Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Anne Hegelund, Frederik Kjær Larsen
Hold 2017 MA/k (1k MAA, 2k MAA, 3k MAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Funktioner og intro
Titel 2 Trigonometri
Titel 3 Differentialkvotient
Titel 4 Regneregler for differentialkvotienter
Titel 5 Monotoniforhold
Titel 6 Optimering
Titel 7 Logaritme-eksponential- og potensfunktioner
Titel 8 Stamfunktioner
Titel 9 Areal og bestemt integral
Titel 10 Vektorer
Titel 11 Andengradspolynomier og parabeltegning
Titel 12 Trigonometriske funktioner
Titel 13 Mere om regresioner og residualer
Titel 14 Differentialligninger 1
Titel 15 Sandsynlighedsregning 1
Titel 16 Opsparing, lån og skat
Titel 17 Mere om differentialligninger
Titel 18 Test og opgaver
Titel 19 Omvendt og sammensatfunktion
Titel 20 Opgavetræning
Titel 21 Grupperede obs og normalfordeling
Titel 22 Funktioner af to variable
Titel 23 Mere om regressioner
Titel 24 Forberedelses materialet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Funktioner og intro

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Differentialkvotient

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Regneregler for differentialkvotienter

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 9 31-08-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Monotoniforhold

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 10 14-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Optimering

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl.11 28-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Logaritme-eksponential- og potensfunktioner

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 12 12-10-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Stamfunktioner

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 14 09-11-2018
Afl. 15 Prøve 13-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Areal og bestemt integral

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 16 30-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Andengradspolynomier og parabeltegning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Trigonometriske funktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Sandsynlighedsregning 1

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 27 04-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Opsparing, lån og skat

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Mere om differentialligninger

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 28 31-10-2019
Afl. 29 08-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Test og opgaver

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
November prøve 18-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Omvendt og sammensatfunktion

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Alf. 30 28-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Opgavetræning

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Af. 31 18-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Grupperede obs og normalfordeling

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 32 16-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 Funktioner af to variable

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 23 Mere om regressioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 24 Forberedelses materialet

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Differensligninger 1 14-04-2020
Differensligninger 20 april 20-04-2020
Aflevering uge 18 07-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer