Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e)
Hold 2020 GF2 nvf (GF2 nvf)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Klimaforandringer og strålingsbalance

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)