Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Jes Christian Bergholt
Hold 2017 MA/b (1b MAA, 2b MAA, 3b MAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb
Titel 2 Funktionsbegrebet
Titel 3 Rødder og potenser
Titel 4 Ligninger fortsat
Titel 5 Deskriptiv statistik
Titel 6 Eksponentielle-  og potensfunktioner
Titel 7 Polynomier
Titel 8 Vektorer og geometri
Titel 9 Differentialregning I
Titel 10 Logaritmefunktioner
Titel 11 Trigonometriske funktioner
Titel 12 Differentialregning II
Titel 13 Sandsynlighedsregning og statistik
Titel 14 Sandsynlighedsregning og statistik
Titel 15 Integralregning
Titel 16 Differentialligninger
Titel 17 Vektorfunktioner og banekurver
Titel 18 Funktioner af to variable
Titel 19 Forberedelsesmateriale

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

Fælles grundforløb for alle 1g klasser, med følgende emner:
Grafer og funktioner
Lineære funktioner
Rentesregning
Algebra
Ligninger af 1. grad
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Funktionsbegrebet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ligninger fortsat

Løsning af ligninger af 2.grad
Løsning af ligninger af n'te grad
Indekstal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Deskriptiv statistik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Eksponentielle- og potensfunktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Polynomier

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Differentialregning I

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Logaritmefunktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Trigonometriske funktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Forberedelsesmateriale

Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer