Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Jeppe Willads Petersen, Peter Møller
Hold 2017 MA/x (1x MAA, 2x MAA, 3x MAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Eksponentielle og potentielle vækstmodeller
Titel 2 Matematik i grundforløbet
Titel 3 Harmoniske svingninger. Trigonometri
Titel 4 SRP forløb: Modellervoks og nerveceller
Titel 5 Andengrads-ligningen. Polynomier
Titel 6 Rentesregning, omvendt funktion, annuiteter
Titel 7 Analytisk geometri
Titel 8 Differentialregning
Titel 9 Statistik og sandsynlighedsregning
Titel 10 Vektorer i planen
Titel 11 Vektorer
Titel 12 Integralregning
Titel 13 Lineær algebra
Titel 14 Differentialligninger
Titel 15 Funktioner i to variable
Titel 16 Statistik og sandsynlighedsregning
Titel 17 Repetition
Titel 18 Forberedelsesmateriale: Differensligninger
Titel 19 Repetition
Titel 20 Matematik i grundforløbet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Matematik i grundforløbet

Der arbejdes med funktionsbegrebet og visse elementære funktioner.
Lineære funktioner og lineær regression
Eksponentiel vækst
Brug af Excel regneark

Litteratur: Mike Auerbach: ”Matematicus Grundforløb” 1. udg. 2017 s. 7-32, 47-50, 57-64
Eksponentielle funktioner.


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 SRP forløb: Modellervoks og nerveceller

Der arbejdes i matematik med matematiske modeller og matematisk teori opstillet som et aksiomsystem. Euklids aksiomsystem (de første sætninger)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Andengrads-ligningen. Polynomier

Løsning af andengrads ligningen. Parabler. Polynomier.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Rentesregning, omvendt funktion, annuiteter

Elementær rentesregning samt annuiteter. Funktionsbegrebet herunder omvendt funktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Analytisk geometri

Der arbejdes med analytiske geometri i planen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Differentialregning

Tilegnelse af elementær differentialregning.
Matematiske ræsonnemener og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af matematisk teori.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Statistik og sandsynlighedsregning

Elementær sandsynlighedsregning - diskrete fordelinger og lidt om kontinuert sandsynlighedsfelt.
Binomialfordelingen og test, hvor teststørrelsen er binomialfordelt.

Der arbejdes med andre typer af statistiske test - uafhængighedstest, Goodnes-of-fot test, samt u-test og t-test. I forbindelse med arbejdet med SRO arbejdes der med statistisk analyse af data indhentet fra praktikophold.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Vektorer i planen

Vektorer i planen. Opstilling og løsning af analytiske plangeometriske problemer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Vektorer

Genopfriskning fra før ferien og afslutning af forløb om vektorer og vektorfunktioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Integralregning

Forløb svarende til indholdet i kapitlet Integralregning i Matematik A3 stx af Brydensholt og Ebbesen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Lineær algebra

Miniforløb om lineær algebra hvor eleverne deltog i et foredrag om emnet og efterfølgende arbejdede med forberedelsesmaterialet om matricer i 2 dimensioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Differentialligninger

Forløb svarende til indholdet i kapitlet Differentialligninger til og med afsnittet Opstilling af differentialligninger i Matematik A3 stx af Brydensholt og Ebbesen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Funktioner i to variable

Forløb svarende til indholdet i kapitlet Funktioner i to variable i Matematik A3 stx af Brydensholt og Ebbesen samt forberedelsesmaterialet om Funktioner i to variable.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Statistik og sandsynlighedsregning

Forløb svarende til indholdet i kapitlerne Kontinuerte fordelinger og Regression i Matematik A3 stx af Brydensholt og Ebbesen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Forberedelsesmateriale: Differensligninger

Arbejde med forberedelsesmaterialet om differensligninger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Matematik i grundforløbet

Der arbejdes med funktionsbegrebet og visse elementære funktioner.
Lineære funktioner og lineær regression
Eksponentiel vækst
Brug af Excel regneark

Litteratur: Mike Auerbach: ”Matematicus Grundforløb” 1. udg. 2017 s. 7-32, 47-50, 57-64
Eksponentielle funktioner.


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer