Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Philip Ralhan Bidstrup
Hold 2018 Fy/v (1v FyB, 1v FyBx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energi
Titel 2 Bølger
Titel 3 Atom-  Kernefysik
Titel 4 Astronomi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Energi

Energibevarelsen
Energiformer
Energienheden Joule
Mekanisk energi i detaljer
  Potentiel energi
  Kinetisk energi
  Bevarelse af mekanisk energi
Termisk energi i detaljer
  Celsius og Kelvin skalaerne
  specifik varmekapacitet
  fordampning
  smeltning
  afbrænding
Effekt
Nyttevirkning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Bølger

Harmoniske bølger
  Transversalbølger og longitudinalbølger
Bølgelængde
Amplitude
Frekvens
Svingningstid
Bølgeligningen
Dopplereffekten
Konstruktiv og destruktiv interferens
Diffraktion og Gitterligningen
Lydintensitet og lydstyrke
Afstandskvadratloven
Stående bølger
Lyd og lys som eksempler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Astronomi

Astronomi:
  Jord/Sol/Måne
    Dat og Nat
    Årstider
    Månens faser
    Formørkelser
  Solsystemet
  Mælkevejen
  Keplers 3 love
  Parallaksemetoden
  Størrelsesklassemetoden for tilsyneladende/absolut størrelsesklasse
  Rødforskydning
  Big Bang modellen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer