Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Marie Kruses Skole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2020 GF345 id (GF345 id)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Boldbasis

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Boldbasis

OBS: Forløbet er gennemført i Grundforløbet i efteråret 2020.

Kernestof:
- Spilhjulet
- Aktiviteter der fremmer alsidige krops- og boldoplevelser
- Aktiviteter der fremmer fysisk aktivitet
- Aktiviteter hvor elevernes samarbejdsevne og sociale kompetencer i en idrætssituation bliver styrket.

Der er særligt arbejdet med følgende fokuspunkter:

o   Teknik og taktik i forskellige boldspil og med forskellige bolde, herunder basket, fodbold og kastebolde.
o   Alsidige boldspil til at udvikle boldbeherskelse og spilforståelse
o   Basale principper i boldspil: Placering, aflevering/modtagning, tempo, angreb/forsvar, omstilling, ”split-vision”, retningsskift
o   Kommunikation i forskellige typer spilsituationer
o   Spilhjulet og at skabe, forevise og justere et nyt boldspil (innovationskompetence i idrætsfaget).

Eleverne har roteret imellem underviserne og har altså mødt præcis de samme boldspil:
*Boldspil med fødder med Anine. Fokus på kønsintegreret og -differentieret undervisning:
- Teknik i modtagninger og afleveringer i fodbold, også i løb.
- Driblinger med fodbold.
- Linjebold i firkant.
- Omvendtbold med fokus på samarbejde mellem køn, zoner hvor drenge og piger spiller.

Materiale: Kap. 8.2 Boldbasis i Idræt C (lilla bog), s. 73-88.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer