Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e)
Hold 2020 ma/GF3 (GF3 ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A 01: Lineære sammenhænge (indtil screening)
Titel B Grundlæggende regneregler

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)