Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Kristian Bonne Wulff, Kristian Mørch Rasmussen, Sofie Nørgaard
Hold 2017 id/f (1f idC, 2f idC, 3f idC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmning og jive
Titel 2 Badminton
Titel 3 Volleyball
Titel 4 Basketball
Titel 5 VMD 2019 - Disco
Titel 6 Rulleski
Titel 7 Flag football
Titel 8 VMD 2020 Free Performance +  Les Lanciers

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmning og jive

Til dette forløb kombineres opvarmning med stilarten jive.
Indledende præsenteres opvarmningsteori samt forevises opvarmning til musik (1 modul).
Dernæst arbejder eleverne med at udarbejde opvarmningsprogrammer i mindre grupper (1 modul), som senere anvendes som opvarming til jive.
Herefter udføres en række moduler (7 moduler), hvor indholdet er jive, og som bygger frem mod en klasse performance til skolens fælles Vild med dans dag (2 moduler), der afslutter forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Badminton

Genre: klassiske og nye idrætter
Disciplin: Badminton
Fag: Idræt C

Faglige mål
Elever skal:
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for genren "klassiske og nye idrætter"
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden

Modulplan
Introduktion
Videooptagelse og feedback
Træning af færdigheder
Træning af færdigheder sat teori om bevægelsesanalyse
Videooptagelse og analyse
Forløbsprøve og drejebog

Beskrivelse
Eleverne arbejder i forløbet med spillets regler og opbygning, samt med teknikken og udførelsen af clearslaget. Dertil perspektiveres til drop og smash.
Eleverne anvender videoptagelser til at analysere egen udvikling. Den afsluttende videooptagelse samt analyse fungerer som forløbsprøve.

Arbejdsformer
Individuelt arbejde
Arbejde med makker som coach
Videooptagelse

Evaluering
Forløbsprøve
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Volleyball

Forløbsbeskrivelse for Volleyball i 2f idC

Genre: Boldspil
Disciplin: Volleyball
Fag: Idræt C
Varighed: 10 moduler

Forløbsmål:
- Opnå teoretisk forståelse af de tekniske elementer i baggerslag, fingerslag og smash (håndfatning + den sammensatte bevægelse i forbindelse med udførsel af slaget)
- Beherske de tekniske elementer i baggerslag, fingerslag og smash (håndfatning + den sammensatte bevægelse i forbindelse med udførsel af slaget)
- Kommunikation og ansvar: eleverne skal kunne kommunikere om modtagning af serv og således tage ansvar for det område man dækker på banen
- Basale regler for spillet

- Der vil blive afholdt teoretisk og praktisk forløbsprøve i ovenstående mål
     - Teoretisk prøve
     - Spilsekvens: eleverne skal parvis udføre en modtagning efterfulgt af en hævning og en smash

NB: undervejs på forløbet vil de tekniske færdigheder i praksis blive understøttet af teoretisk materiale
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Basketball

Genre: Boldspil
Disciplin: Basketball
Fag: Idræt C
Varighed: 2 moduler

Forløbsmål:
- Beherskelse af tekniske elementer i basketball, herunder driblinger og tohåndsbrystafleveringer
- Forståelse af taktiske elementer i basketball, herunder spilbarhed, bredde/dybde, kommunikation og samarbejde
- Basale regler for spillet

I modul 1 introduceres de tekniske elementer samt basale regler for spilet. Desuden har dette modul temaet spilbarhed, og der laves øvelser med fokus på brugen af rummet i basketball. Der arbejdes med små time-outs, hvor temaet overvejes/diskuteres.

I modul 2 arbejdes videre med de tekniske elementer. Desuden har dette modul temaet bredde/dybde, og der laves fortsat øvelser med fokus på brugen af rummet i basketball. Der arbejdes med små time-outs, hvor temaet overvejes/diskuteres.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 VMD 2019 - Disco

Genre: Musik og bevægelse
Disciplin: Disco
Fag: Idræt C
Varighed: 8 moduler

Forløbsmål:
- Udvikle kropsbevidsthed
- Kvalitet i bevægelserne
- Rytmisk forståelse
- Kunne danse/huske en hel koreografi
- Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer
- Opnå forståelse for Labans bevægelseslære
- Opnå forståelse for forskellige motoriske faser i indlæring af en bevægelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Rulleski

Genre: Ny/klassik idræt
Disciplin: Rulleski
Fag: Idræt C
Varighed: 6 moduler

Forløbet kort fortalt
Eleverne introduceres her for en, for alle, ny disciplin. Der tages udgangspunkt i grundlaget for en god skøjteteknik, nemlig balance og kropsbevidsthed. Der arbejdes undervejs med en høj grad af makkersupervision, videooptagelse samt konkurrencer i delelementer af teknikken. Desuden introduceres skiskydning.

Forløbsmål
- Beherskelse af balance på rulleski som forudsætning for en flydende teknik
- Forståelse for de forskellige teknikker indenfor skøjt og klassisk og i hvilket terræn de bruges
- Beherskelse af 2 valgfrie teknikker fra skøjt eller klassisk
- Forståelse for hvad der sker med kroppen under konditionstræning

Fokus på teknik:
Klassisk:
1) Fiskeben
2) Diagonalgang
3) Dobbelt stavtag m. fraspark
4) Dobbelt stavtag
5) Æg

Fokus lægges her på 2), 3) og 4).

Skøjt:
1) Padling
2) Et-takt
3) To-takt
4) Powerskate
5) Æg

Fokus lægges her på 2), 3) og 4).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Flag football

Titel:
Flag Football

Niveau:
C

Forløbet kort fortalt:
Hvert modul starter med opvarmning fra en opvarmningsgruppe.
Herefter arbejdes der med tekniske fokuspunkter, samt en teorivinkel omkring team-samarbejde.

Faglige mål:
- Kaste og gribe
- Løbe i forskellige plays
- Kunne reglerne i Flag football

Elever filmer sig selv i en forløbsprøve - hvor man snapper, og laver IN-cut og modtager og løber videre.
Og at man snapper løber Post og griber over skulderen.


Bedømmelse:
På baggrund af teorien omkring teamudvikling og teknisk kunne samt spilforståelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 VMD 2020 Free Performance + Les Lanciers

Titel:
Vild med dans 2020

Tema:
Free performance

Niveau:
Idræt C

Teori:
Laban - John Friis

Faglige mål:
- At opnå rytmisk forståelse
- At kunne finde et-slaget i musikken
- at kunne indgå i forskellige samarbejdsrelationer
- at kunne udarbejde og øve en koreografi
- at kunne hiphop-opvarmningsdansen

Forløbet kort fortalt:
Elevernes hovedmål med forløbet er at vinde VMD2020 😀
For at det kan lykkes skal de opnå viden om Labans bevægelseslære, samarbejde og øve deres Free Performamce koreografi.
I starten af forløbet arbejdes der med Les Lanciers frem mod Galla.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer