NAT-5a (Biologi A Kemi B)
(Biologi A, Kemi B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse42
Naturvidenskabeligt grundforløb44
Samfundsfag CSamfundsfag C70
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B227
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B227
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C141
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A236
Fysik C60
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A177
Oldtidskundskab COldtidskundskab C70
Religion CReligion C70
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Kemi BKemi BKemi B175
Biologi ABiologi ABiologi ABiologi ABiologi A303
Valgfag
Valgblok 1: 2. fremmedsprog
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B151
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A252
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B151
Valgfag 2.g: Frit valgfag C. Hvis du ønsker et af fagene på B-niveau i 3.g skal du have faget på C-niveau i 1.g eller 2.g.
Billedkunst CBilledkunst C70
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik CDramatik C70
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Informatik CInformatik C75
Latin CLatin C70
Mediefag CMediefag C70
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C70
Retorik CRetorik C70
Valgfag 3.g: Valgfag der hæves til A-niveau. Hvis du har Spansk A må du IKKE vælge valgfag her
Engelsk AEngelsk A122
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A120
Kemi AKemi A120
Matematik AMatematik A120
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A120
Valgfag 3.g: Frit Valgfag på C, B eller A-niveau
Astronomi CAstronomi C70
Billedkunst BBilledkunst B116
Billedkunst CBilledkunst C70
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B120
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik BDramatik B116
Dramatik CDramatik C70
Engelsk AEngelsk A116
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A116
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B116
Informatik BInformatik B116
Informatik CInformatik C75
Kemi AKemi A116
Latin BLatin B116
Latin CLatin C70
Matematik AMatematik A120
Mediefag BMediefag B116
Mediefag CMediefag C70
Musik BMusik B116
Musik CMusik C75
Psykologi BPsykologi B116
Psykologi CPsykologi C70
Retorik CRetorik C70
Samfundsfag BSamfundsfag B116
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A120
Valgfag
Billedkunst CBilledkunst C71
Dramatik CDramatik C71
Musik CMusik C71
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion