Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2020 da/GF3 (GF3 da)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Mundtlighedsforløb om retorik og argumentation
Titel B AP dansk

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mundtlighedsforløb om retorik og argumentation

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer