Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Simon Møllegaard Christensen
Hold 2017 EN/f (1f ENA, 2f ENA, 3f ENA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Immigration
Titel 2 Forløb#2 Immigration
Titel 3 Forløb#3 Growing Up
Titel 4 Forløb#4 An introduction to India.
Titel 5 Forløb#5 Can We Trust the Media?
Titel 6 Forløb#6 Utopia and Dystopia
Titel 7 Forløb#7 The American Dream
Titel 8 Horror
Titel 9 Forløb#9 Modern India and The White Tiger
Titel 10 Forløb#10 ELF English as Lingua Franca
Titel 11 Forløb#11 Shakespeare's Macbeth
Titel 12 EXAM The War Poets
Titel 13 Forløb#13 City of Glass & Postmodernism

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Forløb#3 Growing Up

Med udgangspunkt i Contexts' forløb Growing Up, læses Hemingways Indian Camp, Alison Fells The Shining Mountain, M. Richards Just Like That, W. Copes Tich Miller samt C. Booths, Together We Can Beat the Bulllies.
Forløbet inkluderer således både fiktion, Non-fiction og poesi og der inddrages både skønlitterær samt non-fiction analyse (afsender-modtager samt pentagon).
Forløbet rundes af med Catherine Hardwickes film thirteen fra 2003. Den inkluderer tema som overgangsrite, mobning, in- og eksklusion, seksualitet og venskabsdannelse.
Klassen skriver også en opgave om Cross' The Sin Bin or Lucy's Heart.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4 An introduction to India.

Dette emne er en kort introduktion til Indiens historie under det britiske imperium, der lægger op en mere avanceret tilbagevenden i de større klassetrin, samtidig med at den komplimenterer Rungsted Gymnasiums globale profil. Rent fagligt vil emnet beskæftige sig med analyse af fiktion. Den valgte litteratur tager udgangspunkt i både kolonial og postkolonial fiktion der fokuserer på det at være Inder under og efter det britiske styre. Eleven vil blive introduceret til en læsning der diskuterer emner som identitet, magt, kaste og klasse, orientalisme, hybriditet, ulighed, køn, tradition, kultur og fremtiden for et af verdens mest befolkede nationer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6 Utopia and Dystopia

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#7 The American Dream

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Horror

forløbet ser vi nærmere på, hvad der karakteriserer horrorgenren. Vi læser noveller, hvor begrebet horror er repræsenteret på forskellig vis, og fokuserer her på fagbegreber inden for short story analysis. I forbindelse med 130-timers dag, ser vi Stanley Kubricks version af Stephen King's roman "The Shining" for at få et indblik i, hvordan horrorgenren kan repræsenteres på film, og arbejder med filmanalyse.

Kernestof:
- Shirley Jackson: "The Lottery", 1947
- Richard Matheson: "Button Button", 1970
- Stephen King: "The Man Who Loved Flowers", 1977
- Stephen King: "The Boogeyman",1973

Supplerende stof:
- Horror (introduction), Systime iBog, https://horror.systime.dk/index.php?id=162
- Stanley Kubrick: "The Shining", 1980
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#9 Modern India and The White Tiger

The  theme has Adiga's The White Tiger, which is read in entirety, as its main focus. The novel covers aspects of modern India, such Light and Darkness, caste systems, food culture and social mobility.
Post colonial theory is included and so are short stories by Sutcliffe, Are You Experienced, and non-fiction articles about the Indian IT industry.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#11 Shakespeare's Macbeth

The theme looks at Shakespeare's Macbeth and reads excerpts from it. Keywords include tragedy, literary devices and desire
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 EXAM The War Poets

Forløbet beskæftiger sig med krig og de menneskelige omkostninger krig indebærer.
Efter en kort introduktion af den historiske baggrund for 1. verdenskrig, læser vi udvalgte digte af flere War Poets herunder Pope og Tynant. forløbet læner sig tæt op af et tidligere AT-forløb om Den Store Krig, hvord der i engelsk blev læst  Brooke, Owen og Sassoon. Desuden blev billeder fra skyttegravene, hverveplakater og relevante kunstværker, der beskæftiger sig med krig diskuteret. Stanley Kubricks 'Paths of Glory' (1957) indgik som en del af forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 13 Forløb#13 City of Glass & Postmodernism

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer