Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e)
Hold 2020 sa/GF1 (GF1 sa)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Forløb 1: Socialisering og identitet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb 1: Socialisering og identitet

Forløbets formål er at arbejde med, hvordan vi socialiseres ind i et samfund, samt hvordan vi danner vores identitet i en senmoderne tid.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer