Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e)
Hold 2020 sa/GF4 (GF4 sa)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Identitet og socialisering
Titel B Grundforløb: Identitet og socialisering

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Identitet og socialisering

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Grundforløb: Identitet og socialisering

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer