Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e)
Hold 2020 GF4 apl (GF4 apl)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1

FORMÅL
Formålet med AP-latin er at blive fortrolig med grammatisk analyse og latinsk terminologi, samt at opnå et grundlæggende kendskab til det latinske sprog og dets rolle i.f.t. moderne sprog, herunder:
- opnå grundlæggende kendskab til sproghistorie, herunder begreberne sprogætter og sprogfamilier, samt latins bidrag til moderne sprog og videnskabeligt sprog.
- skelne mellem analytisk og syntetisk sprog.
- identificere forskellige sætningstyper.
- foretage syntaktisk analyse af latinske sætninger (på niveau med teksterne i 'Ind i sproget')
- fortage morfologisk analyse af latinske ord (her lægges vægt på substantivernes kasus og verbernes person, tal, tid).
        - for substantiverne; at finde overensstemmelse mellem kasus og ledfunktion.
        - for verberne; at finde overensstemmelse mellem subjekt og verballed.
- oversætte latinske sætninger til dansk (på niveau med teksterne i 'Ind i sproget').
- oversætte danske sætninger til latin (med fokus på overensstemmelse mellem kasus og ledfunktion, samt overensstemmelse mellem subjekt og verballed).

MATERIALE
- Ind i sproget
- Arbejdshæfte
- www.minlaering.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer