Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Henrik Tuxen Johansen, Søren Kofod
Hold 2017 HI/f (1f HIA, 2f HIA, 3f HIA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Historiens lange linier
Titel 2 Kulturmøder. Den spanske erobring af Aztekerriget
Titel 3 Danmark under besættelsen
Titel 4 Romerriget
Titel 5 Middelalder og korstog
Titel 6 Osmannerriget
Titel 7 Danske revolutioner
Titel 8 Imperialisme og optakt til 1. verdenskrig
Titel 9 1 Verdenskrig og mellemkrigsperiode
Titel 10 Kold krig og Cubakrise
Titel 11 Afghanistan og afslutningen på den kolde krig
Titel 12 USAs nye verdensorden?

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Kulturmøder. Den spanske erobring af Aztekerriget

Med udgangspunkt i de store opdagelser gennemgåes det aztekiske samfund og vi prøver at forklare, hvorfor Spanien relativt nemt kunne erobre Aztekerriget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Afghanistan og afslutningen på den kolde krig

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer