Hjælp 17.039

12/9-2019

Fejl rettet, stamdata edit student, holdtiknytninger: udskrivningsknappen virkede ikke, fordi sendToAreaId var indstillet med en forkert ID fra gitteret.
Fejl rettet, Eksamensbeviser: For GF2 beviser der nu vælges bekendtgørelsen BEK nr 449 af 7. maj 2018.
17.038

12/9-2019

Fejl rettet, Lectio Webservice, Fejlbeskeder: Almindelige fejlbeskeder returneres nu. Før fik man bare altid Internal error.
Fejl rettet, Manuelt bevis: Dato indenfor rammen på FVU beviser.
Skolesammenlægningsscript opdateret.
17.037

11/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elevforløb: Siden fejlede, hvis man åbnede det inaktive forløb.
17.036

11/9-2019

Fejl rettet, Fakturerering: Fakturaoversigtssiden kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Fakturerering: Der kunne udstedes fakturaer på 0 kroner.
17.035

10/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.034

10/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.033

9/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.032

9/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: For skoler med skolehjem fejlede siden for studievejledere.
Fejl rettet, Rapportering, Grupper: Datakilden medtog kun stamklassegrupper. Nu medtages alle grupper.
Fejl rettet, Bogdepot, Kvitteringslister, Print: Overskriften blev vist med meget lille skrift.
Fejl rettet, Fagvalg, SOP: Det var muligt at angive et 3 fagønske. Det er nu ændret til 2 obligatoriske.
17.031

8/9-2019

Fagvalg: Det er nu muligt at oprette SOP HHX og SOP HTX fagvalg.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Der kunne opstå fejl ved indberetning, hvis en elev havde en for lang adresse.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved afhentning af timeldinger kunne der opstå fejl, hvis diverse tekstfelter (f.eks. kunde ordre nr) startede med mellemrum.
Skolehjem: Gantt-visning viser nu hold- eller elevforløbsnavn isf. elevid.
Skolehjem: Ny side, der viser og foreslår bookninger for en elev.
Skolehjem: Kontekstkort for elev har nu link til eleven skolehjemsside.
Skolehjem: Rediger elev har ikke laengere skolehjemskolonne med dropdown; istedet har den et readonly skolehjems-flueben.
Stamdata, Timeldinger: Advarsel hvis kursist tilmeldes flere gange til samme fag i samme periode.
Fejl rettet, Importer aktiviteter: Validerer nu at tekst i note kolonnen ikke er ulovlig.
17.030

5/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: På enkelte elever opstod der stadig en fejl, som gjorde at indberetningen ikke kørte for hele institutionen. Nu springes disse elever indtil videre over.
Stamdata, Oversigt: Tilføjet link til Lectio webservices siden.
Lectio Webservice, Photo: Der er nu tilføjet funktionen GetPhotoByCpr. Funktionerne UpdateStudentPhotoByCpr og GetStudentPhotoByCpr er nu obsolete og vil blive fjernet i nær fremtid.
17.029

4/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.028

4/9-2019

Fejl rettet, Fakturering: Udstedelse af fakturaer med manuelt tilføjede linier gav fejl.
Fejl rettet, Fakturering: Udstedelse af kreditnota fejlede.
Fejl rettet, Lectio Webservice, Security: UpdateStudentCredentials_XXX funktionerne kunne give fejl hvis cpr nummeret havde flere elev-forekomster.
Lectio Webservice, Security: Ny funktion UpdateCredentialsByCpr_Password(cpr,password), som både sætter elev og lærer passwords.
Stamdata, GymStat: Begreberne Marts, Oktober og November indberetninger fjernet. Der dannes nu altid en dagsdato indberetning, som indeholder alle data.
17.027

30/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.026

30/8-2019

Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.025

30/8-2019

Fejl rettet, CVR integration: Integrationen kørte ikke, da den fejlede på at der var nogle adresser som indeholdt ugyldige tegn.
17.024

30/8-2019

Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.023

29/8-2019

Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Man kan nu filtrere listen på xprsfag.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.022

29/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.021

29/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.020

29/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der opstod nogle gange fejl under dannelsen af poster, hvorved der ikke blev indberettet data til ungedatabasen for institutionen.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.019

28/8-2019

Fejl rettet, Opgaver, Rediger opgave: Siden fejlede, hvis opgavens karakterskala ikke var enten 7-trin eller IB.
Fejl rettet, Opgaver, Rediger opgave: Man kan nu vælge mellem alle karakterskalaer og ikke kun 7-trin og IB.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.018

28/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.017

28/8-2019

GUI: Standard udskriv og excel ikoner på ø'er er flyttet til menu i ø'en.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.016

27/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.015

27/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.014

27/8-2019

Fejl rettet, Hold - Fakturering: Liste over studerende bestilt efter cpr-nummer.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Lokaler.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Stamklasser.
17.013

27/8-2019

Fejl rettet, Rapportering: Eksamensbevislinjer datakilden fejlede.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Indberetningsdatoerne for skolehjem var forkerte.
Aktivitetsindberetning, ÅU Enkeltfag: Når en indberetning er sendt til UVM, så vises nu "Data til UVM".
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Verifikationen af om en skoleperiode og tmk er lovlige i indberetningen brugte startdato i stedet for slutdato for indberetningsperioden. Derudover var advarselsteksten svær at gennemskue, da der kun blev vist uddannelsen og ikke speciale/skoleperiode.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Udskriv beviser virkede ikke altid efter hensigten - og efter skoleåret var skiftet, blev der ikke medtaget beviser udstedt sidste skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Ankestyrelsen Indberetning - Alm. DU: Karakteren -3 blev indberettet som 03.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Skema-Bemærkninger.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: AMU bevis siden gav ukendt fejl, hvis der var elever med tilknytninger til fag, men hvor tilknytningen lå i en ikke lovlig periode.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Aktiviteter med mange elever (f.eks. 1000) kunne i nogle tilfælde ikke åbnes - siden hang bare.
Fejl rettet, Lærerinitialliste i bunden af lærer-skemaer m.fl.: AA sorteres nu som AA og ikke Å.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P indberetninger: Der forsøges nu ikke længere indberettet personer, som har ugyldigt CPR nummer (easy-p fejler alligevel på disse elever).
Fejl rettet, Eksamen, Genindlæs udg. skriftlig censur: Siden kunne give ukendt fejl, hvis der var meldt censur ud vedrørende optagelsesprøver.
Fejl rettet, Eksamen, Hent erstatningscensor: Hvis der skulle vises en fejlbesked, så fik man fejlsiden i stedet.
Login: Kravet om at administratorer skal skifte deres password hver 90 dage er nu fjernet.
17.012

21/8-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk tilstededage: Opdateringer sendes nu afsted inden oprettelser.
Efteruddannelse.dk tilstededage: Indsendelse af ændringer i tilstededage sendes nu også selvom der er tilmelder som er gået i fejl.
17.011

21/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.010

21/8-2019

Stamdata, Rediger lærer: Man kan nu angive at en lærer skal indberettes til elevplan (kun EUD institutioner).
LectioAPI: Billedupload kan nu også opdatere lærer-billeder.
LectioAPI: Det er nu muligt at opdatere brugernavn for elever uden at opdatere password.
LectioAPI: Det er nu muligt at opdatere password for elever uden at opdatere brugernavn.
Eksamen, Offentliggørelse: Der er nu implementeret regler for GYM Vinter19/20, samt GYM Sommer20 offentliggørelse.
Stamdata, Overfør lærer XPRS-prøvetermincensurkompetencer: Der er nu implementeret overførsel fra 2018/19 til 2019/20.
17.009

19/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Der modtages nogle gange Pnumre med værdien 0. Dette er en fejl og det håndteres nu som ikke noget pnummer.
17.008

19/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Afgangsårstal er nu et skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Afgangsårstal er nu et skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Skift afdeling: Siden fejlede hvis blot én ansøger havde ugyldig ansøger XML.
Fejl rettet, Tilstededage: Ved indtastning af tilstededage blev der altid foreslået holdets timetal og ikke hvad man evt tidligere havde korrigeret det til.
Fejl rettet, Tilstededage: Man kunne ikke ændre Resultat på forslagslinier, foruden man samtidig angav et tal i fravær eller tekst i noten.
17.007

16/8-2019

Fejl rettet, Ungedatabasen: Der kunne opstå fejl ved afhentning af svar, idet uu forløbs id'er er blevet længere nu end ventet.
Rapportering, elev-hold tilknytninger AMU: Fakturering navn, adresse og postnr/by findes nu som felter.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Der opstod ukendt fejl ved indlæsning af pakker, hvis der var en person med post nr "Ukendt postnr".
17.006

15/8-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Der opstod ofte ukendt fejl i flet amu-aktiviteter.
17.005

15/8-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser: For GF2 beviser der nu vælges bekendtgørelsen af 7. maj 2018.
Generelt, Beskedbokse: Hvis en beskedboks indeholder mange linjer, kommer der nu en knap til at kopiere al teksten.
Fejl rettet, Eksporter skemadata: Der kunne komme en ukendt fejl, hvis man havde holdelementer der forløber over flere år.
Fejl rettet, Konverter skemadata: GPUntis konvertering fejlede, hvis filen indeholdet moduler større end 5.
Fejl rettet, Forloeb vis: Når man inkluderer lektier / andet indhold om aktivitet.
Fejl rettet, Stamdata, Fag: Ved sletning af lokalt xprsfag kunne man ofte få ukendt fejl hvis faget blev brugt forskellige steder. Nu fås i stedet en beskrivelse af hvor faget bliver brugt.
17.004

12/8-2019

Stamdata, Kommuner: Kommunetabel opdateret med navne og aktiv information fra CPR grunddata.
Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved indberetning af lokationer håndteres det nu, hvis eudk allerede kender lokationen.
17.003

9/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD indlæs uddannelsaftale: Ved oprettelse af praktiksted kunne man få ukendt fejl, hvis easy-p aftalens information om praktikstedet indeholdt mellemrum til sidst i adressen.
Fejl rettet, Stamdata: Cøsaformål 1412 er nu markeret som teknisk eud uddannelse.
Fejl rettet, Ansøger, Upload af ansøger-xml: Hvis filen indeholdt flere ansøgere (ListOfFtuEducationPlanResponse) fejlede verifikationen af xml'en.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetninger: Der tages nu højde for at der på nogle fags tilknytninger til uddannelser står, at faget ikke skal indberettes (f.eks. 4476C på HHX).
Fejl rettet, Stamdata, Dataslet: Siden kunne ofte ikke åbnes siden 17.000.
Stamdata, Dataslet: Ny datasletter "XPRS eksamen kommunikation", der sletter gamle eksamensindberetning filer.
Stamdata, Dataslet: Ny datasletter "Beskeder personlige", der sletter gamle beskeder (mere end 15 måneder gamle).
Konvert skemadata: gpUntis kan igen vælges under Konverter skemadata.
17.002

7/8-2019

Fejl rettet, Ansøger: Hent ansøgere fra optagelse.dk fejlede siden 17.000.
Fejl rettet, Ansøger, Konverter: Ved konvertering af ansøgere blev vist forløb som havde startdato i skoleåret der koverteres til. Nu medtages også elevforløb som har startår sat til skoleåret.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensbevis: Der opstod fejl ved udstedelse af gymnasielt prøvebevis, hvis elven havde en studieretning angivet.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensbevis: Linket til uvm's side om engelsk tillæg virkede ikke.
Stamdata, Rediger elev: CPR-opdatering af enkelte elever kan nu ogsaa foretages for elever der ikke er aktive.
17.001

5/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Lokale fag: Sletning af lokalt fag fejlede.
Fejl rettet, Stamdata: Menupunktet til Rediger stamklasse var forsvundet siden version 17.000.
17.000

5/8-2019

Konverter skemadata: Fjernet en del af de gamle formater.
Fejl rettet, Rapportering, Eksamensbeviser: Flere af de nye gym-bevistyper havde angivet eksamens- og årskaraktergennemsnit i databasen. Eksamens- og årskaraktergennemsnit er nu blanke for disse beviser, da det ikke er værdier som står på beviserne.
Skolekopiering: X skoler har nu en standard udløbstid på 3 måneder.
Stamdata, EASY-P indberetning: Der indberettes nu også HHX og HTX elever.
Fejl rettet, Ansøger: Hvis der ikke var angivet nogle underskriftdatoer i xml-import fil, så fik man fejl ved manuel upload af 2018 format. Nu sættes ansøgningsdato til 1/1-2000.
Rapportering, elev-hold tilknytninger AMU: Arbejdsgivers navn, adresse og postnr/by findes nu som felter.
Eksamen: Engelsk tillæg til bevis viste en gammel version. Nu linkes i stedet til UVM's hjemmeside.
Brevflet, Elever: Tilføjet mere information om værger.
16.263

11/7-2019

Fejl rettet, EDUP: Ved bekræftelse af om anmodning om annullering af sag, blev sagen afsluttet automatisk, men lectioelevudlånet blev ikke slettet.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Dannede ikke lovlige importfiler.
16.262

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Fejlede stadig.
16.261

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Hvis et holdelement ikke var aktivt på lektionens dato, eller holdelementet ikke eksiterede, så fik man ukendt fejl.
Stamdata, AMU statistik: Lidt tilretninger og test mod STIL. Indberetninger fejler dog når man forsøger at indberette, da STILs systemer ikke virker.
16.260

9/7-2019

Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Understøtter nu import af skema over flere skoleår, samt holdelementer som løber over flere skoleår.
Fejl rettet, Eksamensdatabase-indberetning: Genbehandl virkede ikke (man fik ukendt fejl).
Fejl ved skemaimport: Kan ikke finde holdlelement i Lectio for aktiviteten.
16.259

8/7-2019

Fejl rettet, Ved opret af tillægspriser fakturering, blankes Beskrivelse efter valg af Gebyrtype.
Fejl rettet, Engelsk HTX bevis har dansk dato.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: STA SAM indberettes nu igen som STA MDT (eksamensdatabasen har igen fjernet STA SAM som mulighed).
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elever: Verifikation af at udmeldelsesdato ikke ligger for langt ude i fremtiden er nu ændret fra 4 år til 5 år, for at håndtere EUD elever på lange aftaler.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Understøtter nu holdelementer som kører over flere skoleår.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Datoformatkolonnen følger nu lectios standard datoformat.
16.258

4/7-2019

Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU: Fejlede.
16.257

4/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.256

3/7-2019

Fejl rettet, Eksamen: Faget 5134B Historie bliver nu vægtet 1,5.
Aktivitetsindberetning, AMU: Det er nu muligt at importere linjer i CSV format fra EASY.
16.255

2/7-2019

Fejl rettet, Hold: Perioden for holdelementer blev ikke altid sat korrekt.
Hold, Tilstededage: Kolonnesortering forbedret.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Protokollinjer for elever på GIFv3 blev ikke indberettet.
16.254

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.253

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.252

1/7-2019

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For SFI hold udløses nu TMK IGPÅ for påbegyndelse.
16.251

1/7-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Rapportfeltet rekvirent skal vise typen og ikke navnet.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HTX: I nogle tilfælde blev teknikfag ikke medtaget.
16.250

28/6-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser: Diverse nye bekendtgørelser er mulige for EUD.

 

 

Tidligere versioner