Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e)
Hold 2020 GF3 nvk (GF3 nvk)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Hvordan undersøger det - NV Metoden

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Hvordan undersøger det - NV Metoden

Den naturvidenskabelige metode. Hvordan undersøger vi naturvidenskabelige problemstillinger. Hypoteser, datamodeller, brug af regneark. Udførelse af eksperimenter og afrapportering af disse vha. naturvidenskabelige metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer