Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Bioteknologi A
Lærer(e) Kåre Bertelsen
Hold 2017 BTA/x (1x BTA, 1x BTAx, 2x BTA, 2x BTAx, 3x BTA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til bioteknologi
Titel 2 Cystisk fibrose
Titel 3 Sund tarm
Titel 4 En ale?
Titel 5 Mælkesyrebakterier
Titel 6 Enzymer i hverdagen
Titel 7 Verdens bedste biotekvirksomhed
Titel 8 RG fri for stoffer
Titel 9 HPV

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til bioteknologi

Forløbet har følgende emner:
Sikkerhed
Kemisk mængdeberegning
Stofmængde
Afstemning af reaktionsskemaer
Det periodiske system og atomets opbygning
Titrering
Tilstandsformer
Blandinger
Cellens opbygning og vigtigste funktioner
Membrantransport

I forløbet har vi især øvet følgende kompetencer:
Journal
Kreativitet
Brugen af formel, enheder og betydende cifre

Forløbet indeholder følgende forsøg:
Mikroskopering af cellen
Diffusion i vand
Osmose i vandpest
Sublimation af iod
Opvarmning af natron
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
BT1 17.1 - Projekt basal kemi 01-12-2017
BT1 17.2 - Journaler 15-12-2017
BT1 18.1 - Regneopgave 1 11-01-2018
BT1 18.2 - Havvandsrapport 25-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Cystisk fibrose

Forløbet har følgende emner:
Ioner og salte
Fældningsreaktioner
Ledende modellervoks
Polaritet
Ledningsevne
Titrering
DNA
Nedarvning
Mitose og meiose
DNA-analyse (restriktionsskæring og gelelektroforese)
IVF og ægsortering

I forløbet har vi især øvet følgende kompetencer:
Laboratorierutine
Kildearbejde
Sammenhængende skrivning

Forløbet indeholder følgende forsøg:
Fældningsreaktioner
Titrering af havvand
Mitose af løgrodspidser
2-gen nedarvning i majs
DNA-ekstraktion i kiwi
Cystisk fibrose
Ledningsevnemåling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Sund tarm

Forløbet indeholder følgende emner:
Fordøjelse.
Fordøjelsessystemets opbygning i mennesker og høns.
Fordøjelsesenzymer.
Kostensindhold.
Kulhydrater.
Organisk navngivning.
Carbonhydrider.
Addition og substitution.
Mælkesyrebakterier.

Forløbet indeholder følgende forsøg:
1. Lightergas.
2. TLC på kulhydrat.
3. Dissekering af kyllinger og andre dyr.
4. Kostanalyse.
5. Mælkesyrebakterier på planter.
6. Carbonhydriders reaktioner.
7. Felling på kulhydrat.
8. Nedbrydning af stivelse.
9. Smagstærskel.
10. Vingummibamse forsøg (enzymer i spyt).

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 En ale?


Følgende forsøg indgår i forsøget:
Ølbrygning
Bygspiring
Eget gæringsforsøg
Destilation af alkohol
Oxidation af alkohol
Alkoholers blandbarhed
Eget hygiejneforsøg
Mikroskopering af 12 forskellige eukaryoter
Kælegær
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Mælkesyrebakterier

Forløbet indeholder følgende emner:
Mælkesyrebakterier, dyrkning og indsamling af bakterier, PCR, syre-base-kemi, pH, pKs, syre-base-beregning, stærke og ikke-stærke, buffer, bjerrum og ligevægte

I forløbet indgår følgende forsøg
Yoghurt
PCR på mælkesyrebakterier
Titrering af citrusfrugt
Buffer
Forskydning af ligevægt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 49 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Verdens bedste biotekvirksomhed

Forløbet har omhandlet følgende emner: Plantestoffer, estre, smertehæmmende stoffer, COX, gensplejsning, bioinformatik, genregulering og fotosyntese

I forløbet har vi udført følgende forløb:
Syntese af acetylsalicylsyre
Chilismagning
Ekstraktion af plantestoffer
Kan chili dræbe bakterier?
pGLO
Fremstilling af lægemidler
Algedyrkning
Estersyntese


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 RG fri for stoffer

Forløbet indeholder følgende emner: Nervesystemet, aktionspotentiale, synapse, agonist og antagonist, kokain, alkohol, THC, koffein, nikotin, habituering, dopamin, afhængighed, misbrug, stress og smerte.

Forløbet indeholder følgende forsøg:
Reaktionstid
Koffeins påvirkning af blodtrykket
Eyetricks
Dafnieforsøg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 HPV

I forløbet indgår følgende emner: HPV, kondylomer, kræft, virus, immunologiske metoder, ELISA, immunforsvaret,  antigen, antistof og vaccine.

I forløbet indgår følgende forsøg:
Blodtypebestemmelse
ELISA
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer