Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Rungsted Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Inge Skrumsager Møller
Hold 2018 Ke/v (1v KeB, 1v KeBx)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Chemical elements and ions
Titel 2 Covalent bonding and molecules

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Covalent bonding and molecules

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer