NAT-4 (Matematik A Bioteknologi A Fysik B)
(Matematik A, Fysik B, Bioteknologi A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse42
Naturvidenskabeligt grundforløb44
Samfundsfag CSamfundsfag C70
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B227
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C141
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A236
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A177
Oldtidskundskab COldtidskundskab C70
Religion CReligion C70
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A306
Fysik BFysik BFysik B175
Bioteknologi ABioteknologi ABioteknologi ABioteknologi ABioteknologi A361
Valgfag
Valgfag 2. fremmedsprog
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B151
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A252
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B151
Valgfag 2.g: Frit valgfag C i 2.g. Hvis du ønsker et fag på B-niveau i 3.g skal du have faget på C-niveau i 1.g eller 2.g.
Billedkunst CBilledkunst C70
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik CDramatik C70
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Informatik CInformatik C75
Latin CLatin C70
Mediefag CMediefag C70
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C70
Retorik CRetorik C70
Valgfag 3.g: Frit Valgfag på C, B eller A-niveau Hvis du har spansk A behøver du ikke vælge valgfag, men du må godt. Det bliver i så fald et ekstra valgfag.
Astronomi CAstronomi C70
Billedkunst BBilledkunst B116
Billedkunst CBilledkunst C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik BDramatik B116
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A116
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A116
Fysik AFysik A116
Idræt BIdræt B116
Informatik BInformatik B116
Informatik CInformatik C75
Kemi AKemi A116
Latin BLatin B116
Latin CLatin C75
Mediefag BMediefag B116
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B116
Musik CMusik C75
Psykologi BPsykologi B116
Psykologi CPsykologi C75
Retorik CRetorik C75
Samfundsfag BSamfundsfag B116
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A116
Valgfag kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C71
Dramatik CDramatik C71
Musik CMusik C71
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion