Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Jacob Greve, Signe Corfitz
Hold 2017 DA/z (1z DAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Under Overfladen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Under Overfladen

Forløbet UNDER OVERFLADEN er et litterært forløb med tematisk fokus på ”Det grimme, det mørke og det uforudsigelige i menneskets psyke”. Forløbet er et tværfagligt samarbejde med engelsk, hvor klassen har haft et forløb med samme tematiske fokus under navnet ”Twisted minds” / ”Stephen King”.

I dansk har klassen analyseret fire noveller, en film samt et udvalg af Michael Kviums malerier. Analysearbejdet har haft forskelligt underfokus, men alle med samme overordnede tematiske fokus ”Under overfladen”, som er blevet anvendt i forbindelse med fortolkning og perspektivering. Forløbet blev rundet af med en ekskursion til Arkens Kunstmuseum, hvor klassen fik en omvisning i Michael Kviums udstilling ”Cirkus Europa.”
Som forberedelse og afrunding på ekskursionen og forløbet udarbejdede eleverne en ”kunstfolder”, hvori de skulle formidle baggrundsviden om Michael Kvium samt hans kunstneriske virke og stil og lave billedanalyser af to-tre selvvalgte værker af Kvium. Denne folder indgik som en skriftlig aflevering og et mundtligt oplæg.

FAGBEGREBER:
Analyse af noveller - komposition, kronologi, fortællertype og pålidelighed, fortælletid og fortalt tid, scenisk og panoramisk beretning versus beskrivelse samt tema, symbol, personkarakteristik.
Analyse af film – fakta, fiktion, filmgenrer herunder dogmefilmsgenre, filmdramaturgi, filmiske virkemidler. Analyse af billeder – genre, motiv, komposition, farver, fortælling og tema.

KERNESTOF:
Anja Otterstrøm: ”Kost og logi” fra Kort fortalt. Danske noveller 2000-2010, Tiderne Skifter (2010)
Harald Voetmann: Ved Bredden, 2007
Kim Blæsbjerg: ”Novelle” fra Kort fortalt. Danske noveller 2000-2010, Tiderne Skifter (2010)
Michael Kvium: En køkkenscene, 1986, Blindt billede, 1991-92, Double Brown, 2005.
Naja Marie Aidt: ”Bulbjerg” fra novellesamlingen Bavian, 2006
Thomas Vinterberg: Festen, Nimbus Film, 1998

SUPPLERENDE STOF:
Dogmereglerne, 1995: Fra http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/-8a8ababfb9
Lærerproduceret PPP
Lærerproducerede noter fra et foredrag om Kviums kunst – afholdt på Arken i oktober 2017.
Omvisning i Michael Kviums udstilling Cirkus Europa, Arken 2017.
Billedcirklen fra Analysecirkler:  
http://i-bog2.dk/analysecirkler/kompendium.html#id=billede
http://www.aros.dk/media/655258/kvium_foolsuv2.pdf
http://www.arken.dk/udstilling/kommer-snart-michael-kvium/
http://www.kunstonline.dk/profil/michael_kvium.php
http://www.kunsten.dk/da/indhold/michael-kvium-2510


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer