MUS-1 (Musik A, Engelsk A)
(Musik A, Engelsk A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse42
Naturvidenskabeligt grundforløb44
Samfundsfag CSamfundsfag C70
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B227
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C141
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A236
Biologi C62
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A177
Fysik CFysik C62
Naturgeografi CNaturgeografi C62
Religion CReligion C70
Oldtidskundskab COldtidskundskab C70
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Musik AMusik AMusik AMusik AMusik AMusik A312
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A306
Valgfag
Valgfag: 2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A252
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B151
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A252
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B151
Valgfag 2.g: Frit valgfag C i 2.g. Hvis du ønsker et af fagene på B-niveau i 3.g skal du have faget på C-niveau i 1.g eller 2.g. Hvis du vælger latin C kan du vælge frit valgfag i 3.g (du behøver ikke vælge ikke naturvidenskab B)
Billedkunst CBilledkunst C70
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik CDramatik C70
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Informatik CInformatik C70
Kemi CKemi C70
Latin CLatin C70
Mediefag CMediefag C70
Psykologi CPsykologi C70
Retorik CRetorik C70
Valgfag 3.g: Naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller frit valgfag B/A hvis du har haft latin C i 2.g
Biologi BBiologi B116
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A120
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B120
Informatik BInformatik B116
Kemi BKemi B116
Matematik AMatematik A120
Naturgeografi BNaturgeografi B116
Religion BReligion B120
Samfundsfag BSamfundsfag B120
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A120
Valgfag 3.g: Frit Valgfag på C, B eller A-niveau Hvis du har begyndersprog A må du IKKE vælge valgfag her
Astronomi CAstronomi C70
Billedkunst BBilledkunst B116
Billedkunst CBilledkunst C70
Biologi BBiologi B116
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B120
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik BDramatik B116
Dramatik CDramatik C70
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A116
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B116
Informatik BInformatik B116
Informatik CInformatik C70
Kemi BKemi B116
Kemi CKemi C70
Latin BLatin B116
Latin CLatin C70
Matematik AMatematik A122
Mediefag BMediefag B116
Mediefag CMediefag C70
Naturgeografi BNaturgeografi B116
Psykologi BPsykologi B116
Psykologi CPsykologi C70
Religion BReligion B116
Retorik CRetorik C70
Samfundsfag BSamfundsfag B116
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A120
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion