Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2020 da/GF4 (GF4 da)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Mundtlighedsforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)