Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Sandra Toftdahl Brix, Søren Kofod
Hold 2017 HI/k (1k HIA, 2k HIA, 3k HIA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Historiens lange linier
Titel 2 Kulturmøder. Aztekerne og den spanske erobring
Titel 3 Danmark under besættelsen
Titel 4 Danmarks oldtid og vikingetid
Titel 5 Danmark i 1700-tallet
Titel 6 Pax Romana
Titel 7 USA i 1700-1800-tallet
Titel 8 Kolde krig fra 1945-89
Titel 9 USA og mellemøsten 1989-2020
Titel 10 Danmarkshistorien efter 1945
Titel 11 Forløb#1
Titel 12 Forløb#5

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Kulturmøder. Aztekerne og den spanske erobring

Med udgangspunkt i de store opdagelser og kulturmødet mellem spanierne og den amerikanske urbefolkning undersøges det aztekiske samfund og hvorfor det ikke kunne modstå den spanske invasion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Pax Romana

Romerne havde enorm indflydelse på verden omkring dem og for eftertiden. De byggede videre på ideer og idealer fra hele Middelhavsområdet og spredte deres egne tanker og ideer. Forløbet arbejder sig fra Roms begyndelse til Roms fald, hvor igennem, der vil være relevante nedslag ved begivenheder og personer.
Under forløbet skal eleverne arbejde med:
○ At skabe kendskab til Romerrigets historie, igennem udvalgte nedslag
○ At træne kildelæsningskompetencer
○ At træne analyse- og fortolkningskompetencer


Fokuspunkter:
○ Roms begyndelse og slutning
○ Roms etablering som stor magt
○ De Puniske krige
○ Republikkens fald
○ Kejserdynasiterne
○ Arven efter Rom
○ Vigtige personer
○ Cæsar
○ Cicero
○ Pompeius
○ Markus Antonius
○ Kleopatra
○ Cato
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 USA i 1700-1800-tallet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Kolde krig fra 1945-89

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Danmarkshistorien efter 1945

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer