Design og kreativitet
(Billedkunst B, Design og arkitektur C)
1. år 2. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe225
Matematik CMatematik C125
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe300
Dansk ADansk ADansk ADansk A230
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B210
Studieretningsfag
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Valgfag
valgblok 1: Kunstnerisk fag
Billedkunst C75
Valgblok 2: Valgfag på B- eller C-niveau. Hvis du vælger valgfag på C-niveau SKAL du også vælge et C-niveaufag i valgblok 2
Biologi BBiologi B125
Fysik CFysik C75
Informatik CInformatik C75
Kemi BKemi B125
Matematik BMatematik B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Valgblok 3: Valgfag på C-niveau
Fysik CFysik C75
Informatik CInformatik C75
Psykologi CPsykologi C75
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion