Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e)
Hold 2020 ma/GF4 (GF4 ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Lineære sammenhænge
Titel B Regneteknik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Lineære sammenhænge

Materiale:
'Algebra og lineære funktioner' 2018,  MatX, side 31-69
Lineære sammenhænge
Repræsentationer
Betydning af og formler for a og b
Lineær regression
Proportionalitet
Stykkevis lineære funktioner
Ligninger
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgavesæt 1 04-09-2020
Opgavesæt 2 18-09-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Regneteknik

Materiale:
'Algebra og lineære funktioner' side 7-28, 2018, MatX
Regningsarternes hieraki
Potenser
Parenteser
Brøker
Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer