SAMF-3 (Samfundsfag A Tysk A)
(Tysk fortsættersprog A, Samfundsfag A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse42
Naturvidenskabeligt grundforløb44
Matematik BMatematik BMatematik B227
Engelsk BEngelsk BEngelsk B227
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C141
Dansk ADansk ADansk ADansk A236
Fysik C62
Historie AHistorie AHistorie A177
Naturgeografi C62
Religion C70
Biologi C70
Oldtidskundskab C70
Studieretningsfag
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A312
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A295
Valgfag
Valgblok 2: Frit valgfag C i 2.g. Hvis du ønsker et af fagene på B-niveau i 3.g skal du have faget på C-niveau i 1.g eller 2.g.
Astronomi C70
Billedkunst C70
Biologi C62
Design og arkitektur C70
Dramatik C70
Erhvervsøkonomi C70
Filosofi C70
Informatik C70
Kemi C70
Latin C70
Mediefag C70
Psykologi C70
Retorik C70
Valgblok 4: Naturvidenskabeligt fag på B-niveau
Biologi B116
Fysik B116
Informatik B116
Kemi B116
Naturgeografi B116
Valgblok 5: Frit Valgfag på C, B eller A-niveau Hvis du har begyndersprog Fransk, tysk eller spansk A må du IKKE vælge valgfag her
Astronomi C70
Billedkunst B116
Billedkunst C70
Biologi B116
Biologi C70
Design og arkitektur C70
Dramatik B116
Dramatik C70
Engelsk A122
Erhvervsøkonomi C70
Filosofi C70
Fysik B116
Idræt B116
Informatik B116
Kemi B116
Kemi C70
Latin B70
Latin C70
Matematik A116
Mediefag B116
Mediefag C70
Musik B116
Psykologi B116
Psykologi C70
Retorik C70
Valgfag 6: Kunstnerisk valgfag i 1.g
Billedkunst CBilledkunst C71
Dramatik CDramatik C71
Musik CMusik C71
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion