Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Rikke Andersen
Hold 2017 SP/2 (1g SPA/2, 2g SPA/2, 3g SPA/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Begyndersystem: Vidas
Titel 2 Pablo Neruda
Titel 3 Begyndersystem: Vidas
Titel 4 Repetition fra 1g
Titel 5 Vidas + Spontant spansk
Titel 6 Los jóvenes de Latinoamérica
Titel 7 Flamenco
Titel 8 Regiones y culturas de España
Titel 9 El hombrecito vestido de gris
Titel 10 La España actual
Titel 11 Una semana en Málaga
Titel 12 Hombres y mujeres

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Begyndersystem: Vidas

Vi arbejder med begyndersystemet Vidas, hvor vi møder og følger en gruppe unge mennesker fra henholdsvis Spanien, Latinamerika og Danmark. Vi lærer basal grammatik og gloser til at tale om hverdagen i Danmark og i de spansktalende lande, samtidig med at vi undersøger kulturelle ligheder og forskelle.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Pablo Neruda

I anledningen af filmen "Neruda" instrueret af Pablo Larraín, som vi ser i biografen sammen med skolens øvrige spanskhold, læser vi lidt om Chile og om den berømte digter.

MATERIALE:
Tekst om Chile fra bogen Buena idea, s. 21
Pablo Larraín: Neruda (2016)
Ralf Christensen: Plottet i film om den chilenske nobelpristager er formidabelt (Information, d. 22. december 2017)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Begyndersystem: Vidas

Fortsat arbejde med begyndersystemet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Vidas + Spontant spansk

Vi arbejder videre med begyndersystemet "Vidas" med særligt henblik på at lære nær fremtid og perfektum, inden vi går over til at læse temaer.
Samtidigt arbejder vi bogen "Spontant spansk" for at oparbejde et sprogligt beredskab (hitverber, præpositioner og konjunktioner) til at kommunikere om forskellige emner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Los jóvenes de Latinoamérica

Med udgangspunkt i bogen "La identidad contrastada" læser vi om unge i Latinamerika, mere specifikt Argentina, Nicaragua og Colombia. Vi læser om de unges liv, drømme og udfordringer, men hele tiden i forhold til det land, de lever i. Derfor bruger vi også tid på at lære om de tre relevante landes natur, kultur, historie og samfundsforhold:
-Argentina: Social ulighed, homoseksualitet, tango, fodbold, fra diktatur til demokrati
-Nicaragua: Natur, kultur, fattigdom, kriminalitet
-Colombia: Natur, kultur, narkokriminalitet, nedlæggelsen af terrorbevægelsen FARC og den efterfølgende fredsproces

I arbejdet med teksterne indgår både mundtlige og skriftlige øvelser, og undervejs arbejder vi med at lære og anvende hitverberne fra bogen "Spontant spansk".

MATERIALE:
Ole Nicolaj Mikkelsen og Pablo Riismøller: "La identitidad contrastada", Gyldendal, 2013
TV-udsendelsen "Stephen Fry i Mellemamerika", 2018
TV-udsendelsen: "Horisont: Et håb om fred", DR, 2016
Paul Klitnæs: Spontant spansk, Systime, 2007
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Flamenco

I forbindelse med en temadag på skolen for spanskeleverne om flamenco, hvor eleverne selv prøver at synge, klappe og danse og afslutningsvist overværer en koncert med musik og dans, arbejder vi med flamencoen som en særegen spansk kulturarv. Vi lærer gloserne for kropsdele, læser om flamencoens rødder og forskellige varianter og laver gruppearbejde om de berømte flamencokunstnere Paco de Lucía, Carmen Amaya, Camarón de la Isla og Joaquín Cortés. Som opfølgning på temadagen arbejder vi med en moderne fortolkning af flamencoen, nemlig Rosalías hit "Malamente", og vi ser nærmere på den debat, som sangen, musikvideoen og sangeren selv har udløst om kulturel appropriation: - Er flamencoen global eller noget, vi låner fra de spanske romaer (gitanos)?

MATERIALE:
Habla ya: El cuerpo
Videoele: Puro sentimiento
Rosalía: Malamente (2018)
Deadline d. 25. april 2016 (DR2) om kulturel appropriation
Anette Tamborg: Gitanos og romas - bag om myterne, La Danesa d. 30. maj 2018
Niels Jul Bruun: Rosalía er den globale popstjerne, vi har ventet på, Soundvenue d. 15. november 2018
Lorena G. Maldonado: Los gitanos atacan a Rosalía: "Usa nuestros símbolos como pestañas postizas", www.elespanol.com d. 31. maj 2018
Sara Rosati: Ofensa, burla o renovación: lo que piensan los gitanos de Rosalía, El País d. 12. november 2018

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Regiones y culturas de España

Forløbet har som formål at give kendskab til Spaniens forskellige regioner og deres individuelle kendetegn og attraktioner, herunder populære fester, lokale retter, sprog og seværdigheder. Vi lægger ud med at analysere, hvordan Spanien præsenterer sig udadtil gennem turistreklamer og regeringens officielle videopræsentation af landet, inden vi gennem projektarbejde fordyber os i de forskellige regioner og især Catalonien for at forstå regionens konfliktfyldte ønske om selvstændighed. Afslutningsvist fokuserer vi på det, der er fælles for alle regionerne i Spanien, nemlig passionen for fodbold.
Grammatisk fortsætter vi arbejdet med datiderne, men sætter også fokus på de personlige pronominer og refleksive verber.

MATERIALE:
Turespaña: I need Spain (4 reklamespots) (2010)
Marca España: España - tan singular como plural (2018)
Pregunta ya: Bienvenido a Barcelona (2015)
Pregunta ya: Identidad catalana (2015)
A qué fiesta ir: Billeder fra og beskrivelser af La feria de Abril, el carneval de Cádiz, los Sanfermines de Pamplona, la Tomatina de Buñol og las Fallas de Valencia.
Pregunta ya: El fútbol (2013)
Luis Gómez: af La patria es una camiseta, d. 9. juli 2010 i El País
Álvaro Rodriguez: "El fútbol es el deporte rey" in Britt Lundgren Hansen: El deporte rey (2017)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 El hombrecito vestido de gris

Forløbet fungerer som en introduktion til de to datider; imperfektum (uafsluttet datid) og præteritum (afsluttet datid). Vi øver bøjninger og brug af de to datider gennem læsning, analyse, grammatiske øvelser, interviews og diverse spil. Endelig præsenteres ganske kort konstruktionen af pluskvamperfektum (førdatid).

MATERIALE:
Fernando Alonso: El hombrecito vestido de gris (1978)
Oplæsning af fortællingen: https://www.youtube.com/watch?v=uagSzPargN0
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 La España actual

Forløbet fungerer som optakt til en studietur til Málaga og har som formål at introducere til Spaniens nyere historie fra diktatur til demokrati og skabe bevidsthed om de aktuelle politiske strømninger op til nyvalget i november måned og de samfundsmæssige problemstillinger i Spanien, herunder opgøret med Franco-tiden, kampen mod machismo og kirkens magt samt fremkomsten af det højreekstreme parti Vox. Sideløbende med den fælles undervisningen arbejder eleverne i par eller grupper med en projektbeskrivelse af en undersøgelse inden for emnet La España actual, som de skal gennemføre på den kommende studietur.
Under Corona-krisen vender vi kort tilbage til forløbet om España actual og læser om håndteringen af krisen og udgangsforbuddet i Spanien.

MATERIALE:
Vidas 2, kap. 15: De dictadura a democracia (2013)
CIS: Tres problemas principales que existen actualmente en España:http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html
Rodrigo Sorogoyen: Que Dios nos perdone (2016)
Astrid Berg: Det sekulære Spanien raser over pavefest, Information d. 19. august 2011
Qué pasa eller Qué pasa - fácil fra d. 5. oktober 2019
Video fra El País: Franco exhumado (2019)
Á. Rondán: María Patiño se vuelve viral por su opinión sobre la exhumación de Franco: "Se me ha revuelto todo", 20 minutos d. 26. oktober 209
Campus Difusión: Decreto del estado de alarma: ¿Qué se puede hacer y qué no? (2020)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Una semana en Málaga

Forløbet afvikles som en uges studietur til Málaga, hvor eleverne indkvarteres privat og går på sprogskole 3 timer om dagen med fokus på emnerne la comida, la migración og España hoy en día. Derudover er der forskellige aktiviteter såsom besøg på et spansk gymnasium, madlavning og interviews og sport med unge spaniere, og eleverne arbejder i par eller grupper med en stor projektopgave om La España actual, som de producerer en video på baggrund af. Endelig skriver de hver dag dagbog som del af træningen i denne eksamensgenre.
De elever, der ikke er med på studieturen, har dels almindelig undervisning hjemme på skolen, dels som opgave at følge og forberede et oplæg om nyvalget i Spanien d. 10. november, ligesom de arbejder med Ernesto Rodríguez' bog "Un día en Málaga" fra forlaget Difusión.
Studieturen gør det ud for 15 modulers undervisning.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Hombres y mujeres

Det tematiske fokus i forløbet er kønsroller, machismo og feminisme i både Spanien og Latinamerika. Vi taler om kønsstereotyper og undersøger fænomenet machismo ved at læse om kønsrollerne i Spanien under Francos styre, inden vi analyserer filmen "Te doy mis ojos" som et eksempel på, hvordan denne del af kulturen kan ødelægge mennesker og parforhold. Vi analyserer og sammenligneer kampagnevideoer fra forskellige spansktalende lande og arbejder produktivt ved også at lave vores egne. Undervejs følger vi i demonstrationerne i Latinamerika (og andre verdenslande) med inddragelse af protestsangen "Un violador en tu camino", ligesom vi ser nærmere på demonstrationer i México i slutningen af februar i forbindelse med mordet på Ingrid Escamilla.
Grammatisk sætter vi bl.a. fokus på verbalperifraser og en introduktion til imperativ.

MATERIALE:
Melendi & Alejandro Sanz: Déjala que baile
María Murnau y  Helen Sotillo: Feminismo ilustrado (2017), udvalgte illustrationer
Kristina Pilmark og Rikke Olsen: Mosáico mexicano, s. 98-100 (2016)
Sección Femenina de la Falange Española: Guía de la buena esposa (1953)
Anne M. Sørensen: Kvinder over hele verden synger den samme sang om vold mod kvinder, Politiken d. 16. december 2019
Bebe: Malo (2004)
Iciar Bollaín: Te doy mis ojos (2003)
Kampagnevideoer: No te saltes los señales, elige vivir (Spanien), No lo dejes pasar + Nada justifica la violencia contra las mujeres (Chile), Cambia el trato (Argentina), Violencia disfrazada de amor (Peru)
José I. Mota og Carmen Morán Breña: Las feministas llevan su ira por la violencia machista a las puertas del Palacio Nacional de México, El País d. 14. februar 2020
Laura Sagnier: La igualdad empieza en casa, Campus Difusión d. 2. marts 2019

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer