Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Margrete Martos, Rasmus Flach Svendsen
Hold 2017 id/v (1v idC, 2v idC, 3v idC)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ultimate
Titel 2 Jive (VMD) og opvarmningsprogrammer
Titel 3 Badminton
Titel 4 Flag football
Titel 5 Disco
Titel 6 Redskabsgymnastik
Titel 7 Fodbold
Titel 8 VMD
Titel 9 Træningsprojekt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ultimate

Titel:
Ultimate
 
Genre:
Boldspil
 
Niveau:
Idræt C
 
Forløbet kort:
Forløbet strækker sig over 7 moduler, og skal introducere de nye elever til genren boldspil, samt det at gå til forløbsprøve i faget. Selve forløbsprøven er op til den enkelte at designe, og kan derfor godt indeholde tekniske elementer, selvom disse ikke indgår i de fælles faglige mål. De fælles faglige mål kan anvendes videre i efterfølgende boldspils forløb, henover den samlede gymnasietid.

Faglige mål:
Eleverne skal: 
• opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i boldspil (Ultimate)
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
 
Formål:
Eleverne skal opnå en forståelse af understående
• Bredde og dybde.
• Spilbarhed.
• Teambuilding som teoretisk element (dette videreføres i begyndelsen af studieretningsforløb).
• Forsvar - zone/mand.
• At gå til forløbsprøve.

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Jive (VMD) og opvarmningsprogrammer

Faglige mål:

Udvikle kropsbevidsthed
- Kvalitet i bevægelserne
- Rytmisk forståelse
- Kunne danse/huske en hel koreografi
Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer
Opnå forståelse for Labans bevægelseslære
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Badminton

Studieplan Badminton idræt C

Faglige mål:

Praktisk træning af badminton med særligt teknisk fokus på serv, clear og drop, samt taktisk fokus på spillet i single.

Videooptagelse og analyse af spilsekvens med serv, clear og drop (i nævnte rækkefølge). Spilsekvensen bliver udgangspunktet for bedømmelsen af eleven. Der vurderes på slagenes tekniske niveau og kraft samt benarbejdets tekniske niveau og tempo.

Basal bevægelseslære og biomekanisk analyse af slag i badminton med udgangspunkt i begreberne forspænding og centralbevægelse.

Pensum:

Nørgaard, Preben m.fl.: Teknik i badminton, Version 1.3 – supplerende materiale til DBF teknik-dvd (2007)
• Side 3- 10, 12, 20-21.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Flag football

Studieplan flag football

Faglige mål i den praktiske del (flag football)
– opnå god fysisk kapacitet
– beherske grundlæggende idrætslige færdigheder
– beherske idrætsdisciplinen og udvalgte aktiviteter
– udvikle kropsbevidsthed
– indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer

Faglige mål i den teoretiske del (anatomi og bevægelseslære):
– have en grundlæggende viden om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Materiale:
• Aarhus Warthogs: Flag Football – En introduktion til en hastigt voksende holdsport i Danmark. URL: http://www.emu.dk/gym/fag/id/inspiration/praktik/flagfootball_undervisning.pdf
• Troels Wolf & Jørn Hansen (2009): B – for bedre idræt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Disco

Disco

Selvstændig produktion i samarbejde med læreren. Dansen skal bygges op omkring et tema/en historie/et ord. Alle klasser skal skrive en ”præsentation”, som konferencieren kan bruge til introduktion af dansen til Vild med Dans (ca. 3 linjer). Dansen skal vare mellem 2 min og 2,5 min.

Dansen skal være bygget op omkring DISCO. Der skal indgå:
• Fælles koreografi for hele klassen
• Mindre grupper

Alle klasser skal lære ”opvarmnings-DISCO”, som alle 2.g’ere skal danse i fællesskab inden de indledende runder og inden finalerne.

Efter Vild med dans laves der i mindre grupper en lille ny dans (minimum 8x8 taktslag), hvor der også indgår dansetrin fra disco, men hvor dansen har et andet udtryk end klassens samlede dans. Der må gerne tages udgangspunkt klassens dansetrin, men de skal sammensættes anderledes, og der skal findes ny musik.

Bedømmelsen tager udgangspunkt i kvaliteten på den samlede dans. Den enkelte bedømmes særligt på sin evne til at indgå i koreografien, herunder huske og være præcis i koreografiens dansetrin samt kvaliteten på dansens udtryk og bevægelser. Desuden indgår den enkeltes medvirken til dansens konstruktion i bedømmelsen.

Bedømmelsen af bevægelseskvaliteten vurderes på baggrund af generalprøven og videooptagelserne fra Vild med dans + den af gruppen optagede lille nye dans.

Materialer:
• Udvalgte begreber fra Labans bevægelseslære.

Faglige mål
Eleverne skal:
• gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:
• aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
• aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
• aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
• de for undervisningen relevante digitale redskaber
• de for undervisningen relevante videnskabelige metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Redskabsgymnastik

Studieplan: Redskabsgymnastik

Faglige mål
Formålet med forløbet er, at elevernes skal kunne følgende tekniske momenter inden for redskabsgymnastik:
- Håndstand-rulle
- Hovedstand
- Forlæns rotation (koldbøtte - flyverulle - salto)
- Vejrmølle, Overslag (lavt eller strakt)

Få en parskis og teoretisk forståelse for gymnastikkens grundelementer
- Løb
- Afsæt/hop
- Rulning/rotation
- Landing
- Kip
- Balance
- Støtte/afsæt med armene

Produktkrav
Som afslutning på forløbet skal I, i grupper, udarbejde en lille performance.
I skal sammensætte en performance, som indeholder de elementer I har arbejdet med i undervisningen.
Der skal være musik til jeres performance. I bestemmer selv, om I vil arbejde til musikken eller om den skal fungere som underliggende/stemningsskabende musik.
I skal bruge jeres performance til at vise det højeste niveau, I kan arbejde med de tekniske elementer, der indgår i undervisningen.  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Fodbold

I dette fodboldforløb skal eleverne arbejde videre med deres forståelse fra deres andre boldforløb.

Eleverne skal arbejde projektorienteret, hvor de i grupper skal løse følgende taktiske problemstilling i fodbold:

"Hvordan spiller man bedst mod et hold, der spiller med højt boldpres"

Faglige mål:
Eleverne skal:  
• opnå god fysisk kapacitet og   
• beherske centrale færdigheder i fodbold
• kunne indgå i forskellige samarbejdsrelationer

Formål:
Eleverne skal opnå en forståelse af understående
•      Bredde og dybde.
•      Spilbarhed.
•      Lave boldpres på forsvarerne
•      Holde højt tempo i bolden
•      Spille bolden eller drible
•      Bevæge sig ud af skyggen
•      Invitere til eksempelvis bandespil, overlap eller bold i dybden


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 VMD

Titel:
Vild med dans 2020

Tema:
Free performance

Niveau:
Idræt C

Teori:

Laban - John Friis
Gymnastikkens og dansens historie

Faglige mål:

- At opnå rytmisk forståelse
- At kunne finde et-slaget i musikken, plus elementær rytmisk grundforståelse
- at kunne indgå i forskellige samarbejdrelationer
-at kunne indøve trinsammensætninger til en dans-via imitation, repetition og perfektion
-at kunne improvisere og skabe en egen dans
- at kunne hiphop-opvarmningsdansen
-tilegne sig grundlæggende idrætshistorisk overblik over gymnastikkens- og dansens historie fra den tyske militærgymnastik, den svenske Ling gymnastik, Niels Bukh og Ollerup gymnastik i dag. Dansens historie vil fokusere på Jive, Disco og Hiphop

Forløbet kort fortalt:

Elevernes hovedmål med forløbet er at vinde VMD2020
For at det kan lykkes skal de opnå viden om Labans bevægelseslære, samarbejde og øve deres Free Performamce koreografi.
Eleverne skal endvidere arbejde med Belbins de 9 teamroller og Rudolf Labans Bevægelseslære (BESS)

Links:
Musik:
https://www.youtube.com/watch?v=PANEcjhSfv4 20-11-19
Rudolf Laban:
http://www.dansehistorie.dk/sider/laban.html 22.11-19

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Træningsprojekt

I dette 8-10 ugers træningsprojektforløb skal I udvikle og kombinere praktiske idrætslige erfaringer med teoretisk viden. I skal udfærdige, gennemføre og evaluere eget træningsprojekt. Samtidig er målet også med projektet at den enkelte elev forbedrer egen træningstilstand gennem udvalgte fysiske øvelser og træningsformer

I vil blive vurderet på jeres evne til at planlægge og udføre jeres træningsprogram, samt på jeres logbogsnotater og refleksioner over praksis og teori. Karakteren vil indgå som en vigtig del af jeres idrætskarakter i den afsluttende årskarakter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer