Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2020 da/GF5 (GF5 da)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb: Retorik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb: Retorik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer