Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jacob Mandal Hermansen
Hold 2017 id/c (1c idC, 2c idC, 3c idC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Jive & opvarmning
Titel 2 100 m hæk
Titel 3 Badminton
Titel 4 Fodbold
Titel 5 Disco
Titel 6 Flag football
Titel 7 Free performance
Titel 8 Træningsprojekt
Titel 9 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Jive & opvarmning

Jive & opvarmning

Jivekoreografien er en selvstændig produktion i samarbejde med læreren. Dansen skal bygges op omkring et tema/en historie/et ord. Alle klasser skal skrive en ”præsentation”, som konferencieren kan bruge til introduktion af dansen til Vild med Dans (ca. 3 linjer). Dansen skal vare mellem 2 min og 2,5 min.

Dansen skal være bygget op omkring jive. Der skal indgå:
• Dansen skal være bygget op omkring jive og de dertil hørende grundtrin
• 2/3 af dansen skal være jive, mens 1/3 af dansen er fri (ikke et krav) til at inddrage en anden selvvalgt dansestilart

Alle klasser skal lære ”opvarmnings-jive”, som alle 2.g’ere skal danse i fællesskab inden de indledende runder og inden finalerne.

Bedømmelsen i jive tager udgangspunkt i kvaliteten på den samlede dans. Den enkelte bedømmes særligt på sin evne til at indgå i koreografien, herunder huske og være præcis i koreografiens dansetrin samt kvaliteten på dansens udtryk og bevægelser. Desuden indgår den enkeltes medvirken til dansens konstruktion i bedømmelsen.

Bedømmelsen af bevægelseskvaliteten vurderes på baggrund af generalprøven og videooptagelserne fra Vild med dans.

Forløbet starter dog med, at eleverne i små grupper udarbejder opvarmningsprogrammer, som bruges som opvarmning i de efterfølgende idrætsmoduler. Opvarmningsprogrammerne laves på baggrund af teoretisk viden om opvarmningens effekt. Opvarmningens effekt på præstationsevnen er blevet efterprøvet i forløbets første modul.

Der gives 2 moduler til udarbejdning og afprøvning af opvarmningsprogrammet, og der er følgende krav til opvarmningsgrupperne:
 Grupper af max 4 elever (bruger jeres makkerskaber)
 Opvarmningsprogrammets varighed er mellem 15-20 minutter
 Der skal være bevægelser til musik (herunder mindst 5 minutter hvor taktslagene følges tydeligt i musikken)
 Der skal indgå jivetrin i opvarmningen
 Der afleveres en udførlig beskrivelse af opvarmningsprogrammet til læreren, inden programmet bruges i modulet.

Bedømmelsen af opvarmningsprogrammet tager udgangspunkt i den praktisk gennemførte opvarmning. Den enkelte bedømmes særligt på sin kvalitet i bevægelserne samt evne til at følge rytmen i musikken. Desuden indgår den enkeltes medvirken til opvarmningsprogrammets konstruktion i bedømmelsen.


Materialer:
• Udvalgte begreber fra Labans bevægelseslære.
• Claus Estrup m.fl. (2005): Idræt C- teori i praksis. Side 71-72 og 90-91.

Faglige mål
Eleverne skal:
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori
• kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:
• aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
• aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
• aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
• grundlæggende principper for træning
• basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner
• de for undervisningen relevante digitale redskaber
• de for undervisningen relevante videnskabelige metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 100 m hæk

100 m hæk

Forløbet har fokus på atletikdisciplinen 100 m hæk med særligt fokus på elevernes hækpassage, skridtrytme mellem hækkene samt deres anaerobe kapacitet. Der arbejdes metodisk med bevægelsesanalyse vha. videooptagelser.

Materialer:
• Mikkel Sørensen (2004): Lærebog i Atletik. s. 35-40, 47-48.
• ”How to Jump Hurdles”: http://www.youtube.com/watch?v=T97kkzRMEAY
• ”High Hurdle Technique: Guy Drut”: http://www.youtube.com/watch?v=S-aMcv9OJQ0 (hækpassage 4:45)
• Stefan Holm træning: http://www.youtube.com/watch?v=WVZ3ZcorTF0

Faglige mål
Eleverne skal:
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
• opnå kropsbevidsthed
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:
• aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
• aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
• grundlæggende principper for træning
• basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner
• de for undervisningen relevante digitale redskaber
• de for undervisningen relevante videnskabelige metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Badminton

Badminton

Praktisk træning af badminton med særligt teknisk fokus på serv, clear og drop, samt taktisk fokus på spillet i single og double.

Basal bevægelseslære og biomekanisk analyse af slag i badminton med udgangspunkt i begreberne forspænding og centralbevægelse.

Forløbsprøven er en spilsekvens med serv, clear og drop (i nævnte rækkefølge). Spilsekvensen bliver udgangspunktet for bedømmelsen af eleven. Der vurderes på slagenes tekniske niveau og kraft samt benarbejdets tekniske niveau og tempo.

Materialer:
• Nørgaard, Preben m.fl.: Teknik i badminton, Version 1.3 – supplerende materiale til DBF teknik-dvd (2007). Side 3- 10, 12, 20-21.
• Lang serv: http://www.youtube.com/watch?v=yrBhJSTAiH8
• Clear med lige tilbageløb og saks: http://www.youtube.com/watch?v=G5FbGtVG6a8
• Drop: http://www.youtube.com/watch?v=MIe-b6p9gn8
• Centralbevægelse: http://www.youtube.com/watch?v=a1xV0UsAbYk
• Retningsbestemt forspændingsbevægelse:  http://www.youtube.com/watch?v=Z1No7NuHkqc
• Greb: https://www.youtube.com/watch?v=OkG40QSiHXc
• Baghånd: https://www.youtube.com/watch?v=-9B2XtqICFw
• DBF: Det nye pointsystem (introduktion).
• Desuden udleveres fejlretningsark til greb, clear og serv.

Faglige mål
Eleverne skal:
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:
• aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
• aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
• grundlæggende principper for træning
• basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner
• de for undervisningen relevante digitale redskaber
• de for undervisningen relevante videnskabelige metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fodbold

Fodbold - med spilkonstruktion

Fra vejledningen til bekendtgørelsen for Idræt C angående det faglige mål ”kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger” står der: ”Ofte arbejdes der med spilkonstruktion, hvor eleverne ud fra deres kendskab til elementerne i boldspil skaber et boldspil, der opfylder nogle bestemte kriterier, og som kan spilles af de andre elever i klassen.”

På baggrund af ovenstående skal eleverne i dette forløb i mindre, lærerstyrede grupper udarbejde et kreativt og fysisk intensivt boldspil med mulighed for komplekse taktiske dispositioner. Det er desuden et krav til boldspillet, at der anvendes en (eller flere) fodbold(e), og at spillet kræver fodboldtekniske færdigheder.

Der afvikles to af disse elevkonstruerede boldspil pr. modul. Gruppen, der har udarbejdet spillet, står selv for instruktion og opsætning af bane. Og de spiller også selv med.

Materialer:
• Spilhjulet fra boldbasis
• Asger Jorns Triolektisk fodbold
• DBU Teknikmærke Bronze (inspiration til tekniske elementer) https://www.youtube.com/watch?v=rJ5VOvdDJ5o&list=PL9BCCFEE169D07799

Faglige mål
Eleverne skal:
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale (taktiske og tekniske) færdigheder i fodbold og aktiviteter inden for færdighedsområdet boldspil
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:
• aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
• aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
• aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
• basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner
• de for undervisningen relevante videnskabelige metoder.

Inden modulerne med de elevstyrede spilkonstruktioner:
• Læs de dokumenter angående de to gruppers spil, som grupperne har lagt ind på modulet (og i dokumentmappen "Fodbold” på lectio) senest to dage før modulet. Boldspillet skal være så udførligt beskrevet, at det kan sættes i gang i modulet med et minimum af instruktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Disco

Disco

Selvstændig produktion i samarbejde med læreren. Dansen skal bygges op omkring et tema/en historie/et ord. Alle klasser skal skrive en ”præsentation”, som konferencieren kan bruge til introduktion af dansen til Vild med Dans (ca. 3 linjer). Dansen skal vare mellem 2 min og 2,5 min.

Dansen skal være bygget op omkring DISCO. Der skal indgå:
• Fælles koreografi for hele klassen
• Mindre grupper

Alle klasser skal lære ”opvarmnings-DISCO”, som alle 2.g’ere skal danse i fællesskab inden de indledende runder og inden finalerne.

Efter Vild med dans laves der i mindre grupper en lille ny dans (minimum 8x8 taktslag), hvor der også indgår dansetrin fra disco, men hvor dansen har et andet udtryk end klassens samlede dans. Der må gerne tages udgangspunkt klassens dansetrin, men de skal sammensættes anderledes, og der skal findes ny musik.

Bedømmelsen tager udgangspunkt i kvaliteten på den samlede dans. Den enkelte bedømmes særligt på sin evne til at indgå i koreografien, herunder huske og være præcis i koreografiens dansetrin samt kvaliteten på dansens udtryk og bevægelser. Desuden indgår den enkeltes medvirken til dansens konstruktion i bedømmelsen.

Bedømmelsen af bevægelseskvaliteten vurderes på baggrund af generalprøven og videooptagelserne fra Vild med dans + den af gruppen optagede lille nye dans.

Materialer:
• Udvalgte begreber fra Labans bevægelseslære.

Faglige mål
Eleverne skal:
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:
• aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
• aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
• aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
• de for undervisningen relevante digitale redskaber
• de for undervisningen relevante videnskabelige metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Flag football

Studieplan Flag football
Tidligt i forløbet sammensættes faste hold, der gennem forløbet udvikler sine forsvars- og angrebsspil i flag football. Holdene afleverer i slutningen af forløbet hver sin samlede playbook med angrebsspil.

Reglerne til flag football er ret omfattende, men eleverne skal selv kunne dømme kampene.

Teoretisk arbejdes der med elementer fra teamudvikling samt anaerobe processer, da spillet har mange relativt korte og intensive arbejdsperioder. Holdene udarbejder selv en træningsøvelse, der har fokus på at træne elevernes anaerobe effekt.

Holdene udarbejder selv to forløbsprøver, som forevises i slutningen af forløbet. Det er et krav, at den ene forløbsprøve indeholder et kort kast, mens den anden indeholder et længere kast. Forløbsprøverne skal være spilrelevante. Hvert hold får et antal minutter til at vise sine færdigheder i først den ene forløbsprøve og derefter den anden.

Forløbsprøvebeskrivelse:
Holdene udarbejder selv to forløbsprøver. Det er et krav, at den ene forløbsprøve indeholder et kort kast, mens den anden indeholder et længere kast. Forløbsprøverne skal være spilrelevante for flag football.

Det skal af opgaven fremgå, hvad læreren kan forvente at se. Dette kan skrives eller illustreres (eller en kombination af de to).

Ved forløbsprøverne vurderes elevernes kvalitet i bl.a. hurtighed, kraft, præcision, timing, boldkontrol og spilopfattelse.

Materialer:
• Aarhus Warthogs: Flag football – En introduktion til en hastigt voksende holdsport i Danmark (udvalgte sider fra kompendiet).
• Claus Estrup m.fl. (2005): Idræt C- teori i praksis. Side 39-44.
• Jens Bangsbo & Lars Bojsen Michalsik (2018): Optimal træning. ”Hurtighedstræning”. Side 321-322, 345.

Faglige mål
Eleverne skal:
• opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i færdighedsområdet boldspil
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestof i forløbet:
• aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
• aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
• aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
• grundlæggende principper for træning
• basale naturvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet og idrætsvaner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Free performance

Free performance

Selvstændig produktion i samarbejde med læreren. Dansen skal bygges op omkring et tema/en historie/et ord. Alle klasser skal skrive en ”præsentation”, som konferencieren kan bruge til introduktion af dansen til Vild med Dans (ca. 3 linjer). Dansen skal vare mellem 2 min og 2,5 min.

Der skal indgå:
• tydelig afslutning

Alle klasser skal lære ”opvarmnings-hiphop”, som alle 3.g’ere skal danse i fællesskab inden de indledende runder og inden finalerne.

Efter Vild med dans laves der i mindre grupper en lille ny dans (minimum 8x8 taktslag), hvor der også indgår dansetrin fra klassens free performance, men hvor dansen har et andet udtryk end klassens samlede dans. Men trinene skal sammensættes anderledes, og der skal findes ny musik.

Bedømmelsen tager udgangspunkt i kvaliteten på den samlede dans. Den enkelte bedømmes særligt på sin evne til at indgå i koreografien, herunder huske og være præcis i koreografiens dansetrin samt kvaliteten på dansens udtryk og bevægelser. Desuden indgår den enkeltes medvirken til dansens konstruktion i bedømmelsen.

Bedømmelsen af bevægelseskvaliteten vurderes på baggrund af dans i små grupper, generalprøven og evt. videooptagelserne fra Vild med dans + den af gruppen optagede lille nye dans.


Materialer:
• Udvalgte begreber fra Labans bevægelseslære.

Faglige mål
Eleverne skal:
• opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for idrætten
• beherske centrale færdigheder i færdighedsområdet musik og bevægelse
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestof i forløbet:
• aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
• aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse
• aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
• grundlæggende principper for træning
• basale naturvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet
• de for undervisningen relevante digitale redskaber
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Træningsprojekt

Træningsprojekt
I 3.g gennemføres et individuelt eller gruppebaseret træningsforløb, træningsprojektet, af mindst otte ugers varighed. Som afslutning på træningsprojektet afleveres en individuel rapport, hvori eleven skal:
- dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt, personligt træningsprogram
- koble teoretisk viden og kundskaber til sit personlige træningsprogram
- demonstrere korrekt brug af faglige termer
Eleverne løber enten Coopers test eller biptest. Hvis enkelte elever ikke kan løbe i perioden, så skal de i stedet tage konditionstesten i thoraxtraineren.

Materialer:
• Jens Bangsbo & Lars Bojsen Michalsik (2018): Optimal træning. ”Tabel 12.8 – intervalløb på løbebånd” + ”Centrale og perifere effekter af aerob træning”. Side 281, 303-304.
• Jens Bangsbo & Lars Bojsen Michalsik (2002): Aerob og anaerob træning. ”Træningsplanlægning og vigtige begreber” + ”Nedtrapning”. Side 252-257, 266-271.
• Claus Estrup m.fl. (2005): Idræt C – teori i praksis. Side 98-101, 122.
• Jon Hustad: ”De svage unge”. Weekendavisen. Fredag den 5. juli 2019.
• Marlene Brix: ”Sådan løber du 10-20-30-løb”. Vores puls. 18. oktober 2012. URL: http://vorespuls.dk/artikel/saadan-loeber-10-20-30-intervaltraening

Faglige mål
Eleverne skal:
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i færdighedsområdet klassiske og nye idrætter
• opnå kropsbevidsthed
• udarbejde, gennemføre og evaluere træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori
• kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestof i forløbet:
• aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
• aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse
• grundlæggende principper for træning
• basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner
• de for undervisningen relevante digitale redskaber
• de for undervisningen relevante videnskabelige metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer