Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Simon Møllegaard Christensen
Hold 2017 SA/k (1k SAA, 2k SAA, 3k SAA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Ideologier og politik
Titel 2 Forløb#2 Identitetsdannelse
Titel 3 Forløb#4 Kriminalitet
Titel 4 Forløb#3 Massemedier og politisk kommunikation
Titel 5 Forløb#5 USA og dets udfordringer
Titel 6 Forløb#6 Økonomi - udfordringer og løsninger?
Titel 7 International politik og Arktis
Titel 8 Forløb#8 køn og ligestilling
Titel 9 Forløb#9 Demokrati og medborgerskab
Titel 10 Forløb#12 EU i kompakt form
Titel 11 Forløb#10 velfærdsstaten og dens udfordringer
Titel 12 Forløb#11 ulighed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Ideologier og politik

I forlængelse af grundforløbet med dets fokus på magt, demokrati og politik følger forløbet om ideologiers rod og deres partimæssige udtryk i dansk politik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Identitetsdannelse

Hvad er identitet, hvad påvirkes vi af og hvad ligger der i det traditionelle, moderne og sen-moderne samfund.

Disse spørgsmål arbejdes der med i dette klassiske sociologi-forløb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#4 Kriminalitet

Hvad er kriminalitet? Hvordan straffer vi og hvordan fungerer Danmarks retssystem? Disse spørgsmål søges besvaret i dette forløb. Forløbet er budnet op på ibogen Ret og Rimelighed og følger også et forløb i samarbejde med Domstolssstyrelsen. Undervejs i forløbet besøger vi Byretten i Helsingør og overværer en retssag og vold mod tjenestemand.

Hvorfor bliver nogle kriminelle og hjælper det at straffe?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 USA og dets udfordringer

forløbet fokuserer på USAs større udfordringer omkring immigration, velfærd, ulighed samt politiske institutioner. Forløbet lægger op til studieturen, hvor klassen bl.a. vil besøge Pentagon, Kongressen samt Cato Institute.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6 Økonomi - udfordringer og løsninger?

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 International politik og Arktis

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#8 køn og ligestilling

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#11 ulighed

Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer