NAT-1 (Matematik A, Fysik B, Kemi B)
(Matematik A, Fysik B, Kemi B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse42
Naturvidenskabeligt grundforløb44
Samfundsfag CSamfundsfag C70
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B227
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C141
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A236
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A177
Informatik CInformatik C62
Oldtidskundskab COldtidskundskab C70
Religion CReligion C70
Biologi CBiologi C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A306
Fysik BFysik BFysik B175
Kemi BKemi BKemi B175
Valgfag
Valgblok 1: 2. fremmedsprog
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B151
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A252
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B151
Valgfag 3.g: Valgfag der hæves til A-niveau. Hvis du har Spansk A må du IKKE vælge valgfag her
Engelsk AEngelsk A122
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A120
Fysik AFysik A120
Kemi AKemi A120
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A120
Valgfag 3.g: Frit Valgfag på C, B eller A-niveau
Astronomi CAstronomi C70
Billedkunst BBilledkunst B116
Billedkunst CBilledkunst C70
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik BDramatik B116
Dramatik CDramatik C70
Engelsk AEngelsk A116
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A116
Fysik AFysik A116
Idræt BIdræt B116
Informatik BInformatik B116
Kemi AKemi A116
Latin BLatin B116
Latin CLatin C70
Mediefag BMediefag B116
Mediefag CMediefag C70
Musik BMusik B116
Musik CMusik C70
Psykologi BPsykologi B116
Psykologi CPsykologi C70
Retorik CRetorik C70
Samfundsfag BSamfundsfag B116
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A116
Valgfag kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C71
Dramatik CDramatik C71
Musik CMusik C71
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion