MUS-3 (Musik A, Tysk A)
(Musik A, Tysk fortsættersprog A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse42
Naturvidenskabeligt grundforløb44
Samfundsfag CSamfundsfag C70
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B227
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B186
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C141
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A236
Fysik C62
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A177
Naturgeografi CNaturgeografi C62
Religion CReligion C70
Biologi CBiologi C62
Oldtidskundskab COldtidskundskab C70
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Musik AMusik AMusik AMusik AMusik AMusik A312
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A268
Valgfag
Valgblok 2: Frit valgfag C i 2.g. Hvis du ønsker et af fagene på B-niveau i 3.g skal du have faget på C-niveau i 1.g eller 2.g.
Astronomi CAstronomi C70
Billedkunst CBilledkunst C70
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik CDramatik C70
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Informatik CInformatik C70
Kemi CKemi C70
Latin CLatin C70
Mediefag CMediefag C70
Psykologi CPsykologi C70
Retorik CRetorik C70
Valgblok 4: Naturvidenskabeligt fag på B-niveau
Biologi BBiologi B116
Fysik BFysik B116
Informatik BInformatik B116
Kemi BKemi B116
Naturgeografi BNaturgeografi B116
Valgblok 5: Frit Valgfag på C, B eller A-niveau Hvis du har begyndersprog Fransk, tysk eller spansk A må du IKKE vælge valgfag her
Astronomi CAstronomi C70
Billedkunst BBilledkunst B116
Billedkunst CBilledkunst C70
Biologi BBiologi B116
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B120
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik BDramatik B116
Dramatik CDramatik C70
Engelsk AEngelsk A120
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B116
Informatik BInformatik B116
Informatik CInformatik C70
Kemi BKemi B116
Kemi CKemi C70
Latin BLatin B116
Latin CLatin C70
Matematik AMatematik A122
Mediefag BMediefag B116
Mediefag CMediefag C70
Naturgeografi BNaturgeografi B116
Psykologi BPsykologi B116
Psykologi CPsykologi C70
Religion BReligion B116
Retorik CRetorik C70
Samfundsfag BSamfundsfag B116
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion