-numre fik integrationen til at fejle.
Fejl rettet, Bogdepot, Rykkere, Eksisterende rykkere: Det er nu muligt kun at vise rykkere for aktive elever.
Fejl rettet, Elevstamdataverifikation, EUD: Protokol for grundforløbsprøver og særlige kompetencemål gav advarsler.
Fejl rettet, Elev fravær: Siden har nu en "Anvend"-knap, og tryk på "Gem"-knappen returnerer til forrige side.
12.131

30/1-2015

Fejl rettet, Beviser, HG Valgfag: Layouttilpasninger.
12.130

30/1-2015

Fejl rettet, Beviser, HG Valgfag: Layouttilpasninger.
12.129

29/1-2015

Fejl rettet, Beviser, HG: Automatisk udstedte beviser blev markeret som manuelt udstedte beviser.
Fejl rettet, Beviser, HG: Diverse rettelser af protokolverifikation.
Fejl rettet, Beviser, HG Valgfag: Layouttilpasninger.
12.128

29/1-2015

Fejl rettet, Beviser, HG: Automatisk udstedte beviser valgte ikke samme specialer som manuelt udstedte beviser.
12.127

29/1-2015

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: For nogen terminer var det ikke muligt at åbne applikationen.
Fejl rettet, Beviser, HG: Diverse rettelser af protokolverifikation.
12.126

29/1-2015

Ingen versionsnoter.
12.125

28/1-2015

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Lav løsningsforslag: Der findes nu løsninger med væsentligt færre konflikter.
Fejl rettet, Fremtidige eksamener: Fællesfag som indeholder både gymnasielle fag og EUD fag, angav at eleven skulle til prøve i alle fagene i forbindelse med udledning af fremtidige eksamener. Nu er det kun det af eleven valgte niveau der vælges.
12.124

28/1-2015

Fejl rettet, Studieretningsverifikation: Regnede forkert for afsluttende semestre.
Fejl rettet, Beviser, HG: Diverse rettelser af protokolverifikation.
Beviser, HG Studentervej: Layouttilpasninger.
12.123

28/1-2015

Eksamensplanlægningsapplikation: Nyt menu-punkt "Funktioner" der giver adgang til en række forskellige typer af masse-låsninger.
Stamdata, Elever, Protokollinjer: Tilføjet mulighed for at overføre protokollinjer fra tidligere uddannelser.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve, AGYM: I nogle specielle tilfælde kunne der opstå en ukendt fejl for skoler med FVU/AVU elever.
Fejl rettet, Ansøger: Visning af tidligere års ansøgere gik til fejlsiden.
12.122

28/1-2015

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Lav løsningsforslag: Anvend af løsning kunne tage lang tid.
Fejl rettet, Eksamen: Mundtlige prøvehold udledte altid evalueringsformen mundtlig når der dannedes protokol. Nu udledes den korrekte evalueringsform ud fra at undersøge hvilke lovlige evalueringsformer der findes for faget. Dette løser problematikken med at nogle HG prøvehold oprettede mundtlig protokollinier, selvom dette ikke var lovligt.
Fejl rettet, Karakter, Linier på bevis, samt fremskrevne eksamensbeviser: Fremskriver nu protokol for prøvehold med korrekt evalueringsform (som ovenfor beskrevet).
12.121

27/1-2015

Fejl rettet, studieretningspræsentation, klasse: Viste studieretninger begyndende indenfor det valgte år, ikke for stamklassens startår.
Fejl rettet, fagvalg, SRO: Det var ikke muligt at vælge studieretningsfag på C-niveau.
Fejl rettet, oversigt over elevers valgfagsønsker: Kommentar blev ikke kopieret med til Excel.
Eksamensplanlægningsapplikation, Lav løsningsforslag: Mens algoritmen kører er det nu muligt at se hvor mange prøvehold der ikke længere er placeret på deres oprindelige position i den fundne løsning.
Fejl rettet, Beviser, HG: Diverse rettelser af protokolverifikation.
Fejl rettet, Beviser, HG: Merit blev under nogle omstændigheder vist dobbelt.
12.120

26/1-2015

Fejl rettet, Download af filer: Filer med apostrof i filnavnet kunne ikke downloades i Chrome.
Beviser, HG: Tjek for 2. fremmedsprog.
12.119

26/1-2015

Fejl rettet, Stamdata-holdelementflytning: Siden kunne ikke åbnes.
Fejl rettet, Holdpakning, Beregn: Der kunne opstå en ukendt fejl i nogen tilfælde.
12.118

23/1-2015

Ingen versionsnoter.
12.117

23/1-2015

Ingen versionsnoter.
12.116

23/1-2015

Beviser, HG Studentervej: Tilpasninger.
12.115

22/1-2015

Stamdata, Masseopdater protokol: Det er nu muligt at masseopdatere evalueringsform på protokollinier.
12.114

22/1-2015

Stamdata, Luduslight import: Gen-import af OBU afdækkende test og udredninger opdaterer nu også tilskudsinstitutionsnummer.
Fejl rettet, Aflyste aktiviteter: Kopiér til Excel fungerede ikke.
Beviser, HG Studentervej: Ved specialeudregning medregnes nu implicitte karakterer i dansk, engelse og samfundsfag.
Fejl rettet, Karakterer, EUD: Delkarakterer blev vist som "1. standpunkt" flere steder.
Fejl rettet, Datovælger prøvehold: Startdatovælger åbnede sig ikke automatisk i Chrome.
Fejl rettet, Download af filer: Virkede ikke efter hensigten i Safari.
Fejl rettet, Download af filer: Filer med komma i filnavnet kunne ikke downloades i Chrome.
12.113

21/1-2015

Fejl rettet, download af filer: Filer med et komma i filnavnet kunne ikke hentes i bl.a. Chrome.
Fejl rettet, karakterlister, AVU: Titel ændret fra bedømmelsesliste til karakterliste ved skriftlig. hhv. mundtlig prøve.
Fejl rettet, Studieverifikation: Udregning af hvilke semestre et hold følges var forkert for hold startende senere end august.
Fejl rettet, valgfagsønsker, STX: Det var muligt at gemme ønsker, selvom forudsætninger ikke var opfyldt.
Karakterer, Overfør til protokol: Karaktertypen Afsluttende standpunktskarakter (EUD) for lokale fag kan nu overføres til protokol.
12.112

20/1-2015

Fejl rettet, Fagvalg oversigt: Det er nu muligt at sortere på lærernavn under "Lærer summering".
Fejl rettet, Fagvalg oversigt: "Tildel favoritlærere" tager nu ikke hensyn til lønposter fra fremtidige år.
Fejl rettet, Elev, Eksamen: Det var ikke muligt at tilføje protokollinjer siden sidste release.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Det er nu et krav for elever at der skal vælges det faktisk antal påkrævede fag.
Fejl rettet, Beskeder: Mappen med ulæste beskeder viser nu igen beskeder der er ældre end et halvt år (blev indført i 12.103, men virkede ikke helt korrekt og var langsomt).
Fejl rettet, Censormodul, Synopsisprøver: Send til bedømmelse gav fejlbesked om at prøveholdet ikke var med digitale afleveringer.
12.111

19/1-2015

Fejl rettet, Aktiviteter, Rediger flere: Ved redigering af aktivitet der kun havde grupper tilknyttet, kunne man fejlagtigt få at vide at aktiviteten tilhørte en anden afdeling.
Fejl rettet, Lærerliste, Udskriv: Ved udskrift i Chrome kom lærerne ud i én kolonne.
Fejl rettet, Lærerforside: Link til digitale skr. prøver med manglende bedømmelse vises nu indtil 60 dage efter eksamensdatoen for det seneste prøvehold.
Fejl rettet, Skoleopsætning, Eksamen: For Sommer 2015 AGYM og "Særligt offentliggørelsestidspunkt" blev der givet forkerte datoer i fejlbesked ved indtastning af ugyldig dato.
Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer, Opgaveformulering: Sidens layout var uhensigtmæssigt ved tryk på "Vælg skabelon".
Fejl rettet, Opdater elevers fagvalg: Der blev fejlagtigt vist at elever ikke var tilknyttet det valgte hold.
Fejl rettet, Fagvalg: "Tilknyttede hold" er omdøbt til "Tilknyttede deltagere", og der vises en forklarende tekst for den valgte fagvalg type.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Tooltip på "Lærer"-kolonnen beskriver nu at det kun er stamdata-administratorer der kan vælge lærer for en elev.
12.110

15/1-2015

Ingen versionsnoter.
12.109

14/1-2015

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: "Lav løsningsforslag" fejlede i nogen tilfælde.
12.108

14/1-2015

Fejl rettet, Plagiatkontrol: Hang og fejlede efter lang tid i nogle specielle tilfælde.
12.107

13/1-2015

Fejl rettet, Eksamen, Fordeling på duplerede skr. prøver: "Slet fordeling" gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Månedsopgørelse lærere: Kolonnen "Holdelementnavn" manglede.
Fejl rettet, Beskeder: Beskeder med mere end 200 modtagere kunne give fejlsiden i oversigter/søgninger.
12.106

12/1-2015

Fejl rettet, Plagiatkontrol, Tekstudtræk: Nogle tekstudtræk fik lectio-sider til at fejle.
12.105

12/1-2015

Eksamen, Indtast eksamenskarakterer: Knappen "Bevisudstedelse" vises nu kun hvis der er tale om VUC elever.
Fejl rettet, Stamdata. Masseudskriv hold udskriver nu alle de valgte hold.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der kunne ikke tildeles tider hvis der er var angivet overlappende pauser i opsætningen.
Eksamensplanlægningsapplikation: Ny funktion der automatisk laver et løsningsforslag til placering af prøvehold.
12.104

7/1-2015

Fejl rettet, Webserver crash: Lectio webserver genstartede en gang imellem.
12.103

6/1-2015

Beskeder: Mappen med ulæste beskeder viser ikke beskeder der er ældre end et halvt år.
Tilskud, Fuldtid: Tilføjet nyt faneblad med diverse summeringer (som for enkeltfag).
Fejl rettet, Skemalægning, Evaluér skema: "Hold uden uge-balance" viste forkert information for et hold hvis holdet havde brikker med flere lokaler.
Fejl rettet, Bogdepot, Boglån: Ved aflevering af bog for en lærer fik man at vide at der mindst skulle være én modtager.
Censormodul, Send til bedømmelse: Viser nu advarsel hvis der mangler prøveholdslærere.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata, Lærere: Det er nu muligt kun at se aktuelle lærere i listen.
Fejl rettet, Elev, Karaktermeddelelse: "Skole" viser nu adressen for elevens afdeling, hvis skolen er en afdelings-skole.
Fejl rettet, Elev, Aktivitetsindberetning, Enkeltfagstilskudsopsætning for hold: Siden kunne ikke tilgås hvis der var et hold hvor eleven ikke udløste ordinær bidrag.
Fejl rettet, Censormodul: Oversigten over kørende services viser nu også hvis password i afleveringsprogrammet er forkert.
Fejl rettet, Karakterlister, AVU: Manglede karaktersammentælling.
Fejl rettet, Fraværsregistrering: Skift mellem ikon og billed-visning virkede ikke.
Fejl rettet, Spørgeskema: Opret fra global skabelon medførte fejlsiden.
Fejl rettet, Lærerforside: Digitale prøver manglende bedømmelse forsvandt for hurtigt.
Fejl rettet, Automatisk log-ud: Tid for advarsel og logud var sat lidt for højt.
12.102

3/1-2015

Fejl rettet, Studieplan: Gav fejlsiden.
12.101

3/1-2015

Stamdata, Valgfagsønsker omdøbt til Studieretningsvalgfagsønsker.
Fejl rettet, Beskeder: Ved besvarelse af besked adresseret til lærere, fik man at vide at der mindst skulle være én modtager.
12.100

2/1-2015

Fejl rettet, Beskeder: Opret/besvar besked kunne fejle, når man tilføjede lærere og/eller elever som modtagere.
12.099

2/1-2015

Ingen versionsnoter.
12.098

30/12-2014

Fejl rettet, Censormodul, Igangværende digitale prøver: Tomme celler blev udfyldt med sidste værdi i kolonnen.
Fejl rettet, Opgaver, Hent alle: Filer med meget specielle tegn i filnavnet var ikke synlige i windows's zip-visning.
Eksamen, Verifikation - elever: Viser nu som standard kun den aktuelle afdeling.
Fejl rettet, Rapportering: Listen over datakilder indeholdt kun én datakilde.
12.097

23/12-2014

Fejl rettet, Stamdata, vælg hold: Siden er nu optimeret (var lidt hård ved databasen - især når man fik vist alle hold).
Fejl rettet, Logsystem: Ved masse-oprettelse af nye entiteter (f.eks. ved skemaimport) er logsystemet nu meget hurtigere, hvilket betyder at importerne kører hurtigere.
Fejl rettet, Praktik: Aktuel information blev ikke vist for praktikstedsmedarbejdere.
Fejl rettet, Skemaeksport: Tomme celler blev udfyldt med sidste værdi i kolonnen.
12.096

22/12-2014

VUC tilskud, LUDUS Light import: Import af OBU udredning virkede ikke (der blev ikke importeret noget).
Fejl rettet, VUC tilskud: Påbegyndelsestaksameter udløses nu på første tælledato (før blev første undervisningsdag brugt).
12.095

22/12-2014

VUC eksamen, LUDUS Light import: Virkede ikke siden sidste release.
12.094

19/12-2014

VUC tilskud, LUDUS Light import: Understøtter nu driftsoverenskomster med flere institutionsnumre.
12.093

19/12-2014

Fejl rettet, Censormodul: Eksamensadministratorer kunne ikke hente samlet fil til en censor, hvis der ikke var angivet institutionsnummer på censoren.
12.092

19/12-2014

Fejl rettet, Rapportering: Rapporter med mange celler virkede ikke (siden hang bare).
Fejl rettet, Stamdata, Rediger rekvirent: Felterne Adresse og postnr er nu ikke længere obligatoriske.
Fejl rettet, Fagvalg: Hvis hold var opsat uden XPRSfag, blev der ikke præsenteret nogen fagvalgmuligheder.
Fejl rettet, Fagvalg: Elevvalg ved Valgfagstypen gav en ukendt fejl.
12.091

19/12-2014

Rapportering: Fravær udspecificeret, fremmøde: Rapporten tillader nu søgning på et helt skoleår.
VUC tilskud, LUDUS Light import: Der er nu åbnet for at alle institutioner med VUC kan importere aktivitet fra driftoverenskomster.
12.090

18/12-2014

Fejl rettet, skemaeksport: Fejlede siden release 12.088.
Fagvalg: Tilføjet mulighed for at benytte fagvalg som en simpel valgfagstilmelding (til HG/EUD/FV/etc).
12.089

18/12-2014

Fejl rettet, LUDUS Light import: Import af tilskud gav en ukendt fejl.
12.088

18/12-2014

SU, 5 ungdomsuddannelser: Ny oversigtsside.
Fejl rettet, DU, Beviser: Afsluttende beviser blev genereret med forkert margin.
12.087

17/12-2014

Fejl rettet, DU, Beviser: Det er nu muligt at udstede beviser selvom en elev ikke har bestået alle nødvendige prøver (dog er et snit over 2,0 nødvendigt).
Fejl rettet, Prøvehold, Rækkefølgeliste: Der vises nu information om læreren hvis prøven er mundtlig.
Fejl rettet, Eksamensudskrifter, Censor: Rækkefølgelister medtager nu kun prøvehold for den valgte afdeling (hvis der er valgt en afdeling).
Fejl rettet, Bogdepot, stregkodescannertestsiden: Gav fejlbesked i scanner historikken.
Fejl rettet, Labelprint 6 x 2: Margener og label-bredder blev beregnet forkert.
Ændret, Print af lærere og lokaler vises nu i 3 kolonner i MSIE og Firefox, men ikke i Chrome og Safari.
12.086

12/12-2014

Fejl rettet, Lokale- og lærerliste m.fl.: Udskrift blev vist i én kolonne. Chrome udskriver stadig i én kolonne.
Fejl rettet, Lærer - Tidsregistrering: Opsummeringsøen fulgte den valgte periode. Nu bruges det valgte skoleårs tidsregistreringsperiode (fra skoleopsætning).
12.085

11/12-2014

Rapportering, holdbetegnelser: Tilføjet blok-id efterår og forår.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata, Hold: Hvis et hold ikke indberettes til eksamen vises ikke længere advarsel om manglende eksamenslærer.
Fejl rettet, rapportering: Ukendt fejl i visse rapporter som benyttede Boglån-datakilden.
Fejl rettet, Elever til stamklasseoverførsel: Tryk på Anvende/Gem gav fejlsiden.
Fejl rettet, Rapportering, Rapportdesigner: "Gem ændringer" havde ingen effekt.
12.084

10/12-2014

Fejl rettet, Statsborgerskabsprøve: Prøven benævnes ikke længere som mundtlig.
Fejl rettet, Statsborgerskabsprøve: Prøven anvender nu Bestået-skala.
Eksamen, Bedømmere, Lærere: Det er nu muligt at filtrere listen på afdelingen.
Rapportering, elevdatakilden: Tilføjet indtastningsfeltet "skoleår".
12.083

9/12-2014

Eksamen, Prøveholdsinformation: Hele censor-boksen vises nu ikke for elever (censurfag blev stadig vist).
Fejl rettet, Opgaver, Eksamen: Faneblade forsvandt ved tryk på "Vis kun aktuelle".
Fejl rettet, Rapportering: Datakilden "Elever – karakterer" fejlede med besked om manglende adgang til kolonner.
Fejl rettet, Danskuddannelsen, Beviser: Beviser for afsluttende prøver medtager nu rektors titel og navn, samt institutionens adresse.
Fejl rettet, UU-indberetning: Inaktive elever med prøvebeviser kunne resultere i "gennemført"- linjer.
Fejl rettet, Stamdata, redigér hold, elever: Siden kunne fejle i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Redigér Prøvehold: Sletning af prøvehold i kæden slettede censorer for alle prøvehold i kæden.
Stamdata, redigér studieretning: Fagvalideringsgrupper-fanen er nedlagt. Det er erstattet af studieverifikationen.
12.082

5/12-2014

Fejl rettet, Konsultationer, Rediger tildelinger: Ved udskrivning vha. lectio-print-knap stod elevkolonnen inde over tiderne, hvis man havde scrollet horisontalt.
Fejl rettet, Stamdata, Månedsopgørelse lærere: Lærer-initialkolonnen manglede.
EASY Integration, Flet elever: Der vises nu statistik ang. de fremsøgte resultater.
Stamdata, Rediger hold: Ny udskrift: Adresselabels.
Eksamen, Prøveholdsinformation: Censor- og lærerinformation vises nu ikke for elever.
12.081

3/12-2014

Fejl rettet, karaktermeddelelse: Karakterer givet på Fællesfag blev vist dobbelt.
Fraværsangivelse på månedsbasis: Bjælken med dato/modul-angivelse flyder nu med på lange sider.
Fejl rettet, Censormodul: Prøvehold med låste digitale opgaveformuleringer fremgik ikke af oversigter.
Fejl rettet, Studiebøger, oversigt over manglende besvarelser: Viste ikke tutorers manglende besvarelse.
12.080

2/12-2014

Fejl rettet, vejledningskonsultationer: Kan nu oprette vejledningskonsultationer for 1.års hold.
Fejl rettet, Konsultationer, Beregning: Gav fejlsiden.
Censormodul, send til bedømmelse: XPRS-prøver uden censorer giver nu en advarsel.
12.079

2/12-2014

Fejl rettet, SRP fagvalg: Eleever der følger Bioteknologi A og Geovidenskab A kan nu også vælge Kemi B / Biologi B hhv. Fysik B / Naturgeografi B.
12.078

2/12-2014

Fejl rettet, Rediger stamklasse, Adresselabels: Der var en blank linie under elevnavnet.
Fejl rettet, Konsultationer, Rediger tildelinger: Ved udskrivning vha. browser-print-knap stod elevkolonnen inde over tiderne, hvis man havde scrollet horisontalt.
Fejl rettet, Eksamen, Fordeling på dublerede skr. prøver: Automatisk fordeling gav fejlsiden.
Eksamenplanlægningsapplikation, Rediger prøvehold: Det er nu muligt både at flytte og bytte elevernes tider vha. træk-og-slip.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Det var ikke muligt at vælge et hold fra en anden afdeling.
Eksamen, Censorrækkefølgeliste: Skriftlige eksamener havde ikke start og slutdatoer angivet (dog blev de vist i noten). Disse vises nu som for alle andre eksamener.
Fejl rettet, EASY-integration: Det var i nogen tilfælde ikke muligt at skifte forløb på en elev der var på det inaktive forløb.
12.077

27/11-2014

Ingen versionsnoter.
12.076

27/11-2014

SU, 5 ungdomsuddannelser: Nye visninger mm. på elevstamdata og SU-indberetningssiden. Automatisk indberetning starter idag.
Eksamen, Redigér prøvehold: Redigering af Censorer på kæder slår nu igennem på alle prøvehold i kæden.
Fejl rettet, Rapportering, Holdelement: Holdelement lærere kom ikke med i rapport, selvom rapportfeltet er valgt.
12.075

27/11-2014

Brevskabeloner, Opgaveformulering: Det er nu muligt at anvende felt der angiver xprsprøven.
Fejl rettet, Holdelementer rapporter: Gav mærkelig filtreringsfelter for datakilden Holdelementer.
Eksamenplanlægningsapplikation: Det er nu muligt at angive mere end én pause i løbet af en dag.
12.074

26/11-2014

Fejl rettet, Lokaleudnyttelse, "Hent datagrundlag til Excel": I nogen tilfælde manglede der data i Excel filen.
Fejl rettet, Opgaveliste: Sidens titel blev vist forkert.
Brevskabeloner, Elev: Det er nu muligt at anvende felterne der angiver "Telefon 1", "Telefon 2" og "Email".
Fejl rettet, Eksamen, Udg. censur: Udgående censur offentliggøres nu på offentliggørelsestidspunktet for prøveterminens standard-konfiguration.
Fejl rettet, Lærer, Opgaver, Prøvehold til bedømmelse: Flaget "Vis kun aktuelle" er nu som udgangspunkt sat til.
Fejl rettet, Brevskabelon, opgaveformulering : Kunne ikke håndtere én lærer med to vejledningsfag.
Fejl rettet, rapport-kilder: Dobbelt præfix ved visse Eksamenskilder rettet.
Fejl rettet, Hold rapporter: Gav mærkelig filtreringsfelter for datakilden Hold.
Fejl rettet, Rapporter, Student: Afgangsnote forblev blank selvom eleverne havde det udfyldt.
Tidsregistrering, tilføjet mulighed for at opsætte perioden der registreres timer for.
12.073

21/11-2014

Fejl rettet, Elev, Fravær: Siden fejlede for elever siden sidste release.
12.072

21/11-2014

Rapportering: Datakilder med hold har fået tilføjet flere hold-felter.
Brevskabelon: Det er nu muligt at uploade flere brevskabeloner af typen Fraværsskabelon.
Rediger stamklasse: Det er nu muligt at printe adresselabels for elever på en stamklasse.
Fejl rettet, Prøvehold, Eksamenskarakter: Kunne ikke tilgå eksamenskarakter-siden for statsborgerskabsprøver.
Rapportering, Holdelement: Nu muligt at trække planlagt og normeret elevtid ud i holdelement-rapporter.
Fejl rettet, Eksamen, Censorbeskikkelser: Blev ikke vist ordentligt i Chrome.
Rapportering: Datakilder med lærere har fået tilføjet flere lærer-felter.
Rapportering, Elever: Der er nu muligt at trække elevers hold ud.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel: Bekendtgørelse 779 blev altid vist som hhx-bek-779. Men UVM har nu også udmeldt en HF bekendtgørelse 779, som så blev vist som hhx-bek-779. Nun vises korrekt hf-bek-779.
Rapportering: Datakilder med holdelementer har fået tilføjet flere holdelement-felter.
Fejl rettet, Eksamen, Lærerfriholdelser: I nogle tilfælde blev de automatisk beregnede perioder ikke beregnet korrekt.
Fejl rettet, Valgfagsønsker: Hvis der opstod fejl under udledning af valgfagstjekket, så fejlede siden.
12.071

18/11-2014

Fejl rettet, censormodul: Opgaveformuleringer viste kun det første fag for hver vejleder.
Fejl rettet, rapportering: Kunne ikke redigere rapporter med datakilde "Fravær udspecificeret (fremmøde)" samt "Fravær udspecificeret (skriftligt)".
Fejl rettet, studieretningsvalg: Kunne vælge studieretninger, der ikke var frigivet.
12.070

18/11-2014

Fejl rettet, Rapportering: Kunne give fejl ved åbning af gemte rapporter.
Studieretningsønsker: Får nu en fejl, hvis der ønskes studieretninger på andre afdelinger.
12.069

17/11-2014

Rapportering: Følgende datakilder har fået tilføjet flere elevfelter: Elevaflevering og Taxameter Enkeltfag beregninger.
Fejl rettet, Fagvalg, DIO: Gav mulighed for at vælge fag, som ikke var.
Rapportering, Elevaflevering: Datakilden virker nu også får andre uddannelser end STX.
Censormodul: oversigt over prøvehold der skal have ppgaveformulering vises nu under Eksamen -> Digitale Prøver.
12.068

14/11-2014

Elev protokol: Der er nu indført, at faget "3464- studieretningsopgaven" vægtes med 1.5.
Fejl rettet, Skema for stamklasse og hold: Fejlede i mobil-tilstand siden release 12.062 hvis lokalet ikke havde noget navn.
Importer skemadata: Hvis der er problemer med datoer i importen, så skrives nu hvilken dato importen har fortolket den som.
Rapportering: Følgende datakilder har fået tilføjet flere elevfelter: Karakter, Årskarakterer, Fravær (fremmøde), Fravær udspecificeret (fremmøde), Fravær udspecificeret (skriftligt), Fagvalg elev, Fastholdelsestiltag (forsøg), Elev-Holdelement placeringer, Boglån, Ordblindeundervisning, Eksamensbeviser, Eksamensbeviskarakterer samt Protokollinier.
Rapportering: Det er nu muligt at lave rapporter for elevers holdtilmeldinger.
optag.dk: Der er nu åbnet for visning af studieretninger for 2015/16 på optag.dk.
Fejl rettet, Mobilskema: Danske tegn blev vist forkert.
Censormodul, Oversigt over digitale prøver: Viser nu som standard kun prøver der afslutter den valgte dato.
Censormodul, Oversigt over digitale prøver: Starttid, sluttid- og afsluttetkolonner viser nu også dato, når den er forskellig fra den valgte dato.
Fejl rettet, Censormodul, Oversigt over digitale prøver: Sortering på afleveringsfrist virkede ikke.
12.067

13/11-2014

Fejl rettet, redigér aktivitet: Ved "Rediger flere" kunne man under særlige omstændigheder få en advarsel om forkert afdeling.
Fejl rettet, skemavisning, mobil: Fik fejlsiden ved visning af skema for lokale.
Brevskabeloner, Elev: Det er nu muligt at anvende feltet "STUDENT_CLASS", som angiver elevens stamklass.
Brevskabeloner, Elev: Det er nu muligt at printe elevskabeloner for alle elever på en stamklasse.
Fejl rettet, Eksamen, DU: Karakterlister for prøvehold viser nu korrekt evalueringsform.
12.066

11/11-2014

Rapportering: Datakildegruppe er blevet indført.
12.065

11/11-2014

Ingen versionsnoter.
12.064

10/11-2014

Fejl rettet, Skema for stamklasse og hold: Fejlede i mobil-tilstand siden release 12.062.
12.063

10/11-2014

Fejl rettet, EASY integration, Opdater stamdata: Fejlede ved for lange adresse, telefonnummer, m.fl.
12.062

10/11-2014

Fejl rettet, Konsultation, Lærere: Ved slet af lærer huskes positionen på siden.
Fejl rettet, Elevvælger, gruppevælger, m.fl.: I nogen tilfælde blev de fremsøgte resultater sorteret forkert.
Fejl rettet, Skemalægning: Stamklasser, lærere, hold, og lokaler sorteres nu korrekt mht. skemaet afdeling.
Fejl rettet, Eksamen, Dagsrapport: Rapporten viser ikke længere prøver for skriftlige opgaveterminer.
12.061

7/11-2014

Fejl rettet, Elevens konsultationsside: Siden fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Elever som havde XPRS-prøveområde kunne ikke tilføjes til prøvehold i ikke-xprs terminer. Dette var primært et problem for EUD elever, da disse både kan have XPRS eksamener (EUX elever), samt almindelige EUD eksamener.
12.060

6/11-2014

Eksamensbelastning: Censur (timer) bliver nu også beregnet ved indgående skriftlig censur.
Fagvalg: Under fagvalg er "Emne" omdøbt til "Område".
Fagvalg: Nu muligt at lave fagvalg for DIO og SRO.
Fejl rettet, rediger stamklasse: Print af klassens karakterer kunne give uønsket sideskift for elever med mange karakternoter.
Censormodul, opgaveformuleringer: Mulighed for at generere opgaveformuleringer til skriftlige opgaver ud fra skabelon.
Censormodul: Karakterliste medsendes nu ved download af elev-afleveringer.
Censormodul, download af elev-afleveringer: Filerne navngives nu ELEVNAVN-TYPE-ID-FILNAVN for at gøre det mere overskueligt.
12.059

4/11-2014

Brevskabeloner, Elev: Det er nu muligt at anvende feltet "STUDENT_SLUTDATO", som angiver elevens slutdato.
Fejl rettet, Lærer-vælger: En søgning på lærer-initialer gav forkert sortering af søge-resultaterne.
Fejl rettet, Eksamen, Udgående censur: Det er nu muligt at redigere feltet "Sprogkode".
Fejl rettet, Elev, Studieretning: Studieretnings-vælgeren viser nu kun studieretninger for nuværende afdeling som udgangspunkt.
Fejl rettet, Skoleopsætning, Generel, Eksamen: Siden bruger nu den valgte afdeling istedet for brugerens afdeling.
Fejl rettet, Eksamen, Indberetning Prøveplaner: Der gives nu en pæn fejl hvis der mangler at blive angivet "Antal skoleår" på et elevforløb der skal bruges i indberetningen.
Skemalægning, Gem som: Det er nu muligt at gemme en ny version af skemaet (den tidligere version af skemaet overskrives ikke).
Konsultation, Lærere: For skoler med afdelinger er det nu muligt kun at se lærere fra den aktuelle afdeling.
Fejl rettet, DU, Indberet: "Kommune faktura" indberetning fejlede i nogle tilfælde.
Bogdepot, Bogreservation: Tilføjet udskriftsknap, som udskriver hele siden.
Fejl rettet, Logfiler: Forsøg på at hente adgangsloggen (siden sidste release).
12.058

31/10-2014

Ingen versionsnoter.
12.057

30/10-2014

Udskrifter: Mulighed for tilpasset udskrift: Højrekliksmenu på print-ikoner giver nu mulighed for at vise udskriftsvenlig udgave.
Fejl rettet, Elev, DU: Øen "Prøver" vises nu kun hvis den har indhold.
Fejl rettet, DU: Afsluttende prøver for DU1, DU2 og DU3 har fået mere specifikke navne, f.eks. "DU3 PD Skriftlig - Læseforståelse".
Eksamen, DU: Der findes nu DU-prøveterminer.
12.056

29/10-2014

Fejl rettet, Konsultation, Beregn: Der vises nu mere information om den pt. bedst fundne løsning.
Fejl rettet, Forside Lærer: Konsultationer blev ikke vist.
Fejl rettet, Forside Elev: Konsultationer blev ikke vist.
Fejl rettet, Dialogbokse: Det var ikke muligt at scrolle i dialogbokse.
Fejl rettet, Stamklasseliste: Kopiér til Excel virkede ikke.
Konsultationer. Tildelinger layout justeret.
12.055

28/10-2014

Fejl rettet, Studieretningsvælger, m.fl.: Vælgere viste i nogen tilfælde de fremsøgte resultater med forkert sortering.
Fejl rettet, navigering: Elevers valgfag manglede efter sidste release.
12.054

28/10-2014

Censormodul Opgaveformulering: Det er nu muligt for vejledere at lægge opgaveformulering på SRP, SSO m.m. opgaver. Så elever får opgaveformulering ved prøvestart.
Fejl rettet: Fagvalg blev vist på skoler uden Censormodul.
Fejl rettet, Bogdepot: Ved udmeldelse af elever blev afleveringsfristen ændret for allerede overskredet afleveringsfrister.
Fejl rettet, eksamensoffentliggørelse: Særlig offentliggørelse virkede ikke for Vinter 2014/15 hvis der ikke var angivet offentligørelsestidspunkt for den normale offentliggørelse.
Skema: Skemaerne for Fag og Faggruppe viser nu kun skemabrikker for den aktuelle afdeling.
Forside, Fagvalg: Fagvalg bliver nu vist på elevers og læreres forside indtil 14 dage efter frigivelse.
12.053

23/10-2014

Fejl rettet, Fagvalg: Fejl i elevoversigten.
Fejl rettet, EUX-bevis: Fejl ved udstedelse af EUX-bevis.
Fejl rettet, Gymstat: Pre-IB-elever fra sidste år gav advarsel om manglende danskhold.
Fejl rettet, Datakilden Fravær udspecificeret (fremmøde): Datakilden var blevet lidt langsom for store udtræk.
Eksamen, Elevverifikation: Stamklassevælger bruger viser nu fortrinsvis aktuelle stamklasser.
12.052

23/10-2014

Fejl rettet, Skemalægning: Gem skema er nu blevet lidt hurtigere.
Fejl rettet, Eksamen: HG-eksamensudtræk kunne fejle.
12.051

22/10-2014

Fejl rettet, Eksamen: HG-eksamensudtræk kunne fejle.
Fejl rettet, Fagvalg: Nogle elever fremgik to gange i elevoversigten over fagvalg.
Fejl rettet, Datakilden Elev-holdelementplaceringer: Datakilden var blevet lidt langsom for store udtræk.
12.050

22/10-2014

Ingen versionsnoter.
12.049

22/10-2014

Ingen versionsnoter.
12.048

21/10-2014

Fejl rettet, Plagiatkontrol: Sammenligningen viste plagiatkilden i stedet for elevens aflevering.
Fejl rettet, Elev-forside: Siden var blevet lidt langsom i nogle tilfælde i forbindelse med fagvalg.
Ændring, Rediger prøvehold. Digital aflevering: Link til "Bedømmelsesside" omdøbt til "Afleveringer på prøvehold".
12.047

21/10-2014

Fejl rettet, Bogdepot: Hvis der var udlånt en bog til en elev med 7 cifre i bognummeret, så kunne elevens side fejle.
12.046

20/10-2014

Fejl rettet, Skift password: På skoler med flere afdelinger kunne det opstå, at første gang en lærer loggede ind og blev bedt om at skifte password, så kunne skole/afdelingsnavnet i toppen af Lectio være en af de andre afdelingers navn. Funktionelt betød det ikke noget.
Fejl rettet, Brevskabelon: Holdets lærere kom ikke på ved print af underskriftsliste.
Fejl rettet, Offentliggørelse for vintereksamen 2014/15 er nu implementeret.
Fejl rettet, Bogdepot rykkere: Siden blevet langsom når man havde mange rykkere.
Fejl rettet, Datakilden Lønregnskab: Datakilden var blevet meget langsom for store udtræk.
Fejl rettet, Datakilden karakterer: Datakilden var kun tilgængelig hvis man havde studievejleder-rollen. Nu er den også tilgængelig for brugere som kun har stamdataadministrator rollen.
12.045

17/10-2014

Fagvalg, Oversigt: Listen husker nu sorteringen.
Eksamen, Rediger Prøvehold: Bekendtgørelser vises nu med bekendtgørelsesnr.
Kontekstkort, XPRSFag: Bekendtgørelser vises nu med bekendtgørelsesnr.
12.044

16/10-2014

Fejl rettet, Gymstat-indberetning: IB- og pre-ib-elever blev indberettet forkert.
Spørgeskemarapportering: Rapporterne "Excel alle svar" og "Excel Matrix" benytter nu xlsx-formatet.
Fejl rettet, Tildel adgangskoder: Fluebenet "vis kun aktuelle" virkede ikke.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata: Verifikation af studieretningstartår for elever tilknyttet det inaktive forløb gav ikke mening.
Stamdata, rediger stamklasse: Tilføj lærere sætter nu fokus i tilføj-feltet som default, og tilføjer automatisk når en lærer er valgt, som det kendes andre steder i Lectio.
Brevskabelon: Det er nu muligt at lave brevskabelon for underskriftsliste på hold.
Fejl rettet, Skema, Datovælger: Efter at have vist skema for en anden måned, blev kalenderen stadig vist med udgangspunkt i dags dato.
12.043

13/10-2014

Fejl rettet, Stamdataverifikation, Elever: EUX-elever gav advarsel for HTX-fag.
Skema dataindsamling, hold: Det er nu muligt at tilføje holdsæt til hold.
12.042

13/10-2014

Fejl rettet, EASY-integration, Klientapplikation: Kunne fejle under opstart.
12.041

9/10-2014

EASY-integration, Opdater stamklasse og elevtype: Der håndteres nu fremtidige tilmeldinger for stamklasser og elevforløb.
Fejl rettet, Tidlig offentliggørelse for Skriftlige Termin 2014/15 var ikke implementeret.
12.040

8/10-2014

Fejl rettet, Afleveringsapplikation: Kunne ikke opdatere sig selv efter release 12.025. Kræver en manuel af- og geninstallation.
Fejl rettet, redigér aktivitet: Resourcer kunne have "- OPTAGET" stående flere gange.
Skema: Bemærkninger i skema vises nu med normal skrift.
Fejl rettet, Elevlogin med flere uddannelser virkede ikke. Man fik fejlbesked hvis man forsøgte at skifte til den anden elev.
Fejl rettet, Klasse afkrydsningsliste udskrift: Der kan nu være mere end 28 elever på en A4 side.
Fejl rettet, Opdater besked, studieplan m.fl.: Der kunne opstå en fejl hvis man forsøgte at opdatere et langt tekstfelt med en ny tekst med en tekstlængde på mellem ca. 1330 og 2000 tegn.
Rapportering, Datakilden Lærerløn: Tilføjet kolonne Aktivitetsstatus (Aflyst/Afholdes).
12.039

7/10-2014

Ingen versionsnoter.
12.038

6/10-2014

Fejl rettet, Fagvalg, Excel-eksport: Nu medtages elev-id.
Fejl rettet, Bogdepot, Rykkere: Total-prisen skrives nu med to decimaler.
Fejl rettet, Samlet årsopgørelse, Timer udspecificeret: Periode-vælgeren virkede ikke.
Fejl rettet, Fagvalg: Der gives nu en fejl hvis der indtastes samme dato/tidspunkt for start og slut for elevernes indtastningsperioder.
12.037

3/10-2014

Fejl rettet, SU, Indskrivningskontrol: Poster der både har anmærkning om at Lectiodata ikke underbygger indskrivningen, og angivet SU-retningskode isf. CØSA-formål, fik ikke vist elevens Lectio-SU-data.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater stamdata: Elever fik nogen gange sat en forkert udmeldelsesdato hvis der var flere EASY-elever der blev flettet til den samme elev.
Fejl rettet, Tekstfelter: Standardfokus på visse tekstfelter fungerede ikke.
Rediger elev - Holdtilmeldinger: Der er nu åbnet op for at elever på Statsborgerskabsprøve-uddannelsen kan bruge hold-tilmeldinger.
Tilskudsberegning enkeltfag: Kombinationsfaget "100631- AVU Dansk andetsprog Basis+G" understøtter nu automatisk tilskudsberegning.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Slet fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Fagvalg, Verifikation: Hvis en elev havde fejl i f.eks. sin holdopsætning, så fejlede hele fagvalg-verifikationen. Nu vises det som en advarsel på den enkelte elev.
12.036

2/10-2014

Fejl rettet, Elev- og lærerlister: Man kan nu igen se kontekt-kort ved højre-klik på en elev/lærer.
12.035

1/10-2014

Fejl rettet, bogdepot: Udskrift af kvitteringslister blev for brede til a4-udskrift.
Fejl rettet, udskrifter: Udskrift af tabeller er bedre til at undgå linjeskift i tabel-rækker.
Fejl rettet, Bogdepot, Rykkere: Priser på bøger bliver nu altid skrevet med to decimaler.
Findskema for elev, lærere, hold, klasse m.v. har nu indramning af elementerne.
Fejl rettet, brobygning: Afdelingsvælger blev ikke vist i særlige tilfælde.
12.034

30/9-2014

Fejl rettet, fagvalg: "XPRS-Fag" omdøbt til "Fag".
Fejl rettet, valgfagsverifikation, STX: §22 tillader nu Tysk og Fransk Fortsætter B som studieretningsfag.
Fejl rettet, ved print af skema blev noget af skema skåret af.
12.033

30/09-2014

Fejl rettet, Hold, Enkeltfagstilskud: Siden fejlede i visse tilfælde.
Fejl rettet, Font vises nu kun med større skrift på mobile enheder.
Fejl rettet, Lærers side. Links blev vist på to linjer selvom skærm var bred nok til at de kunne vises på en linje.
Fejl rettet, Fagvalg: En del af siderne var langsomme ved tryk på "Gem" og "Anvend".
12.032

30/9-2014

Fejl rettet, slet lokale fag gav fejlsiden.
Fejl rettet, Elev, DU: Tilføjning af ophør kunne fejle hvis ophøret lå i et andet skoleår end elevens start-dato på uddannelsen.
Fejl rettet, Brobygning: Afdelingsvælgeren blev skjult.
Fejl rettet, Opdater elevers fagvalg: Kolonnerne "Type nr." og "Type" vises ikke længere.
Fejl rettet, Ansøger: Fik fejlsiden ved visning af ansøgerdata.
12.031

29/9-2014

Fejl rettet, fagvalg: Kunne give fejlsiden for visse SRP-hold.
Fejl rettet, Fagvalgoversigt: Elevnavn og elevId blev kopieret til Emne- og Bemærkningsfelterne.
Fejl rettet, Konsultationer: Tildelingsoversigten fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve: Fremtidige prøve for VUC-elever indeholdt prøver fra andre prøveområder.
12.030

29/9-2014

Fejl rettet, Brobygning: Fik en ukendt fejl ved hentning af Brobygning.Net fil - men filen var hentet.
Fejl rettet, Fagvalg oversigt: Det er nu muligt at sortere på elev-navn og elev-id.
Stamklasseliste, Layout: Visning med en række pr. uddannelse og årgang er tilbage.
Fejl rettet, udskrifter: Der blev skrevet en stump script med ud.
Fejl rettet, Bogdepot, Direkte elevudlån: Søge-knappen virkede ikke.
Fejl rettet, Studiebøger: Studiebøger der mangler besvarelse: Viste kun de studiebøger, som lærere selv var ansvarlige for. Nu vises også til faglærerbesvarelser.
12.029

26/9-2014

Brobygning integration: Nu integreres også mod Unoung Brobygningsmodul.
Layout: Mindre rettelser. Tooltip vises hurtigere.
Fejl rettet, Elev - Karakterblad: Lærere får nu ikke længere vist elevens cpr nr.
Rediger elev - Holdtilmeldinger: Der er nu åbnet op for at elever på Dansk-uddannelsen kan bruge hold-tilmeldinger.
Elev-, hold-, gruppe-, lærer- og faglister: Listerne tilpasser sig nu bedre til skærmstørrelsen.
Elev-, lærernavigationsmenu. Det vises nu tydligere hvilken side der er valgt.
Standard font størrelse er gjort større.
Fejl rettet, Fagvalg: Administrationssiderne var meget langsomme for "store" fagvalg. Der er nu lavet en del optimeringer.
Redigeringsskærmbilleder: At tabbe hen til første tekstfelt fungerer nu en del bedre.
Fejl rettet, Konsultationer, Rediger, Rediger ønsker: Tilføjelse af ny elev gav fejlsiden.
12.028

22/9-2014

Fejl rettet, optag.dk: Fordelingsrapporter for HF-fordeling viste ens tal for VUC Nordsjællands to afdelinger.
Fagvalg oversigt: Der vises nu knapper til "Udskriv" og Excel-eksport.
Fagvalg, Elev: Det er nu muligt at slette elevens tilknytning til fagvalget for stamdata-administratorer.
Fagvalg: Der kan nu oprettes fagvalg af typen "AT".
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Der vises nu kun foreslåede faglærere fra elevens afdeling.
Fejl rettet, Eksamen, Danskuddannelse: Prøver for DU1 AP, DU2 AP og DU3 AP der før var navngivet "lytning" benævnes nu som "mundtlig".
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger: Det var ikke altid synligt at "Dokumenter" var et link.
Fejl rettet, Karakteropgørelse: Siden fejlede hvis der blev trykket på "Søg" og der var valgt datoer i forkert format.
12.027

19/9-2014

Spørgeskemaer, Redigering: Tilknyttede holdelementer fra andre skoleår vises nu med skoleår.
Fejl rettet, Studiebog for elev: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Kontaktbøger for elev: Gav fejlsiden.
SU, Indskrivningskontrol: Nyt flueben, der kan skjule poster med CØSA-formål, hvortil der ikke findes elevforløb.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, SU-faneblad: Hændelser på sammenlagte skoler kunne blive vist i forkert rækkefølge.
12.026

18/9-2014

Fejl rettet, Eksamenadministration, Bevisoversigt: Søgekriteriet "Afgangsklasse" huskes nu når der navigeres til andre sider og tilbage til bevisoversigten igen.
Studiebog: Det er nu muligt at se en oversigt over en lærers manglende studiebog-besvarelser.
Fejl rettet, Fagvalg, Oversigt: Knappen "Eksporter elev-valg til Excel" er nu ikke længere synlig for alm. lærere.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Der vises ikke længere lærere der ikke er aktive i skoleåret for fagvalget.
Fejl rettet, Konsultationer: Der vises nu igen information om den fundne løsning under beregning samt "Annuller" og "Anvend" knapper.
Fejl rettet, XPRS uddannelsesmodel, Skoleperioder: Listen af tælleperioder er nu sorteret efter tælleperiode.
Fagvalg: Det er nu muligt at slette fagvalg uden tilknyttede hold og elever.
Elev, Aktivitetsindberetning, Tilskudsregler: Det er nu muligt at angive TMK "UNPF" (unge med nedsat psykisk funktionsevne).
Fejl rettet, Skema, Eksamen: Eksamener for prøvedeltagende lærere på skriftlige årsprøver vises nu i lærerens skema.
Fejl rettet, Prøvehold, Kopiér afleveringer til alm. opgaver: Der kunne ikke skiftes holdelement i vælgeren.
Fejl rettet, optag.dk: Fordelingstallene matchede ikke øvrige optællinger.
Fejl rettet, forsiden: Lange ord og links under Aktuel Information fik forside-layoutet til at gå i stykker.
Fejl rettet, fagvalg: Viste ikke noten til elever.
Fejl rettet, Skema dataindsamling, Hold: Siden fejlede for hold hvor der fandtes et holdelement uden skemabrikker.
Skema dataindsamling, Lokalerapport: Det er nu muligt filtrere på afdeling og moduler, samt se rapporten i kumulativ udgave.
Skema dataindsamling, Hold: Tilføjet nyt faneblad "Visualisering" der viser en ugeplan og overordnet tidsplan for holdet.
12.025

12/9-2014

Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Siden fejlede for HF-elever for fagvalg af typen SSO.
Fejl rettet, Tildel favoritlærere: Knappen gav i nogen tilfælde fejlsiden.
Fejl rettet, Censormodul, Lærers liste over prøvehold til bedømmelse: Gav fejlsiden ved sortering.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Hævede fag blev fejlagtigt vist i listen.
12.024

11/9-2014

Fejl rettet, Skemalægning: Siden sidste release var det ikke muligt at træk/slip brikker i nogen tilfælde.
Fejl rettet, Fagvalg: Det var ikke muligt for elever at vælge fag.
Fejl rettet, Fagvalg, Oversigt: "Emne" omdøbt til "Fagvalg".
12.023

10/9-2014

Rapportering: Det er nu muligt at lave rapporter for Fagvalg.
Fejl rettet, E-værker: Dato på katalog viser nu dato for seneste udgivelse.
Fagvalg: Det er nu muligt at lave fagvalg for SSO.
Skemalægningsapplikation: Man kan bruge musehjulet til at scrolle i det store skema.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Valgmulighederne under "XPRS-Fag" følger nu reglerne for SRP/SSO.
Fagvalg: Der er tilføjet et faneblad der viser log.
Fejl rettet, Fagvalg, Tildel favoritlærere: Funktionen vælger nu også læreren udfra lønposter på holdelementer.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Det er nu muligt at fjerne valg af XPRS-fag (hvis der ikke er tildelt en lærer).
Fagvalg, Elev: Der vises nu faglærere som lærer-forslag.
Fagvalg, Elev: Der vises nu belastning for hver lærer (antal tilknyttede elever for fagvalget).
Fejl rettet, Introdansk, Ankestyrelse indberetning: Der medtages nu antal tilbudte lektioner á 45 min per månedsbasis.
12.022

9/9-2014

Fejl rettet, Lærer, Forside: "Digitale skr. prøver til bedømmelse" vises ikke hvis der ikke er nogen afventende prøver.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Det er nu muligt at skrive op til 2000 tegn under "Bemærkning".
Fejl rettet, Fagvalg, Oversigt: "Titel" omdøbt til "Emne".
Fejl rettet, Bogdepot: Der kunne ikke udskrives stregkoder for nyoprettede bøger eller kvitteringslister.
12.021

8/9-2014

Fejl rettet, Karaktermeddelelse: Siden var fejlagtigt sat op til at kræve at man var studievejleder eller stamdataadministrator for at kunne tilgå den. Nu kan lærere og elev selv se siden igen.
Rapportering, Elev-datakilde: Tilføjet Uddannelsesgruppe-felt.
Fejl rettet, Fagvalg, Elev: Verifikationen tager nu højde for hævede studieretnings fag.
12.020

5/9-2014

Fejl rettet, Grupper, Links: Siden fejlede.
Fejl rettet, Brevskabeloner, Skabelon hjælp: Der blev ikke vist indhold for "Elev-hold-skabelon".
Fejl rettet, Elev, Forside: Fagvalg blev vist selvom eleven ikke var tilknyttet et hold der var tilknyttet fagvalget.
Skemalægning: Det er nu muligt at se de tilknyttede elever for en skemabrik ved højreklik.
Fejl rettet, Elev, Holdtilmeldinger: Ved gem efter tryk på knappen "Alle betalt" blev ændringer ikke gemt.
Fejl rettet, Tekstfelter: For ikke-redigerbare tekstfelter er det nu muligt at kopiere tekst mm.
12.019

3/9-2014

Applikationer: Der kræves nu .NET 4.5 for alle Lectio-applikationer (Skemalægning, Eksamensplanlægning, mm.)
Fejl rettet, Lokaleudnyttelse: For skoler med afdelinger vises nu hvilken afdeling et modul hører til.
Fejl rettet, Aktivitetsliste for grupper: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Studieplan, Grafisk visning: Årsskiftet 2014/2015 blev vist som uge 53.
Fejl rettet, Eksamensbelasnting: Beregninger brugte ikke det nye felt Beregningsprincip opsat under skoleopsætning. I stedet blev altid brugt "auto" beregning.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - Tilmelding: Når en tilmelding bliver markeret som betalt, så er det nu tilmeldingsdatoen som bruges som startdato for elevens tilknytning til holdet i stedet for betalingsdatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold - eksamen underfag: Det var ikke muligt at vælge et underfag som ikke var i den foreslåede liste.
Fejl rettet, Forside, Ø'er blev vist under hinanden i landscape mode på mobile enheder
.
12.018

1/9-2014

Fejl rettet, Eksamen, Offentliggørelse: Det er nu muligt at offentliggøre terminsprøver, SSO, mm. for skoleåret 2014/15.
Fejl rettet, Forside: Kunne give fejlsiden i visse browsere, efter et stykke tids inaktivitet.
12.017

1/9-2014

Fejl rettet, Tildel adgangskoder: Siden fejlede hvis en elev ikke i forvejen var tildelt en adgangskode.
12.016

1/9-2014

Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Visningsflaget "Vis i ugeændringer" blev ikke automatisk sat for lektioner (som det gør i almindelig rediger aktivitet).
Fejl rettet, Find vikar: Visningsflaget "Vis i ugeændringer" blev ikke automatisk sat for lektioner (som det gør i almindelig rediger aktivitet).
Fejl rettet, Fagvalg - Opret/rediger fagvalg: Holdvælgeren understøttede ikke aktuel-begrebet.
Eksamen, Uddannelsesmodel: De 3 faneblade der alle viste information om fag er nu slået sammen til ét faneblad, hvor al information nu vises.
Ny funktion: Virksomhedsadgang ifbm. praktik. Medarbejdere på praktiksteder kan logge ind og se fravær, karakterer m.m. for deres praktikanter.
Fejl rettet, Elev, Fagvalg: Siden fejlede i nogen tilfælde.
12.015

27/8-2014

Fejl rettet, Eværker, Visning: Youtube-videoer i fuldskærmsvisning fyldte kun den ene del af skærmen.
Ny funktion: Fagvalg.
Fejl rettet, Stamdata, SRP: Ved valg af elevers SRP-fag på holdstamdata, kunne man fejlagtigt få fejlen med at der er valgt et underfag der ikke er blandt de mulige.
Fejl rettet, Stamdata, Fællesfag: Ved valg af elevers SRP-fag på holdstamdata, kunne man fejlagtigt få fejlen med at der er valgt et underfag der ikke er blandt de mulige.
12.014

26/8-2014

Fejl rettet, Stamdata-Elev - Regnskab for holdtilmelding: Hvis er tilmelding var markeret som betalt, men at beløbet ikke var angivet, fik man fejlsiden. Nu vil beløbet blive antaget at være 0 kr.
Rapportering, Prøvehold: Tilføjet ny datakilde "Eksamen - Prøvehold".
Fejl rettet, Genial vælger: Ved ændring i visse skoleopsætninger blev værdierne ikke tilgængelige i den geniale vælger med det samme.
EASY-integration: Tilbyder nu også at flette elever på juridisk institutionsnummer, selv om der ikke findes nogen elevforløb.
12.013

21/8-2014

Ingen versionsnoter.
12.012

21/8-2014

Fejl rettet, EASY-integration, Flet elever: Det var ikke muligt at se bemærkninger efter udført elev-fletning.
12.011

21/8-2014

Stamdata, Verifikation af elever: Det er nu muligt kun at få vist fejl, ligesom man nu kan vælge alle elever (ikke kun aktive i et bestemt skoleår).
Fejl rettet, EASY-integration, Flet elever: Det var ikke muligt at bemærkninger efter udført elev-fletning.
12.010

20/8-2014

Fejl rettet, Bogdepot, udskriv rykker/regning: Kunne fejle.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Aktiviteter på slutdatoen blev ikke fremsøgt.
12.009

19/8-2014

Skoleopsætning, prøvetermin: Der er nu muligt at angive hvilken overenskomst der skal bruges i forbindelse med beregning af eksamensbelastning.
Fejl rettet, Stamdata, studieretningsønsker: Ved oprettelse af indtastningsperioder for studieretningsønsker fejlede siden.
Rediger dokument: Det er nu muligt tilføje aktiviteter allerede ved oprettelsen af et nyt dokument.
Fejl rettet, Skema dataindsamling, Undervisere rapport: Ugedagene blev vist i forkert rækkefølge.
12.008

15/8-2014

Stamdata, Rediger elev, SU: Der vises nu nogle ekstra ø'er med information om beregnede SU perioder (dette blev førhen kun vist for nogle enkelte skoler med VUC).
Stamdata, SU indberetning: Faneblad med parkeringsliste for timebaserede SU forløb vises nu for alle skoler (dette blev førhen kun vist for nogle enkelte skoler med VUC).
Fejl rettet, Opdel studiebog/kontaktbog: Siden fejlede når man klikkede "Opdel".
FVU: Det er nu muligt at udskrive deltagerbeviser for hold.

12.007

14/8-2014

Fejl rettet, Stamdata, Udmeld elev: Fejlede, hvis eleven i forvejen havde et elevforløbsskift dagen efter udmeldelsesdatoen.
12.006

13/8-2014

Rediger dokument: Det er nu igen muligt at kopiere et dokument til aktiviteter.
Masserediger aktiviteter: Det er nu muligt at masseoprette lektioner, selvom der ikke er lærer eller lokale på lektionen. Der kræves nu bare at der mindst er ét holdelement.
Fejl rettet, Rapportering: Rapporter med datakilden 'Protokollinier' kunne fejle.
12.005

13/8-2014

Ingen versionsnoter.
12.004

12/8-2014

Fejl rettet, Opret studiebog: Siden kunne fejle hvis afdelingen både har HG og HF.
Fejl rettet, Skema dataindsamling: Rediger underviser fejlede ved ændring af skemapositioner.
Fejl rettet, Bogdepot: Ved valg af stamklasser var elevtallet ofte forkert.
Fejl rettet, Ebog/Eværk: Ved gem opstod ukendt fejl hvis dokumentet indeholdte et link med syntax-fejl. Nu gives pænere fejl.
Rediger aktivitet: Der er nu tilføjet sortering i Hold-,Lærer-,lokale- og ressource-vælgeren.
12.003

12/8-2014

Importer/eksporter data, lønposter: Understøtter nu midlertidige lærere på lønposter.
Masseredigér lønposter og løntillæg: Nu også muligt at opdatere adm.belastning for eksamensbelastning.
Fejl rettet, Bogdepot: Fejl kunne opstå ved masseudskrivning af kvitteringslister.
Fejl rettet, Stamdata, Hold og stamklassefavoritter. Det er gjort mere tydeligt hvad tabel og links viser og gør.
Fejl rettet, Lokaleudnyttelsesrapport: Kunne fejle på skoler med afdelinger.
Fejl rettet, Elevens karakterblad: Der kunne opstå en ukendt for på gamle elevers karakterblad, hvis deres afsluttende termin var Sommer 2010 SYGE.
Lærerens årsopgørelse: Admin. belastning kommer nu med ved print af årsopgørelse for en given lærer.
Rapportering: Det er nu muligt at trække en rapport for eksamensbelastning.
12.002

7/8-2014

Fejl rettet, EASY-integration: Ved "Flet elever" og "Opdater stamklasse" medtages ikke elever der ikke er på et EASY-skoleforløb med den relevante UVM institution for den valgte Lectio-afdeling (udledes vha. Lectio elevforløb).
Det er nu muligt at benytte græske, russiske o.a. tegn i tekstfelter generelt.
Lærerforside: Link til digitale skr. prøver med manglende bedømmelse vises indtil 40 dage efter eksamensdatoen for det seneste prøvehold.
Stamdata, Hold, Eksamen: Ved tildeling af underfag til elev gives der nu en fejl hvis faget ikke er blandt elevens mulige fag.
Eksamen, Rediger prøvehold: Der vises nu en advarsel hvis en elev på prøveholdet har et andet prøvehold samme dag.
Fejl rettet, Frie lokaler: Hvis der blev kigget på uger uden for skoleåret kunne man få ukendt fejl.
Fejl rettet, Elev, Karakter: Ved fejl i en elevs protollinier blev der givet forkert fejlmeddelelse.
Eksamensbelastning: Der er nu muligt at tilføje administrativ belastning på eksamensbelastninger.
12.001

1/8-2014

Fejl rettet, Login-siden: Besked om opgradering af hardware og software er nu fjernet.
12.000

1/8-2014

Lectio har fået ny hardware og software.
11.259

31/7-2014

Ingen versionsnoter.
11.258

31/7-2014

Rapportering: Standardisering af data omhandlende holdet i følgende datakilder: "Holdelement", "Protokollinier", "Karakter", "Eksamensbeviskarakterer", "Fravær (fremmøde)", "Boglån", "Reservationer", "Eksamen - Indgående censur"
Fejl rettet, Eværks-editor: Upload af billeder og lyd fejlede.
Fejl rettet, EASY-integration: Det er nu muligt at flette fællesfag med underfag med forskellige fagnumre.
11.257

30/7-2014

Rapportering: Standardisering af data omhandlende eleven i følgende datakilder: "Protokollinier", "Karakter", "Årskarakterer", "Elev-Holdelement placeringer", "Eksamensbeviser", "Eksamensbeviskarakterer", "Fastholdelesestiltag (forsøg)", "Fravær udspecificeret (fremmøde)" samt "Fravær udspecificeret (skriftligt)".
11.256

29/7-2014

Eksamen, Prøvehold, Afleveringer, Kopiér afleveringer: For digitale prøver er det nu muligt at vælge hvilken opgave afleveringerne skal kopieres til.
Fejl rettet, Dialog-bokse: Hvis en dialog-boks blev flyttet med musen 'sprang' den til bunden af siden på nogen sider (f.eks. på "Rediger Prøvehold").
Skema dataindsamling, Hold: Der fås nu en fejlmeddelelse hvis underviseren allerede er tilføjet en skemabrik.
Fejl rettet, Elev, Lærer, Klasse, mm.: Det vises nu "Der arbejdes" dialog for sider der tager længere end normalt at vise.
Fejl rettet, Skema dataindsamling, Oprettelse af hold: Nu gives alle holdelementer af samme type unikke navne.
11.255

25/7-2014

EASY-integration, Flet skolefag: Knappen "Vælg [Opret nyt hold] for tomme med XPRS-fag" sætter nu også [Opret nyt hold] på rækker hvor de foreslåede hold/holdelementer ikke foregår på valgte afdeling.
Fejl rettet, Skema dataindsamling, Oprettelse af hold: Nu kan flere holdelementer af samme type lægges samtidig
Skema dataindsamling, Fortolkning: Hvis to skemabrikker skal lægges samme tid bliver det nu afspejlet i fortolkningen
11.254

25/7-2014

EASY-integration, Flet skolefag: Det er nu muligt at skjule SkolefagPåHold i listen over skolefag.
Konverter skema, flex: Fik tom fil ved konverterering af skemadata fra FLEX.
11.253

24/7-2014

Fejl rettet, Skema dataindsamling, Exceludtræk: Hvert holdelement viser nu kun de pågældende begrænsninger.
Fejl rettet, Skema dataindsamling, Oprettelse af hold: Nu kan der oprettes flere holdelementer af samme type.
11.252

24/7-2014

Fejl rettet, Skema dataindsamling, Hold: Undervisere der blev tilføjet til et holdelement blev ind imellem fjernet når der blev gemt.
11.251

24/7-2014

Fejl rettet, Easy-integration, Flet elever: Det er nu muligt at filtrere på elevens adgangsvej.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Fejl ved konvertering af skemadata fra FLEX.
11.250

23/7-2014

Skema dataindsamling, Hold: Det er nu muligt at se nuværende undervisere på et holdelement.
Fejl rettet, bevisoversigt: Fejl i valideringen ved afrunding af gennemsnitskarakter.
Skema dataindsamling, Hold: Det er nu muligt at tilføje at alle holdelementer af én type skal ligge samtidig.
Fejl rettet, EASY-integration: Skærmbilledet "oversigt" var typisk meget bredt.
11.249

22/7-2014

Fejl rettet, Skema dataindsamling: Siden sidste release kunne der ikke tilføjes holdelementer til et hold.
11.248

22/7-2014

Skema dataindsamling, Hold: Et holdelements skemabrikker bliver nu vist i et nyt vindue.
Elev, Rediger: Det er nu muligt at udskrive deltagerbevis og kompetencebevis for en elev.
Fejl rettet, Skema dataindsamling, Begræsningsgruppe: Ved blokering af ugenummer vælges nu fra mandag til søndag.
Fejl rettet, Skema dataindsamling: En del sider var blevet langsomme.
Rapportering, Protokolliner: Uddannelse er nu tilføjet til protokolline-rapporten.
11.247

22/7-2014

Fejl rettet, Eksamensbelastning: Det er nu muligt at se censur-tid for skriftlige prøver for XPRS faget "3168A Engelsk - net".
Fejl rettet, Elev, Rediger: Det var ikke muligt at have samme udmeldelsesdato som indmeldelsesdato.
Fejl rettet, Skema dataindsamling, Hold: Siden fejlede for hold hvor startdatoen for holdets periode var den samme som slutdatoen.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HG: Som udgangspunkt inkluderes nu ikke underkategorier for opfyldte specialer på et HG bevis.
Hjælpetekst: Skolens egen hjælpetekst er nu udvidet til 8000 tegn.
11.246

18/7-2014

Fejl rettet, Eksamensplanlægning: Ved træk og slip af prøvehold blev datolinjen i nogen tilfælde vist forkert.
Skema dataindsamling, Hold: Det er nu muligt at vælge længde på nye lektioner der tilføjes et holdelement.
Skema dataindsamling, Hold: Det er nu muligt at se hvor mange lektioner et givet holdelement har.
11.245

18/7-2014

Fejl rettet, Skema: Ved korte modullængder kunne modulerne i skemaet overlappe.
Skema dataindsamling, Opret hold: Det er nu muligt at angive antal lektioner samt lektionslængde på et holdelement.
11.244

17/7-2014

Fejl rettet, Dato-intervaller: Ved valg af første dato bliver man nu med det samme bedt om også at angive anden dato.
Skema dataindsamling, Begrænsninger: Det er nu muligt at angive hvornår et holdelement ikke kan have undervisning.
Skema dataindsamling, Begrænsninger, Holdelement undervisningspræferencer: Det er nu muligt at angive om en begrænsning er hård eller blød.
11.243

17/7-2014

Ingen versionsnoter.
11.242

16/7-2014

Skemalægning, skemabrik: Ved tildelingen af lokale ved højreklik på en skemabrik er det nu muligt at se om lokalet er spærret på den givne skemaposition.
Rapportering: Tilføjet ny datakilde, "Årskarakterer" hvor man kan udtrække elevernes årskarakterer, årsprøvekarakterer samt eksamenskarakterer.
11.241

16/7-2014

Ingen versionsnoter.
11.240

15/7-2014

Skemalægning: Under filer findes nu en funktion der kan bruges til at teste forbindelsen til Lectio-serveren. Bruges især i tilfælde af at opsætningen af skolens lokale netværk kan påvirke forbindelsen.
Fejl rettet, Skoleopsætning: Ved skift af skoleårsstart- og slutdatoer blev holdelementers start- og slutdatoer ikke altid opdateret.
Fejl rettet, Rediger gruppe: Tilføjelse af holddeltagere tilføjede ingen deltagere, når funktionen benyttedes imellem skoleår.
11.239

14/7-2014

Fejl rettet, Konverter skemadata: I Internet Explorer 11 hang siden når der blev trykket "Konverter".
11.238

14/7-2014

Fejl rettet, Skemalægning: Træk og slip af brikker i kæder flyttede nogen gange andre brikker end de relevante.
Eksamen, Udskrifter: Det er nu muligt at printe karakterlister specifikt for AVU prøvehold.
Import/eksport, lokaler: Det er nu muligt at importere tallet "kapacitet" for lokaler.
11.237

8/7-2014

Rapportering, "Taxameter Enkeltfag beregninger": For GSK elever udfyldes "Forventet Bidrag" nu med bidraget som vil blive udløst hvis eleven består.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: På aktiviteter med flere hold, lokaler eller ressourcer kunne der ikke fjernes flere hold, lokaler eller ressourcer end der blev tilføjet. Nu verificeres istedet at de resulterende aktiviter ender med mindst én af disse.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Hvis der i søgekriterier bliver angivet andre hold, lærere, lokaler eller ressourcer end på den oprindelige aktivitet blev disse ikke påsat nye oprettede aktiviteter.
Stamdata, Rapporter: Det er nu muligt at se en rapport over udnyttelsen af lokaler.
Fejl rettet, Stamdata, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Siden understøtter nu fremtidig stamklassehistorik.
Fejl rettet, Frie lokaler: Hvis der blev kigget på uger uden for skoleåret fik man ukendt fejl.
Masseredigér protokollinjer: Nu muligt at opdatere uddannelse.
11.236

4/7-2014

Fejl rettet, Plagiatkontrol: Rækkefølgen for søgningen gjorde, at enkelte plagieringer ikke blev præsenteret.
Rapportering: Tilføjet ny datakilde "Taxameter Enkeltfag beregninger", hvor man kan udtrække enkeltfagstilskud fra hold/elever. Dvs de samme data som bruges som grundlag for tilskudsindberetning. Dog er rapporten ikke begrænset til et specifikt kvartal, men viser alle tilskud.
Fejl rettet, Intelligent vælger opførte sig forkert når der var mange matches.
Fejl rettet, Eksamen: Kunne fejle skoler med HG-elever.
11.235

4/7-2014

Fejl rettet, bevisudstedelse: Fag med niveau "-" udløser ikke længere en ’fatal fejl’ ved bevisudstedelse.
Fejl rettet, Elevers fravær: Fik fejlsiden.
11.234

4/7-2014

Fejl rettet, EASY-integration, Flet elever: Fejlede for EASY-elever oprettet samme dag som fletning foretages.
Fejl rettet, UU-indberetning: Ved ændring af startdato for fremtidige elevforløb, blev der indberettet Afbrudt uden efterfølgende Optaget på den nye startdato.
SU: Indberetningshistorik under elevstamdata viser nu tydeligere hvilke hændelser der relaterer sig til hinanden.
Fejl rettet, Protokol, Overførsel af årskarakter: Karakteren "--" for HF-elever kunne overføres i andre fag end idræt.
11.233

3/7-2014

EUD uddannelsesgrupper: Gennem de næste dage vil alle EUD uddannelsesgrupper blive sammenlagt, således at hver indgang bliver en uddannelsesgruppe som dækker indgangen og de tilhørende hovedforløb.
Fejl rettet, Bevisverifikation, HF-enkeltfag: §23 stk.5 omhandlende undtagelse for eksamensprojekt var ikke implementeret.
Brevskabelon: Det er nu muligt at lave brevskabelon for fraværsbreve.
Fejl rettet, Konverter skemadata - FLEX: Konverteringen håndterer nu både fulde holdelementnavne, samt holdelementnavne trunkeret til 20 tegn.
Fejl rettet, Eksamen, Censorkompetence-indberetning: For FVU og AVU bruges nu fluebenet "Send til privat adresse" på lærerens stamkort.
Fejl rettet, Eksamen, Censorkompetence-indberetning: Man kunne ikke generere indberetning uden censorer.
Fejl rettet, Bevisoversigt: Gik i fejlsiden under særlige omstændigheder.
Fejl rettet, Undervisningsdage: "Nulstil skoleår"-funktionen mente at 30/10 og ikke 30/12 var en standardhellig-/feriedag.
11.232

1/7-2014

Fejl rettet, Skemalægning: Træk-og-slip fra uplacerede brikker flyttede utilsigtet markerede brikker.
11.231

1/7-2014

Fejl rettet, Rediger flere: Det er nu muligt at fjerne lærere fra en aktivitet så længe at den resulterende aktivitet stadig kommer til at indeholde mindst én lærer.
Fejl rettet, Rediger flere: Hvis der tilføjes en lærer der allerede er på en af de valgte aktiviteter gives nu en pæn fejl.
Fejl rettet, manglende rekvirent UVM til aktivitetsindberetning på mange skoler.
Fejl rettet, Eksamensdatabaseindberetning: Indberetning for ITX-elever fejlede.
11.230

1/7-2014

Fejl rettet, Elev, Karakterer: Hvis en elev havde mange typer af karakterer blev der vist linjeskift på nogen linjer.
Fejl rettet, Grupper: Indbyggede lærer-grupper indeholdte ikke nogen medlemmer hvis der var hul mellem to skoleår.
Eksamen, FVU: Prøvekalender for 2014/15 er nu indlæst.
Fejl rettet, ansøger fordeling i Region Hovedstaden: Fordelingen på enkeltelever tog ikke effekt med det samme.
11.229

30/6-2014

Fejl rettet, Eksamensdatabaseindberetning: Automatisk indberetning fejlede for nogle skoler.
11.228

27/6-2014

Fejl rettet, Bevisoversigt: Kunne fejle i særlige tilfælde, hvor elever havde seneste eksamenskarakter i en Større Skriftlig termin.
Fejl rettet, Danskuddannelsen, Indberet: Indberetning til Ankestyrelsen medtog i nogen tilfælde den samme henvisning for en elev flere gange.
Eksamensdatabaseindberetninger: Tilbage til normal.
Fejl rettet, beviser: Kunne ikke lave foreløbige beviser for HG.
Fejl rettet, Skoleopsætning: En ændring af startdato eller slutdato for et skoleår udløste ikke altid en mulig ændring af perioden for holdelementer med det samme.
11.227

27/6-2014

Fejl rettet, Bevisoversigt: Kunne fejle i særlige tilfælde, hvor elever havde seneste eksamenskarakter i en ikke-eksamenstermin.
Fejl rettet, beviser, HG: I nogen tilfælde fyldte beviset utilsigtet mere end én side.
Fejl rettet, beviser, HG: Der tillades nu karaktererer af typen "Afsl. standpunktskarakter" på bevis.
11.226

26/6-2014

Fejl rettet, Karaktersiden: Karaktersiden for elever fejlede fortsat.
11.225

26/6-2014

Fejl rettet, Karaktersiden: Karaktersiden for elever fejlede efter sidste release.
11.224

26/6-2014

Fejl rettet, beviser: Bevisverifikationen tager nu højde for ekstra A-niveaufag.
Fejl rettet, beviser: Kunne ikke lave foreløbige beviser for HG.
11.223

26/6-2014

Fejl rettet, beviser, HG: mundtlige eksamenskarakter på HG grundfag tillades.
11.222

25/6-2014

Fejl rettet, beviser: Kinesisk fortsætter A og B (fagnummer 7095) blev udskrevet med niveau to gange.
11.221

25/6-2014

Fejl rettet, Beviser: HF enkeltfag fremgik ikke på bevisoversigten hvis de var korte forløb.
Fejl rettet, Bevisoversættelse: Kinesisk fortsætter kunne ikke oversættes til engelsk.
11.220

24/6-2014

Fejl rettet, bevisverifikation, HTX: Meddelte fejl, om at Informationsteknologi B kunne måtte indgå som valgfag én gang.
Fejl rettet, bevisudstedelse: Den engelske oversættelse manglede top-margin.
Fejl rettet, stamdata, studieretningsønsker: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Bevis, Enkeltfag: "Udskriv alle eksisterende" medtager nu kun hvert bevis én gang.
11.219

24/6-2014

Fejl rettet, taxameterindberetning, enkeltfag: Indberetning af GSK-elever der har fået 02, blev indberettet som 'ikke bestået'.
11.218

24/6-2014

Fejl rettet, DU indberetning, Ankestyrelsen: Der medtages nu fraværs-information for hver elev i indberetningen.
Fejl rettet, Beviser, DU: Beviserne for "Modultest" og "Introdansk" medtager nu det korrekte UVM-logo.
Fejl rettet, Skemalægning, Opret: Ukendt fejl hvis et skema blev forsøgt oprettet uden der var valgt et skoleår.
Fejl rettet, Beviser, HTX: Teksten til Teknikfag indenfor Process, Levnedsmiddel og Sundhed rettet.
11.217

23/6-2014

Fejl rettet, Beviser, Enkeltfag: Det er nu muligt at inkludere protokolliner fra andre prøvehold for det samme hold på et bevis.
Fejl rettet, Stamdata, redigér hold: Sletning af holdelementer med tilknyttede studieforløb giver nu en bedre fejlmeddelelse.
11.216

23/6-2014

Fejl rettet, Bevis: Beviser for VUC elever blev i nogen tilfælde genereret med den forkerte rektor.
Beviser, Enkeltfag: Det er nu muligt at udskrive alle eksisterende beviser.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Generer ny enkeltfags-indberetning fejlede siden release 11.214.
Fejl rettet, Censormodul: Plagiatkontrollen gav fejlsiden.
11.215

20/6-2014

Fejl rettet, Skemalægning: Det var ikke muligt at flytte mange skemabrikker samtidig med musen fra uplacerede brikker.
Fejl rettet, Bogdepot, aktivitetsindberetning, mm.: Forskellige steder i Lectio fik man fejlsiden ved tryk på en knap siden sidste release.
11.214

20/6-2014

Klasse, Fravær: Funktion til frafaldsforudsigelse fjernet.
Fejl rettet, DU indberet, Ankestyrelsen: Der medtages nu information om afholdte undervisnings-lektioner i indberetningen.
Fejl rettet, HG Bevis: De valgte protokollinjer blev ikke altid medtaget på beviset.
Fejl rettet, Elev, Bevis: Matematik blev ikke medtaget i verifikationen ang. naturvidenskabelige fag på B-niveau for STX.
Stamdata, Red. Elev - Protokol: På protokollinjer vises nu hvilket evt prøvehold protokollen er tilknyttet (dette gælder ikke ældre protokol).
Fejl rettet, Skemalægning, Rediger brikker: Ved "Tilføj brik" blev blok-id ikke sat. Nu sættes det i tilfælde af alle andre brikker for holdet har det samme blok-id.
Fejl rettet, Kontekst-kort: En elevs kontekstkort for hold fejlede i nogen tilfælde.
Fejl rettet, Elev, Karaktermeddelse: Årsprøve karakterer vises nu som "Eksamens-/årsprøvekarakter".
Fejl rettet, Timefagfordeling, Lærerliste: Sortering på "Timestatus" var forkert.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Det var ikke muligt at konvertere Team-Danmark elever i Region Hovedstaden.
11.213

18/6-2014

Fejl rettet, Timefagfordelingsprogram: I nogle tilfælde blev administrativ belastning og løntimer blandet sammen (når man havde nogle poster kun med adm.belastning og nogle kun med løntimer). Nu spørges der ved opstart af programmet, om man vil se adm. belastning eller løntimer.
Fejl rettet, Indbyggede lærer-faggrupper: Lærere som først er aktive næste skoleår, kom først med i gruppen når skoleåret oprindede.
11.212

18/6-2014

Fejl rettet, Eksamen, Slet prøvehold: Det var ikke muligt at slette et prøvehold, hvor der var indtastet karakterer på (også selvom man slettede karaktererne). Løsningen i sidste release var ikke altid nok.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Siden kunne nogle gange fejle.
Fejl rettet, Lærerforside - bogdepot: Der kunne fejlagtigt komme en besked om: "Ny reservation startet..." på gamle reservationer hvor alle udlån var afleveret.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensudskrift for lokale: I nogle tilfælde blev 1. dag for lokalet ikke markeret som optaget (hvis prøveholdet i lokalet startede før 1. dag i opgørelsesintervallet).
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Bevisverifikation for HF kunstnerisk faggruppe accepterede ikke Design B (6664) fra valgfagsbekendtgørelsen.
Fejl rettet, UU/Ungedatabase-indberetning: Hvis man ændrede startdato på et elevforløb, så blev der indsendt et afbrud for eleverne, men ikke et nyt optaget.
Fejl rettet, bevisverifikation, HTX: Faget Informationsteknologi B kan erstatte Kommunikation/IT C.
Elev, Karakterer: Det er nu muligt at se en samlet karaktermeddelse for en elev.
11.211

17/6-2014

Fejl rettet, Offentliggørelse af protokol: Sproglig protokol blev aldrig offentliggjort. Nu offentliggøres den sammen med mundtlig protokol.
Fejl rettet, Offentliggørelse af sygeeksamener: Kunne ikke offentliggøres.
Fejl rettet, Studieplan for stamklasser: For afslutningsårgange kunne forløbslisten nogle gange være tom.
Aktivitetsindberetning: Tilføjet lidt information omkring ny enkeltfagstilskudsmodel på GSK.
Fejl rettet, AVU beviser: Skolens navn stod dubleret.
Fejl rettet, Eksamen, Slet prøvehold: Det var ikke muligt at slette et prøvehold, hvor der var indtastet karakterer på (også selvom man slettede karaktererne).
Logfiler, UU-log: Nu kan man hente loggen for UU indberetnings kørsler.
11.210

13/6-2014

Fejl rettet, skemaeksport: Eksport af skemadata: importerede dagsbemærkninger kom ikke med i eksporten.
11.209

12/6-2014

Frafald: Ny funktionalitet, der identificerer elever, der udviser tegn på at at være frafaldstruet. Virker pt. for 2.g- og 3.g-elever.
Skemalægning, Opret: Det er nu muligt at vælge hvilket skoleår skemaet skal gælde for.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Det var ikke muligt at oprette/redigere aktiviteter på skoleårets sidste dag.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Gav fejlsiden i de tilfælde, hvor ansøgers cpr-nummer optrådte flere gange næste skoleår.
Fejl rettet, redigér elev, VUC tilmeldinger: Viste ”Startet senere” for hold med flere holdelementer.
Fejl rettet, Easyintegration: Opdatering af elevstamdata kunne fejle med meddelese om ukendt rekvirent: UVM.
Fejl rettet, Beviser: Årskarakter og eksamen i samme fag kunne blive vist på to linjer.
Fejl rettet, Redigér elev, DU: Ny henvisning gav fejlsiden.
Fejl rettet, Rediger flere: I nogen tilfælde blev der udeladt nogen aktiviteter i søgningen.
11.208

11/6-2014

Fejl rettet, Månedskalender: I nogen tilfælde var navigering mellem fortløbende måneder ikke mulig.
Ansøger, Konverter ansøgere: Der er åbnet for at Bornholm kan konvertere ansøgere.
Fejl rettet, Klasse, Studieplan: Der blev vist irrelevant HTML kode i toppen af siden.
Fejl rettet, Ansøger, Region Hovedstaden: Klagevedhæftninger kunne ikke vises.
11.207

10/6-2014

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - SU overblik: Kunne fejle for nye elever som har en startdato i fremtiden.
Hold, Holdtilmeldinger: Det er nu muligt at se et samlet regnskab for et holds tilmeldinger. Fejl rettet, Rekvirenter: Flere steder bliver rekvirent-typer nu vist som før release 11.205.
. Fejl rettet, Redigere flere: Det er nu muligt at oprette nye Anden Aktiviteter uden lærere og holdelementer.
Fejl rettet, Bogdepot, Rykkere: Felterne af typen "DAGSDATO" blev ikke altid udfyldt.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Forskellige tilrettelser af modultest-beviset til danskuddannelsen.
Eksamen, Eksamensudskrifter Censor: Det er nu muligt at sortere efter prøveholdets start-dato.
Fejl rettet, Avanceret skema: Siden blev blank hvis der blev sorteret på en kolonne.
Eksamen, Eks. karakterer: Det er nu muligt at sortere på de fleste kolonner, samt at filtrere på prøvetermin.
11.206

6/6-2014

Fejl rettet, Redigér prøvehold: Det var ikke muligt at fjerne ip/hostname fra et prøvehold for at bruge skolens default-opsætning.
Fejl rettet, Konverter ansøgere: Det var ikke muligt at konvertere HG-ansøgere.
Fejl rettet, Karakterer, Elevvisning: Ved indtastning af karakterer med karaktertyper der hører til i samme kolonne, blev ingen af karakterne vist.
Fejl rettet, Bogdepot, Aflevering: Besked efter aflevering viste ikke antal bøger.
Elev, Holdtilmeldinger: Det er nu muligt at se et samlet regnskab for elevens tilmeldinger.
11.205

4/6-2014

Stamdata, Rekvirenter: Nyt skærmbillede hvor skolens rekvirenter (til brug ifm. aktivitetsindberetning, holdtilknytninger, mm.) kan redigeres.
Taxameter - Enkeltfagsindberetning: Automatiskberegning-principperne er nu ændret, således at der bruges skoledage til at finde 20% dagen. Derudover er reglerne omkring finansårs-split ændret, således at der altid startes på en ny periode i det nye år (dette er ikke i overensstemmelse med AGV instruksen, men disse nye regler er udstukket fra UVM ktst). Automatisk beregning af varighed for elever som starter senere på et forløb bruger nu kun undervisningsperioder (holdelementers perioder).
11.204

4/6-2014

Stamdata, Rediger elev: Det er nu muligt at skifte elevforløb og stamklasse med skiftedag i fremtiden.
Fejl rettet, GIF-bevis: Side 2 teksten om betingelse for beståelse stod dobbelt.
Redigér kontaktbog/studiebog: Ved Oprettelse af ny kontaktbog/studiebog kunne man ikke tilføje afsnit.
Fejl rettet, Holdpakning: Opdatering kunne give ukendt fejl for Eksisterende hold.
Fejl rettet, fraværsoversigt: Hvis søgning tog mere end et minut, fik man fejlsiden.
Eksamensudskrifter, prøvehold: Det er nu muligt at sortere på prøvetermin.
11.203

2/6-2014

Fejl rettet, Rediger flere: Det er nu muligt at indtaste søgekriterier indeholdende lokaler, men uden hold og lærere.
Fejl rettet, Ansøger: Opret ny ansøger fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrifter: På skoler med afdelinger bliver diverse udskrifter nu genereret med den relevante afdelingens adresse.
Fejl rettet, Lønposter: Lønposter med samme lærer som både midlertidig og rigtig lærer kunne give fejlsiden flere steder.
11.202

26/5-2014

Fejl rettet, Beviser, Danskuddannelser: Beviser for "Modultest" og "Introdansk" har fået forskellige tilrettelser så de nu ligner de originale beviser mere.
Fejl rettet, Elev, Holdtilknytninger: Den sidste linje af dato-vælgeren under "Afslut holdtilknytninger" var ikke synlig.
Fejl rettet, Elev-aktivperiode på lange forløb: Hvis man ændrede et elevforløb fra et langt til et kort forløb, så blev elevernes beregnede aktiv-periode ikke opdateret med det samme.
Fejl rettet, elevtilmeldinger: Registrering af betaling blev altid sat til dags dato.
Eksamensbelastning: Tilføjet summering af kollonner.
11.201

26/5-2014

Fejl rettet, Lærerforside: I linket til samlet eksamensplan stod Sommer 2015. Nu vises korrekt Sommer 2014.
Fejl rettet, Elevens karakterside: Visning af karaktersiden kunne fejle for HG elever.
Fejl rettet, Elev, Holdtilmeldinger: "Ledig kapacitet" blev ikke altid vist korrekt.
Fejl rettet, Elev, Holdtilmeldinger: Hvis en holdtilmelding var tilknyttet så kunne den ikke opdateres.
Fejl rettet, Elev, Holdtilmeldinger: "Skemaoversigt" viser nu alle aktiviteter for eleven, og ikke kun tilmeldte aktiviteter.
Fejl rettet, Rapportering, Karakterer: Feltet "holdlærere" er omdøbt til "Holdlærere".
Fejl rettet, Bogdepot: Hjemkaldelse af bøger ud fra eksamener kan nu gøres selvom alle eksamener ikke er offentliggjort.
Fejl rettet, overførsel af digitale afleveringer til Synopsisprøvehold: Naturvidenskabelig Faggruppe kunne ikke få overført afleveringer.
Studiebøger: Det er nu muligt at lave "Kontaktbog" for alle typer af elever.
Eksamen, overfør årskarakter. Det tillades nu at overføre Årsakarakterer for HG-grundhold.
11.200

23/5-2014

Ansøger, Region Hovedstaden: Åbnet for indsendelse af genbehandlingsanmodninger.
11.199

23/5-2014

Fejl rettet, Eksamensbeviser, EUX: Verifikation af mindst to B-niveau-fag var ikke korrekt.
Fejl rettet, Forside - lærer: Nu vises link til "Skolens samlede eksamensplan" igen på læreres forside.
Fejl rettet, Eksamensudskrifter - Prøvehold - Oversigt: For skoler med afdelinger bruges nu afdelingens adresse.
11.198

22/5-2014

Det er nu muligt at se fravær for ikke aktive elever på en stamklasse.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, Danskuddannelse: Layout for modultest-beviser er tilpasset.
Fejl rettet, Rediger Flere: Det var ikke muligt at oprette nye Anden Aktivitet hvis ikke der var valgt både lærer, hold og lokale.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HF enkelfag: Fejl opstod ved enkeltfagsbevisudstedelse for Hf enkeltfags prøvehold.
11.197

21/5-2014

Ingen versionsnoter.
11.196

20/5-2014

Statsborgerskabsprøve: For statsborgerskabsprøven er nu muligt at oprette elevforløb, elever med korrekt type, hold, og prøvehold.
Fejl rettet, Labelsprint: 12x2 printet havde røde streger på.
11.195

20/5-2014

Fejl rettet, karaktergivning: Fejlede stadigvæk.
11.194

20/5-2014

Fejl rettet, Driftsforstyrrelser: Her til morgen samt i weekenden har der et par gange været udfald på 1 eller 2 minutter. Dette skulle nu være løst.
Fejl rettet, karaktergivning: Fejlede siden sidste release.
11.193

20/5-2014

Brevskabeloner og bogdepot rykkere: Det er nu muligt at lave standard felter der angiver dagsdato plus et antal dage i word-skabeloner, f.eks. DAGSDATO+14 der betyder datoen 14 dage fra d.d.
Stamdata, Elev-verifikation: Protokollinie-verifikationen kunne give advarsler for protokol der lå før 1/10-2007, idet UNI-C's XPRS uddannelsesmodel ikke indeholder valide data fra før 2007. Verifikationen bruger nu 1/10-2007 som undersøgelsesdato hvis protokoldatoen ligger før.
Fejl rettet, Rediger elev, Historik: Elevens slutdato i visualiseringen var i nogen tilfælde forskudt med én dag.
Karaktergivning: Hold som benytter karakterskalen "Gennemført" tilføjet mulighed for at massetildele karakterer.
Eksamen, Elev-prøveholdlabels: Med 16 labels pr. ark, kunne sidste linie af sidste label blive udeladt/klippet af.
Foto og Studiekort: programmet husker nu flueben set ved landskabsmode, hvid font, studiekortsnummer og magnetstribe.
Fejl rettet, Skema - Anden eksamensaktivitet: Hvis der var givet 8 eller flere løntimer for en lærers anden eksamensaktivitet, så blev den ikke vist i skemaet.
11.192

19/5-2014

Fejl rettet, SU: Elever med SU-indskrivning, der får slettet cpr-nummer eller sat det til AAA1-formen, gav advarsel ved alle senere indberetninger. Nu får eleven blot en ophørshændelse.
Stamdata, Rediger elev: Elevens CPR-nr. vises nu i sidens titel.
Elev, Kontekstkort: Elevens CPR-nr. vises nu, hvis man har tilstrækkelige rettigheder.
Eksamen, Rediger Eksamensbelastning: Tilføjet ny kolonne med "censur timer". For skriftlige prøvehold er værdien total rettetid, og for mundtlige prøvehold er værdien total eksaminationstid.
Eksamen, Eksporter Eksamensbelastning: Tilføjet ny kolonne med "censur timer".
Fejl rettet, Ansøger, Klager: Feltet klagetekst er større, så der skal scrolles mindre hvis det indeholder meget tekst.
11.191

15/5-2014

Fejl rettet, Elev-aktiv periode: Elever på lange forløb fik ikke opdateret deres aktiv periode korrekt med det samme, når man slettede en elevforløbshistorikpost på eleven.
Fejl rettet, AVU prøvebevis: Fik fejlbesked ved udstedelse af AVU prøvebevis.
Fejl rettet, Eksamen: Hent erstatningscensor gav fejlsiden.
Fejl rettet, Beviser, Introdansk: Der bliver nu inkluderet et UVM-logo på beviset.
Fejl rettet, Rediger lærer, Friholdelse: Periodens slut-dato bliver nu synkroniseret med start-datoen når der vælges ny start-dato.
11.190

14/5-2014

Fejl rettet, Stamdata, hold: Hold blev ikke vist.
11.189

14/5-2014

Fejl rettet, Eksamensudskrifter: Siden sidste release blev klasselabels printet med afdelingens adresse, og ikke hovedskolens adresse.
Fejl rettet, Foto og Studiekort: Den foreslåede slutdato for studiekort bliver nu sat iht. elevens historik.
Foto og Studiekort: Det er nu muligt at arbejde med inaktive elever.
Foto og Studiekort: Det er nu muligt at inkludere studiekort-nummeret på et studiekort.
Fejl rettet, Samlet årsopgørelse: Gik til fejlsiden, når man skiftede faneblad.
Fejl rettet, eksamen, samlet dagsrapport: Huskede ikke dato-valget.
Fejl rettet, Prøvehold, Hent Censor (FVU): Håndteringen af fejlbeskeder virkede ikke korrekt når der faktisk ikke var nogle fejl, og endte med at resultere i en ukendt fejl.
Rapportering: Det er nu muligt at tilføje kategorien "Holdeksporter" til en rapport.
11.188

12/5-2014

Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Der blev i nogen tilfælde fejlagtigt givet en fejl om at ikke både "ændret" og "aflyst" kan redigeres samtidig.
Fejl rettet, Beviser, Introdansk: Der kunne ikke genereres beviser for introdansk.
Fejl rettet, Prøvehold, Hent Censor: Det kunne fejlagtigt blive rapporteret at handlingen blev udført uden anmærkninger, selvom indberetningen til UVM gav fejl.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Fejlede hvis det blev forsøgt at ændre både ugedag og tidspunkt.
Fejl rettet, Opret studiebog: Siden gav ukendt fejl hvis det ikke var muligt at oprette studiebøger pga. skolens opsætning. Nu gives pænere fejl.
Fejl rettet, Eksamensudskrifter: Hvis skolen var opsat med afdelinger kunne karakterlister blive udskrevet med den forkerte adresse for skolen.
Eksamen, Samlet dagsrapport: Det er nu muligt at se aktivitet for alle afdelinger hvis man er eksamens-administrator.
Fejl rettet, Opret protokollinje: Ved Meritgivning meddeltes at merittypen pt. ikke var tilladt.
Eksamen, Lønberegning, OK13: Automatisk beregning af løntimer er nu korrigeret, så den automatiske beregning giver 0 timer.
Fejl rettet, Samlet årsopgørelse: Siden fejlede i nogen tilfælde siden release 11.186.
Fejl rettet, Samlet tidsregistrering: Siden fejlede i nogen tilfælde siden release 11.186.
11.187

9/5-2014

Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Slutdatoen i det indtastede dato-interval blev ikke respekteret af søgningen.
Aktivitet, Rediger flere: Der gives nu en advarsel hvis start-datoen ligger før dags dato.
11.186

8/5-2014

Aktivitet, Rediger flere: Det er nu muligt at fremsøge aktiviter baseret på en række kriterier, og ændre deltagere, tidspunkt, mm. for de fundne aktiviteter.
Aktivitet, Rediger flere: Det er nu muligt at aflyse aktiviteter.
Aktivitet, Rediger flere: Det er nu muligt at ændre "Vises i" for Anden Aktivitet.
Fejl rettet, Elev-Fraværsangivelse: Siden fejlede hvis man som administrator trykkede på søg.
Fejl rettet, Ansøger konvertering: Viste ikke allerede konverterede ansøgere.
Eksamen, Eksamens karakter: Det er nu muligt at udstede beviser for et helt enkeltfags prøvehold.
Fejl rettet, Eksamensudskrifter Censor. Listen med censorer blev vist med en forkert skrifttype i IE11.
11.185

7/5-2014

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Supplerende indberetninger indeholdt alle rækker. Nu medtages kun rækker hvor der er sket ændringer.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Detaljer visning viser nu altid 1 decimal for varighed og 5 decimaler for bidrag.
Stamdata, Tilskudsberegning - Enkeltfag: Der vises nu tælleperiode i tilskudsberegningen for en elev,hold.
Stamdata, Tilskudsberegning - Enkeltfag: For OBU skrives varighed og fremmøde nu ned i beregningskommentaren.
11.184

7/5-2014

Fejl rettet, Stamdata, Vælg hold: Sortering på fag-kolonnen fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - Holdtilmeldinger: Siden kunne fejle hvis et hold havde flere holdelementer som var aktive samtidigt.
Fejl rettet, Ansøger, konvertering: Kunne give fejlsiden, hvis der fandtes flere elever med samme cpr-nummer.
Ansøger: nu muligt at indlæse STX ansøgere uden studieretning på 1.ønsket.
Ansøger, konvertering: Tilføjet mulighed for at filtrere på kun 1.prioritetsønsker.
Fejl rettet, Konsultationer: Vejledningskonsultationer, rediger ønsker gik i fejlsiden.
11.183

2/5-2014

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs udgående censur: Indlæs udgående censur indlæste for alle XPRS prøveområder. Nu indlæses kun for det valgte prøveområde.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensudskrifter censor: Siden fejlede, hvis der var censorere uden cpr nummer. Censorere uden cpr nr vises nu ikke i listen.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger stamklasse: Hvis man tilføjede en ny favoritlærer, så fejlede siden når man trykkede gem/anvend.
11.182

1/5-2014

Fejl rettet, Windows applikationer: Der bruges nu igen et trusted certifikat til signering af windows applikationerne.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger stamklasse: Fanebladet Lærere kunne fejle når man trykkede "Tilføj lærer".
Ændring: Stamdata elev SU faneblad. Omdøbning af Ø-titler fra SU liner til SU perioder. Knap opret/opdater SU linier omdøbt til "Godkend SU perioder".
Ændring: Stamdata SU Parkeringsliste omdøbt til "Parkeringsliste (Beregnede SU-perioder)". Knap opret/opdater SU linier omdøbt til "Godkend SU perioder".
Fejl rettet, Stamdata elev tilmeldinger: Holdtilmeldinger kunne give fejlsiden for hold med flere samtidige holdelementer.
Beviser, AVU/FVU/HG: Det er nu muligt at se alle verifikationsoplysninger ved udstedelse af manuelle beviser.
Fejl rettet, stamdata, rediger hold: Holdelementer blev ikke altid præsenteret i kronologisk rækkefølge.
Fejl rettet, skemadata, eksporter løntimer: Løntimer uden lærer angivet var ikke med i eksporten.
Fejl rettet, Ansøger: spring over virkede ikke ved nyoprettede ansøgere.
11.181

29/4-2014

Fejl: Windows applikationerne er for nuværende signeret med et certifikat som ikke er udstedt af en trusted CA. Et nyt trusted certifikat forventes at blive brugt igen snarest.
Ansøger: Nu muligt at fjerne eftertilmelder-fluebenet.
Fejl rettet, Prøvehold, Censor: Det var ikke muligt at tilføje censor med Cpr-nummer.
Fejl rettet, Rediger stamklasse: "Lærere"-fanebladet gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Opret hold: Visse fag fik siden til at hænge.
Eksamen, Prøvehold: Det er nu muligt at oprette prøvehold for hold for danskuddannelsen.
Beviser, Danskuddannelse: Til beregning af gennemsnittet på afsluttende prøver bruges nu den korrekte vægt jf. bekendtgørelsen.
Fejl rettet, Lærerens årsopgørelse: Listen viste også midlertidige lønposter (fejl siden 11.171).
Fejl rettet, Slet elevforløb: Hvis elevforløbet ikke kan slettes, så er der nu tilføjet flere fejltilfælde, som der vises en pæn fejlbeskrivelse for.
Fejl rettet, Stamdata, Lærer, Andet: Der opstod en fejl ved tilføjelse af tilskudsmærke.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrifter: Det er nu igen muligt at udskrive rækkefølgelister for prøvehold uden tilknyttet censor.
Eksamen, Verifikation, Prøvehold: Ny filtrerings-mulighed "Vis kun linjer med beskeder" hvor prøvehold uden advarsler/fejl ikke vises.
Eksamen, Prøveholdsudskrifter: "Eksporter engangskoder til digitale eksamener (valgte)" medtager nu eksamens nr.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: "Beregn" knappen gav fejlsiden i visse tilfælde.
Fejl rettet, Du beviser: UVM-logo kom ikke med på modultest-bevis.
11.180

22/4-2014

Fejl rettet, Ansøger: export af XML udelod indledende xml-declaration.
Fejl rettet, DU beviser, Modultests: Feltet ”Udbyders navn og adresse” udfyldes ikke længere automatisk, så det f.eks. kan udfyldes med stempel.
Fejl rettet, DU beviser, Modultests: Beviser genereres nu med gul ramme og UVM-logo.
Fejl rettet, DU beviser: Datoer skrives nu i rigtigt format (f.eks. 10-04-2014).
Fejl rettet, stamdata, rediger elev: Kunne melde fejl om en ikke fundet dropdown-værdi.
Fejl rettet, stamdata, rediger stamklasse: Fik fejlsiden når man tilgik elev-fanen.
11.179

21/4-2014

Fejl rettet, Censormodul: Afleveringsprogram kunne fejle ved upload til Lectio.
11.178

17/4-2014

SU: Elever på timebaserede elevforløb får nu automatisk forlænget SU-indskrivningsperiode hen over sommerferien, hvis eleven iøvrigt skal have SU både før og efter sommerferien.
Skoleopsætning: Mulighed for at indtaste adresse for afdelinger.
Timefagfordeling: I Timefagfordelingsoversigten er det nu muligt at se lønposter hvor der er sat midlertidig lærer på.
Stamdata, Rediger elevforløb: Elevfanebladet viser nu periode for elevs tilknytninger til forløbet isf. elevens ind- og udmeldelsesdato. Elever der følger elevforløbet i forløbets fulde periode, får ikke vist periode.
11.177

15/4-2014

Fejl rettet, SU, Indskrivningskontrol: Alternativt SU-CØSA-formål blev ikke respekteret.
SU, Indskrivningskontrol: Indskrivningskontrollen påtaler nu også elever der er SU-indskrevet i Lectio i en længere periode end i US2000.
Fejl rettet, censormodul: Fejl opstod når man vil tilgå digitale afleveringer fra lærers forside hvis det ikke var lokale hold.
Fejl rettet, bogdepot: Kunne ikke finde bog ved at søge på EAN/ISBN nummer.
Fejl rettet, Timefagfordeling: Der vises nu tillæg for alle faglærere når der trækkes timefagfordelingsrapporter.
Fejl rettet, Ebog/Eværk: Der opstod fejl når man ville redigere i et eksisterende Eværk.
11.176

11/4-2014

Fejl rettet, Beviser: Der angives nu "Nej" ved "Fejl accepteret" for HG, AVU, FVU og DU beviser.
Stamdata, Hold: På "Fællesfag" og "Eksamen, XPRS elevdata" er det nu muligt at filtrere visningen så der kun vises aktive elever på holdet.
Ansøger, Region Hovedstaden: Åbnet for at kunne oprette ansøgere til 2.-5., prioritet.
11.175

10/4-2014

Fejl rettet, Prøvehold, Censor: For mundtlige VUC prøvehold er det ikke længere nødvendigt at angive CPR nummer på en censor.
Eksamen, Udskrifter: Det er nu muligt at printe karakterliste og kasselabel for AVU/FVU prøvehold.
11.174

10/4-2014

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: "Varighed" og "Bidrag" blev ikke vist siden sidste release.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Eksisterende indberetninger er nu delt op i to tabeller, "Fuldtid" og "Enkeltfag".
Eksamen, Udskrifter, Eksporter: Det er nu muligt at eksportere engangskoder til digitale eksamener.
Rapportering, Hold: Det er nu muligt at trække en rapport for hold.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, SU-timekontrol: Hvis der var tilføjet barn kunne siden fejle når man derefter trykkede gem/anvend.
Ansøger, Region Hovedstaden: Muligheden for at trække en ansøger ud af fordelingen er midlertidigt lukket.
11.173

10/4-2014

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning enkeltfag: For automatiske tilskud, beregnes der nu automatisk en alternativ varighed for elever som starter senere end holdets undervisningsperiodes startdato.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning enkeltfag: På hold og elev kan man nu via Enkeltfagstilskudsopsætning se den fulde tilskudsberegning for hver kombination af elev-hold.
Stamdata, Timefagfordeling: Oversigten indeholder nu også administrativ belastning for fagene.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Fordel til overligger blev nulstillet, hvis man derefter trykkede gem/anvend.
Fejl rettet, Eksamen: Oprettelse af nyt SRO prøvehold kunne fejle hvis xprsfag ikke var sat på variable underfag.
Fejl rettet, Timefagfordelingsprogram: Viste 0.0 timer ud for læreres holdnorm.
Fejl rettet, Eksamensadministration: Fejl opstod når man trykkede på ikke offentliggjorte prøvehold i dagsrapporten.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata, Danskuddannelsen: Der blev givet forkerte advarsler om forkerte vægte på protokollinjer.
SU, Indskrivningskontrol: Kontrollisten kan nu filtreres på afdeling.
Stamdata, Elev: Det er nu muligt at sætte dato på elevsager.
Fejl rettet, Køb Ebøger/Eværker: Kunne ikke udskrive faktura.
Rapportering, Karakter: Det er nu muligt at få adresse og postnr for en elev på rapporten.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Timeregnskabet kunne fejle når man gemte efter ændring af lærer.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Brikker i kæde med samme låste lokale blev i nogen tilfælde ikke tildelt en position.
Fejl rettet, Eksamen, Digitale prøver: Fejl kunne opstå ved kopiering af digitale afleveringer til alm. opgaver.
Fejl rettet, Danskuddannelse indberetning: Opstarts- og færdiggørelsestakst benævnes nu "Takst 1" og "Takst 2".
11.172

8/4-2014

Ingen versionsnoter.
11.171

7/4-2014

Fraværsopgørelse: Det er nu muligt at få vist en kolonne med aktuelt elevforløb for eleven.
Stamdata, Hold: Udskrift af holdløntimer indeholder nu også midlertidige lærere.
11.170

7/4-2014

Ingen versionsnoter.
11.169

7/4-2014

Stamdata, Aktivitetstindb. Enkeltfag: Forbedrede advarsler ved generer indberetning.
11.168

7/4-2014

Fejl rettet, Rediger aktivitet: Find vikar siden fejlede hvis der var flere grupper tilknyttet.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Kunne ikke generere af FVU/AVU beviser for terminen sommer2014.
Fejl rettet, Stamdata: UU-Brobygning.net kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetstindb. Enkeltfag: Man kunne ikke sende indberetningen i nogle tilfælde, da verifikationen gav nogle ikke rigtige fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetstindb. Oversigt: Der vises nu afdelingsnavn.
11.167

6/4-2014

Fejl rettet, Stamdata, Enkeltfagsindberetning: FVU Screening udløste ikke administrationsbidrag.
Stamdata, Rediger enkeltfagsindberetning: Tilføjet "Summeringer" faneblad, hvor der nu findes diverse summeringsoversigter over indberetningen.
11.166

5/4-2014

Fejl rettet, Stamdata, Rediger enkeltfagsindberetning: Diverse GUI forbedringer.
11.165

5/4-2014

Fejl rettet, Stamdata, Rediger enkeltfagsindberetning: Det var ikke muligt at skifte afholdelsesform og rekvirent på manuelle korrektionslinier.
11.164

5/4-2014

Eksamen, Beviser: Det er nu muligt at generere beviser for den alm. danskuddannelse og introdansk.
Stamdata, Rediger enkeltfagsindberetning: Fag og TMKAAU vælgere er nu almindelig lectiovælgere i stedet for drop downs.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger enkeltfagsindberetning: Siden 11.162 var gem, annuller, anvend kun at finde på andet faneblad.
11.163

4/4-2014

Ingen versionsnoter.
11.162

4/4-2014

Eksamen, Prøvehold: Dato og tidspunkt er nu ikke længere obligatorisk ved oprettelse af prøvehold.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elevforløb: Elevforløbslisten reagerede ikke på "Vis kun aktuel afdeling".
Fejl rettet, EASY-integration: Opdatering af tilknytninger kunne fejle.
Eksamen, lokaleoversigt: Det er nu muligt at angive et tidsinterval.
11.161

3/4-2014

Fejl rettet, Generelt: Problemer med nogle knapper.
11.160

3/4-2014

Fejl rettet, Generelt: Nogle knapper virkede ikke siden sidste release.
11.159

3/4-2014

Fejl rettet, Stamklasse, Klassens Lærere: Kunne ikke længere se hvilke hold lærerne havde med klassen.
11.158

2/4-2014

Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Tilføjelse af elev, lærere og lokale gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, DU: Opret/slet/opdatering af ophør/protokol opdaterer nu også slutdatoen på holdelementet for det administrative DU hold.
11.157

2/4-2014

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elevforløb: Elevforløbslisten kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, EASY-integration: Opdatering af tilknytninger kunne fejle.
11.156

2/4-2014

Stamdata, DU indberet: Det er nu muligt at generere en kommunefaktura for Introdansk.
Stamdata, Elev, VUC: Det er nu muligt at oprette realkompetencevurderinger.
Stamdata, Rediger elevforløb: Elevforløbslisten kan nu sorteres.
Stamdata, DU indberet: Der kan nu genereres indberetning for Introdansk til Ankestyrelsen.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Elever: Det gives nu advarsler for Introdansk elever hvor "Kommune" ikke er angivet.
11.155

31/3-2014

Fejl rettet, Grupper, Lærere og elever: Siden fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Eksamen, Digitale prøver: Siden fejlede hvis et prøvehold ikke havde nogen elever.
11.154

31/3-2014

Fejl rettet, AVU- og FVU Beviser: kladdebevis viste teksten "[skoleledernavn]" i stedet for skoleleders navn.
Hold, Elever: For fællesfag er det nu muligt for en lærer at se hvilket underfag eleven er tilmeldt.
Fejl rettet, HG Eksamen: Det er ikke længere muligt at lave HG udtræk hvis der allerede findes prøvehold for et af de valgte hold.
Fejl rettet, Eksamen, Dagsrapport: Det er nu muligt at se eksamener for datoer hvor lang forberedelse er startet (men ikke selve eksamen).
Fejl rettet, Stamdata, Elev, DU: Det er nu muligt at tilknytte en elev til andre uddannelser/modul end dem der efterfølger de uddannelser/moduler vedkommende har afsluttet.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, DU: Det er ikke længere muligt at tilknytte til en ny uddannelse/modul hvis der ikke findes en relevant DU henvisning.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata, DU: Der gives nu verifikationfejl hvis der ikke findes en relevant DU henvisning for en elevs DU uddannelse.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, DU: Det er ikke længere muligt at oprette et ophør på en ikke-aktiv uddannelse/modul.
Fejl rettet, Eksamen, Indtast eksamenskarakterer: FVU prøver bruger nu bestået skalaen.
11.153

28/3-2014

Danskuddannelsen, Henvisninger: Tilføjet henvisningskategori "ID" ifm. Introdansk.
Eksamen, HG Eksamen, Vælg hold: Tilføjet kolonne der vises antal elever allerede på prøvehold.
Fejl rettet, Tilskudsberegning enkeltfag: Der blev givet advarsler af typen "Kan ikke udlede XprsUddannelse (uddgrp=Andet)" som ikke var relevante for beregningen.
11.152

27/3-2014

Stamdata, Fag: Tilføjet xprsfaget 100701- "FVU Læsning 1-4 samlæs" som fællesfag dækkende over FVU Læsning 1-4.
Tilskudsberegning enkeltfag: Understøtter nu fællesfag. På tilskudsopsætningen for holdet skal der angives for hver elev hvilket underfag de skal udløse tilskud for.
Tilskudsberegning enkeltfag: Understøttelse af FVU Screening.
11.151

27/3-2014

Fejl rettet, Ansøger, Region Hovedstaden. Inaktivering til anden uddannelse gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, DU indberetning: Interne uddannelsesskift medtages ikke længere i kommunefakturaen, og indberettes som "Andet" ifm. Ankestyrelsen.
Stamdata, Elev, Holdtilmeldinger: Det er nu muligt at se ledig kapacitet for et hold.
Ansøger, Region Hovedstaden eksport til Excel viste ikke Inaktiverings årsager.
Ansøger, Eksport til Excel: Medtager nu sprogfag og kunstnerisk fag på ønsker.
Ansøger, konvertering: Fejlsiden efter valg af uddannelse og studieretning til konvertering.
Fejl rettet, Studieretningsverifikation: Nogle studieretningsfag er udmeldt fra UVM med forkerte startdatoer. Studieretningsverifikationen gav derfor nogle advarsler for f.eks. 3168A.
Fejl rettet, Offentliggørelse af eksamener: AVU Sommer 2014 terminen var sat op til at have samme verifikationsregler som GYM. Nu er der åbnet op for at man kan offentliggøre eksamener for AVU når man har lyst.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Hvis man flyttede (skiftede startdato) en skriftlig eksamen, så blev dette ikke gemt og kunne give forskellige verifikationsfejl under gemningen.
11.150

26/3-2014

Fejl rettet, Eksamen, Opret skriftlig terminsprøve: Den indtastede periode blev ikke gemt på prøveholdet og dets elever.
Fejl rettet, rækkefølgelister: Viste kun elever for den aktuelle afdeling beregnet ud fra en fast dato.
Fejl rettet, oversigt over digitaleprøver: Gik til fejlsiden.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata, Elever: Advarsel for manglende nationalitet for elever på danskuddannelsen blev ikke altid vist.
Danskuddannelsen: Det er nu muligt at håndtere "Introdansk" elever i Lectio.
Stamdata, Elev, Danskuddannelsen: Det er nu muligt at angive ophørs årsag "Internt uddannelses-skift".
11.149

25/3-2014

Fejl rettet, Stamdata, udmeld elev: Funktionen fik ikke altid sat udmeldelsesdatoen for elever på lange forløb (siden 11.146).
Verifikation af stamdata, Elever, Danskuddannelsen: Det verificeres nu at startdatoen for aktive uddannelser skal ligge før slutdatoer for afsluttede uddannelser.
11.148

24/3-2014

Fejl rettet: Nogle kritiske fejl i 11.146 rettet. Release 11.146+147 blev trukket tilbage.
11.147

24/3-2014

Fejl rettet, optag.dk: Rapporterne kunne fejle, hvis der var angivet at en skole havde 0-kapacitet.
Fejl rettet, Automatisk opdatering af timeregnskab: Satte feltet "midlertidig lærer" til tom ved opdatering.
11.146

24/3-2014

Fejl rettet, Stamdata, Vælg elever: Hvis man tidligere havde udført en søgning som gav 0 resultater, så kunne siden fejle hvis man kom tilbage til den.
11.145

21/3-2014

Ingen versionsnoter.
11.144

21/3-2014

Fejl rettet, time-fagfordeling: Timefagfordelingsprogrammet viste i visse tilfælde kun 0.0.
11.143

21/3-2014

Stamdata, Elev: Det er nu muligt at angive nationalitet for elever på danskuddannelsen.
Eksamen, Opret prøvehold: Beder nu om bekræftelse, hvis der findes et lignende prøvehold i forvejen.
Datakilden Orblindeundervisning: Tilføjet søgeperiode, så man kan fremsøge alle obu-udredninger for en given periode.
11.142

20/3-2014

Stamdata, Elever: Enkeltfagselever ophører nu med at optræde i lister efter sidste holdtilknytning ophører.
Tilskudsberegning, Enkeltfag - GSK: Nye regler for tilskudsberegning af GSK elever indført. Bidraget udløses på holdets sidste dag, hvis eleven har bestået eksamenerne. I forbindelse med overgangen 1/1-2014, så vil tidligere opsat Varighed (fra før 1/1-2014) blive fraregnet den nye Varighed.
Fejl rettet, Eksamensmodul, verifikation: Siden fejlede.
Fejl rettet, Fordeling, Ikke fordelte ansøgere: Siden fejlede.
Elev, Stamdata, Danskuddannelsen: Det er nu muligt at tilknytte eleven til en danskuddannelse direkte fra elevens DU side.
EASY-integration, protokolimport: Medtager nu også karakterer i karakterskalaerne GE/IG og BE/IB.
11.141

19/3-2014

Fejl rettet, Opret Prøvehold: I tilfælde af SRP var det ikke muligt at angive start-/slutdato, hvilket gav en uventet fejl.
Stamdata, Hold - enkeltfagstilskud: Der er nu indført en vælger hvor man kan vælge hvordan enkeltfagstilskud skal udløses (ikke tilskudsberegning, Manuel, Automatisk).
Stamdata, Hold - enkeltfagstilskud: Indført automatisk tilskudsberegning, så man ikke selv behøver at opsætte tilskudsberegningen, hvis der er tale om et normalt hold.
Stamdata, Hold - enkeltfagstilskud: Man kan nu angive hvilket fag hver enkelt tilskudslinie skal udløse (bruges ved kombinationsfag - f.eks. AVU Dansk FED).
Fejl rettet, ansøger: rejsetidsoplag: Kunne fejle for enkelte elever.
11.140

18/3-2014

Fejl rettet, Opret Prøvehold: Gav ukendt fejl hvis en elev ikke var på et elevforløb på startdatoen. Nu gives pæn fejl.
Stamdata, Fag: Fællesfag må nu gerne indeholde underfag med forskellige fagnumre.
Fejl rettet, Ansøgere på afdelingsskoler: En ansøger kunne kun ses af den afdeling, den var hentet ned af.
Fejl rettet, ansøger rejsetidsberegner: Enkelte ansøgere blev forkert matchet på adresser.
11.139

17/3-2014

Rapportering, Ordblindeundervisning: Det er nu muligt at trække en rapport for ordblindeundervisning.
Fejl rettet, Stamdata Rediger Lærer: Man kunne ikke fjerne en kompetence, hvis der tidligere havde været angivet skr. censur på "den gamle måde". Det kan man nu.
Fejl rettet, Rapportering, Ansøger: Hvis der var angivet en ugyldig landekode på en værge, så kunne rapporten fejle med ukendt fejl.
Fejl rettet, HF valgfagsverifikation: Der kunne opstå fejl ved valgfagscheck, hvis kunstnerisk/musisk fag var markeret udeladt fra valgfagscheck.
11.138

13/3-2014

Fejl rettet, Opret hold: Den automatiske udledning af karaktertyper forsøger nu kun at oprette de karaktertyper på holdelementerne som faktisk er aktiveret i karakterfristsættet. Dvs. hvis en skole ikke bruger 2. standpunktskarakter, så forsøges den nu ikke oprettet. Dette gav før en fejl.
Fejl rettet: indlæsning af ansøgere på afdelingsskoler kunne fejle.
Stamdata; aktivitetsindberetning, enkeltfag: Der er nu en oversigt over data til UVM. Til brug overfor revisor.
Fejl rettet, Verificer prøvehold: I nogen tilfælde blev der fejlagtigt givet en advarsel om at elever ikke var aktive på holdet for prøveholdet.
SU-indberetning, Indberetningsinformation: Der vises nu Cpr-numre for elever.
Fejl rettet, Elev, Danskuddannelsen, Prøver: Som udgangspunkt vælges nu ikke en karakter hvor nye prøver kan tilføjes.
Fejl rettet, Elev, Danskuddannelsen, Prøver: Det er nu ikke muligt at indsætte nye prøver hvis eleven ikke er på en aktiv Danskuddannelse.
Fejl rettet, Elev, Danskuddannelsen: Bladre-tasterne i bunden af vinduet virkede ikke ordentligt.
SU, Hændelsesfaneblad: Eleverne sorteres nu som standard pr. indberetningstidspunkt, og herefter elevnavn.
11.137

11/3-2014

Ingen versionsnoter.
11.136

11/3-2014

Fejl rettet, Layout-fejl.
Fejl rettet, VUC udtræk kunne fejle.
11.135

11/3-2014

Stamdata, Hold: Det er nu muligt at se holdets tilmeldinger.
Stamdate, Brevskabeloner: Det er nu muligt at oprette skabeloner til tilmeldingsfaktura.
Stamdata, Elev: Det er nu muligt at udskrive faktura på elevens tilmeldinger.
Fejl rettet, beskeder fejlede siden sidste release.
11.134

11/3-2014

Fejl rettet, Ansøgerindlæsning: Studieretninger som kun afveg med fagniveau blev ikke indlæst rigtigt.
Lærer, Skema: Skriftlige prøver vises ikke længere i ens lærerskema, men kun ved klassens skema.
Fejl rettet, prøvehold: Der blev ikke vist en advarsel hvis en af holdets elever er afmeldt holdet.
Fejl rettet, EUD, bevis: Ved afsluttende standpunktskarakter kom karakteren ikke endeligt på bevis.
Fejl rettet, Gymstat-indberetning: Kunne give fejlsiden VUC-elever.
Elev, Danskuddannelsen: Det er nu muligt at oprette protokollinjer fra elevens DU side.
Danskuddannelsen, Indberetnng, Ankestyrelse indberetning: Der vises nu en liste af advarsler når indberetningen genereres.
11.133

10/3-2014

Fejl rettet, Gymstat-indberetning: Gav fejlsiden for elever der følger EUD-fag.
11.133

10/3-2014

Ingen versionsnoter.
11.132

7/3-2014

Tidsregistrering: Logposter for ændrede tidsregistreringer indeholder nu dato for tidsregisteringen.
Fejl rettet, Timefagfordeling, Rapport: Kunne fejle.
Fejl rettet, Email-upload: Virkede ikke, hvis upload-adressen stod i CC-feltet.
Fejl rettet, Ansøger, søgeresultat til Excel kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Hvis et forløb ikke var markeret som "Automatisk aktivitetsindberetning", så fik man alligevel en fejl hvis forløbet ikke havde et afdelingsinstitutionsnr angivet.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetning: Mundtlige AVU-prøvehold udelod prøvehold uden dato og tid.
11.131

5/3-2014

Fejl rettet, Rapportering: Der kunne opstå fejl ved oprettelse af Ansøger rapport.
Fejl rettet, Beskeder: Knappen ”Visning” i skriv beskeder virkede ikke.
Fejl rettet, Redigeringsskærmbilleder: Dropdown for tidsvælgere virkede ikke.
11.130

5/3-2014

Fejl rettet, Dokumenter: Kunne ikke oprette siden release 11.128.
11.129

5/3-2014

Fejl rettet, ansøger-indlæsning: Enkelte HF-ansøgere kunne ikke indlæses.
Fejl rettet, ansøgerverifikation: Afgangsoplysninger meldte om fejl for alle indtastede ansøgere.
Fejl rettet, Afleveringsprogram: Kunne ikke logge på siden release 11.128.
11.128

4/3-2014

Fejl rettet, Månedskalender, Rediger/tilføj bemærkning: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Redigering af SU-dispensation gav fejlsiden.
Fejl rettet, Fraværsregistrering: Virkede ikke siden release 11.126.
Fejl rettet, Ansøger, export til XML: Skoleåret blev sat forkert.
11.127

4/3-2014

Fejl rettet, Aflevering, vagtskærmbillede: I alt-kolonnen talte fraværende elever med som "ikke afleveret".
Fejl rettet, Beskeder, Skriv besked: Beskedfeltet viste kun to linier ad gangen.
11.126

4/3-2014

SU, Hændelser: Tilføjet en kolonne der viser CØSA formål.
Fejl rettet, SU-timekontrol: I nogen tilfælde blev den grafiske oversigt over timer ikke vist.
Fejl rettet, Indlæs ansøger: Ansøgere til visse institutioner kunne ikke indlæses.
Elev, Danskuddannelsen: Det er nu muligt at angive ophørsårsager.
Fejl rettet, ansøger, region H: Rejsetidsopslag mod rejseplanen.dk virkede ikke.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Engelsk plagiatkontrol virkede ikke i mange tilfælde.
11.125

2/3-2014

Fejl rettet, Tidsregistrering: Siden fejlede siden sidste release.
11.124

2/3-2014

Eksamen, FVU prøvehold: Det er nu muligt at hente censor til FVU prøvehold.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elev-protokol: Protokol for uddannelsen AVUv1 gav advarsler på VUC-elever. Nu vises ikke længere en advarsel.
Fejl rettet, Elevens karakterside: Siden kunne fejle hvis eleven på et hold havde fået f.eks. både afsluttende og ikke afsluttende årskarakter på samme hold. Nu vises en pænere fejlbesked.
Holdpakning, Beregn: Det er nu muligt at se statistik på de fundne løsning imens beregningen kører (virker kun i Internet Explorer).
11.123

27/2-2014

Fejl rettet, Eksamen, Generer elever til prøve: Kunne fejle.
11.122

27/2-2014

Fejl rettet, Eksamen, Generer elever til prøve: Kunne fejle.
11.121

27/2-2014

Fejl rettet, Stamdata, Flet dublerede elever: Funktionen flet dublerede elever kunne fejle.
. Stamdata, Hold: Det er nu muligt at angive pris på hold.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Ved gem efter redigering af eksamenslærere, kunne det ske at der ikke skete noget.
11.120

26/2-2014

Fejl rettet, bogdepot: Ved aflevering, scanning af samme bog mere end 2 gange giver en advarsel.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Opsætning af AT-eksamen kunne fejle for elever på forkerte elevforløb.
Fejl rettet, Studieretningsverifikation, STX: Tyrkisk som 2.fremmedsprog (dispensation) kaster ikke længere §9 og §14 fejl af sig.
11.119

24/2-2014

Fejl rettet, Opret Prøvehold: Siden fejlede i nogen tilfælde.
Rapportering, Elev-Holdelement placeringer: Nyt felt "Holdelement lærere".
Fejl rettet, Hold, "Giv Karakterer": Sorteringen på siden (efter karaktertype) blev ikke udført korrekt.
SU-indberetning, Parkeringsliste: Det er nu muligt at se en liste af tilhørende CØSÅ formål for hændelser for hver elev.
Stamdata, Danskuddannelse: Det er nu muligt at se elevers prøve-historik.
11.118

20/2-2014

Fejl rettet, Elevens karakterside: Gav fejlsiden for elever med karakterer i "gennemført"-karakterskalaen.
11.118

20/2-2014

Fejl rettet, Stamdata, SU-timekontrol: Årstal i visualiseringslinien skiftede ikke ved årsskifte.
Fejl rettet, ansøgerimport: Studieretninger med 0 studieretningsfag blev matchet mod alle optagelse.dk valg.
Karakterer, Elev: "Linier på bevis"-rækker vises nu grå for ikke-offentliggjorte karakterer.
Fejl rettet, Bevisudstedelse, HF: Gav fejlsiden.
Eksamen, Prøveplansindberetning: Indberetning af skriftlige prøverplaner gav fejl over uplanlagte mundtlige hold.
11.117

20/2-2014

Danskuddannelsen: Tilføjet xprsfag for 18 moduler på danskuddannelsen.
Danskuddannelsen: Det er nu muligt at registrere henvisninger.
Stamdata, Rediger Elev: For danskuddannelse-elever er der nu et specifikt DU faneblad, hvor man kan se beregnet danskuddannelse historik og lave henvisningsregistreringer.
Fejl rettet, Elevens karakterside: Hvis der var protokol med evalueringsformen "-", så kunne siden fejle.
Fejl rettet, holdets karakterlister: Viste ikke karakter for større skriftlig opgave for HF SSO hold.
11.116

19/2-2014

Fejl rettet, Fravær for hold og stamklasse: Gav fejlside.
11.115

18/2-2014

Fejl rettet, Elev, fraværsoversigt: Gav fejlside.
11.114

18/2-2014

Tilskudsberegning, ElevHold, Enkeltfag: Man kan nu angive for hver enkelt elev, om der skal udløses ordinært og/eller påbegyndelses/admin taxameter på et hold.
Tilskudsberegning, ElevHold, Enkeltfag: Man kan nu angive en alternativ varighed for hver enkelt elev på et hold.
Tilskudsberegning: Automatisk udløsning af udredningstilskud for OBU elever ud fra (ordblindeundervisning).
Tilskudsberegning, OBU: Specielle tælleregler for OBU-enkeltfag understøttes nu.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af hold: HfE elever må nu følge AVU hold. Ligeledes må AVU-elever følge HfE og FVU hold.
Fejl rettet, Karaktervægte: FVU og OBU fik fejl ved udledning af karaktervægte.
Fejl rettet, Eksamen: Generering af XPRS-prøveplaner for AVU fejlede.
Eksamen: Det er nu muligt at generere XPRS-indberetning for FVU.
Fejl rettet, print af karakterlister for hold: Manglede sideskift.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata: Viste forkert ved udmeldte elever.
11.113

17/2-2014

Stamdata, Elev: Det er nu muligt at tilføje information om ordblinde-udledningstest.
Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt at angive en undervisningsperiode.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elev-protokol: Nu verificeres det at protokol på en elev skal være valid på en af uddannelserne i elevens uddannelsesgruppe (f.eks. må en VUC-elev som aktuelt er AVU elev gerne have FVU protokol).
11.112

14/2-2014

Fejl rettet, Skemalægning: Ugenorm blev forkert omsat til skemabrikker pr. uge.
Fejl rettet, Stamdata, SU-Indberetning: Faneblad kunne ikke vises.
Fejl rettet, Holdets karakterlister: Viste ikke karakter for større skriftlig opgave.
Fejl rettet, Samlet årsopgørelse: Husker nu valgt dato-interval.
Fejl rettet, Eksamen, Karakterindtastning: Gav fejlbesked om dubletunderfag, hvis der var flere lærere på samme underfag.
11.111

10/2-2014

Fejl rettet, Elev, Karakterer: Siden fejlende ved tilføjelse af bemærkning.
Fejl rettet, Elev, Karakterer: Siden fejlede i nogen tilfælde.
11.110

10/2-2014

Adgangsrettigheder, Studievejleder: Rollen giver nu adgang til at vedligeholde elevdata.
VUC, Stamdata, Hold: Det er nu muligt at angive om et hold anvender tilmeldinger.
VUC, Stamdata, Elever, Holdtilmeldinger: Det er nu muligt at oprette holdtilmeldinger for en elev.
VUC, Stamdata, Elever, SU-Timekontrol: Det nu muligt at se om en elev er SU-berettiget samt at oprette SU-dispensationer.
VUC, Stamdata, SU-indberetning: Det er muligt at se alle ændringer af suhændelser som skal oprettes eller opdateres.
Fejl rettet, Skemalægning, Opsætning af brik: Det er nu muligt at vælge om lokalegruppe skal tildeles til alle valgte brikker eller kun den der blev højreklikket på.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning kunne fejle pga. niveau-angivelse på studieretnings- og valgfag i optagelse.dk.
Fejl rettet, Verifikation af valgfagsønsker: Der opstod en ukendt fejl, hvis eleven var tilmeldt fag med numerisk niveau. Nu vises en pænere fejlbesked med elevens navn og fagets navn.
Fejl rettet, valgfagsverifikation, HF: Meldte om §12-fejl, hvis eleven havde valgt Musik B som valgfag.
Eksamen, XPRS ind./ud.: Der kan nu visningsmæssigt filtreres på prøveområde.
11.109

5/2-2014

Holdlønposter: Tilføjet "Midlertidig Lærer", dvs. det er muligt at fordele holdlønposter uden at det får effekt i skemaet.
Timefagfordelingsprogrammet: Gemmer nu til "Midlertidig Lærer" i stedet for at påvirke holdlønposter/tilknytninger etc.
Masseredigér lønposter: Tilføjet mulighed for at masseoverføre midlertidige holdlønposter, mulighed for at nulstille midlertidige holdlønposter.
Ansøger: Åbnet for at hente ansøgere fra optagelse.dk.
11.108

4/2-2014

Fejl rettet, Censormodul, afleveringsapplikation: Fejl på vagtskærmbilledet siden sidste release.
11.107

4/2-2014

Fejl rettet, Holdpakning, Opdater: Siden fejlede i tilfælde af lærer-skift på hold.
Fejl rettet, Rediger Opgave, Gruppeaflevering: Grupper hvor den ansvarlige havde samme fornavn blev vist som samme gruppe. Nu grupperes på hele navnet for den ansvarlige.
Fejl rettet, Stamdata, Dobbeltbookinger: I nogen tilfælde blev listen ikke sorteret hensigtsmæssigt.
Elevforløb, Rediger: Nyt felt "Eksamens indberetning" der angiver om elever der følger forløbet skal indberetes til eksmanen.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation, STX: §35 check for at Samfundsfag A kræver mindst Matematik B tog ikke højde for nyt Xprsfagsnummer 7007.
Fejl rettet, redigér flere aktiviteter: Kunne give besked om at aktivitet tilhører en anden afdeling.
Fejl rettet, valgfagsønskeoversigt: Skift af startår/termin havde ingen effekt.
11.106

3/2-2014

Fejl rettet, Eksamen, Digitale Skriftlige Prøver: Ved klik på prøvehold fejlede siden i nogen tilfælde.
11.105

31/1-2014

Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve: Indberetningen af skriftlig opgavebestilling medtager nu også fagene 9532B og 9533B (EUX fag).
11.104

30/1-2014

Fejl rettet, Censormodul: Censorer fik fejlsiden på bedømmelsessiden siden sidste release.
11.103

30/1-2014

Fejl rettet, timefagfordelingsrapporter: Kolonner var rykket.
Fejl rettet, valgfagstilmelding HHX og HTX: Det var muligt at tilmelde sig valgfag uden at leve op til forudsætninger om lavere niveau.
Fejl rettet, elevskemaer: Hold og grupper blev ikke altid opdateret, hvis man skiftede skoleår.
Valgfagsønskeoversigt: Tilføjet sortering på kolonner på oversigten.
Fejl rettet, Studieverifikation HHX: Hold til Dansk og/eller samtidshistorie medførte verifikationsfejl.
Rapportering, Ansøgerdatakilde: Tilføjet "tilgang fra", Afgangsår var forkert.
Fejl rettet, redigér elev: Kunne give en fejl på bevisoversigten, hvis eleven har været udmeldt i en periode.
Verifikation af stamdata: Tilføjet verifikation af elevers studiebøger matcher elevtype.
Redigér studiebog: Tilføjet mulighed for at konvertere en HF- eller HG-studiebog til en kontaktbog.
Fejl rettet, Censormodul: Efter færdiggjort bedømmelse, var karakterer og noter skjult.
Ændring, Forsidetekst overskrift til manglende fraværsregistreringer. "Seneste..." ændret til "Ældste...".
SU: Automatisk daglig indberetning sker fra i dag af kl. 18. isf. kl. 15.
SU: Det er nu muligt at indberette AVU- og HFE-elever på CØSA-formål 3043.
11.102

27/1-2014

Fejl rettet, Datakilden Elev-Holdelement placeringer: Der var byttet om på data i kolonnerne navn og Student ID.
Fejl rettet, Eksamen, Opret årsprøvehold: Udledningen af hvilke elever der kan tilknyttes prøveholdet brugte terminens første mulige prøvedato. For terminsprøveterminen er dette en af de første dage i skoleåret, da terminen løber over hele skoleåret. Nu bruges dags dato hvis terminen starter tidligere end dags dato.
Fejl rettet, Elevkarakterside: HG elever kunne få fejlsiden, hvis der var givet karakterer til bevis på beståetskalaen.
11.101

24/1-2014

Uddannelsesgrupperinger: Nyt koncept Uddannelsesgruppering indført. En elev i Lectio kan nu skifte forløb inden for alle elevtyper som tilhører samme uddannelsesgruppering. Før kunne man kun skifte mellem elevtyper som havde samme uddannelse.
Uddannelsesgrupperinger, VUC: Indført uddannelsesgruppering VUC, som indeholder elevtyperne OBU, FVU, AVU og Hfe. (indført lige efter release 11.100)
CPR numre lærere og elever: Valideringen af CPR numre er nu blevet mere restriktiv. Der udføres nu modulus 11 check når cpr numret er 10 tal. Eksisterende cpr numre, som ikke er gyldige, giver for elever en advarsel i stamdataverifikation, mens lærere giver fejl. Ved opret og rediger elev/lærer bliver modulus 11 nu checket altid udført for cpr numre med 10-tal.
SU indberetning: Kun elever med danske cpr numre der opfylder modulus 11 checket indberettes.
UU indberetning: Kun elever med danske cpr numre der opfylder modulus 11 checket indberettes.
Fejl rettet, Ebogskatalog: Viste eværker der ikke var udgivet endnu.
Fejl rettet, Eværkseditor: Vinduet til redigering var blevet for lille.
Fejl rettet: "Der arbejdes"-vente dialogen blev ikke vist siden sidste release.
Fejl rettet, Studieverfikation, STX: Verifikationen fejlede for SRO-hold (fagnumrene 100100 og 100200).
Fejl rettet, lærerforside: Kunne fejle for censorer ved digitale prøver, hvor afsender skolen ændrer på eksamensoffentliggørelsestidspunktet.
Stamdata, Rediger elevforløb: Fluebenet "SU-berettiget" er erstattet af en "SU-grundlagtype"-vælger.
Fejl rettet, Studiebogsoversigt for lærere: Specialtegn i tooltips blev vist som koder. Tooltip på alle "-" er nu fjernet.
Fejl rettet, Skemalægning: Ved fælleslektioner blev læreren tildelt timer på et tilfældigt holdelement fra lektionen. Nu tildeles det holdelement som læreren har lønpost på. Hvis denne ingen lønposter har eller har lønposter på mere end et af holdelementerne, så tages det første holdelement alfabetisk.
11.100

21/1-2014

Fejl rettet, Lærer, Årsopgørelse: Hvis slut-datoen lå før start-datoen fejlede siden.
Stamdata, Valgfagsønsker: Det er nu muligt at sortere på nogen kolonner under "Elevønsker" og "Verifikation af ønsker".
Dokumenter: Lektionsmappen for et hold indeholder nu alle dokumenter fra lektioner og aktiviteter i alle skoleår (tidligere var det kun det valgte skoleårs lektioner og aktiviteter).
Fejl rettet, Elev, Valgfag: Valgfagssiden kunne fejle.
Eksamen, Verifikation - Elever: Elevtypevælger skjuler nu ubenyttede elevtyper.
Ansøger: Afgangsår 2013/14 tilføjet til vælger.
Rapportering, Karakter: Nye felter: "Holdlærere" giver nu mulighed for at få vist lærerne på karakterens holdelement.
Studieretningsverifikation, HTX: §15 check tillader nu Geovidenskab A som studieretningsfag.
11.099

16/1-2014

Fejl rettet, Lærerlønregnskab: Kunne være fejl i visning af årsopgørelse.
Fejl rettet, Beskeder og andre: Internet Explorer 11 indsatte ikke selv nødvendige linjeskift i tekstbokse.
Fejl rettet, Eksamen, Bevisoversigt: Siden fejlede hvis der blev valgt en klasse hvor en elev ikke havde mindst én eksamen med angivet termin.
Rapportering, Elev-Holdelement placeringer: Nye felter: "Aktuel dato" og "Aktiv", som kan bruges til at filtrere/vise aktive holdelement-tilknytninger.
11.098

15/1-2014

Fejl rettet, Stamdata - Rediger elev: Siden kunne fejle.
11.097

15/1-2014

Fejl rettet, Eksamenadministration: Siden fejlede for terminsprøver.
11.096

14/1-2014

EASY-integration, Importer protokol: Det er nu muligt at importere protokol for de elever i en eksport, hvis Lectio-elev ikke har nogen protokollinier.
Lærer-årsopgørelse: Det er nu muligt at medtage Administrative belastning ved udskrift af Samlet årsopgørelse.
Fejl rettet, HG elever og Studiebøger: Gamle elever som tidligere havde en HF studiebog og ver blevet aktive igen, kunne give nogle studiebogs-verifikationsfejl.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, enkeltfag: Hvis der er mere end én aktiv tilskudsregel på en tælledato smides nu en fejl.
Fejl rettet, Elev, Karakter: Karakter siden fejlede i tilfælde af karakter på EUD fag.
Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning, Tilskudsregler: UVM vælges nu som udgangspunkt som rekvirent ved oprettelse af nye regler.
Fejl rettet, Hold, Eksamen: Det er nu muligt at opsætte variable underfag selvom holdet ikke skal indberettes.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater tilknytninger: Gav fejl, hvis elever benytter ugyldige TMK'er på tilknytninger.
Fejl rettet, Rediger aktivitet, Lektier: Lektie-siden kunne fejle.
11.095

8/1-2014

Fejl rettet, Masseopdater prøvehold: Opdater start- og sluttider bruger nu start- og slut-tidpunkter, og ikke antal dage.
Fejl rettet, Print: Nogen skærmbilleder i Lectio blev printet med et forkert layout.
Stamdata, Opret hold: Det er ikke længere nødvendigt at angive elevtype for at oprette hold. Istedet vælges om der automatisk skal tilknyttes karaktertype.
Fejl rettet, Stamdata - Rediger elev: Link til ansøger kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata - Rediger elev: SU-fanebladet kunne fejle.
11.094

7/1-2014

Fejl rettet, Digitale Prøver, Bedømmelser: I nogen tilfælde manglende nogen prøvehold i listen.
Fejl rettet, Afleveringer på prøvehold: Siden fejlede hvis terminen for prøveholdet var slut.
Fejl rettet, Generel skoleopsætning, Eksamen: Den oplyste dimension på skolens stempel er nu korrekt.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: EUX-elever fik fejl om ikke-tilladt fag.
11.093

6/1-2014

Fejl rettet, optag.dk, Fordelingstal: Siden fejlede ved klik på nogen fordelinger.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: SU siden fejlede.
11.092

6/1-2014

Stamdata, Hold: "Andet" fanebladet omdøbt til "Aktivitetsindberetning".
Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Nogen gange var det ikke muligt at redigere tilskudsregler og enkeltfagsbidrag.
11.091

3/1-2014

Fejl rettet, Raporter, Karakterer: Karakterer benævnes nu "mundtlig" og "skriftlig".
Fejl rettet, Studieverifikation, HF: Kunne give fejl på valgfagskombinationer ved hævning af det kunstneriske valgfag.
Fejl rettet, Skemalægning, Evaluér skema: Fejlede i nogen tilfælde.
Fejl rettet, Censormodul: Fejlsiden ved tryk på "Hent alle".
Fejl rettet, Navigation i stamklasseskemaer: Kunne ikke navigere til den første klasse i listen.
Fejl rettet, Verifikation af valgfagsønsker: HG-elever blev verificeret efter STX-bekendtgørelsen.
Fejl rettet, Censormodul: Færdiggør bedømmelseknappen blev skjult.
Bevisgenerering, HG-beviser: Manuelle beviser fravælger nu hævede fag som default.
Stamdata, Elev, Holdtilknytninger: Det er nu muligt at angive taxameter oplysninger på hold-tilknytninger.
Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt at angive bidrag til enkeltfagsindberetning.
11.090

30/12-2013

Fejl rettet, Eksamen, Digitale Prøver: "Kopiér afleveringer til alm. opgaver" fejlede hvis der allerede fandtes afleveringer på opgaven.
Elev, beviser: Det er nu muligt at angive en note når et bevis tilbagetrækkes.
Fejl rettet, Elev, Konsultation: Det var ikke muligt at fjerne alle lærerønsker.
Censormodul, bedømmelse: Tilføjet "Genåbn bedømmelse"-mulighed.
11.089

23/12-2013

Fejl rettet, Konverter Skemadata: Husker nu den fil skemafil der var uploadet i tilfælde af fejl/advarsler.
11.088

23/12-2013

Fejl rettet, karakterlister, str.skr.opgave: Der var for lidt plads til dato + underskrift.
Aktivitetsindberetning, enkeltfagsindberetning: Det er nu muligt at se rekvirenttype.
Fejl rettet, Censormodul: Censorer fik fejlsiden hvis man fra bedømmelsessiden skulle hente enkelt-elevers aflevering, og der var mere end én fil afleveret.
Aktivitetsindberetning: Under Stamdata, Elev, Andet er det nu muligt at se tidligere aktivitetsindberetninger for eleven.
Stamdata, Elev: Fanebladet "Andet" omdøbt til "Aktivitetsindberetning".
Stamdata, Hold: Det er nu muligt at definere en ugenorm på holdelementer, til brug ved skemalægning.
11.087

18/12-2013

Fejl rettet, Skemalægning: Dobbelt-klik for at fjerne et filter kunne give fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Holdlisten var forkert sorteret, og bladring i hold bladrede i forkert rækkefølge.
Fejl rettet, Søgning: Gav fejlsiden, hvis man ikke indtastede datoer, eller datoerne var ugyldige.
Fejl rettet, Eksamen, Dagsrapport: Viste ikke prøvehold der lå delvist udenfor datoafgrænsningen.
Fejl rettet, fraværsopgørelse: Viste ikke hvor mange elever der var fundet ved søgninger på varsler.
Fejl rettet, Bevischeck HF: Kunne give fejl på valgfagskombinationer ved hævning af det kunstneriske valgfag.
Fejl rettet, studieretningsverifikation STX: Geovidenskab A talte kun 3 blokke.
Censormodul, Afleveringer på prøvehold: Er kun tilgængelig for eksamensadministrator og bedømmer.
11.086

17/12-2013

Eksamen, Opret prøvehold: Det er nu muligt at gå til forrige skridt via en "tilbage"-knap.
11.085

16/12-2013

Fejl rettet, HG-beviser: Kunne ikke udstede beviser automatisk, da der meldtes om manglende protokollinjer.
Fejl rettet, fraværsopgørelse: Søgeresultat for varsler kunne ikke kopieres til Excel eller skrives ud.
Fejl rettet, Fildownload: Filnavne med danske tegn i, blev forvrænget i Internet Explorer 11.
Fejl rettet, Bogdepot: Direkte elevlån forslag til reservationer viser nu reservationssnummer, periode samt om eleven har et udlån på reservationen.
Censormodul, Eksamensplan: Viser nu link til lærerens digitale prøvehold. Prøvehold vises for alle eksamenslærere, dvs. uagtet at læreren ikke skal bedømme holdet.
Fejl rettet, Skemalægning: Oprettelse af fælleslektion fejlede i nogen tilfælde.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Der kan nu ikke placeres flere brikker med samme lokalegruppe i hver position end der er lokaler i lokalegruppen.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata: Det stod fejlagtigt beskrevet at kun aktive elever blev vist for skoleåret. Denne tekst er nu fjernet.
Fejl rettet, Skemalægning: Lokalegruppe-krav ved højreklik på skemabrik bliver nu sat kun for den valgte skemabrik, og ikke også for alle andre markerede skemabrikker.
Fejl rettet, Lærer, Årsopgørelse: Der vises ikke længere tooltip på hver række.
Fejl rettet, Karaktervisning: Visse HG-elevers karaktervisning gik til fejlsiden.
Fejl rettet, Censormodul: Besked til bedømmer-note blev ikke gemt.
Skemalægning, Automatisk skemalægning: Det kan nu vælges om algoritmen skal tildele lokaler.
11.084

10/12-2013

Eksamen, FVU understøttelse: Prøvekalender nu indlæst.
Fejl rettet, Plagiat: Tekstudtræksfunktionen har været meget langsom og kunne ikke følge med i antallet af nye dokumenter.
Fejl rettet, udgående censur: Bemærkninger blev ikke vist.
Fejl rettet, bogdepot: Direkte elevlån kunne foreslå hold hvor eleven ikke er aktiv.
11.083

9/12-2013

Ingen versionsnoter.
11.082

9/12-2013

Redigér Hold: Tilføjet feltet Kapacitet.
Fejl rettet, Eksamen - Opret prøvehold: Det var ikke altid muligt at oprette eksamensprøvehold for hold med lokale fag.
Fejl rettet, Skemaer: Skemabrikker med samme starttidspunkt sorteres nu, så visningen er pænere hvis de samme skemabrikker optræder i flere moduler.
Fejl rettet, Redigér hold: Kunne fejle med besked om ugyldig værdi.
Fejl rettet, Studieretningsønsker: Viste alle studieretninger i stedet for dem for den valgte elevtype.
Fejl rettet, Studieretnignsønsker: Talte et "ikke-skift" med som "intet ønske".
11.081

5/12-2013

Aktivitetsindberetning, Detaljer: På elev-niveau er det nu i nogen tilfælde muligt at se navnet på holdet der udløser bidraget.
Fejl rettet, stamdata - holdsammenlægning: Kunne fejle hvis der var (eller havde været) angivet f.eks. underfag for nogle elever.
11.080

4/12-2013

Tidsregistrering: Det er nu muligt selv at vælge en periode under tidsregistrering.
Fejl rettet, Udskrift: Udskrift til XPS fejlede.
11.079

4/12-2013

Fejl rettet, Konsultationer. Tildelinger farvemarkering af uønskede tidsrum blev ikke vist.
Stamdata, Verifikation af hold: Der vises nu op til 50 hold med fejl.
Fejl rettet, Stamdata redigér stamklasse: Viste omgængere som aktuelle på stamklasse selvom de var udmeldt af klassen.
Fejl rettet, konsultationstider: Print-funktionen virkede ikke.
Fejl rettet, fraværssøgning: Fod-teksten med antal fundne søgeresultater er flyttet til toppen af siden, sådan at den ikke kommer med i Excel-kopiering.
Fejl rettet, karakteropgørelse: Sorteringen ignorerede fortegn på karakterer/snit.
Ændring, Eksamenstermin oversigt over Censorer. Feltet "Er lectio-skole" omdøbt til "Censor er fundet på Lectio-skole".
Fejl rettet, konsultationer, lærere med ønsker: Sidens indhold kan nu kopieres til Excel.
Fejl rettet, eksamensplanlægningsprogram: Fejlede når man gemte eksamensplan.
Fejl rettet, Medlemmers skema: Nu inkluderes alle lærere på lektion/anden aktivitet hvis der oprettes vha. højreklik.
Fejl rettet, samlet tidsregistrering: Medtog en dag for meget.
Fejl rettet, Aflyste aktiviteter: Kunne ikke udskrive eller sende til Excel.
Fejl rettet, optag.dk: Skoleplaceringer på kort virkede ikke i IE 7,8 og 9.
11.078

26/11-2013

EASY-integration, Opdater tilknytninger: Ved undervisningsfritagelse uden eksamensfritagelse gives nu en påmindelse.
Fejl rettet, Eksamen: Censorer i 2013/14 fik beregnet antal løntimer til 0.
Fejl rettet, Stamdata, Konsultation-tildelinger: Synsvinklen "Alle elever" tager lang tid at generere. Derfor starter siden nu op på den første stamklasse i stedet for Alle elever.
Eksamen, opret prøvehold: I stedet for antal eksamensdag angives nu start og slutdato.
Fejl rettet, Studieretninger: Sletning af studieretningsønskeindtastningsperioder fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Stamklasser: Elev-fanebladet viste ikke altid elever der havde skiftet stamklasse.
Stamdata, Stamklasser: Elev-fanebladet viser nu start-og slutdato for elevers tilknytning til stamklassen.
Fejl rettet, Upload dokument: Dialogen "Der arbejdes..." blev ikke vist.
Fejl rettet, Fraværsoversigt: Varsel- og samtaleindikationer i den grafiske oversigt skyggede for fraværssøjlerne.
Fejl rettet, Redigér spørgeskema: Advarsel om manglende udfyldelse af frigivelses- og udløbstidspunkt var misvisende.
Fejl rettet, Konsultationstildelinger oversigt. Farvede cellebaggrunde blev erstattet med anden baggrundsfarve ved mouse over på rækken.
Fejl rettet, Eværkseditor: Kunne i visse tilfælde generere dublet navne til indholdsfortegnelsen.
11.077

21/11-2013

Fejl rettet, spørgerskemaer: Oversigt manglede overskrift og tilbageknap.
Fejl rettet, censormodul: kopier aflevering til opgaver oprettede som lærer-rettelser i stedet for elevafleveringer.
Fejl rettet, Internet Explorer 9,10 og 11 kunne præsentere sig som Internet Explorer 7 i visse tilfælde.
11.076

20/11-2013

Fejl rettet, Internet Explorer 9,10 og 11 kunne præsentere sig som Internet Explorer 7 i visse tilfælde.
11.075

20/11-2013

Fejl rettet, Konsultations-tilmelding: Siden fejlede for elever siden sidste release.
11.074

20/11-2013

Fejl rettet, konsultationsberegner: Blev ikke færdig med beregninger selvom der ikke blev fundet bedre løsninger.
Loginskærmbillede: Advarsel om snarlig udfasning af understøttelsen af Internet Explorer 7 og 8.
11.073

19/11-2013

Fejl rettet: Problemer med at logge ind.
11.072

18/11-2013

Ingen versionsnoter.
11.071

18/11-2013

Fejl rettet, Opdater egen gruppe: Man fik ofte en fejlbesked om at navnet allerede er i brug (siden release 11.069).
11.070

18/11-2013

Ingen versionsnoter.
11.069

18/11-2013

Fejl rettet, bogdepot, hjemkaldelse: Udlån med individuel afleveringsfrist blev ikke opdateret.
Fejl rettet, Beskedsøgning: Der er en begrænsning på 200 søgeresultater. Når man søger i egen mappe er denne begrænsning nu fjernet.
Fejl rettet, Opret/rediger egen gruppe: Hvis navnet allerede var i brug, så kunne man i nogle tilfælde få fejlsiden.
11.068

15/11-2013

Udmelding af elev: Afslutter nu også elevers studiebøger ved at fjerne fremtidige afsnit.
Konsultationsberegning, beregning: Viser nu hvilken konsultation man beregner.
11.067

12/11-2013

Konsultationsverifikation: Oprettelse af éns lærergrupper har fået en bedre fejlmelddelse.
Censormodul: Rettelser til censors oversigter.
11.066

12/11-2013

Fejl rettet, Aktiviter, Rediger flere: Visningen af skemabrikken der tages udgangspunkt i, kunne vise forkert periode.
Læreres karaktergivning: Viser nu karakterfristsæt og karaktertyper for hver indtastningsfrist.
Redigér stamdata, elev, elevsager: "Udmelding" rettet til "Udmeldelse".
Fejl rettet, slet studieretning: Kunne fejle, hvis studieretningen var ønsket i ansøger-modulet.
Fejl rettet, Region H –Fordelingsværktøj. Kunne ikke vise ikke-fordelte ansøgere i visse tilfælde.
Fejl rettet, målpinde: Viste ikke målpinde for fællesfag.
11.065

11/11-2013

Fejl rettet, Konsultationer, Rediger lokaler: Dobbeltbookningskolonnen viste for mange dobbeltbookninger for konsultationer der varer flere dage.
Fejl rettet, Windows-applikationer: Havde problemer med at starte på nogle maskiner.
11.064

11/11-2013

Fejl rettet, Konsultationer: Omgængere fik ikke tilbudt nogen lærere ved konsultationstilmelding.
Fejl rettet, Redigér studiebog: Flueben ud for faglærere blev også sat for tutor, hvis der var en tutor-besvarelse.
Slet opgave: Fejlmeddelelse ved "slet opgave" angiver nu at fravær, afsluttet-flueben, karakterer og noter skal være fjernet, før sletning er muligt.
Fejl rettet, Eksamen - Overfør årskarakterer: Der kunne opstå ukendt fejl, hvis man havde hold med flere holdelementer, som brugte forskellige fristsæt og disse ikke havde samme karaktertyper opsat.
Fejl rettet, Adgangskoder: Det kunne forekomme at den samme midlertidige adgangskode blev tildelt til flere elever/lærere ved massetildel adgangskoder.
Fejl rettet, Tidsregistreringer oversigt: Listen viste kun lærere som var aktive på den viste periodes første dag. Nu medtages alle lærere som er aktive på et tidspunkt i perioden.
Fejl rettet, Rapportering, Datakilden "Fravær udspecificeret (fremmøde)": Oprettelse af ny rapportskabelon fejlede.
11.063

5/11-2013

Rapportering, Karakterdatakilde: Nyt felt, "Karakter (numerisk)", der kan bruges til at filtrere på numerisk karakterværdi.
Fejl rettet, E-værk, Editor: Indsættelse af tekst med billeder fra word i Internet Explorer 11 virkede ikke.
11.062

4/11-2013

Ingen versionsnoter.
11.061

4/11-2013

Konverter skemadata: Tilføjet nu konverteringsrutine til Flex.
Opgaver, Gruppeaflevering: Elever sorteres nu primært efter gruppe.
Fejl rettet, Bogdepot, direkte udlån: Åbner nu igen på "Direkte udlån"-siden, selvom der er en reservation. Aflæser reservations slutdato og indsætter kun individuel afleveringsfrist hvis der indtastes/vælges en anden dato end reservationens slutdato.
Fejl rettet, Offentliggørelse af eksamener: En fejl i offentliggørelsen af eksamener gjorde at nogle fik fejlsider.
11.060

1/11-2013

Fejl rettet, Studieverifikation, HTX: Studieområdet Del 1 (4935) advarede om manglende protokollinjer.
Eksamen: Tilføjet faneblad over censorer i terminen.
11.059

1/11-2013

Fejl rettet, samlet tidsregistrering: Skoler hvis skoleår begynder før 1/8 fik fejlsiden.
Fejl rettet, Konsultationer: Elevers visning af vejledningskonsultationer kunne fejle.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdaterer elev/holdelementtilknytninger: Eksamensmerit blev tolket som undervisningsmerit.
11.058

30/10-2013

Fejl rettet, censormodul, direkte aflevering: Upload af filer med for lange filnavne gav ingen advarsel.
Fejl rettet, tidsregistrering: Fik fejlsiden når man redigerede i tidsregistreringer.
11.057

30/10-2013

Fejl rettet, Skemalægning: Special-filtere virkede ikke siden sidste release.
11.056

30/10-2013

Fejl rettet, spørgeskema: Fejlside ved oprettelse fra global skabelon.
Fejl rettet, Bogdepot, direkte elevlån: Elever som låner en bog mere end én gang virkede ikke med direkte elevlån.
Fejl rettet, skemalægning: I nogen tilfælde blev skemaet ikke vist kompakt nok.
Fejl rettet, Eksamen, udskrifter, eksamensaktivitet: Elev-aktivitet blev opgjort på en forkert dato.
Fejl rettet, skemalægning: Filteret "Fællesmængde" virkede ikke i nogen tilfælde.
Fejl rettet, skemalægning, evaluer skema: I nogen tilfælde blev listen med mellemtimer ikke sorteret korrekt.
Fejl rettet, Upload af dokumenter: Grænsen for advarsel om filstørrelse var forkert.
Tidsregistrering: Indført begræsning at indtastede tidsintervaller ikke må overlappe.
11.055

28/10-2013

Fejl rettet: Performance optimeringer.
11.054

28/10-2013

Fejl rettet, Elevens samlede fraværsoversigt: Når man skiftede skoleår inde på denne side, så blev tabellen bemærkninger ikke opdateret med bemærkninger for det nye valgte skoleår.
Stamdata, Eksport holdløntimer: Tilføjet kolonne med årsholdets elevtid.
Fejl rettet, Karaktersider: Karaktergennemsnit blev ikke beregnet for IB-skalaen. Nu beregnes gennemsnit for de karakterer som har numerisk værdi.
Eksamen: Lectiosupport har nu fået en ny funktionalitet, som kan splitte kædede prøvehold, der af UVM er udmeldt på tværs af afdelinger.
Import af lærere og elever passwords: Der blev dannet logposter for udskiftning af passwords - også selvom passwordet var det samme i filen som det i Lectio. Nu opdateres password og brugernavn kun, hvis de er forskellige fra det der står i Lectio.
Fejl rettet, censormodul: Afleveringsoversigten for et prøvehold fejlede hvis prøveholdet ikke var offentliggjort.
11.053

25/10-2013

Stamdata - Skoleopsætning: Eksamensfanebladet har nu fået en ekstra ø til censormodul opsætning.
Fejl rettet, Prøvehold: Prøvehold uden fag/prøve tilknyttet (f.eks. årsprøver m.m.) fejlede rundt omkring.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: I nogle tilfælde virkede masserediger tidspunkt ikke.
11.052

24/10-2013

Fejl rettet, Afleveringsprogram: Fejlede under opstart.
Bogdepot, direkte elevlån: Linker nu direkte til en eksisterende hold-reservation hvis muligt – ellers benyttes holdets slutdato.
Bogdepot, hjemkald: Tilføjet mulighed for at inkludere udlån med individuel hjemkaldelser.
Fejl rettet, Eksporter skemadata - Eksporter skemabrikker: For skoler med flere afdelinger hvor der bruges samme ringetider, indeholdt eksporten lektioner fra begge afdelinger.
Fejl rettet, Stamdata - Rediger Elev: Tilføjelse af manuelle tilskudsmærker fejlede.
Fejl rettet, Stamdata - Generel skoleopsætning: Hvis man tilføjede/redigerede en kontodimension og kom til at genbruge en allerede brugt værdi for dimensionen, så fik man ukendt fejl.
Fejl rettet, Eksamen - Indlæsning af prøvefagsudtræk m.m.: Hvis der optræder "ugyldige" eksterne prøveholdsid'er (dvs. nogle som ikke er genereret af Lectio) gives nu en pænere fejlmeddelses.
Eksamen, Verificer prøvehold: For fag med variable underfag, gives der nu ikke længere en advarsel om at prøveholdslæreren ikke har holdet som favorithold.
11.051

23/10-2013

Stamdata, Redigér hold, Eksamen: Det checkes at variable underfag er tilladt på elevens uddannelse (SRP/SSO/DIO).
Eksamen, Verifikation af prøvehold: Det checkes at variable underfag er tilladt på elevens uddannelse (SRP/SSO/DIO).
Eksamen, Rediger prøvehold: Indført "bladretaster".
Eksamen, Indtast eksamenskarakterer: Indført "bladretaster".
Kviklinks - Lærer: Indført "bladretaster" på læreres kviklinks for stamdata-administratorere (bladrer mellem aktive lærere på aktuelle afdeling).
Kviklinks - Stamklasse: Indført "bladretaster" på stamklassers kviklinks for stamdata-administratorere (bladrer mellem stamklasser på aktuelle afdeling).
Fraværsoversigt: Muligt at skifte skoleår.
Fejl rettet, elevaflevering, upload af rettelser: Mac OSX brugere kunne opleve at få fejlsiden ved upload, pga. en automatisk tilføjelse af en skjult ICON-fil til zip-arkivet.
Rapportering, udspecificeret fravær: Feltet ”Aktiv” gav ikke mening og er fjernet.
11.050

22/10-2013

Fejl rettet, login: Elevlogin virkede ikke efter sidste release.
11.049

22/10-2013

Fejl rettet, Genvejstaster: Virkede ikke i Chrome.
Fejl rettet, EASY-integration, Flet skolefag: Genkendte ikke fællesfag, hvis underfagnummeret kun fandtes på ét niveau.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater tilknytninger: Respekterede ikke fritagelser i fag der indgik i fællesfag, hvis eleven i EASY kun var tilknyttet fællesfaget, og altså ikke det fritagne fag.
Datakilder: Tilføjet ny datakilde "Karakter", som indeholder data fra karaktermodulet.
Hovedmenu, Eksporter karakterer: Menupunktet er fjernet. Karaktereksport kan udføres via rapportering.
Elevstamdata: Lectio tillader nu oprettelse af elever på flere samtidigt aktive uddannelser. Dog forudsat at kun én uddannelse ad gangen udløser SU eller fordrer indberetning til UU.
Fejl rettet, Kopiér til Excel: Tekstinputfelter blev kopieret med, i stedet for at blive lavet om til flad tekst.
11.048

17/10-2013

Fejl rettet, SU-indskrivningskontrol: Gik til fejlsiden i visse tilfælde.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: OK-knappen i dokumentsammenligning kunne ikke trykkes på.
11.047

16/10-2013

Fejl rettet, Opgaveaflevering: Elevtid manglede mellemrum og punktum er fjernet.
Stamdata, skoleopsætning - generel: Standard realiseringstyper angives nu på afdelingsniveau.
Stamdata, skoleopsætning - generel: Siden er nu blevet afdelingsspecifik.
Stamdata, skoleopsætning - årsopsætninger: Siden er nu blevet afdelingsspecifik.
Konsultationer, Vejl.: Opret vejledningskonsultation er nu ændret, så man bare angiver en konsultationsdato, samt hold.
Konsultationer, Vejl.: Der gives nu en fejl, hvis der ikke er nogle aktive elever på et konsultationsdatoen på et af holdene.
Fejl rettet, Censormodul: Overførsel af opgave til alm. Afleverings gav en "ukendt fejl" hvis der ingen lærere var knyttet til holdet.
SU-indberetning, Stamdataposter: Indført log på notefeltet.
Fejl rettet, Censormodul: SRP/SRO/SSO til bedømmelse ved "lokal" lærer blev ikke vist på forsiden.
11.046

14/10-2013

Fejl rettet, censormodul: Elevaflevering gik til fejlsiden, hvis filnavnet var længere end 100 tegn.
Fejl rettet, censormodul: Prøveholdsoversigten gik til fejlsiden.
Censormodul: Hovedmenupunktet "Digitale eksamener" er fjernet, i stedet er indført et link til skolen samlede eksamensplan i lærer-kolonnen.
Censormodul: Bedre sammenhæng mellem skærmbillederne til digitale, skriftlige prøver.
Fejl rettet, Karakterer, HG Elev: Der vises nu niveau for en karakter i et fællesfag.
Fejl rettet, studiebøger: Redigér afsnit fejlede for studiebøger, hvor der er skiftet tutor.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater stamklasse og elevtype: Gav fejlsiden, hvis der var stamklasseskift i fremtiden.
Fejl rettet, Censormodul: Elevafleveringer bestående af mere end én fil hentet fra afleveringsoversigten gik til fejlsiden.
Fejl rettet, hold/gruppe/klasse-adgangskoder: Der er nu igen indført et "Vis kun aktive" filter-flueben.
11.045

11/10-2013

Fejl rettet, Holdpakning - udrulning af hold: I enkelte tilfælde kunne der udledes forkerte karaktertyper.
Hold/gruppe/stamklasse - Adgangskoder: Siden er omskrevet, men funktionaliteten er den samme.
Hold/gruppe/stamklasse - Adgangskoder: Hvis holdet/gruppen/stamklassen ikke er aktiv dags dato, så vises de elever som er aktiv når holdet starter (hvis holdelementet starter i fremtiden) ellers de elever som er aktive på sidste aktive dag på holdelementet.
Hold - Modulregnskab: Siden er omskrevet, men funktionaliteten er den samme.
Fejl rettet, Fraværssiden for hold, grupper og stamklasser, samt elevfravær: Periodevælgeren husker nu ikke længere seneste indtastning (blev indført i 11.040).
Fejl rettet, Konsultationsønsker for elev: Ønsker hvor den samme lærer var vejleder på flere fag blev ikke vist.
Eksamen - HG eksamen: "Udtrækslog" viser nu hvor mange prøvehold der blev oprettet.
11.044

8/10-2013

Stamdataverifikation - Lærere: Tilføjet flueben for at vælge mellem kun aktuelle afdelings lærere eller alle.
Stamdataverifikation - Elevforløb: Tilføjet flueben for at vælge mellem kun aktuelle afdelings forløb eller alle.
Stamdataverifikation - Studieretninger: Tilføjet flueben for at vælge mellem kun aktuelle afdelings studieretninger eller alle.
Fejl rettet, forside, manglende studiebogsevalueringer: Sorterede nu på fristdato.
11.043

8/10-2013

Fejl rettet, Eksamen - HG eksamen: fanebladet "HG eksamen" har fået nyt layout.
Fejl rettet, Eksamen - HG eksamen: Siden var meget langsom.
Fejl rettet, Eksamen - HG eksamen: Udtræk kunne fejle.
Fejl rettet, Eksamen - HG beviser: Tilføjet bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013.
Opret/rediger gruppe: Når man har tilføjet et medlem, stilles markøren i indtastningsboksen automatisk igen - klar til næste indtastning.
11.042

8/10-2013

Rapportkilder, Ansøger: Tilføjet studieretningskategori til ønsker.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: Checkede ikke valgfagsforudsætninger for ny bekendtgørelse 776.
Fejl rettet, Eksamen - prøveplaner for skr. opg. termin: Fejlede.
Fejl rettet, Rediger aktivitet, Rediger ressourcer: Allerede tilføjede ressourcer blev vist i listen over ressourcer der kunne tilføjes.
Fejl rettet, Gymstat-indberetning: Fagnumre over 50000 indgik i indberetningen.
EASY-integration, Flet elever: Fletning af elever på hovedforløb kan nu ske til normale stamklasser, ligesom for andre elevtyper.
11.041

4/10-2013

EASY-integration, Opdater stamklasse/elevtype: Sætter nu dato på stamklasseskift til skiftedagen fra EASY.
SU: Ophørshændelser for elever med den centrale afgangsårsag "Udmeldt. Eleven har ikke påbegyndt uddannelsen (1)" bliver nu indberettet til US2000 med SU-ophørsårsagen for "Uddannelse ikke påbegyndt".
Gymstat-indberetning: Kunne give yderligere, irrelevante advarsler om elever der ikke blev indberettet.
11.040

3/10-2013

Fraværssiden for hold, grupper og stamklasser: Siden er omskrevet og har nu samme indhold som den udspecificerede for elev.
Fraværssiden for hold, grupper og stamklasser, samt elevfravær: Periodevælgeren husker nu seneste indtastning når man skifter mellem flere sider.
Fraværssiden for elev: Siden er omskrevet. Funktionalitet er tilstræbt at være den samme som den gamle side.
Fraværsårsagssiden: Siden er omskrevet og lagt ind under fraværssiden for elev.
Kviklinks - elev: Fraværsårsager er fjernet og ligger nu under Fravær.
Fraværssiden for elev: Periodevælgeren husker nu seneste indtastning når man skifter mellem flere sider.
Stamdata - Lærer: Den udgåede skriftlig censur procent kolonne er nu fjernet.
Eksamen - Indberetning af censorkompetencer: Der gives nu ikke længere fejl hvis en lærer har angivet skriftlig censur på den "gamle" måde.
Fejl rettet, Eksamen - Elevverifikation: Siden fejlede hvis man brugte den i skriftlig opgave-terminen. Nu gives en pæn fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Tilføjelse af elev fra liste over holdets elever havde ingen effekt.
Fejl rettet, Elevens karakterside: Hvis en elev havde fået f.eks. både afsluttende og ikke afsluttende mundtlig årskarakter på samme holdelement, så fik man fejlsiden. Nu vises en pænere fejl.
11.039

1/10-2013

Fejl rettet, samlet tidsregistrering: Talte til slutperioden + en ekstra dag.
Fejl rettet, Tidsregistrering: Man fik meddelelsen af et lovligt tidspunkt "ikke er et tidspunkt!"
11.038

30/9-2013

Fejl rettet, Stamdata - UU indberetninger: Der er ikke blevet dannet og indsendt UU indberetninger siden 26/9.
Fejl rettet, Stamdata - Aktivitetsindberetning - Enkeltfag: Summeringstabellen indeholder nu det samme som for fuldtidsindeberetninger.
Fejl rettet, Stamdata - Slet stamklasse: Hvis der er sendt beskeder til en stamklasses grupper, så kan denne ikke slettes.
Fejl rettet, Bogdepot - Søg kvitteringslister: Kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata - Kopiér hold: Lønposter uden faktorer blev altid oprettet som lønposter med faktorer ved kopiering af hold.
Fejl rettet, Tidsregistrering: Man kan nu ikke længere angive "Til-tidspunkt" uden også at have angivet "Fra-tidspunkt".
Fejl rettet, Tidsregistrering: Man kan nu ikke længere angive at "Til-tidspunkt", som ligger før "Fra-tidspunkt".
11.037

27/9-2013

Fejl rettet, tidsregistrering: Fejlsiden, hvis man indtastede ugyldige tidspunkter i "Fra kl."- eller "Til kl."-felterne.
Fejl rettet, studiebog: Kunne fejle ved opslag på afsnit med samme titel og frist.
11.036

27/9-2013

Fejl rettet, Verifikation af valgfagsønsker: Siden kunne fejle.
Admin, samlet tidsregistreringsoversigt føjet til hovedmenuen.
Fejl rettet, EASY-integration: Opdater stamdata og Opdater tilknytninger gav fejlsiden efter gennemført opdatering.
Fejl rettet, EASY-integration: Ændring af fluebenene "Vis kun første 10" og "Vis kun aktuelle afdeling" blev ikke respekteret.
11.035

26/9-2013

Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: Visning kunne fejle.
11.034

26/9-2013

Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: Visning kunne fejle.
11.033

26/9-2013

Fejl rettet, EASY-integration, Opdater tilknytninger: Respekterede ikke altid undervisningsfritagelse.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater tilknytninger: Bemærkninger om tilknytninger blev vist adskillige gang for fællesfag.
UU-Tilbagemelding: Det er nu muligt at få slette indberetningsposter, for derved at få genindberettet tidligere afvist indberetning.
Tidsregistrering: Nu muligt at angive start/slut-tid og få beregnet timetallet her fra.
Fejl rettet, redigér stamdata, elev. Ansøgers afgangsår blev vist som skoleår, dvs. afgang 2013 er i skoleåret 2012/13 som repræsenteres ved 2012.
EASY-integration: Knapperne står nu i en rækkefølge der ofte vil være hensigtmæssig at benytte dem i.
11.032

25/9-2013

Fejl rettet, EASY-integration, Lav udtræk: Fejlede.
11.031

25/9-2013

Stamdata, redigér lærer, Skriftlige censorkompetencer: Det var ikke muligt at angive skriftlige censorkompetencer til alle fag i SRP/SSO-terminer.
Rapportering: Ny datakilde "Lærer prøveterminscensurkomp." som indeholder de nye registreringer for skriftlig censur.
Tidsregistrering: Tilføjet mulighed for at låse for ændringer af tidsregistreringer.
Fejl rettet, konsultationsberegning: Man kunne få browser timeouts ved beregning af konsultationer. Løsningen i version 11.030 virkede ikke.
Fejl rettet, Stamdata - Verifikation af hold: Hold med xprsfag "100001- Andet" og med f.eks. brobygger elever på, gav en fejl om at ingen af eleverne måtte følge det.
11.030

24/9-2013

Eksamen, offentliggørelse af eksamener: Der er nu implementeret offentliggørelse af GYM vinter og GYM+AVU sommereksamen for skoleåret 2013/14.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater tilknytninger: Kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, lærerforside: Manglende tutor-/lærerevalueringer viste ikke rigtigt.
Fejl rettet, studiebog: Studiebøger hvor tutor også havde faglærerbesvarelser kunne ikke åbnes.
Fejl rettet, studiebogsoversigt: Viste fejlagtigt at lærere havde besvaret afsnit.
Fejl rettet, valgfagsønsker, verifikation: Kopiér til Excel medtog også rækker der var skjult.
Fejl rettet, konsultationsberegning: Man kunne få browser timeouts ved beregning af konsultationer.
11.029

23/9-2013

optag.dk opdateret til næste ansøger år, dvs. studieretninger for 2014/15 kan frigives.
Fejl rettet, Aktivitet Rediger: Fejl kunne opstå ved vælg af Ebog/Eværksstatistik.
Stamdata, Lærere, Kompentencer: Tilføjelse af terminskompetencer tilføjer nu kun fag der har skriftlige prøver eller SSO-prøver.
11.028

19/9-2013

Fejl rettet, Studieretningsønsker - Elever til stamklasseoverførsel: Når man skiftede årstal i "Elever til stamklasseoverførsel", så blev stamklasselisten ikke opdateret.
Rediger gruppe: Knappen "Slet inaktive elever" er nu omdøbt til "Slet inaktive medlemmer" - den fjerner nu også inaktive lærere.
Rediger gruppe: Indholdsadministratorer kan nu flytte "egne"-grupper mellem afdelinger.
Fejl rettet, Tidsregistrering: Hvis man angav et timetal med mere end 2 decimaler, så fik man fejlsiden. Nu får man en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Årsopgørelse - Timeberegning: Faktoren til rettegodtgørelse blev altid vist med kun 2 decimaler. Nu vises alle 3.
Fejl rettet, Gymstat-indberetninger: Der var fejlagtigt lukket af for at kunne danne nye indberetninger.
11.027

18/9-2013

Fejl rettet, kontekstkort: Fejlede for HG-elever med tilknyttet HG-studiebog.
Bevisudstedelse, HG: Udledning af opfyldte indgangsspecialer tog ikke HG-forløbets krav med.
Redigér studieretning, verifikation af valgfagskombinationer: Kunne finde på at trække to valgfag fra samme valgfagsgruppe.
Fejl rettet, Bogdepot, Estimat over antal ledige bøger: Regnede forkert ved skoleårsskift. Tager nu også højde for tidligt afleverede bøger.
Bogdepot, information om bog: Informationer om antal manglende udlån og tilbageleveringer tilføjet "bogtitel"-øen.
Logfiler: Logfilseksporten for "adgangslog før 19/4-2010" er nu fjernet.
Fejl rettet, Eksamen - automatisk fordeling af dublerede skr. prøver: For Sommer 2014 eksamener, blev ikke-afsluttende elever tildelt skr. prøver i syge terminen.
Fejl rettet, Eksamen - opret prøvehold: For hold som afslutter i vinterterminen, var det ikke muligt at oprette terminsprøver.
Fejl rettet, Eksamen - rapport over xprs-fag med variable underfag: Viste ikke mulige fag for HHX- og HTX-elever.
Rapportering, datakilden Tidsregistrering: Tilføjet kolonner for registreringstidspunkt og hvem der har lavet en registrering.
Fejl rettet, Hovedmenu - Vis grupper: Naturlig sortering tilføjet, således at "10. xxx" kommer efter "1. xxx".
11.026

11/9-2013

Masseopdatering af prøvehold: Masseopdatering af prøveholdoffentliggørelse er omdøbt og kan nu også opdatere start- og sluttidspunkter for de enkelte prøvedeltagere (SRP/SSO-prøvehold og skriftlige prøver, som ikke er XPRS prøver). Derudover også mulig at opdatere digital aflevering for flere prøvehold ad gangen.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater tilknytninger: Gav fejlsiden.
11.025

10/9-2013

Fejl rettet, Eksamen, Overfør årskarakterer: Kunne give fejlsiden.
Rapportering, Lønregnskab: Titel-kolonnen indeholder nu ikke dato og tid for aktiviteter.
EASY-integration, Opdater elev-holdelementtilknytninger: Tager nu højde for undervisningsfritagelse.
Fejl rettet, skemalægning: Det var ikke muligt at trække uplacerede brikker til skemaet efter at have scrollet en lille smule.
Fejl rettet, Hold, Grupper, Klasser: Listen af elever sorteres nu rigtigt hvis der sorteres på ID.
Redigér studiebog: Holdlærere nu lettere at tilføje.
11.024

9/9-2013

Fejl rettet, Bogdepot, Masseudskriv kvitteringslister: Søgning kunne fejle.
Fejl rettet, Eksamensadministration, Censorkompetenceindberetning: Belastningsgrad 200% blev indberettet som 100%.
EASY-integration, Opdater stamdata: Opdaterer nu ikke navne på elever der i EASY har for- eller efternavn "<NAVNEBESKYTTET>".
11.023

6/9-2013

Grupper, Rediger gruppe: Der er nu tilføjet en knap "Slet inaktive elever", som fjerner elever fra gruppen, som ikke er aktive dags dato.
Fejl rettet, Studieverifikation, HF: Udledning af "kunstnerisk/praktisk" fag valgte B-niveau før C-niveau, hvilket ødelagde §12-checket for valgfagskombinationer.
Fejl rettet, Spørgeskema, liste til at vælge lærere og hold var for smal i IE7.
Fejl rettet, Rapportering, Eksamen indgående og udgående censur: Kolonnen Ren eksamens/rettetid omdøbt tilbage til Total eksaminationstid.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: Feltet hvor nye kan tilføjes er erstattet af to felter, hvor det første angiver hvilken uddannelse der ønskes.
Fejl rettet, Hold, Grupper, Klasser: Listen af lærere sorteres nu rigtigt hvis der sorteres på initialer.
Fejl rettet, Forside, Studieretningsønsker: Nu vises også tidspunkt for indtastningsfrist, og ikke kun dato.
11.022

5/9-2013

Studieretninger: Der kan nu vises kontekstkort for studieretninger.
Fejl rettet, Rediger studiebog: Sletning af afsnit fejlede.
Fejl rettet, Rediger studiebog: Kunne fejle ved fjernelse af flueben for lærerafsnitsbesvarelse.
Fejl rettet, Rediger studiebog. Opdatering af studiebog slettede fremtidige afsnit uden besvarelser.
Fejl rettet, Studiebogsoversigt: "Vis kun aktive"-fluebenet virkede kun for skabeloner, ikke for de enkelte elevers studiebøger.
Fejl rettet, studieverifikation, HHX: Studieområdet Del 1 afsluttes ikke med karakter, og blev derfor antaget ikke fulgt.
Stamdata, Karaktertyper: Karaktertypen "Afsluttende standpunktskarakter" omdøbt til "Afsluttende standpunktskarakter (gammel)".
Fejl rettet, Studieverifikation, HTX: §5 stk 5 fejler nu først ved 30 blokke, før var det 29.
Fejl rettet, Studieverifikation, HF: §12 stk 1 Valgfagskombinationen BCC nu ikke tilladt med Engelsk B.
Fejl rettet, Studieverifikation, HHX: §30 Samfundsfag A kræver matematik på mindst B niveau.
Fejl rettet, Dobbeltbookninger: Holdlærere blev fejlagtigt medtaget som om de skulle til holdets aktiviteter (siden 11.018).
11.021

3/9-2013

Offentliggørelse af eksamener: Åbnet for terminsprøveterminen 13/14.
Eksamen: Understøttelse af EUX elever i XPRS indberetninger og udmeldinger.
Fejl rettet, bogdepot, masseudskriv kvitteringsliste: Optællingerne på antal manglende udlån var ikke altid helt korrekte.
Fejl rettet, Elevers karakterside: Gav fejlsiden, hvis der både var givet afsluttende og ikke-afsluttende årskarakterer. Nu vises fejlbesked.
Karakterer, Indtastning: Listen sorteres nu således at årskarakterer vises samlet, ligeledes 1. og 2. standpunkt.
Fejl rettet, skift af password: Elevers midlertidige passwords udløb efter 3 dage, ikke 4 som skrevet.
Fejl rettet, skemalægning: Hvis man anvendte et filter, som skjulte første uplacerede skemabrik, kunne man ikke trække brikker ind i skemaet.
Fejl rettet, skemalænging: Hvis man anvendte et filter, blev de tilbageværende uplacerede skemabrikker ikke flyttet til toppen af listen.
Skolefagliste: Tilføjet kolonne "fagtype", f.eks. til identifikation af fag med faste/variable underfag eller fællesfag/kombinationsfag på EUD-skoler.
Fejl rettet. Udskrift af kvitteringslister.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Gav fejlsiden.
Tidsregistrering: Sorterer nu på faldende dato. Desuden mulighed for selv at sortere.
11.020

2/9-2013

Logins, flere uddannelser: Nu følger elevernes login med, når de skifter til en ny uddannelse.
Stamdata, EUD: Nu er det muligt at overføre karakter for kombinationsfag til protokol.
Fejl rettet, Studiebog: Fik fejlsiden ved redigering af studiebøger, med afsnit med samme overskrift og frist.
Fejl rettet, Eksamensadministration: Når man genererer censorkompetenceindberetning, blev man ikke præsenteret for genererings-advarsler/informationer.
Fejl rettet, Eksamensadministration: Når man genererer lærerfriholdelser, blev man ikke præsenteret for genererings-advarsler/informationer.
Fejl rettet, Bogdepot: Udskrivning af kvitteringslister i Chrome virkede ikke.
Fejl rettet, Eksamen, Rapportering: Datakilden "Eksamen - indgående censur" kunne fejle.
Fejl rettet, Skema: Skema for lærerfaggrupper viste ikke lærere i gruppen under skemaet.
Stamdata, Elevforløbsoversigt: Elevtype-kolonnen viser nu både CØSA nr, version og adgangsvej.
11.019

29/8-2013

Fejl rettet, Beskeder: Efter besvarelse af besked, blev beskeden ikke vist i Nyeste-mappen for den der startede tråden.
Fejl rettet, Karakterer: Visning af Intern Prøve-karakterer fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Elevliste: Søgning med mellemrum i fandt ikke altid de forventede elever.
Fejl rettet, UU-brobygning: Hent udmelding fejlede.
Studiebøger: Forbedrede skabelon-funktioner til omdøbning/flytning af afsnit samt tildeling af faglærer til afsnit.
Studiebøger: Opsplitning af studiebøger tilbage.
Fejl rettet, studiebøger: Det var ved en fejl muligt at oprette mere end én HF-studiebog pr. elev.
Grupper, Rediger gruppe: Siden er skrevet helt om og bruger nu den intelligente vælger i stedet for undersider hvor man vælger medlemmer. Det er nu også muligt at tilføje hold og gruppers elever og lærere på en gang.
11.018

28/8-2013

Fejl rettet, Eksamen: Opret prøvehold kunne fejle hvis der allerede fandtes et prøvehold for holdet i samme termin.
EASY-integration, Flet skolefag: Bedre udledning af karaktertyper for korte hold.
Fejl rettet, Studieverifikation, HF: Kunstneriske/praktiske valgfag talte ikke med i antal valgfag iht. § 8 stk 1.
Fejl rettet, Skemavisning: Stamklasseskemaer vises nu også korrekt i de uger hvor elever kommer ind i klassen eller skifter til anden stamklasse.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §12 omhandlende tilladte studieretningssprogfag tillader nu Tysk Fortsætter på B-niveau.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §5 fejler nu først ved 30 blokke, før var det 29, jf. stk 5 i bekendtgørelse 776.
Stamdata, EUD: Nu er det muligt at overføre karaktertyperne STA og EKS med evalueringsform "-" til protokol.
Stamdata, EUD: Det er nu muligt at overføre karakterer for fællesfag til protokol.
Stamdata: Standardterminer (f.eks. ved eksamensverifikation) er nu opdateret til terminen Vinter 2013/14.
Fejl rettet, studiebøger: Gamle studiebøger til besvarelse dukkede op på forsiden.
Fejl rettet, studiebøger: Kunne gå til fejlsiden med besked om at for mange afsnit hedder det samme.
Fejl rettet, Studieverifikation, HHX: §4 fejler nu først ved 30 blokke, før var det 29, jf. stk 5 i bekendtgørelse 777.
Fejl rettet, Studieverifikation, valgfagscheck: Regnede forkert i nogle tilfælde. Er pt. reduceret til advarsler i stedet for fejl.
Fejl rettet, Studieverifikation, HHX: §12, tillader nu fortsættersprog på B-niveau som studieretningsfag jf. bekendtgørelse 777.
Fejl rettet, karaktervisning: Kunne fejle hvis der var givet både afsluttende og ikke-afsluttende årskarakterer på et hold.
Fejl rettet, Indbyggede årgangsgrupper: Elever i stamklasser med elevtypen Andre blev lagt i Alle 1/2/3. g. gruppen. Nu lægges de ikke længere i årgangsgrupper.
Fejl rettet, Indbyggede årgangsgrupper: Grundskoleelever og 10. klasseselever blev lagt i samme gruppe. Nu har 10. klasse fået deres egen (og med korrekt navngivning).
11.017

26/8-2013

Fejl rettet, Lectio versions-nummeret var ikke sat korrekt siden sidste release.
11.016

26/8-2013

Fejl rettet, Eksamensudskrifter: tesktkolonner i udvælg boks blev ikke justeret til kolonne visning.
Karakterer: Det er nu ikke nødvendigt at have karakterfristsæt på holdelementer. Beregnet til korte hold. Karakterer for holdelementer uden karakterfristsæt indtastes og offentliggøres automatisk omkring sidste dag på elementet.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §9.stk 4 inkluderer nu også Matematik B jf. bekendtgørelse 776.
Rapportering, Eksamen indgående og udgående censur: Kolonnen Total eksaminationstid omdøbt til Ren eksamens/rettetid.
Indholdsadmin, Alle Spørgeskemaer: Siden er nu primært sorteret på Udløbsdato faldende.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata - Elever: Fejlede siden sidste release.
Rapportering, Fravær udspecificeret (skriftligt): Feltet "Aktiv (aktuel dato)" tilføjet.
Fejl rettet, Skemalægning: Trækning af skemabrik til "Uplacerede brikker" var ikke muligt i nogen tilfælde.
Fejl rettet, Rediger Elevforløb: Det er nu muligt at bruge navigations knapperne i bunden af siden.
11.015

21/8-2013

Fejl rettet, Rapportering, Protokollinjer. Feltet "Student ID (macom)" omdøbt til "Student ID" og er ikke længere begrænset til MaCom.
Fejl rettet, Valgfagsønsker: Fejlede siden sidste release.
Rapportering, Eksamensbevisdatakilde: Tilføjet postnr som rapporteringsfelt.
Fejl rettet, Rediger flere aktiviteter: Når man valgte fjern/tilføj lokaler, så blev der vist 2 rækker knapper med gem/annuller.
Fejl rettet, Importer elever: Hvis der var dublet elever til oprettelse i import-filen, så stoppede eksporten. Nu vises linjenummer for fejlen og resten af importfilen gennemlæses også.
Lærertidsregistrering: Der er nu tilføjet tidspunkt og bruger for den som har oprettet/ændret en række.
Stamdata, Elevforløbsoversigt: Elevtype-kolonnen viser nu også CØSA nr og version.
Fejl rettet, Valgfagsønsker: Fejlede i et specielt tilfælde.
11.014

20/8-2013

Fejl rettet, Bogdepot – opret bog: Hvis det tildelte bognummer til en ny bog var 999999, så fik man ikke lov til at oprette bogen.
Eksamen, Rediger prøvehold: Tilføj lærer viser nu alle lærere på skolen - også lærere som ikke er aktive i skoleåret.
Eksamen, Opret prøvehold: Det er nu muligt at oprette prøvehold uden elever.
Eksamen, Rediger prøvehold: Det er nu muligt at tilføje elever som ikke er almindelig afslutter-elever på holdet.
Admin, Logfiler: Det er nu muligt at trække samlet log for konsultationer fra Log-filer siden.
EASY-integration, Flet elever: Det er nu muligt at tilknytte en EASY-elev til en Lectio-elev, selv om Lectio-eleven har angivet eksternt ID.
Fejl rettet, Redigér aktivitet: Valgte forkert modul, hvis der ikke var pause i mellem modulerne.
Fejl rettet, E-bog/-værker: Materialetilknytning reagerede ikke på tilføjelse / fjernelse af materialer.
Studieverifikation: Faget ”100001 – Andet” fjernet fra Studieverifikationen.
Timeregnskab: Indtastning af timer understøtter nu også punktum som decimalseparator.
Rapportering, eksamenskarakterkilde: Tilføjet postnr som rapporteringsfelt.
Fejl rettet, Easyintegration: Advarede om manglende elever i udtræk til trods for udmelding i Lectio.
Fejl rettet, Fejl rettet, tildel ElevID: ElevIDer med flere mellemrum kunne ikke genbruge løbenumre.
11.013

15/8-2013

Dokumenter: Nu muligt at vælge dokumenter vha. den normale dokumentvælger, herunder dokumenter ”uploadet” vha. email.
Fejl rettet, elev-/hold-/lærervælger: Virkede ikke i mange browsere siden sidste release.
11.012

14/8-2013

Stamdata, Tildel/opdater elev-ID og -PNr: Nu sorteres elever efter samlet navn, istedet for først fornavn, så efternavn.
Fejl rettet, Dokumenter, Kopiér: Kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Holdimport: Kunne fejle.
Fejl rettet, stamdata, rediger studieretninger: Studieretninger for forløb fra 2011/12 vistes ikke som aktuelle.
Fejl rettet, Ansøger: Fordeling til ”overligger” virkede ikke.
Digitale prøver til bedømmelse: Nu muligt at afslutte bedømmelse uden at udfylde karakterer for alle deltagere.
Fejl rettet, Rapport, Tidsregistrering: Lærere uden års-tilknytninger fik rapportgeneratoren til at fejle.
Rapport, Tidsregistrering: Tilføjet "Afdeling" til stamdata-felterne.
Stamdata, Rediger hold: Sletning af holdelementer advarer nu ikke om sletning af skematilknytninger, så længe holdelementet ikke bruges af en skemabrik.
Fejl rettet, masseopdatér lærerkrediteringsfejl: ”Ret Alle”-knappen virkede kun for fejltyper 6 og 8.
Fejl rettet, slet elev: Gav ingen advarsler, men til gengæld fejl under sletning, hvis eleven havde været del af holdpakning.
EASY-integration, Flet skolefag og opdater holdstamdata: Sætter nu periode på hold isf. elementer hvor det giver mening.
11.011

12/8-2013

Stamdata, Afgangsårsager: Afgangsårsag 70 - Afbrud ÅU oprettet.
11.010

9/8-2013

Fejl rettet, lærer årsopgørelse, timeregnskab til Excel: Der kom nogle hjælpetekster med i kopien.
EASY-integration, Flet elever: Ny kolonne med uddannelse.
Fejl rettet, Grupper: Listen med egne grupper viste grupper for alle afdelinger, uanset "Vis kun aktuel afdeling".
Holdvælgere: Viser nu holdbetegnelse i stedet for holdnavn, for hold med betegnelser i skoleåret.
Fejl rettet, Beskeder: Efter besvarelse af besked, blev beskeden ikke vist i Nyeste-mappen for den der startede tråden.
XPRS-fag: Der kan nu vises kontekstkort for XPRS-fag.
Fejl rettet, EASY-integration, Flet skolefag: Kunne fejle.
Fejl rettet, afleveringsprogram. Meldte om en "ukendt fejl" ved opstart.
11.009

7/8-2013

Fejl rettet, Forsiden fejlede for lærere efter release 11.008.
11.008

7/8-2013

Lærer-årsopgørelse: Hvis over- og undertimer, samt til- og afspadseringsfaktorer er 0 for en lærer, så vises beregningsrækkerne for timer til overførsel ikke længere.
Valgfagsverifikation: Verifikation på antal valgfag pr. semester.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk Skemalægning: Fejlede siden release 11.002.
EASY-integration: Ved flet skolefag advares nu ikke om aktivitetsskolefag uden elever.
Stamdata, redigér studieretninger: Vis aktuelle benytter nu elevforløb til at afgøre hvilke der er ”aktuelle” – før var det studieretningens fagopsætning.
Fejl rettet, Lærers manglende fraværsregistreringer (også listen på forsiden): Nu vises ikke længere aktiviter hvor der ikke er nogle elever der skal fraværsregistreres for.
Fejl rettet, Opdatering af indbyggede stamklasse- og lærerstamklassegrupper: Skift af afdeling på en stamklasse slog ikke igennem på de indbyggede grupper.
Easyudtræk: Fremtidige easy-udtræk gemmes med en note om hvilke Cøsa-formål der er filtreret på ved dannelsen af udtrækket.
11.007

6/8-2013

Fejl rettet, Find vikar: Viste ikke vikarens skema.
Fejl rettet, EASY-integration: Flet elever kunne fejle.
Fejl rettet, EASY-integration: Flet skolefag kunne fejle.
11.006

6/8-2013

Eksamen: Man kan nu oprette flere årsprøvehold og ikke-xprs-prøvehold pr hold. (før skulle man manuelt ændre navnet på det eksisterende prøvehold).
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Postnummervælger fungerede ikke.
11.005

5/8-2013

Fejl rettet, EASY-integration: Rettelser til Flet elever.
11.004

5/8-2013

Fejl rettet, EASY-integration: Flet skolefag kunne fejle.
11.003

5/8-2013

Stamdata, XPRSFag: Lectio kan nu lave globale xprsfag med fagnumre 100000+.
Eksamen, AVU prøvekalender: Prøvekalenderen kan nu hentes af Lectio-support.
11.002

2/8-2013

Fejl rettet, Skemalægning, Udrul: Der vises nu en fejl hvis der ikke er oprettet undervisningsdage i den periode der udrulles for.
Eksamen, Eksamensbelastning: For SRP og SSO terminer vises nu alle prøveholdets lærere i eksamensbelastning (før var det kun den lærer der havde prøvedeltagelse).
Fejl rettet, Skema: Hvis der findes en offentlig note på et prøvehold vises den nu i tooltippet på tilsvarende skemabrikker.
Fejl rettet, Skemalægning: Ved ændring af "Anvend midl. stamklasser" blev visning af skemaet ikke opdateret.
Årsopgørelses Lærer - Timeberegning: Der vises nu ikke længere mellemregninger hvor resultatet er 0.00 timer (dvs. hvis der f.eks. ikke udløses aldersreduktion, så vises denne ikke).
11.001

2/8-2013

Fejl rettet, EASY-integration: Generering af udtræk kunne fejle.
11.000

1/8-2013

Samlet årsopgørelse: Udskriftsvisning viser nu ikke administrativ belastning.
Stamdata: Mulighed for at skifte uddannelse på forkert oprettede elever. Kontakt Lectio support.
Stamdata, Rapportering – protokol: Tilføjet kolonner ”Afdeling (elev)” og ”Afdeling (hold)”.
Stamdata, Rapportering - udgående censur: Tilføjet kolonne "Total eksameninationstid (timer)", som indeholder antal elever * eksaminationstid.
Stamdata, Rapportering - indgående censur: Tilføjet kolonne "Total eksameninationstid (timer)", som indeholder total eksaminationstid angivet på hver enkelt elev.
Stamdata, UU indberetninger: Der vises nu advarsler og info fra genereringen og afsendelsen af poster.
Fejl rettet, Løntimer - "kun total": realiseringstypen blev altid sat til realiseret=budgetteret, også selvom der i skoleopsætningen var angivet at det skal være realiseret=0.
10.196

29/7-2013

Stamdata, Opret hold: Afdelingsvælgeren er nu preudfyldt med aktuel afdeling.
Stamdata, Opret hold: Muligheden for at vælge mellem at angive et XPRSFag eller et fag er nu fjernet. Der skal nu altid vælges et XPRSFag.
Stamdata, Rediger hold - Karaktertyper: For skoler med afdelinger vises nu også afdelingens navn i karakterfristsættet.
Stamdata, Vælg hold: Aktuel-begrebet virker nu som andre steder - hold der er aktive dags dato eller i fremtiden.
Konsultationer, Beregn: Der vises nu oplysninger om den fundne løsning mens der beregnes.
Konsultationer, Beregn: En igangværende beregningen kan stoppes, enten ved brug af "Annuller" eller ved brug af "Anvend".
Fejl rettet, Skemalægning: Der vises nu en pænere fejlbesked ved gem hvis navnet på skemaet er længere end 50 tegn.
Fejl rettet, Flet dublerede elever: Siden fejlede.
10.195

24/7-2013

Fejl rettet, EASY-integration: Generering af udtræk kunne fejle.
10.194

24/7-2013

Fejl rettet, Opret stamklasse: Kunne fejle.
10.193

23/7-2013

Fejl rettet, Eksamensbelastning: Udskriv og Kopiér til Excel virkede ikke.
Bogdepot, Rykkeroversigt: Tilføjet " (Inaktiv)" til elevnavne, hvis eleven er inaktiv.
Bogdepot, Reservationssøgning: Tilføjet mulighed for at skjule lærerlån.
Fejl rettet, Skift brugernavn/adgangskode: Efter skift af adgangsskole, gik et evt. afdelingstilhør tabt.
Fejl rettet, Timeregnskab: Noten blev ikke vist for lærere for konverterede lønposter.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Hent skema gav dårligt fejlmeddelelse når der blev hentet brikker med inaktive lokaler.
Nøgletal: Der er tilføjet en eksport der er velegnet til selv at udregne gennemførselsprocent.
EASY-integration, Opdater stamklasse/elevtype: Forsøg på at finde elevforløb med datoer helt magen til EASY-forløbsgruppen for HG-grundforløbselever er droppet.
10.192

16/7-2013

Fejl rettet, Skemalægning, Rediger brikker: Brikkerne sorteres nu efter deres position i skemaet.
Fejl rettet, Skemalægning, Rediger brikker: "Tilføj" knappen til lokaler kunne bliver skjult ved meget lange navne.
Fejl rettet: "GB - Det Forenede Kongerige" erstattet med "GB - Storbritannien" i lande-vælgere.
Udspecificeret fraværsrapport: Tilføjet indtastningsfelter ”aktuel dato” og ”aktiv (aktuel dato)”, at man kan filtrere på disse uafhængigt af det søgte interval.
10.191

10/7-2013

Holdpakning: Opdateringen viser nu også elevforskelle på eksisterende hold.
Fejl rettet, Skemalægning, Udrul: Der blev i nogen tilfælde givet en forkert advarsel om at brikker tilhørende andre afdelinger ikke blev udrullet.
Fejl rettet, Skemalægning, Udrul: Der blev advaret om at skemaet havde ændringer selvom det ikke var tilfælde.
Fejl rettet, Skemalægning, Filtre: Ved dobbeltklik for at fjerne et filter kunne der opstå ukendt fejl.
10.190

8/7-2013

Fejl rettet, Stamdata, Masseopdater krediteringsfejl: Kunne fejle hvis der var mere end ca. 5000 elementer i listen. Nu vises højest 2000 fejl i listen.
Fejl rettet, Stamdata, Stamklassefavoritter: Tilføj lærere automatisk virkede ikke altid korrekt, hvis man brugte den på næste skoleår.
Eksamen, Overfør årskarakterer: Det var ikke muligt at overføre årskarakterer, hvis der var en elev på holdet som havde fået årskarakter og efterfølgende var blevet udmeldt inden karaktergivningsfristen.
10.189

4/7-2013

Eksamen, overfør årskarakterer: Det er nu muligt at overføre karakteren "--".
EASY-integration, Opdater stamklasse/elevtype: Forsøger nu at finde elevforløb med helt datoer magen til EASY-forløbsgruppen for HG-grundforløbselever.
EASY-integration, Opdater stamklasse/elevtype: Kan nu flytte elever mellem afdelinger.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater stamklasse/elevtype: Kunne fejle.
Forside, lærer: Linket til skolens samlede eksamensplan er nu fjernet.
10.188

3/7-2013

Eværker: Fakturasiden viser nu alle fakturaer - søgeboksene er blevet fjernet.
Fejl rettet, Importer holdelementer: I nogle tilfælde kunne importen fejle, hvis holdnavnet var angivet med anderledes store/små bogstaver end holdet i Lectio. Nu skal det passe fuldstændigt.
Fejl rettet, Indholdssøgning: Kunne give fejl om at dags dato ikke ligger i et skoleår. Rettelse i sidste release var ikke nok.
10.187

3/7-2013

Fejl rettet, Klassens lærere: For fremtidige klasser var listen ikke altid retvisende.
Fejl rettet, Indholdssøgning: Kunne give fejl om at dags dato ikke ligger i et skoleår.
Layout, Skemalægning: Mindre layoutjusteringer.
10.186

2/7-2013

Omdøbning: Prøvehold Skr. afleveringstype: Alternativ aflevering omdøbt til SRP / SSO aflevering.
Eksamen, Eksamensbelastning: Beregning af minutter pr. elev tager nu prøveskabeloner i betragtning, hvor det er relevant.
Fejl rettet, EASY-integration: Flet skolefag kunne fejle.
Fejl rettet, Grupper: Opret gruppe fejlede.
Fejl rettet, Skemadata, Eksporter elever: Når man eksporterer for næste skoleår, så indeholder Hold kolonnen nu de hold som eleverne går på på fuldtidsskoleårets første dag.
10.185

1/7-2013

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensudskrift elever: Valglisten viste en række for hver prøvetermin hver enkelt elev havde en eksamen i. Nu vises kun en række for hver elev der har en eksamen i terminen.
Eksamen, Eksamensudskrift elever: Det er nu muligt at periodebegrænse rækkefølgelisterne.
Fejl rettet, Tildel adgangskoder til lærere: Der var en "Vis kun aktuelle afdeling" checkbox - den virkede forkert. Er nu udskiftet med almindelig "vis kun aktuelle" og "Vis kun aktuelle afdeling" vælger.
Protokol, Indtast eksamenskarakterer: Tilføjet knap til at rydde sammentællingsfelterne.
Fejl rettet, Slet skemadata: Hvis det tog mere end 1 minut at slette et skema, så timede siden ud.
Stamdata, Eksamensdatabasen: Der er nu mulighed for at filtrere på en periode.
Fejl rettet, Skoleopsætning: Når Lectiosupport ændrede i fuldtidsskoleåret, så blev hold og holdelementers automatisk beregnede start- og slutdatoer ikke opdateret.
10.184

27/6-2013

Fejl rettet, Bevis, HTX: Teknikfag 7159A kom ikke med i bevisbemærkninger.
10.183

27/6-2013

Fejl rettet, Karakterer: Elevkaraktersiden kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Gav besked om mangledende forudsætninger for hævninger siden 10.180.
10.182

26/6-2013

Fejl rettet, Bevisudstedelse, Manuel: Hvis eleven ikke havde et cpr nr på sit stamkort, så var udstedelsesknapperne i manuelt bevis altid disabled.
Fejl rettet, Årsopgørelse, eksamensbelastning: Siden kunne i nogle tilfælde fejle, hvis der hverken var angivet timetal eller automatisk kunne beregnes et timetal.
Fejl rettet, Årsopgørelse, eksamensbelastning: Kolonnerne er blevet omrokeret lidt så Løntimer står efter alle leddene i beregningen.
EASY-integration: Applikationen husker nu Oracle-servernavn m.m..
Fejl rettet, Generelt: Skoler der under skoleopsætning har dags dato som sidste dag i skoleåret fik ofte fejlsiden.
10.181

26/6-2013

Fejl rettet, Bevisudstedelse: Gav fejlsiden siden sidste release.
10.180

26/6-2013

EASY-integration, Flet skolefag: Frasorterer nu aktivitetsskolefag der ikke har elevtilknytninger i det aktuelle skoleår.
Udskriv til Excel, Eksamensbelastning: Tilføjet transporttimer.
Eksamensdatabaseindberetning: Statussiden har fået afdelingsunderstøttelse.
Fejl rettet, Eksamen, Censorkompetenceindberetning: Der er nu åbnet op for at man igen kan indberette for skoleåret 2012/13. Dog skal alle skriftlig censur registreringer registreres på ny skriftlig censorkompetence måden.
Fejl rettet, Bevisverifikation, Stx: §28-checket for Latin C krævede 4 fremmedsprog i stedet for 3.
Fejl rettet, upload af dokumenter: Man fik timeout hvis det tog mere end 110 sekunder at uploade en fil. Problemet har været der i ca. 2 uger.
Fejl rettet, Bevisverifikation, HHX: Det er nu også muligt at have Tyrkisk eller Arabisk som 2. fremmedsprog.
Fejl rettet, Bevisverifikation, HHX: Kunne ikke finde forudgående fag for Virksomhedsøkonomi 6048A.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Ikke aktive protokollinier blev medtaget i studieverifikationen.
Fejl rettet, Bevisverifikation, HF : Design 6664B ikke genkendt som kunstnerisk fag.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Kunne melde fejl om flere protokollinjer på samme fag.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Eksamenskarakterer uden vægt giver nu fatal valideringsfejl, istedet for fejlsiden.
10.179

25/6-2013

Fejl rettet, bevisverifikation, HF: Meldte fejl om at der manglede valgfag ved et B- og et C-niveau – selvom §12 var opfyldt.
Stamdata, Terminer: Terminsprøver 2013/14 tilføjet.
10.178

24/6-2013

EASY-integration: Det er nu muligt at flette fællesfag.
Eksamen, Censorkompetenceindberetning: Ny MBU-indberetning implementeret.
Studieretninger, Verifikation: Det tjekkes nu at retningsfagene er blandt studieretningsfagene.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Kunne få fejlsiden for ansøgere med ønsker til slettede studieretninger.
Fejl rettet, Bevisverifikation: §28-tjek betragtede ikke engelsk som et fremmedsprog.
Fejl rettet, Stamdata, Overfør til protokol: Elev-listen indeholdt ikke kun elever der afsluttede holdets seneste holdelement i det aktuelle skoleår.

10.177

21/6-2013

Fejl rettet, skemalægning: Meldte fejl, at der maximalt måtte tilknyttes 10 lærere til en skemabrik.
10.176

21/6-2013

Fejl rettet, Skemalægning, Opsætning: Ved "Rediger hold" mistede vinduet det aktive hold-filter.
Fejl rettet, Skemalægning: Bedre visning af fejlbeskeder.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: I nogen tilfælde blev brikker ikke placeret i de seneste moduler.
Rapportering, Eksamensbeviskarakterer og Protokollinier: Tilføjet CPR-nr kolonne.
10.175

20/6-2013

Eksport af prøvehold: Lokalerolle kommer nu med, hvis angivet.
Eksamen, Rediger udgående censur: Det er nu gjort muligt at redigere prøveholdsnavnet.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Kunne ikke konvertere til 10.klasse.
Fejl rettet, Elev-kviklinks: Valgfags-punktet blev vist for alle - også skoler der ikke har time-fag-modul. Linket gav fejlside for skoler som ikke bruger time-fag-modulet.
Rapportering, datakilden Lærerløn: Tilføjet ny kolonne med lærerens afdeling.
10.174

19/6-2013

EASY-integration: Ved fletning af skolefag sorteres foreslåede hold og holdelementer efter afdeling, og det fremgår når de er fra andre afdelinger.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Tog ikke højde for at Bioteknologi A i check for andet fremmedsprog.
Fejl rettet, Offentliggørelse af eksamener Sommer Syge 2013 AGYM/EGYM: Man fik fejlsiden hvis man havde eksamener eller censur i sygeterminen.
10.173

18/6-2013

Aktivitetsindberetning, fuldtid: Verifikationen af at "bidrag = bidragPrElev * AntalElever" er nu ændret til "bidrag <= bidragPrElev * AntalElever", således at man kan korrigere for f.eks. elever med merit.
Fejl rettet, Offentliggørelse af eksamener Sommer Syge 2013 AGYM/EGYM: Det var ikke muligt at frigive eksamener.
10.172

17/6-2013

Fejl rettet: Elever med meget lange navne (mere end 40 tegn) kunne få fejlsider når de prøvede at gemme data alle steder i Lectio.
Fejl rettet, kontaktformular (fejlmelding m.m.): Nu indsættes afdelingsnavne i stedet for skolenavne på skoler med afdelinger.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger eksamensbelastning: Kolonnen Beregnede/faktiske løntimer er flyttet lidt til højre, da det ikke gav mening at nogle af tallene til summen stod på højre side.
Censormodul: Nu vises også Ikke Mødt/Syg-markerede elever i bedømmers oversigt.
Fejl rettet, Holdpakning: Holdpakningen fejlede.
Fejl rettet, Skemalægning: Den automatiske skemalægning sørger nu for at der ikke placeres for mange brikker i en position hvis det overskrider antallet af lokaler i brikkernes lokalegruppe.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Gik til fejlsiden.
Fejl rettet, import af ansøgere: Skoler i Region Hovedstaden med flere institutionsnumre kunne ikke indlæse alle ansøgere.
10.171

11/6-2013

Fejl rettet, Eksamen, Indberetningerne 'Elever til prøver' og 'Prøveplaner': For skoler med flere afdelinger indberettes nu 'Prøvested'. Prøvestedet sættes til holdets afdelings navn.
Fejl rettet, Ansøger: Det var ikke indlysende at man kunne scrolle i klagetekst-feltet.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Ansøgere blev ikke vist på skoler med flere afdelinger, selvom der initielt var valgt en afdeling.
Fejl rettet, Login: Login i Chrome fra MAC og Windows XP kunne fejle.
Fejl rettet, Eksamen, Indberetningen 'Elever til prøver' for sygetermin: Medtog også prøvehold fra den ordinære sommertermin.
Fejl rettet, Stamdata, Godkend aktiviteter: Hvis der opstod en verifikationsfejl under udførslen, så fik man fejlsiden.
Fejl rettet, Eksamen, Overfør årskarakterer: I nogle tilfælde virkede masseoverførslen ikke.
Fejl rettet, Karaktervisning: Kunne fejle for enkelte elever.
Fejl rettet, skemalægning: Ved Gem Skema, blev ikke alle filtre ryddet.
Fejl rettet, Ansøger: Ønsker til Roskilde Tekniske Gymnasium viste ikke studieretninger.
Logging: Elevers handlinger logges nu med navn og elev-id mhb. på lettere at kunne søge i logfiler.
Stamdata, vælg elev: Mulighed for at sortere på stamklasse.
Fejl rettet, Slet elev: Elever med HF-studiebøger kunne ikke slettes.
Udgående Censur: Placering på siden huskes ved tryk på redigér samt anvend.
10.170

10/6-2013

Fejl rettet, Print: Fejl ved print i Lectio.
Fejl rettet, Skemalægning: Ved opret af nyt skema blev tildelingen af lærere til skemabrikker baseret på løntimer istedet for undervisningstimer.
Stamdata, Rediger lærer: Tilføjet nyt felt Hjeminstitutionsnr, som bruges ved censorkompetenceindberetning fra skoleåret 2013/14. Feltet skal kun udfyldes hvis egen institution ikke er hjeminstitution.
Fejl rettet, Censormodul, afleveringsprogram: Afleveringstidspunkt vistes som 18:00, hvis intet angivet på eleven.
10.169

6/6-2013

Fejl rettet, Rapportering: Elevafleveringsdatakilden kunne fejle.
Fejl rettet, Censormodul, afleveringsprogram: Den samme elevs billede blev vist for alle elever.
10.168

5/6-2013

Bogdepot: Grænsen for antal bøger pr. fag er hævet fra 999 til 9999 bøger.
Fejl rettet, Stamdata - Rediger Hold-vælg fag: Eksporter Holdløntimer medtager nu også lønposter 'uden faktorer'.
Fejl rettet, Stamdata - Rediger Hold-vælg fag: Eksporter Holdløntimer tilføjet kolonne med 'adm. belastning'.
Fejl rettet, ansøger: Sletning af en ansøger kunne fejle på skoler i Region H med flereafdelinger.
Fejl rettet, Elevens karakteroversigt: I sjældne tilfælde blev protokollinie og Lectiokarakter, givet på samme hold, fejlagtigt vist under to forskellige holdelementer.
Fejl rettet, Censormodul, afleveringsprogram: Enkelte elever fik fejlsiden ved forsøg på aflevering.
Fejl rettet, Censormodul: Kunne ikke tilføje besked til bedømmer for en afsluttet prøve.
10.167

31/5-2013

Ansøgerkonvertering: Mulighed for at sortere på nummer, cpr-nummer og navn.
Fejl rettet, Karakterlister: I enkelte tilfælde kunne karakterlisten komme til at fylde to sider.
Bogdepot: Ved forsøg på aflevering af en bog, der endnu ikke er udlånt bliver der vist en advarsel.
Fejl rettet, Samlet årsopgørelse: De tre kolonner med Adm. belastning kom ikke med i eksporten ved tryk på "Vis i Excel".
Fejl rettet, Skemalægning: Lærere med lønposter på 0 timer blev ikke medtaget på skemabrikkerne, selvom den administrative belastning var sat.
10.166

30/5-2013

Fejl rettet, Forside: Forsiden kunne fejle for lærere uden cprnummer siden sidste release.
Fejl rettet, Censormodul, afleveringsprogram: Kunne fryse ved store uploads på langsom forbindelse.
10.165

30/5-2013

Fejl rettet, bevisverifikation: HF beviser kunne melde en forkert §6 stk.3-fejl.
Bogdepot: Afleveringssiden kan nu også benyttes til bogaflevering for lærere.
Fejl rettet, Karakteropgørelse: Fejlsiden ved søgning.
Fejl rettet, Årsopgørelse - Tidsregistrering: Fejlede hvis årsvælgeren var sat til andet skoleår end det nuværende.
Fejl rettet, Samlet årsopgørelse: Løntimer og tillæg på 0 timer blev ikke medtaget.
Fejl rettet, Frigivelse af protokollinjer: Kunne fejle siden sidste release.
Bogdepot: Ved udmeldelse af en elev får man nu mulighed for samtidig at hjemkalde elevens bøger.
OK13, Stamdata - Masseredigér lønposter og tillæg: Mulighed for at massekonvertere lønposter af typen 'Avanceret' til typen 'Uden faktorer'.
10.164

28/5-2013

Fejl rettet, Bogdepot: Hjemkald bøger ud fra eksamensplanen for Sommer 2013 terminen var ikke altid mulig, da det krævede at alle eksamensterminer var offentliggjort (og ofte er sygeterminen ikke offentliggjort). Nu er sygeterminen ikke med i dette tjek længere.
Beskeder, Opret: Det er ikke længere muligt at vælge at et vedhæftet dokument er offentligt tilgængeligt.
Fejl rettet, Ansøger, Klage-formular: Siden fejlede hvis "Beskrivelse" var for lang.
Ansøgersøgning: Ansøgere, der har anden status end "Optaget" bliver ikke længere markeret som "Inaktiv".
Bogdepot - søgning: Flueben til fra – og tilvælgelse af visning af inaktive bøger.
Eksamen, Digitale Prøver: Det er nu muligt at se både "Afholdte", "Kommende" og "Alle" digitale prøver.
Afdelinger: Mulighed for frigivelse af protokollinjer på afdelingsniveau.
Stamdata: Tilføjet mulighed for at masse-skifte afdeling på entiteter.
Censormodul, plagiatkontrol: Fik fejlsiden når man klikkede på "Sammenlign".
OK13: Nyt menupunkt: "Tidsregistrering".
OK13: Ny datakilde (rapport): Tidsregistrering".
OK13: For mere information læs mere her.
10.163

24/5-2013

Fejl rettet, Forside: Enkelte lærere kunne ikke tilgå forsiden.
Holdpakning: Ved udrulning ændres navnet på et hold i stamdata. Ved update får man besked hvis navnet ikke stemmer over ens med stamdata.
10.162

23/5-2013

Fejl rettet, Eksamensudskrifter - Prøvehold: Ved brug af udskrifttypen "Kasselabel (2 stk. A5)" blev andet kasselabel placeret for højt til at man kunne folde udskriften på midten.
Ansøger - Konvertering: Valg af uddannelsestyper, studieretninger og evt. institutioner huskes nu i sessionen.
Fejl rettet, Ansøger: Eventuelle klager blev ikke medtaget for ansøgeren ved klik på "Print alt".
Fejl rettet, Eksamensplanlægning: Lokaler blev listet som dobbeltbookede selvom prøveholdene lå i samme kæde.
Censormodul, afleveringsprogram: Tilføjet en "Log ud"-knap på kvitteringssiden, som sender eleven tilbage til forsiden.
OK 13: Nye rapportfelter i rapporten "Lærer årsregnskab": "Admin belastning (lønposter)" og "Admin belastning (tillæg)".
OK 13: Eksport/Import af løntimer inkluderer nu også kolonnerne "Admin belastning", "UV.Norm" og "Note".
OK 13: Eksport/Import af lærertillæg inkluderer nu også kolonnen "Admin belastning".
Fejl rettet, Forside: Kunne fejle for enkelte lærere med udgående censur på digitale prøvehold.
10.161

21/5-2013

Censormodul, Afleveringsprogram: Timer og statusfelt-opdatering for afsendelse af afleveringer til Lectio.dk.
Censormodul, Afleveringsprogram: Automatisk oprettelse af firewall-regel når man starter eksamen.
Fejl rettet, skema, tooltip. Lange ord blev ikke delt (f.eks. links) og kunne dermed bryde ud af rammen.
10.160

17/5-2013

Ansøger: Skoler uden for fordelingen kan nu se statistik for ansøgere til skolen på alle prioriteter.
Fejl rettet, Ansøger: For skoler uden for fordelingen blev ansøgerens førsteønske altid medtalt, også selvom det var til en anden skole.
Fejl rettet, Eksamen – Dagsrapport: Siden sidste release kunne eksamensadministratorer ikke se ikke-offentliggjorte eksamener.
OK 13: Ændring af lønposttyper: "Normal" er blevet til "Avanceret", "Kun total time" er blevet til "Uden faktorer".
OK 13: Mulgihed for oprettelse af begge lønposttyper på fra "Rediger hold - Timeregnskab" og "Masseredigering af lønposter".
OK 13: Indførelse af begrebet "Administrativ belastning" på lønposter og tillæg.
OK 13: Undervisningsnorm, redigerbar note, timetal og lærer på lønposttypen "Uden faktorer".
OK 13: Timefagfordelingsprogrammet benytter sig af "administrativ belastning" i stedet for timetal, hvis dette er angivet på tillæg. Ellers bruges timetallet som hidtil.
10.159

16/5-2013

Fejl rettet, valgfagsønsker – verifikation af ønsker: Filtrer nu elever fra, som er flyttet til det inaktive forløb.
optag.dk - der er åbnet for rapporterne under den endelige Fordeling.
Stamdata, rediger studieretninger, verifikation: Viser nu også elever som har ugyldige valgønsker.
Fejl rettet, opret hold: HHX – Det Internationale Område forsøgtes oprettet med 1.og 2.standpunktskarakter, men disse er ikke defineret af uddannelsesmodellen.
Fejl rettet, Ansøger i Region H: "Inaktivér til 10.klasse" fejlede, hvis ansøger havde et ønske til 10.klasse.
Ansøgerkonvertering: Ved forsøg på konvertering af flere ansøgere med fejl listes nu fejlene for alle ansøgere, ikke kun den første.
Fejl rettet, Hent erstatningscensor: Funktionen kunne ikke bruges for SAM prøvehold.
Fejl rettet, Eksamen – Dagsrapport: Medtog ikke delvist offentliggjorte eksamener.
Ansøger: Genbehandlingssager kan nu ses på de ansøgere, skolen har adgang til.
Ansøgerrapporter: Felter med ønskenummer for en given fordeling tilføjet til datakilden "Ansøger".
Fejl rettet, Ansøger: Ansøger log kunne ikke hentes.
Digitale prøver: Lærere kan nu tilgå elevers afleveringer.
Fejl rettet, Eksamen: Udgående censur, der lå før eksamensperiodens start fremgik kun af forsiden, men blev ikke vist i skemaet.
Eksamen, Verifikation - Prøvehold: Der advares nu hvis eksterne censorer på en digital eksamen ikke kan findes på en Lectio-skole.
10.158

13/5-2013

Fejl rettet, Censormodul: Adgang til registrering af fraværsårsag/vagtnote krævede en eksamensadministrator.
Fejl rettet, ansøgerrapport: Var tom for skoler udenfor Region Hovedstaden.
10.157

13/5-2013

Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Grønlandske uddannelsestyper var ikke understøttet.
Fejl rettet, Markér/Afmarkér-checkboks: På enkelte sider fungerede checkboksene ikke.
Eksamen - Digitale prøver: Afleveringer fra afleveringsprogrammet blev registreret som afleveret af eksamensadministrator.
Eksamen: Mulighed for på lærere at angive ønsket skriftlig censurbelastning for hver prøvetermin og "område".
10.156

9/5-2013

Eksamen - Digitale prøver: Eksamensadministrator kan nu hente en samlet zip-fil med alle elevafleveringer for et digitalt prøvehold.
Fejl rettet, Stamdata – Rediger hold: I visse tilfælde kunne der ikke tilknyttes underfag til elever på et hold med fællesfag.
Ansøgersøgning: "Søgeresultat til Excel" indeholder nu også supplerende oplysninger for ansøgernes ønsker.
10.155

9/5-2013

Ansøgerkonvertering: Mulighed for at konvertere ansøgere til alle ønsker til skolen, uanset prioritet.
Ansøgerkonvertering: Mulighed for at konvertere til flere uddannelsestyper og studieretninger på én gang.
Fejl rettet, Ansøgersøgning: Checkboksen ”Vis fordelt til skolen” frafiltrerede alle ansøgere.
Ansøgersøgning: Avanceret søgning giver nu mulighed for at fremsøge ansøgere, der er inaktiveret i fordelingen.
Fejl rettet, Bogdepot: Elevens navn fremgik ikke af oversigten over en elevs boglån.
Ansøgerkonvertering: Klikbare tal til hurtig visning af hvilke ansøgere/eksisterende elever, tallene dækker over.
Fejl rettet, Ansøgersøgning: Visse skoler med afdelinger kunne ikke se ansøgere fordelt til dem fra andre skoler.
Fejl rettet, Stamdata - Rediger Elev: Brugernavne med danske tegn blev fejlagtigt tilladt.
10.154

7/5-2013

Fejl rettet, Ansøger: Ved udskrift af liste af ansøgere, blev rækkers baggrundsfarve ikke medtaget.
Udskrifter: XPS-udskrivning kan nu foretages fra andre browsere end Internet Explorer.
Applikationer: Kan nu også startes fra andre browsere på Windows, under forudsætningen at der er installeret et .NET-plugin til browseren, og .NET-versionen iøvrigt er tilstrækkelig.
Fejl rettet, forside: Link til digital aflevering viste intervallet (8:00-18:00) hvis der ikke var angivet start- og sluttidspunkter på prøveholdet-
Fejl rettet, afleveringsprogram: Der kunne ikke logges ind for elever siden sidste release.
10.153

6/5-2013

Fejl rettet, prøvehold. Digitale prøver: Noget af forklaringsteksten var ikke synlig.
10.152

3/5-2013

Fejl rettet, ansøger: Send til fordeling + sæt overligger i samme operation gav fejlsiden.
Fejl rettet, gruppeaflevering: Fjernet mulighed for at gruppelederen kunne fjerne sig selv fra gruppen.
Fejl rettet, forside: En lærers forside kunne fejle hvis vedkommende havde udgående censor aktivitet.
Fejl rettet, digitale prøver: Afleveringsfrist blev fejlagtigt angivet med klokkeslæt for elever uden et specificeret individuelt eksamenssluttidspunkt.
10.151

2/5-2013

Fejl rettet, beskeder fejlede siden release 10.150.
10.150

2/5-2013

Fejl rettet, Ansøgersøgning: Ansøgere, der var fordelt fra andre skoler kunne ikke fremsøges.
Fejl rettet, Ansøgersøgning: Checkboksen ”Vis fordelt til skolen” virkede ikke.
Fejl rettet, elevstamdata, eksamen. Større skriftlig opgave blev ikke vist under aktuelle eksamener.
Fejl rettet, forside link til digital eksamen. I nogle tilfælde blev eleven ikke logget ind automatisk.
Afleveringsprogram: Tilføjet mulighed for at "slette" den lokale database og dermed starte forfra.
Fejl rettet, Afleveringsprogram: Print elever + koder virkede ikke.
10.149

1/5-2013

Plagiatkontrol: Nu understøttes plagiatkontrol af engelsk-afleveringer.
Fejl rettet, Eksamen, Bevisoversigt: Eksamensbek §43 opdateret, så der nu kun verificeres at man har haft enten mdt eller skr eksamen i A-niveau fag.
Fejl rettet, Skoleopsætning, Eksamensoffentliggørelse: Der er nu indlagt flere valideringskrav vedrørende kombinationer af angivne værdier.
Fejl rettet, Stamdata - Rediger hold: Start- og slutdato for en elevs holdelementtilknytning blev ikke gemt hvis fluebenet for tilknytningen blev sat samtidig.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapp: Der kommer nu en fejlmeddelelse hvis man forsøger at gemme et prøvehold hvor elever har angivet sluttidspunkt for enten eksamen eller gruppeeksamen uden der er angivet et tilsvarende starttidspunkt.
Stamdata, Timefagfordelingsprogrammet: For skoler med flere afdelinger kan programmet nu køres på både skole- og afdelingsniveau.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Elever fra flere uddannelsestyper kunne blive blandet sammen på konverteringsskærmbilledet hvis de havde ønsket samme studieretning.
10.148

30/4-2013

Fejl rettet, Ansøger: Tilgang-/Afgangsrapporten fejlede ved visse søgninger.
Censormodul, Afleveringsapplikation: Vælger nu korrekt skole, bruger og termin.
10.147

29/4-2013

Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Overliggere til næste år blev ikke frasorteret.
Ansøgerrapporter: Felterne "Alder (dags dato)", "Alder (1. August)" og "Køn" tilføjet datakilden "Ansøger".
Fejl rettet, Censormodul, Afleveringsapplikation: Bedre fejlmeddelser ved fejl under opstart.
Fejl rettet, Censormodul, Afleveringsapplikation: Kunne fejle ifbm. start af webserver.
10.146

27/4-2013

Ansøgerfordeling, Region H: Nogle flere smårettelser til fordelingsværktøjet.
10.145

25/4-2013

Ansøgerfordeling, Region H: Nogle flere smårettelser til fordelingsværktøjet.
10.144

25/4-2013

Ansøgerfordeling, Region H: Nogle smårettelser til fordelingsværktøjet.
10.143

25/4-2013

Fejl rettet, Rediger dokument: Fejlede, hvis man indtastede meget lang kommentar.
Ansøger import: Nu muligt at indlæse videresendte ansøgere i Region Hovedstaden.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Kunne fejle under særlige omstændigheder.
10.142

24/4-2013

Ændring layout, Censormodul: Skriftlige afleveringstyper vælges nu i særskilt Ø.
Fejl rettet, Ansøger: Eksport af ansøgere til Excel kunne fejle.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Kunne gå til fejlsiden.
Fejl rettet, Censormodul: Skulle i nogle tilfælde sende afleveringer til bedømmelse to gange før det blev registreret.
Fejl rettet, Ansøgerindlæsning: Der kunne opstå en fejl for skoler med flere institutionsnumre.
Fejl rettet, forside: Eksamener blev ikke vist i kronologisk rækkefølge.
10.141

22/4-2013

Ansøger: Der vises nu også links til www.ibikecph.dk og www.rejseplanen.dk for ansøgere, som ikke har fået slået rejsetider op.
Ansøgerrapporter: Datakilden ”Ansøger” har fået tilføjet felter for inaktiveringstype.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Skoler med enkelte afdelinger, der ikke indgår i FDL kunne ikke konvertere ansøgere.
Fejl rettet, Ansøger: overliggere udenfor Region Hovedstaden blev ikke markeret inaktive hvis de er overliggere.
Fejl rettet, Valgfagsønsker - Verifikation af ønsker: Der blev ikke foretaget en søgning når man valgte en anden elevtype.
Fejl rettet, studieverifikation: HHX verifikation kunne give §13.stk.2-fejl ved flere sprog-valgfag.
Fejl rettet, Skemaer: I specielle tilfælde blev en skemabrik ikke vist (hvis der var en skemabrik som lå i samme klokketime som første modul, men inden første modul - f.eks. 7.00-7.40, mens første modul ligger 7.55-9.00).
Stamdata, Rediger studieretning: Man kan nu eksportere listen med "fag og mulige valgfag" til Excel.
Skemalægning: Nyt filter "Stamklassens lærere". Det viser alle skemabrikker for lærere tilknyttet de valgte stamklasser.
Fejl rettet, GYMstat indberetning: Hvis en elev var udmeldt og samtidig havde en ny fremtidig indmeldelse, samt en fremtidig studieretning angivet, så gav UNI-C GYMstat en fejl på studieretningen. Nu indberettes fremtidige studieretninger ikke længere for sådanne elever.
Fejl rettet, Ansøger: Skift afdeling på en ansøger (udenfor Region Hovedstadens Fordelingsområde) kunne fejle.
10.140

16/4-2013

Ansøger, inaktive ansøgere nu også farvemarkeret udenfor Region Hovedstaden.
10.139

15/4-2013

Digitale prøver: Eksamensadministrator kan nu genåbne en aflevering.
Eksamen: Funktionen "Fordeling på dublerede skr. prøver" flyttet fra "Diverse"-fanebladet til "Andre funktioner"-øen på "Prøvehold"-fanebladet.
10.138

12/4-2013

Hovedmenu - Digital eksamen: Omdøbt til "Digitale prøver".
Hovedmenu - Digitale prøver: Mulighed for søgning på prøvehold.
Hovedmenu - Digitale prøver: Mulighed for frasortering af alle afsluttede elever.
Hovedmenu - Digitale prøver: Kolonner med prøvehold, lokaler, eksamens start og eksamens slut tilføjet. Yderligere har lærerer kolonnen "Vagtnote" og eksamensadministratorer "Besked til bedømmer".
Eksamen: Nyt faneblad, "Digitale prøver" hvor digitale prøvehold kan tilgås og sendes til bedømmelse (flyttet fra "Diverse"-fanebladet).
Ansøger: Det er nu muligt at se hvilke ansøgere der er inaktive på ansøgerlisten.
Ansøgersøgning: Valget i "Vis alle kolonner" bliver nu husket.
10.137

12/4-2013

Fejl rettet, Stamdata - Valgfagsønsker: De forskellige faneblade har nu fælles års- og semestervælger.
Fejl rettet, ansøgerverifikation: Fix send til fordeling gik til fejlsiden.
10.136

11/4-2013

Fejl rettet, Stamdata - Holdelementflytning: Hold med reservationer i bogdepotet kunne ikke flyttes.
Fejl rettet, Ansøger: Kunne ikke manuelt oprette ansøgere på skoler uden flere afdelinger siden sidste release.
Fejl rettet, Eksamen: Det var muligt at indberette fra underskoler, hvormed kun den enkelte afdelings data blev indsendt. Nu gives en fejlmeddelelse om at indberetningen skal foregå via hovedskolen.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Ansøger: Enkelte ansøgere på skoler med flere afdelinger kunne ikke fremsøges eller vises.
10.135

10/4-2013

Ansøger: Mulighed for at se den afdeling en ansøger er knyttet til og skifte denne for ansøgere, der ikke er sendt til fordeling.
Stamdata, Opret elev: Ved oprettelse af elev med cpr-nummer der findes i forvejen, bedes nu om bekræftelse.
Fejl rettet, Lærervælger: Sortering af lærere i Internet Explorer 8 var ikke altid korrekt.
Fejl rettet, linket til fordelingstal på optag.dk virkede ikke.
Ansøgerimport: Mulighed for at knytte ikke-indlæste ansøgere til en afdeling.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Ingen ansøgere blev præsenteret for ØDK-skoler.
10.134

8/4-2013

Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere, der var blevet manuelt oprettet efter ansøgningsfristen blev ikke automatisk markeret som eftertilmeldt.
Fejl rettet, Eksamen, Lærerfriholdelser: Kunne ikke generere indberetning hvis der fandtes lærere med friholdelser men uden cpr-nummer.
Fejl rettet, Massegodkend aktiviteter: Siden kunne time ud hvis man prøvede at godkende mange aktiviteter. Timeout er nu sat op til 5 minutter.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Studievejledere fik fejlsiden når de gik ind på elevsager. Nu kan de se fanebladet og hente dokumenterne.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger udgående censur: I nogle tilfælde fejlede siden når man prøvede at tilføje en ny række.
10.133

3/4-2013

Eksamensafleveringsprogram: Kan nu bruges på Test- og Demoskoler.
10.132

3/4-2013

Ansøger: Kunne ikke åbne ansøger-skærmbilledet udenfor Region Hovedstaden.
10.131

3/4-2013

Ansøgersøgning: Afstand og rejsetid kommer nu også med i eksporten ved tryk på knappen "Søgeresultat til excel".
Ansøgerimport, hent fra optagelse.dk: Filtrering til 10.klasse og Ungdomsuddannelse fjernet, nu hentes alle ansøgninger ned pr. institutionsnummer.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Man kunne ikke indlæse nye ansøgere i Region Hovedstaden.
10.130

2/4-2013

Eksamen, Eksamensaktivitetsoversigt: Mulighed for at definere en periode oversigten skal genereres for.
Fejl rettet, Ansøger: Tilgang/Afgangsrapporten fejlede.
Kontekstkort for hold: Viser nu også Niveau- og XPRS Fag-angivelse for stamdataadministratorer.
Fejl rettet, Easy-integration, Opdatér holdstamdata: Fejlede hvis der var skolefag, der ikke havde mindst én periode.
Fejl rettet, studieretningspræsentation: Linket i tilbageknappen virkede ikke og gik til fejlsiden.
Fejl rettet, Ansøger: Listen over "Ikke fordelte ansøgere" kunne ikke tilgås.
10.129

27/3-2013

Ansøgerrapporter: Datakilden ”Ansøger” har fået tilføjet felter for afstand og rejsetid.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Holdbaseret fuldtidsindberetning (brobygning, præsentationskurser m.fl.) regnede forkert for perioder med ikke-heltallige dagsantal.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Listen over indlæste ansøgere blev ikke filtreret på afdeling.
Fejl rettet, Ansøger: Det var ikke muligt at oprette ansøgere manuelt siden sidste release.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Mere beskrivende advarsel ved ansøgere, der ikke kan hentes fra Optagelse.dk pga. fejlagtige data (f.eks. ugyldigt cpr nr.). Ansøgere med sådanne fejl blokerer derudover ikke længere for at resten af ansøgerne kan hentes.
Importer/eksporter, Holdelementer: Kolonnen Elementkode er ikke længere påkrævet, ligesom tomme værdier værdier tillades.
Stamdata, Rediger hold: Ø'en Holdbetegnelser viser nu kun de år hvor holdet er aktivt.
Stamdata, Rediger stamklasse: Ø'en "Stamklassers tilknytninger til år" viser nu kun de år hvor stamklassen er aktiv.
10.128

25/3-2013

Fejl rettet, Holdpakning: Låste elever blev ikke altid tildelt de givne hold ved beregning.
Fejl rettet, Holdpakning: Holdpakningen kunne fejle ved gem hvis man havde fagbegrænsninger.
Fejl rettet, Ansøger: Eksporter til XML kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata - Kopiér hold: Når man kopierede hold kom der altid en start- og slutdato. Nu bruges de faktisk angivne datoer på holdet der kopieres fra (hvis der er angivet nogle).
Censormodul, Bedømmelse: Der kan nu foretages plagiatkontrol af de afleverede opgaver.
Ansøgerimport: ØDK-skoler kan nu indlæse ansøgere tilsendt fra andre skoler.
Fejl rettet, Stamdata – Masseredigér lønposter og løntillæg: Eksamensbelastningen blev ikke afrundet til to decimaler hvilket betød at den ikke kunne overføres som løntillæg.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Det var muligt at fjerne fluebenet i både "vis i skema" og "vis i skema-top", hvilket betød at aktiviteten var svær at finde igen og typisk så blev dobbeltoprettet.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetning: Hvis en enkeltdagseksamen havde elever, der havde eksamen efter 17, så gave det datafejl.
Fejl rettet, Eksamen, Eksporter prøveholdseksamener: Der er nu tilføjet kolonne med "Særligt behov".
10.127

20/3-2013

Fejl rettet, Massegodskriv fravær: Anden Aktivitet blev ikke fremsøgt.
Fejl rettet, Konsultation: I visse tilfælde var det ikke muligt at lave manuel tildeling af tider til konsultationer.
Fejl rettet, Stamdata, Opret elev: Giver nu en pæn fejlmeddelelse ved forsøg på at oprette en elev i en klasse med mere end 999 elever.
Fejl rettet, HG-gærdehøjder: Fællesfag blev fejlagtigt præsenteret i listen over fag i elevens grundforløb.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Design C kan med dispensation udbydes som kunstnerisk fag på STX.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapp: I visse tilfælde blev sletning af lokaler på prøvehold ikke gemt.
10.126

19/3-2013

Fejl rettet, Ansøgerverifikation: Manglede afdelingsfilter.
Fejl rettet, Ansøger, Sprogønsker: Kolonnetotaler for "Vis for alle prioriteter" var forkerte.
Fejl rettet, Ansøger, Import: Danske tegn kunne gå tabt.
EASY-integration, Flet elever: Knappen "Vælg [Opret ny] for tomme" er fjernet.
Fejl rettet, Ansøgerrapporter: Datakilden "Ansøgere" kunne give en fejlbesked.
Fejl rettet, Ansøgerraporter – Afgangsskoler: Var ikke afdelingsopdelt.
Fejl rettet, Digital Eksamen: Bedømmelsesknappen var ikke synlig for lærere.
Fejl rettet, Ansøgersøgning: "Opfølgning"-kolonnen var ikke synlig på ØDK-skoler.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Ansøgere med ønsker uden studieretning kunne i visse tilfælde ikke indlæses.
10.125

15/3-2013

Fejl rettet, Lærerrækkefølgeliste: Slutdatoen for lærerbindinger blev vist som dagen før den reelle slutdato.
Fejl rettet, Sidste uges eksamensliste: Gav ukendt fejl ved terminstypen ”Andet” – nu pæn fejl.
Ansøger: Det er nu muligt at se hvem der har fordelt en given ansøger.
10.124

14/3-2013

Fejl rettet, Verifikation af Elever: Kunne fejle, hvis eleven havde en ikke-xprs-eksamen.
Censormodul: Elevens afleveringsside viser tydeligere hvorvidt en elev har afleveret eller ej.
Fejl rettet, Eksamensdatabaseindberetning: GSK-protokollinier blev indberettet forkert ift. det nye indberetningsformat.
10.123

14/3-2013

Fejl rettet, Søgeboksen: Det kunne ske at fejlsiden blev vist.
Opstart af Eks.planlægningsapp mfl.: Forbedret fejltekst i tilfælde af, at tidlig offentliggørelse ikke kan anvendes på prøveholdet.
Fejl rettet, Nyoprettelse af ansøger: Fordelingsfanebladet gav fejlsiden.
10.122

14/3-2013

Fejl rettet, Eksamen, Verifikation - Prøvehold: Der blev ikke altid advaret om at prøver af typen "Udtræk hele holdet" manglede elever på prøveholdet.
Fejl rettet, Ansøger: Kunne give fejlsiden på Ønske-fanen ved klik på "Opdatér studieretning" eller ved skift af studieretning.
Fejl rettet, Ansøger: Fordelingsformænd kunne ikke tilgå listen over Ikke-fordelte Ansøgere eller fremsøge ansøgere fra andre skoler.
10.121

13/3-2013

Fejl rettet, ansøgerverifikation: Afgangsoplysninger: Næsten alle ansøgere blev vist som fejlbehæftede.
Fejl rettet, ansøgerønskestatistik.
Fejl rettet, Besked oversigt: Kunne i sjældne tilfælde give fejlsiden.
10.120

12/3-2013

Rapportering, Indgående censur datakilde: To nye grupper af felter for blandt andet forløb/elevtype.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Dobbeltbookninger tog ikke utilsigtet ikke højde for konsultationer / eksamen vs. Elever. (Ingen fejl ved konsulationer/eksamen vs lærer, lokale, resourcer)
Fejl rettet, Eksamen: Beregning af stamklasse-prøvehold viste ikke altid alle korrekte hold for alle klasser.
Fejl rettet, Eks.planlægningsapp.: Der kunne opstå en ukendt fejl ved forsøg på at redigere tomme kæder.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation - Elever: "Tidligere prøve"-kolonnen viste ikke SRP-protokollinier.
Fejl rettet, Eksamen, Opret årsprøvehold: Det er nu igen muligt at oprette årsprøver på rene årsprøvehold (med indberet ikke hold sat).
Eksamen, Udtræk, omgængerelever: Det er nu muligt på Rediger Elev -> Eksamen fanebladet at angive en speciel udtrækskode "10", som betyder, at eleven udtrækkes til 10 prøver i stedet for de normale 8.
Fejl rettet, Ansøger: Skoler med flere afdelinger fik vist summen af alle ansøgere på forside og søgeskærmbillede.
10.119

11/3-2013

Fejl rettet, Ansøger: PDF-bilag blev ikke automatisk hentet fra optagelse.dk.
Fejl rettet, Ansøger: Den automatisk beregning af afstand og rejsetider fejlede.
Fejl rettet, Ansøger: Ikke-fordelte ansøgere gav fejlsiden.
10.118

8/3-2013

Fejl rettet, Indholdssøgning: Hvis man var indholdsadmin, så søgte man i alle beskeder på skolen. Nu søges kun i egne beskeder.
Fejl rettet, Generering af realiserede prøveplaner: Kunne antage en forkert elevtype(prøveområde) for eleven, hvis denne var startet på skolen meget sent i prøveterminen.
10.117

6/3-2013

Fejl rettet, Bevisgenerering: Underskriftsområdet kunne falde ned på næste side.
Fejl rettet, Slet Eværk: Der kunne opstå timeout-fejl.
Fejl rettet, Timefagfordelingsprogrammet: Tillægstimerne "Andet" blev ikke udspecificeret for holdlønposterne.
Fejl rettet, Valgfagstilmelding: Kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation – Elever: Visse teknikfag talte ikke med som skriftlig prøve for HTX-elever.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Manglede filtrering på afdeling ved indlæsning.
10.116

5/3-2013

Fejl rettet, Ansøgerrapporter: Region Hovedstaden, der taltes kun ansøgerønsker for ansøgere sendt til fordeling.
Fejl rettet, Gymstatindberetning: Der kunne ikke genereres Gymstatindberetninger siden release 10.115.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Manglende uddannelsesparathedsvurdering gjorde at ansøgere i Region Hovedstaden ikke kunne indlæses.
Fejl rettet, Ansøgerimport. Nu hentes også ansøgere til 10.klasse.
Fejl rettet, Eksamen, HTX: Teknikfag 7159A var registreret som en Mulig eksamen, men er Obligatorisk.
Rediger Aktivitet: Krediteringsrolle-dropdown er nu sorteret alfabetisk.
10.115

5/3-2013

Ansøger: Usædvanlige landekoder sendt videre igennem optagelse.dk bliver nu ignoreret helt.
Ansøger: Indlæsning kunne give fejlbesked om oprettelse af elevtype.
Fejl rettet, Ansøgerforside: Uhensigtmæssigt skoleår gav fejlsiden. Nu pæn fejl.
Fejl rettet, Ansøger: Kunne fejle hvis man forsøgte at markere visse ansøgere som overliggere.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation – Elever: Checket for de krævede to eksamener efter 2.g kunne fejlagtigt medtælle den større skriftlige opgave som en af de to eksamener. Fejl rettet, Ansøger: Søgning kunne fejle.
Ansøger-søgning: Når den endelige fordeling er foretaget vil knappen ”Søgeresultat til XML” eksporterer alle fordelte ansøgere i stedet for kun dem, der er indlæst/indtastet på skolen.
Ansøger-søgning: Afstand og rejsetid er nu klikbare og henviser til en oversigt over den opslåede rejse.
Ansøger: PDF-bilag fra optagelse.dk bliver nu automatisk hentet.
Ansøger: Ansøgertal for Region H viser nu antal HF-ansøgere.
Fejl rettet, Skemalægning, Opdater T/F fordeling: Funktionen fejlede hvis der fandtes lønposter uden lærer på et holdelement.
Vejledningskonsultationer: Det er nu muligt at redigere de enkelte elevers ønske af lærer-gruppe.
fejl rettet, Eksamen: Det var ikke muligt at oprette XPRS prøver i sygeterminerne 2013.
10.114

28/2-2013

Skemalægning: Tilføjet menu-punkt under "Funktioner" til opdatering af et skema med Time/Fag-ændringer.
Fejl rettet, Stamdata - Rediger Hold: I kolonnen ”Mulige fag” under "Eksamen"-fanebladet, kunne der fejlagtigt fremgå fag, som blev hævet af andre fag i listen.
Fejl rettet, "Markér / afmarkér alle"-checkboks: Virkede visse steder ikke i IE9.
Ansøger: Beskeden ”Kunne ikke indlæse ansøger” kom ved usædvanlig landekode 170.
10.113

26/2-2013

Fejl rettet, Rapportering: Ansøger-datakilden kunne fejle.
Ansøger: Ønske-fanebladet kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: I Internet Explorer 10 kunne møder ikke flyttes.
Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: Når et møde blev flyttet med musen blev den underliggende tekst markeret.
Fejl rettet, Studieretninger, Verifikation: Studieretninger med abnormt mange valgfag og valgfagsgrupper kunne ikke verificeres.
Fejl rettet, Vejledningskonsultationer: Ved opret af en vejledningskonsultation kunne elever der var inaktive blive inkluderet.
Fejl rettet, Skemalægning, Rediger brikker: Hvis der blev tilføjet brikker til et hold som i forvejen ingen brikker havde, blev der ikke tilføjet nogen lærere til brikken. Nu tilføjes lærere udfra lønposter på holdet.
Fejl rettet, Ansøgersøgning: Søgeresultat til Excel kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Ansøger-rapporter: Tilgang/Afgangsrapporten kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Ansøger: Det var ikke muligt at vælge afgangsåret 2013 under Afgangsoplysninger.
Fejl rettet, Ansøger: "Print alt"-knappen navigerede fejlagtigt til Ansøgerfil-fanebladet.
Fejl rettet, Skema - eksamensaktiviteter: I noten kunne der stå en underlig periode. Denne periode er nu fjernet.
10.112

22/2-2013

Fejl rettet, Besked: Oversigten var blevet lidt langsom siden sidste release.
10.111

22/2-2013

Fraværsopgørelse: Mulighed for søgning på samlet skriftligt fravær.
Søgning efter beskeder og dokumenter: Når man for vist resultatet for beskedsøgning er det nu kun den første besked i en diskussion der vises, og den vises kun en gang selvom der er flere indlæg der matcher søgningen.
Søgning efter beskeder og dokumenter: Der forsøges nu åbnet op for at elever også kan fritekstsøge.
Beskeder, Beskedoversigt: Layout ændringer. Tilføjet ikoner, lærere vises nu kun med initialer og elevnavne afkortes.
Beskeder, Beskedoversigt: Layout ændringer. Tilføjet kolonne med modtagere.
Forside, Beskeder og dokumenter: Tilføjet ikoner for lærere og elever, lærere vises nu kun med initialer og elevnavne afkortes. Mindre justeringer af ledetekster.
Ansøger: Tilføjet mulighed for at checke ansøgers adresse mod Rejseplanen.
Ansøger: Viser studie-/uu-vejlederes noter på ansøgerfanen.
Fejl rettet, ansøger-import: Kunne fejle med besked om at der skal indtastes mindst ét ønske.
Fejl rettet, Holdpakning: Fejl kunne opstå ved beregn.
Fejl rettet, "Markér / afmarkér alle"-checkboks: På visse sider fungerede checkboksen ikke.
Fraværsårsager: Mulighed for at massegodskrivning af fravær.
Fejl rettet, Ansøger - Indlæsning: Kunne fejle.
Fejl rettet, EASY-integration: Kunne ikke flette elever, hvor der var mere end en mulig stamklasse.
10.110

19/2-2013

Manuelt bevis: Mulighed for at tilrette CPR-nr til et udenlandsk format.
Fejl rettet, Beskeder: Upload af fil gav fejlsiden.
10.109

19/2-2013

Registrer fravær på månedsbasis: Ændringer i layout/farver med henblik på harmonisering.
Fejl rettet, Rediger prøvehold: Kunne give fejl ved gem.
Fejl rettet, Ansøger – Importer: Kunne fejle ved import af ansøgere.
Fejl rettet, Eksamen - Indtast eksamenskarakterer: Oversigten viste ikke prøvehold med lokale fag.
Eksamen - Indtast eksamenskarakterer: For prøvehold med allerede afgivne karakterer vil sammentællingen af de givne karakterer automatisk være udfyldt når siden tilgås.
Fejl rettet, HG Gærdehøjder: Inkluderede ikke 2. fremmedsprog.
Fejl rettet, Rapportering: Fastholdelsestiltag-datakilden kunne give fejl.
Fejl rettet, Samlet årsopgørelse: "(lærer ikke angivet)"-række viste total for alle afdelinger.
Fejl rettet, Dokumenter: Mapper med lange navne fik deres navne afkortet ved visning af indhold.
Fejl rettet, Holdpakning: Beregn kunne fejle ved valg af lavt blok antal. Der bliver nu givet en advarsel.
Beviser, Engelsk oversættelse: Layoutændringer med henblik på bedre plads til kommentarer.
10.108

14/2-2013

Stamdata, Masseredigér lønposter og løntillæg: Mulighed for at fremsøge lønposter hvis undervisningsnorm ikke matcher holdelementets holdnorm.
Fejl rettet, Ansøger: Optagelse.dk import: kunne fejle.
10.107

13/2-2013

Ansøger 2012/13: Der er åbnet op for ansøger-indtastning og indlæsning igen.
EASY-integration: Fletning af elever tager kun den aktuelle afdelings stamklasser i betragtning.
Fejl rettet, skriftlig aflevering: Viste dokumentikon og link til at downloade opgaver for elever som ikke har afleveret elektronisk.
Fejl rettet, Konsultationer: Lokaleredigeringssiden kunne blive meget langsom for konsultationer med rigtig mange lærergrupper og dobbeltbookninger.
Fejl rettet, Eksamen: Man fik fejlsiden, hvis man forsøgte Verifikation – Elever for ikke-eksamensterminer.
Fejl rettet, Easy-integration, Opdatér holdstamdata: Loggen skrev altid ”opdaterede 0 holdelement” uanset antallet af opdateringer.
Fejl rettet, Start af eksamensplanlægningsapp: Forkerte tegn i stedet for æ.
Fejl rettet, Siden "Angiv fravær for lærers hold": Siden var blevet lidt langsom.
Fejl rettet, EASY-integration: "Opdatér tilknytninger"-knappen kunne advare om manglende elever på aktivitetsskolefag fra andre afdelinger.
10.106

11/2-2013

XPRS indberetninger og udmeldinger: Exceludtræk for skr. fordeling ved ”Elever til prøve” er genindført.
Kontekstkort for hold: Genveje til elevernes stamklasser.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater stamklasse/elevtype: Skift af elevtype virkede ikke.
Fejl rettet, Rediger opgave: Når man ved en gruppeaflevering trykkede på ”Afsluttet”-boksen, som burde markere alle elever, blev kun gruppelederen markeret.
Fejl rettet, Dokumenter: Lærere kan nu se elevårsgruppers mapper.
Kvitteringsliste for bogreservation: Plads flyttet fra bemærkninger til ”Dato og underskrift”.
Fraværsregistrering på månedsbasis: Link til elever og lektioner bliver ikke længere deaktiverede, hvis der er data som ikke er gemt.
Fejl rettet, studieplan: Elevtidskolonnerne var forskudt, hvis der ikke var Fokus-områder.
Fejl rettet, gruppeaflevering: Kunne ikke slette en opgave, hvor der var dannet grupper.
Fejl rettet, masseudskriv hold: printede kun det øverste hold.
Fejl rettet, Nøgletal: Kunne gå til fejlsiden på enkelte skoler.
Fejl rettet, Holdpakning: Kunne ikke låse blok-id på hold.
Fejl rettet, Klik på printikon: Gamle browsere, fx IE8 og ældre, lukkede ikke popup-vinduet efter endt printning.
Elevtyper: HTX 4 årig SP tilføjet.
10.105

6/2-2013

Fejl rettet, Easy-integration: Flet elever-skærmbilledet var tomt for skoler med kun én afdeling.
Fejl rettet, studieplan – elevtid: Elevtidskolonnerne var forskudt.
Fejl rettet, eksamens, elevverifikation: Afsluttet hold optrådte på en elevs mulige fremtidige eksamener.
Fejl rettet, Holdpakning: Der kunne opstå en fejl ved beregn når man havde låst blokke på flere hold af samme pakke.
Fejl rettet, Holdpakning: Fordeling af elever på hold blev ikke gemt ved backup.
Fejl rettet, Easy-integration: Flet elever-skærmbilledet meddelte at elevtypen 2560v2 ikke findes i Lectio.
Fejl rettet, Eksamen, Overførsel af protokollinjer: Udmeldte elever blev ikke altid frasorteret.
Fejl rettet, Easy-integration: Tilbageknappen på Flet skolefag-skærmbilledet viste tilbage til importer/eksporter-skærmbilledet i stedet for Easy-integrationsoversigten.
10.104

5/2-2013

Fejl rettet, Gruppeaflevering: Beskeden, "Kan ikke tilføje et medlem som har en aflevering", blev ikke vist, men gav fejlsiden.
Fejl rettet, valgfagstilmelding: Stamdataadministratorer/studievejledere kunne ikke gemme valgfag for elever hvis der var fejl.
Eksamensudskrifter, Elever: Visning af XPRS-termin samt mulighed for at sortere på denne.
Fejl rettet, Timefagfordeling - Masseredigering af lønposter: For nye lønposter blev undervisningsnormen fejlagtigt sat til holdets modulnorm i stedet for omregnet til timer.
Fejl rettet, Opgaver: Ved gruppeaflevering fik elever fejlsiden ved hvis man forsøgte at hente et dokument som eleven ikke selv havde uploaded.
Fejl rettet, Skolens hjælpetekst: Redigering kunne fejle.
Fejl rettet, Holdpakning, Anvend løsning på kopi: Fejlede, hvis det nye navn var for langt.
Ny elevtype i Lectio: ”EUD Enkeltfag”, Cøsa 3514v5.
Holdpakning: Ved opdatering kommer der nu besked ved lærerændringer.
Fejl rettet, Holdpakning: BlokId blev ikke gemt når man lavede backup af en holdpakning.
Fejl rettet, valgfagstilmelding. STX elever som valgte Afsætning B fik en §38-advarsel om manglende forudsætninger.
Fejl rettet, redigér aktivitet: Ved aflysning af dobbeltbookede aktiviteter blev lærernes krediteringer for de aflyste aktiviter ikke automatisk opdateret.
10.103

1/2-2013

Fejl rettet, Udskriv: Efter udskrift i Chrome, lukkede udskriftsvinduet ikke.
Fejl rettet, Eks. Offentliggørelse, Konfigurationer: I visse tilfælde blev tilføjede terminer ikke vist.
Fejl rettet, Beskeder: Listen af beskeder i Sendte Beskeder medtog beskeder man havde svaret på, men som man ikke længere havde adgang til.
Fejl rettet, Eksamen - Verifikation af elever: Tjekket for om der var prøver som en elev ikke kunne blive udtrukket til, kom til at medtælle større skriftlige opgave som en af de 8 prøver.
Eksamen, udtræk: Reglen for ekstra prøver ved ekstra a-niveau-fag implementeret (bruges når der tjekkes om 2.g. elever kan forudsige om der er fag de ikke skal op i 3.g.).
Fejl rettet, Holdpakning: Der opstod en ukendt fejl ved åbning af nogle holdpakninger.
Fejl rettet, Holdpakning: Der kunne opstå en fejl ved beregn når man havde låst blokke på nogle af holdene.
Fejl rettet, Holdpakning: Ved "Anvend af løsning som kopi" blev nogle af pakkerne kopiret dobbelt.
Automatisk fordeling på dublerede skriftlige prøver: Der kunne opstå timeout (fejlsiden).
Elevtyper: Oprettet ”GU TNI/Merkantil” og ” GU SØK”.
Fejl rettet, valgfagstilmelding: Udfyldning af alternativt ønske kun obligatorisk hvis primært ønske er udfyldt.
Fejl rettet, Indlæs skriftlig censurplan alle prøveområder: Fejlede hvis lærer manglede cpr-nummer.
10.102

30/1-2013

Fejl rettet, eksamen, verifikation af elever: Siden sidste release blev også hold, som ikke skal indberettes verificeret.
10.101

30/1-2013

Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Der advares ikke længere for elever på studieretninger med Teknologihistorie C hvis de følger Idehistorie B i stedet.
Fejl rettet, Rediger opgave: Elever blev ikke sorteret efter fornavn.
Fejl rettet, Beskeder: Når en konference-admin-bruger ser på andres beskeder, vises også konference-admin-brugerens egne beskeder.
Fejl rettet, Holdpakning: Man fik fejlsiden hvis holdpakningsopsætningen angav et mindre antal blokke end det, den aktuelle holdpakning gør brug af.
Fejl rettet, Eksamensudskrifter: Fremsøgning af hold/klasser til en Terminsprøve-termin gik til fejlsiden.
Fejl rettet, holdpakning: Blokrapport fejlede i visse tilfælde.
Fejl rettet, Elevstamdata, Eksamen: XPRS-fejl ved tilknytning udenfor holdelementernes periode.
Fejl rettet, valgfagstilmelding: Der blev ikke advaret ved manglende udfyldning af obligatoriske valg.
Fejl rettet, valgfagstilmelding: Det var muligt at vælgde det samme fag i flere valgfagsgrupper.
10.100

25/1-2013

Fejl rettet, Årsopgørelse - Timeberegning: Kunne ikke tilgås af læreren siden sidste release.
10.099

25/1-2013

Opgaver: Gruppeafleveringer implementeret.
Beskeder: Tilføjet mulighed for at søge i beskeder i mapperne.
Lærerløn: Ny kontodimension: Projekt.
Stamdata - Rediger elev: Aktuelle prøver er nu skiftet til Sommer 2013 terminen.
Fejl rettet, Eksamen: Prøvehold ved terminsprøver kunne ikke oprettes eller tilgås.
Fejl rettet, Årsopgørelse - Timeberegning: Realiserede timer blev ikke talt op for holdløntimer med Realiseret = 0.
Fejl rettet, Stamdata, Hold - Eksporter Holdløntimer: Realiserede timer blev ikke talt op for holdløntimer med Realiseret = 0.
Fejl rettet, Eksamen: Indlæsning af skriftlig censurplan kunne fejle.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Holdtilknytninger med slutdato før holdelementets slutdato blev fejlagtigt medtaget.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: HTX-elever, der følger Idehistorie B kunne fejlagtigt få en §26-advarsel om at de ikke havde fulgt Idehistorie C.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Der kunne forekomme en advarsel for elever, der tidligere har fulgt et fag på lavere niveau end angivet i studieretningen, men nu følger det korrekte niveau.
Fejl rettet, Grupper: Hvis man som administrator prøvede at opdatere en gruppe kunne man få fejlen "Man kan ikke fjerne sig selv som administrator fra gruppen." hvis man havde stamdata-admin rollen, men ikke konference-admin rollen. Nu kræves bare en af rollerne.
Fejl rettet, EASY-integration, Udtræk: Kunne fejle.
EASY-integration: Fuld afdelingsunderstøttelse.
Fejl rettet, Eksamen, Realiserede prøveplaner: Generering af indberetning for SRP-terminer kunne fejl.
10.098

23/1-2013

Eksamensudskrifter, dagsrapporter samt lokalerapport: Tilføjet lokalets rolle.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: STX studieretninger med to A-niveau sprogfag kunne give en §19 advarsel, hvis 2.fremmedsprog opsat som obligatorisk fag.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Der blev givet §22-fejl for STX-elever og §19-fejl for HHX-elever på forsøgsordningen med Informationsteknologi som studieretningsfag.
Fejl rettet, redigér fraværsbemærkning: Gik til fejlsiden.
Fejl rettet, redigér protokolliner: Gik til fejlsiden.
10.097

22/1-2013

Eksporter karakterer: Mulighed for at vælge afdeling.
Karakteropgørelse: Afdelingsfilter på søgning.
Stamdata, Karaktertypers tilknytning til hold: Afdelingsfilter.
Stamdata, Timefagfordelingsprogrammet: Delt på afdelinger.
Kontekstmenu: Tilgængelig kontekstmenu ved højreklik, indikeres nu med kontekstmenu-cursor i nogle browsere.
Beskeder: Ny mappe "Sendte beskeder" tilføjet. Den indeholder alle beskeder man har oprettet eller svaret på.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensaktivitetsoversigt: Elever på gamle prøvehold blev ikke vist.
Fejl rettet, Månedskalender: Der kunne blive vist aktiviteter fra andre afdelinger.
Fejl rettet, Antallet af ulæste beskeder på et hold var forkert, hvis eleven var tilmeldt flere holdelementer på holdet i året.
Fejl rettet, Beskeder: Alle beskeder der er markeret med flag vises nu altid - også selvom det er på hold/grupper man ikke er aktiv på dags dato.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: I visse tilfælde blev semestre ikke talt korrekt for protokollinjer.
Fejl rettet, karakteroversigt,stamklasse: Oversigten var tom for klasser på afsluttede forløb.
Fejl rettet, rediger udgående censur: Redigér knapperne gik til fejlsiden.
10.096

18/1-2013

Fejl rettet, valgfagsverifikation, STX: §13. stk. 2 var fortolket forkert.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation, STX: §5 stk. 5 kunne fejlagtigt meddele at en dispensation til de ekstra blokke ikke var tilladt.
Stamdata, Læreres favoritter: Afdelingsfilter.
Årsopgørelse, Eksamensbelastning: Nye kolonner viser timer til transport og andet.
Stamdata, Masseredigér lønposter og løntillæg: Afdelingsfilter.
Stamdata, Overfør rettegodtgørelsestimer: Afdelingsfilter.
Redigér Prøvehold: Mulighed for at knytte en rolle til prøveholdslokale, f.eks. "Forberedelse" eller "Eksamen".
Fejl rettet, Eksporter skemadata: Dagsbemærkninger blev eksporteret for alle afdelinger.
Fejl rettet, Uddannelsesplan: Kunne fejle.
Lektioner uden hold, lærer, lokale: Afdelingsfilter.
Rediger aktivitet, Anden aktivitetsliste: Afdelingsfilter.
Holdelementtilknytninger på stamklasseniveau: Stamklassevælgeren er byttet ud med den geniale vælger, som filtrerer på afdelinger.
Tildel/opdater elev-ID og -PNr: Viser nu kun klasser og elever på aktuelle afdeling.
Gruppeoversigt: Afdelingsfilter.
Fejl rettet, IE7 og IE9 på Windows XP og Windows: Mappe indhold blev ikke vist i pop dokumentvælgeren.
10.095

16/1-2013

Fejl rettet, Stamdata - Generel skoleopsætning: Ændringer under "Afdelinger"-fanebladet kunne ikke gemmes.
Fejl rettet, Stamdata - Valgfagsønsker: Ved fremsøgning af elevønsker kunne nogle blanke ønsker dukke op.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Der kunne opstå dubletter ved fremtidige obligatoriske eller studieretningsfag, hvis den tilsvarende holdtilknytning benyttede sig af et andet, men ækvivalent, XPRS Fag end angivet i studieretningen.
Fejl rettet, Klasseoversigt: Stamklasser tilknyttet et inaktivt elevforløb blev ikke frasorteret ved markering af "Vis kun aktuelle".
Rediger spørgeskema: Mulighed for oprettelse af nyt spørgeskema på baggrund af et andet spørgeskema, direkte fra redigeringsskærmbilledet.
10.094

16/1-2013

Eksamen, Indtast Eksamenskarakterer: Mulighed for at udfylde antallet af de enkelte karakterer for at verificere korrekt indtastning.
Eksamen, Indtast Eksamenskarakterer: "Anvend"-knap tilføjet.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Valgfag markeret med "Udelad fra valgfagscheck" blev ikke behandlet som obligatoriske fag.
Easy synkronisering: Filtrering af easyeksporter på afdeling (alle fremtidige).
Eksamen, Eks. karakterer: Mulighed for at frasortere hold med variable underfag.
Fejl rettet, Eksamen: Terminsprøver kunne ikke tilgås.
Fejl rettet, Eksamen: Indberetning af censorkompetencer fejlede siden sidste release.
10.093

15/1-2013

Valgfagsverifikation: Advarsler ved elever som følger Kemi C/B og/eller Biologi C/B på Bioteknologi A-studieretninger er skjult.
Valgfagsverifikation, htx: Studieretninger med Idehistorie B gav en verifikationsfejl.
Eksamen, Eksamensbelastning: Opstartstimetal for censur kan nu angives separat fra eksaminator-opstartstimetal under prøveterminsopsætning.
Eksamen, Censorkompetenceindberetning: Der indberettes ikke længere kompetencer med ophørsdato, der ligger før den pågældende termins eksamensdato. Tilsvarende indberettes heller ikke kompetencer for lærere, der er fratrådt før denne dato.
Eksamen, Bevisoversigt: Er flyttet ind under eksamensskærmbilledet, så det nu er muligt at se beviser for afsluttede terminer.
Eksamen, Eksamensbelastning: Det er nu muligt at angive "andet"-tid.
Eksamen, Eksamensbelastning: Det er nu muligt at angive transporttid og udgående censur.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation - Elever: Elever, der er udmeldt ved eksamensdatoen, og som ikke er tilknyttet prøvehold medtages ikke længere i verifikationen.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation – Elever: Antal medtællende eksamener kunne blive talt forkert ved uoverensstemmelse mellem "Medtæller"-status på prøvehold og tilhørende protokollinjer.
UU Brobygning.net integration: Hold som er knyttet til hovedinstitutionsnummer eller ikke-Lectio afdelinger og blev ikke vist.
Eksamensprotokol: AT karakterer afgivet efter 1/1-2013 vægter nu 1.5.
Eksamen, Udgående censur: Nyt felt til at angive administrativ note.
Eksamen, Udgående censur: Mulighed for at sortere på de fleste kolonner.
Fejl rettet, Generel skoleopsætning: Regnskabsfanen gik til fejlsiden.
Eksamen, Overførsel af protokollliner: Nu kan man vælge hvilke hold der skal overføres for, istedet for alle eller ét ad gangen.
Eksamen, Overførsel af protokollliner: Mulighed for sortering.
10.092

14/1-2013

Eksamen: Prøveholdsverifikationsfanebladet "Prøvehold" er omdøbt til "Verifikation - Prøvehold".
Eksamen: Elevverifikationsfanebladet "EleverEksamen" er flyttet til eksamenssiden, og er omdøbt til "Verifikation - Elever".
Eksamen, Verifikation: Verifikation af elever kan nu foretages een stamklasse ad gangen.
Fejl rettet, Rediger prøvehold: Fejlede, hvis, der ikke var nogen holdelementer på prøveholdets hold.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Holdtilknytninger til fremtidige obligatoriske eller studieretningsfag talte som dubletter.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: HF-elever fik lov til at vælge valgfag, selvom der var forudsætningsfejl (§13).
Fejl rettet, Stamdata - Rediger Hold: Der kunne opstå dubletter blandt de ”Mulige fag” under "Eksamen".
Fraværsrapport: Ved oprettelse af en ny bemærkning checkes der for at den valgte dato ligger inden for det aktuelle skoleår.
Eksamensapplikation: Lærere og lokaler fra andre afdelinger vises med foranstillet "*".
Eksamensbeviser: Det er nu muligt at angive officielt skole- og rektornavn, samt dansk og engelsk titel for skoleleder for hver afdeling.
Holdpakning: Opdelt på afdelinger.
Timefagfordeling – Timefagfordelingsoversigt: Oversigten og de to skærmbilleder ”Rediger elementer” og ”Rediger lønposter” filtreres nu på afdelinger.
Timefagfordeling – Timefagfordelingsrapport: Rapporten genereres nu kun for den aktuelle afdeling.
Eksamen, Genindlæs mundtlig censur: Afdelingsfilter og -kolonne.
Aktivitetsindberetning: Tilføjet mulighed for at oprette en indberetningskladde pr. afdeling.
Stamdata, Verifikation af stamdata: Filtreret på afdelinger.
Adgangsrettigheder: Afdelingsfilter og afdelingskolonne tilføjet.
Fejl rettet, Bogdepot, søg elev: Hvis man fremsøgte en elev som havde lånt den samme bog på den samme reservation to eller flere gange (via forskellige elevidentiteter), så fejlede siden.
10.091

8/1-2013

Fejl rettet, Find vikar: Hvis aktiviteten havde låste krediteringer, blev fejlbeskeden kun vist et kort øjeblik.
Fejl rettet, Brobygning.net, Rediger hold: Kunne give fejlsiden.
Layout, Spørgeskema. Diverse layout justeringer.
Nøgletal: Kan nu vises for individuelle afdelinger.
Fejl rettet, Eksamensplanlægning, T/F fordeling: Forskellige steder var navne på prøvehold og lærere forsvundet.
Fejl rettet, valgfagsverifikation, htx: Kemi A talte som 3 blokke sammen med Bioteknologi A.
10.090

7/1-2013

Fejl rettet, Elever til stamklasseoverførsel: ”Vælg studieretning”-øen blev utilsigtet ikke opdateret ved skift af elevtype.
Fejl rettet, Valgfagsønsker: Validering af antal fag. Talte nogle gange forkert.
Fejl rettet, Valgfagsønsker: Validering af Græsk A studieretningsfag udelukker Old C. Talte nogle gange forkert med misvisende fejltekst til følge.
Fejl rettet, Stamdata - Redigér hold: Ved oprettelse af nye lønposter blev normtallet fejlagtigt afrundet til nærmeste heltal.
Fejl rettet, Importer/Eksporter data: Ved import/eksport af lokaler eller ressourcer blev der ikke taget højde for den aktuelle afdeling.
Bogdepot: Bøger kan nu afleveres fra alle elevinstanser på en person.
Opgaveaflevering: Lærere kan nu slette opgaveindlæg.
Fejl rettet, Valgfagsønsker – Verifikation af ønsker: Elever, der var startet senere på et elevforløb fremgik ikke altid på listen.
Fejl rettet, Eksamen, Eksporter prøvehold: Evalueringsform-kolonnen havde numerisk værdi.
Eksamen, udgående censur: Afdelingsfilter og kolonne.
Eksamensbelastning, vælg lærer: Afdelingskolonne og ”Benyt aktuelle afdeling”.
Masseredigeringer af offentliggørelse af prøvehold: Viser nu kun for aktuelle afdeling.
Verifikation af prøvehold: ”Benyt aktuelle afdeling” og afdelingskolonne.
Eksamenskarakter indtastning: ”Benyt aktuel afdeling” og afdelingskolonne.
Eksamen, Årskarakter protokoloverførsel: ”Benyt aktuelle afdeling” og afdelingskolonne.
Eksamen, Udskrifter: Udskrifter kan foretages på afdelingsniveau.
Eksamen, Rediger prøvehold: Afdeling fremgår.
Eksamen, Beregn stamklasse-prøvehold: ”Benyt aktuelle afdeling” og afdelingskolonne.
10.089

21/12-2012

Fejl rettet, Plagiatkontrol: Opdateringen af plagiat-indeks virkede ikke siden sidste version.
10.088

21/12-2012

Fejl rettet, Beskeder: Gem i mappe virkede ikke i visse browsere bla. Firefox.
Fejl rettet, Upload af dokumenter via email: Filnavnet blev ikke vist korrekt ved afsendelse fra visse email-programmer.
Fejl rettet, Skemalægning: "Anvend midl. stamklasser" blev ikke husket ved gem.
Fejl rettet, Skemalægning - Udrul skema: Hvis kaldet tog mere end 2½-3 minutter, fik man aldrig noget svar fra lectio (årsagen var den nye firewall).
Fejl rettet, Stamdata - Krediteringsfejl-søgning: Type nr. 6 ”Aktiviteter med et forkert antal realiserede timer” tog ikke højde for en eventuel krediteringsrolle, hvis læreren ingen lønposter havde på holdet for den givne lektion.
Fejl rettet, Sortering på kolonner: Der opstod ofte en ukendt fejl hvis man sorterede på kolonner af typen Moduler, Krediteringsminutter og løntimer.
Fejl rettet, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Det var muligt at redigere i elever med holdelementtilknytninger, som ikke fulgte holdelementets periode.
10.087

20/12-2012

Fejl rettet, lærerens årsopgørelse: Modultallet i lærernorm kunne i visse tilfælde blive afrundet forkert.
Fejl rettet, Stamdata, redigér hold: Ved oprettelse af nye lønposter blev normtallet ikke automatisk konverteret til timer.
Fejl rettet, Skemalægning: Ved åbning af udlagt skema blev der ikke taget højde for afdelinger.
Fejl rettet, Skemalægning: "Anvend midl. stamklasser" blev ikke husket ved gem.
Layout justeret. Anden tekstfarve blev vist på disabled buttons i ie10 ved mouse over.
Layout justeret. Anden tekstfarve blev vist på disabled skemabrik links ved mouse over.
10.086

19/12-2012

Fejl rettet, email-upload af dokument: nulstillede brugernavn/adgangskode.
10.085

18/12-2012

Stamdata, Valgfagønsker: Siden er nu gjort afdelingsspecifik (dvs den viser og validerer kun elever fra egen afdeling).
Fejl rettet, Bevisoversigt: Bevisoversigten fremfandt ikke elever, hvis de afsluttede før 19/1.
Fejl rettet, Stamdata - Holdoversigt: Ved vis kun aktuelle, indeholdt "Alle holdelementer"-kolonnen kun elementer der er aktive dags dato. Nu vises igen alle holdelementer.
Fejl rettet, Stamklassens og holdets fravær: Hvis stamklassen eller holdet tilhører en anden afdeling end aktuelle afdeling og der er forskellige modullængder, så opgøres siden nu i klassens/holdets afdelings standardmodullængde.
Fejl rettet, Elevens fraværsside: Modul-tallet vises nu i elevens afdelings standardmodullængde.
Fejl rettet, Registrer fravær: Modul-tallet vises nu i holdelementets afdelings standardmodullængde.
Fejl rettet, Samlet holdrapport: Modultal vises nu i holdelementets afdelings standardmodullængde.
Fejl rettet, Holdets aktiviteter: Modultal vises nu i holdelementets afdelings standardmodullængde.
Dokumenter: Mulighed for at "uploade" dokumenter ved at sende dem pr. email.
Fejl rettet, Skemalægning, Evaluer skema: Vinduet kunne fejle hvis en lærer ikke havde mulighed for nok skemafrie-dage.
Fejl rettet, Timefagfordelingsprogrammet fejlede efter valg af skoleår.
Fejl rettet, import af aktiviteter: Fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Stamdata - rediger hold: Overførte moduler til timetal uden hensyntagen til modullængde.
Fejl rettet, valgfagsverifikation, HHX: 4939 Erhvervscase blev talt med mod blok-antallet.
Fejl rettet, valgfagsverifikation, STX,HTX: Bioteknologi A blev ikke anset som forudsætning for Kemi A.
Fejl rettet, valgfagsverifikation, STX: gav en §38 fejl for STXer med Spansk B som 2.fremmedsprog.
10.084

17/12-2012

Ny elevtype: Detailhandel med specialer, Merkantil fra Praktik.
Fejl rettet, Elevens bogafleveringsside: Der kom ikke kvitteringsmail til eleven siden version 10.050.
Bogdepotstartside: Nu understøttelse for scanning af alm. EAN-nummer på fx DVD’er (ikke ISBN-typen).
Skemalægning: Det er nu igen muligt at vælge om der anvendes midlertige stamklasser under "Funktioner".
Fejl rettet, Stamdata: Sletning af holdelement kunne fejle, hvis holdelementet var brugt i en skemalægning.
Administration: Standardmodullængde sættes nu op på afdelingsniveau istedet for skoleniveau. Der er indført tooltip på indtastningsfelter og markering på modultal-felter, hvis opgørelsesmodullængden ikke følger den aktuelle afdelings standardmodullængde.
Fejl rettet, Skemalægning: Der kunne opstå fejl hvis en fælleslektion i en kæde blev splittet.
Fejl rettet, Elever til stamklasseoverførsel: Kunne fejle.
10.083

14/12-2012

UU-indberetning: Mulighed for at geindsende seneste uu-indberetningspost, hvis den er markeret som "Initielle data". Til fejlhåndtering.
Fejl rettet, Fraværsopgørelse: Antallet af fremsøgte elever blev ikke altid rapporteret korrekt nederst i oversigten.
Fejl rettet, Forside: Manglende fraværsregistreringer blev ikke listet i kronologisk rækkefølge.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: Kiggede ikke på fremtidige holdtilmeldinger.
Fejl rettet, Bevisoversigt: Oversigten viser nu beviser for Vinter2012 terminen.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: Forsøgsordningsfaget informationsteknologi kan erstatte Kommunikation/it i HTX §9-checket.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: Forudsætningscheck for hævninger virkede ikke.
Fejl rettet, Elever til stamklasseoverførsel: Tallene kunne være misvisende.
10.082

12/12-2012

Fejl rettet, Skemalægning: Ved "Skift Kildedato" blev det ikke husket om der anvendes midlertidige stamklasser.
Fejl rettet i javascript på valgfagsønskeverifikationssiden.
Layout problem rettet, Chrome browser. Nogle steder blev der indimellem vist nogle streger omkring et link efter at musemarkøren havde været hen over linket.
Fejl rettet, Studieretningsverifikation: Der blev ikke taget højde for ækvivalente fag i checket af påkrævede fag ved oprettelse/ændring af en studieretning.
Stamdata, UU-Indberetning: Ved tryk på "Generér poster" genereres de automatiske UU-linjer af "MaComSuper" i stedet for af brugeren, der trykkede på knappen.
Fejl rettet, EASY-integration: Kunne fejle under generering af udtræk.
Fejl rettet, Tildel adgangskoder: Lærere som manglede at få tildelt en adgangskode blev fejlagtigt vist med status 'Tildelt'.
10.081

10/12-2012

EASY-integration: Opdatering af tilknytninger opdaterer nu individuelle tilknytningsdatoer.
EASY-integration: Der kan nu importeres karakterer selv om der findes protokollinier i Lectio i forvejen. De eksisterende protokollinier må blot ikke tilhøre elever der får importeret karakterer.
10.080

7/12-2012

Fejl rettet, Redigér dokument: Efter gem blev man sendt tilbage til hovedmenuen i stedet for dokumentmappen.
Eksamensbeviser: LectioSupport har nu fået mulighed for at genudstede beviser som ved en fejl er blevet tilbagetrukket.
Fejl rettet, siden “Studieretningsønsker”: Hvis man i elevtype-vælgeren valgte (tom), så fejlede siden.
Fejl rettet, Brobygning-integration: Hvis man havde flere stamklasser med navnet 2012bro, fejlede siden. Nu får man en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Stamdata - Elev-holdelementtilknytning på stamklasseniveau: Kombinationen af "Vis også elever med midlertidig stamklasse" og "Vis kun aktuelle elever" virkede ikke.
Stamdata - Elev-holdelementtilknytning på stamklasseniveau: Fluebenet til "Fastlås tabelhoved" er nu fjernet, da dette nu altid er slået til.
Stamdata: Studieretningsønsker - Indtastningsperioder: Er nu gjort afdelingsspecifikke.
EASY-integration: Ny rutineopdatering til at opdatere holdelelementdatoer.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk Skemalægning: Hvis skolen havde afdelinger kunne brikker ikke placeres.
Fejl rettet, Udskriv kvitteringsliste fra bogreservationen: Det kunne i sjældne tilfælde ske, at man ikke kom tilbage til bogreservationen efter print.
10.079

5/12-2012

Fejl rettet, Multivælger: Fejlede ved valg af grupper siden sidste release.
10.078

5/12-2012

Redigér Lærer, Timeregnskab: Kontodimensioner kan nu sættes på løntimerne direkte fra lærerens timeregnskab.
Fejl rettet, Elevlister: Visse ikke-aktuelle elever blev vist som aktuelle i lister.
10.077

4/12-2012

Studieretninger: Flere lister kan nu filterers på afdeling.
Afdelinger: Afdelingsnavne vises nu i kort form de fleste steder.
Layout. Ikoner frem og tilbage justeret.
Skift password: Nu muligt for elever at skifte brugernavn uden at skifte password.
Afdelingsfilter på opret prøvehold.
Fejl rettet, Elevlister: Ikke-aktuelle elever blev vist som aktuelle i lister.
10.076

4/12-2012

Fejl rettet, valgfagstilmelding: ikke-opfyldte forudsætninger for valgfag resulterede ikke i fejl.
Fejl rettet, udskrifter: Tilpasning til A4 og A3 papirbredder virkede ikke.
Skemalægning, Opret: Det angives nu ved opret skema om der anvendes midlertidige stamklasser.
Eksamensplanlægning: Kan nu filtrere på aktuelle afdeling og specifikke prøveterminer.
Eksamensbelastning, Årsopgørelse for lærer: Række med overskrifter forbliver på skærmen når der scrolles, bortset fra i Internet Explorer 7 og 8.
Beskeder: Mulighed for at gemme vedhæftning i Lectios dokumentsystem.
Skemalægning, Rediger brikker: Der er lavet en genvej til at tildele alle lærere/lokaler fra én brik til alle andre brikker.
Fejl rettet, Slet lærer: Hvis læreren havde kompetencer angivet, så fik man en forkert fejlbesked: "Brugeren har skrevet beskedindlæg.".
Fejl rettet, Dokumenter: Elever har nu adgang til alle dokumenter der har været knyttet til deres holds aktiviteter (før havde de kun adgang til dokumenter på aktiviteter på de holdelementer de var tilknyttet).
Stamdata, SU-indberetning: SU-fanebladet viste hændelser der er afvist pga. login-problemer.
Fejl rettet, Skemalægning: Hvis der blev åbnet et udlagt skema med lektioner med mere end 3 lokaler kunne skemaet ikke gemmes.
Fejl rettet, Stamdata: Holdliste viste hold fra alle afdelinger når "Vis kun aktuelle"-fluebenet ikke var sat.
Fejl rettet, Skemalægning: "Placér valgfags blokke" fejlede.
Studieretninger: Studieretninger har nu fået et elevforløb tilknyttet. Elevforløbet bruges blandt andet til at gøre studieretninger afdelingsspecifikke.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: valgfagsverifikation gav advarsler for HF-studieretninger, da der ikke laves protokollinjer for fag, der efterfølgende hæves til B-niveau.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: HTX-studieretninger med Bioteknologi A kunne give en §18- fejl.
Fejl rettet, valgfagsverifikation, HF: Valg af Engelsk A i 2.HF gav en §6 verifikationsfejl om at engelsk skal følges i 4 semestre.
10.075

29/11-2012

Fejl rettet, Slet opgave: Det var i nogle tilfælde svært at få slette en hel opgave.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Ved upload af nyt dokument blev dokumentet ikke gemt.
10.074

28/11-2012

Fejl rettet, Dagsrapport: Ukendt fejl ved intervallængde på mere end et år.
Fejl rettet, Chrome browser. Layout den nederste del af knapper blev i nogle tilfælde ikke vist.
Fejl rettet, Massetildel konto til aktiviteter: Godkendte aktiviteter blev ikke fremsøgt.
Skemalægning, Opsætning: Det er nu muligt at spærre stamklasser, lærere og lokaler på dags-basis.
Fejl rettet, Dokumenter - hold og gruppers dokumentoversigt: "Lektioner"-mappen var forsvundet.
Fejl rettet, Konsulationer, Tildelinger: Der stod fejlagtigt at ledige blokke ifm. møde-flytning blev markeret grønne. De bliver markeret hvide.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: forsøgsordningsfaget informationsteknologi kan erstatte kemi, biologi eller naturgeografi i STX §9-checket.
Elevens bogudlån: Nu kan lærer/admin også se udlån fra tidligere elevinstanser på personen.
Fejl rettet, Internet Explorer. Tekstboks bredde ændrede sig i nogle tilfælde ved markørfokus i feltet.
Censorrækkefølgeliste: Eksaminatorernes kontaktoplysninger tilføjet.
Masseredigér Lønposter: Ny ledetekst om eksamensbelastning først fremsøges efter fuld offentliggørelse af terminen.
Skoleopsætning, Terminer: Skolen kan nu selv frigive SSO/SRP-terminerne.
Fejl rettet, Holdets stamdatablad: Misvisende elevtal for tidligere års holdelementer.
Fejl rettet, Hent dokument: Hvis dokumentnavnet indeholdt "ulovlige" specialtegn, så fik man fejlsiden.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation, HF: Kultur- og samfundsfagsgruppen blev ikke opfattet som forudsætning for Religion B og Samfundsfag B.
Valgfagsverifikation, HF: Giver nu kun en advarsel om Idræt C, hvis der er valgt et ekstra valgfag.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: I tilfælde af samtidige holdtilknytninger til hhv. B- og A-niveau-fag kunne der blive advaret om at faget ikke var fulgt på C-niveau.
Rapportgenerator, Datakilderne Fravær (fremmøde), Fravær udspecificeret (fremmøde) og Fravær udspecificeret (skriftligt): Nyt felt ”Afd. forkortelse” med kortnavnet for Lectioafdelingen.
Fraværsfejl: Nyt flueben ”Vis kun for aktuelle afdeling” samt visning af afdeling i elevkolonnen.
Fraværsopgørelse: Nyt flueben ”Vis kun for aktuelle afdeling” samt visning af afdeling i elevkolonnen.
Fejl rettet, UU-indberetning: Enkelte elever fik dagligt sendt hhv. en "Afbrudt" og en "Optaget"-linje.
Fejl rettet, Stamdata, Redigér Elev: Listen over UU-indberetninger blev ikke altid sorteret kronologisk.
UU Brobygning.Net-integration: Viser kun brobyggerhold for den aktuelle UVM-institution.
Fejl rettet, Hold: På holdlisten blev hold først regnet som værende ikke-aktuelle på anden-dagen efter holdets slutdato.
Opret udg. censur: Verifikation af at typen (mdt/skr) stemmer overens med XPRS-prøven.
10.073

26/11-2012

Holdpakning: Det er nu muligt at angive hvor mange hold der må oprettes for et fag.
Fejl rettet, UU: Ved skift af startdato for et elevforløb ville den automatisk genererede "Optag"-linje i enkelte tilfælde blive markeret som "Sendes ikke" på trods af den skulle sendes.
Fejl rettet, Valgfagstilmelding: Studieretningspræsentationen blev ikke tilpasset valgfagsønskerne.
Fejl rettet, valgfagsønskeverifikation: Viste verifikationsfejl for udmeldte elever.
Fejl rettet, Dokumenter - Elev-dokumentoversigt: Hvis man skiftede til et tidligere år, så blev der ikke vist nogle hold og grupper.
Fejl rettet, Fordeling, Afgangsklasserapport: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Skemalægningsapp: Der kunne opstå timeoutfejl ved meget lange forspørgsler på langsomme internetforbindelser.
10.072

23/11-2012

Fejl rettet, Læreres stamklassefavoritter: Kunne fejle.
10.071

23/11-2012

Fejl rettet, Tildel adgangskoder: Tildeling af adgangskoder for et hold viste også afmeldte elever.
10.070

23/11-2012

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapp: Der blev vist ”ukendt fejl” ved ændring frokostpausens længde og placering.
Stamdata: Elever vises nu også som aktuelle i diverse lister på deres udmeldelsesdato.
Fejl rettet, Studieretningspræsentation: Viste elever tog ikke altid hensyn til elevens faktiske forløb med misvisende tal på oversigtssiden til følge.
Konsultationer: Kolonnen med elevnavne forbliver på skærmen når der scrolles til højre, bortset fra i Internet Explorer 7 og 8.
Fejl rettet, Massetildel konto til aktiviteter: Ikke alle aktiviteter, der matchede søgekriterierne blev præsenteret.
Bogdepot, Reservationssøgning: Den sidst foretagede søgning bliver nu præsenteret, når der navigeres tilbage til siden.
Fejl rettet, Stamdata: Listen over elever for stamklasse kunne ikke sorteres på CPR-nummer.
UU-indberetning: Der indberettes nu automatisk ved skift af CPR-nummer.
UU-indberetning: Der indberettes ikke længere afbrud ved udløb af elevforløb.
UU-indberetning: Mulighed for frafiltrering af OK-status og kommenterede.
UU-indberetning: Kun ”Risiko for afbrud” kan nu manuelt indberettes. Alle andre hændelser genereres automatisk.
UU-indberetning: Elever der udmeldes med afgangsårsag ”Fuldført gymnasiel uddannelse (17)” indberettes nu som ”Gennemført” i stedet for ”Afbrudt”.
Elev-stamdata, UU: Status for indberetning vises nu for UU-indberetningerne.
Elev-stamdata, UU: Hændelser genereret i forbindelse med UU-opstart vises nu med Afsendt status ”Initielle data” i stedet for ”Ikke afsendt”.
Elevforløb-stamdata: Det er nu muligt at bestemme om der skal UU-indberettes for et elevforløb.
10.069

22/11-2012

Fejl rettet, Dokumentoversigt: Gav fejlsiden for grupper.
10.068

21/11-2012

Fejl rettet, Dokumentvælger: Fejlede når man prøvede at vise en "Lektions"-mappe.
Fejl rettet, klassens fravær: Det var ikke muligt at komme tilbage til klasseoversigten, hvis man klikkede ind på en elevs fravær.
Tildel adgangskoder, tilføjet mulighed for at tildele adgangskoder til udmeldte.
Fejl rettet, dato/tidsvælger: Der blev ikke scrollet frem til standardtidspunktet i tidsvælgeren i Chrome.
Fejl rettet, studiereningsverifikation: STX-studieretninger fejlede da Bioteknologi A ikke talte som forudsætning for Kemi A.
Brobygning.net: Nyt flueben så man kan vælge visning for alle afdelinger.
Fejl rettet, valgfagsverifikation: HTX, teknikfag på A-niveau gav en §26-fejl.
Fejl rettet, Eksamensbevis: I visse tilfælde kunne foreløbige eksamensbeviser ikke genereres.
Fejl rettet, Bogdepot: Import af reservationer og udlån kunne give fejlsiden.
Eværk-visning: Når der navigeres rundt mellem afsnit indenfor samme kapitel springes der nu direkte til afsnittet uden en genindlæsning af siden.
10.067

19/11-2012

Fejl rettet, Redigér bogtitel: Der kom ukendt fejl, hvis man slettede en stregkoderække, der netop var tilføjet uden at man havde trykket Anvend/Gem i mellemtiden.
Fejl rettet, Redigér bogtitel: Der kom en misvisende fejltekst, hvis man tilføjede en ny tom række og derefter scannede en stregkode.
Fejl rettet, Studieretningspræsentation: Brugervalgte link i bunden af præsentationen gav en fejlboks.
Dokumenter: Det er nu også muligt at kopierer/flytte dokumenter og mapper mellem lærere, elever, grupper og hold (funktionaliteten kan kun bruges af indholdsadministratorer).
Fejl rettet, Skema: Kontekstmenuen til opret lektion etc. blev forskudt op til 1 time når 1. modul ikke startede kl. hel eller lidt over.
Valgfagsverifikation: Studieretninger hvor studieretningsfaget først følges senere i forløbet gav en §9- og en §19-fejl for STX-elever. Dette er lavet om til advarsler.
Fejl rettet, Opret dokument: Hvis man ønskede at oprette et dokument i f.eks. et holds mappe, så tilføjede den ikke holdets mappe automatisk mere (siden 10.065).
Fejl rettet, valgfagsverifikation: Studieretninger med 3 fremmedsprog kunne vise en fejl ang. naturvidenskab på mindst B-niveau.
Fejl rettet, Opgaveaflevering: Hvis både lærer og elev havde deres opgaveafleveringssider åbne samtidigt og efterfølgende gemte, så kunne registreringen af fravær m.m. i nogle tilfælde overskrive hinanden forkert.
Fejl rettet, Opgaveaflevering elev: Formatteringen af opgavenoten var ikke korrekt (flere linieskift blev fjernet).
10.066

19/11-2012

Fejl rettet, Dokumentvælger: Fejlede i release 10.065.
10.065

19/11-2012

Fejl rettet, Flyt(Flet) elevdata: Gav fejlsiden, hvis eleven havde studiebog.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Antal decimaler i varighedsdage val