Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2020 da/GF2 (GF2 da)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Mundtlighed og retorik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mundtlighed og retorik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer