Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Jakob Raundahl
Hold 2018 Fy/x (1x FyB, 1x FyBx, 2x FyB, 2x FyBx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energi
Titel 2 Nær astronomi og verdensbilledet
Titel 3 Kræfter, tryk og opdrift
Titel 4 Newtons love
Titel 5 Elektricitet og sensorer
Titel 6 Bølger og lyd
Titel 7 Atomer og lys
Titel 8 Kosmologi
Titel 9 Corona opgaver
Titel 10 Exoplaneter

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Nær astronomi og verdensbilledet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kræfter, tryk og opdrift

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Newtons love

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Corona opgaver

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Exoplaneter

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer