Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Kristian Bonne Wulff
Hold 2017 id/b (1b idC, 2b idC, 3b idC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmningsprogram til Hækkeløb
Titel 2 VMD2018 - Jive
Titel 3 Hækkeløb - Atletik - teknik og anaerob effekt
Titel 4 Badminton - forspænding
Titel 5 Rulleski - aerob træning
Titel 6 VMD 2019 - disko
Titel 7 Fodbold - aerob og anaerob træning
Titel 8 Flag football
Titel 9 Fordbold - fortsat fra 2.g

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmningsprogram til Hækkeløb

Titel:
Opvarmningsprogram

Forløbet kort fortalt:
I grupper skal eleverne udarbejde et opvarmningsprogram, som er målrettet hækkeløb.
Krav:
- Minimum 10 minutter (eksklusiv udtrækning)
- Et sjovt Ice-breaker-indslag til at starte med
- Fornuftig progression
- Ledopvarmning - specielt knæ og ankler
- Tekniske øvelser
- Store muskelgrupper

Bedømmelse:
- Den praktiske udførsel
- Alle fra gruppen skal kunne instruerer og gennemføre hele programmet
- Tydelige instruktioner
- Velvalgte øvelser

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 VMD2018 - Jive

Titel:
Vild med dans 2018

Genre:
Musik og bevægelse

Forløbet kort fortalt:
I fællesskab introduceres grundtrinene og "opvarmningsdansen" igennem forløbet.
Når eleverne er klar skal eleverne i fællesskab og i mindre gruppe udarbejde en koreografi.
Forløbet afsluttes med en stor fælles Vild med dans-konkurrence, hvor klasserne først konkurrerer mod hinanden i indledende runder, hvorefter de tre bedste klasser går videre til finalen.

De faglige mål og dermed bedømmelseskriterierne for dette forløb er:

-       Udvikle kropsbevidsthed
-       Kvalitet i bevægelserne
-       Rytmisk forståelse
-       Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer
-       Opnå teoretisk forståelse for Labans bevægelseslære
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Hækkeløb - Atletik - teknik og anaerob effekt

Titel:
Hækkeløb

Genre:
Klassiske og nye idrætter

Forløbet kort fortalt:
Hvert modul startes med fremlæggelse af opvarmningsprogram fra en gruppe elever. Opvarmningsprogrammerne er udarbejdet før jul.
Herefter arbejdes der teknisk med hækkeløb med kun en halv klasse ad gangen - den anden halvdel arbejder selvstændigt med spydkast og Kuglestød. Der vil introduceres regler ang. sikkerhed i det selvstændige arbejde.

Faglige mål:
- Opnå forståelse for hækkeløb og atletik helt generelt, som sport.
- Opnå forståelse for begreber forbundet med optimal hækpassage
- Opnå forståelse for træning af anaerob effekt og hækkeløb

Bedømmelse
- Anaerobt effekt - hvor hurtigt kan eleverne løbe
- Hækpassage - hvor teknisk effektive er eleverne i deres passage over hækken

Der optages tid og video, som en del af den endelige bedømmelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Badminton - forspænding

Titel:
Badminton

Genre:
Klassiske og Nye idrætter

Niveau:
C

Faglige mål:
- Indgå i samarbejdsrelationer
- Beherske tekniske elementer i Badminton (se tekniske fokuspunkter)
- Forspænding

Tekniske fokuspunkter:
- Serv
- Clear
- Lob
- Drop
- Smash
- Bevægelse på banen - midten som centrum

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Rulleski - aerob træning

Titel:
Rulleski - aerob træning

Genre:
Klassiske og nye idrætter


Fokus på teknik:

Skøjt:
1) Et-takt
2) To-takt

Teori:
Fokus på:
- Aerob træning
- Kondital
- Fysiologiske ændringer i kroppen ved træning

Man bedømmes ud fra sine tekniske færdigheder, og præstationerne i skiskydningskonkurrence, samt sit teoretisk faglige niveau.

Der optages video til teknisk bedømmelse


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 VMD 2019 - disko

Titel:
VMD2018 - Disco

Genre:
Musik og bevægelse

Niveau:
Idræt C

Forløbet kort fortalt:
Forløbet handler kort fortalt om at producere en koreografi i samarbejde med KW, samt at gennemgå basal teori omkring Labans bevægelseslære i forbindelse med koreografien, som skal opføres til Vild med Dans-konkurrencen i slutningen af feb. 2019 på RG.
Der vil endvidere arbejdes med Nervesystemet og bevægelse som det teoretiske omdrejningspunkt. Dette overføres til indlæringsfaserne.

Faglige mål:
• Udvikle kropsbevidsthed
• Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer
• Opnå forståelse Labans bevægelseslære
• Opnå indsigt i motorisk indlæringsfaser
• Opnå tekniske færdigheder inden for Disco - ifbm. opvamrningsdansen
        

Bedømmelseskriterier:
Eleverne bedømmes ud fra opnåelsen af de faglige mål i undervisningen, samt delprøver og den endelige konkurrence
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Fodbold - aerob og anaerob træning

Titel: 
Aerob og anaerob træning i fodbold 
 
Genren: 
Boldspil med et teknisk fokus med fodbolden: Boldkontrol (dribling), Inderside, Afslutninger på mål og retningsbestemt førsteberøring) 
 
Niveau: 
2b idc 
 
Forløbet kort fortalt: 
Aerob og anaerob træning: 
I de timerne er der fokus på en høj grad af teori-praksis-kobling for at give eleverne en bedre forståelse for teorien omkring aerob og anaerobt arbejde. 
Der vil være fokus på at finde frem til, hvornår man arbejder henholdsvis aerobt og anaerobt under en fodboldkamp. Herunder vil eleverne arbejde med forståelsen af disse fysiologiske processer samt diskutere, hvordan man træner fodboldspillere, hvis man skal tilhøre verdenseliten i fodbold. 
 
 
Formål: 
- Eleverne udvikler evnen til at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sættes i stand til kritisk at kunne analysere og vurdere forhold, der har betydning for den fysiske aktivitets indflydelse på kroppen 
 
Faglige mål: 
Aerob og anaerob træning: 
 - opnå god fysisk kapacitet - både aerobt og anaerobt 
- Indgå i forskellige arbejdsrelationer 
- Opnå forståelse for fagets metode - indsamling af data  
- have grundlæggende viden om arbejdsfysiologisk stof – aerob og anaerob træning 
-Beherske centrale tekniske færdigheder i fodbold: Boldkontrol (dribling), Inderside, Afslutninger på mål og retningsbestemt førsteberøring) 
 
 
Bedømmelse: 
Eleverne bedømmes efter opnåelse af de faglige mål. 
 Der udarbejdes små skriftlige produkter, som indgår i den samlede bedømmelse. 
 
Skriftligt produkt: 
Oversigt over øvelser (Anaerob effekt, anaerob kapacitet og aerob træning), samt forklaringer om hvordan der trænes i øvelserne og hvad der fysiologisk sker med kroppen, når disse øvelser udføres. 
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Flag football

Titel:
Flag Football

Niveau:
C

Forløbet kort fortalt:
Hvert modul starter med opvarmning fra en opvarmningsgruppe.
Herefter arbejdes der med tekniske fokuspunkter, samt en teorivinkel omkring team-samarbejde.

Faglige mål:
- Kaste og gribe
- Løbe i forskellige plays
- Kunne reglerne i Flag football

Elever filmer sig selv i en forløbsprøve - hvor man snapper, og laver IN-cut og modtager og løber videre.
Og at man snapper løber Post og griber over skulderen.


Bedømmelse:
På baggrund af teorien omkring teamudvikling og teknisk kunne samt spilforståelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Fordbold - fortsat fra 2.g

Fodbold fortsat fra 2.g...

3 moduler

Fokus på teknik, begreberne anaerob effekt og anaerob kapacitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer