Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
(Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B185
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Religion CReligion C75
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A360
Fysik BFysik BFysik B185
Bioteknologi ABioteknologi ABioteknologi ABioteknologi ABioteknologi A385
Valgfag
Valgblok 1: 2. fremmedsprog.
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B185
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A310
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B185
Valgblok 2: Kunstnerisk fag.
Billedkunst CBilledkunst C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgblok 3: Elever, der fortsætter med Spansk A, har ikke noget valg i denne valgblok. Frit valgfag på C-, B- eller A-niveau for alle andre elever.
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A125
Fysik AFysik A125
Idræt BIdræt B125
Innovation CInnovation C75
Kemi AKemi A125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125