Krop og sundhed
(Biologi B, Psykologi C)
1. år 2. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe225
Matematik CMatematik C125
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe300
Dansk ADansk ADansk ADansk A240
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B210
Studieretningsfag
Biologi BBiologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Valgfag
Valgblok 1: Kunstnerisk fag eller idræt
Billedkunst C75
Idræt C75
Mediefag C75
Musik C75
Valgblok 2: Valgfag på B eller C-niveau. Hvis du vælger et fag på C-niveau SKAL du vælge endnu et fag på C-niveau i valgblok 3
Billedkunst BBilledkunst B125
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Fysik CFysik C75
Idræt BIdræt B125
Informatik CInformatik C75
Kemi BKemi B125
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Musik BMusik B125
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B120
Valgblok 3: Valgfag på C-niveau. Skal KUN vælges hvis du i valgblok 2 har valgt et fag på C-niveau
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Fysik CFysik C75
Informatik CInformatik C75
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion