SPROG-5 (Engelsk A Spansk A Latin C med samfundsfag B valgfag)
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Latin C)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse42
Naturvidenskabeligt grundforløb44
Samfundsfag CSamfundsfag C71
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B227
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C141
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A236
Fysik C62
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A177
Religion CReligion C70
Biologi CBiologi C62
Oldtidskundskab COldtidskundskab C70
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A252
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A304
Latin CLatin C70
Valgfag
Valgfag 2g: Samfundsfag B
Samfundsfag BSamfundsfag B120
Valgfag 3.g: Frit valgfag på B eller A-niveau
Billedkunst BBilledkunst B120
Biologi BBiologi B116
Dramatik BDramatik B120
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B120
Latin BLatin B120
Matematik AMatematik A120
Musik BMusik B120
Religion BReligion B120
Samfundsfag ASamfundsfag A120
Samfundsfag BSamfundsfag B120
Valgfag 3.g: Frit valgfag på B, A eller C-niveau. Hvis du vælger et C-niveaufag skal du også vælge et C-niveaufag i valgblok 5
Billedkunst BBilledkunst B120
Billedkunst CBilledkunst C70
Biologi BBiologi B116
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik BDramatik B120
Dramatik CDramatik C70
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B120
Informatik CInformatik C70
Kemi CKemi C70
Latin BLatin B120
Matematik AMatematik A120
Mediefag CMediefag C70
Musik BMusik B120
Musik CMusik C70
Naturgeografi CNaturgeografi C70
Psykologi CPsykologi C70
Religion BReligion B120
Retorik CRetorik C70
Samfundsfag ASamfundsfag A120
Valgfag 3.g: Frit valgfag på C-niveau. Vælg kun har hvis du har valgt et valgfag på C-niveau i valgblok 4
Billedkunst CBilledkunst C70
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik CDramatik C70
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Informatik CInformatik C70
Kemi CKemi C70
Mediefag CMediefag C70
Musik CMusik C70
Naturgeografi CNaturgeografi C70
Psykologi CPsykologi C70
Retorik CRetorik C70
Valgfag kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C71
Dramatik CDramatik C71
Musik CMusik C71
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion