SAMF-1 (Matematik A Samfundsfag A)
(Matematik A, Samfundsfag A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse42
Naturvidenskabeligt grundforløb44
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B227
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C141
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A236
Fysik C62
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A177
Naturgeografi CNaturgeografi C62
Kemi CKemi C70
Religion CReligion C70
Oldtidskundskab COldtidskundskab C70
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A312
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A306
Valgfag
Valgfag: 2. fremmedsprog
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B151
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A252
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B151
Valgfag 2.g: Frit valgfag C i 2.g. Hvis du ønsker et af fagene på B-niveau i 3.g skal du have faget på C-niveau i 1.g eller 2.g. Hvis du vælger latin C kan du vælge frit valgfag i 3.g (du behøver ikke vælge ikke naturvidenskab B)
Billedkunst CBilledkunst C70
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik CDramatik C70
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Informatik CInformatik C70
Latin CLatin C70
Mediefag CMediefag C70
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C70
Retorik CRetorik C70
Valgfag 3.g: Naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller frit valgfag B/A hvis du har haft latin C i 2.g eller vælger det i 3.g
Billedkunst BBilledkunst B120
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B120
Dramatik BDramatik B120
Engelsk AEngelsk A120
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A120
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B120
Informatik BInformatik B116
Kemi BKemi B120
Mediefag BMediefag B120
Musik BMusik B120
Naturgeografi BNaturgeografi B116
Psykologi BPsykologi B120
Religion BReligion B120
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A120
Valgfag 3.g: Frit Valgfag på C, B eller A-niveau. Hvis du har spansk A må du IKKE vælge valgfag her
Billedkunst BBilledkunst B116
Billedkunst CBilledkunst C70
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B120
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C70
Dramatik BDramatik B116
Dramatik CDramatik C70
Engelsk AEngelsk A122
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C70
Filosofi CFilosofi C70
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A120
Fysik BFysik B116
Idræt BIdræt B116
Informatik BInformatik B116
Informatik CInformatik C70
Kemi BKemi B116
Latin BLatin B70
Latin CLatin C70
Mediefag BMediefag B116
Mediefag CMediefag C70
Musik BMusik B116
Musik CMusik C75
Psykologi BPsykologi B116
Psykologi CPsykologi C70
Religion BReligion B120
Retorik CRetorik C70
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A120
Valgfag: Kunstnerisk valgfag i 1.g
Billedkunst CBilledkunst C71
Dramatik CDramatik C71
Musik CMusik C71
http://www.fgc4.dk/index.php/ny-elev/introduktion