SPROG-4 (Engelsk A Fransk A Samfundsfag B)
(Engelsk A, Fransk fortsætter A, Samfundsfag B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse42
Naturvidenskabeligt grundforløb44
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B227
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C141
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A236
Fysik C62
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A177
Latin CLatin C70
Religion CReligion C70
Biologi CBiologi C62
Oldtidskundskab COldtidskundskab C70
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Samfundsfag BSamfundsfag BSamfundsfag BSamfundsfag B190
Fransk fortsætter AFransk fortsætter AFransk fortsætter AFransk fortsætter AFransk fortsætter AFransk fortsætter A252
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A304
Valgfag
Valgfag 3.g: Frit valgfag på B eller A-niveau
Billedkunst BBilledkunst B120
Biologi BBiologi B116
Dramatik BDramatik B120
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B120
Latin BLatin B120
Musik BMusik B120
Religion BReligion B120
Samfundsfag ASamfundsfag A120
Valgfag 3.g: Frit valgfag på C, B eller A-niveau.
Billedkunst BBilledkunst B120
Billedkunst CBilledkunst C70
Biologi BBiologi B116
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik BDramatik B120
Dramatik CDramatik C70
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C75
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B120
Informatik CInformatik C70
Kemi CKemi C70
Latin BLatin B120
Matematik AMatematik A120
Mediefag CMediefag C70
Musik BMusik B120
Musik CMusik C75
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi CPsykologi C70
Religion BReligion B120
Retorik CRetorik C70
Samfundsfag ASamfundsfag A120
Valgfag 3.g: Frit valgfag på C - niveau.
Billedkunst CBilledkunst C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Informatik CInformatik C75
Kemi CKemi C75
Matematik AMatematik A120
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi CPsykologi C75
Retorik CRetorik C75
Valgfag: Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C71
Dramatik CDramatik C71
Musik CMusik C71
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion