Engelsk A, Fransk A, Tysk B/Spansk B
(Engelsk A, Fransk fortsætter A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik CMatematik C110
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Fysik C60
Biologi C60
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A195
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Religion CReligion C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Fransk fortsætter AFransk fortsætter AFransk fortsætter AFransk fortsætter AFransk fortsætter AFransk fortsætter A310
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A320
Valgfag
Valgblok 1: Kunstnerisk fag.
Billedkunst CBilledkunst C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgblok 2: Tredje studieretningsfag.
Spansk begyndersprog BSpansk begyndersprog BSpansk begyndersprog BSpansk begyndersprog B200
Tysk begynder BTysk begynder BTysk begynder BTysk begynder B200
Valgblok 3: Frit valgfag på C-niveau i 2g.
Billedkunst CBilledkunst C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Informatik CInformatik C75
Innovation CInnovation C75
Kemi CKemi C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Valgblok 4: Frit valgfag på C- eller B-niveau.
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Informatik BInformatik B125
Informatik CInformatik C75
Innovation CInnovation C75
Kemi BKemi B125
Kemi CKemi C75
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi BPsykologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Valgblok 5: Frit valgfag på C- eller B-niveau.
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Informatik BInformatik B125
Informatik CInformatik C75
Innovation CInnovation C75
Kemi BKemi B125
Kemi CKemi C75
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi BPsykologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125