Musik A, Engelsk A
(Musik A, Engelsk A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B235
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Fysik C60
Biologi C60
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Religion CReligion C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Musik AMusik AMusik AMusik AMusik AMusik A325
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A315
Valgfag
Valgblok 1: 2. fremmedsprog.
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B185
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A310
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B185
Valgblok 2: Frit valgfag på C-niveau i 2g.
Billedkunst CBilledkunst C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Informatik CInformatik C75
Innovation CInnovation C75
Kemi CKemi C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Valgfag 3: Hæveblok naturvidenskabeligt fag fra C- til B-niveau.
Biologi BBiologi B125
Fysik BFysik B125
Kemi BKemi B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Valgblok 4: Frit valgfag på C-, B- eller A-niveau. Elever med spansk A har ikke noget valg i denne valgblok.
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A125
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Innovation CInnovation C75
Kemi BKemi B125
Kemi CKemi C75
Matematik AMatematik A125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi BPsykologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125