Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Rasmus Flach Svendsen, Søren Kofod
Hold 2017 HI/z (1z HIA, 2z HIA, 3z HIA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kongemagten – fra Jellingesten til enevælde
Titel 2 Historiebrug af besættelsestiden + DHO
Titel 3 Romerriget
Titel 4 Dansk kolonihistorie og merkantilisme – kulturmøde
Titel 5 Tro og magt i Europa
Titel 6 Den franske revolution
Titel 7 Kold krig fra 1945 -  89
Titel 8 USA og mellemøsten 1989-2020
Titel 9 Danmarkshistorien efter 1945
Titel 10 Mellemøsten efter den kolde krig samt terrorismen
Titel 11 Danmark i 1800-tallet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kongemagten – fra Jellingesten til enevælde

Kongemagten – fra Jellingesten til enevælde


Studieplan Kongemagten - fra Jellingesten til enevælde
Forløb: Kongemagten - fra Jellingesten til enevælde
Materiale:
• Danmarkshistorien.dk Aarhus Universitet.
• http://www.his2rie.dk Bogforlaget Frydenlund.
• http://www.denstoredanske.dk Gyldendal.
• http://verdenidanskperspektiv.systime.dk
• Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen & Olaf Søndberg: Grundbog til Danmarkshistorien. Viborg, 2009.
• http://politiken.dk/debat/skrivdebat/ECE1056682/haenger-hoffet-fast-i-enevaelden/
• Olden Jørgensen, Sebastian, ’Statsceremoniel, hofkultur og politisk magt i overgangen fra adelsvælde til enevælde - 1536 til 1746’ i ”Fortid og Nutid”, Hefte 1, marts, s. 3-20, 1996
• Lyngby, Thomas, Mentz, Søren & Olden-Jørgensen, Sebastian, ”Magt og pragt – Enevælden 1660-1848’, Gads Forlag, 2010


Kernestof:

• Danmarks tilblivelse
• Europæisk middelalder
• Oplysningstiden

Fagligt fokus:
Eleverne skal kunne
• Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie og sammenhænge mellem den danske og europæiske udvikling.
• Dokumentere viden om forskellige samfundsformer.
• Analysere samspillet mellem mennesker.
• Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper.
• Systematisere informationer om og fra fortiden.
• Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.
• Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid.
• Formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem.
• Demonstrere viden om fagets metoder.
Arbejdsformer:
• Individuelt arbejde.
• Gruppearbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Historiebrug af besættelsestiden + DHO

Historiebrug af besættelsestiden + DHO

Forløbet har fokus på begrebet "historiebrug", og særligt hvordan besættelsen af Danmark under 2. verdenskrig er blevet brugt i forskellige sammenhænge. Analyserne af de forskellige kilder har fokus på at udlede, hvad hensigten er med at fremhæve eller udelade bestemte personer, perioder eller begivenheder fra besættelsestiden. Forløbet skal derved også give eleverne et indblik i, hvordan brugen af besættelsestiden skifter over tid afhængig af samtiden og brugernes samtidige interesser.

Forløbet afsluttes med dansk-historieopgaven. Her skal eleverne i små grupper udarbejde en skriftlig opgave med brug af dansk- og historiefagets faglige metoder. Efterfølgende præsenterer sin opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene, hvorefter dansk- og historielæreren giver en samlet fremadrettet evaluering af opgaven og den mundtlige præstation. Opgavens hovedkilde skal være en selvvalgt film om besættelsestiden i Danmark, men der skal også indgå andre typer af relevante kilder i opgaven.

Materiale:
• www.danmarkshistorien.dk  Aarhus Universitet.
• Kristian Iversen & Ulla Nedergård Pedersen: Danmarks historie – mellem erindring og glemsel. Tarm, 2014.
• Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen & Olaf Søndberg: Grundbog til Danmarkshistorien. Viborg, 2009.
• Erik Werner: ”Statsministeren blev inviteret til USA for indsatsen i Irak” (satiretegning fra 2003) i Troels Mylenberg: Blæksprutten – Danmarks Statsministre. Letland, 2015.
• Ulrik Langen: ”Historie, fiktion og fortælling” i Noter. Nr. 207, december 2015.
• Rasmus Falbe-Hansen: Historie i levende billeder. Viborg, 2013. Side 14-21.

Kernestof:
• hovedlinjer i Danmarks historiebrug af besættelsestiden frem til i dag
• forandringer i (film)produktion gennem tiderne
• forskellige styreformer og samfundsorganiseringer

• nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer

• demokrati og menneskerettigheder i nationalt og globalt perspektiv
• politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
• historiebrug og -formidling

• historiefaglige teorier og metoder

Fagligt fokus:
Eleverne skal kunne:
• redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie

• redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling

• analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne

• skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
• reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
• anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
• opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden

• formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid

• formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
• behandle problemstillinger i samspil med andre fag

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder


Arbejdsformer:
• Individuelt arbejde.
• Parabejde.
• Gruppearbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Romerriget

Studieplan Romerriget

Materiale:
• Knud Helles: Romerriget – et magtsystems opståen, udvikling og sammenbrud. 2. udg. Viborg, 1991.
• Johnny Thiedecke: Magtens ansigter. Gråsten, 2001.
• Kristian Jepsen Steg: På sporet af Romerriget, 2015.
• John Milius, William J. MacDonald & Bruno Heller: ”Rome”. HBO. Episode 2, sæson 1. 2006.
• Michael Bregnsbo: ”Film og historie – Præsentation og vurdering af nogle analysestrategier”. Rubicon. Nr. 4, 14. årg. Odense, 2006. s. 5-10.

Kernestof:
• Antikkens samfund

Fagligt fokus:
Eleverne skal kunne
• Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og sammenhænge med den danske udvikling.
• Dokumentere viden om forskellige samfundsformer.
• Analysere samspillet mellem mennesker og samfund.
• Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden.
• Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper.
• Systematisere informationer om og fra fortiden.
• Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.
• Relatere historiske problemstillinger til nutiden.
• Formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem.
• Demonstrere viden om fagets metoder.
Arbejdsformer:
- individuel
- Gruppearbejde
- Lærerstyret arbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Dansk kolonihistorie og merkantilisme – kulturmøde

Dansk kolonihistorie og merkantilisme – kulturmøder i dansk kolonihistorie.


Studieplan:

Materiale:
• Danmarkshistorien.dk Aarhus Universitet.
• Marianne Rostgaard & Lotte Schou: Kulturmøder – i dansk kolonihistorie. Gylling, 2010.
• Johnny Thiedecke: Europa i opbrud 1453-1799. Viborg, 2005.
• http://www.mindtools.com/pages/article/newISS_01.htm

Kernestof:

• Kolonisering
• National identitet
• Oplysningstid
• Imperialisme
• Afkolonisering


Fagligt fokus (på baggrund af læreplanen):
Eleverne skal kunne
• Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling.
• Dokumentere viden om forskellige samfundsformer.
• Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid.
• Analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund.
• Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper.
• Systematisere informationer om og fra fortiden.
• Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.
• Formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem.
• Demonstrere viden om fagets metoder.
Arbejdsformer
• Individuelt arbejde.
• Gruppearbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Tro og magt i Europa

Studieplan Tro og magt i Europa

Materiale:
• Gyldendal: www.denstoredanske.dk
• Aarhus Universitet: http://danmarkshistorien.dk
• Systime: http://verdenidanskperspektiv.systime.dk
• Sanne Stemann Knudsen & Kim Beck Danielsen: Renæssancen – Da mennesket kom i centrum. Viborg, 2005.
• Johnny Thiedecke: Magtens ansigter. Gråsten, 2001.
• Jane Benarroch: “Trolddom: Spar os Guds vrede”. Weekendavisen. Nr. 49. 5. december 2008.
• Uddrag fra Michael Nordberg: Renæssancens virkelighed. København, 1995.
• Ebbe Kløvedal Reich & Leif Varmark: Skipper Klements morgensang. 1971.
• www.youtube.com
• Knud Michelsen: Politisk filosofi. 1999.
• Wenche Nøss: Det moderne Europas fødsel. Viborg, 1998.
Kernestof:
• Verden uden for Europa
• Europæisk middelalder
• Renæssancen
• Reformationen

Fagligt fokus:
Eleverne skal kunne
• Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og sammenhænge med den danske udvikling.
• Dokumentere viden om forskellige samfundsformer.
• Analysere samspillet mellem mennesker.
• Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden.
• Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper.
• Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.
• Systematisere informationer om og fra fortiden.
• Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.
• Relatere historiske problemstillinger til nutiden.
• Formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem.
• Demonstrere viden om fagets metoder.
Arbejdsformer:
• Individuelt arbejde.
• Gruppearbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Den franske revolution

Studieplan : Den franske revolution

Fokuspunkter:

• Årsagerne til Den franske revolutionen
• Oplysningstiden
• Terrorregimet og Robespierre (målet helliger midlet)
• Konsekvenserne af revolutionen og Napoleon (for Europa og Danmark)

Materiale:
• Danmarkshistorien.dk Aarhus Universitet.
• Historienet.dk
• Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen & Olaf Søndberg: Grundbog til historie – Verdenshistorien 1750-1945. Gylling, 2001.
• Niels Høffding: Den franske revolution. Nr. 1 og 2. Horsens, 1981.
• Anders Bjørn: Leve revolutionen! – Det revolutionære Frankrig 1789-99. Viborg, 1988.

Kernestof:

• National identitet
• Revolutioner og menneskerettigheder
• Oplysningstiden

Fagligt fokus:
Eleverne skal kunne
• redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
• dokumentere viden om forskellige samfundsformer
• formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
• analysere samspillet mellem mennesker og samfund gennem tiderne
• forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
• indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
• bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
• formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Arbejdsformer:
• Individuelt arbejde.
• Gruppearbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Kold krig fra 1945 - 89

Fokus på USA´s udenrigspolitik, Korea, Vietnam, Cubakrise mv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Mellemøsten efter den kolde krig samt terrorismen

Gennemgang af Mellemøstens historie fra 1945. Derefter USA´s krige i Mellemøsten. Tilsidst focus på terrorismen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Danmark i 1800-tallet

Med vægt på nationalisme, krig og demokrati
focus på historiebrug omkring 1864-krigen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer