Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e)
Hold 2020 en/GF3 (GF3 en)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Coming of age

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Coming of age

Grundforløbet i engelsk er indenfor emnet "Coming of age"
Emnet har fokus på at introducere eleverne til engelskfaget i gymnasiet. Der er lagt fokus på introduktion til analyse af tekster, med et særligt fokus på fiktion.

Vi arbejder med teksterne:
Indian Camp
The History teacher
The sin bin or Lucy's heart
Uddrag af romanen "The Perks of being a wallflower"
Artiklen: "For Young Americans, growing up isn't what it used to be", Robert J. Samuelsen, Washington Post, 2017

Vi ser filmen The Perks of Being a Wallflower.


I løbet af grundforløbet arbejder vi med forskellen på fiktion og non-fiktion og undergenrer herunder. Fokus er bl.a. på at lære begreber og analytisk tilgang såsom:
- Point of view
- Type of narrator
- Setting
- Characterization
- Themes
- Title
- Language
- Ciceros pentagram
- Sender
-Receiver
- Modes of persuasion
- trustworthy/reliability


Begreberne bruges i undervisningen og er integreret i en skriftlig aflevering i grundforløbet. Der udleveres et kompendium med teksterne samt introduktion til analytiske begreber. Derudover arbejdes der med grammatisk fokus på kongruens, genetiv og ordstilling.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer