Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e)
Hold 2020 GF3 nvf (GF3 nvf)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Klimaforandringer og drivhuseffekten

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Klimaforandringer og drivhuseffekten

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
PhET sortlegemespektrum 28-08-2020
Energi-Effekt opgaver 06-09-2020
Varmelæreopgaver 10-09-2020
Strålingsbalanceforsøg 21-09-2020
PhET Molecules and Light 28-09-2020
Varmekapacitet af vand og sten 09-10-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer