16.249

28/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Elev-aktivperiode: AMU/ÅU elever fik ikke altid vedligeholdt deres aktiv-periode, når man havde brugt "Udskift elev" funktionen på AMU tilmelding siden.
Eksamen, Bevis, HTX: Teknikfag hvor der ikke er hardkodet en visningstekst på dansk og engelsk gav fejl. Nu bruges fagets beskrivelse i stedet, samt fagets almindelige engelske oversættelse.
16.248

27/6-2019

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For udlånte godkendelser udløses nu bidrag hvis der findes en udlånt godkendelse på mindst én dato af tilskudslinjens periode.
16.247

27/6-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser, HF: Hvis eleven følger de nye fag NF/KS med intern prøve, så vises nu også årskarakter-kolonne på hfv1 beviser.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HFv2, Verifikation: Tilføjet tjek af at eleven har SSO, samt NF og KS intern prøve, samt en eksamen i hvert af underfagene for NF og KS.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Efteruddannelse.dk: Ændringer i Informationskanal og Informationsendestil medførte ikke automatisk at ændringen blev indsendt til EUDK.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen, Indberetning: Der kunne opstå en fejl for eux elever med prøvebeviser med "Gennemført" karakterer.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, EUD GF2: Beviset kan nu genereres med bekendtgørelse nr. 434.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Der blev i nogle tilfælde givet forkerte advarsler om manglende udlån.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU/ÅU: Kolonnen "Tælledato" er nu benævnt "Udløsende dato".
16.246

27/6-2019

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU: Gav en fejl.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HFv2, Verifikation: Tilføjet tjek af minimum Dansk A, Engelsk B og Matematik C.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, EUX del 1 2017/18: Engelsk overskrift ændret til "Diploma for eux part one".
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Påbegyndelsestilskud blev udløst for ÅU selvom eleven ikke var tilstede.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Bidrag for rækker med ISB-rekvirent vises nu.
Fejl rettet, Hold, AMU: Faget "25000- RKV før erhvervsuddannelse" er nu gyldigt for uddannelsen 396v1.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, GIFv3: Beviset kunne ikke genereres.
16.245

26/6-2019

Stamdata, Eksamensbeviser: Hvis der ikke er opsat nogen rektor i bevisopsætning, så tages rektors navn nu fra afdelings-/skoleopsætning.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, Gym: Den engelske udgave af beviser indeholder nu gennemsnit og fagpakke beskrivelse.
16.244

26/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: I nogle specielle tilfælde kunne indberetningen fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Hvis værge cpr nr ikke var lovligt, fik man en ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Easy-P aftaler: Det automatiske job til at opdatere alle elevers easy-P aftaler hver nat fejlede, da easy-P nogle gange sendte dubletter af aftaler i xml'erne.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HTX: Fagene 6719A og 6630A bruges nu også til at bestemme teksten i Teknikfag linien.
16.243

26/6-2019

Stamdata, Efteruddannelse.dk, Synkroniser alt: Kan nu også fortsætte selvom der sker fejl i synkronisering af tilstededage på et enkelt hold.
16.242

26/6-2019

Stamdata, Efteruddannelse.dk, HentOpsamledeData: Indlæsningnen kan nu også fortsætte selvom verifikationen af tilmeldinger til et hold giver fejl.
16.241

25/6-2019

Fejl rettet, Eksamen, Bevis: På HTX og HHX beviser stod niveau for studieretning dobbelt på den engelske udgave.
Fejl rettet, Elev, EUD Diverse: Der opstod ukendt fejl i nogle tilfælde.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, HentOpsamledeData: Hvis der i en tilmelding refereres et fag som ikke er på holdet gives nu en pæn fejlbesked.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, Tilmeldinger: Hvis der er ændringer i elevens periodetilknytninger, så slettes først alle tilstededage i EUDK inden tilmeldingen indberettes. Herefter indberettes tilstededagene igen. Dette for at undgå diverse fejl i efteruddannelse.dk.
Stamdata, Efteruddannelse.dk, HentOpsamledeData: Der indlæses nu rækker pr hold, således at hvis der er fejl på ét hold, så kan resten af synkroniseringen fortsætte.
16.240

25/6-2019

Ingen versionsinfo.
16.239

25/6-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis, Danskuddannelse: Der kunne opstå fejl ved udstedelse.
Fejl rettet, Stamdata, Navision Stat: Det er nu igen muligt at opdatere betalingsstatus.
Fejl rettet, Elev, Verifikation: For EUD elever var ÅU faget ikke lovligt.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For SFI hold advares ikke om at kursisten ikke er tilmeldt i hele perioden.
Fejl rettet, Eksporter/importer skemadata: Datoformatet blev sat forkert i excel eksporten, hvorved gem som csv også ofte blev forkert.
Fejl rettet, Eksamen, Karakteroverførsel: For ÅU hold kunne karakterer ikke overføres.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For hold med indberetningsprincip P vises nu for hver elev mere information om deres tilstedeværelse i undervisningen.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Der vises nu sideinddeling i toppen af skærmbilledet.
16.238

24/6-2019

Tilstededag: Indført visning af fagets navn i det enkelte holdelement og samlet Elev navn og cpr.nr. i én søjle.
Aktivitetsindberetning, Verifikation: Der gives nu fejl hvis en elev har påbegyndelsestaxameter mere end én gang på faget "Individuel kompetencevurdering i AMU - (40080-)".
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, EUD Merkantil eux 1. del: Lidt tekstuelle ændringer i overskift og bagsidetekst.
Stamdata, Efteruddannelse.dk: Modtagelse af nye elever, hvor navnet sluttede på et mellemrum gav ukendt fejl.
Elev-Kviklinks, Karakterer: For HF elever vises nu også årskarakterkolonne, hvis der er karakterer i NF eller KS.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU Enkeltfag: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Hold, ÅU: Der opstod fejl ved angivelse af undervisnings-TMK FJERN.
Fejl rettet, Hold, AMU/ÅU: Betalingsstatus 2 kan ikke længere benyttes.
Fejl rettet, Elev, Karakterer: På engelsk stod niveau dobbelt.
Ansøger: Indlæsning af ansøger filer er nu ændret. Der kan nu indlæses nye ansøgere, samt opdatere UPV+Karakterer. Dvs navne, ønsker, adresser m.m. indlæses kun ved nye ansøgere og ikke ved opdateringer.
16.237

19/6-2019

Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HF: Bevisoversigten foreslog ikke HFv2, HFv2 med overbygning, HFv2 enkeltfag og HFv2 enkeltfag med overbygning.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HF: Bevisverifikation af hfv2 overbygning og hfv2 enkeltfag overbyg sagde at elevtyperne hfv2 og hfv2 enkeltfag ikke var lovlige.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser, HF: Karakterer i KS og NV fremgår i ny kolonne Årskarakterer.
Label print: Eksisterende label-templates tilpasset samt indført to nye.
Stamdata, Fakturaoversigt - Udstedte fakturaer: Print og excel virkede ikke.
Rapportering: Omdøbt datakilde Holdtilmeldinger til VUC-holdtilmeldinger.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindbereting, ÅU: For betalingsstatus "3 - GVU" udløses nu bidrag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU+ÅU: Nu vises betalingsstatus under detaljer.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Ændret opførsel for udledning af tilstedeværelse vha. tilstededage.
Hold: Det tillades nu at holdelementer ligger udenfor perioden for deres skoleår.
Fejl rettet, Print, Stamdata-red-elev, SU: Farver forsvandt ved print af beregnet timetal.
CPR validering: Listen over datoer som har personer med cprnumre som ikke overholder modulus-11 check er nu opdateret med seneste liste fra CPR.dk.
16.236

17/6-2019

Stamdata, Rediger Hold, AMU beviser: Det er nu muligt at tilbagetrække beviser direkte i listen, hvis en elev alligevel ikke skal have bevis.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Ved anvend af løsning hang programmet.
16.235

13/6-2019

Rapportering: Elev-Holdelementtilknytninger har nu fået Elev-Holdelement-AMU felter.
Rapportering: Elev-Holdelementtilknytninger har nu fået Elev-Hold-AMU felter (tilmeldingen).
Private aftaler: Kommentar felt på private aftaler gjort større.
Efteruddannelse.dk, Tilstededage: Ved oprettelse af tilstededage hvor man får fejlen "Tilstede-12 tilstededagen eksisterer allerede", udføres nu bare en opdatering i stedet.
16.234

13/6-2019

Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Ved tilføjelse af unavngivne kursister, sættes tilmeldingstype og beskæftiget nu til Virksomhed og Ja.
16.233

12/6-2019

Fejl rettet, AMU, Beviser: Uddannelsens nr. er nu igen angivet på beviset.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskriver: Takster på kvitteringsskrivelser var ikke altid korrekte.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk: Fagnumre er nu altid 5 cifrede.
16.232

11/6-2019

Fejl rettet, AMU, Beviser: Det er nu muligt at lave beviser både i A4 og A6 format.
Fejl rettet, AMU, Beviser: Uddannelsens nr. er ikke længere angivet på beviset.
16.231

11/6-2019

Fejl rettet, Fakturering, Kreditnotaer: Kunne fejle, hvis der på fakturaen var flere rækker med samme dimensioner.
Fejl rettet, EDUP: Ved afslutning af ikke-annulleret edup-sag med tilhørende lectioelevudlån blev koblingen fra edup-sag til lectioelevudlån droppet.
Fejl rettet, EDUP: Ved afslutning af edup-sag ved afvisning af anmodning eller ikke-accept af godkendt anmodning, blev lectioelevudlån ikke slettet.
Fejl rettet, EDUP: Ved verifikation af elev forventede lectio at der fandtes lectioelevudlån for edup-sager afsluttet efter afvisning af anmodning eller ikke-accept af godkendt anmodning.
16.230

7/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold: EUD fanebladet kunne fejle.
Fejl rettet, Excel export: Send til Excel export med titel og afstand imellem tabeller.
Fejl rettet, Print: Print-ikonet krævede at man var loggetg ind.
Fejl rettet, Rapportering, Ansøger: Feltet UPV Vurdering EUD endelig blev fejlagtigt udfyldt med værdien UPV vurdering EUD initiel.
Fejl rettet, Rapportering, Holdelement standard felter: Tilføjet ny Holdelement Udvidet gruppe, med felter vedrørende amu.
Fejl rettet, Fakturering, Kreditnotaer: Dimensioner blev ikke medtaget på kreditnotaer.
16.229

5/6-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: Rekvirent kan nu masseudfyldes.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Det er nu muligt at søge efter hold.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Ved klik på fag blev siden istedet genindlæst.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Man fik fejl, hvis man forsøgte at gemme resultat af optagelsesprøve.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Matematik+Dansk-Karaktergennemsnit vises nu ikke længere, da det ikke længere er det snit der skal bruges i forbindelse med optagelse.
Hold, Åben uddannelse: Det er nu muligt at give karakterer for ÅU hold.
16.228

3/6-2019

Stamdata, Rediger hold, AMU/ÅU/IDV: Det tillades nu, at holdelementer kan løbe over flere skoleår.
Stamdata, Rediger hold, AMU: ÅV holdelementer kan nu have flere perioder.
Stamdata, Rediger hold, AMU: Der verificeres nu, om cvr/pnr/ean passer overens.
Stamdata, Rediger hold: Tilføjet 4 notefelter (100 tegn).
Stamdata, Rapportering: Standardfelterne for hold har fået tilføjet de 4 hold-notefelter.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, AMU tilmeldinger: Ved tilføj af fag for ÅV hold bliver kursistresultat ikke længere udfyldt.
Fejl rettet, Bevis: Nogle tekster på beviser indeholdte forkerte tegn.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgninger: Hvis der blev sendt en fejlbesked tilbage fra optagelse.dk, så fik man fejlsiden. Nu vises fejlen pænt.
16.227

31/5-2019

Fejl rettet, Eksamen: Faget 5746- Erhvervscase har nu vægt 1,5.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Når der tilføjes en ny elev, så udfyldes holdelementtilknytningerne nu automatisk med information fra holdelementperioderne.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Feltet "Tilskuds-institutionsnr" er nu benævnt "Afholdende afdeling".
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Siden kunne fejle, hvis XML'en ikke var lovlig jvfr de nye xml-valideringer.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøgerimport, Indlæses ikke: Siden kunne fejle, hvis XML'en ikke var lovlig jvfr de nye xml-valideringer.
Fejl rettet, Diplom verifikation, EUD/EUDfinans: Fjernet uhensigtsmæssig og unødvendig check for om udlært dato ligger efter bevisdato samt om udlært dato ligger indenfor 2 uger af nuværende dato.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at masse-udfylde betalingssstatus.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU beviser: Beviser foreslås nu også hvis kursistresultat ikke er angivet.
Fejl rettet, Excel export: Udkommenteret ny feature der fejler.
16.226

28/5-2019

Fejl rettet, Stamklasse, Elever: Der opstod ukendt fejl siden sidste release.
16.225

28/5-2019

Ansøger: Håndteringen af Ansøger-XML filer er nu meget mere striks og kræver generelt at filerne overholder XML skemaerne.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration personer: Forsøg på håndtering af nogle Internal Error fra efteruddannelse.dk.
16.224

27/5-2019

Export til Excel: Nu generelt implementeret med overskrift og indsatte rækker aht Ctrl-L i excel.
Holdets elever: InfoText i bunden viser nu også holdets periode.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration tilstededage: Tilstededage som forsøges slettet hos eudk, men som ikke findes i eudk gav fejl (dette kan ske idet tilstededagene fra Easy ikke altid har været i synk med efteruddannelse.dk). Nu håndteres Tilstede-08 fejlen også.
16.223

27/5-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration personer: Håndterer nu personer som efteruddannelse.dk ikke kender, men som fandtes i Easy.
16.222

27/5-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration tilstededage: Tilstededage som forsøges slettet hos eudk, men som ikke findes i eudk gav fejl (dette kan ske idet tilstededagene fra Easy ikke altid har været i synk med efteruddannelse.dk).
Fejl rettet, Navision Stat integration: Funktionen til at teste om adgangen til navision svarer pænt er nu fjernet igen, da en del at testen var at lave en fejl. Men så optræder der mærkelige ligegyldige import fejl i navision.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Hent ansøgere kunne fejle, da der var nogle optagelse.dk 2018 skemafejl. Der er nu lavet et par workarounds.
Fejl rettet, Kviklinks, Hold, Tilstededage: Der vises nu også tilstededage link på ÅU hold.
Fejl rettet, Fakturering, Navision stat: Fakturering til kunder med EAN nummer virkede ikke.
16.221

26/5-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk integration: Bedre håndtering af modtagne pakker som indeholder fejl.
16.220

24/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Hent ansøgere kunne fejle, da optagelse.dk igen sender ansøgere ud, som ikke overholder XML-definitionen. Der er nu lavet et par workarounds.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Eksporter ansøger: Der valideres nu, at den genererede XML overholder xml-definitionen.
16.219

23/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.218

23/5-2019

Fejl rettet, EFteruddannelse.dk: Der er nu lavet workaround for en internal error i efteruddannelse.dk når man forsøger at slette tilstededage (take 2).
Stamdata, Hold, AMU, Beviser: Der vises nu CPR for hver linje.
Fejl rettet, Hold, AMU, Tilstededage: Fjernet automatisk udfyldning af manglende timer fravær ved sat fraværsårsag. Sat som fejlmeddellelse istedet.
16.217

23/5-2019

Fejl rettet, Editor: Ved paste af nummeret liste fra Word blev det første ord i hvert listeelement fjernet.
Fejl rettet, SU: Ved godkendelse af SU-perioder i parkeringslisten blev elevers holdtilmeldinger medregnet i deres aktive periode.
Fejl rettet, EFteruddannelse.dk: Der er nu lavet workaround for en internal error i efteruddannelse.dk når man forsøger at slette tilstededage.
Uddannelsesmodel UMF (STIL): Nyt forsøg på at hente modellen, hvor det nu tillades at det tager op til 30 minutter at hente den (det tager pt meget lang tid for STIL at danne modellen).
Stamdata, Hold, AMU, Beviser: Der kan nu filtreres på en periode.
Stamdata, EFteruddannelse.dk: Der kan nu aktiveres automatisk synkronisering (der synkroniseres automatisk hvert 10. minut).
Hold, AMU, Tilstededage: Der kan nu filtreres på en periode.
16.216

22/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.215

22/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Fakturering: Der vises nu kolonne med om fakturaen en krediteret.
Fejl rettet, Stamdata, Vis faktura: Hvis fakturaen er krediteret, så vises dette nu i betalingsstatus.
Fejl rettet, Stamdata, Faktura oversigt: Der vises nu også information om kreditering.
16.214

21/5-2019

Fejl rettet, Easy Synk AMU hold: HoldIdentifikator blev ikke indlæst korrekt. Nu sættes holdidentifikator til aktivitet-navn.
16.213

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.212

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.211

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.210

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.209

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.208

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.207

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Siden fejlede for det meste siden sidste release.
16.206

21/5-2019

Fejl rettet, Stamdata: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.205

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.204

21/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.203

21/5-2019

Fejl rettet, EDUP: Indlæsning af elevdata fejlede, hvis elevdatabeskeden ikke indeholdt elevens navn.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: Der var mange EUX hold som ikke blev vist i den offentlige oversigt over undervisningsbeskrivelser.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: "&"-tegn i lektietitler blev vist som "&".
Fejl rettet, Ansøger: Nogle gange fik man fejlsiden på en ansøger, hvis ansøger XML/bilag ikke havde xml som kan valideres.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: Kursister med flere tilknytninger til samme holdelement blev opkrævet kursusgebyr flere gange.
16.202

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Integrationen til Navision Stat kører nu med dansk opsætning.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationerne.
Stamdata, Fakturering, Kommunikation: Tilføjet knap hvor man kan verificere om forbindelsen til navision er i orden.
16.201

20/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.200

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Kreditnotaer: Udstedelse af kreditnotaer fejlede, hvis fakturaen var blevet bogført.
16.199

20/5-2019

Stamdata, Fakturering: Tilføjet faneblad hvor man kan se alle kommunikationer med navision stat.
16.198

20/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, ÅU: Der gives ikke længere advarsel om manglende angivelse af TimerPerDag.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Det er nu muligt at udstede kreditnotaer.
Stamdata, Fakturering: Mange ændringer og fejlretninger.
Stamdata, Rediger Hold, AMU: Holdudbud tillægspriser har nu fået sin egen ø og er nu uafhængigt af fakturerings-tillægspriser.
Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Varighed udfyldes nu automatisk når man tilføjer et fag på ÅV.
16.197

16/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.196

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.195

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.194

15/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.193

15/5-2019

Fejl rettet, AMU: Ved søgning efter P-numre vises nu også CPR og EAN numre i resultat-feltet.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata: For AMU og HF hold vises ikke længere fejl ang. manglende angivelse af afsluttende termin.
Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Der vises nu en Anvend-knap.
Stamdata, Hold, AMU, Tilmeldinger: Det er nu muligt at udskifte en elev med en anden.
16.192

13/5-2019

Fraværsopgørelse: Der vises nu maksimalt 1000 rækker i Fravær søgeresultat.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Ledig er nu fjernet. I indberetninger udledes Ledig nu ud fra kursiststatus.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Felterne Informationskanal og "information sendes til" er nu obligatoriske og udfyldes med default værdier.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet Kursiststatus er nu fjernet fra de enkelte holdtilknytninger og findes nu kun på tilmeldingsniveau.
Stamdata, Rediger hold, AMU, Tilmelding: Feltet jobrettet uddannelse er nu fjernet.
16.191

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive vist utilsigtet advarsel.
16.190

8/5-2019

Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: For åbent værksted kunne der blive udløst for meget påbegyndelsestaxameter.
Kviklinks, Hold, Amu tilstededage: Underviser kan nu registrere AMU målets resultat på kursistens sidste undervisningsdag.
16.189

7/5-2019

Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelser: På skoler med flere afdelinger, var det altid den ene afdelings undervisningsbeksrivelser der blev vist, når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Skoleophold: Undervisningsenheder fik sat undervisningssted=UVMAfdeling. Nu sættes undervisningssted=dsafdeling for holdbaserede skoleforløb.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Undervisningsenheder: Undervisningsenheder fik altid sat undervisningssted=hovedinstitutionsnummer.
Stamdata, Rapportering, Skema-Aktiviteter: Webservice kald returnerer nu holdelement, lærere, lokaler og ressourcer som arrays i stedet for kommasepareret tekst.
Stamdata, Rapportering, Skema-Aktiviteter: Tilføjet aktivitetstype (AA/lekt).
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Holdverifikation kunne give ukendt fejl på AMU hold.
16.188

5/5-2019

Stamdata, Holdoversigt: For AMU hold vises nu indberetningsprincip og antal holdelementer.
16.187

5/5-2019

Fejl rettet, Editor: Indsættelse af links kunne fejle, f.eks. links til arcgis.com.
Rediger aktivitet, Redigere flere: Det er nu muligt at tilføje/fjerne elever.
Fejl rettet, Elev, Bevis: For STX beviser stod niveauet dobbelt.
Fejl rettet, Elev, Bevis: For erhvervsrettet påbygning kunne der opstå fejl ang. startdato.
Fejl rettet, Elev, Bevis: Erhvervsrettet påbygning kunne ikke udstedes for pre-reform uddannelser.
Fejl rettet, EDUP: Der opstod ukendt fejl ved oprettelse.
Kviklinks, Spørgeskema: Nu muligt at sortere på kolonner.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: Der blev ikke vist en advarsel, hvis et fag kun var del af FKB'en i en del af fagets periode.
Ændring, Stamdata hold. Betegnelse omdøbt til Holdårsnavn
Ændring, Stamdata stamklasse. Betegnelse omdøbt til Stamklassedårsnavn
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: Der blev ikke vist en advarsel, hvis et fag kun var del af FKB'en i en del af fagets periode.
Stamdata, Rediger hold, AMU Beviser: Der vises nu en kolonne med dato for beviset.
Stamdata, Tildel ElevID: Elever i ÅU/AMU stamklasser tildeles ikke længere elevid.
Stamdata, Hold, Eksamen: I tilfælde af underfag kunne det samme fag blive vist flere gange.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: For STX fremgår 6647 SRP nu som fast prøve.
16.186

2/5-2019

Ingen versionsnoter.
16.185

2/5-2019

Undervisningsbeskrivelser, AT: Oversigten over AT elever kunne indeholde samme elev flere gange.
Undervisningsbeskrivelser, HOLD: Nu vises kun hold hvor faget er gym-fag.
16.184

2/5-2019

Undervisningsbeskrivelser: Første udkast til offentlige undervisningsbeskrivelser vises nu i hovedmenuen.
16.183

2/5-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, AMU Udbud: Vælgeren "Godkendt inst" medtog kun hovedinstitutioner. Nu kan der vælges mellem både hovedinstitutioner og institutioner uden enheder.
Eksamen, Indlæsning af censurplan: Hvis felter i filen indeholdte "ugyldige" tekststrenge i f.eks. telefon nr/email, så kunne censurplanen ikke indlæses.
16.182

2/5-2019

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: For indberetninger for andre hoved-institutioner er det nu muligt at genere supplerende indberetninger.
Fejl rettet, Bevis, Prøvebevis: For SSO fremgår nu fagets niveau.
Ændring, Holdstamdata. Felterne Betegnelse og Kort betegnelse er flyttet længere op på siden.
Eksamen, Prøveholdsoversigt: Der vises nu kolonne med lokaler.
Eksamen, Prøveholdsoversigt: XPRS prøvekolonnen omdøbt til "Fag/XPRS prøve" og viser nu prøveholdets fag eller XPRS prøve.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: "Vis kun aktuelle afdeling" brugte brugerens standardafdeling i stedet for den afdeling man faktisk var logget ind på.
Fejl rettet, Eksamensdatabase: For prøvebeviser opstod der fejl.
Fejl rettet, Bevis, FVU prøvebevis: Underskrift for rektor er nu mere centreret.
Fejl rettet, Lærer, Årsopgørelse: Specialtegn blev ikke vist korrekt.
Fejl rettet, Elev, Forside: Punktet "Øvrige uddannelser" blev vist uhensigtmæssigt.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Den valgte slutdato blev ikke inkluderet i filen.
Rapportering: Det verificeres nu, at man kun kan bruge '=' operator for 'Aktuel dato'.
Rapportering: Elev rapporteringsfelter startede med stamklassefelter. Disse er nu flyttet lidt længere ned, så det igen er Navn, cpr etc der ligger øverst.
16.181

29/4-2019

Fejl rettet, Forside, Lærer: AMU undervisere kunne få fejl på forsiden, hvis der var opsætningsfejl på et af deres aktuelle AMU hold.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der blev i nogle tilfælde ikke vist dobbeltbooking af lærere.
Elev, Stamdata, Bevis: For finansuddannelsen medtages nu den engelske version af beviset.
16.180

26/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering AMU: For ISB elever bruges nu ISB konto dimension.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygning integration: Adressefelter med mærkelige tegn håndteres nu pænt.
Aktivitetsindberetning, AMU: Der kan nu genereres indberetninger for andre institutioner end ens egen hoved-institution.
16.179

23/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Efter svar på anmodning blev der vist en "Accept modtaget"-knap.
Ansøger: Der tages nu generelt ikke højde for instilling og resultat. Dvs ansøgere kan konverteres til elever uanfægtet den registrerede indstillingsstatus på ansøgeren.
Fejl rettet, Ansøger: Eksport af ansøgere til XML blev eksporteret i sidste års format. Nu bruges 2018/19 formatet.
Fejl rettet, EASY udtræk: Der opstod fejl ved gem.
Fejl rettet, Brevskabeloner: Det var ikke muligt at uploade en standard ansøger brevskabelon.
Fejl rettet, Ansøger, Indlæsning af ansøger: Hvis tekststrenge i XML'en indeholdt ugyldige tegn, kunne importen ikke altid gennemføres.
16.178

16/4-2019

Stamdata, Aktivitetsindberetning enkeltfag: Import af driftoverenskomster med formatet LudusWeb, understøtter nu også fagene Digital og Engelsk.
Stamdata, Hold, AMU, Beviser: Der blev i nogle tilfælde skrevet forkert periode på beviset.
Stamdata, EDUP: Ved afslutning af annulleret elevudlån eller elevdeling, slettes elevudlaansposten for eleven.
Stamdata, EDUP: Ved indlæsning af elevdata fik man en fejlbesked.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: For IDV opstod der fejl ved tilføjelse af elev.
Ansøger: Ved oprettelse af ny ansøger ud fra optagelse.dk ansøger fil, indlæses nu også eventuelle karakterer i filen.
Fejl rettet, Fakturering: Den fulde oversigt og alle udestående faktureringer var blevet meget langsom (når der var mange AMU hold på skolen).
16.177

12/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, Stamklasseoversigt: Siden var blevet langsom, når der skulle vises mange stamklasser.
Eksamen, XPRS Lærerbindinger: Der er nu udmeldt noget mundtligt censur i lærerbindinger-filen, så derfor er udmeldingen ubrugelig og indholdet bruges derfor ikke mere i Lectio.
16.176

11/4-2019

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Videresendte ansøgere modtaget udenfor region H, kan nu sendes til fordeling, hvis 1. øsnket er markeret som "spring over".
16.175

11/4-2019

Fejl rettet: Lectio har været lidt nede.
16.174

11/4-2019

Fejl rettet, Ansøger, Rediger: Tabrækkefølge var forkert.
Fejl rettet, Ansøger, Region H fordelingsudvalg: Ikke fordelte ansøgere kunne fejle.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Man kan nu hente en Excel version af indberetningen, med udvalgte data.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der medtages nu kun lærerstyret undervisning for de sidste 3 måneder (dog medtages alt stadig indtil 20/5-19 for at få opdateret forkert indberettede periodetyper).
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der medtages nu kun "elever" (dvs cpr+uddannelse), hvis de har været aktive indenfor de sidste 3 måneder. Før blev alle elevens uddannelser medtaget hvis cpr nummeret var aktivt.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der skal nu ikke længere vælges "måned" ved indberetning. Det er dog muligt at angive en aktueldato, hvis ikke dags dato skal bruges.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Automatisk indberetning virker nu. Hvis funktionen er aktiveret, vil der automatisk dannes og indberettes, hvis der ikke er dannet en indberetning for måneden.
Fejl rettet, Stamdata, Navision Stat - Hent kontodimensioner: Hvis navnet på en dimension i navision stat indeholdt linjeskift, så fejlede indlæsningen.
Stamdata, Navision stat dimensioner: Visningsteksten er nu "værdi (navn)".
Fejl rettet, Importer/Eksporter data, Elev eksport: Gav ukendt fejl.
Stamdata, EUD, Elevplan: Elevplan fejler, hvis emailadresser er over 50 tegn. Derfor indberettes for lange emailadresser ikke mere.
16.173

9/4-2019

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Automatisk fordeling forsøger nu at tildele henvisere til den skole de var henvist til, foruden de kan få en plads på et af deres ønsker.
16.172

9/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Udlån: Indlæs elevdata gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: Der blev i nogle tilfælde ikke givet advarsel om overlappende skoleforløb.
Fejl rettet, Hold, AMU, Beviser: Bevisets periode afspejler nu fagets periode på holdet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag, Driftsoverenskomst import: Undersøtter nu FVU individuel screening.
Karakterer: Ny karaktertype 'Lokal prøve - sproglig'.
Fejl rettet, Stamdata, Navision Stat - Hent kontodimensioner: Hvis navnet på en dimension i navision stat sluttede med et mellemrum, så fejlede indlæsningen.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Rapporten Afgansklasser medtog kun ansøgere der var markeret som egnet. Dette felt bruges ikke mere og der kigges derfor ikke længere på feltet i rapporten.
Stamdata: Stamdata siden har nu fået faneblade. Funktioner som næsten aldrig skal bruges er flyttet til eget faneblad.
Stamdata, Dataslet: Nyt menupunkt til sletning af data. Der vil løbende indføres funktioner til at slette data.
Stamdata, Dataslet, Ansøger: Tilføjet datasletter der sletter gamle ansøgere.
Stamdata, Dataslet, Elev årsagsnoter: Tilføjet datasletter der sletter/blanker elevers årsagsnoter i tidligere skoleår.
Stamdata, Dataslet, Billeder: Tilføjet datasletter der sletter elevers billeder 3 måneder efter de sidst har været aktive.
Stamdata, Dataslet, Elevlogon: Tilføjet datasletter der sletter elevers logon 3 måneder efter de sidst har været aktive.
16.171

4/4-2019

Region H fordeling: På fordelingsskærmbilledet er det nu muligt for alle elever i listen at få opdateret deres rejseafstande inklusiv afstande til henviserskoler.
Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Udlån: Indlæs elevdata gav ukendt fejl, hvis der ikke var kontaktoplysninger i xml'en.
Forside, Praktiksted: Der er nu ikke længere adgang til information om elever når deres praktikperiode er slut.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Finansuddannelsen: Formand og næstformand navne og underskrifter er hardkodet.
16.170

4/4-2019

Stamdata, Skoleopsætning, Bevisopsætning: Det er nu muligt at angive information om skoleleder2 (til brug på beviser som har flere skoleledere angivet - f.eks. finansuddannelsebeviser).
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Finansuddannelsen: Ud fra Skoleopsætning-bevisopsætning hentes nu for formand og næstformand: titel, navn og underskrift.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Finansuddannelsen: Småjusteringer af tekst.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis: Det er nu muligt at udstede flere beviser af typen EUD uddannelsesbevis merkantil og EUD uddannelsesbevis (pre-reform). Dog skal man "tillad fejl" for at udstede dem.
16.169

3/4-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - EDUP elevudlån: Indlæs elevdata kunne give ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - Ansøger: Link til ansøger blev ikke vist.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: EUD beviser viste ikke fags navn, hvis fagets niveau var 0.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold - Tilmeldinger AMU: Siden var blevet meget langsom.
Fejl rettet, Rapportering, Bevisdatakilde: Kunne fejle hvis der var udstedt bevis uden afgangstermin angivet.
16.168

2/4-2019

Fejl rettet, Danskuddannelsen, Ankestyrelseindberetning: Der blev i nogle tilfælde opgjort forkert lektionslængde.
Fejl rettet, Danskuddannelsen, Bevis: Der kunne opstå fejl ved generering af bevis.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift: Som standard er den valgte periode nu den mundtlige periode.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, AMU: Der kan nu filtreres på ansvarsområde.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Der vises nu eksport til Excel og udskrift knapper.
Fakturaoversigt: Det er ny muligt at filtere på hold og ansvarsområde.
Ansøger, Region H: Eftertilmeldere medtages ikke længere i den automatiske fordeling.
Ansøger, Region H: Der laves nu afstandsopslag til en lang række skoler for ansøgere markeret som henvisere.
Fejl rettet, Hold, Opret faktura: Knapperne under auto-udfyld er fjernet da de ikke længere er nødvendige.
16.167

1/4-2019

Ingen versionsnoter.
16.166

1/4-2019

Stamdata, CVR: Man kan nu søge på cvr- og p-numre, og oprette dem fra listesiden.
Stamdata, CVR: Man kan nu lave fritekstsøgning.
Fejl rettet, Stamdata, CVR: Indtastning af ean-nummer gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, SU: Parkeringslisten m.m. kunne fejle, hvis der var en elev med indmeldelsesdato efter 2047.
Fejl rettet, Ansøger, Opret: Siden fejlede ofte.
Fejl rettet, Beviser, Verifikation: Der kunne nogle gange optræde fejlen "Fandt 2 eksamensprotokollinier men der må kun være en...." for faget 6630A m.fl. også selvom eleven kun havde en eksamen/protokol.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AUB: Siden kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Ungedatabasen: Ved oprettelse af ny "Risiko for afbrud" blev noten ikke gemt.
Elev, Bevis, EUD, Finansuddannelsen: Det er nu muligt at lave uddannelsesbeviser for finansuddannelsen.
Fejl rettet, AMU, Hold, Aktivitetsindberetning: Der gives nu ikke længere information om alternativ varighed for en elev i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der blev givet fejl ang. dobbeltbooking af lærere.
16.165

29/3-2019

Rapportering, Eksamen, Prøvehold: Der er tilføjet lidt flere felter vedrørende noter, censorfag, samt fag.
Eksamen, XPRS Ind-Ud: Prøveplaner har nu fået en excel visning.
Fejl rettet, Ansøger, Søgning: Eksport til excel kunne fejle.
16.164

29/3-2019

Ansøger, Verifikation, Bilag: Listen viser nu alle ansøgere, hvor status på afhentning af bilag fra optagelse.dk ikke er OK.
Ansøger, Verifikation, Bilag: Man kan nu forsøge at genhente alle eller enkelte ansøgeres bilag.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EDUP: Siden fejlede, hvis en EDUP sag ikke hvade nogle kommunikationer.
16.163

28/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.162

28/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: FVU screening på fagkoder 6747 og 6748 udløser nu tilskud.
Fejl rettet, Ansøger: Beregning af om en optagelse.dk ansøgning var ændret virkede ikke korrekt, da feltet ModifiedDate altid bliver ændret når man downloader ansøgningen.
Ansøger: Når henter ansøgninger, så lægges de ikke længere i kø til download, men downloades med det samme. Man får til sidst info om hvor mange ændringer der er.
Fejl rettet, Rapportering, Elev-holdelementtilknytninger datakilde: Filtreringsfeltet Skoleår virkede ikke hvis man brugte andre operatorer en lig. Feltet er nu fjernet fra datakilden og i stedet skal man bruge feltet Holdelement år.
16.161

28/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP, Skolehjemsbookning: Lectio kommunikerede altid at eleven var skolehjemsberettiget.
Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Skolehjemsbookning: Gav fejlsiden hvis man ikke huskede at udfylde afsenderinstitution og periode.
Stamdata, CVR-integration: P-nummer-listen har nu også kolonner til EAN-nummer og postnr og -distrikt.
16.160

27/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: EDUP-fanebladet kunne give fejlsiden.
16.159

27/3-2019

Ansøger optagelsesprøver: Der kan nu dannes prøveplansindberetninger (i eksamensmodulet) ud fra ansøgere der er markeret til at skulle op til optagelsesprøve.
AMU tilstededage: Det er nu muligt at markere alle poster med timer fravær=0 ved tryk på knap (kan kun bruges på dagsniveau).
AMU tilstededage: Ved angivelse af fraværsårsag, vil fraværstimer automatisk sættes til samme antal timer som timer-feltet, hvis der ikke er angivet noget i fravær timer feltet.
AMU tilstededage: Der vises nu kolonne med de første 6 cifre af cpr nummer.
AMU tilstededage: Siden kan nu printes.
Print: Tabel-kolonner til slet/rediger/kopier skjules nu automatisk i prints.
Fejl rettet, Fakturering: Forfaldsdato sættes nu som standard igen til 10 dage.
Fejl rettet, Fakturering, Manuel fakturering: Hvis Forfaldsdato feltet ikke var udfyldt, så fik man en ukendt fejl.
Fejl rettet, Konsultation, Beregn: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Elev, Bevis, Danskuddannelsen: Der kunne opstå ukendt fejl ved udskrivning af modultest-bevis.
Fejl rettet, Elev, Bevis: For gymnasielle prøvebeviser blev der i nogle tilfælde givet fejl om manglende afslutningstermin.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: I nogle tilfælde blev der ikke vist fejl om lærer-dobbeltbooking.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Ved filtreret visning blev nogle brikker fejlagtigt ikke medtaget.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere satte ansøgningsdato til tidspunktet for oprettelsen af ansøgeren i Lectio. Nu sættes ansøgningsdatoen til den seneste underskriftdato i xml'en for enten eleven eller værgerne).
Ansøger, Ansøgerverifikation - Fejldata-faneblad: Kan nu fikse problemer med forkert ansøgningsdato.
16.158

25/3-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af AMU bevis.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Der kunne opstå ukendt fejl ved gem.
Fejl rettet, VUC statistik: Der blev i nogle tilfælde fejlagtigt givet advarsel om manglende institutionsnummer.
Fejl rettet, Hold, Brevflet: I nogle tilfælde vises nu om eleven er aktiv på holdet dd.
16.157

22/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Der forsøges nu ikke medtaget ugyldige protokollinier (dem som ikke findes i resultatformfag).
Stamdata, Eksamen, UVM XPRS-Uddannelsesmodel: Der hentes nu også information om OPT prøveområdet (optagelsesprøver).
Optagelsesprøve-eksamensterminer: Det er nu muligt at angive optagelsesprøve-kompetencerne 6752 og 6754 på lærerkompetencer. Der behøves ikke angivelse af skriftlig censur.
Optagelsesprøve-eksamensterminer: Der kan nu dannes censorkompetenceindberetning for optagelsesprøveterminerne. (Vælg OPT i prøvefagsområde).
16.156

21/3-2019

Stamdata, AMU: På tilmeldingsfanebladet for hold opdateres nu CVR-, P- og EAN-numre når der angives fakturerings-p-nummer.
Stamdata, AMU: På tilmeldingsfanebladet for hold hentes der nu data fra cpr-registeret ved oprettelse af ny elev ud fra cpr-nummer.
Fejl rettet, Importer, Fil-encodning: Der forsøges nu gæt på hvordan en fil er encodet (UTF8/7/ISO8859-1), så flere forskellige filencodings kan bruges.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Det verificeres nu flere steder hvornår rest-bidrag må anvendes.
16.155

20/3-2019

Fejl rettet, Beviser, AMU: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af AMU beviser.
Fejl rettet, Beviser, AMU: Institutionsnavn anvender nu institutionens officielle navn (før blev afdelingens officielle navn brugt).
Kviklinks, Hold, AMU Tilstededage: Der vises nu som standard tilstededage for dags dato.
Forside, Lærer, AMU: Der vises nu, hvis en lærer mangler at registrere tilstededage indenfor de sidste 7 dage.
Fejl rettet, Stamdata, Generer fiktivt cpr nr: Der blev ikke dannet fiktive cpr numre, men rigtige.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Kunne fejle for OBU hold.
16.154

19/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Der kunne opstå ukendt fejl.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Der tages nu højde for tilstededage ved beregning af tilskud.
Stamdata, Rediger hold AMU: Ved tilføjelse af nye tilmeldinger til fag, sættes kursistresultat automatisk til gennemført med bevis.
Stamdata, Rediger hold AMU: Ved tilføjelse af nye tilmeldinger til fag, sættes Kursiststatus og betalingsstatus automatisk ud fra foregående linje.
Stamdata, Rediger hold AMU, Beviser: Der tjekkes nu ikke længere på at eleven sidste dato på et fag ligger før dags dato. Herved kan der udstedes beviser inden eleven er færdig.
16.153

19/3-2019

Fejl rettet, Opgaver: Ændringer blev ikke gemt (siden sidste release).
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fejl: Der opstod ukendt fejl.
16.152

18/3-2019

Fejl rettet, optag.dk fordelingsrapporter: Fordelingstallene så forkerte ud, da der blev taget højde for om ansøgeren var egnet (hvilket er et felt som ikke bruges mere).
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: I nogle tilfælde blev der fejlagtigt givet advarsel om overlappende skoleforløb på erhvervsrettetpåbygning.
Fakturering, Manuel fakturering, AMU: Der overføres nu information om betaler fra AMU tilmelding (kunde ref, kunde ordre nr, ean etc).
16.151

18/3-2019

Rapportering, Tilskud AMU beregninger: Nye kolonner 'Antal skoledage', 'Periode'.
Rapportering, Hold udvidet: Nye kolonner 'NSFormål', 'NSAnsvar', 'NSProjekt'.
Rapportering, Holdelement felter: Tilføjet kolonner med AMU xprsfag, fagkategori, samt holdelementperioder start- og slutdato.
Fejl rettet, Beviser: Hvis man havde opsat flere regler med samme afdeling, uddannelse og bevistype, så kunne man få ukendt fejl under udstedelse af beviser.
CVR: Under stamdata er der et link til cvr-stamdata, hvor man kan angive EAN-numre på de P-numre der er hentet for skolen.
Stamdata, Hold, AMU Tilmeldinger: Der er nu en knap der sætter EAN-nummer ud fra CVR- eller P-nummer.
Fejl rettet, Elev, Bevis, AMU-uddannelsesbevis: Det er nu muligt at angive varighed på beviset.
Fejl rettet, EDUP: Det var i nogle tilfælde ikke muligt at annullere en anmodning.
Fejl rettet, Hold, AMU: Der kan nu kun angives én kontrostreng for formål, ansvar og projekt.
Fejl rettet, SU indskrivningskontrol: Ved gem af indskrivningskontrol kunne man få ukendt fejl, hvis retningsbetegnelsen indeholdt foranstillede blanktegn.
Fejl rettet, SU Parkeringsliste: For skoler med AMU kunne siden fejle.
Adgangskoder, Tildel: Hvis man er stamdataadministrator, så fås nu også en kolonne med CPR nr til brug for brevflet til f.eks. eboks.
16.150

14/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.149

14/3-2019

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs prøvefagsudtræk: Kunne give ukendt fejl.
Rapportering, Ansøger-datakilde: Felterne for UPV blev vist med de interne optagelse.dk koder (XYZ). Nu vises de som Egnet etc.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Der kunne nogle gange komme en fejl med "Teksten indeholder ugyldige tegn".
Stamdata, Hold, AMU Tilmeldinger: Det er nu muligt at vælge om der skal udløses tilskud for påbegyndelse og undervisning.
Rapportering, AMU: Ny datakilde 'Taxameter AMU beregninger'.
Rapportering, Taxameter-datakilder: Datakilder flyttet til ny datakildegruppe 'Tilskud'.
Visnings-log: Det logges nu når der downloades en elevsagsfil.
Eksamensadministration, Eksamensaktivitetsoversigt: Der er nu som standard valgt en periode.
16.148

12/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.147

12/3-2019

Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at tilføje elev ud fra cpr nummer. Hvis CPR nummeret ikke findes i forvejen, så oprettes en ny elev. (CPR integration vil efterfølgende hente navn m.m.).
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at tilføje unavngivne elever.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at angive PNummer på virksomhed ved tilføjelse af nye tilmeldinger. Hvis PNummer er angivet, så udfyldes virksomhedsfelter automatisk.
16.146

11/3-2019

API, Rapportering: Felter der indeholder flere værdier kommer nu ud som json-arrays isf. én tekststreng.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD, EDUP: Ved indlæsning af elevdata for elevudlån kunne der opstå verifikationsfejl.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Fejlede i nogle tilfælde.
16.145

9/3-2019

Fejl rettet, Ansøger: Den automatiske afhentning af bilag fra optagelse.dk fejlede.
16.144

9/3-2019

Fejl rettet, Ansøger: Den automatiske afhentning af bilag fra optagelse.dk fejlede.
Fejl rettet, Eksamen XPRS: Når UVM XPRS serveren fejler, fik man en Ukendt fejl. Nu vises en kommunikationsfejl i stedet.
16.143

8/3-2019

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs prøvefagsudtræk: Der kunne opstå ukendt fejl hvis der er udmeldt prøver med faste underfag, men hvor UVM ikke har udmeldt censorfag. Nu vises en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Hold, Tilskud, AMU: Der udløses ikke længere tilskud for rækker med rekvirent af typen ISB.
16.142

7/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, AMU: Der foreslås nu ikke længere fakturering for AMU fag hvor der på elevens tilmelding står at faget er faktureret.
Rapportering, Datakilde Aktiviteter: Tilføjet felter fra skemabrik: Ændret, Aflyst, Note, AktivitetID.
Rapportering, Datakilde Skemabrikker: Tilføjet felter fra skemabrik: Ændret, Aflyst, Note, AktivitetID.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, EDUP: Siden kunne give ukendt fejl ved EASY-A afvisning af elevflytning.
Stamdata, Elev, Opret: AMU/ÅU elever får nu ikke automatisk tildelt et elev-id ved oprettelse.
16.141

5/3-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Fejlede ved udtræk.
16.140

5/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af stamdata, Elever: Kunne give ukendt fejl.
16.139

4/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.138

4/3-2019

Stamdata, Fakturering: Det er nu muligt at aktivere fakturering på testskoler (faktureringsfanebladet på hold) ved at oprette en Navision Stat række under skoleopsætning->Eksterne systemer. Det er ikke lovligt at angive brugernavn.
Stamdata, Skoleopsætning: Fanebladet Eksterne systemer vises nu også på testskoler. Det er pt kun muligt at tilføje Navision Stat integration-række på test-skoler.
Hold, Kviklinks, AMU: Lærere kan nu registrere tilstededage.
Stamdata, Hold, AMU: Tilstededage-faneblaad fjernet (flyttet til hold kviklinks).
Rapportering, Ansøgere: Felter for UPV tilføjet.
16.137

1/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.136

1/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.135

1/3-2019

Hold, Tilmeldinger: Kursister sorteres nu efter CPR-nr.
Hold, Tilmeldinger: En kursists fag-tilknytninger sorteres nu efter periode.
Hold, Holdudbud: Holdelementer sorteres nu efter de tilnyttede perioder.
Hold, Holdudbud: Holdets periode vises.
Hold, Tilmeldinger: Holdets periode vises.
Fejl rettet, Hold, Tilmeldinger: Ved tilknytning af fag til kursist udfyldes nu periode og varighed for plan og split hold.
Hold, Holdudbud: Der vises nu link til holdets udbud på efteruddannelse.dk (hvis holdet har været indberettet til efteruddannelse.dk).
Fejl rettet, Hold, Tilmeldinger: Der kan nu kun vælges blandt AMU elever.
Hold, Tilmeldinger: Nyt felt "Fritekst".
16.134

28/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.133

28/2-2019

Fejl rettet, Uddannelsesplan: Gav fejlsiden for elever med uddannelsesaftaler med kunstige cvr-numre.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved automatisk skemalægning med en delmængde af brikker vises nu kun statistik for de valgte brikker.
Fejl rettet, Ansøger: Hentning af videresendte ansøgere gav fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elevimport: Ved opdatering af elevbrugernavn kunne der i specielle tilfælde opstå en ukendt fejl.
Fejl rettet, Ansøger: Enkelte ansøgere kunne ikke indlæses pga. ønsker til institutioner, som Lectio ikke kendte til.
16.132

25/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Karakter-vægtning: 6647- Studieretningsprojekt vægter nu 2.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Hvis der var skemabrikker som ikke kan masseredigeres (f.eks. fordi de er låst pga godkendt), så fik man fejlsiden.
16.131

25/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der kunne opstå ukendt fejl ved slet af AMU-hold.
16.130

22/2-2019

Fejl rettet, Ansøger-upload: overliggeransøgere uploadet fra xml fra sidste år, blev forsøgt indlæst på sidste ansøger-år.
Fejl rettet, Stamdata, Redigér Hold: AMU-fanen gav fejlsiden, hvis der ikke var tilknyttet elever til holdet.
16.129

22/2-2019

Fejl rettet, Ansøgerverifikation: UPV oplysninger fra overlagte ansøgere blev markeret som forkert indlæst.
Fejl rettet, Elev, Bevis, EUD GF1: Startdato blev udfyldt forkert.
Eksamen, Skriftlige prøveforekomster: Der gives nu fejl, hvis man har brugt nogle af de prøveforekomster, som er blevet slettet af UVM.
16.128

20/2-2019

Fejl rettet, Rediger aktivitet: Information ved Gem om, at der er ændringer i dobbeltbookningslisten vises nu som advarsel og med information om, at ændringerne ikke er gemt.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Når man har fremsøgt aktiviteter, så udfyldes "tilføj" kolonnerne nu igen med søgekriteriet.
Masserediger aktiviteter: Når man trykker "fjern" et hold/lokale/lærer/resource fra Tilføj kolonnen, flyttes entiteten nu over i Fjern-kolonnen.
16.127

19/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.126

19/2-2019

Spørgeskema, Rediger: Tjekbokse til angivelse af korrekte valgmuligheder kan nu toggles med mellemrumstasten.
Fejl rettet, EUD skolebevis: Der verificeres ikke længere mht. EUX.
Fejl rettet, Hold, Opret: Der kunne opstå fejl pga. udledning af karakterer til kombinationsfag.
16.125

15/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: overfør ansøger til næste skoleår virkede stadig ikke.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af værgeoplysninger med fiktivt cprnummer kan nu lade sig gøre.
16.124

15/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Gav fejlsiden for uddannelsesaftaler med cvr-nummer "00000000".
Fejl rettet, Editor, Matematik: Brug af "align"-miljøet gav fejl ved visning, men virkede i editoren. Foretræk at bruge "aligned" istedet. Mere info
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Ny version af indberetningen.
16.123

14/2-2019

Fejl rettet: Det var ikke muligt at skrive '?' eller '/' i inputfelter.
16.122

14/2-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Udtræk fejlede.
16.121

14/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.120

12/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.119

12/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, SU-indberetning, Ungdomsuddannelse: Ved valg af elevforløb vises kun elever for det elevforløb.
Brevskabeloner, Elev-hold: Nye felter: AFTALE_VIRKSOMHED_NAME og AFTALE_VIRKSOMHED_CVR.
Fejl rettet, Masseredigér lønposter og løntillæg: Der gives nu advarsel hvis der påsættes tomme poster på hold.
Ansøger: Tilføjet status "Reserveret".
16.118

12/2-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Udtræk fejlede.
16.117

11/2-2019

Fejl rettet, Studieverifikation, HTX: Der blev talt for mange timer på enkelte Teknikfag A.
Fejl rettet, Easyintegration: Der medtages nu flere AMU-relaterede data.
16.116

11/2-2019

Fejl rettet, EDUP: Det var ikke muligt at sende en 'Accept modtaget'-besked.
Fakturering, Faktureringsoversigt: Fjernet fanerne 'Manglende udstedelse' og 'Manglende kreditnotaer' og i stedet indbygget dem som søgefiltre i 'Fakturaforslag'.
Fejl rettet, skemavisning for gruppen 'Alle lærere'. Kunne give fejlsiden, hvis gruppen indeholder mere end et par hundrede lærere.
Fejl rettet, Easyintegration: Fejl siden sidste release.
16.115

8/2-2019

Fejl rettet, Bevis: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af GF1 bevis.
16.114

7/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: Albertslund Gymnasium blev ikke set som del af Region Hovedstadens fordelingsområde.
Fejl rettet, Bevis, Skolebevis: Finansuddannelsens afsluttende prøve rettet tekst til bedømmelse af projekt hhv. bedømmelse af kunderådgivning.
Fejl rettet, Bevis, EUD: Niveau 0 bliver ikke længere vist.
16.113

7/2-2019

Fejl rettet, Udskriv til Excel-knap blev ved en fejl vist på skemaugevisning.
Fejl rettet, Fagvalg: HF-Enkeltfags SSO-fagvalg viste ikke nogen forslag.
Fejl rettet, Easyintegration: Fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af karakter fra optagelse.dk virkede ikke.
16.112

6/2-2019

Eksamensdatabasen: Der indberettes nu igen automatisk. Det kræver en tilslutningsaftale igennem IPung.
Fejl rettet, Hold, Karakterer, Karakterliste: Listen sorteres nu efter elevnavne.
Fejl rettet, Ansøgerupload: Gav en fejl om ulovlig xml.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Send til fordeling virkede ikke uden uddannelsesparathedsvurdering.
16.111

5/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere, Modtaget prøveforb. undervisning i fransk blev indlæst fra den tilsvarende angivelse i tysk.
Beviser: Tilføjet bevistyperne EUX Merkantil 1.del 2017/18 og EUX Merkantil Fuldt 2017/18.
Ansøger: UPV-oplysninger flyttet til fanebladet UPV.
Ansøger, UPV: Tilføjet evalueringsfelter til optagelsesprøve.
Ansøger, UPV: Genindlæsning af UPV-oplysninger i verifikationer.
16.110

4/2-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis: Til perioden på EUD GF1 beviser bruges nu elevens startdato på GF1 elevforløbet.
16.109

4/2-2019

Fejl rettet, Fagvalg, Tildel favoritlærere: Ved underfag blev der ikke tildelt nogen lærer.
16.108

4/2-2019

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Der vises nu tal for hold uge-ubalance mens algoritmen kører.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Advarsel om manglene kæder vises ikke længere i popup.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ny algoritme til at finde forbedringsforslag findes nu også under menuen "Automatisk skemalægning".
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Der kan nu vælges om tidlige moduler foretrækkes.
Fejl rettet, API, Rapportering: null-vaerdier gav ugyldig json.
Fejl rettet, AVU-beviser: underskriften blev placeret lidt for langt til venstre.
16.107

1/2-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Udtræk fejlede siden sidste release.
16.106

1/2-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Udtræk fejlede siden sidste release.
16.105

31/1-2019

Beviser, AMU-Uddannelsesbevis, Verifikation: Tillader udstedelse af AMU-Uddannelsesbevis for EUD HF elever.
16.104

30/1-2019

Stamdata, Vælg hold: For AMU hold vises ikke længere holdelemnter og årsholdnavne i oversigten (da nogle hold kan have 100 holdelementer).
Stamdata, AMU, Red. hold: For ÅV er det nu lovligt ikke at angive "Antal dage" på en periode for et fag.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Ved lange lærer-navne var "Fjern" knappen skjult.
16.103

30/1-2019

API: Kan hente rapportdefinition i rapportdesigneren, og køre den vha. nyt api-kald.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Ved flere tilknytninger til et fag for en elev opstod der fejl.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Der er nu kun muligt at vælge AMU/ÅU for AMU-skoler.
Stamdata, AMU, Red. hold: Tilføjet ny oversigt for ÅV, hvor man kan se deltagerantal og antal pladser.
Stamdata, AMU, Opret hold: Man skal nu angive indberetningsprincip ved oprettelsen.
Stamdata, AMU, Red. hold: For ÅV kan man nu angive antal pladser for forskellige perioder.
Stamdata, Elev, Eksamensverifikation: Standardtermin for eksamensverifikation er nu skiftet fra Vinter 18/19 til Sommer 2019.
Fejl rettet, Stamdata, Slet elev: Fejlede siden forrige release.
16.102

29/1-2019

Fejl rettet, Stamdata, Opret AMU hold: Siden fejlede.
Fejl rettet, Elev, Studieplan, Valgfag: "Å" blev vist som ?.
16.101

28/1-2019

Login: Der skal nu logges ind på næsten alle sider.
Skoleårsvælger: Elever og praktikstedmedarbejdere kan nu kun vælge de skoleår, hvor eleven er aktiv.
Visnings-log: Der logges nu, når en bruger tilgår fraværs- og karaktersider, samt elevstamdata.
Hold: Der må nu findes optil 150 holdelementer på et hold.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Ved mere end 45 ugers tilskud, vises nu det faktiske antal uger.
16.100

25/1-2019

Beviser: Understøttelse af AMU-Uddannelsesbevis.
Rediger Hold: Masseudstedelse af AMU-Uddannelsesbevis.
16.099

25/1-2019

Skema, Skemauger-visning: Perioden huskes nu, når man kommer tilbage til siden.
Fejl rettet, Bogdepot: Udstedelse af rykker2/3/regning kunne fejle, hvis rykker1 havde priser med mere end 2 decimaler (det var tidligere muligt at registrere bogpriser med mere end 2 decimaler). Nu afrundes tidligere rykkeres værdier til 2 decimaler.
Fejl rettet, AMU kursisttilmelding markering af fag til sletning var ikke synlig.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Evaluér skema: Ved tryk på en skemaposition opstod der ukendt fejl.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå fejl ved foréning af kæder.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved oprettelse af kæder blev brikkerne ikke markeret som værende kædede.
16.098

24/1-2019

EASY-integration: Udtræk fejlede.
16.097

24/1-2019

EASY-integration: Fejlede siden sidste release.
16.096

23/1-2019

Eksamen, Verifikation af prøvehold: Verifikation af skr. netprøvehold i terminsprøve-terminer fejlede for fagene 6673A, 6688A og 7967A. Fejlen opstod, fordi UVM har udmeldt at hele holdet skal trækkes ud, hvis en elev skal trækkes ud.
Fejl rettet, Lokale Fag: Ved oprettelse af lokale fag er det nu påkrævet at angive Elevtype for de EUD-uddannelser de lokale fag er lovlige for.
16.095

21/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.094

21/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.093

21/1-2019

Skemalægningsapplikation: Ny algoritme der kan finde forbedringsforslag til valgte skemabrikker.
Fejl rettet, Eksamensmodul: Masseudskrift af eksisterende GF2-beviser gav fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Indlæsning af XPRS prøvekalender: Fejlede ved forsøg på slet prøveforekomst.
Fejl rettet, EUD Beviser: merittede/godskrevne protokollinjer uden note blev vist med et ekstra komme.
EASY-integration, EASY-Synkronisering: Mulighed for at importere lokationer.
Beviser, EUD Uddannelsesbevis: Ny næstformand for 1912 Kontoruddannelse med specialer.
Stamdata, Rediger Hold, Tilstededage: Forslag genereres nu udfra kursistens tilknytningsperiode til faget.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel: Specialet 1932v8-10 blev ikke indlæst.
Fejl rettet, Forside, Konsultation: Der kunne opstå ukendt fejl.
Stamdata, Rediger Hold, Tilstededage: Vis/skjul fremtidige.
16.092

16/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.091

15/1-2019

Fejl rettet, EDUP: opret skolehjembooking gemte ikke tilstrækkeligt med oplysninger om eleven til at elevdataoverførsel kunne lade sig gøre.
16.090

15/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.089

14/1-2019

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Der opstod ukendt fejl ved slet af AMU og ÅU indberetning.
16.088

11/1-2019

Fejl rettet, Edup: Send Elevdata kunne fejle med besked om manglende Værgeliste.
16.087

11/1-2019

Fejl rettet, EUD Statistik. Fik en fejl ved generering af EUD-Statistik.
Fejl rettet, Studieverifikation, EUX: Erhvervsjura C kan nu erstatte Erhvervsret C.
Fejl rettet, Bevis, Manuel udstedelse: Siden fejlede ved protokollinjer med karaktertypen DEL.
Ansøger: Understøttelse af optagelse.dk's format for ansøgere uden retskrav på plads. Ny fane på ansøger.
16.086

9/1-2019

Easyintegration, rapporter: Stamdatarapport medtager nu information om lokationer.
Stamdata, Rediger Elev, Eksamen: Siden fejlede ved protokollinjer med karaktertypen DEL.
Stamdata og eksamen, Elev-vælgere: Man kan nu også "søge" på cpr nummer.
Fejl rettet, Beviser, EUD Skolebevis, Tillæg til skolebevis: Erhvervsuddannelsen blev ikke udfyldt korrekt.
Fejl rettet, Studierverifikation: Verifikation af VUC-elever gav lidt vel mange fejl af type "faget er ulovligt på uddannelsen".
16.085

8/1-2019

Ingen versionsnoter.
16.084

4/1-2019

Fejl rettet, Skolepraktik: Pauser blev ikke altid håndteret korrekt.
Ansøger: Der er åbnet for at oprette og overføre ansøgere til ansøgeråret 2018 (med optag sommer 2019).
Ansøger: Ansøgere hentet fra optagelse.dk bliver nu autmatisk placeret i det rigtige ansøgerår afhængigt af ansøgningens skoleår.
16.083

3/1-2019

Stamdata, Uddannelsesmodel: Det er nu muligt at udtrække hvilke fag Lectio-uddannelsesmodel anser for lovlige for en given uddannelse.
Stamdata, Rediger Elev, Aktivitetsindberetning: Tilføjet tilskudsoversigt, som viser summering af alt beregnet tilskud på skoleperiode/tmk niveau (gælder for fuldtid og skolepraktik tilskud).
Beviser, EUD Uddannelsesbevis: Justeringer foretaget iht. udmelding fra uddannelsesnævnet. Stamdata, Uddannelsesmodel, Karakterer: For lokale fag er karakterskalaen BE/IB nu også tilladt.
Fejl rettet, EASY-P uddannelsesaftaler indlæsning: Datoerne i Pause-teksten har nu fået fjernet tidspunktet 00:00:00.
Stamdata, Karakterfristsæt: Det er nu igen muligt at angive frigivelsestidspunkter langt ude i fremtiden.
Fejl rettet, FVU-beviser: Verifikationen tillod ikke karakteren 'Ikke bestået'.
Eksamen, Indlæs udgående skriftlig censur: Hvis der fandtes censurposter som var oprettet dobbelt, så fik man en fejlbesked. Nu foreslås dubletposterne slettet.
16.082

28/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, EUD, EDUP-fanen: Gav fejlsiden ved edup-udvekslinger med Elevdata-fejl.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere fra optagelse.dk kunne have ugyldige xml og gav fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Formler blev ikke vist korrekt.
16.081

21/12-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Elever på teknisk EUX udløser nu FÆRTA på GF2.
Rapportering, Hold: Gruppen "Hold udvidet" medtager nu felter fra hold-udbud.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det er nu muligt at bruge karakterer med typen DEL for lokale fag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Det var ikke muligt kun at lave korrektion på rest-bidrag.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift: Hvis der ikke vælges en periode bruges nu som udgangspunkt terminens periode.
Fejl rettet, Beviser, HF Enkeltfag (3015v2): Beviset kunne ikke udstedes.
16.080

20/12-2018

Fejl rettet, Skema, Liste-visning: Der vises nu et link til normal skema-visning.
Opgaver, Rediger opgave: For hver elev vises nu Note-ikon, hvis der er nogle noter på elevens aflevering. Noten kan ses i tooltip.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der opstod ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, elev-protokol: For merit-protokol tjekkes nu ikke længere at faget er gyldigt i den angivne termin. I stedet tjekkes kun på protokoldatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Tildel elev id: De elever som får tildelt id'er er ikke længere kun dem som er aktive nu, men alle dem som er aktive nu eller i fremtiden i stamklassen.
Forløb: Opgave-faneblad har nu knap til at kopiere forløbets opgaver til andet forløb.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved lektiegivning i forløbsmateriale af holdmateriale markeret som offentlig lektie, fik man fejl.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Karakterer af typen "Delkarakter - general" kan nu overføres.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Kvitteringsskrivelse: Der medtages ikke længere regionaliseringsfaktor for skolepraktik.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Der advares ikke længere om flere påbegyndelsestaxameter-linjer for FVU screening.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Driftsoverenskomst import understøtter nu FVU Start.
16.079

17/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, Indlæs uddannelsesaftale: Del-aftaler indlæses nu med slutdatoen ForventetUdlært.
Fejl rettet: Rediger aktivitet: Multivælgerens udseende var blevet væsentligt forringet siden sidste release.
16.078

17/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, Opret hold: Karaktertyper-opsætning for fag med IPR-karaktertype fik nogle gange forkert vægt.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der blev givet advarsel om pågyndelsestaxameter der blev udløst mere end én gang.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Ved kopiering af hold medtages nu ansvarsområde og skoledagskalender.
Fejl rettet, Stamdata, Vælg elev: Fritekstsøgning efter elev søger nu også i rigtigt navn for elever med cprnavnebeskyttelse/visningsnavn.
Fejl rettet, DU: Indberetning til alm. DU udfylder nu feltet UModTestDato.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §25 stk 1 nr 14: Geovidenskab A fra ældre bekendtgørelser blev ikke genkendt.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: Bioteknologi A blev ikke genkendt som forudsætning for Kemi A eller Biologi A.
Fejl rettet, Easy-synkronisering: Hvis den resulterende export oversteg 2.1GB fejlede eksporten.
Fejl rettet, Redigér hold: HF hold til SSO viste ikke underfag for naturvidenskabelig faggruppe.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Det autogenererede elev id kun blive for langt hvs stamklasseårsnavnet var langt.
16.077

14/12-2018

Bevis, EUD Beviser: 7-trinsskalakarakteren '94' håndteres.
Stamdata, SU: Børneadresseadvarselslisten på parkeringslistefanebladet viser nu ikke advarsler for inaktive elevers børn.
Fejl rettet, Editor: Ved navigering nedad til afsnit vha. indholdsfortegnelse, hoppede editoren tilbage til det afsnit der blev vist før.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Advarsler: For erhvervsrettetpåbygning blev der givet advarsler om dublet-linjer.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt 'EUD uddannelsesbevis merkantil' fremgik ikke af listen.
Fejl rettet, Ansøger: Import. Enkelte ansøgere stod med fejlen at XML ikke kunne fortolkes.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der kunne blive smidt fejl om ER opsætning for elever der var blevet afmeldt holdet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Ved korrektion af række med rest-bidrag kunne der opstå fejl.
16.076

13/12-2018

Fejl rettet, Ansøger: Fejlsiden ved klik på ansøgere.
Forløbsmateriale og lektier: Visning af indhold med mange formler går hurtigere. Nogle formler vises lidt anderledes, idet den nye visning lader browseren lave linieskift.
Fejl rettet, Stamdata, Slet hold: Man fik ukendt fejl, hvis der på et tidspunkt havde været oprettet manuelle tilskudskorrektioner.
Stamdata, Brobygningsintegration: Det er nu muligt at hente indholdet af den sidst hentede udmelding.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger lærer, Aktivitetsindberetning: Der var fejlagtigt kommet et link til rediger aktivitetsindberetning. Denne funktionalitet er kun tilgængelig for elev tilskud.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Knapper i dialog til redigering af titel og note reagerede ikke ved tryk på enter.
Fejl rettet, Rediger Elev, EUD Historik: Tekniske EUX elever fik ikke vist deres kvalifikationer.
Stamdata, Rediger Hold, Fakturering: Mulighed for at angive en fælles fakturabeskrivelse.
Opret Navision Stat Faktura: Mulighed for at oprette fakturalinjer kun med beskrivelse.
Opret Navision Stat Faktura: Autoudleder fakturalinjer med beskrivelse af hold og kursist.
16.075

10/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Elever blev indberettet som Afbrudt på et hold, hvis eleven ikke var tilmeldt et holdelement på undervisningsperiodens slutdato. Nu undersøges det i stedet om eleven er aktiv på sidste dag der er et aktivt holdelement.
Rapportering, Skr. fravær: Tilføjet kolonne "Fravær elevtid", som gør det lettere at beregne fraværsprocent på aggregerede niveauer (f.eks. elev, klasse).
Fejl rettet, Skema, Ugevisning: Der blev vist redigeringsknapper/vælgere, selvom man ikke havde rettigheder til masserediger (funktionerne virkede ikke hvis man forsøgte at bruge dem).
Fejl rettet, Skema, Ugevisning, Masseopret: Hvis der var valgt rigtigt mange moduler, så virkede "opret" linket ikke. Man fik ofte bare en tom side.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Information om lærerstyret undervisning medtog alle elevens aktiviteter på hver uddannelse. Nu fordeles aktiviteterne på enkelte uddannelser.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygningsintegration: De modtagne data indeholder nogle gange ugyldige tegn i elevens navn. Dette gjorde at eleverne ikke kunne oprettes. Nu fjernes de ugyldige tegn.
Stamdata: Tilføjet oversigt over Navision Stat fakturaer.
Fejl rettet, Praktikstedmedarbejder, Forside: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.074

5/12-2018

Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: Der manglede validering af, at faget er åbent på tjekdatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: Fag for uddannelsen EGU (1059) er nu altid lovlige.
Fejl rettet, Ansøger: Hentning af EUD ansøgere til løbende optag fejlede.
16.073

4/12-2018

Fejl rettet, Print: Ved forsøg på print af meget store filer gives nu pænere fejl.
Fejl rettet, EASY-Integration, Easyeksport: Eksporten fejlede hvis man ikke havde valgt at medtage karakterer.
EASY-Integration, Easyeksport: Karakterer, noter, SUUU og eksamenskarakterer medtages nu altid i eksporten - flueben er nu fjernet.
Fejl rettet, Hold, Karakterer, Overfør karakterer: Siden kunne fejle.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: VUC enkeltfag kunne give fejl for hold med fag der havde slut-dato på perioden sidste dag.
16.072

28/11-2018

Ingen versionsnoter.
16.071

28/11-2018

Fejl rettet, kontekstkort: Kontekstkort kunne åbnes så langt nede på siden, at bunden af dem ikke kunne ses.
Fejl rettet, Redigér prøvehold: Sortering på individuel eksamen sorterer nu på eksamensstart.
Fejl rettet, Beviser, AVU-beviser: Opdateret med bekendtgørelse nr. 487.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel, Udledning af gyldige fag: Merkantile EUX elever må nu følge fag knyttet til 3315v1. Tekniske EUX elever må følge fag knyttet til 3311v2.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel, Udledning af gyldige fag: Fag knyttet til et speciale med typen VALGFRI er nu lovlige for alle specialer på uddannelsen.
Stamdata, Rekvirenter: Det er nu muligt at oprette rekvirenter af typen "Andet". Rekvirenter af denne type udløser ikke tilskud.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygningsintegration: Kunne fejle, hvis "indhold" var meget stort.
Fejl rettet, Karakterdatabaseindberetning: Indberetninger fejlede.
Fejl rettet, EUX-udtræk: Udledning af første eskamenstermin fejlede i visse tilfælde.
16.070

23/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Elevverifikation: Man fik advarsler på meget gamle protokollinier om, at der ikke kunne udledes protokolliniekombination. Grunden er at uddannelsesmodellen ikke understøtter så gamle fag/uddannelser. Nu advares ikke længere hvis eksamensdatoen er fra før 2008.
Fejl rettet, Stamdata, Elevverifikation: For EUD EUV elever, gives nu ikke længere advarsel, hvis de mangler Angivelse af xprselevtype på første dag i deres forløb.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, Easy-P uddannelsesaftaler: Behandlet status blev beregnet forkert.
Fejl rettet, decimaltal: Mange steder blev decimaltal vist med 7 decimaler.
Stamdata, Rediger Hold, Skolepraktik: Under aktivitetsindberetning er det nu muligt at tilføje alle specialer med SKP for en uddannelse på en gang.
Rapportering, Elev-felter: Felterne Fornavn og Efternavn omdøbt til henholdsvis "Fornavn (visning)" og "Efternavn (visning)".
Rapportering, Elev-felter: Tilføjet felterne Fornavn, Efternavn, NavnebeskyttelseCPR og "Har Visningsnavn".
Fejl rettet, Easy-integration: Eksporten fejlede stadig.
16.069

22/11-2018

Fejl rettet, Easy-integration: Eksporten fejlede stadig.
16.068

21/11-2018

Fejl rettet, Skemalægning: Der kunne opstå ukendt fejl.
16.067

21/11-2018

Fejl rettet, Indlæs uddannelsesaftale, Ny mesterlære: Skift af speciale efter grundforløb blev ikke indlæst.
Fejl rettet, Easy-integration: Eksporten fejlede siden sidste release.
16.066

21/11-2018

Easy-Integration: Eksport-format ændret, så filen nu bliver langt mindre. Dette betyder, at der skal laves nye udtræk før der kan easy-integreres igen.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Søge-boksen blev ikke vist.
Fejl rettet, praktikstedmedarbejder: Visning af elevers skema og fravær kunne ske med en anden afdelings ringetider og modullængder.
Fejl rettet, læsning af Brobygningsfiler fejlede.
16.065

20/11-2018

Stamdata, Elev: Det er nu muligt at vælge en elev direkte i en dropdown.
Fejl rettet, Stamdata, Elev-verifikation: Advarsel om at "protokol er ikke tilknyttet et regelgrundlag" er nu fjernet.
Fejl rettet, Stamdata, Elev-verifikation: Der blev fejlagtigt vist advarsel om at en elev ikke havde nogen gyldige fag på et hold, hvis holdet ikke havde xprsfag angivet.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Konvertering af gym-ansøgere til indeværende skoleår viste ingen stamklasser.
16.064

19/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Siden kunne fejle.
Fejl rettet, Edup: Gav fejlsiden.
Fejl rettet, Bevis, FVU Prøvebevis: Underskriften kom ikke med på beviset.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Ved tryk på "Søg" tilføjes de valgte aktiviteter ikke længere til "Tilføjes".
Stamdata, Dagskalender: Antallet af undervisningsdage i den valgte periode vises nu.
16.063

16/11-2018

Fejl rettet, Rapportering, Udspecificeret fravær: Hvis feltet Aktuel Dato var udfyldt, så returneredes ikke nogle rækker.
Navision Stat Faktura: Tilføjet mulighed for at oprette kreditnota.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger Prøvehold: Elev-listen havde mistet sin sortering. Nu sorteres igen default på elevnavn.
Eksamen, Rediger Prøvehold: Elev-listen kan nu sorteres på tid (der sorteres på elevens første tidspunkt).
Stamdata, Rediger Elev: Eventuelle fejl/advarsler i elevverifikation vises nu når man åbner en elev i rediger elev.
Stamdata, Verificer elev, Eud: Tjekket på om en elev har overlappende skoleforløb er nu også udvidet til at tjekke skolepraktik.
16.062

14/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Opret hold kunne fejle for kombinationsfag med underfag med flere karakterskalaer.
Fejl rettet, XPRS, indgående mundtlig censurplan: Indlæsning fejlede i nogle tilfælde.
Opret Navision Stat Faktura: Tilføjet søgning efter Navision Stat debitorer.
Opret Navision Stat Faktura: Tilføjet oprettelse af Navision Stat debitorer.
Fejl rettet, Bogdepot: Prisen på en bog kunne angives meget arbitrært. Nu skal prisen være mellem 0 og 99.999 kr, samt maksimalt have 2 decimaler.
Fejl rettet, Bogdepot: Datafix: Alle bøger med priser over 100.000 kr har fået slettet prisen. Priser med mere end 2 decimaler er blevet afrundet til 2 decimaler.
Fejl rettet, Studieverifikation, HF: Verifikation af omgængere kiggede også på gamle hold.
Fejl rettet, Redigér elev: SU time-kontrol kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, CPR integration: Hentning af data fra CPR fejlede.
Generel Skoleopsætning, Eksamen: Mulighed for at vælge seperat underskriver pr. bevistype.
16.061

13/11-2018

EASY integration, Karakter-rapport: Der er nu også faneblad med fritagelser.
Frie Lokaler: Oversigten er nu mere en bookningsoversigt. Der vises information om aktiviteterne i tooltip på modulerne.
Frie Lokaler: Viser nu også overbookningsinformation, hvis der er angivet kapacitet på lokalet.
Stamdata, Rediger Hold: Link til holdets side blev kun vist hvis der var holdelementer i det valgte skoleår. Nu vises det altid.
Eksamen, Karakterliste: CØSA formål blev udledt ud fra studieretning. Nu er det elevens uddannelseshistoriks cøsa formål der vises.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Det er nu muligt filtrere på holds ansvarsområde.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Elever: Det er nu muligt filtrere på elevforløbs ansvarsområde.
Studieplan, Stamklasse: Undersiderne Kompetencer og Arbejdsformer er nu fjernet.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning: Erhvervsrettetpåbygning på hold-niveau udløses nu på korrekte tælledatoer.
Stamdata, EUD, Easy-P aftaler: Der vises nu kun den senest ændrede post for hver elev.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Karaktertyper: Der vises ikke længere foreslag ang. karaktertyper fra hold med samme XPRS-fag.
Fejl rettet, EASY-integration, Verifikation af hold tilskud: "Vis fejl" og "Vis ok-linjer" påvirker nu de enkelte linjer og ikke kun på hold-niveau.
Stamdata, Elev: Der vises nu aktuel rekvirent.
Stamdata, Elev: Feltet "Standard rekvirent" vises ikke længere.
Rapportering: Elevfelter udvidet med "Aktiv fra" og "Aktiv til".
EASY-integration, EASY-Synkronisering - HF-Skolepraktik: Tilføjet sortering på information.
Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Tilføjet knap til Indlæs uddannelsesaftale.
Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Uddannelsesaftaler sorteres nu efter startdato i faldende rækkefølge.
Stamdata, EUD Skolepraktik: Tilknytninger til skolepraktikhold vedligeholdes nu automatisk (når der ændres i elevens holdtilknytninger til skoleforløb og når der kommer nye/ændrede EASY-P aftaler). Dog rettes ikke tilbage i tid.
Stamdata, EUD Skolepraktik: Hvis et skolepraktikhold stopper og et andet starter umiddelbart efter, så understøtter indlæsning af skolepraktik nu at eleven først er på det ene hold og så det andet efterfølgende.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Uddannelsesaftaler sorteres nu efter startdato i faldende rækkefølge.
Fejl rettet, Indlæs uddannelsesaftale: Indlæs uddannelsesaftale fejlede i visse tilfælde.
16.060

8/11-2018

Stamdata, Elever, EUD: Information om adgangsvej vises nu kun, hvis eleven faktisk har en adgangsvej (pre-reform elever).
Kontekstkort, Elever: Der vises nu information om speciale/uddannelse og XPRSElevtype hvis relevant.
Praktiksteder, Opret nyt: Mulighed for at oprette praktiksted selvom information om lærestedet ikke kan hentes fra EASY-P.
Studieretningspræsentation: HFv2 kategorier manglede baggrundsfarve.
Fejl rettet, EUD beviser: Meritten godskrevet blev ikke vist på beviset for eksamenskarakterer.
Stamdata, SU: Parkeringslistefanebladet har ny tabel der viser børn der ikke har samme adresse som eleven.
Fejl rettet, Stamdata, Lærer: Slet lærer fejlede.
Fejl rettet, Brevflet: Ved sammensætning af brevflet dokumenter til et dokument virker nu med headere/footere.
16.059

6/11-2018

Fejl rettet, Stamdata, Fag: EUX fag kunne have forkert vægt.
Rapportering, Datakilde "Elev-holdelement placeringer": Det er nu ikke længere et krav at man angiver skoleår som filter.
Rapportering, Generelt: Hvis en rapport indeholder mere end 2.000.000 celler, så gives nu en fejl om at rapporten er for stor.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Karakterskala angives nu på karaktertype-tilknytningen, og ikke direkte på holdelementet.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Karaktertyper: Gyldigheden af karakterer verificeres nu også ift. karakterskala.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Det vises nu om en karaktertype er gyldigt jf. uddannelsesmodellen.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Bedre validering af lovlige underfag ved kombinationsfag og fællesfag.
Importer/Eksporter data: Ved import af hold skal der ikke længere angives karakterskala i filen.
16.058

5/11-2018

Ingen versionsnoter.
16.057

2/11-2018

EUD: indlæsning af uddannelsesaftale kan nu tage højde for elever som er til låns fra en anden skole.
Bevis, Verifikation: EUD Skolebeviser tillader nu protokollinjer med merittypen "Godskrevet".
Fejl rettet, Opret ny beskedtråd: Kunne i nogle tilfælde fejle ved send.
16.056

2/11-2018

Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det var ikke muligt at angive karakterer for lokale fag.
Fejl rettet, Editor: Indsætning af indhold fra Word-dokument gav fejl i Edge-browseren.
Editor: Knapper til indsætning af udklipsholderindhold fjernet, da de kun virkede i Internet Explorer.
Fejl rettet, Stamdata, EUD elevplan indberetning: Indberetningen fejlede på skoleforløb, hvis navnet var over 50 tegn.
Fejl rettet, Aktivitetsliste for forløb: Ved indsættelse af præsentation blev listen ikke opdateret.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Indlæs uddannelsesaftale via CPR: Oprettelse af elev med data fra Det Centrale Personregister fejlede.
Fejl rettet, Lærer, Forside: Der vises igen info om karakterindtastningsfrister for hold med kombinationsfag.
Fejl rettet, Aktvitetsforside, Ny besked: Fejlede ved for mange modtagere.
16.055

31/10-2018

Fejl rettet, Skemalægning: Filter "Elev" sorteres nu efter elevers afdelinger.
Fejl rettet, Skemalægning: Elever og lærere fra andre afdelinger medtages ikke længere i "Evaluer skema" og i automatisk skemalægning.
Fejl rettet, Rapportering: Der kunne opstå ukendt fejl for datakilde "Taxameter fuldtid beregninger".
Spørgeskema, Redigering: Der vises nu en advarsel, hvis der tegnes et hotspot med krydsende linier.
Hold, Karakterer, Giv karakterer: Ved skift af underfag for en elev på fællesfag vises nu info herom.
Brugernavne: Når der forsøges sat et brugernavn (f.eks. via import), så virker det nu selvom det er en af identitetens andre brugere som pt står registreret med brugernavnet.
Fejl rettet, Lærer, Karakterer: Hold med kombinationsfag blev ikke vist.
Fejl rettet, Konsultation: Elever kunne ikke gemme ønsker for konsultationer med flere perioder på samme dato.
EDUP: STILs Elevdataudvekslingspunkt er nu understøttet i Lectio for EUD-elever.
16.054

29/10-2018

Stamdata, Hold/elever: Verifikation af om eleverne på et hold er "lovlige" er omskrevet.
Stamdata, Hold/elever, EUD: Verifikation af om eleverne på et hold er "lovlige" tillader nu at alle grundfag er lovlige for alle EUD elever, ligesom at hævninger heraf er lovlige.
Fejl rettet, Stamdata, Karaktertyper: Det var ikke muligt at tilføje karaktertyper hvis der ikke fandtes nogen i forvejen.
16.053

25/10-2018

Stamdata, Hold, Karaktertyper: Der kan ikke længere angives "Alle fag" for kombinationsfag og fællesfag.
16.052

25/10-2018

Praktiksteder, Masseopret adgangskoder: Praktikstedets adresse og postnummer/by adskilles.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: I nogle tilfælde blev utilsigtet information vist.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, UU: Hvis man prøvede at tilføje en "Risiko for afbrud" på en elev som ikke har nogen aktuel UU post indberettet, fik man en ukendt fejl. Nu vises en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det var i nogle tilfælde ikke muligt at give karakterer hvis holdets fag havde underfag.
16.051

25/10-2018

Fejl rettet, Hold, Karakterer: I nogle tilfælde kunne en karakter ikke redigeres.
Stamdata, Hold, Karaktertyper: Nyt layout.
Fejl rettet, Elever til prøve: Kunne generere indberetninger med lokale fag.
16.050

24/10-2018

Hold, Karakterer: For kombinationsfag skal der nu kun gives karakterer i de fag der er gældende for elevens uddannelser.
Hold, Karakterer: Ny kolonne "Info" der viser evt. bemærkninger til karaktergivningen.
Generel Skoleopsætning, Navision Stat: Tilføjet mulighed for at skjule spærrede konto-dimensioner.
Fejl rettet, Stamdata, GYM statistik: Der advares ikke længere om manglende studieretning for 1. årgangselever HFv2 i oktober og november indberetnigner.
16.049

23/10-2018

Navision Stat: Opsætningsskærmbillede under Generel Skoleopsætning.
16.048

23/10-2018

Stamdata, Rediger studieretning: Man kan nu skifte elevtype.
Stamdata, Rediger studieretning: Når man åbner en studieretning udføres nu verifikation af studieretningen, og eventuelle fejl og advarsler vises.
Fejl rettet, Editor: Ved indsætning af link til facebook-side blev sidens titel ikke hentet.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved valg af lokalegruppe "ingen" kunne der ikke vælges nogle lokaler.
16.047

22/10-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå ukendt fejl ved valg af lokalegruppe.
16.046

22/10-2018

Ingen versionsnoter.
16.045

19/10-2018

Fejl rettet, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Ved stor spredning af skoledage i skoledagskalenderen blev der er i nogle tilfælde ikke udløst tilskud.
Fejl rettet, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: I nogle tilfælde blev der ikke vist fejl ang. beregning af tælledatoer.
Fejl rettet, VUC statistik indberetninger: Ny adresse på server hos STIL bruges nu.
16.044

18/10-2018

Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Ved placering af kun valgte brikker blev nogle brikker ikke altid medtaget.
Skemalægning, Automatisk skemalægning: Det er nu muligt at placere kun valgte brikker selvom der er valgt mindre end 10 brikker.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Opsætning af skoledagskalender er flyttet til fanebladet "Aktivitetsindberetning".
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Undervisnings XPRS TMK og Rekvirent kan nu angives på hold-niveau.
Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af hold tilskud: Nyt filter "Vis kun linjer med elever aktive i EASY per dato".
16.043

17/10-2018

Integration, EASY-synkronisering, Flet HF hold: Nyt filter "Vis kun skoleforløb med elever aktive per dato".
16.042

17/10-2018

Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Ved rediger af aktiviteter blev hold/lærere/lokaler/ressourcer vist som om de skulle tilføjes.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Der opstod ukendt fejl ved karakterer med sproglig evalueringsform.
Fejl rettet, Skema: Konsultationer vises nu kun på de dage hvor konsultationen har angivet tidspunker.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Der kunne opstå fejl mht. kombinationsfag-hold.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Opdater hold tilskud: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Holdtilmeldinger: Ved tilføjelse af ny holdtilmelding blev ugenorm ikke gemt.
Fejl rettet, Forløb, Undervisningsbeskrivelse: Ved klik på link til noget indhold scrolles nu til det indhold der klikkes på.
16.041

12/10-2018

Rapportering: For hold findes nu felterne "Betegnelse" og "Kort betegnelse".
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, enkeltfag: Der kunne opstå fejl ved manuelle korrektioner af indberetninger.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der kunne opstå fejl ved tryk på EUD fanebladet.
Rapportering: Dato-restriktionen "dd" kan nu også have et antal dage der skal tilføjes/fjernes: f.eks. "dd-12".
Rapportering: Ny datakilde Skemabrikker.
16.040

11/10-2018

Ingen versionsnoter.
16.039

11/10-2018

Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Ekstra ER varighed angives ikke længere per dag, men i alt for hele holdets periode.
16.038

11/10-2018

Integration, CPR: Der er kommet en ny login-type til CPR-integration under Skoleopsætning, Andre systemer.
16.037

10/10-2018

Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: Dato filter havde ikke effekt.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Opdater hold tilskud: Der tillades nu opdatering selvom det ikke var muligt entydigt at bestemme ER opsætningen.
16.036

10/10-2018

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning: Der kunne opstå fejl ang. varighed ved erhvervsrettet påbygning.
16.035

10/10-2018

Fejl rettet, EASY-synkronisering, Opret fag: Nogle fag blev udeladt.
16.034

10/10-2018

CPR-integration: Radioknap til at hente log for CPR-integration.
Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning: Genvejstast til fanebladet "Andre systemer" var den samme som for "Gem"-knappen, så den kunne ikke bruges.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: Siden fejlede siden sidste release.
Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: Der vises nu overordnede tal på antal linjer.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, AUB-oversigt: Viser nu ikke længere fejlende kommunikationer, hvis der efterfølgende er sendt en ikke-fejlende.
HF studieretninger: Tilføjet studieretningskategorierne HF fagpakke og HF fagpakke med overbygning.
Gymstat-indberetning: Indberetning af HFv2 benytter studieretningskategori til at angive hf fagpakke med hhv. uden overbygning.
16.033

9/10-2018

Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering: GVU blev foreslået som en del af kombinationsdag.
Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: Nu medtages rekvirenttype i sammenligningen.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering: Ved flet af tilskud hold var det i nogle tilfælde ikke muligt at vælge hold der skulle flettes til.
Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering, Verifikation af tilskud: For ER linjer verificeres ikke længere tælleperiode nummer.
16.032

9/10-2018

Fejl rettet, Integration, EASY-synkronisering: Ved opret af hold bruges nu kun EASY aktiviteten som holdets navn.
16.031

9/10-2018

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Skolepraktik: Hvis eleven havde DEL/VFU med en anden institution som arrangerende skole, så forsøgtes DEL/VFU'en alligevel indlæst.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Skolepraktik: Beregnede perioder som ikke indeholder skoledage (f.eks. lør-søn), foreslås ikke længere oprette (f.eks. hvis man har VFU indtil fredag, og starter ny VFU mandag).
16.030

8/10-2018

Bevis, validering: Beviser tillader nu protokollinjer med vægt 0.25.
Bevis, EUD Beviser: Niveauerne 1-4 bliver skrevet som "Begynder", "Rutineret", "Avanceret" og "Ekspert" på beviserne.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Ansøgerfaneblad: Siden fejlede ofte.
16.029

5/10-2018

Stamdata, GYMStat indberetning: Indberetning i version 1.3 er nu understøttet.
Stamdata, GYMStat indberetning: Fejlbeskeder fra STIL indeholder nu flere detaljer (cpr nummer m.m.).
Fejl rettet, SU, Timebaseret: Beregning af om en elev var SU berettiget i sommerferien virkede ikke altid korrekt. Og derudover galdt reglen hele året - ikke kun for om eleven skulle have SU i juli.
Easy-synkronisering, Elev-skoleforløbshistorik: Rækker med Erhversrettet påbygning importeres nu ikke, hvis der samtidigt er almindelig skoleperiode.
Easy-synkronisering, Elev-skoleforløbshistorik: Der vises nu info om periodeoverlap, og info om forløb/hold ved allerede flettede rækker.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Driftsoverenskomster: Ludus-web import understøtter nu også OBU rækker.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Driftsoverenskomster: Ludus-web import understøtter nu også "tomme" obu rækker.
Fejl rettet, karaktergivning på hold: Knappen "Alle gennemført" virker nu også hvis man bruger Bestået/Ikke bestået skalaen.
Eksamen, Beviser: Elever på en teknisk EUD der skal have udstedt EUD Skolebevis fremgår nu af listen.
Fejl rettet, Stamdata, SU Timebaseret, Barn: Det var ikke muligt at tilføje nye rækker. Man fik fejl om cpr nummeret var tomt.
Fejl rettet, Stamdata, SU Timebaseret, Barn: Det var ikke muligt at ændre cpr nummeret.
16.028

3/10-2018

Fejl rettet, Praktikforside: Der vises nu holdbetegnelse i stedet for holdelement navne under "Skoleperioder".
16.027

2/10-2018

Ingen versionsnoter.
16.026

2/10-2018

Forside, Praktikstedsmedarbejder: Det er nu muligt at se praktikantens uddannelse inden uddannelsesaftalens start.
Stamdata, SU: Der medtælles nu FVU timer indtil første 30/6 efter eleven er fyldt 20 år ($21 stk 4).
Fejl rettet, Easy-Synkronisering - Holdelementer: Der blev i nogle tilfælde knyttet forkerte karaktertyper til holdelementer.
16.025

2/10-2018

Fejl rettet, Praktikforside: Der vises nu holdelement navne i stedet for hold navne under "Skoleperioder".
Konsultationer, Elev: Siden kunne fejle.
Konsultationer, Rediger: Bedre verifikation når konsultationens tidspunkter ændres efter elever har afgivet ønsker.
Stamdata, Rekvirenter: Det kan nu sorteres på kolonner.
Stamdata, Rekvirenter: Layout justeret.
Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Der kan nu angives ekstra erhvervsrettet påbygning varighed per dag for EUD hold.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Når man åbner en indberetning, så verificeres indberetningen, og eventuelle advarsler vises.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Driftsoverenskomster: Der kan nu importeres ludus-web tilskud fra driftsoverenskomstparter (kun FVU er implementeret indtil videre).
16.024

28/9-2018

Konsultationer, Elev: Siden kunne fejle.
16.023

27/9-2018

Praktiksteder: Mulighed for at masseoprette adgangskoder til praktikstedsmedarbejdere.
Eksamen, Beviser: Udvælgelseskriteriet afgangklasse gav ikke nogle afgangselever for gamle eksamensterminer.
Fejl rettet, Ungedatabasen: Der blev ikke hentet svar på afdelingsskoler. Aktivitetsindberetning, Fuldtid/Skolepraktik: Nyt faneblad "Udskrifter" hvor det er muligt at danne kvitteringsskrivelser.
Fejl rettet, Stamklasse, karakterer: Siden fejlede.
16.022

26/9-2018

Elev, Kviklinks, Fravær: Tilføjet ny side for studievejledere og stamdataadministratorer med mulighed for at masseredigere elevens fravær. Det kan også gøres for fremtidige aktiviteter.
Aktivitetsindberetning, Skolepraktik, Summeringer: Der vises nu takster for skolepraktik.
Spørgeskema og Quiz. Tilføjet print knap for spørgeskemabesvarelser og quizresultater.
Fejl rettet, Stamdata, Rekvirenter: Ved tilføj blev scrollposition ikke husket.
Fejl rettet, Stamdata, Rekvirenter: Nye rækker er som udgangspunkt aktive.
Fejl rettet, Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Barns cprnummer fik indført en ekstra -, hvilket gjorde at cprnummeret gav en valideringsfejl.
Stamdata, SU: Timer fra OBU hold medtages ikke længere i SU beregningen.
Stamdata, SU: Timer fra FVU hold medtages nu kun, hvis eleven har AVU hold samtidigt og er 18-19 år.
Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Timeoversigten viser nu ikke længere hold som ikke kan være SU udløsende (f.eks. OBU hold, hold med ugenorm 0 etc).
Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Timekontrol oversigten viser nu også kilderne til beregningen.
Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Timekontrol medtager nu ikke længere holdtilmeldinger hvor tilmeldingen har status Slettet.
Stamdata, Red. elev, SU-timekontrol: Timekontrol medtager nu ikke længere holdtilmeldinger hvor der eksisterer mindst 1 holdelement tilknytning for eleven.
Fejl rettet, Easy-synkronisering: Upload af nye easyeksporter fejlede hvis filen var for stor (problemet opstod typisk, når man medtog protokol).
Hold, Karakterer: Der kan nu udskrives karakterlister fra siden.
16.021

20/9-2018

Fejl rettet, Stamdata, Brobygning integration: Eksport af brobygningshold fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Elever som kun har 6 tal i deres cpr nummer gav fejlsiden.
Stamdata, Vælg lokale/ressource: Kolonnen "Aktive skoleår" er nu fjernet i oversigten.
Fejl rettet, Studiekort applikation: Kunne fejle under opstart.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterfristsæts tilknytning til hold: Hvis et karaktersæt ikke havde nogle hold tilknyttet, så kunne tabellen rent grafisk blive ødelagt.
16.020

19/9-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der tillades ikke længere restårselev-bidrag for diverse gymnasielle uddannelser.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der gives nu mere information ved problemer ang. opsætning af undervisningsdage.
Eksamen, XPRS, Indberetning af realiserede prøveplaner: Alle elever på et prøvehold indberettes nu - uanset om der ligger protokol for prøven på eleven.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Uddannelser: Der er nu tilføjet print-ikon til Skoleperioder-information.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Detaljer: Der vises nu en kolonne med ansvarsområde.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag, Detaljer: Der kan nu fremsøges linjer på ansvarsområde.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Håndterer nu elever der skifter XPRS-elevtype.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Summeringer: Der vises nu restbidrag.
Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: "Summeringer" fanebladet fejlede.
Fejl rettet, Fagvalg: Enkelte fag blev vist dobbelt.
16.019

14/9-2018

Fejl rettet, Elevfravær: For EUD elever fik man ofte fejlsiden.
16.018

14/9-2018

Hold, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Elevopsætning: Det er nu lettere at opsætte erhvervsrettet påbygning.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, Elevfravær: Man fik fejlsiden hvis man skiftede skoleår.
Layout rettet, Uddannelsesmodel udtræk på regelgrundlag, man kunne ikke se hvilket regelgrundlag man valgte.
Fejl rettet, Taxameter, Fuldtid: Der kunne opstå nogle 0-varighed og 0-bidrag rækker. De dannes nu ikke mere.
16.017

12/9-2018

Hold, Opgaver: Det er nu muligt at se en udspecificeret oversigt over holdets opgaver.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der tillades ikke længere restårselev-bidrag for almengymnasielle uddannelser.
16.016

12/9-2018

Hold, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Elevopsætning: Erhvervsrettet påbygning (ER) angives nu ved at skrive antal tælleperioder hvor der udløses normalt tilskud inden der udløses ER.
Fejl rettet, Fraværsregistrering på månedsbasis: Ændringer blev ikke altid gemt siden sidste release.
16.015

11/9-2018

Fejl rettet, EUD-historik visualisering viste dubletter af forløb, uddannelsesaftaler hvis der blev zoomet.
Fejl rettet, Elevforløbsverifikation: Forløb af varighed længere end 5 år (f.eks. EUD Hovedforløb) kunne ikke danne uu/su på baggrund af forløbet. Stamdata, Beviser: Stamdata, Beviser: EUD Hovedforløbsbeviser har nu automatisk flueben sat i Tilskud.
Stamdata, Karakterfristsæt: Når man oprettede/ændrede/slettede et karakterfristsæt, så verificerede den alle karakterfristsæt i skoleåret.
Fejl rettet, Ansøger: nogle ansøgere til skoleåret 2016/17 kunne ikke vises.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Det er nu muligt at opdatere grundforløbshistorik for alle typer af elever.
Fejl rettet, Forløb, Forløbsbeskrivelse: Der blev vist for meget information om en quiz når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Der kunne opstå ukendt fejl ved gem.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fultid: Hvis man havde angivet en korrektionsvarighed med mere end 1 decimal, så fejlede dannelsen af tilskudskladde.
16.014

6/9-2018

Fejl rettet, Elev, Studieplan, Kalender: Praktikstedsmedarbejdere havde ikke adgang til praktikanters kalender.
Fejl rettet, Eksamen: Karakterer på faget "8054- Kultur- og samfundsgruppe" og underfag har vægt 1.
Skemalægningsapplikation, Evaluer skema: Der vises nu mere information.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Kopier til Excel og print virkede ikke for beregnet tilskud.
Fejl rettet, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Kolonneoverskrifter fuldte ikke med ved scroll.
Fejl rettet, Hold, Studieplan: OBU evaluering var ikke synlig for stamdata administratorer.
Fejl rettet, Forside, Praktikstedmedarbejder: I nogle tilfælde blev praktikaftaler vist flere gange.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Der vises nu også rekvirent under detaljer.
Stamdata, Aktivitetsindberetning enkeltfag: Der vises nu også rekvirent under detaljer.
16.013

4/9-2018

Fejl rettet, Ungedatabasen: Der var nogle indberetninger, som ikke blev genindberettet efter fejl.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der var i nogle tilfælde inkonsistens mellem bidrag og restbidrag i en indberetning.
16.012

29/8-2018

Fejl rettet, .NET framework: Links til installation fejlede.
Fejl rettet, Skemalægning, Automatisk skemalægning: Der kunne opstå fejl ved anvend af løsning.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Under installation/opstart fik mange fejlen "Programmet kræver assemblyen System.Memory".
Stamdata, Vælg elev, Søgning: Der søges nu også i PNr.
Stamdata, Vælg elev, Søgning: Søgninger i PNr og post nr. sker nu kun på hele værdien - dvs at et søgning på 286 ikke finder 2860.
Rapportering, VUC posteringer: Tilføjet ny kolonne "Balance".
Masserediger anden aktivitet: Hvis man vælger opret aktivitet, så genbruges den fremsøgte aktivitets titel.
Fejl rettet, Eksamen, Indlæs karakterer fra netprøver.dk: Fejlede på EGYM Syge Sommer 2018.
Fejl rettet, Tilskud, Private kostskole: Hvis der ikke var angivet en slutdato for tilskudet, så fik man fejl frem til år 2050. Nu bruges beregnes kun tilskudsinfo i elevens aktive perioder.
Fejl rettet, Stamdata, Red. Elev, VUC Regnskab: Der vises nu hold på regnskabslinjerne.
Fejl rettet, Stamdata, Red. Hold, VUC Regnskab: Der vises nu elev på regnskabslinjerne.
16.011

28/8-2018

Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Der vises nu Lectio rekvirent for hver linje.
Rapportering, OBU: Tilføjet ny datakilde til VUC OBU. Den gamle datakilde vil blive udfaset.
Fejl rettet, Tilskud, Ny OBU tilskudsmodel: Fraværsprocent blev vist med alt for mange decimaler og var ikke altid vist korrekt.
Tilskud, Ny OBU tilskudsmodel: Der gives nu fejl, hvis eleven er tilmeldt hold med gammel VUC OBU tilskud. Eleven kan markeres som ikke tilskudsudløsende på de gamle hold, hvorved det ny tilskud får effekt.
Stamdata, Red. elev, OBU: Evaluering: Tilføjet flueben Foretaget, samt notefelt.
Stamdata, Red. elev, OBU: Indstilling: Tilføjet notefelt.
Kviklinks, OBU hold: Tilføjet nyt faneblad OBU Evaluering, som vises på OBU hold for holdets lærere. Siden viser de aktuelle elevers OBU evalueringer.
16.010

24/8-2018

Stamdata, Red. elev, VUC OBU: Der vises nu for hver indstilling hvor mange afholdte lektioner der har været, samt fremmøde.
Forløbsdeling, Søgning: Gav fejlsiden.
16.009

23/8-2018

Fejl rettet, Holdets/klassens/gruppens medlemmer: Billederne blev ofte indlæst meget langsomt. Hvis der var rigtigt mange, så kunne der opstå fejl og man kunne blive smidt af Lectio.
Fejl rettet, Eksamensudtræk EUD: Alle EUD hold i eksamensterminen blev verificeret. Nu er det kun hold der er relevante for stamklasserne der verificeres.
Fejl rettet, Afleveringsprogram: Virkede fortsat ikke.
16.008

22/8-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: I nogle tilfælde blev der udløst forkert varighed (f.eks. i tilfælde af fejl-linjer).
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Korrektion af tælleperiode gøres nu på skoleperiode niveau.
Fejl rettet, Afleveringsprogram: Virkede ikke efter opdatering af nogle komponenter.
16.007

22/8-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Det var muligt at lave korrektioner på fejl-rækker uden de nødvendige felter.
Fejl rettet, spørgseskemaer: Muligheden "Flere svar" krævede angivelse af korrekte svarmuligheder.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: Det kan nu korrigeres på flere felter.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: Der rapporteres nu flere fejl på korrigerede linjer.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P uddannelsesaftaler: EASY-P har været nede, hvilket gav fejlsider og fejlbeskeder. Færre sider fejler nu, når EASY-P er nede.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Korrektioner: Der blev i nogle tilfælde vist for mange linjer.
Fejl rettet, Editor: Ved klik paa editor kunne siden finde på at scrolle til toppen.
16.006

20/8-2018

Fejl rettet, Kopier til forløb: Navnet på holdelementerne i dropdownen var ikke altid forløbets aktuelle periodes holdelement, men kunne være et andet af holdets holdelementnavne.
Fejl rettet, Kopier til forløb: Nu vises også skabelonforløb som destination.
Fejl rettet, Studierverifikation, HHX v3: Erhvervsret kan byttes med Erhvervsjura fra den nye bekendtgørelse.
Fejl rettet, Studierverifikation, STXv1: Latin C efter den nye bekendtgørelse blev ikke genkendt i §28-checket.
Fejl rettet, Studierverifikation, HTXv3: Teknikfag fra den nye bekendtgørelse blev ikke regnet med i §9.
Fejl rettet, Aktivitetsforside indhold. Tabeller blev vist i venstre margin.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Som udgangspunkt blev editoren kun vist frem til aktivitetens start, nu vises den frem til aktivitetens slutningen.
Fejl rettet, Skema, Ugevisning: I nogle tilfælde blev aktiviteter ikke vist.
Fejl rettet, Eksamen: Karakterer på fagene "5699- Naturvidenskabelig faggruppe" og "8054- Kultur- og samfundsgruppe" og underfag har vægt 0,75.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Opdatering af time/fag fordeling gav fejl hvis der eksisterede fælleslektioner. Fælleslektioner opdateres nu ikke af denne funktion.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: "Antal elever" benævnes nu "Antal".
Stamdata, Skift afdelinger på entiteter: Det er nu muligt at skifte afdeling på skemalægnings-skemaer.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterfristsæt: Datoerne skulle ligge i afdelingens fuldtidsskoleår. Det er nu ændret til bare at skulle ligge i skoleåret.
Eksamen: Offentliggørelse af AGYM/EGYM vinter- og sommereksamen implementeret for skoleåret 2018/19.
Fejl rettet, Ansøger: Visning for ansøgere fra til 2016/17 kunne give fejlsiden.
16.005

14/8-2018

Fejl rettet, Holdet/gruppens quiz-resultater: Hvis et hold ikke var aktivt, så blev der ikke vist nogle quiz-resultater. Nu vises samme elever som der vises på holdets/gruppens medlemmer.
16.004

14/8-2018

Fejl rettet, ansøgere: Indlæsning af karakterer fra ansøgning kunne fejle pga. dubletter i filen fra optagelse.dk.
Fejl rettet, redigér flere: Det var ikke muligt at kopiere aktiviteter der ikke havde hold tilknyttet.
Fejl rettet, Brobygning.net: Fejl ved hentning af brobyggere grundet et certifikat-skifte.
16.003

9/8-2018

Rapportering: Tilføjet ny datakilde Stamklasse år.
Fejl rettet, Rapportering, Datakilde Lærerløn: Der manglede mulighed for at kunne angive aktueldato.
Stamdata, EUD, EASY-P aftaler: Listen viser nu aftaler op til 6 måneder gamle.
Stamdata, Lokationer: Nyt skærmbillede til at oprette/ændre lokationer.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, OBU: Der opstod ukendt fejl når man forsøgte at indsætte en ny indstilling.
16.002

7/8-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: I nogle tilfælde blev der givet advarsel om manglende fraværsregistering for skolepraktik hold uden fraværsangivelse.
Stamdata, Rediger stamklasse: Tilføjet nye felter: Note1 og Note2.
Rapportering: Tilføjet ny datakilde Stamklasser.
16.001

2/8-2018

Aktivitet, Rediger flere: Det er nu muligt at redigere titler på aktiviteter.
16.000

1/8-2018

Fejl rettet, Forside, praktiksted: "Vis kun aktuelle" viser nu også fremtidige aftaler.
Lectioapplikationer som skemalægning, timefagfordeling etc. er opgraderet til .Net 4.7.2.
15.233

30/7-2018

Fejl rettet, Ungedatabaseindberetning for GF2: GF2-elever som ikke fortsætter på hovedforløbet blev indberettet som Gennemført men skal være Afbrudt.
Fejl rettet, Ungedatabaseindberetning for Pre-IB: Der blev ikke indberettet en Gennemført-hændelse ved skift til IB.
Fejl rettet, Uddannelsesplan: Fik fejlsiden siden sidste release.
15.232

30/7-2018

Stamdata, Beviser, EUD: Tilføjet ny bevistype 'EUD Skolevejledning'.
Stamdata, Beviser, EUD: Tilføjet ny bevistype 'EUD Grundfagsbevis'.
Stamdata, Beviser, EUD: Tilføjet ny bevistype 'EUD GF Dokumentation'.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå ukendt fejl ved automatisk skemalægning.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Summeringer: Der vises nu takst for TMK PROEU.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Det er nu muligt at filtere linjer uden bidrag væk.
Stamdata, EUD historik visualisering: Tilføjet pauser.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Det er nu muligt at lave korrektion af bidrag på enkelte rækker.
Aktivitetsindberetning, Verifikation: Der vises nu fejl hvis en skolepraktik elev har mere end 45 ugers tilskud på et år.
Aktivitetsindberetning: For hold, elevforløb, m.fl. er det nu muligt kun at vise aktuelle linjer.
15.231

18/7-2018

Stamdata, Tilskud, VUC: Det er nu ikke længere nødvendigt at overføre det valgte fællesfag til enkeltfagstaxameteropsætning.
Aktivitetsforside, Materialevælger: Det er nu muligt at vælge og indsætte præsentationer.
Materialevælger: Er nu lidt mere keyboardvenlig: ESC lukker vælgeren, TAB sætter fokus på første tekstfelt.
Fejl rettet, Tilskud, Skolepraktik: Periodevis rekvirent angivet på eleven blev ikke respekteret.
Stamdata, EUD, EASY-P aftaler: Tilføjet mulighed for kun at se udbehandlede EASY-P aftaler.
EASY-Synkronisering, Protokollinjer: Protokollinjer uden meritinstitution kan nu importeres som godskrevne med beviskommentar.
EASY-Synkronisering, Protokollinjer: Tjekker nu også for dubletter med forskellig karakter på tværs af karakterskalaer.
Fejl rettet, Karakterdatabasen: Nu fremsøges alle beviser og karakterer som bør sendes til karakterdatabasen. Før blev der ikke vist nogle, hvis forløbene var afsluttet.
15.230

12/7-2018

Forløbsmateriale: Ved kopiering af aktivitetsindhold fra forløbets Beskrivelse-faneblad kopieres aktivitetsquizzer og holdmaterialer nu også.
Stamdata, Rediger elev, Regnskab: Der er nu mulighed for at oprette og redigere manuelle posteringer.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Knapperne annuller og udfør har nu tastaturgenveje.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud: Holdtilskud til brobygnings-/præsentations-tilskudsberegninger, hvor holdet havde flere holdelementer, men hvor en elev ikke var tilmeldt alle holdelementerne, kunne fraværsopgørelsen til tilskud sige at der manglede fraværsregistreringer.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: For EUS-elever er dropdown-menuerne under grundførløb nu tomme som standard.
Fejl rettet, Stamdata, Udmeld elev: Valget af hvilke holdtilknytninger der skulle slettes/opdateres virkede ikke korrekt i forbindelse med korte hold der ikke var startet endnu i aktuelle skoleår.
Quiz: IB-karakterskalaen er nu understøttet.
Fejl rettet, Forløbsdeling: Kopiering af forløb med forløbsquiz fra anden skole gav fejlsiden.
Quiz, Redigering: Ved gem af quizzer med spørgsmål af typen "Flere svar", hvor kun 0 eller 1 muligheder er markeret som værende korrekt, vises nu bekræftelsesdialog.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Præsentationsikon på indholdsfanebladet blev vist gentaget horisontalt på hele linien.
Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Verifikationen af fritagelse for fag bruger nu elevforløbets skoleperiode i stedet for elevtypen.
Bevisverifikation, EUD GF2: Tilføjet verifikation af at eleven har en elevtype med GYM hvis elevforløbet har skoleperiode HX eller GY.
Rapportering: Tilføjet ny datakilde: "VUC Posteringer".
15.229

5/7-2018

Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Elever med elevtype indeholdende GYM fritages for Dansk D og Engelsk D.
Fejl rettet, Elev, Studieplan, Valgfag: Valgfagsønskerne blev i nogle tilfælde verificeret på en forkert uddannelsesversion.
Fejl rettet, Karakterdatabasen, Beviser: For beviser indberettes nu kun de officielle fag.
Fejl rettet, Stamdata, Opdater indbyggede grupper: Alle lærere gruppen opdateres nu også med lærere der er aktive i fremtiden.
Stamdata, Terminer: Der er nu tilføjet terminsprøveterminer frem til og med skoleåret 2025/26.
Eksamen, Indberetning af realiserede prøveplaner: Der er nu ikke længere et krak at eleverne har fået karakterer på prøveholdene. Det er kun hvis en elev har fået f.eks. IM eller SYG at eleven ikke medtages i indberetningen.
15.228

4/7-2018

Fejl rettet, Karakterdatabasen: Forslag-Beviser kunne give fejlside, på grund af valgfrie fag. Nu fejler siden ikke mere, men der mangler stadig håndtering af disse fag.
Fejl rettet, Fagvalg: Nyt fag 6770- tilføjet som muligt SSO fagvalg.
Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Elever med elevtypen indeholdende GYM fritages Afsætning C, Erhvervsøkonomi C og Informationsteknologi C.
Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Verifikation af uddannelsesspecifikt fag virkede ikke altid efter hensigten.
Fejl rettet, Bevisudstedelse, EUD beviser: Godskrivning af eksamenskarakterer kom ikke med på beviset.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Hvis beviser blev trukket tilbage hurtigt efter udstedelse (indenfor 30-90 minutter), så kan der optræde tilbagetrækningsfejl i eksamensdatabaseloggen, da beviset aldrig er blevet indsendt. Nu forsøges beviset ikke tilbagetrukket, hvis det ikke er indsendt. Fejlen betyder dog ikke noget.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Verifikation af overlappende skoleforløb viste ikke alle overlap.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Hvis protokol blev slettet hurtigt efter udstedelse (indenfor 30-90 minutter), så kan der optræde tilbagetrækningsfejl i eksamensdatabaseloggen, da protokollen aldrig er blevet indsendt. Nu forsøges protokollinien ikke tilbagetrukket, hvis den ikke er indsendt. Fejlen betyder dog ikke noget.
Fejl rettet, Stamklasse, Karakterer, Udspecificeret: Printikonet ud for elevens navn printede altid den første elevs karakterer og karakternoter.
Stamdata, Terminer: Der er nu tilføjet vinter og skr opg terminer frem til og med skoleåret 2025/26.
Fejl rettet, Rediger aktivitet, Rediger flere: Ved oprettelse blev den originale aktivitets titel kopieret til noten på den nye aktivitet.
Aktivitetsforside: Ved indsættelse af forløbs- og aktivitetsquizzer og holdmaterialelektier, bliver der nu gjort opmærksom på at disse ikke bliver kopieret med.
Spørgeskema: Pointberegning af fluebens-spørgsmål i spørgeskema med negativt points slået fra er modificeret lidt. Eksisterende spørgeskemaer påvirkes ikke.
15.227

2/7-2018

Stamdata, Rediger elev, Beviser: Der vises nu information om eksamensdatabasen for hvert bevis.
Stamdata, Eksamensdatabasen: Det er nu muligt at få vist alle rækker for en enkelt elev.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Prøvebeviser (GYM) for ny ordning blev ikke indberettet.
15.226

30/6-2018

Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Eksamensdatabasen kunne ikke modtage beviser, hvor der for et fag var både Samlet vurdering STA og samlet vurdering EKS. Fejlede beviser skal genbehandles.
15.225

29/6-2018

Obu: Tilføjet dato for undervisningsplan.
15.224

29/6-2018

Fejl rettet, prøvebevis: Udstedelse af prøvebeviser for HTXv4 og HHXv4 meldte fejl om manglende bevisoverskrift.
15.223

28/6-2018

Fejl rettet, studieverifikation, HTX gl. Ordning: Forkert tekst ved verifikation af studieretning med Kemi.
Fejl rettet, studieverifikation, HTX, gl.ordning: Tog ikke højde for hævning af Biologi B, Informationsteknologi B, Idehistorie B og Design B.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Gav fejl om manglende protokollinjer selvom disse er oprettet.
15.222

28/6-2018

SU, Indskrivningsindberetning: Indskrivningsrettehændelser vises nu med suffiks ", rettelse" når indberetningstransaktionen vises, ligesom det gør på SU-fanebladet under elevstamdata.
15.221

27/6-2018

Bevisverifikation, EUD GF2. Meldte om fejl for fag taget på GF1.
15.220

26/6-2018

Fejl rettet, eksamensdatabaseindberetning: Kombinationen af Afsluttende Standpunktskarakter og evalueringsform SAM kunne ikke indberettes.
Fejl rettet, bevisudstedelse, GSK: Udstedte beviser blev ikke vist på oversigten.
15.219

26/6-2018

Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Karaktergennemsnittet blev ikke udregnet korrekt.
Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Verifikation af om der findes protokollinjer for Valgfag (14588-) og Overgangskrav fjernet.
15.218

25/6-2018

Fejl rettet, Skemalæningsprogram: Var meget langsom når der blev valgt mange brikker.
15.217

25/6-2018

Fejl rettet, Beviser, EUX postreform: C-niveauer fra GF2-delen gav verifikationsfejl i studieverifikationen.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: HF enkeltfags v1 elever der kun har haft v2 fag i løbet af skoleåret blev ikke identificeret som afgangselever.
Fejl rettet, bevisgenerering, HTX: Mere end en protokollinje til generering af underfag for teknikfag.
15.216

25/6-2018

Fejl rettet, Bevisgenerering: Gav fejl for GF2-beviser.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: I nogle tilfælde blev kun STX-ansøgere vist til konvertering.
Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Gav fejlsiden i visse tilfælde.
15.215

22/6-2018

Ingen versionsnoter.
15.214

22/6-2018

Fejl rettet, ansøgerkonvertering: Konvertering til studieretning, kunne ikke finde valgfag.
Fejl rettet, karakterdatabaseindberetning: Kunne fejle på indberetning ved brug af Lectio karaktertypen "Afluttende Standpunkt, skriftlig".
15.213

22/6-2018

Fejl rettet, Udg. censur, studieplan: Man fik fejlsiden.
Fejl rettet, Automatisk udstedelse af prøvebeviser: Det var ikke muligt at få automatisk udstedt mere end ét prøvebevis pr. termin.
15.212

21/6-2018

Ingen versionsnoter.
15.211

21/6-2018

Fejl rettet, Eksamensdatabaseindberetning: Indberetning af GSK-prøvebeviser på 3007v2 virkede ikke.
15.210

21/6-2018

Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Hvis to uddannelsesaftaler bliver afbrudt af en RKV betragtes de som én aftale.
Eksamer, Beviser: Lokale fag medtages ikke længere på EUX-beviser som standard.
Fejl rettet, Bevisverifikation, HHX: Verifikationen gav fejl for afsl. standpunktskarakter for Erhvervscase 4939.
Karakterdatabasen: Afgangskarakterer i dansk og matematik for EUD-ansøgere indlæst.
15.209

20/6-2018

Fejl rettet, Skemalægning: Automatisk skemalægningsvinduet viste forkert antal uplacerede brikker.
Fejl rettet, Materialevælger: Kunne ikke vælge forløbsmaterialeindhold i Internet Explorer.
15.208

18/6-2018

Fejl rettet, Karakterdatabase: Karaktertyperne Afsluttende Standpunkt Mdt. og - Skr. kan nu også indberettes.
15.207

18/6-2018

Fejl rettet, Forløb, Forløbsmaterialeeditor: Ved indsættelse af indhold kopieret fra anden editor blev overskriftstypen ("Aktivitet", "Lektie") ikke vist.
Editor: Ny genvejstast til at indsætte vedhæftet fil: Ctrl+Alt+F.
Editor: Ny genvejstast til at indsætte matriale: Ctrl+Alt+M.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Hold som løb over 2 indberetningsperioder, ville for elever som havde fravær i hele den ene indberetningsperiode udløse bidrag 0.
15.206

15/6-2018

Ingen versionsnoter.
15.205

15/6-2018

Fejl rettet, Forløb, Forløbsmaterialeeditor: Popop-værktøjslinie for aktivititets- og ressource-overskrifter blev vist lidt højere oppe på siden end de burde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Genvejstasten ctrl+alt+o til at slå "Offentlig"-fluebenet til og fra, virkede ikke.
Fejl rettet, Materialevælger: Udfoldning af forløbsmaterialeindholdsfortegnelse virkede ikke i Internet Explorer 11.
Fejl rettet, Materialevælger: Sammendfoldning af aktivitetsindholdsfortegnelse virkede ikke.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: AUB fanebladet kunne fejle under fraværsberegning.
Fejl rettet, Stamdata, Elev - Hent uddannelsesaftaler: Kunne fejle siden release sidste release.
15.204

14/6-2018

Fejl rettet, Karakterdatabaseindberetning: Fejlkommunikationenr blev forsøgt gensendt.
15.203

14/6-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindhold: Link til præsentation blev vist med efterfølgende link-ikon.
Fejl rettet, Editor: Ved klik på links i indholdfortegnelse hoppede editoren til overskriften skjult af editorens værktøjslinie.
Fejl rettet, Forløb, Aktivitetsliste: Elevfeedback blev ikke vist sammen med lektier og øvrigt indhold.
Fejl rettet, Forløb, Forløbsmaterialeeditor: Ikoner til ventstre for letier, øvrigt indhold og præsentationer blev ikke altid vist.
Fejl rettet, Karakterdatabaseindberetning: Ikke-afsluttende årskarakter samt eksamenskarakterer i Dansk/Matematik/Engelsk kan nu også indsendes til Karakterdatabasen.
15.202

13/6-2018

Fejl rettet, Ansøger konvertering: Kunne ikke finde stamklasser til 3-årig HF BGK samt STKv2.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: I nogle tilfælde blev eleven ikke sat på den oprindelige stamklasse efter endt grundforløb.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Brobygning/præsentationskurser: I nogle tilfælde blev fraværet ikke udregnet korrekt, hvis der var aflyste aktiviteter.
Fejl rettet, Oversigten over frie lokaler meldte om fejl for sidste uge i skoleåret.
Fejl rettet, Bevisverifikation, HTX: Verifikationen tillod ikke teknikfagene fra den nye bekendtgørelse.
Fejl rettet, Udskrift af karakterliste, FVU: Gav fejlsiden.
15.201

8/6-2018

Ingen versionsnoter.
15.200

7/6-2018

Fejl rettet, Karakter-kombinationer: For faget 4206-3 er der fejlagtigt udmeldt dobbelt (STA,-) fra STIL. Det betød desværre at den helt blev fjernet i Lectio.
Fejl rettet, Studieplan: Visning af studieplan kunne hænge.
Fejl rettet, Beskeder: Filer vedhæftet beskeder kunne ikke gemmes i Lectio-mappe.
Fejl rettet, Editor: Ved paste af indhold fra et Google Docs-dokument, blev teksten fed, og denne formatering kunne ikke fjernes.
15.201

x/6-2018

Fejl rettet, Tabeller: Tabelkolonneoverskrifter der låser sig til toppen af siden når siden scrolles, blev ikke vist siden sidst release.
15.199

5/6-2018

Elev, Studieplan, Målpinde: Viser nu også målpinde for underfag på kombinationsfag.
15.198

5/6-2018

Praktiksteder: Praktiksteder opdateres automatisk med data fra lærerstedet i EASY-P.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Brobygning/præsentationskurser: I nogle tilfælde blev fraværet ikke udregnet korrekt, hvis der var aktiviteter hvor krediteringsminutter var 0.
Stamdata, Uddannelsesmodel: Tilføjet ny rapport Målpinde, hvor man kan hente et excelark med alle målpinde.
Fejl rettet, Ansøger: Konvertering af ansøgere i Region Hovedstaden kunne give nogle fejl.
Fejl rettet, Skemalægning: Hold-,klasse- og læreropsætning i 2-ugersskemaer. Knapperne til spærring af hele dagen virkede ikke efter hensigten for dagene i skemaets anden uge.
15.197

30/5-2018

Fejl rettet, Ansøger: Efter sletning af en ansøger fik man fejlsiden.
Fejl rettet, Elev, Stamdata: Linket til ansøger var blevet skjult.
Fejl rettet, Ansøger: Konvertering til 10.klasse krævede egnethed markering af enten Gymnasie eller EUD.
Planlægningsapplikationer: Kan nu startes fra Chrome ved brug af "Windows Remix ClickOnce Helper"-extension og Firefox ved brug af "Breez ClickOnce"-addon.
Fejl rettet, Karakterblade: Nogle gange optrådte afsluttende årskarakterer i både afsluttende årskarakterer og årskarakterer kolonnerne.
Fejl rettet, Karakterblade: Ændret rækkefølge på kolonnerne, så årskarakterer nu kommer før afsl. årskarakterer, samt at DEL karakterer kommer lige efter årskarakterer.
Fejl rettet, Bevisverifikation: HHX-Beviser gav fejl for DIO standpunktskarakterer.
EASY-integration: Tilføjet mulighed for at bruge flere eksterne ID'er på stamklasser.
Fejl rettet, Udgående censur: Ved udgående censur-information blev der vist fejlbeskeden "Institutionen XXX bruger ikke Lectio til eksamen", hvis der var angivet forkert institutionsnummer eller der manglede prøveholdid.
Fejl rettet, Udgående censur: Ved udgående censur-information viser fejlbeskeden "Institutionen XXX bruger ikke Lectio til eksamen" nu også institutionsnummer.
15.196

24/5-2018

Fejl rettet, Bogdepot: Det var muligt at få ændret bognummer til ugyldige talværdier. Dette gav nogle fejl i bogdepotet.
15.195

18/5-2018

Fejl rettet, Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Udledningen af stamklasser gav i nogle tilfælde to stamklasser med samme startdato.
15.194

17/5-2018

Fejl rettet, Indberetning til Netprøver: Kunne fejle pga. mundtlige prøvehold med ulovlige uddannelse/fagkode-kombinationer.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Rediger Prøvehold: Tildel tider gav i nogle tilfælde for lang tid til lang forberedelse.
15.193

16/5-2018

Rediger elev: Ordblinde-udredning har fået en opdatering.
15.192

16/5-2018

Fejl rettet, EASY-Synkronisering, Indlæs AUB: Fejlede ved manglende telefonnummer og/eller lokalnummer.
15.191

14/5-2018

Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af skolepraktik: Siden fejlede.
15.190

14/5-2018

Fejl rettet, Studieverifikation: v2-uddannelser talte ikke sprogfag fra den forrige reform med.
15.189

9/5-2018

Fejl rettet, Rapportering, Ansøgere: Filtrering på afdeling virkede ikke.
Forløb, Opgaver: Tilføjet mulighed for at oprette en inaktiv opgave på et forløb.
Rediger praktiksted: Det er nu muligt at hente information på baggrund af CVR eller P-nummer.
Fejl rettet, Studieretning, Verifikation: For Studenterkursus var nogle fag-timetal forkerte.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Rediger Prøvehold: Tildel tider gav i nogle tilfælde ikke lang nok tid til lang forberedelse.
Stamdata, Indlæs EUD skolepraktik: Hvis uddannelsesaftalen har angivet en DS-afdeling, foreslås der kun hold på samme DS-afdeling.
Fejl rettet, ansøger, konvertering: Kunne ikke finde stamklasser til 3-årige HF-uddannelser.
Aktivitetsindberetning: Enkeltfagshold kan have angivet en fjernundervisningsprocent, og derved udløse FJENK.
Aktivitetsindberetning: Ny udløsningstype der udløser tilskud for hele perioden, selvom eleven kun er tilknyttet en del af perioden.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: I nogle tilfælde blev brikker placeret uhensigtmæssigt.
15.188

4/5-2018

Forløb: Knappen "Kopiér til forløb" på forløbssiden fjernet.
Aktivitetsforside, Editor: Radioknappen "I aktuelle afsnit" respekteres nu for forløbsmaterialeindhold, aktiviteter, lektier og quizzer.
Lønposter: Ændret måde midlertidig lærer udvælges.
Fejl rettet, Rediger Elev, Holdtilknytninger: Dobbeltbookninger blev ikke detekteret korrekt.
Fejl rettet, Studieplan: Der stod ??? i titlen.
Eksamensdatabase: Det er nu muligt at genindberette fejlede protokollinjer.
Fejl rettet, Konverter ansøgere: Æ, ø, og å vises nu korrekt.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: Der vises kun fejl om manglende fraværsregistrering hvis holdet er sat op til at skulle anvende fravær.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensaktivitetoversigt: Kun offentliggjort udgående censur blev vist. Nu medtages alt udgående censur.
15.187

25/4-2018

Fejl rettet, Ansøger: Opret ny ansøger gav fejlsiden.
Ansøger, Brevfletning: Der er lavet en brevflettekilde til ansøgere. Link fra søgelisten samt individuelle ansøgere.
15.186

25/4-2018

Elevnavne: Det er nu muligt at give elever et "visningsnavn" hvis de f.eks. har navnebeskyttelse eller meget lange navne.
Fejl rettet, Eksamensaktivitetsoversigt: Lærere blev vist som dobbeltbooked selvom de ikke var det.
Stamdata, Indlæs EUD skolepraktik: Der er nu understøttelse for, at der kan være flere skolepraktikhold. I indlæs uddannelsesaftale kan man nu vælge hvilket hold eleven skal på.
Ansøger: Kortvisningen opgraderet med mulighed for at vise placering for uddannelsesønsker.
15.185

23/4-2018

Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: Det er nu muligt at lave korrektioner på række-niveau.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Introduktionskurser: Elever der var fraværende på alle tælledatoer udløste bidrag.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Ved indlæsning af grundforløb blev eleven ikke sat på hovedforløbet efter grundforløbet var slut.
Fejl rettet, Ansøger: Konvertering af Pre-IB/IB ansøgere kunne ikke finde stamklasser.
15.184

18/4-2018

Ingen versionsnoter.
15.183

18/4-2018

Fejl rettet, Hold, Karakterer, Quiz-resultater: Siden gav fejl ved overlappende forløb med quizzer i overlapningsperioden.
Fejl rettet, formler i forløbsmateriale editoren virkede ikke.
Brevskabeloner, det er nu muligt at generere dokumenter med elevfotos.
Vis Quiz: Sortering tilføjet på besvarelserne.
Timefagfordeling, Timefagfordelingsrapporter: Felterne UV, Aftalt timetal og Adm.belast. angives nu med to decimaler.
Fejl rettet, Kopiér forløb: Fejlede ved forsøg på kopiering af forløb med speciel Safari-html.
Fejl rettet, ansøger: Upload af export fra anden Lectio-skole fejlede.
15.182

17/4-2018

Fejl rettet, optag.dk: Ansøger-rapporterne kunne ikke hentes.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Introduktionskurser: Elever blev i nogle tilfælde ikke medtaget hvis der ikke var angivet fravær på holdet.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Tilføjet automatisk opdatering af stamklassen.
15.181

13/4-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik: Der gives ikke advarsel om manglende fraværsregistrering for fremtidige tælledatoer.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå fejl ved Gem.
15.180

11/4-2018

Aktivitetsforside, Materialevaelger: Ved indsættelse af præsentationsindhold fra forløbsmateriale medtages overskriften ikke mere.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Bevis: Der kunne opstå fejl for elever med merit-protokolinjer uden institutionsnummer.
Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Det er nu muligt at trykke Udfør, selvom der ikke kunne findes et EUS elevforløb.
Eksamen, Beviser: GF1 elever der var flyttet over på GF2 elevforløbet fremgik ikke af listen over afgangselever.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der opstod fejl ved slet af skemabrik.
15.179

6/4-2018

Fejl rettet, Stamdata, Rediger fag: Man fik ukendt fejl ved forsøg på skift af fagnummer på lokale fag.
15.178

5/4-2018

Fejl rettet, Hovedmenu: Linket til avanceret skema virkede ikke siden release 15.176.
15.177

5/4-2018

Fejl rettet, Hovedmenu: Linket til grupper virkede ikke. Man blev i stedet sendt til hold siden.
Fejl rettet, Afleveringsservice: Kunne fejle, hvis der var mange prøvehold at hente.
15.176

5/4-2018

Fejl rettet, Ansøgerrapport: Kunne være tom for enkelte afdelinger.
Fejl rettet, Studieverifikation: HTXv4 gav en advarsel om manglende B-niveau for Teknikfag A.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Lektienoter i editoren blev ikke udtrukket.
Forløbsdeling: Funktionalitet til salg er fjernet. Funktionalitet til deling er uændret.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Lektienoter i editoren blev ikke udtrukket.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Fejlede ofte siden sidste release når man trykkede Udfør.
15.175

3/4-2018

Fejl rettet, Ansøger, Import: Hvis kommunekoden var ugyldig, så fik man ukendt fejl ved import. Nu får man at vide, at kommunekoden er ugyldig.
Fejl rettet, Rediger Flere: Rettet fejl for skoler med flere afdelinger.
Indlæs uddannelsesaftale: Det er nu valgfrit om eleven skal tilknyttes et grundforløb.
15.174

26/3-2018

Ingen versionsnoter.
15.173

23/3-2018

Ingen versionsnoter.
15.172

23/3-2018

Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Den første lærer/lokale tilføjes nu uden klik på tilføj.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Materialevælger: Radioknapperne "Lektie" og "Øvrigt indhold" havde ikke nogen effekt for forløbsmaterialeindhold.
Aktivitetsforside, Materialevælger: Der er nu en ny radioknap "Auto", der indsætter det valgte indhold som den type det har.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ryd filtre virkede ikke efter kopiering af skemabrik.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Det var ikke muligt at fremsøge KS / NF prøvehold.
15.171

21/3-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå fejl ved opret af nyt skema.
Stamdata, Rediger elev: Tilføjet integration til DocuNote.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér til forløb: Der vises nu års-specifike navne på hold.
Konsultationer: Mulighed for automatisk tildeling af lokaler.
Brevskabeloner: Nye Lectio skabeloner som eliminerer kompatibilitets problemer.
15.170

20/3-2018

Eksamen, Eksamenskarakterer: Tilføjet mulighed for at hente karakterer fra Netprøver.dk for flere prøvehold samtidig.
Stamdata, Karakterer: Nye karaktertyper "Lokal prøve - mundtlig" og "Lokale prøve - skriftlig" der kan bruges til ikke-XPRS karakterer.
Fejl rettet, Bevis: Der tillades nu merit for "Udd. specifikt fag" på EUD GF2 beviser.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Opsætning: Det var ikke muligt fjerne alle spæring-flueben ved brug af "A"-knappen.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Planlæg AT kæder: Der opstod ved hvis en elev havde tildelt dag men ikke tidspunkt.
Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Aktive OBU elever blev meldt som "indberettes ikke". Nu kigges på de aktive hold hvis der ikke er overført endelig varighed og fremmøde til elevens hold tilknytning.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: I nogle tilfælde blev uplacerede brikker ikke vist.
15.169

19/3-2018

Skema, Ugevisning: Mulighed for at vælge hele kolonner ved at trykke på den øverste uge celle.
Skema, Ugevisning: Mulighed for at vælge hele rækker ved at trykke på den venstre modul celle.
Skema, Ugevisning: Mulighed for at navigere og vælge moduler/aktiviteter med tastaturet.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Der blev i nogle tilfælde givet forkert advarsel ang. elevs slutdato på elevforløbet.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Der vises nu slutdato for hvert skoleår.
Fejl rettet, Konsultation, Lokaler: Det er nu muligt at redigere lokaler selvom konsultationen er startet.
15.168

19/3-2018

Fejl rettet, Forløb: Ved sletning af forløb med inaktive opgaver, slettes opgaven også.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Realkompetencevurdering: Der vises nu også fag for HF enkeltfag v2.
Fejl rettet, Skemalægning: Der kunne opstå ukendt fejl pga. forkert .NET version (version 4.7.1 er påkrævet).
Fejl rettet, Verifikation, Valgfag: Der blev i nogle tilfælde givet forkert fejl ang. HTX teknikfag.
Stamdata, Lærer, Kompetencer: Foreslag til kompetencer skrives nu under listen af lærerens kompetencer.
15.167

16/3-2018

Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Indberetningen gruppere kursisterne på uddannelsesniveau. De samles nu på cøsaformålsniveau med angivelse af seneste kursus' uddannelse.
Fejl rettet, Stamdata, Opret Fag: I nogle tilfælde blev det foreslåede fagnummer et globalt fagnummer.
Stamdata, Rediger elev, EUD: Listen med Foreslåede hold viser nu forslag for hold ud fra det aktuelle og fremtidige elevforløb. Før var det kun det aktuelle, hvilket betød at hvis eleven ikke var startet på et elevforløb, så var listen tom.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Lærer: Der kunne opstå ukendt fejl.
Eksamen, Opret Prøvehold: For HF NF/NV etc. foreslåes nu også faget selv som foreslag til årsprøver.
15.166

16/3-2018

Ingen versionsnoter.
15.165

16/3-2018

Eksamen, Opret prøvehold: Nu vises alle elever som er/har været tilknyttet til holdet. Som standard er det de elever der forventes at skulle på prøveholdet som markeres.
Fejl rettet, Skemalægning: Hurtigere opstart af programmet.
Fejl rettet, Skemalægning: "Ryd filtre" virkede ikke altid.
15.164

15/3-2018

Skema, Ugevisning: Mulighed for at redigere valgte skemabrikker.
15.163

15/3-2018

Fejl rettet, Eksamen, Prøveholdsoversigt: Sortering på lærer virkede ikke.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: For realkompetencevurdering for HF enkeltfag kunne der blive vist fejl ang. ugyldig TMK.
15.162

14/3-2018

Stamdata, Elev, Bevis: Det er nu muligt at angive om et bevis skal inkluderes i aktivitetsindberetning.
Stamdata, Elev, Bevis: Ved udstedelse af bevis sættes nu automatisk om beviset skal udløse tilskud udfra elevens elevforløb.
Fejl rettet, Skema, Ugevisning: Aktiviteter som lå over flere moduler/dage blev ikke vist ordentligt.
Fejl rettet, Rediger flere: Ved redigering af anden aktivitet blev der ikke oplyst om forkert format ved ændring af tidspunkt.
Fejl rettet, Rediger Flere: Der bruges nu holdets skoledagskalender til udledning af skoledage.
Fejl rettet, Eksamensindberetning: GSKv2 fejlede med besked om manglende ExamQualifiers.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgerskærmbilledet fejlede for visse ansøgere fra 2016.
Fejl rettet, Ansøger-upload: Upload af ansøgere kunne fejle.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Det var ikke muligt at oprette prøvehold til nye NV og KS fagkoder.
15.161

12/3-2018

Skema: Ny uge-visning for stamdataadministratorer med mulighed for masseopret.
Aktivitet, Rediger Flere: Det er nu muligt at se resultatet af de valgte redigeringer.
Aktivitet, Rediger Flere: Nyt layout.
Easy-Synkronisering, Opret Fag: Det er nu muligt at oprette kombinationsfag automatisk.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvefagsudtræk: Der opstod ukendt fejl hvis man havde HFv1 elever på HFv2 NV og KS fagkoder.
Easy-Synkronisering, Holdelementer: Gymfag foreslås ikke længere som underfag på kombinationsfag.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Der kunne blive vist fejl for elever med faget 5743A Bioteknologi.
15.160

7/3-2018

Fejl rettet, redigér elev: Fejlede siden sidste release.
15.159

7/3-2018

Studieverifikation: Verfikation af STK-elever, som af tilskusårsager er tvunget på ny-reform (STKv2), bliver nu verificeret efter den gamle reform.
Fejl rettet, Ansøger: Export af ansøgere kunne fejl for ansøgere indlæst fra optagelse.dk's gamle format. (f.eks. overliggere)
Forløbsmateriale, Editor: Lektie- og aktivitetsnote kan nu indsættes med genvejstasten ctrl+alt+n, og lektie kan skiftes mellem at være offentlig eller ej med genvejstasten ctrl+alt+o.
15.158

6/3-2018

Fejl rettet, Skemalægning, Udrul: I nogle tilfælde blev der givet forkerte advarsler.
Fejl rettet, Skemalægning, Udrul: Der anvendes nu skoledags-kalender for de hold der er involveret i skemalægning, og ikke skolens standard skoledagskalender.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Lærer: Der udløses nu som udgangspunkt fuldt bidrag for pædagogikum lærere.
Fejl rettet, Stamklasse, Studieplan: Siden fejlede ved forløb med opgaver uden afleveringsfrist.
Stamdata, Rediger hold: Tilføjet en funtion til at flette holdelementer for skoleforløb.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Hold: For introkurser udløses nu tilskud for hele perioden selvom eleven har fravær på nogle dage i tilskudsperioden.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Det var ikke muligt at oprette aktiviteter siden sidste release.
Ansøgerimport: Import af STX-ønsker uden niveau-angivelse på valgfag nu muligt. Indlæses med højest muligt niveau.
15.157

5/3-2018

Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: Det opstod ukendt fejl ved flytning af møde.
Hovedmenu, Lærer: Der er nu adgang til redigering af konsultationer for lærere.
15.156

1/3-2018

Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: Ved rediger blev optagede tider ikke vist.
15.155

1/3-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For tælleperiode 2 for gymnasielle uddannelser kunne der blive udløst forkert bidrag siden release 15.150.
Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: Elevens ønskede tider blev ikke markeret rigtigt.
15.154

28/2-2018

Aktivitetsforside, Indsættelse af indhold fra forløbsmateriale: Hvis den første afsnitsoverskrift i et valgt aktivitetsafsnit er en "Overskrift 3", vises der nu advarsel om at dette afsnit ikke indsættes på aktiviteten.
Fejl rettet, Materialevælger, filer: Ved valg af fil i ældre versioner af Safari-browseren, gjorde materialevælgeren intet.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsentation: Fuldskærmsvisning viste alle slides på én gang isf. én slide ad gangen.
15.153

28/2-2018

Fejl rettet, Modulregnskab: Gav stadig fejlsiden for elever.
15.152

28/2-2018

Foto/Studiekort applikation: Tilføjet mulighed for at vælge kamera, samt at "genstarte" kameraet, hvis det går i sort.
15.151

28/2-2018

Konsultationer: Det er nu muligt at en konsultation har flere tids-intervaller på samme dag.
15.150

28/2-2018

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For gymnasielle uddannelser kan tælleperiode 2 ikke starte før 1/1.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For gymnasielle uddannelser udløses nu altid fuldt bidrag for tælleperioden.
Fejl rettet, Importer tillæg: Hvis den nye kolonne "Midlertidig" ikke var i filen eller værdien var tom, så fik man en ukendt fejl.
Fejl rettet, Masserediger lønposter: Overfør til midligertidige lønposter fejlede.
Fejl rettet, Hold, Modulregnskab: Fejlede hvis man ikke var stamdataadministrator.
15.149

27/2-2018

Fejl rettet, Stamdata, Verificer hold: Verifikationen af at karaktertyper er lovlige for fag med underfag viser nu det konkrete underfag i fejlbeskeder.
Fejl rettet, Stamdata, Eksporter lærertillæg: Fejlede siden 15.144.
Fejl rettet, Årsopgørelse: Fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Ansøger, Opret: Fejl ved gem af ny manuelt oprettet ansøger.
Fejl rettet, Ansøger: Fejl ved tilgang af ansøgere fra tidligere år.
Fejl rettet, Editor, Materialevælger: Fungerede ikke siden 15.145.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lektieafsnit med formateringen "Normal" blev vist med for stor indrykning.
Fejl rettet, Ansøger, import fra Ludus: Import af ansøgere fra Ludus virkede ikke, da de er i sidste års optagelse.dk-format.
Fejl rettet, Stamdata, Studieretning, Elevønsker: Nogle ønsker blev ikke vist korrekt.
15.148

26/2-2018

Ansøger: Tilføjet verifikationsside til at rette op på ansøgere indlæst før d.22/2, hvor afgangsår samt oplysninger op tysk/fransk prøveforberedende undervisning mangler.
Fejl rettet, Ansøger: Der var fortsat problemer med indlæsning af karaktererne 91 og 92 fra optagelse.dk.
15.147

26/2-2018

Fejl rettet, Send til Excel: Kører nu noget hurtigere for store tabeller.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve: HF elever som kun har et af fagene med udtræk blev ikke medtaget i udtrækket.
Fejl rettet, Konsultationer: Beregn linket virkede ikke siden version 15.144.
15.146

23/2-2018

Forløbsdeling, kopier forløb: Opgaver kopieres nu med forløbet.
Forløbsdeling: Mulighed for inaktive opgaver ved at fjerne afleveringsfristen.
Vis Forløb: Ny fane med oversigt over opgaver.
Fejl rettet, Send til Excel: Meget store tabeller kunne give fejl i Chrome.
Fejl rettet, Send til Excel: Kører nu noget hurtigere for store tabeller.
Fejl rettet, Lærerårsopgørelse: Fejlede stadigvæk.
15.145

22/2-2018

Fejl rettet, Lærerårsopgørelse: Fejlede siden sidste release.
15.144

22/2-2018

Timefagfordeling: Der benyttes nu udelukkende midlertidige hold-lønposter til timefagfordelingen.
Timefagfordeling: Mulighed for at masse-opdatere hold-lønposter med faktisk->midlertidig, for at kunne bruge timefagfordelingsprogrammet.
Timefagfordeling: Mulighed for at oprette midlertidige lærertillæg, mhb. timefagfordeling.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: Udledning af karakter-typer virkede ikke for AMU fag.
Editor: Genvejstaster til formatering af Overskrift 1-3 er nu Ctrl-Alt-1, Ctrl-Alt-2 og Ctrl-Alt-3.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved tryk på "Ryd filtre" var filtre stadig markeret.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, DU: Det var ikke muligt at tilføje et nyt forsøg på en given uddannelse i samme skoleår.
Fejl rettet, Vejledningskonsultationer: Ved opret blev der i nogle tilfælde uhensigtmæssigt oprettet ønsker uden lærere.
Fejl rettet, Vejledningskonsultationer: Ved beregn tages der nu hensyn til at lærergruppers møde skal ligge i forlængelse af hinanden.
Fejl rettet, Editor: Rød linie der vises automatisk til indsættelse af indhold kunne få hele dokumentindholdet til at rykker sig lidt nedad.
Fejl rettet, Dialogboks: Dialogboksen kunne nogle tilfælde blive placeret uden for skærmbilledet.
Fejl rettet, Rapportering: Kolonner og kolonnegrupper havde mistet deres sortering.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: På EUD forløb er Hold fanen nu fjernet.
Skema, Opret lektion/anden aktivitet fra kontekstmenu i skemaer: Man er nu ikke længere selv som standard tilføjet som deltager - kun hvis man gør det fra sit eget skema.
Stamdata, SU-indberetning: Tabellen "Elever med for få timer i perioden" viser nu også evt dispensationsnote.
Stamdata, Rediger elev - SU-timekontrol: Tabellen "Timekontrol" viser nu også evt dispensationsnote.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af karaktererne 91 og 92 fra optagelse.dk nu muligt.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af "Prøveforberedende undervisning i Fransk/Tysk" virkede ikke.
15.143

19/2-2018

Fejl rettet, SRO-fagvalg: Studieretningsfag på B- eller C-niveau kunne ikke vælges, hvis der forelå valgfrie hævninger på 3.år.
Fejl rettet, studieretningsvalgfag, verifikation af ønsker: Kopiér til Excel virkede ikke.
Ansøger, hent fra optagelse.dk: Bedre fejlmeddelelse når optagelse.dk ikke er tilgængelig.
15.142

16/2-2018

Forløbsdeling: Der kan nu angives typer på indhold i forløbsmateriale. Typer: Aktivitet, Lektie, Øvrigt indhold, Præsentation, Elevfeedback(lærerafsnit)
Forløbsdeling, kopier forløb: Lektienoter kopieres også med til forløbsmaterialet.
Forløbsdeling, kopier forløb: Noter til øvrigt indhold kopieres også med til forløbsmaterialet.
Forløbsdeling, kopier forløb: Aktivitetsnoter kopieres også med til forløbsmaterialet.
Forløbsdeling, kopier forløb: Elevfeedback (Lærerafsnit) kopieres også med til forløbsmaterialet.
Forløbsdeling, kopier forløb: Holdmaterialer kopieres også med til holdet på det kopierede forløb.
15.141

14/2-2018

Stamdata, Rediger Elev: Viser nu advarsel ved overlappende skoleforløb.
Fejl rettet, AUB godkendelser: Godkendelser blev ikke indregnet rigtigt i fraværsopgørelsen.
15.140

13/2-2018

Fejl rettet, Valgfagsønsker: Nu kan ønsker ikke gemmes, hvis der er forudsætningsfejl på valgfag.
Fejl rettet, Editor: Ved indsættelse af videoer med citationstegn i titlen blev citationstegn vist uhensigtmæssigt.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Summeringer: Der anvendes nu periodens slutdato til at udlede finansår.
Fejl rettet, Forside, Praktikstedmedarbejder: Listen over praktikanter indeholdt i nogle tilfælde forkert information.
Forside, Elev: Besked om karakterer vises kun hvis der angivet et karakterfristsæt på holdelementet.
Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning: Ved ændring af fuldtid start og slutdato, forsøgtes validering af alle hold. Nu valideres kun hold der er aktive i skoleåret.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Skolepraktik-elever kan ikke udløse FÆRTA.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve: Indberetningen kunne ikke genereres for HF elever med udtræksfag.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel: 6770- Større skriftlig opgave vægter nu 1.5.
15.139

8/2-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Specialfiltre virkede ikke.
Skemalægningsapplikation: Der gives kun advarsel ved luk hvis der er ændringer der ikke er gemt.
Skemalægningsapplikation: Ved åbn skema vises nu tidspunkt for sidst ændret for hvert skema.
Skemalægningsapplikation: Afstsanden mellem skemabrikkerne er blevet mindre.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved fælleslektioner blev kun et hold vist på skemabrikken.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Lange lokalenavne overlappede med lærere på skemabrikken.
Skemalægningsapplikation: Overskrifter i aktive filtre vises ikke længere.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Checkbox ved fællesmængde var spejlvendt.
Skemalægningsapplikation, Opsætning: Det er nu muligt at angive spærrede positioner på holdniveau.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der opstod fejl ved tilføjelse af ny skemabrik.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der opstod fejl flytning af låst skemabrikker vha. miniskema.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Scroll i uplacerede brikker gav problemer.
15.138

7/2-2018

Skemalægningsapplikation: Ugebalance for lærere tilføjet til algoritmen.
Skemalægningsapplikation, Evaluer skema: Tilføjet "Opdater"-knap.
Skemalægningsapplikation, Evaluer skema: Tilføjet link til visning af skema for pågældende entitet.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Efter anvend løsning minimeres vindue ikke.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Ved opsætningsfejl vises nu alle fejl.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: I skemabrikkers højreklik-menu er tildeling af lokale mm. flyttet ud af undermenu.
Skemalægningsapplikation: I skemabrikkers højreklik-menu er det nu muligt at gå til filtreret visning for brikkens entiteter.
Fejl rettet, Ansøger: Overførsel af overliggere fra sidste skoleår fejlede for Region H ansøgere som var fordelt til sekundær prioritet.
15.137

6/2-2018

Rediger hold, Elever: "Udskrifter"-øen har fået et link til brevfletning.
15.136

6/2-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Indenfor en kæde markeres lokaler nu som værende dobbeltbooket.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Der opstod fejl for IPR mundtlige og skriftlige karakterer.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Kunne ikke startes.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Summeringer: Der anvendes nu periodens slutdato til at udlede finansår.
15.135

5/2-2018

Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Der kunne opstå fejl.
15.134

5/2-2018

Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Der kunne opstå fejl ved manglende underfag - nu gives en advarsel.
15.133

5/2-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Fortsat mulighed for fejl ved start.
15.132

5/2-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Det kunne opstå fejl ved start.
15.131

2/2-2018

Eksamen, Beviser: Forbedret udledning af bekendtgørelse til GF2 beviser.
Fejl rettet, Ansøgerindlæsning: Ansøgere blev ikke vist i "Klar til indlæsning".
Eksamen, Beviser: Tilføjet verifikation af bedømmelser for udd.specifikt fag til GF2 beviser.
15.130

31/1-2018

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Der kunne opstå problemer med at placere skemabrikker i sene moduler.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: I nogle tilfælde kunne uplacerede brikker ikke ses.
15.129

30/1-2018

Skemalægningsapplikation: Ny visning af brikker hvor der vises flere detaljer.
Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Det er nu muligt at tildele alle brikker et givent valgfags BlokID.
15.128

30/1-2018

Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt EUD GF2 bevis fremgår nu af listen.
15.127

29/1-2018

Easyintegration, Flet elever: Der foreslås ikke længere fletning af Easy elever for HHX enkeltfag og HTX enkeltfag, da disse oftest er del af EUX uddannelse.
Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt EUD GF1 bevis fremgår nu af listen.
Eksamen, Elev-Eksamen verifikation: Tilføjet links og kontekstkort på prøvehold/hold.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: Ny kolonne "Ændringer" der vises ændringer i forhold til sidste indberetning.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Korrektioner: Det er nu muligt at angive korrektioner til restbidrag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Summeringer: For linjer hvor der ikke kan udledes takst skrives nu "Ukendt" i stedet for "Fejl".
Fejl rettet, Eksamen, Udtræk EUX: Opsplitning af protokol i EUX og GF protokol er nu bedre.
Fejl rettet, Eksamen, Fordeling på dublerede skr. prøver: Kunne i nogle tilfælde give ukendt fejl på EUD elever.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Vis/ret hold med fejl viser nu op til 200 hold.
Stamdata, Brobygning integration: Understøtter nu at et holdelement kan have flere eksternID (kommasepareret).
Fejl rettet, Eksamen: XPRSFag 5699 og 8054 betragtes nu som havende faste underfag.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Ved fejl ved udledning af skoleårs-start gives nu bedre fejlbesked.
15.126

23/1-2018

Aktivitetsforside og forløbsmaterialeredigering, Editor: Ny version, er fx. bedre til at medtage formatering når der pastes fra Word og Excel.
Fejl rettet, Eksamen, Overførsel af årskarakterer: For hold med flere holdelementer i afslutningsåret, kunne der komme fejlbesked med teksten "Der er ikke netop én karakterfrist for xxxx".
Bevisudstedelse, EUX: Teknikfag Design og Produktion B (1282B) fik ikke genereret en teknikfag-linje.
Fejl rettet, Studieverifikation, HHX: Sproglige studieretninger med Spansk, Italiensk, Russisk eller Kinesisk kunne ikke udledes.
Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Prøvekode udfyldes nu mere korrekt, jfr. beskrivelsen i afsnit 3.8 i "Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH".
AUB, Fraværsopgørelse: Hold-siden tager nu hensyn til alle elevers fravær på alle hold.
AUB, Fraværsopgørelse: Angivelse af 100% dagsfravær på både elever og holds AUB-opgørelser.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokol: Der importeres nu fritagelser for en elev.
Fejl rettet, Prøvefagsudtræk: Der udtrækkes nu prøves for HFv2 elever.
Fejl rettet, Eksamen, Karakterer: For XPRSfag med karakterer med både SS og SKR-evalueringformer foretrækkes nu SS evalueringsform.
15.125

19/1-2018

Fejl rettet, Eksamen, Årskarakterer: Siden kunne fejle hvis der var hold som brugte forskellige karakterfristsæt i afslutningsåret.
Bevisudstedelse, EUX: Protokollinjer med XPRSFagkategorierne "Overgangskrav" og "Grundforløbsprøve" bliver nu filtreret fra.
Ansøger-import: Hent af ansøgere fra optagelse.dk kan nu ikke gøres pr. hoved-institutionsnummer.
15.124

18/1-2018

Fejl rettet, Bevisverifikation, EUD GF2: Verifikationen af gennemsnittet kiggede ikke på hævede fag.
15.123

18/1-2018

Ansøger: Åbent for indlæsning af ansøgere fra optagelse.dk.
15.122

17/1-2018

Ansøger: Manuel oprettelse af ansøger fejlede.
15.121

17/1-2018

Fejl rettet, Bevisudstedelse: EUD GF1-beviser meldte om fejl ved løftede fag.
Fejl rettet, Opret elevforløb: Det var ikke muligt at oprette elevforløb af typen EUD Andre fra 2018/19 og frem.
Fejl rettet, Eksamen, overførsel af årskarakterer: Fik fejl hvis der var kombinationshold.
15.120

16/1-2018

Fejl rettet, Karakterfristsæt: For skoleår fra og med 2017/18 tilknyttes nu afsluttende standpunktskarakterer som standard.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: I undersider til valg af hold, lærere, lokaler vises der nu tooltip i skemaer.
Fejl rettet, Popup-beskeder: "Ok"-knappen nu fokus.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Godkendelser: Kolonnen XPRS-fag vises ikke længere.
15.119

11/1-2018

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Bevis: Siden fejlede i nogle tilfælde siden sidste release.
Fejl rettet, Elev, Karakterer: Siden fejlede i nogle tilfælde siden sidste release.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, Brobygning: Skoledagskalender bliver overholdt hvis tilskudsperioden starter efter d. 16/12-2017.
Fejl rettet, Bevis, Prøvebevis (gymnasielt): Udstedelse for HFv2-enkeltfagselever gav flere fejl.
Fejl rettet, Bevisudstedelse: Udstedelse af FVU-prøvebeviser fejlede.
15.118

9/1-2018

Fejl rettet, Lærer, Forside: I nogle tilfælde blev der fejlagtigt vist et link til rækkefølgelisten.
Fejl rettet, Bevisgenerering, EUX: Karaktermultiplikatoren blev sat til 1.03 ved kun et A-fag.
15.117

5/1-2018

Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: For brobygningshold udløses ikke længere tilskud på dage der ikke er skoledage for tælledatoer efter 16/12-2017.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokol: Der understøttes nu IPR karakterer.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokol: For ikke-afsluttende karakterer vises ikke længere en fejl.
Fejl rettet, Studieplan, Forløbsvisning: Kunne give fejlsiden.
15.116

3/1-2018

Ingen versionnoter.
15.115

29/12-2017

Ingen versionnoter.
15.114

22/12-2017

Fejl rettet, Editor: Ved indsættelse af indhold i Internet Explorer, skete der sommetider intet efter valg af indhold.
Fejl rettet, Hjælpeartikler: Ved afspilning af screencast blev der vist to videoafspillere.
Karakterdatabase: Links til at downloade svar fra karakterdatabasen.
Karakterdatabase: Filter til ikke-relevante forslag.
15.113

21/12-2017

Ændret, noteikon ensrettet og opdateret.
15.112

21/12-2017

Fejl rettet, Studieverifikation, HF: Løft af fagene fra KS- og NF-faggrupper talte for mange timer.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: I nogle tilfælde blev der vist forkerte kolonner.
Fejl rettet, Aktivitetsplan: Der blev ikke vist nogen skoleforløb.
Fejl rettet, Karakterdatabasen: Indlæsning af svar fra karakterdatabasen fejlede i visse tilfælde.
15.111

21/12-2017

EASY-integration, Protokollinjer: Der tilbydes nu at oprette manglende lokale fag.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Der gives nu bedre advarsel for karakterer med typen GST.
Fejl rettet, Stamdataverifikation: Gav advarsler for hævninger, hvor faget ikke eksplicit fremgår af uddannelsesmodellen.
Ansøger: Understøttelse af optagelse.dks nye format - herunder Pre-IB-ønsker.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterer: For 4819 studieretningsprojekt var det muligt at give STA karakterer.
15.110

20/12-2017

Dokumenter: Alle uploadede dokumenter, opgaver og vedhæftninger bliver nu scannet for virus/malware.
Fejl rettet, Karakterdatabase: Indberetninger havnede altid i "Indberettet med Fejl"-status.
15.109

20/12-2017

Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der understøttes nu produktionsskolebaseret EUD.
Hold, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der kan nu sættes erhvervsrettet påbygning op på elevniveau.
Rediger elev, Eksamen, Protokol: Tilføjet mulighed for at tilføje en kommentar, der skrives på beviset, ved merittypen "godskrevet".
Beviser, Manuel-bevisgenerering: Gav ukendt fejl på sidste side.
Fejl rettet, Lærerrækkefølgeliste: Viste ikke SRPer hvis de var påbegyndt mere end 20 dage før dags dato.
15.108

19/12-2017

Ingen versionsnoter.
15.107

19/12-2017

Fejl rettet, Karaktermerddelelse: Uddannelse blev ikke udfyldt for EUD-elever.
Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt at benytte bogstaver i "Ansvarsområde".
Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt at benytte bogstaver i "Ansvarsområde".
Stamdata, Elev, EUD diverse, RKV: Det er nu muligt at benytte bogstaver i "Ansvarsområde".
Stamdata, Lærer, Aktivitetsindberetning: Ny kolonne "Ansvarsområde".
15.106

18/12-2017

Fejl rettet: Kunne ikke tilgå spørgeskemaer siden sidste release.
15.105

18/12-2017

Quiz: Rapportering viser billede og smileys for hotspotspørgsmål.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Der kan nu bruges særlig offentliggørelse for HFv2 prøvehold, medmindre prøveholdets XPRSFag er et underfag til XPRSFag 5699 eller 8054.
Fejl rettet, Quiz, Besvar: Sidens titel blev ikke vist.
Oprettelse af elevforløb: Oprettelse af tekniske pre-reform forløb med EUX har fået en hjælpende hånd.
Fejl rettet, sletning af hold: Man fik en ved sletning af hold.
15.104

13/12-2017

Elevverifikation: Giver advarsel hvis eleven er tilknyttet skoleforløb med periodeoverlap.
Rediger elev: Siden viser nu advarsler fra elevverifikationen ved indlæsning og tryk på anvend/gem.
Fejl rettet, Studieretningsverifikation: Timeout ved studieretninger med rigtig mange mulige valgfagskombinationer.
15.103

13/12-2017

Manuel bevisudstedelse: Tilføjet muligheden for at skifte afdeling på beviset.
Fejl rettet, Kopiér til Excel: Optimeret, så den nu virker bedre ved meget store tabeller.
Fejl rettet, Verifikation af hold: Karaktertype til holdelement på kombinationsfag/fællesfag gav fejl ved valg af (Alle).
Fejl rettet, Studieretnignsverifikation: Antal fejl var sat lig "antal testet" hvis der ikke var nogen fejl.
15.102

12/12-2017

Karakterdatabase: Indberetningsforslag viser nu også karakterer som ikke er endeligt frigivet til elever.
15.101

12/12-2017

Fejl rettet, Materialevælger, Nylige aktiviteter: I Internet Explorer blev flueben ud for lektier ikke vist, hvis man navigerede direkte til mappen.
Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter, Materialevælger: Typen "Lektie" var ikke valgt som standard.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For pædagogikum lærere opstod der i nogle tilfælde ukendt fejl.
Fejl rettet: 7-trinsskalaen var benævnt "7-skala" flere steder.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Elever: Listen af tilknyttede perioder for hver holdelement sorteres nu.
Fejl rettet, Spørgeskema, Hotspot-spørgsmål: Det var muligt at lave hotspots bestående af ét punkt.
Quiz: Lærer kan nu genåbne evaluerede besvarelser.
Fejl rettet, Prøvebevis (gymnasielt): Bevisoverskrift tilføjet for elevtypen GSKv2.
Login-siden: Tryk på tab i internet explorer satte fokus i adressefeltet i stedet for Adgangskodefeltet.
15.100

8/12-2017

Fejl rettet, Dokumenter: Søgning virkede ikke siden sidste release.
15.099

8/12-2017

Fejl rettet, Dokumenter, Opret dokument: Mapperne "Aktiviteter" viste alt indhold på aktiviteter, og ikke blot en liste af filer.
Hold, Lærere-Elever, Uddannelsesaftale: Kolonne med periode tilføjet.
Rediger fravær på dagsbasis: Gemmer nu altid fravær for hele dagen.
EUD, EASY-P aftaler: Kolonne med XPRS-uddannelse tilføjet.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Elever: Mulighed for at filtrere på elevforløb tilføjet.
15.098

6/12-2017

Nu åbnet for Karakterdatabaseindberetning for 10.klasser.
Optag.dk: Viser nu studieretninger for året 2018/19.
15.097

5/12-2017

Bevisverifikation, Praktisk oplæringsbevis: Protokollnjer med karakteren "Ikke bestået" giver ikke længere en fatal fejl.
Stamdata, EUD, Statistik: Indberetningen medtager nu alle elever som er/eller har været aktive indenfor de seneste 2 måneder og frem i tid.
Bevisudstedelse: Udleder nu XPRS-elevtype for EUX beviser.
Bevisudstedelse: Kunne i nogle tilfælde ikke udlede uddannelse på 10. klasse beviser.
Ændret, Spørgeskema/Quiz. Rediger spørgsmål labeltekst: "Spørgsmålstype" ændret til "Type".
15.096

4/12-2017

Ingen versionsnoter.
15.095

4/12-2017

Fejl rettet, Skemalægning, Rediger brikker: Valgfags-blokid blev ikke husket.
Fejl rettet, Lærer, Opgaver: I nogle tilfælde blev der vist ikke-aktuelle prøvehold selvom der var hak i "Vis kun aktuelle".
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Der kunne opstå ukendt fejl hvis forløbet indeholdet en quiz.
Fejl rettet, Praktikstedmedarbejder: Verifikationen af adgang til tilknyttede praktiksteders data var forkert.
15.094

1/12-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, EUD: For hovedforløbshold fik man i nogle tilfælde besked om "Ingen fraværsregistreringer på tælledatoen."
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, EUD: Tekniske EUX elever udløser nu også tilskud på EUX skoleperioden.
15.093

30/11-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elever: Standard eleveksporten indeholder nu ikke længere alle kolonner fra elev-datakilden, da eksporten ofte kan blive meget stor.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Videoer kunne ikke afspilles.
15.092

29/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.091

29/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.090

29/11-2017

Fejl rettet, Stamdata EUD, fanen "AUB overblik": Kunne give fejlsiden.
15.089

29/11-2017

Fejl rettet, eksamensplanlægning: Fejl ved gruppeeksamen med individuel eksaminering og forberedelsestid.
Fejl rettet, skema: Mouseover på skema viste ikke extra informationer om lektioner.

15.088

28/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.087

28/11-2017

Fejl rettet, Eksamensdatabasen: En del post-reform AGYM-uddannelser blev ikke håndteret for protokolinjer.
Fejl rettet, Eksamensrækkefølgeliste, Lærer: Ikke offentliggjort udgående censur blev vist i alle lærerrækkefølgelister, hvis man havde Eksamens-admin rollen.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der blev ikke udløst restbidrag for gymnasielle uddannelser.
Fejl rettet, Elev, EUD, Skolepraktik: Der blev i nogle tilfælde udledt forkert skoleperiode hvis en elev havde flere tilknytninger til et skolepraktik hold.
15.086

24/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.085

24/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.084

24/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.083

24/11-2017

Fejl rettet, Holdets/klassens elever: Siden kunne fejle for administratorer, hvis en af eleverne ikke har et cpr nummer.
15.082

24/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.081

24/11-2017

Fejl rettet, Frie lokaler: Der blev nogle gange vist dobbeltbookninger selvom der ikke var det (i nogle tilfælde hvor der var aktiviteter som stødte op til hinanden midt i modulet).
Fejl rettet, Frie lokaler: Siden var blevet langsom hvis der var dobbeltbookninger.
15.080

23/11-2017

Fejl rettet, Holdets/klassens lærere og elever: Siden fejlede for brugere som har studievejlederrettigheder, men ikke stamdataadmin rettigheder.
Fejl rettet, Materialevælger, indsæt link: Fejlede ofte siden sidste release.
15.079

22/11-2017

Fejl rettet, Lectio-applikationer: Nu mulighed for at logge ind på ny, hvis password var ændret midt i en skemalægnings-/eksamensplanlægningsseance.
Fejl rettet, Lærerforside: Hvis en lærer udelukkende havde Skriftlige opgave-eksamener, blev der ikke vist link til rækkefølgeliste på forsiden.
Fejl rettet, Eksamensplanlægning: Kombinationen af gruppeeksamen uden individuel eksaminering og lang forberedelsestid virkede ikke.
Fejl rettet, Bogdepot: Søgning kunne give en ukendt fejl.
Frie lokaler: Viser nu også dobbeltbookninger.
Frie ressourcer: Viser nu også dobbeltbookninger.
Frie lærere: Viser nu også dobbeltbookninger.
Fejl rettet, Bogdepot: Hjemkaldelse ved elevudmelding håndterede ikke individuel afleveringsfrist rigtigt.
Fejl rettet, Gymstat-indberetning: Advarede om manglende studieretningsangivelse på udgåede elever.
Fejl rettet, Eksamen: Dansk A (7967) skriftlig er nu en obligatorisk prøve for STX.
EUD Beviser: Protokollinjer med valgfag som prøvefagskategori bliver ikke længere fjernet fra beviset.
Fejl rettet, Prøvefagsudtræk: Der udtrækkes nu en ekstra prøve for STX, HTX og HHX jf. UVM's regler.
Fejl rettet, Dato-interval-vælger: Hvis man rettede i fra-dato, blev til-dato overskrevet med denne værdi.
Beviser, EUD Skolebevis, Merkantile uddannelser: Verifikation af at eleven mindst har opnået 2.0 som gennemsnit af karakterer i uddannelsesspecifikke fag.
Beviser, EUD Skolebevis, Merkantile uddannelser: Verifikation af at eleven har opnået beståkarakter i den afsluttende fagprøve.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Aktiviteter under dobbeltbookninger havde mistet deres tooltip.
Fejl rettet, Performance: Der er lavet nogle generelle optimeringer af Lectio.
15.078

20/11-2017

Fejl rettet, studieretningsverifikation: Verifikationsfanen håndterede ikke "valgfrie" valgfagsgrupper rigtigt.
15.077

20/11-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Verifikation: I nogle tilfælde stod en elev i fejl ang. overlappende perioder, hvilket ikke stemte.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: En del post-reform AGYM-uddannelser blev ikke håndteret for protokolinjer.
Stamdata, Lokaleudnyttelse: Viser nu kun lokaler og moduler for den aktuelle afdeling.
Fejl rettet, Konsultationer: Elever blev i nogle tilfælde tilføjet vejledningskonsultationer selvom de ikke var aktive på det valgte hold.
Fejl rettet, studieverifikation, STX: Verifikation på private gymnasier tog ikke hensyn til lovens §25, stk 7.
Fejl rettet, Elev, Indlæs uddannelsesaftale: "Opdater" checkbokse vises ikke hvis der ikke er noget at opdatere.
Fejl rettet, Elev, Indlæs uddannelsesaftale: Aftaler hvor eleven havde anden elevtype på en anden arrangerende skole kan nu indlæses.
15.076

17/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.075

15/11-2017

Rediger elev, EUD Indlæs uddannelsesaftale: Bedre understøttelse af uddannelsesaftaler som har flere arrangerende skoler.
Beviser, Gymnasiale prøvebeviser: Skabelonen er opdateret iht. udmelding fra UVM.
Fejl rettet, Rediger elev, EUD Historik: Siden fejlede i nogle tilfælde siden sidste release.
15.074

14/11-2017

Rediger elev, Eksamen, Protokol: Eksamensterminen er ikke længere påkrævet for EUD elever.
Fejl rettet, Eksamen, Offentliggørelse: Hvis man havde offentliggjorte AVU eksamener i vinterterminen, så kunne det fejle.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Sidens scrollposition huskes nu ved tryk på knapper.
Fejl rettet, Eksamensdatabase: Fejlede indberetninger for protokollinjer med IPR karakterer genindberettes.
Rediger elev, EUD Historik: Øer med elev- og praktikstedsinfo tilføjet.
15.073

9/11-2017

Fejl rettet, Datovælgere: Valg med musehjul fungerede ikke.
15.072

8/11-2017

Fejl rettet, Performance: Der var indsneget sig en memory fejl, som har gjort Lectio ustabil i dag.
15.071

8/11-2017

Fejl rettet, Javascriptfejl.
15.070

8/11-2017

Modaldialog: Tilføjet håndtering af fejl i iOS 11.x på mobil-enheder, hvor cursoren flyttede sig ud af input-feltet.
Fejl rettet, Gymstatindberetning: Studieretning blev ikke indberettet for 1.G.
Fejl rettet, Performance: Lidt performance forbedringer.
15.069

8/11-2017

Fejl rettet, Skema: Siden forrige release opførte ugevælgeren sig uhensigtsmæssigt.
15.068

8/11-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Virkede ikke siden sidste release.
15.067

8/11-2017

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabase: Karaktertypen "Intern prøve" understøttes nu.
Fejl rettet, Stamdata, Indlæs uddannelsesaftale/opdater skolepraktik (EUD): Der er nu understøttelse for skolepraktik-delaftaler.
15.066

6/11-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det var ikke muligt at gemme i Firefox.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der opstod fejl ved klik på "Summeringer".
15.065

3/11-2017

Ingen versionsnoter.
15.064

3/11-2017

Bevisverifikation: For bevisertyper opdelt i pre- og postreform verificeres om uddannelsen hører til samme reform.
Beviser: Tilføjet engelske oversættelser af XPRS-specialer.
15.063

2/11-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: For "Individuelle ændringer" vises restbidrag nu i sin egen kolonne.
15.062

30/10-2017

Fejl rettet, Studieretningsønsker, Elever til stamklasseoverførsel: Det er nu muligt at se hvilke elever der har valgt en given studieretning.
Årsplansvejledningen opdateret.
Fejl rettet, Eksamen, XPRS: Det var ikke muligt at genere prøveplan indberetning for HF Enkeltfag v2 elever.
15.061

30/10-2017

Rediger prøvehold, Censorer: Ændringer i felterne Manuelle løntimer, Godkendt og Bemærkninger overføres ikke længere til de øvrige prøvehold i kæden.
Fejl rettet, Eksamen, Karakterer: Sproglige karakterer grupperes ikke længere sammen med de mundtlige.
Stamdata, Masseopdater protokollinjer: Det er nu muligt at opdatere vægt.
Fejl rettet, EASY-integration, Protokollinjer: Det forsøges nu at sætte den rigtige vægt på protokollinjerne.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: For HF Enkeltfag v2 elever blev der i nogle tilfælde givet fejlagtig besked om ulovligt fag.
15.060

26/10-2017

GymStat-indberetning: IBer bliver nu antaget Bestået Gym-eksamen ved endt uddannelsesforløb. Før blev de antaget Ikke-bestået.
Eksamen, Beviser: Hold tilføjet i udvælgelseskriterierne.
Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt EUD skolebevis fremgår nu af listen.
Eksamen, Beviser: Elever der skal have udstedt EUD uddannelsesbevis fremgår nu af listen.
Eksamen, Beviser: Understøtter masseudstedelse af EUD uddannelsesbeviser.
Rediger Hold, Eksamen: Link til udstedelse af beviser for EUD Hovedforløbshold.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der vises nu takster for flere EUD uddannelser.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der vises nu takster for flere XPRS fag.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplaner: Der var ikke et check af, at de indberettede prøvehold var lovlige for elevens uddannelse (man fik datafejl fra UVM).
Spørgeskema, Rapportering: For ikke-anonyme spørgeskemaer vises navne på "ej besvaret" i tooltip.
15.059

25/10-2017

Fejl rettet, DU, Indberetning: Der indberettes nu i version 2.0 af formattet.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Brobygning: Der tages nu højde for fraværsangivelser på holdet, således at der kun udløses tilskud hvis en elev er tilstede på tælledatoen.
Rediger elev, Eksamen: Siden gav ukendt fejl ved protokollinjer med karaktertypen "Intern prøve".
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der vises nu den udløste taksttype samt takst-beløb i kroner under "Summeringer".
Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der vises nu den udløste taksttype samt takst-beløb i kroner under "Summeringer".
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Feltet "Aktivitetsindberetning udløsning type" medtages i hold-datakilden.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Restbidrag vises nu i sin egen kolonne.
15.058

23/10-2017

Stamdata, Karakterer: Mange karaktertyper har fået deres navn ændret så det indeholder karaktertype og evalueringsform.
15.057

19/10-2017

Stamdata: Karaktertypen "Intern prøve (IPR)" findes nu i Lectio.
Stamdata, Hold: Nye grundforløbs- og AP hold har fået deres karaktertype ændret til IPR aht. det udmeldte fra UVM.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Der kan nu udledes karakterskale og vægt for prøvehold med karaktertypen IPR.
Opgaver: Opgaver kan nu have afleveringsdato efter holdets slutdato.
15.056

19/10-2017

Stamdata, Karakterer: Der bruges nu som udgangspunkt de udmeldte resultatformer fra XPRS til at udlede karakterer for et XPRSFag.
Stamdata, Hold, Karakterer: Der tilknyttes ikke længere automatisk 2. standpunktskarakter til hold pga. den nye reform.
Stamdata, EUD, EASY-P aftaler: Tilføjet mulighed for at filtrere på egne institutionsnumre.
15.055

18/10-2017

Ingen versionsnoter.
15.054

17/10-2017

Fejl rettet, Fagvalg, EUX Eksamensprojekt: Ingen forslag i første drop-down.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Rediger: Ved ændring af slutdato kunne der opstå fejl ang. undervisningsperiode for aktivitetsindberetning.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Der kan nu opsættes EUX elevforløb for prereform EUD uddannelse med FK/EX kombination af skoleperioder.
Rediger praktiksted: Tilføjet muligheden for at angive et hovedpraktiksted, så flere praktiksteder kan tilknyttes hinanden.
Rediger praktiksted: Tilføjet muligheden for at angive om en medarbejder må se tilknyttede praktiksteder.
Praktikstedsmedarbejder, Praktikstedsadministration: Tilføjet muligheden for at administrere medarbejdere på et tilknyttet praktiksted for praktikstedsmedarbejdere med rettigheder hertil.
Elev, Holdtilknytninger, Foreslåede hold: Knappen "Tilføj valgte" er rykket op over tabellen.
EUD, AUB: Tilføjet mulighed for at filtrere OK-rækker fra.
Fejl rettet, Elev-studieverifikation, HF: Bek. 735 §6 fejlede på praktisk/musisk fag ved brug af de nye XPRS-fagkoder.
Rediger Hold, EUD: Viser nu antallet af elever i bunden af listen over forslag. Fejl rettet, Eksamen, Indlæsning af prøvefagsudtræk: Tekniske EUXer på lange elevforløb gav stadig lidt problemer.
15.053

12/10-2017

Fejl rettet, Indlæs prøvefagsudtræk, EGYM: Kunne ikke udlede sidste eksamenstermin for tekniske EUXer.
Fejl rettet, Studieverifikation: EUD 20/20 elever fik verifikationsfejl på 10.klassesfag.
Praktikmedarbejder, Praktikstedadministration: Administratorer kan nu oprette, slette og redigere medarbejdere.
Praktikmedarbejder, Indstillinger: Praktikmedarbejdere kan nu skifte adgangskode.
Elev, Studieplan, Uddannelsesplan: Karakterer der ikke tilhører nuværende uddannelsesforløb, bliver filtreret fra.
15.052

11/10-2017

Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Lærerstyret undervisning blev indberettet uden decimaler. Nu indberettes med 2 decimaler.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Lærerstyret undervisning blev beregnet ud fra aktiviteternes længde. Nu bruger holdelementernes krediteringsinformation på aktiviteterne.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P aftaler: Kun aftaler med skolens hovedinstitutionsnummer blev fortolket som aftaler for skolen. Nu fortolkes en aftale som tilhørende skolen, hvis arrangerende skole er et af de institutionsnumre som er angivet under skoleopsætning.
Stamdata, EUD, AUB: Ny kolonne viser AUB-fejltekst.
Rediger Hold, EUD: Tabellerne har nu farveskfit på hveranden linje.
Rediger Hold, EUD: Tabellerne er nu sorteret på elevnavn.
Fejl rettet, Gym-stat: Generering af indberetning gav fejl for visse skoler.
Fejl rettet, Gym-stat: Pre-IBer blev afsluttet som "Ej bestået" ved overgang til IB.
15.051

10/10-2017

Rediger elev, Indlæs uddannelsesaftale: Ved oprettelse af nyt praktiksted føres man til en side der viser logon oplysningerne for praktikstedsmedarbejderen.
Stamdata, Rediger dagskalender: Listen over steder, hvor dagskalenderen bliver brugt, er nu sideinddelt.
Elev, Studieplan: Målpinde vises nu også for tekniske EUD elever.
Fejl rettet, Beviser: Noten "*** Se særskilt dokumentation" kom ikke med på EUD beviser.
Fejl rettet, Studieretningsønsker, Elevønsker, Kopiér til excel: Fjernet overskydende mellemrum i slutningen af elev navn.
Fejl rettet, Stamdata, GYM statistik: For erhvervsskoler med EUD GF1/GF2/HF elever kunne dannelsen af indberetninger give ukendt fejl.
15.050

9/10-2017

Fejl rettet, Brevskabelon, Praktikerklæring: Stavefejl rettet.
Fejl rettet, Eksamen, XPRS: Indlæsning af "Udmelding - Udtræk af prøvefag" kunne fejle for EGYM.
Fejl rettet, Nøgletal: Der kunne opstå ukendt fejl.
Fejl rettet, EASY-integration: Der opstod fejl ved synkronisering af holdelementer i nogle tilfælde.
15.049

6/10-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: "Afholdelsessted" var påkrævet ved indtastning af rækker.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Ved redigering af rækker verificeres data nu med det samme, og ikke først når der indberettes.
15.048

6/10-2017

Stamdata, EUD, EASY-P aftaler: Ny kolonne med CPR-nr. og link til indlæsuddannelsesaftale.
Stamdata, Rediger elev: Ny knap til indlæsning af uddannelsesaftale fra CPR-nr.
Rediger elev, Holdtilknytninger: Foreslåede hold har nu checkboxe i stedet for tilføj knapper i hver række.
Rediger elev, Holdtilknytninger: Foreslåede hold viser nu prøvefagskategori.
Rediger elev, Holdtilknytninger: Foreslåede hold viser nu om eleven allerede er tilknyttet holdet.
Fejl rettet, Eksamen: Grundforløbsprøver for STX, HHX og HTX vægtes nu med 0,25.
Fejl rettet, Fagvalg, EUX Eksamensprojekt: Fejl ved gem.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Der var kommet nogle lidt for hårde krav til start og slutdatoer i verifikationen.
Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Verifikation af elevforløb tillod ikke alternativt SU CØSA formål for HF enkeltfag v2.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der kunne opstå fejl for HF enkeltfag v2.
15.047

3/10-2017

Fejl rettet, Studieverifikation, HHX: Beskeden "6627 - Fejloprettet er obligatorisk fag på uddannelsen" skyldtes forkert fagkode udmeldt på "studieområdet".
15.046

2/10-2017

Fejl rettet, Studieretningsønsker: Der blev i nogle tilfælde medtaget elever fra andre afdelinger, selvom "Vis kun aktuel afdeling" var sat.
Fejl rettet, Knapper: Tooltips på knapper blev ikke altid vist.
Fejl rettet, EASY-integration, Flet elever: I nogle tilfælde fik man fejl ang. manglende auto-sf stamklasse ved tryk på "Søg". Nu gives istedet en advarsel på eleverne.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve: Kunne fejle hvis der var hovedforløbs-elevforløb for merkantile EUX elever.
15.045

2/10-2017

Ingen versionsnoter.
15.044

29/9-2017

Aktivitetforside, rediger: Man kan nu tilføjer flere sideintervaller til et materiale.
15.043

28/9-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der blev ikke udløst privat kostskole taxameter for skoleår fra og med 2017/18.
Fejl rettet, Stamdata, Elev EUD, Opdater skolepraktik: Hvis der var flere uddannelsesforløb for en elev, så var det kun skolepraktikinformation om nyeste forløb som blev medtaget i opdateringen - hvorved alle ældre skolepraktik poster blev slettet. Nu slettes der ikke skolepraktik fra gamle uddannelsesforløb.
Stamdata, Elev EUD, Opdater skolepraktik: Man bliver nu advaret, hvis opdateringen ændrer på historiske skolepraktik poster (hvis opdateringen ligge mere end en uge tilbage i tid).
Hold, EUD, Skolepraktik: Der understøttes nu skolepraktik hold af typen "DEL".
Elev, Fravær oversigt: For EUD elever er det nu muligt at vælge hvilket forløb der ønskes opgørelse for. Hermed kan man f.eks. se opgørelsen for elevens GF1, GF2 eller hovedforløb.
Fejl rettet, Eksamen, Elever til prøve (m.fl.): Man kunne ikke generere indberetning hvis der var GSKv2 elever (man fik fejlen: Kan ikke udlede eksamensinformation for elevtypen GSKv2).
15.042

26/9-2017

Studieretning, Rediger: Der kan ikke længere tilføjes fag fra skabelon.
Eksamen, Eksamensudtræk: HF, GIF m.fl. ny GYM reform uddannelser har nu angivet udtrækstype Udtræk alt.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: For AVU fag gælder nye 2017 regler ang. udregning af tælledato.
15.041

25/9-2017

Fejl rettet, Forløb, Quiz: Når et forløb kopieres skrives der ikke længere "Kopi af" foran quiz navne.
Tilføjet mulighed for at vælge Eux SSO samt Eux Eks.proj under fagvalg.
Fejl rettet, Fagvalg, STX SRP: Hævninger af C-niveau studieretningsfag til A, blev ikke regnet med som lovligt valg til SRP.
Fejl rettet, Studieverifikation HF: Der blev ikke medregnet 70 timer til Projekt- og praktikforløb.
Fejl rettet, Hold, Lærer-Elever, Uddannelsesaftale: Der vises nu PNummer og CVR nummer for evt. lærested.
Tilføjet mulighed for synopsisoverførsel på EUX Eksamensprojekt (8043) prøver.
Eksamen, Eksamensudtræk: De nye GYM reform uddannelser har nu angivet udtrækstype GYM 2012.
15.040

25/9-2017

Fejl rettet, Stamdata, Flet dublerede elever: Elever med ens navne kunne ikke altid fremsøges.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: Indlæs uddannelsesaftale virkede ikke i nogen tilfælde for uddannelsesaftaler hvor arrangerende skole var en anden skole.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Nyt faneblad "Advarsler".
15.039

22/9-2017

Filvælger: Dropbox- og Google-integrationerne har fået knap til at logge ud.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger: Dobbeltbookninger blev ikke vist, hvis aktiviteten lå på holdets slutdato.
Easy-integration: Man kan nu også flette GSK elever (Cøsaformål 3007).
Fejl rettet, Eksamen, XPRS: Elever til prøver kunne fejle for tekniske EUX elever.
15.038

21/9-2017

Hold: Der kan nu laves dagsbaseret fravær for skolepraktik hold.
Fejl rettet, Elev, EUD, Uddannelsesforløb: Udledningen af uddannelsesforløb ud fra EASY-P aftaler virkede ikke altid korrekt når der var VFU eller delaftaler.
Fejl rettet, Elev, EUD, Indlæs uddannelsesaftale: I nogle tilfælde blev skolepraktik ikke indlæst korrekt.
Fejl rettet, dokumenter, beskeder, dokumentvælger: Træet foldes nu ud ved tryk på mapper.
Forløb, Rediger: Skabelonsforløb kan nu knyttes til flere faggrupper.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Kontekstmenu på billeder kunne ikke vises, hvis billedet var centreret.
Fejl rettet, Rediger elev, Bevis: Gav ukendt fejl hvis EUD-bevistypen ikke kunne bestemmes.
Fejl rettet, Stamdata, VUC statistik: Efter ca. 60 sekunder fejlede siden når man forsøgte at danne ny indberetning (timeout).
Eksamen: Status på XPRS ind- og udmeldinger opdateres nu automatisk hver 5. minut.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Lærer: Der blev ikke altid udløst korrekt bidrag for tilskudsrækker for skoleår før 2017/18.
15.037

18/9-2017

Fejl rettet, Dokumenter, beskeder og dokument-upload virkede ikke i Internet Explorer.
15.036

16/9-2017

Fejl rettet, Hold, Lærere og elever: Der sorteres nu korrekt på Lærersted.
Fejl rettet, Lectio Foto-/Studiekortsprogram: Kunne crashe efter opgradering til 4.7, hvis der ikke er et webcam tilsluttet.
Fejl rettet, Dokumenter, Layout: Træstrukturen med mapper blev ikke vist ud for de øverste dokumenter.
15.035

15/9-2017

Fejl rettet: Karakterfristsættilknytning til holdelementer gav nogle gange en fejl.
Karakterfristsættilknytning til holdelementer: Tilføjet afdelingsfilter.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX/STK: Sproglig med Latin C i stedet for et naturvidenskabeligt fag behøver ikke hæve til B.
15.034

15/9-2017

Fejl rettet, DU-indberetning: "Ikke mødt" og "Syg" blev indberettet som "Gennemført".
Fejl rettet, Dokumenter: Ved tryk på "Gem"-knappen på dialogen der vises ved brug af "Flyt"-knappen, skete der intet.
15.033

13/9-2017

Fejl rettet, Link til ansøger fra elevstamdata gav fejlsiden.
Fejl rettet, rediger aktivitet: Dropdowns til tidsvælger virkede ikke.
Fejl rettet, Dokumenter: Vedhæftede filer kunne ikke gemmes.
15.032

12/9-2017

Stamdata, Elev: Der kan ikke længere angives standard-rekvirent. Brug i stedet elevens tilskudsregler.
Fejl rettet, Rapportering: Der kunne opstå ukendt fejl for bogdepot administratorer.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der blev ikke altid vist ansvarsnummer for FÆRTA rækker.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Der kunne opstå fejl ved klik på "EUD Diverse".
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Der blev tilbudt at oprette dublet lektioner.
Fejl rettet, Studieverifikation: STX Engelsk A blev talt som 325 timer, skulle være 335.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: ikke-naturvidenskabelige studieretninger med 3 sprogfag uden naturvidenskabelige meldte fejl.
Studieverifikation: Er nu en smule hurtigere.
15.031

8/9-2017

Fejl rettet, Studieverifikation: Studieretninger med Bioteknologi A blev fejlagtigt regnet til 325 timers undervisning.
Fejl rettet, Studieverifikation: Kemi A som løft af Bioteknologi A talte for mange timer.
Fejl rettet, opret forløb: Valgte forkert afsluttende termin for forløb med initiel varighed på 1 år.
Fejl rettet, fraværsoversigt, stamklasse: Vis kun aktive virkede modsat.
15.030

8/9-2017

Ingen versionsnoter.
15.029

7/9-2017

Stamdata, Studieverifikation: Studieverifikation efter bekendtgørelse 497 implementeret for HTXv4, HHXv4, STXv2, STKv2 og HFv2.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning, EUD Mesterlære opstart MESTP: Nu udløses ikke MESTP hvis GF2-elevforløbet er sat til ikke at være tilskudsudløsende.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elevforløb, Tilskudsberegning: MESTP bidrag blev ikke vist.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, Indlæs uddannelsesaftale: I nogle tilfælde opstod der ukendt fejl ved indlæsning af ny elevhistorik.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, EUD, Opdater skolepraktik: Knappen havde ikke altid samme effekt som indlæs uddannelsesaftale.
15.028

6/9-2017

Stamdata, Rediger elev, Indlæs uddannelsesaftale EUD: Mesterlærerelever med talentspor indlæses nu med elevtype uden talentspor i GF2 perioden.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, EASY-P indberetning: Nogle gange blev alle indberetninger sendt igen.
Stamdata, Tilskudsberegning, EUD Mesterlære opstart MESTP: Det er nu ikke længere uddannelsesaftalen der udløser tilskudet, men det at en elev starter på et GF2 forløb og har xprselevtype med mesterlære.
15.027

5/9-2017

Stamdata, EUD, EASY-P indberetninger: Man kan nu aktiverer, at der automatisk skal dannes og indsendes poster. Aktuelt vil dette blive gjort sent hver eftermiddag.
Fejl rettet, Ungedatabasen: Nu muligt at markere poster med status "IndberettetOKBlackHole" til genbehandling.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning, færdiggørelsestaxameter: GYM færdiggørelsestaxameter udløste ikke tilskud mere.
15.026

4/9-2017

Fejl rettet, Eksamen, EUD grundforløbseksamen: HG Eksamen er nu omdøbt til EUD grundforløbseksamen.
Fejl rettet, Eksamen, EUD grundforløbseksamen: Udtræksmotor virkede ikke korrekt med EUD GF1/GF2 elevtyperne.
Aktivitetsforside, Opret lektie: Indsætter nu lektier umiddelbart efter den lektie der har fokus.
Stamdata, Rediger elev: Viser nu en liste af kvalifikationer under EUD Historik-fanen.
15.025

1/9-2017

Fejl rettet, Stamdata, EUD kvalifikationer: Udledning af kvalifikationer medtog tilbagetrukne beviser.
Fejl rettet, Stamdata, EUD EASY-P indberetninger: Der kunne opstå problem med at samme kvalifikation blev indberettet dubleret. Der afsendes automatisk ny poster som retter problemet i EASY-P.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Statistik: Der kunne opstå problem med at samme kvalifikation blev indberettet dubleret. Der afsendes automatisk ny indberetning som retter problemet i STIL statistik.
15.024

1/9-2017

Fejl rettet, Stamdata, EUD kvalifikationer: Merkantile EUX elever opnår nu først hovedforløbskvalifikation når de har fået EUX beviset. Tidligere udløste fejl vil automatisk blive indberettet til EASY-P og EUD statistik.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Knappen "Afsnit" indsatte ikke det nye afsnit efter det aktuelle afsnit.
15.023

31/8-2017

Forløb, Beskrivelse: Iøvrigt indhold på lektioner blev vist før lektier.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Ungedatabase-fanebladet fejlede ofte siden i går.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Fejlede ofte siden i går.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: "Individuelle ændringer" brugte ikke filtreringsmulighederne.
Stamdata, EUD, STIL Statistik: Alle elever som har været aktive op til 2 måneder inden indberetningsperioden medtages nu også.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Filtret "Medtag OK-status" virkede ikke.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning: Kunne fejle hvis en elev havde manuelle tilskud, hvor der ikke var angivet en slutdato og hvor startdatoen var efter 1/6-2020.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Materialevælger: Efter valg af hovedafsnit i forløbsmateriale blev aktivitetsforsiden ikke altid opdateret.
15.022

30/8-2017

Forløb, Kopiering: Ved kopiering af forløb kopieres aktivitetsquizzer med som forløbsquizzer.
Forløb, Oprettelse: Ved oprettelse af forløb til hold foreslås nu også kopiering af forløb fra faglærergruppen.
Forløb, Oprettelse: Ved oprettelse af forløb til faglærergruppe foreslås kopiering af forløb fra faglærergruppen, samt fra hold med dette fag.
Forløb, Oprettelse: Tekniske EUX-forløb udleder nu selv XPRS-Skoleperiode for Eux.
Forløb, Oprettelse: EUD GF1/GF2 forløb oprettelse er nu en del mere smidig.
15.021

29/8-2017

Aktivitetsforside, Opret lektier: Forløbsmapper i indholdsvælgeren har fået nyt udseende.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensbelastning: Siden kunne fejle, hvis man havde skriftlig udgående censur, hvor der ikke var angivet XPRS Prøve.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: For Lærer-tilskud (f.eks. pædagogikum) vises der nu en advarsel i tilskudsberegningen, hvis ikke hele varigheden af en tælleperiode bruges.
Stamdata, Rediger lærer/elev/hold/..., Tilskud: Der vises nu periode i tooltip.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensplanlægningsprogram: Hvis der kun var prøvehold til allersidst i planen, så kunne kalenderen i toppen være forskubbet indtil man brugte scrollbaren.
Fejl rettet, Beviser: EUD uddannelsesbevis merkantil gav ukendt fejl når der var flere aktuelle uddannelsesaftaler for bevisdatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Redigér Hold: EUD-fanen kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Ungedatabase: Der blev fejlagtigt genereret afbrudshændelser under visse omstændigheder.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Gav nogle gange ukendt fejl.
Aktivitetsforside, Editor: Tastaturgenveje til tekstformatering ændret, da de konfliktede med genvejen til '@'.
15.020

25/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Opret lektie, Tilføj fil: Viste tilføj materiale. Nu åbnes det rigtige upload fil mappe.
15.019

25/8-2017

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af fuldtid indberetning.
Stamdata, Aktuelle eksamenstermin: Aktuelle eksamenstermin er nu Vinter 2017/18.
Fejl rettet, Stamdata/Eksamen, EUD GF2: Elevtypen EUD GF2 var ikke angivet til at kunne være XPRS eksamensrelevant.
Stamdata, EUD EASY-P indberetninger: Klargjort til indberetninger til EASY-P drift.
Aktivitetsforside, Opret lektie, Materialevælger: Indholdsfortegnelse for forløbsmateriale vises nu udfoldet.
15.018

24/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Editor: Indsæt link viste ikke materialevælgeren.
Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter-faneblad: Tilføjelse af lektier vha. knappen "Materiale" gav fejlsiden.
Fejl rettet, Spørgeskema: Kunne give fejl ved indsendelse af besvarelse.
15.017

23/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Der blev ikke altid udløst alle rækker (siden sidste release).
15.016

23/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Der kunne optræde duplet rækker under "Summeringer".
15.015

23/8-2017

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, VUC Enkeltfag: Der bruges nu igen WS1 format til indberetning.
Fejl rettet, Elev, Aktivitetsindberetning: Der kunne komme utilsigtede fejl på linjer til privat kostskole.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning: Der blev ikke vist fejl hvis holdet var sat forkert op.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Der blev ikke altid vist ansvarsområde for FÆRTA linjer.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elevforløb: Hvis afsluttende termin var andet end tom, sommer- eller vintertermin, så fik man ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elevforløb: Verifikationsfejl vedrørende sammenhængene mellem start- og slutdato, afsluttende termin, samt startår er nu kun advarsler for gamle forløb.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger flere: Der skal ikke længere vælges afdeling som udvælgelseskriterie.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af prøvehold: Gamle eksamensprøvehold (før 2010) for f.eks. 4841- gav ukendt fejl under validering, da det verificeredes at sådanne prøvehold har prøveholdsid angivet (hvilket der ikke var dengang). Nu laves dette tjek ikke på gamle prøvehold.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Kvalifikationer for GF2 beviser blev ikke medtaget i statistikindberetningen.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Indsæt fil: Virkede ikke - der sketet intet efter valg af fil.
15.014

18/8-2017

Ændret, Quiz. Hotspot billede maksstørrelse ændret til 600x600 pixels.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Poster for Risiko for afbrud fejlede ved indsendelse.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elever: Kunne fejle for VUC elever.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold for større skr opgave: Virkede ikke for de nye EUD GF2 elevtyper (merkantil EUX forløb).
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Siden kunne fejle, hvis der var fejl/advarsler i elevens beregnede tilskud.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elevforløb: Der er nu strammet op på verifikationen af antal skoleår, startår, periode og afsluttende termin.
15.013

16/8-2017

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabase-indberetning: Det automatiske job til afsendelse af poster til ungedatabasen stoppede efter at have kørt gennem få skoler.
15.012

15/8-2017

Aktivitetsforside, Opret lektier: Knapper til at indsætte fil og link viser nu indholdsvælgeren.
Stamdata, Rediger elev - Ungedatabasen: Fanebladet har skiftet navn fra UU til Ungedatabasen.
Stamdata, Rediger elev - Ungedatabasen: Tabellen med poster er nu den samme som på Ungedatabase-indberetningssiden.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger dagskalender: Kolonnen med dagsbemærkninger viste alle afdelingers dagsbemærkninger. Nu vises kun aktuel afdelings dagsbemærkninger.
Fejl rettet, Stamdata, Slet elev: Fejlede nogle gange med ukendt fejl, hvis der havde været angivet egenskaber for en elev på et hold (f.eks. prøvefagskategori, tilskudsinformation m.m.).
15.011

14/8-2017

Stamdata, Tilskud, Elevforløbstilskud: Dubletter af generelle informationer på en tilskudklump er nu fjernet.
Stamdata, Tilskud, Elevforløbstilskud: Hvis en elev ikke var aktiv på et forløb på en tælledato, så var det markeret som en fejl. Nu kommer der bare en bemærkning.
Fejl rettet, Stamdata, Holdverifikation: Hold hvor faget ikke er knyttet til en uddannelse som bruger XPRS kræver nu ikke længere angivelse af prøvefagskategori (f.eks. brobygningshold, EUD hold etc).
Praktikplads adgang: Der vises nu en grafisk præsentation af virksomhedens elevers kommende aktiviteter.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning VUC enkeltfag: Summeringer fejlede for indberetninger af typen 'alle afdelinger'.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning VUC enkeltfag: På samlæste hold (f.eks. med HF og HFenk elever), stod HF eleverne med fejl-tilskudsrækker. Nu står der bare en generel kommentar om, at eleven ikke udløser tilskud, fordi uddannelsen ikke er enkeltfagsudløsende.
Stamdata, Indberetning til UU-centrene: Har nu skiftet navn til "Ungedatabase-indberetning".
Stamdata, Ungedatabase-indberetning: Der er nu tilføjet en tilstandskolonne, som beskriver den aktuelle rækkes indberetnings-tilstand.
Stamdata, Ungedatabase-indberetning: Alle kommunikerede 'filer' vises nu ud for hver række.
Fejl rettet, Eksamen, Bevisoversigt: GSK elever blev ikke altid medtaget i oversigten. Nu medtages alle GSK elever, som har en eksamensbegivenhed i terminen.
15.010

9/8-2017

Ingen versionsnoter.
15.009

9/8-2017

Ingen versionsnoter.
15.008

9/8-2017

Stamdata, Elev, EUD: Verifikation af elev advarer nu hvis xprselevtypen ikke er lovlig på skoleperioden.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Opret lektier: Kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der opstod en certifikatfejl ved forsøg på indsendelse af poster. Alle poster der er fejlet vil nu blive forsøgt genindsendt.
15.007

9/8-2017

Ingen versionsnoter.
15.006

9/8-2017

Eksamen, Offentliggørelse 2017/18: Der er nu implementeret regler for offentliggørelse af eksamener for GYM 2017/18.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Knap til at indsætte materiale indsætter nu link og filer i editoren, hvis editoren har fokus. Ellers opretter den stadig en ny lektie.
Praktikplads, Elevens praktikpladsside: Fravær-ø'en er nu omdøbt til skoleperioder og viser alle elevens skoleperioder og information om elevens fravær.
Praktikplads, Praktikpladsmedarbejderforside: Der vises nu en samlet liste med alle elever knyttet til praktikstedet.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, Aktivitetsindberetning: Der opstod ofte fejl når man forsøgte at tilføje enkeltfagsbidrag.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Knap til at indsætte materiale giver nu mulighed for at vælge om materialet skal indsættes som lektie, øvrigt indhold eller i den aktive editor.
15.005

4/8-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Beskeder, mm.: Der kunne ikke uploades filer siden sidste release.
15.004

4/8-2017

Fejl rettet, Registrer fravær på månedsbasis: Kolonne med elevnavn følger nu med scroll.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Knapper i indholdsfortegnelsen til at oprette lektier er nu at finde i editoren.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Forsiden i indholdsvælgeren har fået nyt udseende.
Aktivitetsforside, Opret lektier: Mappevisning i indholdsvælgeren husker nu fra gang til gang om den var synlig eller ej.
15.003

3/8-2017

Fejl rettet, Elev, Praktikforside: Fraværslisten vises nu rigtigt for perioden.
Fejl rettet, Elever, Adresseliste: Adresselisten var tom.
Fejl rettet, Login: Efter tildeling af ny adgangskode oplevede nogle bruger fejl ved login.
15.002

3/8-2017

Fejl rettet, Lærer, Aktivitetsindberetning: Der blev ikke altid udløst korrekt bidrag.
15.001

2/8-2017

Elevforløb, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der understøttes nu aktivitetsindberetning for de nye gym-uddannelser.
Fejl rettet, Rapportering: Siden virkede ikke siden sidste release.
15.000

1/8-2017

Ingen versionsnoter.
14.269

31/7-2017

Praktiksteder, Rediger praktiksted: Det er nu muligt at tilføje et telefonnummer.
Fejl rettet, Stamdata, Importer data: "Slet skemadata" fik ikke altid slettet alt data.
14.268

26/7-2017

Stamdata, Hold, Elever: Det er nu muligt at prøvefagskategori på elev-niveau.
Fejl rettet, Hold, Aktiviter: Siden fejlede.
14.267

26/7-2017

Fejl rettet, EASY integration, Opret elevforløb: Enkeltfag og GVU elevforløb blev i nogle tilfælde foreslået oprettet selvom de fandtes.
EASY integration: Ny rapport "Elev UddannelsesForløb".
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Indholdsvælger: Forløb blev også vist i venstre side i dokumentmapper.
14.266

24/7-2017

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: I nogle tilfælde blev de sidste moduler ikke vist.
14.265

24/7-2017

Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter: Gav fejlsiden.
14.264

21/7-2017

Fejl rettet, EASY integration: Virkede ikke siden sidste release.
14.263

21/7-2017

Fejl rettet, EASY integration, Elever: Elever uden tilknytninger til skoleforløb og hold vises nu.
Stamdata, Avanceret: Nyt menupunkt "Masseopdatér hold fagtilknytninger".
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Tilføjelse af lektier til lektion uden forløb gav fejlsiden.
Aktivitetsforside, Tilføj indhold: Under indbyggede grupper vises der nu skabelonforløb.
14.262

17/7-2017

Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Der anvendes nu som udgangspunkt den nye webservice fra STIL til indberetning.
14.261

17/7-2017

Applikationer: Der kræves nu at .NET 4.7 er installeret lokalt på maskinen.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: Det er nu muligt at se det beregnede tilskud for hold og elever.
Aktivitetsindberetning, Enkeltfag: På hold- og elevopsætning vises nu beregnet tilskud.
Fejl rettet, Elevens karakterside: Tabellen med Linier på bevis kunne fejle for EUD elever.
Fejl rettet, Masserediger lønposter: Der gives nu ikke længere advarsel, hvis der ikke er opsat en 1. tælledato for elevopgørelse.
Fejl rettet, Rediger hold: Der gives nu ikke længere advarsel, hvis der ikke er opsat en 1. tælledato for elevopgørelse.
Stamdata, EUD, Easy-P: Der vises nu en liste med de sidst hentede poster.
14.260

11/7-2017

Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Som udgangspunkt udledes der nu rekvirent fra elevers tilskudsregler.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, Manuel udstedelse: GYM beviser fejlede ofte med ukendt fejl (siden release 14.259).
14.259

7/7-2017

Fejl rettet, Forløb, Opret: Fejlede ofte på Lectioskoler med flere afdelinger (siden release 14.255).
Stamdata, udskrifter: Det er nu muligt at markere elever fra et hold.
Fejl rettet, bevisgenerering: EUD uddannelsesbevis merkantil krævede XPRS-elevtype for prereform elever.
14.258

5/7-2017

Quiz: Ny spørgsmålstype "hotspot", hvor eleverne skal identificere områder af billedet.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, AUB: Siden kunne være langsom.
Fejl rettet, Rediger studiebog, Lærer: Siden valgte nogen gange den forkerte skabelon, hvilket gav uønskede sideeffekter.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved ændring af filter kunne der være markerede brikker der ikke var synlige.
Fejl rettet, Easy import, Protokol: Hvis karakterer bliver skippet på grund af ukendt karaktertype, så vises der nu en info om det under "Vis mere info".
Fejl rettet, Stamdata, Indlæs uddannelsesaftale: Hvis aftalen er Ny mesterlære og der optrådte forskellige specialer i aftalen, så fik man en ukendt fejl.
Stamdata, Elev, DU: Nye henvisningskategorier er implementeret.
Stamdata, Praktiksteder, Opret: Der skal nu angives Lærersted-id, hvorefter information om praktikstedet hentes fra Easy-P.
Stamdata, Praktiksteder, Rediger: Der kan nu hentes information om praktikpladsen ud fra lærerstedid'et. Felter som er tomme vil blive udfyldt.
Fejl rettet, Stamdata, Elev - Hent uddannelsesaftaler fra EASY-P: Der opstod ofte en ukendt fejl.
Fejl rettet, Bevis, Manuelt bevis: Merkantile EUD GF2 elever fik som standard foreslået prereform beviser. Nu vælges Merkantil GF2 bevis.
Fejl rettet, Bevis, Manuelt bevis: Merkantile EUD GF2 beviser: Feltet til xprselevtype var ikke altid redigerbart.
Aktivitetsforside, Indholdsvælger: Indsættelse af link har nu fået egen mappe.
14.257

30/6-2017

Aktivitetsindberetning: Der understøttes nu ny STX type (3009v2).
14.256

30/6-2017

Fejl rettet, AUB: Indberetninger blev i enkelte tilfælde ikke registreret sendt, og blev forsøgt gensendt.
Ungedatabasen: Indberetning til ungedatabasen er nu aktiv.
14.255

30/6-2017

Hold og gruppe kviklinks: Siden "Links" er nu fjernet.
Opret forløb: Der foreslås nu også skabelonforløb for holdets fag (skabelonforløb er forløb oprettet i lærer-fag-gruppen - f.eks. alle dansklærere).
Fejl rettet, Skemalægning: "Evaluér skema" fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Beviser: EUD uddannelses bevis merkantil krævede XPRS elevtype for prereform elever.
EASY integration: Ny rapport med alle karakterer.
Fejl rettet, Beviser, HTX enkeltfag: Udstedelse af bevis gav ukendt fejl.
14.254

28/6-2017

Fejl rettet, Stamdata, Praktikpladser: Opslag af navn, adresse m.m. i uddannelsesaftaler virkede ikke altid korrekt.
Postnummer: 5602 Avernakø tilføjet.
Fejl rettet, Eksamensadministration, Beviser: Hent bevisoversigt i excel gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Eksamensadministration, Beviser: Eksporter alle beviser til excel gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Bevisverifikation: Afsluttende årskarakter gav fejl på EUX bevis.
Elevforløb, Aktivitetsindberetning: For gymnasielle uddannelser fra og med skoleåret 2017/18 udregnes tælledatoer for tælleperiode 2 udfra tælleperiode 1.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Tallene for manglende konvertering var forkerte, hvis ansøger havde været aktiv på skolen før (f.eks. som brobygger).
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Kunne ikke finde ud af at "genbruge" elever fra gammel version af uddannelsen.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Stamklassevælgeren blev ikke populeret ved skift af uddannelse til konvertering.
14.253

26/6-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: "Individuelle ændringer" blev ikke vist korrekt.
Fejl rettet, Bevis, HTX-enkeltfag: Ukendt fejl rettet.
Bevis: Uddannelsesbevis for merkantile EUD kan nu udstedes.
14.252

23/6-2017

Fejl rettet, Bevis-verifikation, STX, GEOVidenskab: Hvis eleven havde hævet f.eks. KEMI som valgfag, så fik man en verifikationsfejl.
14.251

23/6-2017

Fejl rettet, Bevis-verifikation, DGU: Gav advarsel om DGU-elevtypen ikke var tilladt på STX bevis.
Fejl rettet, Bevis-verifikation, DGU: Kunne ikke generere overskrift for STX-bevis til DGU-elevtypen.
Fejl rettet, Bevis-verifikation, HTX enkeltfag: Man fik advarsel om, at HTX enkeltfagsbevis ikke var gyldigt for HTX enkeltfagselever.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Karakterer med typen STA mdt/skr, kunne ikke indberettes. Beviserne skal genbehandles.
14.250

22/6-2017

Ingen versionsnoter.
14.249

22/6-2017

Fejl rettet, Bevis-verifikation, HF: Bek 735 §12 stk 1 kun give fejl om at eleven ikke har valgfag nok, hvis elevens ene valgfag var 4802B design.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Hvis man forsøger at danne en supplerende WS1 indberetning, og der nu er stilskud med XPRS Elevtype på, så får man nu elevens navn der udløser problemer.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Hvis der er udstedt EUD GF1/2 beviser, så kunne siden fejle.
14.248

22/6-2017

Fejl rettet, Bevis-verifikation, GIF: Der blev explicit tjekket at eleverne havde 4880B Engelsk. Nu tillades også ækvivalente fag.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen, EUX: Elever oprettet med de nye EUX elevtyper fejlede under indberetning til eksamensdatabasen.
14.247

21/6-2017

Beviser: Det er nu muligt at udstede EUD GF2 beviser med protokollinjer hvor karakteren er "Ikke bestået".
Stamdata, Easyintegration, Flet eleverhistorik: Auto-sf stamklasse bruges nu kun på hovedforløbselever. For grundforløb, hhx, htx etx kræves det nu, at der findes en stamklasse.
Fejl rettet, Bevis-verifikation: Der opstod ofte advarsler om at eleven ikke opfyldte studieretnings-niveau krav, når eleven havde hævet et studieretningsfag som valgfag.
Stamdata, EASY-P uddannelsesaftaler: Ny WS xsd implementeret.
Stamdata, Praktiksteder, Opret: Information om praktiksted hentes ny fra uddannelsesaftalerne, som med ny STIL WS nu også giver navn og adresse.
Fejl rettet, Eksamensbelastning: Rettetid for faget "5698A SKR Kemi, netadgang" slog ikke igennem i alle steder.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For supplerende indberetninger blev "Individuelle ændringer" ikke vist før indberetningen var indsendt.
Fejl rettet, Bevis-verifikation: Der opstod advarsler om at eleven ikke opfyldte studieretnings-niveau krav, når eleven havde hævet et 3. fremmedsprog på A-niveau.
14.246

20/6-2017

Eksamensadministration, Beviser: Det er nu muligt at vælge EUX bevistypen igen.
Stamdata, Easyintegration, Flet elever: Elever i EASY som kun har skolepraktik kan nu synkroniseres.
Stamdata, Easyintegration, Flet elever: Der kan nu angives aktueldato, samt cpr nr filter.
14.245

20/6-2017

Stamdata, Fag: Det er nu muligt på fag at se/angive skriftlig rettegodtgørelse til censorer i GYM censorudligning.
Eksamensbelastning: Faget "5698A SKR Kemi, netadgang" har nu angivet 30 minutter som rettetid.
14.244

20/6-2017

SU, Indskrivningskontrol: Ny kolonne der viser simuleret resultat, når elevers elevforloeb saettes til at udløse SU.
Fejl rettet, Spørgeskema, Besvar: I nogle tilfælde fik man fejl ved indsendelse af spørgeskema.
Fejl rettet, Eksamensadministration, Bevisoversigt: Der vises nu evt. fejl i Excel rapporten.
Fejl rettet, Eksamen, Dagsrapport: Der kan nu sorteres på start- og sluttid.
Fejl rettet, Tildel elev-ID: "Opdater udmeldte elever" er omdøbt til "Opdater inaktive elever".
Fejl rettet, Studieretninger, præsentation: Nogle kategorier have mistet baggrundsfarven.
Fejl rettet, Spørgeskema, Rapportering: Spørgsmål af typerne Ét svar og Flere svar blev ikke opsummeret.
Fejl rettet, Beviser: Tysk, fortsættersprog, netadgang blev ikke taget med som 2. fremmedsprog.
Fejl rettet, Beviser: EUD støttefag er ikke længere et krav ved GF2 Merkantil beviser.
14.243

16/6-2017

Fejl rettet, Rediger Quiz og spørgeskema: Efter tilføjelse af spørgsmål sagde siden at der fandtes besvarelser, og spørgsmålet derfor ikke kunne redigeres.
Easy-Integration, Flet elever: Det er nu muligt at udlade allerede associeserede elever fra "Udeladte elever".
Fejl rettet, Eksamen, Indlæs karakterer fra netprøver.dk: Karaktererne 00 og 02 gav lidt forvirring ved indlæsning.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning skolepraktik: Man fik fejlbesked om at man ikke måtte indberette.
14.242

15/6-2017

Stamdata, Rapportering: Elevfelter har nu fået tilføjet feltet std. rekvirent.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Kunne give fejlsiden hvis man masseredigerede med en gruppe.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Opdatering af skolepraktik medtog al skolepraktik for eleven - også det som var på andre institutioner.
Fejl rettet, Tilskud, Skolepraktik: Skolepraktik markeres nu som udløst af skolepraktik-holdet.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Elevplan indberetning: Poster markeret som "Skal slettes" blev ikke ændret tilbage til skal opdateres hvis eleven igen blev aktiv.
14.241

15/6-2017

Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsopsætning for elever på hold: Kunne give fejlsiden.
14.240

15/6-2017

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs karakterer fra netprøver: Hvis man havde ændret prøveholdsnavn, så fik man at vide, at der ikke fandtes karakterer i udtrækket til eleverne.
Stamdata, Praktiksteder: Nye passwords til praktiksteder er nu ikke længere midlertidige - dvs udløber ikke og skal ikke skiftes ved første login.
Fejl rettet, Bevisgenerering: 10. klasse bevis gav ukendt fejl ved flere ens protokollinjer.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: For FÆRTA linjer vises nu ansvarsområde fra det tilhørende elevforløb.
Easy-Integration, Opret elevforløb: Der kan nu filtreres på UVM institutionsnummer.
Easy-Integration, Opret elevforløb: Det er nu muligt at vælge hvilken afdeling forløb skal oprettes på.
Easy-Integration, Holdelement synkronisering: Der kan nu filtreres på UVM institutionsnummer.
Easy-Integration, Holdelement synkronisering: Det er nu muligt at vælge hvilken afdeling forløb skal oprettes på.
14.239

15/6-2017

Stamdata, Elev, Indlæs uddannelsesmodel: Nyt layout.
Stamdata, Elev, Indlæs uddannelsesmodel: Understøtter nu elever som skifter speciale undervejs.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Historik fanebladet kunne give fejl.
14.238

14/6-2017

Fejl rettet, Genveje til skemanavigering virkede ikke.
Fejl rettet, Easy synkronisering: Flet af skolefag hvor der er mange aktiviteter pr. hold kunne fejle.
Fejl rettet, Easy-Integration, Tilskud HF-elever: Det var ikke muligt at opdatere linjerne.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For EUD preform elever blev der ikke udløst FÆRTA for skolebeviser.
14.237

14/6-2017

Stamdata verifikation: Tilføjet periodeafgræsning på hold-verifikation.
Fejl rettet, Indlæs uddannelsesaftale: Kunne fejle ved opdatér historik.
Fejl rettet, Easy-Integration, Tilskud HF-elever: Der gives nu fejl hvis den påsatte TMK i EASY ikke er gyldig for skoleperioden.
Fejl rettet, Marker alle flueben virkede ikke på nogle sider.
14.236

14/6-2017

Fejl rettet, indlæsning af netprøver.dk karakterer: Karakter blev ikke gemt.
14.235

13/6-2017

Fejl rettet, Easy-Integration: Brugerens afdeling bruges ikke længere til at filtere på indholdet på de fleste undersider.
14.234

13/6-2017

Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der udløses nu tilskud for EUD10 forløb.
14.233

13/6-2017

Stamdata, Rapportering: Elev-felter er nu udvidet med: XPRS elevtype, Uddannelse, Skoleperiode, Speciale.
Stamdata, Rapportering: Hold-felter er nu udvidet med: Ansvarsområde.
14.232

13/6-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For EUD elever blev FÆRTA nogle gange forsøgt udløst vha. forkerte elevforløb.
Stamdata, EUD, EUD statistik: Der er nu adgang til at indberette EUD statistik til STIL.
Stamdata, Skoleopsætning, Eksterne systemer: For kommunikationerne EASY-P uddannelsesaftaler og Elevplan er det nu muligt at angive, at der automatisk skal dannes poster og at de automatisk skal sendes.
Fejl rettet, Easy-Integration, Flet-elever, opdater historik, m.fl.: Brugerens afdeling bruges ikke længere til at finde elevforløb og stamklasser.
Fejl rettet, EASY-Synkronisering, Tilskud HF-elever: Checkboksene forsvandt nogle gange fra nogle linier.
AUB: Nogle ting er blevet mindre klik-intensive.
14.231

12/6-2017

Fejl rettet, Easy-Integration, Flet-elever: Det er nu muligt at flette for cøsaformål 3516 hhx enkeltfag.
Fejl rettet, Stamdata Elev, Indlæs uddannelsesmodel EUD: EASY-P Ny Mesterlære aftaler tillader nu indlæsning selvom der ikke kan findes et grundforløb, hvis grundforløbet ligger langt tilbage i tid.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Fanebladet kunne være meget langsomt for skolepraktik hold.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Nyt faneblad "Verifikation fuldtid".
14.230

12/6-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: I nogle tilfælde manglede der linjer i oversigten.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Der vises nu ansvarsområde for RKV rækker.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Der er nu kontekstkort på elev- og lærernavne.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: I nogle tilfælde var der linjer for udmeldte elever.
14.229

9/6-2017

Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: For prøvehold med variable underfag opstod der verifikationsfejl for elever med GF2 elevtype.
14.228

8/6-2017

Fejl rettet, Lektioner/Aktiviteter, Tilføj indhold: Hvis der ikke var et forløb tilknyttet aktiviteten, så fejlede Tilføj indhold.
Fejl rettet, Easy-Integration, Protokollinjer: Protokollinjer med uoverensstemmelser i underfag håndteres nu bedre.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Det går nu hurtigere ved generering af ny indberetning.
Stamdata, Praktiksteder: Tilføjet link til praktikstedmedarbejderes forsider (så administrationen kan se hvordan forsiden for en praktikplads ser ud).
EASY-integration, Opdater Elev-uddannelse: Tilføjet filtreringsmulighed, så man kan vælge ikke at få vist rækker som allerede er korrekte.
14.227

8/6-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Detaljer: Der vises nu en kolonne med rekvirent.
Fejl rettet, Spørgeskemaer, Rapportering: Valgte svarmuligheder blev ikke vist.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For mesterlære elever blev der i nogle tilfælde fejlagtigt udløst opstartstaxameter (MESTP).
14.226

7/6-2017

Fejl rettet, Easyintegration: Indlæs AUB fejlede.
Fejl rettet, Skemalægning: Det var ikke muligt at fjerne valgfagsblokke under "Placer valgfagsblokke".
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Ved udmeld kunne man få ukendt fejl.
14.225

7/6-2017

Fejl rettet, Tilskudsberegning, Skolepraktik: Nogle gange var tilskudsrækkerne ikke sorteret.
Aktiviteter: Det er nu muligt at tilføje quizzer til aktiviteter som lektier eller som anden aktivitet.
Rediger aktivitet, Rediger flere: Der foreslåes nu oftere at oprette nye skemabrikker.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For EUD elever udløses ikke længere tilskudsmærket FÆRTA hvis et bevis er sat til ikke at udløse tilskud.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Tælledatoen for FÆRTA for EUD elever er nu bevisdatoen.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Rækkerne i "Fuldtid beregnet tilskud" sorteres nu efter første tælledato.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Der vises ikke længere tælleperiode for skolepraktik rækker.
Netprøver.dk, karakterer: Kan nu hente karakterer fra netprøver.dk. Kræver indtastning af login-oplysninger under skoleopsætning (STIL fremsender disse).
Easyintegration: Indlæsning af AUB-poster fra Easy-udtræk.
Fejl rettet, redigér elev: Beregnede datoer på elevs holdtilknytninger viste holdets beregnede periode – ikke elevens beregnede tilknytning til holdet.
14.224

6/6-2017

Ingen versionsnoter.
14.223

2/6-2017

Fejl rettet, Stamdata, rediger elev: Fejl ved navigering væk fra EUD-diverse fanen.
14.222

2/6-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD Diverse: Siden kunne fejle, hvis EASYP lærerstedsID ikke fandtes i Lectio.
Quiz: For nye quizzer beregnes point for spørgsmålstyperne "Ét svar" og "Flere svar" points på en måde der ikke straffer forkerte og delvist forkerte svar så hårdt.
Fejl rettet, opret skoleforløb: Fejl ved valg af Skoleperiode for EUD-forløb.
14.221

1/6-2017

Stamdata, Praktiksteder: Tilføjet e-mail på prakiksted.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der opstod fejl ved indberetning hvis der fandtes realkompetencevurdering rækker med forkert TMK.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD Diverse: Det var muligt at vælge forkerte skoleperioder ift. realkompetencevurdering.
Fejl rettet, Easy-Integration, Protokollinjer: Der kunne opstå ukendt fejl i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Easy-Integration, Protokollinjer: Linjer med merittypen "Særskilt dokumentation" kan nu importeres.
14.220

31/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.219

31/5-2017

Fejl rettet, Ansøger: Fejl ved indlæsning af ansøgere, hvis værge-oplysninger manglede postnr.
Fejl rettet, Ansøger: Søgning på sprog tog ikke højde for spring-over-ønsker.
Redigér elev, holdtilknytninger: I tabellen Tilknytning til holdelementer vises nu beregnede datoer for hvert holdelement.
Fejl rettet, Under lærers karaktergivning er sorteringen efter karaktertype nu konsekvent skriftlig før mundtlig.
Fejl rettet, Easy-Integration, Protokollinjer: For eksamenskarakterer matcher en linje med evalueringsform "-" i EASY nu linjer med evalueringsform mundtlig i Lectio.
Fejl rettet, Vis udgående censur: Ukendt opsætningsfejl ved prøvehold med evalueringsform SAM.
14.218

30/5-2017

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: EUD mesterlære elever udløsesr nu som udgangspunkt tilskudsmærke MESTU.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, EUD: Der udløses nu færdiggørelsestaxameter for beviser af typen "Praktisk oplæring".
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der opstod fejl ved indberetning.
EUD, fravær kan nu registereres på dagsbasis.
Easysynkronisering, Holdelementer: Aktivitetstype for aktiviteter uden elever, kigger nu på lignende aktiviteter i Easy for at bestemme aktivitetstype.
Easysynkronisering, Eksport af aktiviteter: Nu medtages også alle aktiviteter som er aktive fra dd-200 dage og frem.
14.217

29/5-2017

Fejl rettet, Easy-Integration, Opret Elevforløb: For EUD-enkeltfag elevforløb udledes nu UVM-institutionsnummer mere hensigtsmæssigt.
14.216

29/5-2017

Stamdata, EUD historik. Tilføjet knap til at opdatere tilknytninger til skolepraktik.
14.215

24/5-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: For EUD grundforløb manglede i nogle tilfælde tilskud.
Ændret, EASY-Synkronisering. Navngivning justeret på EASY-Synkroniseringsskærmbilleder.
Fejl rettet, Ansøger: Upload af ansøgerfil med mange ansøgere vil nu uploade dem som kan. Allerede eksisterende ansøgere springes over med en advarsel.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Eksamen, skriftlig censur udmelding: Ændring af Antal elever blev ikke registreret som en ændring.
Stamdata, Foreslåede hold. Tilføjet kolonne med elevtal.
14.214

23/5-2017

Stamdata, Aktivitetsindberetning: Fuldtidsindberetninger bruger nu den nye WS2 indberetningsstruktur (indberetning for hele institutionen i stedet for afdelingsvis).
Stamdata, Elevforløb, Aktivitetsindberetning: I nogle tilfælde virkede den automatiske opsætning ikke for EUD grundforløb.
Studieplan, Uddannelsesplan EUD: Der vises nu en grafisk oversigt over elevens EUD studie og skoleforløb. Oversigten kan ses af eleven og praktikstedet.
Fejl rettet, EUD integration, Elevplan: Integrationen bruger nu drift-elevplan serveren.
14.213

22/5-2017

Fejl rettet, Easy-Integration, Flet skolefag: Ved "Opret nyt på holdet" vises nu kun hold for den aktive afdeling.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, EUD: I nogle tilfælde fik man fejl pga. ulovlig TMK på en skoleperiode.
Stamdata, Elev EUD, Indlæs uddannelsesaftale: Tabellen med EASY-P aftaler er nu flettet sammen med side 2, så der nu kun er en side.
14.212

19/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.211

19/5-2017

Stamdata, Rediger Hold: Det er nu muligt at angive et ansvarsområde til brug ved aktivitetsindberetning.
Stamdata, Rediger Elevforløb: Det er nu muligt at angive et ansvarsområde til brug ved aktivitetsindberetning.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Tilskud udløst via hold/elevforløb får nu vist holdets/elevforløbets ansvarsområde.
Stamdata, Elev, Indlæs uddannelsesaftale (EUD): Foreslår nu automatisk oprettelse af praktiksted, hvis dette ikke findes i Lectio i forvejen.
Stamdata, Elev, EUD: Viser nu manuelle praktikaftaler i Lectio.
Stamdata, Praktiksteder: Der kan nu angives adresse og postnr på praktiksteder.
Easy-Integration, Flet skolefag: Tillader nu mere end 10 skolefagpåhold i EASY ved hovedforløbshold.
14.210

17/5-2017

Fejl rettet, Ansøger, Konvertering: Konvertering til de nye gym-uddannelser virkede ikke.
Fejl rettet, Skema: Fejl ved åbning af visse skemaaktiviteter.
Fejl rettet, optag.dk: Fordelingstal-siden fejlede.
14.209

17/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.208

17/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.207

16/5-2017

Ansøger: Der åbnet for klagefasen d.17/5 i Region Hovedstanden.
14.206

16/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.205

16/5-2017

Stamdata, Kopiér hold: Kopierer nu også karakterfristsæt.
Fejl rettet, Easyintegration, Flet elever: Hvis eksporten indeholdt personer som både var Enkeltfagselever og EUD elever, så kunne siden nogle gange fejle.
Fejl rettet, Easyintegration, Flet undervisningshold: Oprettelse af holdelementer på eksisterende hold gav ofte fejlen "Enten skal alle eller ingen af holdets holdelementer have karakterfristsæt angivet".
14.204

16/5-2017

Stamdata, Fag: Forsøgsfaget 4418C FyMa har nu vægten 1.5
Quiz: Mulighed for at vise spørgsmål ét ad gangen og i tilfældig rækkefølge.
14.203

11/5-2017

Fejl rettet, Easyintegration, Flot skolefag/undervisningshold: Aktiviteter med studieretningsprojekt blev bortfiltreret. Nu medtages de igen - dog uden studieretningsprojektet.
14.202

11/5-2017

Stamdata, Opret hold: Diverse GUI ændringer.
Stamdata, Opret hold: For EUD institutioner er der nu tilføjet ny opret hold for hovedforløb.
14.201

10/5-2017

Easy-integration, Elevhistorik: For GVU elever bruges nu kun de holdtilknytninger der er flettede til Lectio hold til at udlede periode.
Fejl rettet, Easy-integration, Flet skolefag: Flet til nye flerårige hold virkede ikke.
Fejl rettet, Easy-integration, Opdater Elev-Holdelement tilknytninger: CØSA formål kriterie virker nu for EUD enkeltfag elever.
14.200

9/5-2017

Easy-integration: Smårettelser til hent af AUB-indberetninger.
14.199

8/5-2017

Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Lidt GUI rettelser.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid, Detaljer: Der kan nu sorteres på de fleste kolonner.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Nyt faneblad "Advarsler".
Fejl rettet, Hold, Giv karakterer: For fællesfag blev nogen linjer vist flere gange.
14.198

5/5-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elevforløb: Der opstod ukendt fejl ved oprettelse af nogen typer af elevforløb.
14.197

5/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.196

5/5-2017

Fejl rettet, Easyintegration, Flet skolefag: Aktiviteter der løber over flere skoleår kan nu flettes.
Easyintegration: Layout justeret.
Easyintegration, Ny rapport: Uddannelse-info.
Easyintegration, Flet skolefag: Ser nu bort fra skolefagpåhold med faget 10911- Eud enkeltfag (Ej GVU).
Fejl rettet, Excel-rapporter: Rapporter med mere end ca. 1 million rækker er ikke lovlige i Excel, og Excel sagde at filen var ulovlig. Nu gives en fejl, hvis en rapport indeholder mere end ca. 1 million rækker.
Fejl rettet, Excel-rapporter: Hvis en celle indeholdt mere end ca. 32700 tegn, sagde Excel at filen var korrupt. Nu trunkeres celler til maks at indeholde 32700 tegn.
Fejl rettet, Easyintegration, Rapport Elever og aktiviteter: Der medtages nu kun holdplaceringer fra 2012 og frem.
Fejl rettet, Easyintegration, Flet skolefag: Type-filter virkede ikke.
Easyintegration, Flet skolefag: Viser nu en liste med allerede tilknyttede skolefag i bunden.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: For EUD hovedforløb udløses ikke længere advarsler hvis en elev udløser den samme TMK flere gange i samme skoleperiode og tælleperiode.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Der vises nu en kolonne med tælleperiode.
14.195

2/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.194

2/5-2017

Ingen versionsnoter.
14.193

1/5-2017

Easyintegration: Elevforløbs ekstern id kan nu være 1000 tegn.
14.192

1/5-2017

Fejl rettet, Forløb: Der kunne opstå fejl ved slet af forløb.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der gives ikke længere advarsler om at lokale fag ikke er gyldige for uddannelsen jf. uddannelsesmodelen.
Fejl rettet, Elev, Bevis, Manuelt bevis: XPRS-elevtype er nu påkrævet for GF2 beviser.
Fejl rettet, Ansøger: Elever exporteret til XML kunne ikke indlæses i LUDUS.
Fejl rettet, Easy-integration: Flet skolefag kan nu igen oprette nye holdelementer på eksisterende hold.
14.191

28/4-2017

Fejl rettet, Hold, Karakterer: Der vises nu kun karakterer for de fag som det er muligt at give karakterer i på holdelementet.
14.190

28/4-2017

Stamdata, Hold, Karaktertyper: Det er nu igen muligt at redigere karakterfristsæt, karakterskala, mm.
14.189

28/4-2017

Stamdata, Hold: Fejlede ved Gem siden sidste release i nogen tilfælde.
14.188

28/4-2017

Stamdata, Hold: Det er nu muligt for kombinationsfag at angive hvilket fag og karaktertype der skal gives for hvert holdelement.
14.187

27/4-2017

Ingen versionsnoter.
14.186

21/4-2017

Easy-integration: Ny rapport "Aktiviteter".
Fejl rettet, Eksamensoffentliggørelse: Der stod fejlagtigt "Offentliggørelse af eksamener før 27/5" på forsider. Dette er nu rettet til "23/5".
14.185

21/4-2017

Ingen versionsnoter.
14.184

21/4-2017

Quiz: Mulighed for at bruge editor til at indsætte billeder, tabeller, videoer mv.
Quiz: Mulighed for at låse besvarelser op.
Rediger stamklasse: Sletning af stamklasse viste to slet-knapper.
Fejl rettet, Easy-integration, Skolepraktik: I nogen tilfælde blev der foreslået at oprette og slette den samme række.
Fejl rettet, Easy-integration, Skolepraktik: Det er nu muligt at oprette rækker selvom dagskalendere ikke stemmer overens. I så fald vil der efter oprettelse vises en fejl på rækken.
14.183

20/4-2017

Fejl rettet, Easy-integration - Eksport: Eksport kunne fejle under udtræk af EaBidrag.
Fejl rettet, Easy-integration, Flet skolefag: Kunne fejle pga. ukendt fagtilknytning.
14.182

19/4-2017

Ingen versionsnoter.
14.181

19/4-2017

Fejl rettet, Easy-integration - Eksport: Eksport kunne fejle under udtræk af aktiviteter.
14.180

19/4-2017

Quiz, Forløb: Det er nu muligt at angive procentsatser til brug ifbm. konvertering til karakterer.
Fejl rettet, Easy-integrationen: Flet af skolefag håndterer nu kombinationsfag ved hovedsagligt at kigge på UVM xprsfag.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD: Skolepraktik opdateringer forkortes ikke længere mht. skoledagskalender.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD, Skolepraktik: Afslutningstekst vises nu.
14.179

12/4-2017

Ingen versionsnoter.
14.178

10/4-2017

Fejl rettet, Easy-integrationen: Fejl siden sidste release.
14.177

10/4-2017

Fejl rettet, Easy-integrationen: Fejlede siden sidste release.
14.176

7/4-2017

Fejl rettet, EASY-integration, Opdater skolepraktik: Der gives nu fejl hvis Lectio holdets dagskalender ikke indeholder de nødvendige skoledage.
EASY-integration, Flet skoleforløb: Der kan nu sorteres på kolonner.
EASY-integration, Flet skoleforløb: Navnet på skoleforløbets aktivitet vises nu.
Eksamen: EUD elever som ikke er på EUX forløb gav fejl ved indberetning af prøverplaner. Nu indberettes de som HHX enkeltfagselever.
EASY-integration, Flet elevforløb: Allerede flettede grundforløbs-elevforløb verificeres nu om de har korrekt elevtype, periode, skoledage og skoleperioder.
EASY-integration, Flet skoleforløb: Sidens layout er ændret, og det er nu muligt at se flere detaljer om allerede flettede skoleforløb.
EASY-integration, Opdater skoleforløb stamdata (HF): Ny side hvor man kan se de foreslåede opdateringer.
14.175

4/4-2017

Fejl rettet, Ansøger, Import: Fejl ved upload/indlæsning af ansøgere på skoler i Grønland.
14.174

4/4-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: Skolepraktik fejl blev ikke vist.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater skolepraktik: Der understøttes nu TMK'er PRA14, PRA15, VFU13, m.fl.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Skolepraktik fejl blev ikke vist.
14.173

3/4-2017

EASY-integration, Flet skoleforløb: Skoleforløb der kan flettes til et Lectio hold vises nu øverst.
Fejl rettet, EASY-integration, Opdater skolepraktik: Kunne give fejlsiden.
14.172

30/3-2017

EASY-integration, Flet skoleforløb: Ny knap "Vælg alle med mulig fletning".
Fejl rettet, EASY-integration: Der opstod ukendt fejl ved udtræk.
14.171

29/3-2017

Fejl rettet, EASY-Integration, Flet elever og Opdater elevhistorik: Understøtter nu hovedforløbs-historik for merkantile EUX elever.
14.170

29/3-2017

Fejl rettet, Forløb: Sletning af forløb med quiz gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Skemaplanlægningsprogram: Åbning af udlagt skema gav fejl ved lektioner med tilknyttede grupper.
Fejl rettet, EASY-Integration, Skolepraktik: Opdater skolepraktik gav fejlsiden.
14.169

24/3-2017

Fejl rettet, Digital aflevering: Sygemeldte elever kunne se link til opgaveformuleringen.
Fejl rettet, EASY-Integration, Opdater elev-historik: Der kunne opstå fejl ved overlap mellem stamklasse tilknytninger.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Viste dobbeltbookning for lærere der optrådte i flere kæder på samme dag.
14.168

24/3-2017

Fejl rettet, Eksamen: Søgning på elevverifikation kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, EASY-Integration, Flet skoleforløb: Der kunne opstå ukendt fejl.
14.167

23/3-2017

Stamdata, EUD: Diverse rettelser.
14.166

23/3-2017

Fejl rettet, EASY-eksport: Kunne hænge og give fejl hvis der var mange elever i eksporten.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Tilføj hold til kæde virkede ikke.
14.165

23/3-2017

Fejl rettet, EASY-Integration: Flet tilskudshold er omdøbt til "Flet skoleforløb", og det understøttes nu at flette flere skoleforløb til samme Lectio hold.
Fejl rettet, Stamdata Hold, Aktivitetsindberetning: "Elevopsætning" for EUD hold kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Diverse ændringer af kæder kunne give fejl. Også i forbindelse med gem.
14.164

22/3-2017

Fejl rettet, problemer med aflevering af opgaver siden sidste release.
14.163

22/3-2017

Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: For EUD hold er det nu muligt at definere flere tilskudsudløsende skoleperioder.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Ændring i kædenavn kunne give mærkelige fejl.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram, AT Eksamensplanlægning: Felterne med eksamens varighed og pauser var forsvundet.
Fejl rettet, Udskrift: Udskrift i Chrome v57 virkede ikke.
14.162

21/3-2017

VUC Statistik Indberetninger: Linjer der ikke har tilladt resultatformfag bliver taget ud af indberetningen.
14.161

20/3-2017

Fejl rettet, Ansøger: Søgeresultat til excel indeholdt stadig de gamle afstandsparametre.
14.160

20/3-2017

EASY-Integration-Eksport: Diverse GUI ændringer. Log over hvad udtrækket foretager sig vises nu løbende.
Stamdata, Rediger elev, EUD - EASY-P: EASY-P aftaler kan nu hentes fra EASY-P drift.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Fejl ved upload af ansøgere i visse formatter.
14.159

17/3-2017

Fejl rettet, Ansøgere: Kolonnen afstand i bil viste afstanden på cykel.
Fejl rettet, Eksamen, EUX udtræk: EUX udtræk talte registrerede protokollinjer fra GF1/GF2 med i udtrækket. EUX elevforløb hvor der kræves angivelse af GF2/HF markering, er nu ændret således at man skal angive at det er et EUX forløb.
14.158

16/3-2017

Fejl rettet, EASY-synk: Kunne fejle i forbindelse med fulde udtræk.
14.157

16/3-2017

Stamdata, Skoleperiode-vælger: Vælgeren har nu speciale nr med. (F.eks. '1410v9-1:G2').
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Ansøgerdublet rapport fejlede, hvis en ansøger ikke var tildelt en fordelingsskole.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Ansøgerdublet-ønsker viste ikke altid alle de mulige skoler.
14.156

14/3-2017

Ansøgere, Rapportering: Tilføjet ansøgerafstande på fod, cykel og bil.
14.155

14/3-2017

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Der kunne opstå ukendt fejl ved gem.
Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Det er nu muligt at tildele lokalegrupper fra en skemabrik til alle andre brikker.
Skemalægningsapplikation: Det er nu muligt at låse en lokaletildeling ved højreklik på skemabrikken.
14.154

10/3-2017

Ingen versionsnoter
14.153

10/3-2017

Ansøgere: Gav i nogle tilfælde ukendt fejl.
14.152

10/3-2017

Ingen versionsnoter.
14.151

9/3-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: EUD RKV rækker blev ikke medtaget.
14.150

9/3-2017

Fejl rettet, Ansøger, Region H: Dubletter-siden fejlede (pga en ansøger uden ønsker).
14.149

7/3-2017

EASY-eksport: Eksporten er nu forsøgt optimeret, så fulde udtræk burde kører væsentligt hurtigere.
Fejl rettet, EASY-Integration: Kunne fejle ved fulde udtræk, da der findes uddannelser i EASY, som ikke udmeldes af UVM i uddannelsesmodellen.
Fejl rettet, Eksamen, AVU-Prøveplansindberetning: Kunne fejle, hvis der var prøver uden periode angivet.
14.148

6/3-2017

Eksamen, Indlæsning af prøvefagsudtræk: Reglen om at fag med variable underfag skal være i en kæde er blevet fjernet, da UVM i flere tilfælde har meldt eksamener ud uden. Der gives nu bare en info om problemet.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af eleveksamener: For EUD/EUX elever blev der ofte ikke vist information om faste og mulige prøver, samt det prioriterede udtræk fra UVM.
14.147

6/3-2017

Ingen versionsnoter.
14.146

3/3-2017

Dagens quiz: Link tilføjet ved siden af versionsinfo.
Fejl rettet, spørgeskemaer: Man kunne ikke hente globale skabeloner siden release 14.141.
Ansøger, Region Hovedstaden: Verifikationssiden til "Sendt til fordeling" auto-vælger nu de ansøgere, der har UPV "Egnet".
14.145

3/3-2017

Fejl rettet, sidefod. Var blevet en smule klemt i release 14.144 i Internet Explorer og Edge.
14.144

3/3-2017

Ingen versionsnoter.
14.143

2/3-2017

Stamdata, Rediger Elev: Nyt faneblad til registrering af EUD Realkompetencevurdering.
Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der udløses automatisk tilskud ud fra EUD Realkompetencevurdering-elev poster.
Stamdata, EASY-Integration, Opdater RKV: Ny funktion til at synkronisere EUD Realkompetencevurderinger fra EASY.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-Integration, Flet elevforløb: Understøtter nu tekniske EUX.
Fejl rettet, Ansøger: kunne ikke indlæse eksporterede ansøgere.
14.142

1/3-2017

Fejl rettet, Ansøgerverifikation: Knapperne til hentning af bilag gav en (forkert) fejlmeddelelse.
Fejl rettet, Ansøger: Adresse-opslag på postnr 9999 (udland/ukendt) gav nogle ikke helt retvisende resultater.
Fejl rettet, indlæsning af ansøgere kunne fejle.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved brug af tastaturgenvejene til "gem" og "læs" blev det nye indhold gemt dobbelt i Internet Explorer.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af Hold: Advarsler om at faget ikke er tilknyttet uddannelse+xprselevtype tog ikke højde for, at xprselevtypen angives på eleven på de nye EUD elevtyper.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af Hold: Advarsler om at faget ikke er tilknyttet uddannelse+xprselevtype viser nu også elevnavne på dem som er årsagen til advarslen.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Elever: Nu muligt at filtrere på CØSA formål.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Elever: Diverse GUI ændringer.
Stamdata, EASY-Integration, Opdater tilskudshold: Der gemmes nu flere oplysninger ang. aktivitetsindberetning.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Elevforløb: Nu muligt at filtrere på CØSA formål.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Stamklasser: Nu muligt at filtrere på CØSA formål.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Stamklasser: Der vises nu kun aktiviteter som har elever der i aktivitetens periode er grundforløb/SF elever.
Stamdata, EASY-Integration, Flet Stamklasser: For hvert stamklasseforslag vises hvilke uddannelser eleverne på aktiviteten har.
Ansøger: Ønskestatistikken rettet til i forhold til de nye retningslinjer for studieretninger.
Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: For EUD tilskudshold er det nu muligt at opsætte TMK og rekvirent på elevniveau.
Ansøger, import: Ansøgere uden adresse kunne ikke indlæses.
14.141

28/2-2017

Forløbsdeling: Det er nu muligt at oprette en forløbsskabelon tilknyttet en indbygget faggruppe.
14.140

27/2-2017

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Man fik ukendt fejl hvis eleven havde skolepraktik der overlappede med et årsskift.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Der kunne opstå ukendt fejl i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere med ikke-gyldige land/postnr- kombinationer kunne ikke indlæses. Disse indlæses nu med postnr 9999 (Ukendt).
14.139

23/2-2017

Uddannelsesmodel, Fag: Der vises nu flere informationer om XPRS-Prøverne for et fag.
14.138

22/2-2017

Fejl rettet, hold-oprettelse fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Rediger spørgeskema: Checkboxen til anonym undersøgelse var forsvundet for nogle brugere.
14.137

22/2-2017

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensplanlægningsprogram: Automatisk tildeling af tider kan nu håndtere at forberedelseslængde ikke er et multiplum af eleveksamenslængden.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Ansøgere klar til indlæsning fulgte valget af institutionsnummer fra "Hent ansøgere"-fanen.
Stamdata, Opret hold: Nu muligt at angive en periode på holdet. Hvis denne vælges under 2 måneders varighed knyttes ikke et fristsæt til holdelementerne.
Stamdata, Redigér elev: Viser nu adgangsvej for EUD-elever.
Fejl rettet, DIO underfag: Tillader nu også International Økonomi A (4422/4419).
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Navnet på prøveholdet viser nu mere tydeligt evalueringsformen og holdets navn.
14.136

20/2-2017

Fejl rettet, Holdpakning, Beregn: I nogle tilfælde når et hold havde låste elever blev der beregnet en løsning med få opfyldte elevønsker.
Stamdata, Rediger elev: For EUD elever vises nu et nyt faneblad med EUD historik.
Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt på test-skoler at danne de nye tilskudsindberetninger (hele institutionen, samt restårselevbidrag).
14.135

20/2-2017

Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Afgangselever blev ikke vist for Sommer 2017-verifikation.
Fejl rettet, Holdpakning, Opdater: I nogle tilfælde fik man ikke relevante opdateringer mht. elevers holdtilmeldinger.
14.134

17/2-2017

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Hvis man trykkede på faneblade efter Historik, opstod der mærkelige fejl (siden sidste release).
14.133

16/2-2017

Fejl rettet, Bevisoversigt: Fejlede på alle ikke-aktuelle terminer siden sidste release.
Forløb: Der kan oprettes quizzer tilknyttet et forløb.
14.132

14/2-2017

Fejl rettet, Stamdata, Easy-integration: Flet elever kunne fejle, hvis udtrækket indeholdt meget gamle uddannelser (som ikke findes i uddannelsesmodellen).
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Verifikationerne antog ofte at eleven havde fået oprettet sine eksamener (der var lavet prøvefagsudtræk). Dette skete hvis der fandtes bare et prøvehold oprettet i terminen. Nu gætter den meget bedre, samt skriver i informationen under hver elev, om verifikationerne er dannet ud fra antagelse om, at prøvehold burde være oprettet, eller om verifikationen er ud fra mulige prøver.
Fejl rettet, Rediger karakterfristsæt: Der gives nu advarsel i stedet for fejl hvis frigivelsestidspunktet ligger udenfor skoleåret.
Verifikation af stamdata: Nyt faneblad 'Elev-Studieverifikation'.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: Elevgrundlaget medtog alle elever som var aktive på et tidspunkt i terminen. Nu bruges dags dato mere offensivt, så eleverne skal være aktive dags dato eller senere.
Fejl rettet, Verifikation af stamdata, Hold: Hold der ikke XPRS-indberettes medtages ikke i verifikationen.
Fejl rettet, Ansøger: Kunne ikke indlæse ansøgere med Spansk Fortsætter som 2.fremmedsprogsønske.
14.131

10/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: IB-ansøgere blev indlæst som Pre-IB.
Fejl rettet, Ansøger: optagelse.dk kunne levere landekode "ZZ".
14.130

9/2-2017

Fejl rettet, Easy-integration: Eksporter uden CØSA-formålsfilter kunne ikke gemmes.
14.129

9/2-2017

Fejl rettet, Spørgeskema: Spørgeskemaer kunne ikke indsendes i nogen tilfælde.
14.128

8/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: Manuel indtastning af 10.klasses-ønsker viste ikke Uddannelsesdropdown.
Fejl rettet, Spørgeskema: Det var ikke muligt at kopiere globale spørgeskemaer.
14.127

8/2-2017

Fejl rettet, Spørgeskemaer: Besvarelse af spørgeskemaer gav fejl siden sidste release.
14.126

8/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: Import af ansøgere med ønske til 10.klasse fejlede.
Fejl rettet, Ansøger: Avanceret søgning gav 0 resultater.
Fejl rettet, optag.dk: Avanceret søgning fejlede.
Stamdata, rediger elevforløb: Advarsel om at UU-indberetning ikke kan lade sig gøre for en elevtype fjernet.
14.125

7/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: Der var stadig et problem med UPV-indlæsning fra optagelse.dk.
14.124

6/2-2017

Fejl rettet, Ansøger: Upload af overligger-ansøgere fejlede.
Fejl rettet, rapporter: Fejl ved rapportering siden sidste release.
Fagvalg: Note udvidet fra 500 til 2000 tegn.
Fejl rettet, Ansøger: Import af ansøgere indlæste UPV som "ikke vurderet" i alle tilfælde.
14.123

3/2-2017

Spørgeskema: Diverse layout justeringer.
Studieretninger: Nye studieretningskategorier til gymnasiereformen indført. De nu gamle kategorier er skjult som ikke-aktuelle.
Stamdata, Fagvalg: Foreslåede DIO-fag medtager nu også 5253A Tysk fortsætter med netadgang.
Fejl rettet, Stamdata, Brobygnings-integration: Der opstod nogle gange problemer med at identificere brobygningsstamklassen.
Fejl rettet, Ansøger: Søgesiden fremkaldte fejlsiden.
14.122

31/1-2017

Spørgeskema: Spørgeskemaikoner opdateret.
14.121

31/1-2017

Fejl rettet, Ansøger: Adresseopslag på ansøgere udenfor Region Hovedstaden virkede ikke.
14.120

30/1-2017

Ansøger: Tilføjet mulighed for at overføre en overliggeransøger til næste skoleår.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af overligger-ansøgerxml virkede ikke.
Ansøger: EUD-ansøgerønsker bliver nu indlæst på de korrekte EUD GF1/GF2 uddannelsestyper med Cøsaformål og evt. speciale på et nye felter.
Ansøger: Verifikation af EUD ønsker: Tilføjet knap til genindlæsning af EUD-ønsker med forkert uddannelsestype på verifikationssiden.
Stamdata, Elevforløb: Der vises nu færrere felter for EUD forløb.
Stamdata, Elevforløb, Opret: Der vises nu færrere felter, afhængig af den valgte elevtype.
Fejl rettet, optag.dk: zip-filen over rapporter fra 2013/14 indeholdt rapporterne fra året efter.
Fejl rettet, Hold, Karakterer: Det er nu muligt at give karakterer for hold uden karakterfristsæt i hele holdets periode.
14.119

26/1-2017

Stamdata, Elevforløb: Siden er nu opdelt i flere ø'er.
Stamdata, Elevforløb: Der kan nu opsættes en skoledagskalender til aktivitetsindberetning.
Fejl rettet, Ansøger, Region Hovedstaden: Adresse- og rejseafstandsopslag virkede ikke.
Ansøger: Tilføjet felter til EUD UVP.
14.118

24/1-2017

Fejl rettet, Download af zip filer: Flere browsere på Mac fik downloadet zip filer der ikke kunne udpakkes med Apples standard komprimeringsværktøj.
Aktivitetsindberetning: Der anvendes nu 7 decimaler (istedet for 5) på rålinjer.
Fejl rettet, studieretningsverifikation, HHX. §21 genkendte ikke fortsættersprog med netadgang.
Ansøger, Import: Ansøgere med ændringer optrådte flere gange i import-oversigten.
Fejl rettet, Ansøger: Forsiden gav en advarsel om manglende studieretninger til næste år.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere fra optagelse.dk indeholder en dummy-studieretning (Musik A - Engelsk A), som blev indlæst sammen med ansøgerdata.
14.117

18/1-2017

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Der kunne opstå fejl ved supplerende indberetninger.
14.116

17/1-2017

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Indsættelse fra clipboard fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Kunne ikke hente titlen på links, hvis denne indeholdt enkelt citationstegn.
14.115

16/1-2017

Stamdata, Uddannelsesgodkendelser: Der indlæses nu godkendelser fra både UFM og UMO. Dette betyder, EUD godkendelser nu også indlæses.
Fejl rettet, Censormodul: Bedømmelsessiden gav fejlsiden.
14.114

12/1-2017

Fejl rettet, Censormodul: Vis anden bedømmers karakter virkede ikke.
14.113

10/1-2017

Ansøger: Avanceret søgning uden udfyldt uddannelsestype gav fejlsiden.
14.112

10/1-2017

Ansøger: Bedre håndtering af fejltilstande hos optagelse.dk.
14.111

10/1-2017

Stamdata, Dagskalendere: Det vises nu for hvilke afdelinger dagskalenderen anvendes som dagskalender.
Aktivitetsforside, Elevfeedback: Nyt faneblad hvor elever kan give feedback.
Ansøger: Bedre håndtering af fejltilstande hos optagelse.dk.
14.110

9/1-2017

Fejl rettet, ansøger: Fejlede ved hentning af ansøgere siden sidste release.
14.109

9/1-2017

Stamdata, Dagskalendere: Det er nu muligt at oprette en kopi af en dagskalender.
Stamdata, Dagskalendere: Det er nu muligt at slette en dagskalender.
Ansøger: Løbende afhentning af EUD-ansøgere var ikke understøttet.
14.108

6/1-2017

Fejl rettet, Stamdata, Lærer: Man fik ukendt fejl ved klik på "Aktivitetsindberetning".
14.107

5/1-2017

Stamdata: Nyt menupunkt "Dagskalendere" hvor der kan oprettes og redigeres flere dagskalendere.
Stamdata, Skoleopsætning: Det er nu muligt at opsætte en standard dagskalender for både skole og afdelinger.
Easyintegration: Opdater elevstamdata virker nu også for Lectio-elever der er flettet til flere Easy-elever.
Stamdata: Tilføjet elevtyper til de nye STX/HHX/HTX/HF/STK uddannelser fra 2017.
14.106

3/1-2017

Aktivitetsforside: Fejlede i nogen tilfælde siden sidste release.
14.105

3/1-2017

EUD, Elever i skolepraktik: Der vises nu det udløste tilskud mht. fuldtid aktivitetsindberetningen.
Stamdata, Aktivitetsindberetning: Ny indberetningstype: "Skolepraktik".
14.104

30/12-2016

Stamdata, EUD: Nyt menupunkt "Elever i skolepraktik".
Easyintegration: Der kan nu flettes elev i skolepraktik rækker til Lectio.
Fejl rettet, EasyIntegration: Opdatering af historik fejlede for visse elever.
optag.dk: Åbnet for ansøgeråret 16/17.
14.103

28/12-2016

Easyintegration: Elevfletning af elever med flere uddannelser virkede ikke.
14.102

23/12-2016

Ingen versionsnoter.
14.101

23/12-2016

Ingen versionsnoter.
14.100

21/12-2016

Fejl rettet, Indlæsning af zip-filer fra Mac gav stadig lidt problemer.
Fejl rettet, Easysynkronisering, protokollinjer: STA-karakterer blev indlæst som ÅRS.
14.099

20/12-2016

Konverter skemadata, Flex: Hvis der er flere poster til samme dato+modul+aktivitet+fag, så lægges de nu sammen til en skemabrik, som indeholder summen af lærere og lokaler.
Easyintegration: Import af protokollinjer tilbyder nu et lidt bedre overblik over, hvad der bliver importeret.
Easyintegration, Eksport: Medtager nu også information om praktik.
14.098

20/12-2016

Fejl rettet, Stamdata, Vælg elev: Hvis eleven kun havde fremtidig elevforløbshistorik (dvs fra start og indtil nu var på det inaktive forløb), så blev elevens afdeling vist som det inaktive forløbs afdeling. Nu vises så det første forløbs afdeling, samt det første forløb.
Fejl rettet, EasyIntegration, Eksport: Ikke al historik på eleverne blev udtrukket.
14.097

19/12-2016

EasyIntegration, Flet elever: Indført "Medtag kun aktuelle elever", som fjerner ikke-aktive elever fra foreslagene.
EasyIntegration, Opret/Flet stamklasser: Indført "Medtag kun aktuelle elever", som fjerner ikke aktuelle aktiviteter fra stamklasse-match.
EUD, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der understøttes nu rest-bidrag for indberetninger efter 1/1-2018.
Fejl rettet, EasyIntegration, Eksport: Eksport af karakterer fejlede.
14.096

16/12-2016

Fejl rettet, EasyIntegration: Udtrækket fejlede i nogle tilfælde.
14.095

16/12-2016

Ingen versionsnoter.
14.094

17/12-2016

Fejl rettet, Print-funktionen virkede ikke siden forrige release.
14.093

16/12-2016

Ingen versionsnoter.
14.092

15/12-2016

Fejl rettet, EasyIntegration: Udtrækket udtrak ikke nok data.
14.091

15/12-2016

EasyIntegration: Formatændring af eksporten fra easyintegrationen, samt udtræk af information om alle easy personer relateret til de angivne CØSA formål.
14.090

14/12-2016

Fejl rettet, Opdatering af elev-id’er kunne foreslå elev-id’er som oversteg 20 tegns længde.
Fejl rettet, Redigér prøvehold: Kunne give advarslet om at elever ikke var eksamensaktuelle for ikke-XPRS eksamener.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, Brobygning: Brobygnings elever udløste tilskud per tilknytning til holdelement på holdet.
14.089

13/12-2016

Fejl rettet, EASY-integration, Flet skoleforløb: Kunne fejle hvis udtrækket indeholdt uddannelser som ikke er understøttet af lectio.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, opret link: Links til sider, hvis titel indeholdt linjeskift kunne ikke slås op.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Tilføj indhold: Scrollede ikke til det nye indholds position.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: scroll til en overskrift vha. Indholdsfortegnelsen virkede ikke rigtigt.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Beviser importeret fra andre systemer kunne give hård fejl ved annulering. Nu gives en pænere fejlbesked.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Opret link: Link til systime kunne ikke oprettes.
Fejl rettet, Stamdata, Fagvalg: Eksport til Excel kunne fejle, hvis der fandtes en elev som havde valgt mere end 3 fagvalg.
Hold, Aktivitetsindberetning: Der understøttes nu EUD-tilskudshold.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning: I nogle tilfælde blev der ikke udløst tilskud for brobygningshold.
14.088

11/12-2016

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold: Når man tilføjer elever fra et andet hold, så blev ikke aktive elever filtreret fra. Nu medtages alle elever som er aktive på holdet, uanset om de er udmeldte eller ej.
Fejl rettet, Rediger forløb: Cursoren kunne i nogle tilfælde springe til overskriften under, når man klikkede for enden af en linje.
EASY-integration: Flere nye tiltag i forbindelse med nye EUD elevtyper og fletning/oprettelse af elever.
14.087

8/12-2016

Fejl rettet, Opgaveaflevering, gruppedannelse: Ukendt Fejl nu erstattet med mere sigende fejlmeddelelser.
Fejl rettet, Rapportering: Ukendt fejl ved personer uden CPR-nummer.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, præsentation: Indsættelse af elementer uden at have placeret cursoren først gav fejl.
Fejl rettet, Studiekortsapp: Hvis der opstod en fejl under hentning af elever, så var listen bare tom. Nu vises en fejlbesked.
14.086

7/12-2016

Fejl rettet, CPR-numre: Fiktive CPR-numre gav i nogle tilfælde fejl.
Stamdata, Generér fiktivt CPR-nummer: Implementeret en generator, der ud fra en fødselsdato kan generere et fiktivt CPR-nummer, hvor der lægges 6 til første ciffer.
14.085

7/12-2016

Aktivitetsforside, indholdsvælger: Mulighed for at markere flere afsnit af et forløbsmateriale.
EasyIntegration: Ændringer i indlæsningsprocedure.
14.084

5/12-2016

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Hvis man havde dannet indberetninger af WS2-typen, så fik man fejlsiden.
EUD uddannelsesplan: Alle EUD elever har nu Uddannelsesplan som underpunkt i deres studieplan.
Fejl rettet, Elev, Stamdata: Der gives nu bedre fejl-besked hvis elev-id er for langt.
CPR-numre: Understøtter nu fiktive CPR-numre, hvor der er lagt 6 til det første ciffer.
EasyIntegration: Integrerer nu med ny Lectio EUD model.
14.083

29/11-2016

Ingen releasenote.
14.082

29/11-2016

EasyIntegration: Trækker nu lidt mere information om uddannelser til brug for dannelse af Elevforløb.
14.081

29/11-2016

Fejl rettet, Easyintegration: Kunne ikke gemme udtræk i Lectio.
14.080

28/11-2016

Fejl rettet, Easyintegration: Rettet fejl introduceret i release 14.079.
14.079

28/11-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Hvis man ikke var logget ind optrådte der nogle gange HTML-tegn i overskrifter.
14.078

24/11-2016

Fejl rettet, Download af ZIP filer: Der angives nu mere korrekt MIME type i headeren. Dette løser forhåbentligt problem med Firefox på MAC, hvor zip filer ikke efterfølgende let kunne udpakkes.
Stamdata, Aktivitetsindberetning enkeltfag: I Summeringer "Alle rækker" vises nu information om rækken (ny række, ændret række, hvilken indberetning den sidst blev indberettet i).
Stamdata, Ny EUD uddannelsesmodel: Implementeret ny EUD model til elevforløb. Den nye model kan ikke bruges på driftskoler endnu.
Fejl rettet, aktivitetsforside, indholdsvælger: I nogle tilfælde kunne træet ikke finde ud af at genindlæse en folder, der var valgt tidligere.
EasyIntegration: Understøttelse af XPRSElevtyper på hovedforløb.
14.077

21/11-2016

Fejl rettet, Eksamen, XPRS: Ved genindlæsning af skriftlig censur medtages nu prøveholds censor XPRS fag.
Fejl rettet, Skema, Konsultationer: I nogle tilfælde blev konsultationer vist inden de var frigivet.
Easysynkronisering: Endnu en forbedring til elevtypegenkendelse.
14.076

21/11-2016

Easysynkronisering: Forbedret udledning af elevtyper.
14.075

18/11-2016

Fejl rettet, Opgaver, Upload rettelser via zip-fil: Ved lange elevnavne eller oprindelige filnavne, så kunne man få fejl om, at filnavnet var for langt. Dette opstod, fordi elevens navn ikke blev fjernet fra filnavnet inden filen blev gemt.
Fejl rettet, Eksamen, HentCensor funktion: Funktionen understøttede ikke, at EUX elever skal indberettes med specielle CØSA formål (andet end elevens faktiske EUD uddannelse).
14.074

17/11-2016

Fejl rettet, Login: Hvis en elev var aktiv på flere uddannelser samtidig blev man i nogle tilfælde logget ind på den forkerte bruger.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev - UU: Når man tilføjede en manuel post på elever som var over 30 år, så fik man ikke nogen besked om at posten ikke blev oprettet. Nu får man en pæn fejlbesked.
Aktivitetsforside, Tilføj indhold: For aktiviteter med flere forløb vises en forside for hvert forløb.
14.073

14/11-2016

Fejl rettet, Bogdepot, Elev, Boglån: Ved tryk på "Annuller" kom man ikke tilbage til den side man kom fra.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Der blev i nogle tilfælde givet besked om at karaktertypen ikke var tilladt ved merit.
Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: Sidens scroll-position huskes nu ved tryk på knapper.
14.072

11/11-2016

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning fuldtid: Der gives ikke længere advarsel hvis en elev udløser flere TISTX.
Fejl rettet, EASY integration: Der kunne opstå ukendt fejl hvis databasen indeholdt mange bidragsperioder.
14.071

9/11-2016

Fejl rettet, Forløbsdeling, Udgiverprofil: Siden har nu en titel.
Fejl rettet, Forløb: Det var ikke muligt at slette et forløb hvis det var delt med andre skoler.
Rapportering, Elever: Nye kolonner der viser CPR-numre for værger med bindestreg.
Fejl rettet, VUC statistikindberetning: Hvis indberetningen er tom gives nu en fejlbesked i stedet for at der dannes en tom indberetning som fejler ved indberetning.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved indsættelse af fil fra holds aktivitetsliste fik man ukendt fejl.
Fejlbeskeder: Teknikken bag beskeder til brugeren er ændret.
Notifikationer: Ved brug af Anvend knap, vises nu en simpel notifikation om at ændringerne er gemt, hvis operationen lykkes.
14.070

5/11-2016

Teknik: Forbedringer til fritekstindeksering.
14.069

5/11-2016

Teknik: Forbedringer til fritekstindeksering.
14.068

5/11-2016

Fejl rettet, Lærer, Opgaver: Tooltip på "Uafsluttede", "Ikke afleveret", og "Afventer lærer" virkede ikke.
14.067

3/11-2016

Fejl rettet, Konsultationer, Beregn: Beregningen er nu væsentlig hurtigere.
14.066

2/11-2016

Applikationer: Lectio-applikationer (eksamens afleveringsprogram, skemalægning, m.fl.) kræver nu version 4.6.1 af .NET framework.
Fejl rettet, Afleveringsprogram: Autoopdateringsfunktionen på vagtskærmbilledet virkede ikke.
Fejl rettet, Afleveirngsprogram: Sortering på vagtskærmbilledet virkede ikke.
14.065

1/11-2016

Ingen versionsnoter.
14.064

31/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.063

27/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.062

27/10-2016

Fejl rettet, Stamdata, Tildel Elev-ID: Elever skal som udgangspunkt være aktive indenfor de næste 60 dage for at blive medtaget i opdateringen.
Eksamensadministration, Verifikation-elever: Det er nu muligt kun at angive stamklasse som søgekriterie.
Eksamensadministration, Verifikation-elever: Ved søgning på elevtype, blev første dag i eksamensperioden brugt til at udpege elevernes elevtype. Nu bruges den dato i eksamensperioden som ligger tættest på dags dato.
14.061

25/10-2016

Fejl rettet, Eksamen, Beviser, EUD: Faget "Støttefag" medtages ikke længere på beviser.
14.060

24/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.059

24/10-2016

Fejl rettet, Rediger studieretning: Siden virkede ikke siden release 14.057.
14.058

21/10-2016

Fejl rettet, Forløb: Præsentationers link i indholdsfortegnelsen scroller nu hen til præsentationen.
Fejl rettet, Vis forløb: Nogle forløb gav ukendt fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensudskrifter: Virkede ikke siden sidste release.
14.057

21/10-2016

Forløbssøgning: Scroller ned til det forløb man lige har været inde på når tilbage-knappen bruges.
Forløbssøgning: Viser tooltip med forløbsbeskrivelse og lærerkommentar på søgeresultater.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Forløbsmateriale: Diverse genveje vises i tooltip.
14.056

18/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.055

18/10-2016

Eksamen, Censurtimer: Tilføjet 3465A Fransk begyndersprog med 30 minutter pr. opgave.
14.054

17/10-2016

Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af eksamen, EUX: kolonnen "Tidligere eksamener" viste ikke de samme eksamener som der blev taget højde for i udtræk.
14.053

17/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.052

17/10-2016

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensudledning, EUX: Tidligere eksamener for EUX elever frafiltrerer nu ikke-gymnasielle fag (f.eks. grundforløbsprøve m.fl.).
14.051

17/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.050

17/10-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Tilføjelse af links, hvis titel indeholdt citationstegn virkede ikke.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Gav besked om at materiale er tilgængeligt digitalt i Lectio, selvom lektien kun indeholdt en overskrift.
14.049

13/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.048

12/10-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Overskrifter med mere end ét link var ikke klikbare i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det var ikke muligt at kopiere hold-materialer hvis der var mere end ét hold tilknyttet aktiviteten.
Fejl rettet, VUC statistik-kursistindberetning: Terminsnavne brugte ikke altid prøveterminsnavne udmeldt i prøvekalenderen.
Fejl rettet, Rediger prøvehold: Prøvehold i planlagte kæder kunne ikke slettes.
14.047

6/10-2016

Fejl rettet: Plagiatchecket viste i visse tilfælde ikke markeringer af de ens tekster.
14.046

5/10-2016

Forløbsdeling: Tilføjet mulighed for at kopiere forløbsmateriale helt eller delvist til andre forløbsmaterialer.
Masseskift elevforløb og stamklasse: Man kan nu fremsøge elever på stamklasse.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Notefeltet kunne snydes til at modtage formatteret tekst og formler.
Fejl rettet, Fagvalg: Bioteknologi kan nu vælges som enkeltstående til SRP.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Oprettelse af UU-indberetninger gav fejlsiden.
14.045

4/10-2016

Fejl rettet, Klasselister: Safari 10 indsatte tomme celler, når man kopierede tabeller til MS Excel.
14.044

4/10-2016

Ingen versionsnoter.
14.043

3/10-2016

Fejl rettet, Rapportering: Der kunne opstå ukendt fejl for rapporter der brugte en bogdepot datakilde.
Stamdata, Rediger elev: UU-tilbagemelding viser nu også institutions nr.
Stamdata, UU-indberetning: Viser nu også institutions nr.
Stamdata, UU-indberetning: Hvis der ligger poster klar til afsendelse på en gammel afdeling (som der ikke længere findes login for), så fortsætter indberetningen nu med eventuelle poster for andre afdelinger.
14.042

3/10-2016

Stamdata, VUC statistik: Ny version 2.1 grænseflade af STILs kursistindberetning til DVH understøttes nu.
Fejl rettet, Rediger elev, Historik: Ved sletning af stamklasse tilknytning kunne der opstå fejl hvis eleven havde mere end én tilknytning til samme holdelement.
Fejl rettet, Rediger elev, Holdtilmeldinger: Der kunne opstå ukendt fejl hvis eleven var tilknyttet flere holdelementer for samme hold.
14.041

29/9-2016

Brobygning-integration: På afdelingsskoler vælges stamklasse til overførsel nu pr. afdeling.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved indsættelse af fil tilføjes der nu også et mellemrum efter filnavnet.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Giver nu pænere fejlmeddelelse ved noter større end 1100 tegn.
Fejl rettet, Aktiviteter og forløb: Aktiviteter med referencer til youtube kunne i sjældne tilfælde give fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Der kunne optræde tomme lektier efter tryk på Gem.
Fejl rettet, Eksamen, EUX: Der gives nu fejl hvis en karaktermultiplikator ikke er det samme som den beregnede.
Fejl rettet, Forløb: "Vis aflyste" og "Vis uplacerede" virkede ikke.
Eksamen, Indberetninger: Lectio support har nu mulighed for at lukke for indberetninger efter en bestemt dato.
14.040

26/9-2016

Elevforløb, Aktivitetsindberetning: Understøttelse af automatisk opsætning af EUD grundforløb.
14.039

26/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lektier med formler i overskriften blev ikke vist korrekt hvis der ikke var andet indhold i lektien.
14.038

22/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.037

22/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Overskrifter med formler blev ikke vist korrekt flere steder.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Efter kopier bliver man nu sendt til forløbsmaterialet for det nye forløb.
Fejl rettet, Lærer, Aktivitetsindberetning: Feltet "Afdeling" er nu påkrævet.
Lærer, Studieplan: Det er nu muligt at se en oversigt over ens egne forløb.
Fejl rettet, Rediger karakterfristsæt: Fik uventet fejl, hvis der manglede datoer.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: På det nye forløb optræder indholdet af lektioner nu først i forløbsmaterialet.
14.036

14/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.035

14/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.034

14/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.033

14/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Der vises nu en liste over forløb hvis der er flere forløb tilknyttet aktiviteten.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der kunne ikke genereres ny indberetning i nogle tilfælde siden sidste release.
14.032

13/9-2016

Forløb, Kopiér: Indhold kopieres nu altid til forløbsmaterialet.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der blev fejlagtig givet fejl vedrørende FÆRTA tilskud ved udløsning af TISTX tilskud.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Overskrifter med formel indhold vises nu pænere i tooltips på skemabrikker.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der kunne optræde fejl fra andre afdelinger end den valgte.
Fejl rettet, Beskeder: Når et hold/gruppe blev fjernet som modtager af en besked, blev det ikke skrevet i loggen.
Aktivitetsindberetning, Fultid: Der bruges nu den nye indberetningssnitflade hos CØSA/UVM. Dette betyder at indberetninger nu dannes på institutionsniveau og ikke på afdelingsniveau.
14.031

9/9-2016

Beviser, HG Kontor, handel og forrentningsservice: Det er nu muligt at udstede mere end et bevis til en elev.
XPRS Eksamensindberetning Prøveplaner: Størreskriftlige opgave-, mundtlige-, SAM-eksamener m.fl.: Hvis alle eleverne på et prøvehold har angivet periode for deres eksamener, så bruges disse perioder for prøveholdets start og sluttidspunkter. Før blev der altid indberettet 8:00-18 for disse prøvehold.
14.030

9/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Der kunne opstå ukendt fejl ved tilføj af indhold.
Fejl rettet, Fagvalg HHX DIO: Fagene 4827A og 4827B International økonomi blev ikke foreslået fag.
Plagiatkontrol: Der understøttes nu også .ODT format.
14.029

8/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.028

8/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der gives nu en advarsel hvis en elev ikke udløser FÆRTA/TISTX tilskud hvis eleven er inaktiv.
Fejl rettet, Ansøger, karakter: Hentning af karakterer for ansøgere fra 10.klasse kunne sætte 9.klasses afgangskarakterer til '--'.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsentation: "Vis fuld skærm" viser nu indhold i "slide-mode" som standard.
Fejl rettet, stamdata: Lectio tillod ikke cpr-numre som ikke overholdt modulo 11-checket.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: indlejrede youtube-videoer kunne få aktivitetsforsiden til at fejle.
14.027

6/9-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det var ikke muligt at redigere indhold på aktiviteter, hvis der var givet lektier/øvrigt indhold for i forløbsmaterialet, og dette efterfølgende er blevet ændret.
Samlet holdrapport: Tilføjet kolonne med lærerinitialer.
14.026

2/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.025

2/9-2016

Fejl rettet, Log ind: Der blev ikke vist advarsel hvis man anvende Internet Explorer version 8 eller tidligere.
14.024

1/9-2016

Ingen versionsnoter.
14.023

1/9-2016

Fejl rettet, Forløbsmateriale: Klik på overskrifter scrollede for langt.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Præsentationer blev ikke medtaget i forløbsmaterialet, som det ellers stod i version 14.014.
14.022

31/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.021

31/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.020

30/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.019

30/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.018

29/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.017

29/8-2016

Fejl rettet, forløbsdeling: Køb af forløb kunne give problemer, hvis man angav et datointerval, der overlappede flere skoleår.
Rettet, Aktivitetsforside indholdsvælger. Dele af titler på afsnit i Forløbsmateriale kunne ikke ses hvis de var meget lange.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Der gives nu en advarsel hvis der ikke angives en periode.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Autobackup-funktionen blev ikke skjult efter gem.
14.016

24/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.015

23/8-2016

Eksamen, Rettegodtgørelse: Tilføjet rettegodtgørelse for 9599A SKR Geovidenskab.
Fagvalg, Redigér fagvalg for elev: Nu muligt at ændre lærer og fag uden at skulle trykke anvend flere gange.
14.014

23/8-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Indholdsfortegnelse noter: Forbedret tekstombrydning ved flere linjers tekst.
Forløb, Kopiér: Ved kopiering af lektionsindhold ind i forløbs materialet, medtages nu også præsentationer.
Fejl rettet, Forløb, Kopiér: Ved kopiering af lektionsindhold ind i forløbs materialet, korrigeres headingniveauerne nu mere korrekt, så strukturen bliver pænere.
Aktivitetsforside, Tilføj indhold: Det er nu muligt at indsætte en præsentation fra forløbsmaterialet.
Browsere: Internet Explorer 9 og 10 understøttes ikke længere i Lectio.
Fagvalg: Læreroversigten viser nu også hvor mange og hvilke elever hver lærere er vejleder for.
Fejl rettet, Filvælger: Hvis man klikkede OK uden at have valgt en fil, så fik man en fejlside.
14.013

18/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.012

18/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.011

18/8-2016

Fejl rettet, Forløbssøgning: Kunne fejle i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Tilføj indhold var delvist skjult på iPad.
Fejl rettet, Forløb, Forløbsmateriale: Overskrifter i indholdsfortegnelsen blev vist uhensigtsmæssigt.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Indikator i indholdsfortegnelsen der viste hvor man befandt sig i indholdet blev ikke altid vist.
14.010

17/8-2016

Fejl rettet, Forløbssøgning: Lærer initialer blev ikke altid vist.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lydklip blev ikke vist i Læs-tilstand.
14.009

17/8-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved tilføjelse af nyt indhold blev ændringer ikke gemt.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Formler kunne blive vist ovenpå indholdsfortegnelsen.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Opret indhold -> Link fejlede for nogle specialtegn.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsentation: Slet-knappen vises nu under præsentationens indhold i rediger-tilstand.
Fejl rettet, Forløbssøgning: I nogle tilfælde blev forløbsbeskrivelsen ikke vist.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, mm.: Man fik ikke besked om at der ikke var adgang til digitalt materiale når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Lærer, Opgaver: "Vis kun aktive" og "Vis kun for indeværende skoleår" påvirkede ikke hvilke opgaver der kunne filtreres på.
14.008

15/8-2016

Fejl rettet, Forløbbeskrivelse: Indholdsfortegnelsen og indholdet faldt ind i hinanden siden release 14.007
14.007

15/8-2016

Fejl rettet, Afleveringsprogram: Viste en forkert besked om at man skal slå cookies til.
14.006

11/8-2016

Ingen versionsnoter.
14.005

11/8-2016

Fejl rettet, Ukendt fejl i mange tilfælde efter release 14.004.
14.004

11/8-2016

Fejl rettet, Stamdata, Slet lærer: Funktionen kunne give ukendt fejl, hvis læreren har midlertidige sikekrhedskopier liggende af lektions-/forløbsindhold. Nu slettes de midlertidige sikkerhedskopier.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: Feltet elvtalskorrektion gav en valideringsfejl, hvis man angav et negativt tal.
Fejl rettet, SU, 5 uddannelser: indberetning kunne i nogle tilfælde ikke genereres.
Fejl rettet, stamdata, elev: Problemer med at tilgå visse ansøgere på skoler, med flere afdelinger.
14.003

8/8-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside, Forløbsmateriale: Lange linjer tekst opførte sig uhensigtmæssigt i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Ved oprettelse af ny lektie ved at kopiere et materiale fra et andet hold blev materialet i nogle tilfælde ikke kopieret til aktivitetens hold.
Forløb og aktiviteter: Materiale-lektier er nu lektier til alle hold på en lektion.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Man fik ofte ukendt fejl, når man forsøgte at tilføje et holdelement til et hold, hvor der ikke var nogle holdelementer i forvejen.
14.002

5/8-2016

Fejl rettet, Find vikar: Viste ikke skema for den valgte vikar-kandidat.
Fejl rettet, Aktivitet Rediger m.fl.: Valg af tidspunkt fungerede ikke.
Fejl rettet, Aktivitet Rediger: Ved valg af hold, lærere, eller lokaler blev der ikke vist skema for den pågældende entitet.
14.001

4/8-2016

Forløb, Beskrivelse: Indholdsfortegnelsen indeholder nu en liste over lektier.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Navigeringsknapper i toppen af siden giver nu advarsel hvis man har ændringer i editoren som ikke er gemt.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Formler skrives nu med størrere skrift.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det er nu muligt at afspille videoer i redigeringstilstand.
Eksamen, Offentliggørelse: Offentliggørelsesregler for AGYM+EGYM Vinter 2016/17 og Somer 2017 er nu implementeret.
Fejl rettet, Kopiér til Excel virkede ikke i diverse browsere.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Lærere med lange navne blev vist uhensigtmæssigt.
14.000

1/8-2016

Forløb, Forløbsmateriale: Der vises nu indholdsfortegnelse.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Der kunne opstå fejl ved indlejret fil.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Hvis aktiviteten kun indeholdt en præsentation kunne man ikke redigere lektier.
13.233

29/7-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Klik på lektier af typen "Link" håndteres nu bedre.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: I nogle tilfælde fik man fejlagtigt at vide at der var ikke-gemt indhold op siden hvis man navigerede væk.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Automatisk backup fungerede ikke.
13.232

28/7-2016

Fejl rettet, Stamdata, Elev, SU timekontrol: Gule, grønne og røde elementer blev alle vist som sorte.
Aktivitetsforside: Det vises nu i værktøjslinjen hvornår indholdet af editoren sidst er blevet gemt.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Det er nu muligt at åbne links når man er i "Rediger"-tilstand.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lektier/indhold som kun bestod af et video-link blev vist som en overskrift.
13.231

27/7-2016

Fejl rettet, Stamdata, Rediger læreres stamklassefavoritter: I nogle tilfælde blev der ikke tilføjet lærere når man trykkede på "Tilføj alle som favoritlærere".
Fejl rettet, Stamdata, Slet holdelement: Hvis der var favoritlærere på et holdelement, så fik man en ukendt fejl når det blev forsøgt slettet.
Fejl rettet, ansøger, hent karakterer: Ansøgere med særlige cprnumre (f.eks. sluttende med abc1) fik checket til at fejle.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Genvejen "ALT+s" virkede ikke.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Præsentation: Der blev vist to "Gem"-knapper.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Navigering mellem lektier virkede ikke når man ikke var logget ind.
Fejl rettet, Aktivitetforside: "Lektiedetaljer" blev vist selvom der ikke var nogen lektier.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Efter Gem kunne man få en 403-fejlside.
13.230

13/7-2016

Fejl rettet, Aktivitetforside: Ved klik på links i indholdsfortegnelsen indsættes rediger-markøren i lektien.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Præsentation: Genvejen "ALT+s" gemmer indholdet af præsentationen.
Fejl rettet, Forløb, Forløbsmaterialet: Genvejen "ALT+s" gemmer indholdet af forløbsmaterialet.
13.229

8/7-2016

Forløb, Forløbsmaterialet: Editoren anvender nu nyt forbedret layout.
13.228

5/7-2016

Ingen versionsnoter.
13.227

1/7-2016

Ingen versionsnoter.
13.226

1/7-2016

Aktivitetsforside: Nyt layout.
13.225

30/6-2016

Ingen versionsnoter.
13.224

30/6-2016

Ingen versionsnoter.
13.223

29/6-2016

Fejl rettet, Dokumenter, Nyt dokument: Ved tryk på Anvend-knappen blev filvælgeren vist igen.
Eksamen, Verificer prøvehold: Der gives nu en advarsel på censor-cprnumre, som ikke overholder modulus 11 test.
Eksamen, XPRS indberetninger: Der testes nu ikke længere for om lærer-cpr numre overholder modulus 11 test. Disse advarsler findes nu på prøveholds-verifikation.
13.222

27/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Bevis: På EUD GF2 beviser blev standpunktkarakterer ikke vist som værende overført til prøvekarakterer.
13.221

24/6-2016

Ingen versionsnoter.
13.220

24/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Bevischeck, HF: Der opstod ofte verifikationsfejl i forbindelse med HF idræt-check.
Eksamen, Rettegodtgørelse: Tilføjet "1269B Skr Engelsk NET".
13.219

23/6-2016

Dokumenter, Nyt dokument: Dokumentvælgerdialogen åbnes automatisk.
Dokumentvælger: Efter upload af fil er det ikke nødvendigt at trykker Ok.
Fejl rettet, Eksamen, Bevis: En del EUD beviser tillod ikke at udstede beviser med mindre fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Bevis, Merkantil: Gav fejl om at fag manglede, når de var blevet hævet.
13.218

23/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Verifikation af STX-beviser påpegede ikke mangel af protokollinie for idræt.
13.217

23/6-2016

Fejl rettet, Rediger Hold: Ved tilføjelse af nyt holdelement forsøges det at sætte dets karakter-type vægt udfra vægten fra de eksisterende holdelementer.
Eksamen, Beviser: Manuelt GYM bevis viser nu prøvefagskategori på protokollinierne.
Stamdata, XPRSfag vælgere: Der er nu indført favoritbegreb, så de xprsfag der bruges på skolen altid står øverst.
13.216

21/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Der vises nu besked om evt. manglende indtastning af eksamenskarakter for diverse EUD beviser.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §28-check virkede ikke med Engelsk A – net.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Der opstod fejl hvis der var protokollinjer med merit for EUX beviser.
Fejl rettet, Eksamen, Bevis: Bagside-teksten til FVU beviser er opdateret med nyeste version fra UVM.
Fejl rettet, Eksamensudskrifter: Udskrift af karakterliste for årsprøvehold fejlede.
13.215

16/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Bevisverifikation: Når bevistypen EUX er valgt, blev EUD- og GF2-elever også vist.
Fejl rettet, Eksamen, Karakterlister GYM: 7trins skala sammentælling tabellen blev altid vist - nu vises den kun hvis der skal gives karakter efter 7trins skalaen.
Stamdata, Rediger Hold: Karaktertyper viser nu i parentes hvordan de overføres til protokol. Hvis der ikke står noget, så er det fordi karaktertypen ikke kan overføres.
Fejl rettet, Eksamen, Lokaledagsrapport: For eksamener hvor eleverne var oppe flere dage, kunne der på nogle af dagene stå 0 elever og ikke noget tidsinterval.
Fejl rettet, Eksamen, Bevisverifikation: For EUD GF2 beviser er faget 10794X Erhvervsintroduktion ikke længere påkrævet.
Fejl rettet, Eksamen, Dagsrapport: Generering af rækkefølgeliste for censor kunne fejle hvis censoreren var en del af et prøvehold hvor kæde-id indeholdte tegnet "+".
13.214

16/6-2016

Fejl rettet, Eksamen, Bevisverifikation: Protokollinier for 6958B Virksomhedsøkonomi og 4821B Afsætning i 2015 gav verifikationsfejl.
13.213

16/6-2016

Ingen versionsnoter.
13.212

15/6-2016

Eksamen, Beviser: HF2 og HFE bagsidetekster opdateret med nye bekendtgørelser (ud fra aktuelle skabeloner fra ministeriet).
Eksamen, Beviser: AVU bevis- og AVU prøvebevis-bagsidetekster opdateret med nye tekster (ud fra aktuelle skabeloner fra ministeriet).
Eksamen, Eksamensbelastning for lærer: Det er nu muligt at bladre mellem lærere.
Fejl rettet, Bogdepot, Boglån for elev: Stregkodescanneren markerede ikke bog som afleveret, hvis man først havde brugt mus eller keyboard på boglisten.
Skemalægningsapplikation, Placér valgfagsblokke: For hver position huskes nu de valgte valgfagsblokke.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Beviset for den merkantile EUX har nu korrekt engelsk titel.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: §9 check havde en fejl ved manglende Oldtidskundskab for elever der har Græsk A.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: 3467 -Spansk A blev ikke medregnet i §28-checket.
Fejl rettet, Bevis-verifikation, STX: Der opstod ofte advarsler om at eleven ikke opfyldte studieretnings-niveau krav (Bek 776 §9), når eleven havde hævet et studieretningsfag som valgfag.
Eksamen, Rettegodtgørelse: Tilføjet "3467A Skr Spansk NET".
Grupper, Indbyggede årgangsgrupper: Start og slutdato blev sat til de administrative start og slutdatoer for skoleårene. Nu bruges stamklassernes elevforløbs aktive perioder. Dette resulterer normalt i at det bliver fuldtidsskoleårets perioder der afgøre gruppens periode.
Eksamen, Gymnasielle beviser: Bagsidetekster er opdateret til at henvise til bek. 343 isf. 930.
Fejl rettet, Eksamen, Bevisverifikation: Når bevistypen EUX er valgt, blev EUD- og GF2-elever også vist.
13.211

8/6-2016

Ansøgermodul: Adgang til ansøgerdata nu udvidet til også at omfatte elevstamdata-administratorer.
Fejl rettet, Beviser, AVU: Bagsideteksten indeholdt nogle overflødige orddelings-bindestreger.
Fejl rettet, Bogdepot: Scanning af stregkoder med Lectio-stregkoder på, kunne ikke genkendes, hvis CAPS LOCK var slået til.
Import af skemadata: Indført grænse på antal skemabrikker der kan indlæses ad gangen (25.000).
Import af skemadata: Indført progress-indikator på indlæsningen af skemabrikker samt mulighed for at afbryde indlæsningen.
Dokumenter: Det er nu muligt at søge i dokumenter.
Fejl rettet, Ansøger, konvertering: Opslag på valgfag virkede ikke i mange tilfælde.
13.210

7/6-2016

Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere til merkantile EUX fejlede.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Hvis en elev på et prøvehold kun havde tildelt gruppeeksamen, så fik man advarsel om at eleven ikke var tildelt en dag/tid.
Fejl rettet, Eksamen, Rækkefølgelister: Ved gruppeeksamen kunne der optræde forkert datointerval for prøvehold.
Fejl rettet, Eksamen: Overførsel af synopsis til SRO prøvehold blev ikke slået til.
Fejl rettet, Kviklink til elevers studieretning: Gav fejlsiden for elever på det inaktive forløb.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Fransk 3465A Begyndersprog blev ikke fundet.
Fejl rettet, Ansøgerkonvertering: Pre-IB ansøgere konverteres nu uden opslag på valgfag.
Eksamen, Bevisverifikation: Protokollinier for EUX-fag med xprs-prøve og resultatformfag for karaktertypen STA evalueringsformen "-", tillades nu at have denne kombination af karaktertype og evalueringsform.
Fejl rettet, Rediger undervisningsbeskrivelseindhold: Hvis man markerede en holdmateriale-lektie som offentlig, så fik man en fejlside. Nu vises fluebensmuligheden ikke længere for holdmateriale-lektier.
Fejl rettet, Bevis, Uddannelsesverifikation: Faget 4898C Informationsteknologi er nu tilføjet så det opfylder HTX bek 778 §9 stk. 1.
Fejl rettet, Bevis, Uddannelsesverifikation: Fejl vedr. HTX bek 778 §14 stk. 1. kunne komme uberettiget.
Fejl rettet, Beskeder, Søgning: Søgning i mappen "Alle med flag" fandt ikke beskeder sendt til grupper man tidligere år var medlem af.
Fejl rettet, Eksamensbelastning, Lærer: Feltet "Bemærkninger" kunne ikke redigeres.
Fejl rettet, Eksamen, Lærerrækkefølgeliste: Prøvehold hvor læreren ikke er prøvedeltagende medtages nu hvis prøveholdet ikke er fuldt offentliggjort.
Fejl rettet, Rediger elev, Holdtilknytninger: Det var ikke muligt at slette holdtilknytninger hvis eleven var tilknyttet det samme holdelement mere end én gang.
Fejl rettet, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Teksten til "Prøvefagskategori"-kriterie var misledende.
Fejl rettet, Karakterfristsæts tilknytning til hold: Siden har nu en "Anvend"-knap.
Fejl rettet, Vælg holdelementer til karakteren: Siden har nu en "Anvend"-knap.
Fejl rettet, Bogdepot, Direkte udlån: Ved søg efter bog var det ikke muligt at scrolle hvis der var mange søgeresultater.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Det var ikke muligt at tilføje links hvor der ikke automatiske kunne udledes en titel.
Fejl rettet, Rediger Karakterfristsæt: Det verificeres nu at de valgte datoer ligger indenfor skoleåret.
Fejl rettet, Lærer, Forløbsdeling, Udgiverprofil: Det var ikke muligt at redigere.
13.209

30/5-2016

Fejl rettet, Forløbsmateriale, mm.: Værktøjslinjen blev ikke vist hvis man var scrollet i siden i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Dokumentsøgning: Kunne give fejlsiden.
Censormodul, Afleveringsprogram: Tilføjet mulighed for at angive et link til opgaveformulering, som dukker op når eksamen starter.
Fejl rettet, Forside, Lærer: For nogle typer af eksamener vises nu popup menu ved klik.
Lærer, Prøvehold til bedømmelse: Listen sortes nu så nyeste prøvehold optræder først.
Fejl rettet, Forløb, Beskrivelse: Offentlige lektier blev ikke altid vist korrekt.
13.208

27/5-2016

Censormodul, Afleveringsprogram: Understøtter nu aflevering på prøver som strækker sig over flere dage.
Skema, Avanceret skema: Tilføjet standard-skema "Igangværende lokale-aktiviteter", som viser en liste med alle igangværende aktiviteter i lokaler (til brug ved for f.eks. brand).
Skema, Avanceret skema: Layoutændringer på overskrifter i listevisning.
Fejl rettet, Skema, Avanceret skema: "Medtag kun ændringer"-fluebenet virkede ikke.
Fejl rettet, Skema, Avanceret skema: "Inkluder dagsbemærkninger"-fluebenet virkede ikke.
Eksamen, Eksamensudskrifter censor: Hvis man kun vælger én censor, så vil filnavnet på rapporten blive censors navn.
Fejl rettet, Beviser, EUD: Beviser med karakterer med evalueringsformerne "praktisk prøve" og "projekt" gav fejl.
Fejl rettet, Dokumenter: "Lektioner"-mapper på holds dokumentside hedder nu "Aktiviteter".
Eksamen, Digitale afleveringer: Når man henter afleveringer i en zip-fil, fremgår afleveringstidspunktet ikke længere i zip-filen.
Fejl rettet, Studieplan for elev: "Valgfag" og "Fagvalg" gav fejlsiden for elever på det inaktive forløb.
Fejl rettet, Forløb, Rediger undervisningsbeskrivelseindhold: Indhold fra lektioner som var ekskluderet fra forløbet blev vist.
Forløb, Rediger undervisningsbeskrivelseindhold: Det er nu muligt at ændre fluebenet "Vis offentligt" for hver enkelt lektie/øvrigt indhold.
13.207

25/5-2016

Fejl rettet, Ansøgerforside: "Ukendt Uddannelse" - Søgningen der blev linket til, viste ikke det samme antal ansøgere.
13.206

24/5-2016

Overførsel af protokollinjer: Nu mulighed for at til/fravælge hvilke års-/eksamenskarakterer der skal overføres.
Logfiler: Det er nu muligt at se log for bogdepot rykkere.
Fejl rettet, Aktivitetforside, Lektier: For nogle lektietyper logges det nu hvornår indholdet sidst er ændret.
Fejl rettet, Skemalægning: Datovælger/Kalender - kun øverste halvdel af månedsnavn/år/årti blev vist.
13.205

23/5-2016

Fejl rettet, Opgaver, lærer zip-upload: I forbindelse med indførslen af muligheden for at uploade zipfil, hentet via skriftlig eksamen, til opgave var der blevet indført nogle lidt strenge krav til filnavnet. Disse krav er nu fjernet igen.
Fejl rettet, Bogdepot, Kvitteringsliste: Værdierne i "Bogdepot modtaget" og "Note" blev ikke gemt i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt at sætte fraværsårsag.
13.204

20/5-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: I nogle tilfælde manglede "Tilbage" knappen.
Fejl rettet, Udgående censur: Det var ikke muligt at tilgå forløb på andre skoler hvis disse havde skabelonbrikker tilknyttet.
Fejl rettet, Undervisningsbeskrivelse: Forløb med forskellige hold kunne i nogle tilfælde medtage lektier fra lektioner med det ene hold i det andet holds undervisningsbeskrivelse.
Fejl rettet, Editor: Knap til at indsætte og fjerne link var et spørgsmålstegn.
Forløbsliste: Det er nu muligt at se mere information om forløbet, samt at redigere i periode og estimat.
Fejl rettet, Aktivitetsforside, Præsenstation: Ved tryk på "Gem & luk" blev præsentationen gemt, men ikke vist.
Fejl rettet, Studieplan: Hvis der ikke var blevet angivet sider for en lektie i et holdmateriale så blev der vist "sider: 0".
Fejl rettet, Studieplan, Undervisningsbeskrivelse: De hold som en lærer fik præsenteret i holdvælgeren, kunne nogle gange indeholde dubletter.
Fejl rettet, Studieplan, Undervisningsbeskrivelse, Holdvælger: Listen er nu sorteret pænere, samt viser holdelementnavne hvis navnet ikke er det samme som årsbetegnelsen.
13.203

18/5-2016

Fejl rettet, Rediger undervisningsbeskrivelse: Der kunne opstå ukendt fejl.
13.202

18/5-2016

Fejl rettet, Bevisverifikation: Faget 3467A Spansk blev ikke genkendt som værende 2. fremmedsprog for gymnasielle uddannelser.
Bevisverifikation: Nu udskrives bekendtgørelsesnumre i en del fejltyper.
Fejl rettet, Studieplan: Elevtids kolonne blev ikke altid positioneret rigtigt.
Bevisverifikation: HHX-enkeltfagsbeviser får nu også foretaget studieverifikation.
13.201

17/5-2016

Fejl rettet, Eksamen, Offentliggørelse af udgående censur: Mundtlig censur der skal offentliggøres tidligt, blev ikke offentliggjort korrekt, hvis der der var eksamensdatoer efter 26/5.
Stamdata, Hold, Slet hold: Det er nu blevet lettere at slette et hold. Man behøver f.eks. ikke længere selv at slette alle holdelemenet, holdbetegnelser, lønposter m.m.
Fejl rettet, eksamen, beviser: Udskrift af foreløbige og fremskrevne beviser tog kun den første elev med.
Fejl rettet, rapportering: Ansøgerdatakilde krævede afdelingsfilter på afdelingsskoler.
13.200

17/5-2016

Fejl rettet, import af ansøgere fra Region H: Kunne ikke indlæse ansøgere videresendt fra Region Hovedstaden.
Fejl rettet, Bogdepot: Overskrifter var ikke konsekvente.
13.199

13/5-2016

Uddannelsesplan: Erhvervsfag, støttefag o.l. vises nu ikke i faglisten.
Fejl rettet, Uddannelsesplan: Det valgte speciale blev ikke husket.
Fejl rettet, Rediger undervisningsbeskrivelse: Nogle lektier blev vist med html-koder.
Stamdata, Rediger hold, Elever: Nytilføjede elever står nederst i listen.
Fejl rettet, Eksamen, Offentliggørelse: Udgående skriftlig censur blev offentliggjort efter reglerne for mundtlig censur. Nu frigives alt skriftlig censur på tidlig offentliggørelsestidspunkt.
13.198

11/5-2016

Praktik: Praktikstedsmedarbejdere kan nu sende og modtage beskeder.
Fejl rettet, Forside: Links til digitale prøver virkede ikke siden sidste release.
13.197

11/5-2016

Fejl rettet, Ansøger upload: Enkelte ansøger-filer kunne ikke indlæses pga. format-fejl.
Fejl rettet, Ansøger, Tilgang-/Afgangsstatistik: Viste ikke alle ansøgere.
Fejl rettet, Bogdepot, rykker-datakilde: Cprnummer nu med bindestreg.
Elevforløb: Navnet kan nu indeholde op til 70 tegn.
Fejl rettet, Prøvehold, Digitale afleveringer: Det var ikke muligt at fjerne flueben i "Færdigbedømt" som lærer.
Ændring: Aktivitetsforside. For aktiviteter uden indhold er gem knap flyttet neden under felt til inline oprettelse af ny fritekstlektie.
Fejl rettet, Bogdepot, Rykkere: Der understøttes nu flettefelter i sidehoved og sidefod.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold, Hent censor: For prøvehold med gruppeeksamen kunne der opstå fejl ang. prøveholdets tidsramme.
13.196

10/5-2016

Eksamen, XPRS HentCensor: Funktionen virker nu hos STIL og kan nu bruges i Lectio.
Fejl rettet, Rediger hold, Elever: Der blev vist forkert indmeldelsesperiode.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Hvis et hold har angivet ugenorm afspejles det nu mere korrekt i antal skemabrikker der genereres.
Fejl rettet, Eksamen, Lærerrækkefølgeliste: Censorfag blev vist for prøvehold der kun var delvist offentliggjorte.
Fejl rettet, Aktivitetforside: Ved indsætning af indhold vises ikke længere tomme aktiviteter under "Nylige aktiviteter" og "Kommende aktiviteter".
Fejl rettet, Aktivitetforside: Det er ikke længere påkrævet at skrive sidetal ved oprettelse/redigering af lektie i almindelig materiale.
Eksamen, Rediger udgående censur: Det er nu muligt at kopiere rækker.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, Elever: Den første elev man tilknyttet holdet blev først vist efter man havde trykket anvende.
13.195

4/5-2016

Opgaver og Digital eksamen: Det er nu muligt på en opgave at uploade den zip-fil som er blevet hentet fra et prøvehold.
Studieplan: Linket "Uge" omdøbt til "Kalender", "Gantt visning" omdøbt til "Horisontal".
Stamdata, Hold og elever: Det er nu muligt for en elev at have flere tilknytninger til et holdelement.
Eksamen, Hent Censor: Den nye Hent Censor funktion i XPRS er nu tilgængelig i Lectio. Man får dog en fejlbesked når man forsøger at hente de nye censorer fra XPRS, da der er fejl i servicen hos STIL (STIL er ved at fejlrettet problemet).
Fejl rettet, Studieplan for hold: Hvis man skiftede til et skoleår hvor holdet ikke var aktivt, så fik man fejlsiden.
Fejl rettet, Aktivitet, Find Vikar: De foreslåede holdlærere medtager ikke længere lærere som ikke er ansat på aktivitetens dato.
Fejl rettet, Aktivitet, Rediger: De foreslåede holdlærere medtager ikke længere lærere som ikke er ansat på aktivitetens dato.
Fejl rettet, Studieplan for hold: Det er nu muligt at få vist studieplan i horisontal visning.
Studieplan, Kopiér forløb: Præsentationer indsættes ikke længere i forløbsmaterialet ved kopier.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Der gives nu en advarsel hvis en elev eller lærer udlæser det samme tilskud for en tælleperiode.
Fejl rettet, DU indberetning: Der kunne ikke indberettes for år efter 2015.
13.194

2/5-2016

Fejl rettet, Eksamen, Afleveringer på prøvehold: Hent zip-fil kunne fejle med ukendt fejl.
Studieplan, Gantt visning: Det er nu muligt at vælge den viste periode.
Fejl rettet, Studieplan, Lærer: Hvis en lærer havde et holdelement som favorit, som blev alle holdelementer for holdet vist. Nu vises kun de holdelementer som læreren faktisk har som favoritter.
13.193

2/5-2016

Fejl rettet, Studieplan: Opgaver i opgave-visning blev ikke vist i den rigtige kolonne.
Fejl rettet, Bogdepot, Bogbyttebørs: Antal-feltet var forkert. Nu vises Total + estimat over ledige bøger.
Fejl rettet, Eksamen, opret prøvehold: Nu muligt at oprette Ikke-XPRS eksamener for EUD-fag på C-niveau.
Fejl rettet, Stamklasse, Studieplan: Tooltip for elevtid viser nu elevtid for alle stamklassens elever.
Fejl rettet, Studieplan: Markeringer af "Kun aktuelle hold" og "Gantt visning" huskes nu så længe man er logget ind.
Ansøger, karakterer: Tilføjet fane til ansøger til karakter fra folkeskolen.
Ansøger, Ansøgerverifikation: Fane tilføjet til at genindlæse alle ansøgeres folkeskolekarakterer.
Fejl rettet, Elevforside og elevspørgeskemaoversigt: Hvis en elev var tilknyttet et spørgeskema gennem flere hold/grupper, så optrådte spørgeskemaet flere gange i listen med Besvar spørgeskema.
Stamdata, VUC statistik: "Faglig dokumentation" udfyldes nu med JA, hvis der er registreret AVU deltagerbevis (Bestået protokol).
Fejl rettet, Stamdata, Karaktertyper for AVU-fag: Der udledes nu ikke længere årskarakterer for AVU fag med niveau G og D.
Fejl rettet, Dokumenter: Efter at have oprettet et dokument, blev man ikke altid ført tilbage til mappen man stod i.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation-Elever: For HG/Merkantil elever blev der altid vist en fejl "Ikke aktiv i denne prøvetermin". Dette er nu fjernet.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Der opstod fejl ved oprettelse af prøvehold for indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven.
Fejl rettet, Eksamen, Udgående censur, Eksporter udgående censur: Eksporten medtog alle rækker fra terminen. Nu bruges de valgte filtre (kun aktuelle afdeling og prøvetermin).
Fejl rettet, Eksamen, Udgående censur, Eksporter udgående censur: Eksporten har nu fået kolonner med Afdeling og prøvetermin.
13.192

26/4-2016

Stamdata, Brevskabeloner: Ny datakilde 'Protokol beståede linier'. Indført for at kunne danne deltagerbeviser for AVU.
Stamdata, Rediger Hold, Udskrifter: Tilføjet brevskabeloner fra datakilden 'Protokol beståede linier'. Ved udskrift dannes et brev pr. protokollinie som er tilknyttet holdet og som har karakteren Bestået (indført for at kunne danne deltagerbeviser for AVU).
Karakterer: Protokollinier med sproglig evalueringsform offentliggøres nu sammen med skriftlig protokollinier isf. sammen med mundtlige.
13.191

25/4-2016

Karakterer: Ny karaktertype "Intern prøve – sproglig".
Fejl rettet, Forløb, Rediger: Kalenderen blev ikke vist for "Periode" felter.
13.190

21/4-2016

Fejl rettet, Aktvitetsforside. Ikoner til flyt lektie op/ned samt slet lektie blev ikke vist.
Studieplan: Det er nu muligt at få vist studieplan i en Gantt version.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Ansøgere med HF-ønsker uden valgfag kunne ikke indlæses.
Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: For synopsisfag vises nu en kolonne med antal filer på prøveholdet.
13.189

20/4-2016

Rediger lønposter: Mulighed for at markere alle poster aktive med ét klik.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Der blev vist nogle interne Lectio-support knapper, hvilket ikke var meningen.
13.188

19/4-2016

Fejl rettet, Ansøger: Verifikation af valgfag: Ansøgerønsker med Dans og/eller Kinesisk som valgfag, blev vist som mulige fejl.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Gav fejlsiden.
13.187

18/4-2016

Stamdata, Importer data: Der er nu indført eksporter/print ikoner ved "Log for importen".
Eksamen, Udled eksamener for elev: For fremtidige eksamener gives nu ikke længere fejlbesked om, at eleven er tilmeldt den samme eksamen 2 gange (dog kun hvis de to hold eleven er tilmeldt med samme eksamen ligger i samme termin).
Censormodul: Zip-fil med afleveringer indeholder nu karakterliste i pdf-format.
13.186

15/4-2016

Stamklasse, Studieplan: I uge-visning vises der nu minimum og maximum elevtid.
Fejl rettet, brobygningintegration: Tilknytning til brobygningshold for allerede oprettede brobygningselever virkede ikke.
Fejl rettet, Rediger gruppe: Hvis der opstod fejl under deaktivering af et skoleår, så blev fejlen ikke vist.
13.185

13/4-2016

Aktivitetsforside, lærervisning: Oprydning i knapper til tilføjelse af lektier. Fjernet gammel "redigér lektier".
13.184

13/4-2016

Fejl rettet, Importer lærertillæg: Kolonnen "gia-kode" er ikke længere påkrævet.
Elev, Bevis, Manuelt bevis: Der skal ikke længere vælges en afslutningstermin. Afslutningstermin beregnes udfra de valgte protokollinjer.
Fejl rettet, Ansøger: Søgning på cprnummer virker nu også uden bindestreg.
13.183

8/4-2016

Fagvalg, Valgfag: Det er nu muligt at tillade 4 valgfag.
Studieplan: Opgaver der ligger i samme uge vises nu grupperet.
Fejl rettet, Forside, Elev: Hvis en elev var på flere ens prøvehold (samme hold, type og periode), så fejlede forsiden.
13.182

5/4-2016

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Skemalægningsapplikation, m.fl.: Det er nu muligt at starte disse via Chrome, hvis der installeres det plugin som der linkes til fra applikationens startside.
Fejl rettet, Stamdata, Elevudskrifter: "Vælg alle" og "Vælg kun aktive" for stamklasses elever er nu fjernet, og erstattet af en "Vælg" knap der vælger stamklassens elever i listen. Inaktive elever kan filtreres fra vha. "Vis kun aktuelle" fluebenet. Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation: Det er nu muligt at benytte funktionen "Planlæg AT kæder" for EUX eksamensprojekter.
Stamdata, VUC statistik: Tilføjet ny statistik til VUC lederforening.
Fejl rettet, Eksamen: Overførsel af Synopsis-afleveringer til mundtlige prøvehold: Virkede ikke for tilfældene, hvor der er lavet ét prøvehold pr. elev til den skriftlige aflevering.
13.181

4/4-2016

Fejl rettet, Forløb, Rediger undervisningsbeskrivelsesindhold: Siden viste uplacerede aktiviteter.
Fejl rettet, Aktivitetsliste: Rediger titel/note m.m. fejlede siden release 13.179.
Fejl rettet, Aktivitetsforside: Lektier i forløbsmaterialet blev altid oprettet som øvrigt indhold.
Fejl rettet, Rediger elev, Eksamen: Der opstod ukendt fejl hvis eleven havde protokollinjer med evalueringsform "Praktisk prøve" eller "Projekt".
Fejl rettet, Eksamen, Karakterindtastning: Der opstod ukendt fejl i nogle tilfælde.
13.180

3/4-2016

Fejl rettet, Filvælger: Efter valg af fil skete der intet.
13.179

1/4-2016

Fejl rettet, Censormodul, Karakterer: Det var ikke muligt for en lærer at opdatere fraværsårsag, vagtnote eller besked til bedømmer.
Fejl rettet, Dokumentvælger: Efter tryk på fil på Safari skete der sommetider intet.
Stamdata, VUC statistik indberetning: Der medtages nu også AVU beviser i indberetningen.
13.178

31/3-2016

Aktivitet, Tilføj Lektie: Det er nu muligt at vælge fra forløbsmaterialet under holds forløb.
Fejl rettet, VUC statistik indberetning: Der manglede indberetningsperiode for Marts 2016 i dan ny indberetnings-vælgeren.
Fejl rettet, Generelt, Dropdownvælgere: Tomme, påkrævede felter viste fejlbesked når man blot tabbede igennem feltet.
Fejl rettet, Generelt, Manglende feltværdier: Når man forsøgte at skifte faneblad mens der var felter der manglede værdier, fremgik det ikke at det var problemet.
Stamdata, Aflyste aktiviteter: Søgefelternes værdier huskes nu, så de er præudfyldt når man kommer tilbage til siden.
Fejl rettet, Brobygning-integration: Brobyggere på mere end ét brobygningsforløb men indlæst i omvendt rækkefølge opdatereres nu rigtigt.
13.177

29/3-2016

Fejl rettet, Ansøgerverifikation: Bilagssiden gav fejlsiden.
VUC statistik: Vi har nu fået brugernavn/password fra STIL, så der nu kan indberettes VUC statistik.
Fejl rettet, Eksamen, Elevverifikation: EUX-elever fik fejl om manglende prøve på 1.hg.
Fejl rettet, Eksamen, Elevverifikation: EUX-elever fik fejl om ikke eksisterende prøver for grundfag.
Fejl rettet, Dokumentvælger: Upload af filer fra harddisk krævede to forsøg før det virkede.
Kviklinks, Studierapport: Nu vises studierapport-linket for alle elever med uddannelsesgruppen STX eller Studenterkursus. Før var det kun hvis elevernes aktuelle/seneste forløb var STX eller studenterkursus. Hvis eleverne var tilmeldt et elevforløb med f.eks. elevtypen Andet, så blev linket ikke vist.
Fejl rettet, lektier: Materialer til aktiviteter med flere hold gav en fejl om at materialet ikke kunne kopieres.
13.176

23/3-2016

Fejl rettet, Eksamen, opret prøvehold: Der tilbydes nu oprettelse af eksamener i alle prøveterminer.
13.175

22/3-2016

Fejl rettet, Ansøger: Tilgangs-/Afgangsrapporten gav fejlsiden.
13.174

21/3-2016

Aktivitet, tilføj lektie: Dokumenter m.m. er gjort lidt større og udvidet til også at kunne vælge materialer, samt forløbsmaterialer.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensoversigt m.fl.: På institutioner som både har AGYM og EGYM, blev der ofte vist dobbelt-lærer-bindinger, idet læreren optræder i både udmeldingen for AGYM og EGYM. Nu fjernes dubletten når der hentes data fra udmeldinger på flere prøveområder.
Fejl rettet, Stamdata, Masseredigér lønposter og løntillæg: Opdateringen "Lønposter hvis undervisningsnorm ikke matcher holdelementets holdnorm" fejlede, hvis man forsøgte at opdatere lønposter af typen "Uden faktorer".
Fejl rettet, ansøgerrapporter: Fremmedsprog og kunstnerisk sprog nu med niveau-angivelse.
Fejl rettet, optag.dk: Rapporterne over søgetal fordelt på tilvalgte fremmedsprog/kunstnerisk fag viste forkerte tal, da fagniveauer blev lagt sammen.
Fejl rettet, Ansøger: Hastigheden på afhentning af bilag fra optagelse.dk er sat noget i vejret.
13.173

18/3-2016

Fejl rettet, Ansøger: sletning af ansøgere kunne fejle.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgerbilag kunne ikke hentes.
Fejl rettet, Forside, Beskeder: Linket til beskeder på forsiden åbner nu beskedmappen Nyeste beskeder.
Forside, Dokumenter: Linket til dokumenter på forsiden åbner nu dokumentmappen Nyeste dokumenter.
13.172

17/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.171

17/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.170

17/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.169

17/3-2016

Fejl rettet, Ansøger: Opret ny ansøger gav fejlsiden siden sidste release.
13.168

17/3-2016

Ansøger, bilag. Nu muligt at uploade flere filer til ansøgeren.
13.167

17/3-2016

Fejl rettet, Studieplan, Elev, ugevisning: Aktuel filteret virkede ikke korrekt, og fik ikke frafiltreret de hold som eleverne ikke længere går på.
Uddannelsesmodel: Uddannelse 2560v3 "Introduktionskurser" vises nu som "Introduktionskurser (FEJLOPRETTET)".
Fejl rettet, Beskeder: I mapper med mere end 1000 beskeder blev de nyeste ikke altid vist.
13.166

16/3-2016

Fejl rettet, Masseskift elevforløb og stamklasse: Kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Studieplan, Klasse, ugevisning: Aktuel filteret virkede ikke korrekt, og fik ikke frafiltreret de hold som eleverne ikke længere går på.
13.165

16/3-2016

Stamdata, GYM-stat: Det var krævet at man var adgangsrettighedsadmin for at lave og indsende GYM-stat. Nu kræver det kun stamdata-admin rettigheder.
Udskriv, Generelt: Udskrifter viser adresse for den udskrevne side isf. "print.aspx".
13.164

15/3-2016

Elev, Beviser: Det er nu muligt at udstede EUD GF1 beviser.
Fejl rettet, Studieplan ugevisning lærer: Hold som er afsluttet (administrativt har en slutdato før dags dato), vises ikke længere for lærere når "Vis kun aktuelle" er angivet.
Eksamen, Masseopdatér prøvehold: Tilføjet mulighed for at masseopdatere prøvedeltagelse til "Nej".
13.163

15/3-2016

Fejl rettet, Fagvalg: Valgfag, der hæver C-niveau studieretningsfag kunne ikke vælges i fagvalg.
Ansøger: Hent ansøgere fra optagelse.dk: Bedre besked, til når optagelse.dk er midlertidigt ude af drift.
13.162

15/3-2016

Fejl rettet, Eksamensplanlægningsapplikation, Rediger prøvehold: Skift af lokale fejlede siden sidste release.
13.161

14/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.160

14/3-2016

Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt at indtaste karakter, note, mm. som ekstern censor.
13.159

14/3-2016

Fejl rettet, Forløb, Kopiér: "Kopiér alt indhold" navngav aktiviteter uhensigtmæssigt i det nye forløbsmateriale.
Fejl rettet, Ansøger: Der kunne ikke manuelt oprettes ansøgere siden sidste release.
Fejl rettet, Forløb, Beskrivelse: Indhold af præsentationer kunne optræde for andre aktiviteter end dem de hørte til.
Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter: Der blev ikke vist link til præsentationer for uplaceret indhold.
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift: "Rækkefølgelister lokaler" og "Dagsrapport lokale" medtog kun den første side.
13.158

11/3-2016

Fejl rettet, Censormodul, afleveringsprogrammet: Datoer og tidspunkter fulgte computerens regionale indstillinger i stedet for dansk.
Stamdata: Tilføjet link til Uddannelsesmodellen.
13.157

10/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.156

10/3-2016

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Det var ikke muligt at bruge den automatiske skemalægning siden sidste release.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere der er hentet flere gange fra optagelse.dk bliver nu lagt i "indlæses ikke" ved indlæsning.
13.155

9/3-2016

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Overskriften for uplacerede brikker var ofte ikke korrekt.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Hvis der på sidste side i wizarden kom en fejl eller blev vist en dialogboks, så blev fluebenet "Opret en prøve pr. elev" altid udfyldt.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Hvis filteret var sat til en af værdierne som laver udtræk af skriftlige afleveringer, så kunne der opstå en ukendt fejl, hvis der var et prøvehold uden elever i søgeresultatet.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev - Holdtilmeldinger (VUC m.fl.): "Vis kun aktuelle" virkede ikke altid.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt at færdigbedømme årsprøvehold.
13.154

8/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.153

7/3-2016

Ansøger, import: import af HF-ansøgere fra LUDUS fejlede, hvis der ikke var angivet niveau på Kunstfag.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt at se privat note og karakter for årsprøvehold.
Ændret: Kopiér forløb. Ledetekster opdateret i forhold til kopier forløbets indhold og indholdsstruktur eller kun indhold.
13.152

7/3-2016

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensudskrifter: Kæderækkefølgelister medtog kun første valgte kæde.
Fejl rettet, Ansøger, rapporter: Afdelingsnavn var forker.
Ansøger-import, Eksport fra LUDUS: Håndterer nu tilfælde med ulovlige status-værdier.
13.151

7/3-2016

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Det kunne være besværligt at ændre perioden på både et hold og dets holdelement (man fik ofte verifikationsfejl).
Fejl rettet, Eksamen, Udskrift, Eksamensaktivitetsoversigt: Lærere optræder nu i sorteret rækkefølge.
Fejl rettet, Indlæsning af prøvefagsudtræk, EUX: Talte Eksamensprojektforsvar med mod de 6 prøver.
Fejl rettet, Ansøger, indlæsning af ansøgere fra LUDUS: Ansøgere eksporteret fra LUDUS kunne ikke indlæses.
13.150

7/3-2016

Fejl rettet, Eksamen: Prøvefagsudtræk blev ikke håndteret korrekt for pre-reform EUX elever.
Fejl rettet, Prøvehold, Afleveringer: Det var ikke muligt for lærere at se afleveringer på årsprøvehold.
13.149

4/3-2016

Fejl rettet, Elev, Udskriv brev: Der kunne opstå fejl vedrørende protokollinjer.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabaseindberetning: Der opstod fejl ved indberetning af "EUX Prøvebevis".
13.148

2/3-2016

Fejl rettet, Skema, Lærer: Der blev fejlagtigt vist eksamen-skemabrikker for lærere selvom de var markeret som ikke prøveholdsdeltagere på prøveholdet (siden release 13.143).
13.147

2/3-2016

Fejl rettet, Censormodul, Karakterer: Det var muligt at indtaste karakterer på årsprøvehold. Nu er det kun muligt på eksamens-prøvehold.
13.146

2/3-2016

Fejl rettet, Ansøger, Import: Det blev forsøgt at indlæse ansøgere der allerede var oprettet på skolen.
13.145

1/3-2016

Fejl rettet, Ansøger-verifikation: Genindlæsning af værger kunne fejle, hvis værgers Cprnumre fejlede modulo 11-checket.
13.144

1/3-2016

Ingen versionsnoter.
13.143

1/3-2016

Fejl rettet, Eksamen, Lærere, Eksamensudskrifter: Lærere uden prøvedeltagelse blev medtaget som aktive.
13.142

29/2-2016

Fejl rettet, Konsultationer, Beregn: Siden fejlede siden sidste release.
Aktivitetsforside, Lektier: Rediger 'Kernestof', 'Supplerende stof' og 'Vis ikke' er fjernet fra Rediger lektie/øvrigt indhold. Det kan nu rettes nu rettes via forløbets Undervisningsbeskrivelse "Rediger indhold".
13.141

29/2-2016

Fejl rettet, Forløb, Kopiér: "Kopiér lektieindhold til forløbsmateriale" fejlede for delte forløb på andre skoler.
Fejl rettet, Eksamen, Verifikation af prøvehold: Verifikationen af prøvehold verificerer at der kan udledes hvilken eksamenskaraktertype, vægt m.m. prøveholdet skal bruge. Dette blev dog også tjekket for årsprøvehold (fra version 13.140). Dette er nu kun gældende for eksamen-prøvehold.
13.140

26/2-2016

Fejl rettet, Opret prøvehold: Udmeldte elever bliver nu ikke længere automatisk tilvalgt.
Fejl rettet, Holdpakning: Generelt var holdpakning blevet meget database-tungt. Dette er nu optimeret for de fleste operationer.
Stamdata, Protokol: Understøttelse af evalueringsformerne "Projekt" og "Praktisk prøve".
Eksamen: Bedre understøttelse af prøvehold for EUD hold som afslutter med karaktertypen STA i stedet for Eksamen.
Fejl rettet, Skema, Eksamen: For prøvehold med variable underfag blev alle lærere ikke vist på skemabrikken.
Stamdata, Skoleopsætning, Eks.offentliggørelse: Det er muligt at angive tidlig offentliggørelse for terminer af typen "Større skriftlig".
Fejl rettet, Ansøger: Enkelte adresseopslag gav ingen resultater.
Fejl rettet, Forside: Optællingen over manglende karaktergivninger kunne fejle for lærere på prøvehold uden elever tilknyttet.
13.139

24/2-2016

Forløb, Kopiér: Det skal nu angives hvilken type kopiering der skal anvendes mht. indholdet på forløbet.
Forløb, Kopiér: Det er nu muligt at angive navn og periode på det nye forløb.
Fejl rettet, Lærer, Opgaver: Tooltip for elevlister blev vist uhensigtsmæssigt.
Fejl rettet, Aktivitet rediger: "Opret ny på baggrund af" fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Tooltips: Ordelingen kunne være uhensigtsmæssig.
13.138

23/2-2016

Eksamen, Prøveplaner-indberetning: Skriftlige prøvehold indberettes nu med de korrekt angivne tider for eleverne (forlænget tid). Dette var tidligere slået fra, da XPRS ikke kunne håndtere andre tidspunkter end de officielle standard tider.
13.137

23/2-2016

Fejl rettet, Beskeder, Søgning: Man kunne få fejlsiden ved søgning i mapperne Egne beskeder og Sendte beskeder.
Fejl rettet, Ansøgerimport: Import af ansøgere, hvis værgers cpr-numre var ugyldige fejlede.
Fejl rettet, indlæsning af EUD-ansøgere: Uddannelsesparathedsvurderingen forkert indlæst.
Eksamen, Digitale prøver: Lærer/censors oversigt over prøvehold til bedømmelse har fået mere overskuelige status-beskeder.
Fejl rettet, Beskeder: Ny besked via link gav fejlsiden.
13.136

23/2-2016

Ingen versionsnoter.
13.135

22/2-2016

Fejl rettet, Elevens karakterside: I nogle tilfælde blev eksamenskarakteren vist ud for et andet holdelement på holdet end der hvor årskarakteren var blevet givet.
Fejl rettet, Ansøger: Adresseopslag virkede ikke for adresser med stednavne.
Fejl rettet, Ansøgerverifikation, Værgers cprnumre: Man fik fejlsiden hvis der optræder ulovlige cprnumre i optagelse.dk-filen.
Beskeder, Søgning: Efter at have vist besked fra søgeresultat, kunne man ikke gå tilbage til søgningen.
13.134

22/2-2016

Fejl rettet, Giv lektier: Siden fejlede ofte siden sidste release.
13.133

22/2-2016

Fejl rettet, Eksamen, Karakterliste: Feltet Udd/Bek. viste alle uddannelser som lovligt kunne følge faget (og det kunne være mange uddannelser). Nu vises i stedet bekendtgørelse.
Fejl rettet, Eksamen, XPRS-indberetninger: Uddannelsen 93 Lastvognsmekaniker indberettes nu som 3311 Teknisk EUX.
Fejl rettet, Holdpakning, Beregn: Der kunne opstå fejl vedrørende antallet af blokke, da beregningen prøver forskellige antal blokke.
Ansøger: Ansøgers værger indlæses nu med cprnummer.
Fejl rettet, Ansøgersøgning: Avanceret søgning tillader nu søgning på overligger fra sidste år samt overligger til næste år.
Fejl rettet, ansøgersøgning: Søgning på 2.fremmedsprog gav fejlsiden.
Fejl rettet, Forside: Lektier blev ikke vist hensigtsmæssigt.
13.132

19/2-2016

Ingen versionsnoter.
13.131

19/2-2016

Ingen versionsnoter.
13.130

19/2-2016

Ingen versionsnoter.
13.129

17/2-2016

Opret prøvehold: Tillader nu at oprette Str. Skriftlige opgaver for alle fag i Str. Skriftlig Opgave-terminen.
13.128

17/2-2016

Fejl rettet, Karakterbemærkninger: Lærerlisten manglede sortering, og siden scrollede op til toppen ved tryk på "indsæt ny række".
13.127

17/2-2016

Fejl rettet, bogdepot: Estimat over ledige bøger tog ikke fremtidige reservationer i betragtning.
Fejl rettet, Aktivitetsforside. Oversigt Lektier og øvrigt indhold. Lange overskrifter wrappede ikke ned på næste linje.
Fejl rettet, Vis forløb, Lektier, mm.: Der vises nu links til aktivitetsforsiden for flere typer af lektier.
Fejl rettet, Elev: Det er nu muligt for lærere at se fanebladet "Lektier" for elever.
Fejl rettet, Afleveringsserveren: Vagtskærmbilledet husker nu den valgte sortering når elevlisten genopfriskes.
Fejl rettet, Ansøgerverifikation: Fix af valgfag tildelete Kinesisk B til HF-ansøgerønsker.
13.126

15/2-2016

Rapportmotor: Tilføjet "Cpr-nummer (med bindestreg)" til elev-rapporter.
Fejl rettet, Fagvalg, Oversigt, Eksportér til Excel: Kunne finde på at medtage elever fra andre fagvalg.
Fejl rettet, Ansøger ønskestatistik på 2.fremmedsprog samt kunstnerisk fag virkede ikke rigtigt siden sidste release.
13.125

15/2-2016

Forløbsdeling, Søgning: Søgninger fra kopiskoler søger nu også blandt driftsskoler.
Fejl rettet, opret ansøger: Kunne ikke vælge 2015/16 som afgangsår.
Fejl rettet, ansøgerverifikation: Massefix af 2.fremmedsprog virkede ikke i nogle tilfælde.
Fejl rettet, ansøgerverifikation: Mange verifikationer brokkede sig over forkert ansøgerår.
Fejl rettet, indlæstning af Ansøger: Enkelte ansøgere kunne ikke indlæses med begrundelsen "ønske til forkert skoleår".
13.124

15/2-2016

Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Når man forsøgte at slette en censor, som havde afgivet karakter via censormodulet, så skete der ikke noget ved gem. Nu vises en fejlbesked.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Man kan nu slette en censor som har givet karakterer, hvis karakteren er tom eller --.
Danskuddannelse, Beviser: Beviser benytter nu logo for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
Ansøger, indlæsning af ønskers 2.fremmedsprog og kunstfag gemmer nu også niveau-angivelsen. Allerede indlæste ansøgere kan masse-opdateres under Ansøger->Verifikation->Valgfag.
13.123

11/2-2016

Eksamen, Indberetning Elever til prøve: Fremtidige og tidligere prøver medtages nu ikke, hvis UVM's uddannelsesmodel ikke indeholder fagtilknytning til uddannelsen (primært for at løse problemer hvor uddannelsesmodellen endnu ikke tillader fag på EUX).
13.122

10/2-2016

Forløbsdeling: Ny, forbedret forløbssøgningsfunktion. Søger nu også i lektier, og viser udklip fra de fundne forløb.
13.121

10/2-2016

Fejl rettet, Elev/Hold verifikation mod UVM uddannelsesmodel: EUD elever efter gammel reform verificeres igen ikke mod uddannelsesmodellen i forbindelse med lovlige fag (uddannelsesmodellen er ofte ikke korrekt udfyldt med fag/fagspeciale-tilknytninger for disse uddannelser).
Fejl rettet, Ansøger: Ukendt fejl på ansøgerskærmbilledet.
13.120

10/2-2016

Fejl rettet, Konsultationer, Tildelinger: "Rediger" knappen blev vist ved lokale-synsvinkel visning.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Der vises ikke længere mundtlige prøver for FVU terminer.
Verifikation af elev og hold: Nu verificeres det også for ikke-UVM fag, at elever går på uddannelser der er tilknyttet faget.
Fejl rettet, kopier til Excel: Virkede ikke i Edge, og der var udfordringer i Firefox ved større tabeller.
Fejl rettet, Ansøger: Tidligere års ansøgere åbnet gennem Elev-stamdata kunne ikke skifte faneblad.
Fejl rettet, Fagvalg, DIO: Fransk Begynder 3508A var ikke et muligt valg.
Fejl rettet, Stamdata, Opret lokalfag: Fagtypen "Standard" og "Ingen" er nu slået sammen til fagtypen "Ingen".
Fejl rettet, Eksamen, Eks. karak.: I nogen tilfælde blev det fejlagtigt vist at karakterer for digitale prøvehold var klar til overførsel, selvom der ikke var indsendt karakterer fra censorskolen.
13.119

8/2-2016

Fejl rettet, Ansøger: Ansøger: Påkrævet ansøgningstidspunkt nu kun for 2016/17-ansøgere og senere.
Fejl rettet, indlæsning af ansøgere til 2016/17 fra optagelse.dk kunne ikke gemme ansøgere.
13.118

5/2-2016

Ansøger: Der er nu åbnet for at man kan hente ansøgere fra optagelse.dk.
Fejl rettet, Hold/eksamen: Når man ændrede på underfag for en elev, så blev det verificeret at underfaget var lovligt for eleven jvf uddannelsesmodellen. Der blev dog ikke tjekket mod den nye EUD model. Tjekket er nu fjernet, da det kommer som en advarsel ved verifikation af holdet.
13.117

3/2-2016

Fejl rettet, Holdpakning: Efter man har redigeret mellem 4 og 7 hold, så fik man en 404 File not found.
13.116

3/2-2016

Fejl rettet, Holdpakning, Rediger: Der kunne opstå ukendt fejl for nogle holdpakninger.
Fejl rettet, Uddannelsesmodel-verifikation: Verifikationen for elever og hold har nu fået meget bedre understøttelse af den nye EUD-model. Ligeledes er der flere verifikationer af STX m.m.
Elevens- og Klassens studieplan, ugevisning: Det er nu muligt at vælge kun at få vist opgaver/elevtid.
Elevens- og Klassens studieplan, ugevisning: Det er nu muligt at vælge kun at få vist aktuelle hold, hvilket nu også er standard-visningen. Dette bevirker, at der efter elevers klasseskift ikke bliver vist gamle hold som eleverne ikke længere går på.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Kunne ikke oprette individuelle prøver for faget "SRO u. underfag".
Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Årsprøver med XPRSPrøve (Netprøver) gav ukendt fejl hvis man forsøgte at angive Særligt offentliggørelse.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev - Holdtilmeldinger: Fluebenet "Vis kun aktuelle" virkede ikke.
13.115

1/2-2016

Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Der opstod ukendt fejl ved oprettelse af prøvehold for mundtlig studieretningsopgave (XPRSFaget 3464).
Eksamen, Skriftlig prøveforekomst-fordeling: Det er nu muligt at vælge kun at lave fordeling for de elever som går på egen afdelings hold.
Eksamen: Aktuel eksamens-termin er nu sat til Sommer 2016.
Fejl rettet, Forløb, Aktiviteter: Der vises nu ikoner for links/dokumenter.
Fejl rettet, Lærer, Årsopgørelse, Eks. belastning, Udgående censur: "Bemærkninger" blev ikke vist.
Fejl rettet, Studieverifikation, STX: Elever som opfylder §28 af STX-bekendtgørelsen blev ikke verificeret korrekt.
13.114

29/1-2016

Fejl rettet, Eksamen, Udskrifter: Udskrifter for censorer og elever gav kun udskrift for første censor/elev.
Fejl rettet, Lektier/øvrigt indhold: Lektier og øvrigt indhold var i midten af november sat til som standard at være offentlige. Alle lektier på aktiviteter i perioden 9/11 - 27/11-2015 er nu blevet markeret som ikke offentlige.
Bogdepot, opsætning: Nu muligt at vælge standard afleveringsfrist.
13.113

27/1-2016

Ingen versionsnoter.
13.112

27/1-2016

Bogdepot, reservationer: Tilføjet et notefelt.
13.111

27/1-2016

Bogdepot: Funktioner, tilføjet en oversigt over reservationer hvor reservationsstørrelse ikke passer med antal elever på holdet.
Elev, Aktivitetsindberetning: Det er nu muligt at tilføje tilskudsregler for tmk'er KE18O og KE18U (til private kostskoler).
13.110

27/1-2016

Eksamen: Verifikation af prøvehold gav fejl på prøvehold hvis en elev ikke måtte følge faget jvfr uddannelsesmodellen. Dette er nu lavet om til en advarsel.
13.109

26/1-2016

Eksamen: Nu muligt at indberette terminsprøver til Netprøver.dk.
Fejl rettet, Opret prøvehold: Str. Skr. Opgaver viste ikke altid nogen prøvemuligheder.
Fejl rettet, Elever til prøve: Elever til prøve for Merkantile EUX-elever gav en ukendt fejl.
Fejl rettet, STX studieverifikation: §7-checket for niveau-kombinationer tillader nu igen ét B-niveau fag.
13.108

25/1-2016

Fejl rettet, Beskedsøgning: Søgninger er